| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Solum. Mælum sogn. Ministerialbok nr. II 3

1901 - 1912

Døde og begravde

Se også Digitalarkivet

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn og borgerlige Stilling Ved gifte koner: Mandens, 
ved Børn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1901  
  Mandkjøn  
7 17/4 21/4 10/5 Olaf Mathias Martinsen, ugift Fabrikarb. Martin Olaus Emanuelsen 1899 12 22 Skotfos Solbakken 221
8 22/4 28/4 do. Arb. Ivar Hansen Medalen, gift   1878     ? Skotfos 221
9 7/5 12/5 12/5 Arb. Peter Martinius Tobiassen, ugift   1882 10 14 Tangklev
Konf. 19/4-96
Solbakken 221
- 9/5 14&5 15/5 Dampskibsfører Halvor Hansen Søtvedt, gift   1860 6 3 Søtvedt
(Konf. 27/9-74)
Kleven 221
10 26/5 2/6 17/6 Castro Gustav Johnnsen, ugift Maskinfører Carl Gustav Johnsen 1900 6 4 Skotfos Skotfos 221
11 25/1 3/2 27/5 Inderst Ingebreth Andersen, gift   1822     Kaasa Ilemoen 221
12 10/3 14/3   Udøbt Guttebarn Ungk. Arb. Martinius Brækka 1901 3 10 Vikle Vikle 221
13 9/7 14/7 17/10 Hjalmar Olafsen, ugift   1892 12 11 Hollen Solbakken 222
14 12/8 17/8 8/9 Handelsmand Andreas Isinius Eriksen Næs, gift   1842     Næs Rognsbro i Kilebygden 222
15 31/8 7/9 17/10 Barn Johan Ingolf Jensen Ab. Ingebreth Jensen 1901 6 28 Grøtsund Grrøtsund 222
16 1/10 6/10 17/10 Ludvig Eklund, ugift Papirfabrikarb. Ludvig Eklund 1900 6 31 Skotfos Skotfos 222
17 21/10 27/10 13/6-02 Hilmar Magnus Johansson do. Carl Magnus Johansson 1901 8 14 do. do. 222
18 13/10 19/10 21/12-02 Ole Torgrimsen Stav, sindsyg, ugift   1870     Bjørbæk Bjørbæk 222
19 10/11 17/11 13/6-02 Gaardbr. Halvor Halvorsen, gift   1855     Helgen Dalen 222
  Kvindekjøn 1901
4 19/3 24/3 10/5 Fabrikpige Hilda Julette Julin   1883     Bamble Solbakken 221
5 17/2 24/2 do. Børte Marie Andersen Dal, gift Arb. Torsten Tollefsen 1854     Luxefjeld i Gjerpen do. 221
6 20/4 29/4 29/4 Ingeborg Kirstine Tangen, enke   1828     Skjilbred Tangen 221
7 1/5 7/5 10/5 Stine Syvertsen f. Torgersen, gift Arb. Peder Syvertsen 1867     Lyngdal Kampekastet 221
8 5/5 13/5 8/9 Marte Andrea Kristensdtr., Føderaadsenke   1828     Haukedallen Asbom 221
9 19/5 27/5 17/6 Lilja Alvilde Halvarda Larsen, ugift Arb. Jakob Larsen 1899 8 9 Kristiania Skotfos 221
10 14/6 20/6 17/10 Olava Andreasdtr., ugift Arb. Martin Emanuelsen 1877     Helgen Solbakken 221
11 21/6 29/6 8/9 Anne Marie Johannesdtr., gift Gmd. Thor Tveit 1874     Næs Tveit 221
12 2/7 7/7 17/10 Thora Gunnulfsen, ugift Arb. Andreas Gunnulfsen 1901 6 13 Solbakken Solbakken 222
13 10/7 14/7 do. Ida Sjøberg, ugift   1879 7 22 Göteborg Skotfos 222
14 2/8 8/8 11/8 Sissel Svennungsen, ugift Snedker Even Svennungsen Eidet 1900 1 18 Eidet Eidet 222
15 20/8 24/8 8/9 Anna Bertea Pedersdtr., ugift Veivogter Peder Hansen 1891 9 15 Hægna Hægna 222
16 7/7 1377 do, Astrid Kirstine Isaksdtr., ugift Arb. Isak Iversen Stavdal 1897 6 26 Stavdal Stavdal 222
17 2/9 7/9 8/9 Ingeborg Jensine Jensdtr., gift Arb. Ole Kittilsen 1879 10 18 Erikstad Erikstad 222
18 19/9 26/9 17/10 Minda Marie Hervig, ugift Dampskibsfører Martin Hervig 1901 0 2 Skotfos Skotfos 222
19 5/10 10/10 17/10 Olinda Varholm, gift Fabrikarb. Lorentz Varholm 1876     Søndeled Grøtesund 223
20 17/10 24/10 3/11 Aase Kirstine Johnsen, gift Gmd. John Johnsen 1819     Næs Næs 223
21 6/11 13/11 13/11 Karine Olsen, tvilling Arb. Ole Olsen Langen 1901 10 31 Vadrette Vadrette 223
22 11/11 17/11 13/11 Marte Olsen, tvilling 223
23 13/11 19/11 13/6-02 Kaia Augusta Andreasdtr., ugift Arb. Andreas Olsen 1889 8 8 Helgen Sperrebakken 223
24 1/12 11/12 11/12 Henriette Aanensen f. Johnsen, gift Kontorchef P. Aanensen 1877     Hollen Skotfos 223
  1902
  Mandkjøn
1 20/2 25/2 13/6 Ung. Flaadedm. Herman Pedersen   1855     Kaasa ved Løveid Kaasa 224
2 30/1 5/2 do. Olaf Jørgensen Flaadem. Anton Jørgensen 1901 1 5 Skien Skien 224
3 2/3 9/3 do. Jens Kristian Sørlie Vognm. Andreas Kristiansen Sørlie 1901 7 16 Sand Sand 224
- 14/3 20/3 20/3 Johannes Olsen, ugift Tømmermærker Ole Helleksen 1896 19 16 Lunde Solbakken 224
4 23/4 39/4 13/6 Karl Sand Jensen, ugift Tømmermærker Peter Jensen 1889 2 25 Birkøen Birkøen 224
5 17/5 d25/5 do. Olaf Juul Søve Sagarb. Jørgen Olsen Søve 1902 4 1 Solbakken ibid. 224
6 8/6 14/6 6/7 Jonas Karenius Johnsen Gaardbr. Klaus Johnsen 1901 6 24 Kirkesletten ibid. 224
7 13/6 19/6 6/7 Udøbt Veiarb. Carl Victor Ullman 1902 3 27 Ilemoen Ilemoen 224
8 4/3 19/8 8/12 Arb. Karl Anton Amundsen Thune, Enkem.   1846 3 17 Thune Aafos 225
9 1/10 8/10 21 do. Einar Karenius Hansen Arb. Hans Olsen 1899 8 23 Stavdal Høisæt 225
10 20/11 27/11 21 do Gmdbr. Jon Jørgensen Næs, Enkem.   1815     Næs Skiien 225
11 14/12 22/12 28/12 Torsten Hansen Asbom, Enkem.   1836     Asbom Asbom 225
12 28/12 4/1-03 20/6-03 Erling Dahl Bestyrer Hans Carlsen 1901 9 23 Sand Sand 225
  Kvindekjøn 1902
1 5/4 10/4 6/7 Fattiglem Andrea Nilsdtr. Vikle, ugift   1852     Stoa Vikle 224
2 11/4 17/4 13/6 Matilde Marie Anna Karlsen Kjøbm. Hans Karlsen Namløs 1901 5 24 Løveid Kastet Løveid Kastet 224
3 18/4 27/4 do. Signe Flaadem. Anders Andersen 1900 2 24 Skien Tangen 224
4 20/4 27/4 do. Eyvir Viola Maria Andersson Maskinarb. Axel Natanael Andersson 1902 2 25 Skotfos Skotfos 224
5 20/4 25/4 do. Petrea Pettersdtr., gift Arb. Ole Gundersen Vasdal 1876     Sannikedal Kastet 224
6 4/6 10/6 6/7 Anna Karoline Andersdtr., ugift Snedker Anders Larsen 1888 3 18 Haukelien ibid. 224
7 24/6 29/6 8/12 Maren Sigurdsdtr., Enke   1835     Luksefjeld Kastet 224
8 26/6 3/7 6/7 Otilde Marie Jonasdtr. Gaardbr. Jonas Johnsen 1901 6 20 Kirkejordet Kirkesletten 224
9 20/10 4/11 8/12 Lilja Jakobine Petrine Larsen Ostehandler O.C. Berg 1902 9 12 Solbakken Solbakken 225
10 28/10 4/11 do. Ellen Petrine Larsen, enke Ostehandler O.C. Berg 1872     Lyngdal do. 225
11 27/11 do. 28/12 Tora Marie Olsdtr., ugift Gaardbr. Ole Hansen 1886     Gjerpen Hella 225
  1903
  Mandkjøn
1 4/1 11/1 20/6 Waldemar Eugen Arb. Hjalmar Stenersen 1892     Skotfos Skotfos 226
2 17/7-02 19/7-02 8/12-02 Udøbt Guttebarn Arb. Hugo Nilsen 1902 7 17 Kastet Kastet 226
3 11/1 18/1 20/6 Murer Herman Julius Olaussen, gift   1859     Bamble Sperrebakken 226
4 20/2 27/2 27/2 Arb. Hans Hansen Grøtsund   1870     Grøtsund Grøtsund 226
5 2/3 9/3   Gmd. Halvor Jørgensen Sti, gift   1834     Sti Sti 226
6 6/4 13/4 20/6 Fabrikarb. Hans Peder Oskar Halvorsen, ugift   1882     Ulefos Løveid 226
7 1/4 10/4 1/6 Arb. August Hansen, ugift   1881 1 21 Timland
Konf. 13/10-95
Stavdal 226
8 12/4 12/4 12/4 Gaardbr. Ole Johnsen Fjelddalen, gift   1831     Saude Mælum 226
9 27/4 3/5 20/6 Føderaadsm. enkem. Johan Olsen Bjerknes   1813 10 8 Sandsvær Skotfos 227
10 28/4 3/5 20/6 Hjalmar Severin Jensen Arb. Jens Olsen Deilskaas 1902 6 17 Kastet Kastet 227
11 28/4 5/5 1/6 Gaardbr. John Andersen Gjærum, enkem.   1823     Gjærum Gjærum 227
12 26/4 2/5 3/5 Hartvig Georg Jensen   1900 9 9 Haukelien Haukelien 227
13 13/5 21/5 29/6 Henry Emanuel Olsen, ugift Mekaniker Anton Olsen 1896 8 29 Skien Skotfos 227
14 12/5     Arb. Sigurd Torstensen Risbækkaasa, ugift   1884     Saude Amtssygehuset 227
15 20/5 27/5 9/7 Skomager Hans Edvard Juliusson, ugift   1880     Laardal Ramberget 227
16 18/6 23/6 23/11 Haakon Hartman Trosby Fabrikarb. Jon Tjøstolfsen Trosby 1901 3 18 Skotfos Birkelund 227
17 23/6 28/6 23/11 Henry Juhlin Arb. Theodor Tollefsen 1903 5 22 Stensrud Solbakken 228
18 23/6 29/6 do Harald Eugen Olsen Snedker Kristofer Olsen 1901 11 27 Sperrebakken Sperrebakken 228
19 7/7 14/6 19/7 Arb. Halvor Halvorsen Næs, ugift   1874   7 Deilhaug i Lunde
Konf. 1888 i Lunde
Næs 228
20 12/7 17/7 19/7 Gaardbr. Oluf Karlsen Haugland, gift   1840     Sverige Haugland 228
21 6/8 12/8 12/8 Brødkjører Halvor Jensen Dolva, gift   1849     Dolva Kastet 228
22 29/7 2/8 23/11 Udøbt Guttebarn Arb. Kristofer Olsen 1903 2 17 Solbakken Solbakken 228
23 6/8 9/8 do. Rudolf Abrahamsen Fabrikarb. Abraham Tvedten 1903 8 6 do. do. 228
24 31/7 7/8 16/8 Gaardbr. Hans Andreas Torstensen Asbom, ugift   1852     Asbom Asbom 228
25 23/8 30/8 23/11 Johan Emil Guneriussen Arb. Gunerius Andersen 1903 5 12 Solbakken Kastet 229
26 16/9 24/9 11/10 Gaardbr. Kristen Halvorsen Huset, gift   1833     Kaasa u. Høgelien Huset 229
27 29/9 4/10 23/11 Ansgar Karolius Knudse Arb. Ole Knudsen 1896     Porsgrund Solbakken 229
28 14/10 18/10 23/11 Stener Larsen Arb. Lars Larsen 1897 8 5 Skien Skotfos 229
29 18/11 26/11 3/6-04 Sven Patrik Jensen FabrIkarb. Jens Pedersen Lysnes 1903 11 18 Kastet Kastet 229
30 11/11 19/11 27/12 Husmand Halvor Jørgensen Steinhaug, gift   1819     Timland Stenhaug 229
31 4/12 13/12 13/12 Elektriker Martin Engebrethsen, gift   1850     (Hiterdal) Skedsmo Skotfos 229
32 20/12 26/12 3/6-04 Erling Karlsen Handelsbestyrer Hans Karlsen 1902 12 3 Sand Sand 229
33 9/12 18/12 3/6-04 Arb. Jens Bentsen Borstad, gift   1831     Valebø Sperrebakken 230
34 29/12 3/1-04 3/6-04 Torvald Gundersen Graastensmurer Gunder Halvorsen Helaas 1903 5 11 Ramberget Ramberget 230
35 24/12 3/1-04 3/6-04 Arb. Karl Ludvig Blom, gift   1875     Sverige Solbakken 230
36 24/12 1/1-04 3/6-04 Harald Mathias Halvorsen Arb. Halvor Halvorsen 1899 11 7 Granheim Solbakken Granheim Solbakken 230
37 28/10 3/1-04 3/6-04 Fabrikarb. paa Skotfos Torsten Halvorsen, gift   1860     Næs Annex til Saude Solbakken 230
38 30/10 3/11 27/12 Torger Kittilsen Skogarb. Kittil Brennemo 1904 10 30 Torgersrød Torsgersrød 230
  Kvindekjøn 1903
1 7/1 14/1 20/6 Anne Kittilsdtr., ugift, xxx   1821 9 24 Elseth Pollen 226
2 18/2 24/2 20/6 Anne Torstensen, gift Arb. Tarald Jakobsen Hovet 1852     Milekaasa Hovet 226
3 10/2 17/2 22/3 Helga Andersdtr., ugift Gmd. Anders Leifsen Graven 1883 2 23 Hitterdal Gjærum 226
4 6/2 13/2 1/6 Anna Kristine Olsen Arb. Hans Olsen 1902 7 19 Stavdal Stavdal 226
5 15/3 23/3 3/5 Anna Berthea Edvardsdtr. Smed Edvard Næs 1901 4 9 do. do. 226
6 1/4 5/4 20/6 Anne Saamundsdtr. Deilsbakke, enke   1825     Deila, Hollen Solbakken 226
7 9/4 18/4 20/6 Anna Sofie Haakonsen Arb. Lars Haakonsen Kalvig 1903 3 26 Skotfos Skotfos 226
8 24/4 2/5 1/6 Marta Kristine Kristensen Gmd. Kristen Halvorsen 1901 12 31 Steinhaug ved Tveit Steinhaug 227
9 29/4 7/5 20/6 Inger Matilde Olsen, ugift Snedker Kristofer Olsen 1892     Skotfos Skotfos 227
10 23/6 27/6 27/6 Birte Andrea Abramsdtr., enke   1823 10 11 Gisholt Grøtsud 227
11 4/8 9/8 23/11 Kirsten Olea Andersen, ugift   1859     Suttervik Suttervik 227
- 3/8 8/8 8/8 Anne Kittilsen f. Johnsen, enke   1823     Hollen Solbakken 27
12 30/7 5/8 23/11 Anne Thorsdtr. Saga, enke   1826     Slemdal Dalen 227
13 10/8 15/8 16/8 Theodora Kristine Marie Tollefsdtr. Gaardbr. Tollef Svennungsen Rønningen 1903 2 16 Bratsbergkleven i Skien Rønningen 228
14 21/8 28/8 13/9 Anne Kistine Jørgensdtr., gift Gmd. Ole Aasoldsen 1835     Bruseth Stavdal 228
15 15/8 21/8 13/9 Hanna Petrea, tvilling Bager Micael Olsen 1903 7 19 Berjan Berjan 228
16 24/9 1/10 23/11 Inga Wilhelmine Olsen, ugift Arb. Ole Olsen Danger 1891     Graaten i Solum Skotfos 228
17 25/9 2/10 11/10 Karen Margrethe Haukeli, enke   1819     - Bergan 228
18 5/10 9/10 9/10 Aavet Serine Aasoldsdtr., gift Gmd. Hans Nilsen 1841     Kilebygden Melfaldkaasene 228
19 2/10 do. so. Anlaug Andersen, ugift tjenestepige   1878     Bø i Telem. Vestre Dal 228
20 18/11 15/11 15/11 Anne Kirstine Olsen, gift Fabrikarb. Johan Andersen 1860     Hollen Solbakken 229
21 8/12 15/12 27/12 Anne Olsen Leikvold, ugift hj.vær. dtr.   1862     Lunde Høisæt 229
22 22/12 27/12 3/6-04 Kirsten Halvorsen Laug Arb. Halvor Bjørnsen Laug 1903 10 11 Solbakken Solbakken 229
23 20/12 do. do. Hanna Marie Jensen Dolva, ugift Brødkjører Halvor Jensen Dolva 1888 3 24 Skien Kastet 229
  1904
  Mandkjøn
1 27/2 6/3 3/6 Arb. Anders Olsen Heldal, ugift   1882     Skaatø Solbakken (Amtssygehuset) 231
2 11(3 18/3 18/3 Fabrikarb. Reinhart Caspersen Tonning, gift   1877/
1872
    Mo i Telemarken Solbakken 231
3 10/3 13/3 3/6 Karl Johan Karlsen, udøbt Arb. Karl Johan Vabakken 1904 3 4 Skotfos Skotfos 231
4 7/4 16/4 3/6 Gmd. Thor Andreas Andersen Haukenæs, gift   1823 4 14 Haukenæs Dahl s. 231
5 5/5 12/5 3/6 Arb. Jens Eriksen Isnæs, gift   1837     Bamble Løveid 231
6 14/6 19/6 11/11 Skomagr Kristen Jakobsen Saga, gift   1834?     Kilebygden Solbakken 231
7 17/6 23/6 10/7 Gaardm. Kristen Pedersen Tangedal, gift   1838/
1859
    Hollen Tangedal 231
8 21/6 26/6 11/11 Magnus Nordal Olsen Mekaniker Anton Olsen Løken 1903 10 1 Skotfos Skotfos 231
9 21/6 26/6 11/11 Trygve Emanuel Torkildsen Ungk. xxx Karl Torkildsen 1904 3 26 Kilebygden Skotfos 232
10 29/6 5/7 10/7 Gaardbr. Jens Jahnsen Erikstad, gift   1856     Gjærum Kastet 232
11 24/7 29/7 11/11 Viktor Immanuel Larsen Formand Kristian Larsen 1904 6 25 Grøtsund Grøtsund 232
12 23/7 28/7 11/12 Karl Andreas Olsen Oterkil Gmd. Ole Martinius Oterkil 1904 3 31 Oterkil Oterkil 232
13 20/7 28/7 7/8 Gmd. Halvor Halvorsen Ekelund, gift   1824     Ekelund Hummelsgaard 232
14 19/7 23/7 7/8 Gaardmandssøn Anders Larsen, ugift Gmd. Lars Pedersen Rønningenn 1884 6 5 Siljan
(Konf. i Gjerpen)
Rønningen 232
15 10/8 14/8 2/10 Ludvig Johan Frantzen, ugift Arb. Hans Frantzen 1890 6 24 Skafse i Telemarken Skotfos 232
16 10(0 21/9 11/11 Arb. Lars Johnsen Killemyr, ugift   1825     Slemmedal Skotfos 232
17 12/9 20/9 2/10 Halvor Olsen Flaaten Veiarb. Ole Kittilsen Flaaten 1904 4 26 Brusetplads Brusetplads 233
18 10/10 16/10 16/10 Reparatør Danelius Olsen, gift   1838     Nydalen Skotfos 233
19 13/10 19/10 11/11 Georg Arthur Wilhelm Skrædder Joh. Hansen 1903 11 14 Sand Sans 233
20 2/11 10/11 11/11 Wilhelm Nikolai Engren Arb. Karl Augustson Engren 1899 10 8 Skotfos Skotfos 233
21 10/11 17/11 11/11 Ole Ansgar Eugen Arb. Ole Knudsen 1904 11 10 Solbakken Solbakken 233
22 12/11 19/11 27/11 Arb. Ole Halvorsen Haukelie, ugift   1847     Gransherred Haukelien 233
23 26/7 31/7 11/11 Valter Sverd Gunhild Pauline Emanuelsen og
Ungk. arb. Gustav Sverd
1904 5 17 Skotfos Skotfos 233
24 15/2 18/12 22/6-05 Axel Marinius Larsen Maskinist Alfred Larsen 1904 12 14 Skotfos Skotfos 233
25 17/12 26/12 22/6-05 Fabrikarb. Kristen Henrik Markussen, ugift   1854 11 17 Øiestad Solbakken 234
  Kvindekjøn 1904
1 5/1 11/1 11/1 Kristi Karoline Larsen, ugift   1878 5 10 Styggedal Styggedal 231
2 8/1 15/1 24/1 Maren Andrea Olsdtr., gift Sadelmager Gullik Hansen 1838     Oterkil Mærkensdalen 231
3 14/2 22/2 24/8 Aslaug Kristine Nilsdtr. Stavdal, enke   1872 3 20 Bergan Høisæt 231
4 20/2 29/2 29/2 Karen Marie Isaksen, enke Ole Fjelddalen 1826     Mælum Mælum 231
5 23/2 28/2 28/2 Kari Rollefsen, enke, føderaad   1834     Hollen Solbakken 231
6 14/3 20/3 23/6 Alvilde Marie Gomerud Arb. Oskar Gomerud 1902 8 21 Eker Solbakken 231
7 1/4 10/4 do. Alma Konstance Kristensen, ugift Fabrikarb. Andrea Kristensen 1886 5 14 Moss Skotfos 231
8 16/4 do. do. Olga Kristine Oline Valen Arb. Halvor Valen 1904 1 13 Sperrebakken Sperrebakken 231
9 4/5 8/5 3/6 Gudrun Elise Kaspersen Arb. Reinhard Caspersen Tonning 1900 3 4 Solbakken Solbakken 232
10 9/5 14/5 15/5 Torbjørg Olsdtr. Tveitan, ugift Gmd. Sergeant Ole Kittilsen Tvedten 1890 5 4 Tveitan 232
11 26/5 3/6 3/6 Maren Kristine Kristensdtr., enke   1816 8 15 Haukelia Løveid 232
12 24/5 31/5 10/7 Hanna Karoline Isaksdtr., gift Veiarb. Ole Ketilsen Flaaten 1875/
1873
5 25 Hægna Brusethkaasa 232
13 6/6 19/6 11/11 Anna Bertea Strømme f. Andersen, gift Arb. Hans Nilsen Strømme 1878/
1871
    Hollen Saand 232
14 7/8 14&8 11/11 Julie Halvorsen Handelsmand Halvorsen 1897 7 31 Solbakken Solbakken 232
15 25/9 2/10 2/10 Karen Holmsen, gift Arb. Klas Holmen 1867     Lunde Kastet 232
- 26/9 1/10 10/10 Gunhild Evensen f. Johannesdtr., gift Arb. Nils Evensen 1846     Saude Solbakken 232
16 27/12 1/6-05 do. Minnie Dagmar Erlis Mekaniker Gustav Gundersen 1904 12 13 Solbakken Solbakken 233
17 39/12 8/1-05 do. Boel Marie Levordsen, enke   1813     Skien do. 233
  1905
  Mandkjøn
1 30/1 5/2 22/6 Einar Matias Kristensen Rullefører Theodor Kristensen 1900 4 1 Røråsen Røråsen 234
- 3/12-04 11/12-04 - Paulus Nybakken
Se Dissentere
Arb. Pernelius Pedersen Nybakken 1904 12 2 Solbakken Solbakken 234
2 2/4 9/4 22/6 Martin Emanuelsen, enkem..arb.   1876 2 26 Sannikedal do. 234
3 14/5 18/5 18/5 Frants Vilhelm Melhus Sekretør Henry Melhus 1905 2 10 Skotfos Skotfos 234
4 31/5 6/6 12/6 Jonas Johnsen Høisæt, ugift gaardmandsøn   1883 1 14 Høisæt
Konf. 17/10-97
Fattighjemmet 234
5 14/2 21/2 22/6 Anders Andersen, ugift flåtemand   1828 2 7 Sutterviken (Mælumkåsene?) Sutterviken 234
6 24/6 29/6 17/11 Einar Vilhelm Johannesen, ugift Bogbinder Johannesen 1902 9 29 Skotfos Skotfos 235
7 29/6 4/7 17/11 Olav Alvinius Aslaksen Fabrikarb. Nils Aslaksen 1905 6 17 do. do. 235
8 5/8 12/8 17/11 Haakon Hermansen, ugift Arb. Herman Halvorsen 1896 10 19 Løveid Sperrebakken 235
9 6/9 13/9 24/9 Gullik Hansen, enkem., sadelmager   1830     Mælum Hegna i Mælum 235
10 30/8 5/9 19/11 Aasold Andreas Karlsen Arb. Karl Veberg 1893 2 3 Veberg Veberg 235
11 15/8 19/8 24/9 Peder Kristian Gårdbr. Jonas Jensen 1905 2 16 Erikstad Erikstad 235
12 23/10 31/10 18/11 Paul Thorstensen Aspheim, g. gårdbr.   1865     Aspheim Aspheim 235
13 8/11 15/11 15/11 Thyge Thygesen Melfald, g. gårdbr.   1873 2 19 Melfald Melfald 235
14 9/12 16/12 1/1-06 Nils Larsen, g. fattiglem   1855     Vang, Hedemarken Ilemoen 235
15 15/12 23/12 1/1-06 Isak Isaksen Hægna, g. gårdbr.   1854     Hægna Hægna 235
  Kvindekjøn 1905
1 23/1 29/1 22/6 Anna Marie Thorsen, ugift Slusevogter Halvor Thorsen 1888 9 5 Løveid Løveid 234
- 7/8-04 - - Clotilde Johanne Smidth, gift Direktør G. Smidth 1861     Danmark, Middelfart sindsygeasyl, Danmark 234
2 14/2 26/2 22/6 Marie Tingvald Arb. Andreas Johansen Tingvald 1901 9 25 Skotfos Skotfos 234
3 26/2 4/3 22/6 Sofie Ovidia Hansen Arb. Hans Paulsen Tufte 1904 12 15 do. do. 234
4 12/3 18/3 22/6 Asta Svendsen Arb. Josef Svendsen 1904 6 18 Sperrebakken Sperrebakken 234
5 31/3 8/4 22/6 Eugenie Magna Golovna Engebrethsen, ugift Maskinist Martin Ingebrethsen 1886 9 6 Hitterdal Skotfos 234
6 31/3 7/4 22/6 Dagmar Hansen Arb. Johan Petter Hansen 1903 9 7 Grøtsund Grøtsund 234
7 21/5 27/5 12/6 Martine Benedikte Andersdtr. Dalsæter, ugift arbeiderske   1862     Dalsæter Sperrebakken 234
8 5/6 10/6 12/6 Anne Karlsen Veberg, enke, fattiglem   1823     Veberg Veberg 234
9 8/7 12/7 24/9 Marie Oppebøen Sløidlærer Knut Oppebøen 1905 6 21 Solbakken Berqan 235
10 23/6 27/6 24/9 Margit Oppebøen 235
11 17/10 24/10 17/11 Karen Andersen, enke   1826     Hvalpladsen Omdalsstrand 235
12 9/11 17/11 19/11 Karoline Halvorsen Næs, gift Arb. Hans Næs 1859 5 4 ? Næs 235
13 3/12 12/12 1/1-06 Anne Kirstine Næs, enke   1842     Næs Næs 235
14 7/12 10/12 19/6-06 Kristine Marie Kristensen Arb. Otto Kristensen 1905 12 6 Solbakken Solbakken 235
  1906
  Mandkjøn
1 6/2 11/2 18/6 Hugo Oliver Hagen Arb. Karl Fredriksen 1900 8 1 Skotfos Solbakken 236
2 13/2 18/2 18/2 Hildor Aakermann Arb. Halvor Halvorsen 1901 10 15 Hollen kotfos 236
3 27/3 1/4 18 do. Ole Kalmar Larsen Grønli Arb. Lars Andreas Knudsen Grønli 1905 6 30 Kastet Kastet 236
4 ? 14/5 18 do Jens Gundersen, g. arb.   1847     Holllen Tolleskoven (Solum) 236
5 8/5 13/5 18 do. Magnus Hansen, g. arb.   1876     Siljord Solbakken 236
6 18/5 24/5 24/5 Karl Karlsen Sand, enkem. flaadem.   1824     ? Sand 236
7 19/11-05 26/11-05 18/6 Karl Gunelius Gunnulfsen Vabakken, g. vagtm.   1840     ? Solbakken 236
8 27/1 4/2 18 do. Ole Pedersen, ugift arb.   1887 5 14 Hitterdal Løveid 236
9 5/1 11/1 18/1 Harald Karlsen Vabakken Arb. Karl Vabakken 1905 6 18 Sand Sand 236
10 31/3 8/4 18/6 Haakon Hermandsen Arb. Herman Halvorsen 1905 10 29 Solbakken Solbakken 237
11 3/7 8/7 20/11 Karl Vilhelm Jørgensen Søve Arb. Jørgen Olsen Søve 1906 6 30 Skotfos Skotfos 237
12 20/7 26/7 20/11 Ole Ferdinand Nilsen Kontorist Simon Nilsen 1906 6 20 Solbakken Solbakken 237
13 18/7 24/7 16/9 Gustav Halvorsen Næs, ug. arb.   1882 10 9 Deilhaug i Lunde Næs 237
14 8/9 12/9 16/9 J.P. Jonassen, ug. conditor   1868     Fredrikshald Omreisende. Hjemsted Fredrikshald, dødssted: Bergan i Mælum 237
- 17/9 22/9 22/9 Olaf Halvorsen, g. sliberiarb.   1870 7 17 Rauland Skotfos
(døde i Hollen)
237
15 13/8 19/8 20/11 Oluf Antonsen,g. arb.   1855     ? Kastet 237
16 2/12 8/12 20/5-07 Karl Severin Theodorsen, ug. arb. Fader: Arb. Theodor Halvorsen Sandkjen 1889 8 15 Graaten Hovet i Helgen 238
17 28/11 2/12 14/6 Tidemand Valstrand Fabr.arb. (pakker) Peder Valstrand 1906 10 23 Skotfos Skotfos 238
  Kvindekjøn 1906
1 20/1 27/1 25/2 Anne Thomasdtr. Rønningen, tjenestepige, ugift (Landsmarken)   1884     Landsmarken (Lunde) Næs (Melum) 236
2 1/2 10/2 25/2 Anne Marie Brynhilsen, ug. tjenestepige   1859     Hægna Dolva 236
3 19/2 25/2 18/6 Marie Amalie Rundkvist, gift Maskinarb. Gustav Adolf Rundkvist 1870     Sverige Skotfos (død på amtssygehuset) 236
4 5/3 11/3 18/6 Anna Nilsen, gift Fabrikarb. Peder Tjøstolfsen 1880 1 24 Brunlanes Kleven 236
5 20/3 25/3 18/6 Auguste Fredrikke Alvine Duvier , ugift (hjv. dtr.) Snedker Carl Duvier 1890     Skien Solbakken 236
6 14/4 22/4 18/6 Kirsti Torjusdtr. Flatmo, gift Arb. Ketil Olsen Flatmo 1854     Siljord Sperbakken 236
7 25/3 1/4 18/6 Klara Josefine Jansen Arb. Karl Jansen 1904 5 31 Skotfos Skotfos 236
8 14/5 20/5 18/6 Gerda Marie Forberg Arb. Gunvald Forberg 1905 6 15 Solbakken Solbakken 236
9 7/6 13/6 22/7 Anna Hansine Hansdtr. Tveitan, g. Gmd. Lars Tveitan 1842     - Tveitan 236
10 5/7 9/7 16/9 Anna Josefine Johnsdtr., Gårdmandsdtr.   1889     Høisæt Høisæt 237
11 12/7 19/7 20/11 Gunhild Roe, ugift Slusevogter Ole Nirisen Roe 1891 8 23 Hollen Løveid 237
12 12/7 16/7 20/11 Anne Gurine Knudsen, ugift hjv.   1879     ? Kampekastet 237
- 8/8 12/8
Skien
12/8 Tilda Arnell Formand Anders Arnell 1855     Sverige Skotfos 237
13 10/8 14/8 20/11 Ingeborg Andersdtr., gift Arb. Andreas Olsen 1855     Hollen Sperrebakken 237
14 4/8 8/( 20/11 Anna Lovise Østa Olsen Arb. Thor Olsen 1902 11 19 Kragerø Kastet 237
15 9/7 15/7 20/11 Ingeborg Larsen Stenbakken Arb. Lars Larsen Stenbakken 1906 2 11 Skotfos Skotfos 237
16 28/8 3/9 20/11 Ingeborg Pettersen, ugift tjenestepige   1864     (Løveid?) Løveid 237
17 27/10 1/11 20/11 Alma Josefine Andreasdtr., ugift Arb. Andreas Olsen 1893     Helgen Solbakken 238
18 8/1 14/12 14/6 Ellen Knutsdtr. Kaasa, arbeiderenke   1824 (1827?)     Siljord Solbakken (Kastet?) 238
19 27/12 3/1-07 do. Ragnhild Andrea Thovsdtr. Dahl, ugift sypige   1871     Dahl Grøtsund (døde i Dalsbygden) 238
  1907
  Mandkjøn
1 4/1 13/1 14/6 Harry Georgsen (Tvilling til nr. 3) Arb. Georg Madsen 1907 1 2 Solbakken Solbakken 239
2 1/1 12/1 25/3 Halvor Kristensen Stenhaug Gårdbr. Kristen Halvorsen Stenhaug 1897 8 12 Stenhaug Stenhaug 239
3 18/1 26/1 14/6 Konrad Stefanus Olsen Snedker Kristofer Olsen 1893     ? Sperbakken 239
4 15/3 24/3 24/3 Jens Pedersen Bjørnstad, gift vagtm.   1843     Gjerstad Solbakken 239
5 3/3 10/3 20/5 Ole Arvesen, enkem., fattiglem   1872(?)     ? Ilemoen 239
6 8/5 15/5 20/5 Otto Isaksen Gårdbr. Isak Iversen 1906 8 6 Mælum Mælum 239
7 6/5 14/5 14/5 Anders Ninius Næs, ugift gårdbrugersøn   1887 9 29 Næs Næs 239
8 5/7 9/7 9/7 Emil Peder Nicolay Hallgren, gift arbeiderformand   1850     Flensborg (Schlesvig) Skotfos 240
9 13/7 18/7 4/8 August Thoresius Jordbakke, gift arb.   1873 2 16 Jordbakke Stavdal 240
10 19/7 25/7 25/10 Sverre Gerhard Kristiansen Arb. Gustav Kristiansen 1906 3 4 Skotfos Skotfos (døde på amtssygehuset) 240
11 6/8 11/8 25 do. Udøbt barn Husm. Knut Halvorsen 1907 8 6 Melfaldkaas Melfaldkaas 240
12 5/9 12/9 12/9 Ole Andreas Kittilsen Pollen, gift gårdbr.   1832     Kleven Pollen 240
13 9/9 15/9 25/10 Magnus Severin Jørgensen, arb.   1885 3 5 Hummelsgård Sperrebakken 240
14 25/9 29/9 25/10 Gustav Flohr Formand Flohr 1900     Skotfos Skotfos 240
15 28/10 2/11 24/11 Lauris Albin Holtan, ugift   1890 1 24 Amerika
(Konf. i Solum 2/10-04)
Hanæs 241
16 12/11 17/11 18/6-08 Oskar Hildus Hansen, ugift Arb. Edvard Hansen 1893 5 15 Helgen
Konf. i Skotfos kapel 5/10-07
Skotfos (Kastet) 241
17 22/11 30/11 22/12 Lars Isaksen Sti, enkem. gårdbr.   1825     Sti Sti 241
18 11/1 15/12 18/6-08 Karl Bentsen Arb. Peder Bentsen 1897     Borge (Smaalenene) Solbakken 241
19 27/11 1/12 18/6-08 Karl Andersen Kaalstad, arb.. gift?   1828     Sverige Kaalstad 241
  Kvindekjøn 1907
1 3/1 13/1 14/6 Anne Louise Alfsen, gift Smed Andreas Alfsen, Kristiania 1824     Arendal Solbakken 239
2 5/1 13/1 do. Dagmar Georgdtr.
(Tvilling til no. 2)
Arb. Georg Madsen 1907 1 2 Solbakken Solbakken 239
3 19/1 26/1 24/2 Torbjørg Haraldsdtr. Eidet, gift Arb. Even Svennungsen Eidet 1878     Gransherred Eidet i Mælum 239
4 5/3 10/3 14/6 Johanne Eugenie Gjærum Snedker Johan Johnsen Gjærum 1906 10 13 Solbakken Solbakken 239
5 15/3 22/3 do. Elise Marie Andersen, ugift, invalid   1858     Omdalsstrand Omdalsstrand 239
6 28/3 7/4 14/6 Ingeborg Kristine Hansen, ugift fattiglem   1838     Bamble Skotfos 239
7 1/5 5/5 5/5 Hella Dorthea Aasen, gift Maskinfører Johannes Olsen Aasen 1873     Gjerpen do. 239
8 24/4 30/4 9/5 Marianne Isaksdtr. Stavdal, enke   1838     Stavdal Stavdal 239
9 11/5 20/5 4/8 Anne Karlsdtr. Veberg Arb. Karl Aasoldsen Veberg 1906 3 18 Veberg Veberg 240
10 20/5 25/6 do. Aslaug Marie Thorsdtr., enke   1816 3 16 Tvedt Asbom 240
11 29/6 5/7 25/10 Johanne Nilsine Kristiansen, g. Arb. Gustav Kristensen 1876     ? Skotfos 240
12 25/7 31/7 25/10 Ingeborg Gjertsdtr. (Gundersen), fattiglem   1825     Saude Suttervik 240
13 5/8 11/8 25/10 Maren Kristine Olsen, g. Arb. Halvor Olsen Hanes 1848     Melfalddalen Kaasa (Løveid) 240
14 16/7 21/7 25/10 Hilda Hansen Arb. Karl Hansen 1902     Mælum Solbakken (døde på amtssygehuset) 240
15 9/10 16/10 24/11 Maren Hansen Haukenæsodden. enke   1834     Valebø Haukenæsodden 240
16 11/10 18/10 18/10 Maren Randine Gjærum, g. Snedker Johan Gjærum 1870     Hummelsgård Skotfos 240
17 8/10 13/10 25/10 Maren Danger, enke fattiglem   1830     Saude Skotfos (døde på amtssygehuset) 241
18 7/11 14/11 18/6-08 Anne Tollefsen, ugift fattiglem   1830     Saude Løveid 241
19 19/11 24/11 18/6-08 Hilma Magdalena Svan   1895     Bamble Solbakken 241
20 22/12 28/12 18/6-06 Edle Henriette Kjellsen Kjøbm. Arnt Kjellsen 1905 5 8 Solbakken Solbakken 241
  1908
  Mandkjøn
1 9/2 15/2 23/2 Abraham Olsen Bergan, enkem. arb.   1837     Hustvedt Broen (ved Bergan) 242
2 20/1 26/1 18/6 Karl Wilhelm Westgård Kontorbud Hans Karlsen Kaalstad 1903 8 31 Karlstad Skotfos 242
3 29/3 3/4 18/6 Ole Jørgensen Tangen, ugift sindsyg fattiglem   1862     Tangen? Høgeli (Gjerpen) 242
4 31/3 5/4 18/6 Gustav Anker Lindgren Arb. Andreas Lindgren 1904 1 4 Solbakken Solbakken 242
5 20/3 28/3 28/5 Anders Andersen Tveitstulen, smed   1885 3 26 Hyllemyr
(Konf. i Mælum 1/10-99)
Tveitstulen 242
6 19/4 27/4 27/4 Ole Abrahamsen Gisholt, g. gårdbr.   1826 4 19 Gisholt (østre) Gisholt (Østre Melum) 242
7 18/5 25/5 28/5 Hans Hansen Hustvedt, g. gårdbr.   1879 12 6 Hustvedt
(Konf. 10/4-96)
Sti 243
8 28/5 3/6 3/6 Thomas Aarboe, g. bruksarb.   1837     Gjerstad Skotfos 243
9 30/4 3/5 18/6 Einar Hervik Dampskibsfører Martin Hervik 1908 3 22 Røraasen Røraasen 243
10 9/5 15/5 18/6 Adolf Christiansen Mo, ugift? skrædder   1839     Levanger Skotfos 243
11 20/5 24/5 18/6 Adolf Johannessen, ugift maler   1884     Skien
(Konf. i Skien)
Grandalen (Skotfos) 243
12 6/6 12/6 18/6 Gunvald Theodor Havenstrøm Maskinfører Frants Havenstrøm 1908 4 26 Skotfos Skotfos 243
13 9/7 15/7 23/8 Jakob Andreas Gjærum, enkem. gårdbr.   1826     Gjærum Kirkesletten 243
14 12/8 18/8 do. Kristin Larsen Gårdbr. Lars Kristensen 1908 2 24 Tangdal Tangdal 243
- 9/9 18/9
Hovin
18/9 Anton Nilsen Graver, ugift arb.   1871     Spydeberg Løveid 244
15 18/10 27/10 15/11 Andreas Bjørbæk, enkem. gårdbr.   1839     Solum Bjørbæk (døde på amtssygehuset) 244
16 26/7 2/8 11/12 Jens Sigurd Johannessen Arb. Johan Johannessen 1906 11 11 Skotfos Skotfos 244
17 31/8 6/9 11/12 Bjarne Marinius Larsen Maskinist Alfred Larsen 1906 10 24 Skotfos do. 244
18 11/9 19/9 11/12 Severin Kristensen, enkem. skomager   1829     Kongsberg Sutterviken 244
19 29/9 4/10 11/12 Hans Kristensen Strømme Arb. Kristen Nilsen Strømme 1905 12 12 Hollen Skotfos 244
20 3/12 11/12 13/12 Lars Halvorsen Gjærum, g. arb.   1868     Gjærum Gjærum 244
21 27/12 5/1-09 24/1-09 Kristen Andersen Aabjørnsrød, g. gårdbr.   1828     Mælum sogn (gården Hægna ved Markedsdalen) Aabjørnsrød 244
22 10/11 15/11 11/12 Hans Kristensen Øen (gift?) flaatemand   1825     Øen (ved Løveid) Øen 244
23 22/12 24/12 12/5-09 Karl Nilsen Arb. Nils Torsen 1908 12 18 Solbakken Solbakken 244
24 23/2 27/12 12/5-09 Arbeider Martin Madsen, ugift   1884     Skien Solbakken 244
  Kvindekjøn 1908
1 12/1 18/1 26/1 Kirsti Pedersen Gjærum, gift Jakob Andersen (gårdbr.) 1824     Holtan i Helgen Gjærum 242
2 19/1 26/1 18/6 Eline Larsen, arbeiderenke   1858     ? Rugla 242
3 18/1 26/1 18/6 Hilda Birgitte Lundkvist Arb. Johannes Lundkvist 1897     Sannikedal Birkelund 242
4 29/1 2/2 18/6 Elfrida Larsen Maskinfører Alfred Fredrik Larsen 1897     Skotfos Skotfos 242
5 23/3 1/3 18/6 Kristine Jespersen, g.m. Vagtmand Kittil Jerpersen 1846     Hollen Røraasen (Skotfos) 242
6 21/2 1/3 18/6 Bergit Olsen Odden, enke   1848     Kviteseid Solbakken 242
7 13/3 19/3 18/6 Elise Hansen, arbeiderenke   1877     Tune (Smålenene) Pollen 242
8 7&4 15/4 10/5 Kirsten Olea Bjørbæk, g.m. Gårdbr. Andreas Olsen Bjørbæk 1848     Bjørbæk Bjørbæk 242
9 3/6 6/6 8/6 Andrea Martine Jonassen, enke   1856     Bjørbæk Stavdal 242
10 24/6 30/6 23/8 Rina Marie Olsdtr., enke   1859     Hustadstrand Hustadstrand 243
11 11/4 17/4 18/6 Gunda Elfrida Dahlskaas Skomager Jens Olsen Dahlskaas 1906 8 30 Kastet Kastet 243
12 13/4 17/4 18/6 Marie Sofie Haraldsdtr. Ungk. sjøm. Harald Gundersen 1905 4 1 Heiklev Solbakken 243
13 3/9 10/9 10/9 Maren Anne Nilsdtr., enke John Johnsen Stavdal 1826 8 18 Vikle Erikstad 243
14 4/8 9/8 11/12 Berta Svendsen Arb. Josef Svendsen 1908 3 3 Skotfos Skotfos 243
15 23/9 27/9 11/12 Aslaug Kirstine Pedersen Arb. Oskar Pedersen 1908 9 17 do. do. 243
16 11/9 17/9 11/12 Jørgine Marie Pedersen, gift Arb. Isak Martinius Pedersen 1870     Kvelle (Hedrum) do. 243
17 9/11 15/11 1/1-09 Hansine Olsen Dahl Forpagter Ole Olsen 1908 7 3 Dahl (Vestre Melum) Dahl 243
18 2/10 6/10 15/11 Astrid Kirstine Isaksen Gårdbr. Isak Iversen Dolva 1908 1 25 Melum gård Melum gård 243
19 11/11 22/11 11/12 Josefine Dorothea Gunnarson, g.m. Maskinfører Carl Gunnarson 1873     Oskarshamn i Sverige Skotfos 244
  1909
  Mandkjøn
1 11/1 12/1 6/10 Udøbt barn Arb. Karl Lind 1909 1 11 Skotfos Skotfos 245
2 1/1 10/1 12/4 Magnus Hilmar Isaksen Snedker Isak Martinius Isaksen 1904 10 22 Solbakken Solbakken 245
3 5/1 10/1 12/5 Arnt Kristensen Arb. Kristen Nilsen 1903     Hollen Skotfos 245
4 12/1 17/1 12/5 Jens Eriksen, ug. skomager   1819     Røraasen (Skotfos) Kampekastet 245
5 18/2 26/2 26/2 Jonas Bertinius Næs, gift auktionarius   1882 1 5 Næs
(Konf. i Mælum 4/10-96)
Næs 245
6 25/1 31/1 12/5 Arthur Thorvaldsen Fabrikarb. Edvard Thorvaldsen 1903     Skotfos Skotfos 245
7 12/2 21/2 12/5 Arvid Johnny Johannessen Fabrikarb. August Johannessen 1908 2 10 Skotfos Skotfos 245
8 20/3 27/3 12/4 Ole Simonsen Dalskaas, enkem. skogsarb.   1828     Helgen Dahl 245
9 11/4 20/4 20/4 Jens Jensen Dolva, enkem. gårdbr.   1825     Hollen Dolva 245
10 17/4 25/4 12/5 Johannes Johannesen Lunde, gift fabrikarb.   1872 9 18 do.
Konf. i Hollen 1887
Solbakken 245
11 25/5 31/5 6/10 Ole Vinger, gift murer   1850     Kongsvinger Skotfos (døde på amtssygehust) 246
12 8/5 16/5 6/10 John Gunnulfsen Haugetraa Arb. Gunnulf Haugetraa 1909 1 30 Skotfos Skotfos (døde på amtssygehuset) 246
13 24/5 31/5 6/10 Henrik Henriksen Arb. Anton Henriksen 1905 6 14 Skotfos (Granheim) Skotfos (Granheim) 246
14 9/6 15/6 6/10 Gustav Gulliksen, sindsyg   1880     Gjerpen
(Ikke konf.)
Løveid 246
15 28/6 4/7 16/10 Simon Reinholtsen Tømmerm. Peder Reinholtsen 1895     Hanæs(?) Hanæs 246
16 24/8 31/8 12/9 Petter Stenersen Brekka, ugift arb.   1872     Skafse (Mo) Gjærum 246
17 1/10 6/10 6/10 Nils Pedersen, gift   1875 6 26 Gjerstad
(Konf. Søndeled høsten 1889)
Solbakken 246
18 2/8 8/8 6/10 Karl Alexander Karlsen, ugift snedker   1890 5 20 Skien
(Konf. i Skotfos kirke 23/10-04)
Sand 246
19 14/8 19/8 6/10 Harald Isak Isaksen Smed Jørgen Isaksen 1906 ? ? ? Skotfos 246
- 11/10 16/10
Solum
16/10 Erik Olaus Larsen Melfald, ugift landhanler   1881 9 13 Skjelbred
(Konf. 19/4-96)
Melfald 246
  Kvindekjøn 1909
1 7/3 16/3 12/4 Berte Marie Halvorsdtr., gårdbrugerenke   1815 5 19 Stuggedal Siljan 245
2 10/2 21/2 12/5 Thea Andrea Johannessen Arb. August Johannessen 1908 2 10 Skotfos Skotfos 245
3 16/3 24/3 12/5 Halvarda Pauline Eliassen Fabrikarb. Elias Severinsen 1904 1 22 Skotfos Skotfos 245
4 22/3 28/3 12/5 Alfhild Otilde Aslaksen Fabrikarb. Nils Alaksen 1907 1 30 Solbakken Skotfos 245
5 26/3 3/4 12/5 Thora Tangen, føderaadsenke   1830     Bjerkholt (u. Gisholt) Pollen 245
6 30/3 7/4 20/6 Karen Kirstine Stenhaug, arbeiderenke   1822     Stenhaug Stenhaug 245
7 18/6 22/6 22/6 Emma Otilia Olsen Formand Torbjørn Olsen 1900     Heiklev Heiklev 245
8 11/4 11/4 12/5 Marie Johnsdtr. Haugetraa, gift Arb. Gunnulf Haugetraa 1877     Bergan? Skotfos 245
9 13/4 18/4 12/5 Hjørdis Carlsen Arb. Hans Carlsen Sand 1907 1 27 Sand Sand 245
10 30/5 6/6 6/10 Gudrun Constance Hansen Arb. Karl Hansen Øen 1903     Løveid Løveid 245
11 21/6 27/6 6/10 Hjørdis Marie Karlsen Arb. Karl Josefsen 1908 11 9 Solbakken Solbakken 246
12 16/9 22/9 6/10 Kirsti Knudsdtr. Skinnarland, g.m. Gårdbr. Torstein Kristofersen Skinnarland 1842     Seljord Hustvedt 246
13 17/9 24/9 7/11 Sigrid Thorstensen Dalene, husmandsenke Husm. Ole Olsen Dalene (Drangedal) 1842     Treungen Siljan 246
14 29/4 9/5 12/5 Maren Kristensen Haugene, arbeiderenke   1825     ? Haugene (Løveid) 246
15 5/7 11/7 6/10 Inger Georgine Kristine Berg Snedker Teodor Olsen Berg 1905 5 25 Hella Granheim 246
16 27/7 1/8 6/10 Anne Kirstine Larsdtr., g.m. Arb. Viktor Henriksen 1858     ? Solbakken 246
17 3/8 8/8 6/10 Enke Ellen Marie Hervig, enke Skogbetjent Ole Nilsen Hervig 1838     Kongsberg Røraasen 246
18 5/8 10/8 6/10 Karen Gundersdtr. Kaasa, ugift   1837     Næs sogn (Saude) Pollen 246
19 13/8 22/8 do. Solveig Nilsen Slagter Nils Nilsen 1909 4 26 Skotfos Skotfos 246
20 14/9 19/9 6/10 Jenny Elisabet Evensen Sliberiarb. Jørgen Evensen 1908 10 22 Myra Solbakken 247
21 6/12 11/12 1/1-10 Kirsten Marie Jørgensdtr. Timland Gbr. Tomas Tomassen Timland 1823     Timland Timland 247
  1910
  Mandkjøn
1 9/10-09 13/10-09 6/5 Toralf Tygesen, uegte søn af Kjøbm. Tyge Tygesen i Skien 1907 7 9 Xania fødselsstift. Skotfos
Pleiefar Knut H. Hegge
247
2 22/10-09 28/10-09 6/5 Udøbt guttebarn Feiermester Gustav Dahle 1909 8 14 Birkelund Birkelund 247
3 11/12-09 16/12-09 6/5 Alf Harry Dagfin Haukeli Fabrikarb. Lars A, Haukeli 1909 3 28 Skotfos Skotfos 247
4 14/12-09 19/12-09 6/5 Einar Gaarden Kjær Fabrikarb. Andreas Jørgensen Kjær 1909 9 16 Birkelund Omdalshavn 247
5 29/12-09 1/1 6/5 Paul Anker Langeland Fabrikarb. Peder Torsen Langeland 1904 5 25 Gjerpen Skotfos 247
6 2/1 4/1 - Arne Heisholdt Handelsbetjent Hans Eriksen Heisholt 1909 4 26 Kr.ania fødselsstift. Valen 247
7 1/2 8/2 27/2 Jon Andersen Brattebakke, ugift hjulmager   1883 10 20 Brattebakke
Kf. 9/10-98
Tolleskoven, Solum 247
8 14/3 23/3 24/3 Hans Olsen, gift arb.   1844     Hustvedtstrand Stavdal 247
9 18/4 24/4 24/4 Lars Paulsen, gift fabrikarb.   1868     Larvik
Konf. Solum 16/4-99
Kastet 248
10 16/4 24/4 24/4 Adolf Andersen Næs, ugift snedker   1884 10 12 Larvik
Konf. Solum 16/4-99
Skotfos 248
11 29/5 4/6 4/6 Peder Andreas Paulsen Haukeli, gift arb. og gaardbr.   1846     Haukelien Omdalsstrand 248
12 23/7 28/7 13/9 Anton Julius Jansen, gift arb. paa papirfabr.   1864     Laurvig Solbakken 248
13 10/8 15/8 15/8 Harry James Hem Baker Jakob Hem 1892     Skotfos Solbakken 248
14 29/10 5/11 5/11 Alf Paul Andersen Rullepakker Abraham Karenius Andersen 1910 7 29 Granheim Granheim 248
15 15/11 21/11 21/11 Nils Hansen, Fabrikarb. Karl Hansen 1909 3 20 Myren Solbakken 248
16 13/12 17/12 17/12 Elton Knudsen Fabrikarb. Knud Knudsen 1910 12 3 Løveid Løveid 248
17 29/12 5/1-11 30/4-11 Halvor Isaksen Sti, ugift, fhv. gbr. under værge 1829     Sti Aadna 248
  Kvindekjøn 1910
1 14/10-09 21/10-09 6/5 Karen Olava Henriksdtr., g.m. Snedker Halvor Rollefsen Aas 1870     Romedal, Hedemarken Skotfos 247
2 15/10-09 21/10-09 6/5 Solveig Kristine Nilsdtr. Ruud Maskinfører Nils Ruud 1909 6 28 Skotfos do. 247
3 17/12-09 23/9 6/10 Ester Gunnulfsdtr. Haugetraa
Tvilling til Mkj 12/1909
Arb. Gunnulf Haugetraa 1909 1 30 Granheim Granheim 247
4 4/2 11/2 11/2 Anne Olsdtr. Leikvold f. Kittilsen, g.m. Gbr. Ole O. Leikvold 1835     Bø, Telemarken Høisæt 247
5 24/2 5/3 24/3 Karen Andrea Rollefsdtr. Hanæs, g.m. Gbr. Tor Abrahamsen 1829     Hanæs Hanæs 247
6 11/3 18/3 24/3 Anne Olsdtr., enke Husmand 1834     Dalen, Seljord Roligheden 248
7 23/3 30/4 22/4 Tone Andersdtr. Gjærum, ug. tjenestepige   1888     Tveten, Hiterdal Bergan 248
8 29/3 5/4 8/5 Kari Eriksdtr. Haugene, ug. hj.vær dtr. Gbr. Erik Jensen 1891     Drangedal Haugene 248
9 19/1 23/1 6/5 Regine Hagene, g.m. Fabrikarb. A.T. Hagene 1870     Øiestad Solbakken 248
10 30/1 6/2 6/5 Astrid Othilie Johansen Papirfabikarb. Johan August Johansen 1909 12 12 Skotfos Skotfos 248
11 25/2 2/3 6/5 Gunda Karette Karlsen Slusevogter Karl Olsen 1900 5 24 Løveid Løveid 248
12 24/2 3/3 6/5 Anne Marie Nordbø, ugift arb.dtr.   1887     Fyrisdal Skotfos 248
13 13/4 22/4 6/5 Anna Bertine Jakobsen, g.m. Arb. Ole Rollefsen 1868     Gjerpen Sperrebakken 248
14 13/5 18/5 18/5 Karen Mathea Sørensen, g.m. Skomager Jens Dalskaas 1866     Siljan Kastet 248
15 1/6 7/6 7/6 Nikoline Marie Vasdal, g.m. Formand ved fabr. Ole Gunnesen Vasdal 1878     Kragerø Kastet, Skotfos 249
16 7/6 11/6 11/6 Gunhild Andersdtr. Slaattene, g.m. Fabrikarb. Kittil Halvorsen 1844     Bø prgj. Granheim 249
17 29/7 5/8 5/8 Tomine Petrea Fjeld, g.m. Gbr. Halvor Fjeld 1878     Næs Øen, Kilebygden 249
18 6/9 13/9 13/9 Marie Margrete Olsen, enke Arb. Emanuel Olsen 1848     Sannikedal Myren, Skotfos 249
19 13/9 16/9 16/9 Judith Sannerholt Sliberiform. Andreas Sannerholt 1910 9 13 Skotfos Skotfos 249
20 13/9 16/9 16/9 Randi Sannerholt 249
21 26/9 30/9 40/9 Karen Jensen Dalskaas Skomaker Jens Dalskaas 1910 5 13 Kastet, Skotfoos Kastet 249
22 2/11 10/11 10/11 Gunhilde Marie Johannessen, enke Arb. Andreas Olsen 1827     Bamble Granheim 249
23 19/11 26/11 26/11 Valborg Josefine Vabakken f. Thune, g.m. Arb. Anders Vabakken 1874     Fredrikshald
(Fredrikstad?)
Kampekastet 249
24 14/12 21/12 21/12 Mari Mikkelsen, g.m. Slusemester Martin Mikkelsen 1828     Saude Løveid 249
  1911
  Mandkjøn
1 2/1 5/1 5/1 Kjel Andersson, uekte barn af Jordbrugsarb. Anders Jonassen (ugift) 1911 1 2 Solbakken Solbakken 250
2 24/1 28/1 28/1 Nils Martinius Rund, g. maskinfører   1881     Bamble Skotfos 250
3 26/1 28/1 28/1 Oskar Arnold Ljungstrøm Maskinfører Oskar Ljungstrøm 1907 10 9 Skotfos Skotfos 250
4 26/1 3/2 3/2 Lars Kristian Larsen, gift snedker   1853     Hedrum Grøtsund 250
5 22/2 28/2 28/2 Konrad Johannessen, ugift arb.   1887     Skien Skotfos 250
6 12/6 17/6 18/6 Thor Abrahamsen Hanæs, enkem. føderaadsm.   1818 9 30 Hanæs Hanæs 250
7 26/6 1/7 1/7 Henry Wilhelm Jansen Maskinarb. Hildor Jansen 1904 11 23 Skotfos Skotfos 250
8 2277 28/7 28/7 Ole Larsen Almoen, g. gårdbr.   1835     Bakkene (i Solum) Almoen 250
9 27/7 2/8 2/8 Reidar Andreas Larsen, hj. vær. søn, ugift, jordbr.arb.   1884     Gjærum Gjærum 251
10 31/7 4/8 4/8 Henrik Møller Trosby, ugift fabrikarb.   1894     Solbakken Solbakken 251
11 6/8 12/8 24/8 Anders Andersen Tveitstulen, g. forpagter   1845     Hyllemyr, Dahl Tveitstulen 251
12 20/8 26/8 26/8 Aksel Pettersen, skrædder   1829     Grödinge, Småland, Sverige Skotfos 251
13 26/8 2/9 2/9 John Ricard Johansen, ugift pap.fabrikarb.   1890     Halms sogn , Elfsborg län, Sverige Skotfos 251
14 19/9 25/9 22/10 Lars Eriksen Haugane, g. teglverksarb.   1878     Drangedal Haugane 251
15 30/11 8/12 8/12 Torbjørn Olsen Heiklev, g. formand ved papirfabr.   1858     Tuddal Heiklev 251
- 22/12 Solum - Halvor Andersen Staakane. g. fhv. gbr.   1822     Staakan Staakan 251
16 25/12 30/12 30/12 Nils Jakob Nilsen, g. flaatemand   1826     Solum sogn Suttervik 251
  Kvindekjøn 1911
1 7/1 14/1 22/1 Anne Karoline Nilsdtr., g.m. Gbr. og smed Edvard Andreassen Næs 1870     Stavdal Stavdal 250
2 30/1 4/2 4/2 Ragnhild Larsen Maskinfører Alfred Larsen 1896     Sagene, Xania Skotfos 250
3 6/2 11/2 11/2 Gunhild Marie Valestrand, enke Skomaker Tollef Pedersen 1851     Vibeto, Hollen Røraasen, Skotfos 250
4 24/2 4/3 4/3 Aslaug Kristine Fjelddalen, g.m. Gbr. Halvor Fjelddalen 1868     - Hanæs 250
5 2/6 7/6 9/7 Birte Gurine Jensdtr. Siljanhagen, enke Søren Tolvsen, fors. av sønnen 1828     Gjærum Bergan 250
6 26/5 2/6 2/6 Inger Kirstine Abrahamsen Gisholt, gbr. enke   1839     Birkæen, Mælum Grøtsund 250
7 21/6 24/6 24/6 Dagmar Alvilde Ljungstrøm Maskinfører Oskar Ljungstrøm 1904     Myra (ved Skotfos) Skotfos 250
8 28/6 1/7 1/7 Evelyn Hallgreen Papirfabrikarb. Heinrich Hallgreen 1911 3 13 Solbakken Solbakken 250
9 27/6 3/7 3/7 Bergit Olsen f. Holtskog, g.m. Slusevogter Karl Olsen 1868     Næs (Saude) Løveid 250
10 17/7 21/7 21/7 Solveig Elfrida Larsen Maskinfører Alfred Larsen 1911 5 2 Skotfos Skotfos 250
11 31/10 7/11 7/11 Vilhelmine Aslaksen, enke Slagter Torjus Aslaksen 1862     Porsgrund Myra (Skotfos) 251
12 12/11 18/11 18/11 Inger Karoline Hansdtr. Masteflet, g.m. Papirfabrikarb. Hans Kristensen Masteflet 1865     Øen ved Løveid Solbakken 251
  1912
  Mandkjøn
1 17/3 23/3 23/3 Hans Karlsen Kaalstad, g. kontorbud   1865     Hollen Løveid 252
2 19/3 23/3 23/3 Gotfred Johan Jonassen Fabrkarb. Oskar Ludvig Jonassen 1912 1 28 Birkelund Birkelund 252
3 14/4 20/4 20/4 Henry Camillo Stavdal Fabrkarb. John P. Stavdal 1911 9 12 Solbakken Solbakken 252
4 7/4 11/4 11/4 Nils Haakon Hansen Fabrkarb. Hans Strømme 1912 4 7 Sperrebakken Sperrebakken 252
- 15/1 Quebeck ? Harald Olavsen, ugift arb.   1889     Lunde Solbakken (Kleven) 252
5 12/5 18/5 18/5 Ulrik Olsen Smører Rasmus Olsen 1909 12 19 Sperrebakken Sperrebakken 252
6 18/5 24/5 24/5 Ole Torbjørnsen Heiklev, g. gbr.   1825     Hjartdal Heiklev 252
7 10/7 15/7 15/7 Evald Amandus Larsen Ruller Anders Larsen 1899     Skotfos Skotfos 252
- 22/8 29/8
SKien
29/8 Anders Nilsson Arndt, g. arb.formand   1858 1 16 Hasörfors (??) församl., Malmöhus län Skotfos 252
8 1/11 9/11 9/11 Arthur Tvedt Urmaker Amund Olsen Tvedt 1911 2 11 Sand Sand 253
9 11/11 18/11 18/11 Jakob Tomassen Aspheim, g. gbr.   1870     Næs Aspheim 253
10 6/12 14/12 14/12 Gullik Emanuel Apalnæs Arb. Gunnulf Apalnæs 1912 10 11 Solbakken Solbakken 253
11 23/12 28/12 4/1-13 Haakon Christensen (udøpt) Ruller Th. Kristensen 1911 1 12 Røraasen Røraasen 253
  Kvindekjøn 1912
1 15/3 21/3 21/3 Betzy Fernanda Tingstad Fabrikarb. Kristen Tingstad 1912 3 12 Skotfos Skotfos 252
2 19/3 25/3 25/3 Marie Johansen, uegte d. av Arb. Karl Fredrik Johansen 1912 1 31 Granheim Granheim 252
3 28/3 3/4 3/4 Birgit Andrea Enger Fabrikarb. Amund Enger 1909 9 6 Grøtsund Grøtsund 252
4 25/4 1/5 1/5 Rakel Konstanse Amundsen Fabrikarb. Ole Amundsen 1904 7 13 Gjerpen Sand 252
5 1/5 23/5 23/5 Olga Marie Gundersen Fabrikarb. Adolf Gundersen 1910 4 9 Haugene Haugene, Løveid 252
6 3/6 11/6 11/6 Karen Marie Bergan, ugift, handlende   1878     Bergan Bergan 252
7 13/7 19/7 19/7 Hanna Hansen, ugift sydame   1864     Øen (ved Løveid) Øen 252
8 1/8 8/8 8/8 Gudrun Lunde Fabrikarb. Hans Lunde 1911 6 30 Granheim Granheim 252
9 7/8 13/8 13/8 Karen Gulbrandsen, født Valbakken, g.m. Arb. Karl Gulbrandsen 1872     Solum Myra (Skotfos) 252
10 10/9 17/9 26/12 Ingeborg Mathea Aspheim, ugift gbr. datter   1893 11 7 Aspheim Aspheim 253
11 26/9 30/9 30/9 Hjørdis Pettersen Sliberiarb. Johannes Pettersen 1912 9 26 Spreebakkeb Sperrebakken 253
12 25/10 2/11 2/11 Randi Judith Sannerholt Sliberiform. Andreas Sannerholt 1911 9 16 Skotfos Skotfos 253
13 29/10 2/11 2/11 Signe Andrea Olsen Arb. Søren Olsen Sti 1912 7 30 Ramberget Ramberget 253
14 12/11 18/11 18/11 Marianne Hanæs Rørlægger Halvor Hanæs 1912 3 14 Skien Skotfos 253
15 16/11 23/11 23/11 Ingeborg Gundersen Fyrbøder Th. Gundersen 1910 7 19 Bjerkelund Bjerkelund 253
16 22/11 30/11 30/11 Gunhild Valestrand Rullepakker Peder Valestrand 1912 11 5 Sand Sand 253
- 7/12 Risør   Oline Therese Johnsen, g.m. Snedker Ole Johnsen 1862     Risør Skotfos 253
 

Dissentere

  Mandkjøn
14/5-1903     Ole Daniel Halvorsen, g. slusevogter   1847 5 25 ? Løveid 255
15/1-1905 21/1   Jørgen Tangen, g. flaadem.   1815     Tangen Pollen 255
3/12-1904 11/12-04   Paulus Nybakken Arb. Pernelius Pedersen Nybakken 1904 12 2 Solbakken Solbakken 255
26/3-1905     Georg Samuel Torgersen Kontorist Torger Jensen Bjørnstad 1905 3 15 Skotfos Skotfos 255
18/3-1906 28/3   Søren Olsen Sti, g. gbr.   1825     Sti Sti 255
3/9-1906 8/9   Johannes Fredriksen Hustvedtkåsa, enkem arb..   1826     Hustvedtstrand Hustvedtkaas 255
28/5-1907 2/6   Paulus Nybakken Arb. Nybakken 1907 5 27 Kleven Kleven 256
17/11-1907 21/11 18/6-08 Titus Jørgensen Tangen, g. arb.   1855     Tangen Skotfos (Erikstul) 256
7/1-1908     Anders Olsen Hanæs, g. flaatem.   1830     Hela Hanæs 256
2/1-1910     Arne Heisholt Handelsbetj. Hans Eriksen Heisholt 1909 4 26 Kristiania fødselsstift. Valen 256
7/3-1910     Birger Asbjørnsen Skomager Tor Asbjørnsen 1907 8 27 Kleven Kleven 256
21/3-1912     Andreas Kristiansen, enkem. grubearb.   1855     Neverstad sogn, Bohuslän län, Kastet 256
10/11-1912     Johan Edvard Eriksen Lundholm, xx   1870     Sverige Myra 256
  Kvindekjøn
10/10-1903 17/10   Josefine Charlotte Arb. Johannes Lunde 1902     Hollen Solbakken 255
4/11-1903     Marie Evensen, ugift sypige Fabrikarb. Nils Evensen 1881     ? Solbakken 255
11/5-1905     Marte Marie Hansdtr., enke   1835 12 18 ? Løveid 255
10/2-1906 18/2   Judith Stenersen Lokomotivfører Hjalmar Stenersen 1905 1 17 Skotfos Skotfos 255
20/2-1906 25/2   Edit Stenersen 255
29/11-1905 5/12-05   Ruth Pedersdtr. Nybakken Arb. Peder Nybakken 1905 11 27 Skotfos Skotfos 255
22/7-1906     Marta Gunhild Gmd. Andreas Jensen Valen 1906 4 13 Valen Valen 255
14/12-1906 20/12   Maren Nilsdtr., gift Maler Ole Aasoldsen 1825     Roligheden (Mælum) Marodden 255
15/1-1907 22/1 22/1 Gunhild Hansen, gift Arbeider Hansen 1859     Valebø Solbakken 256
27/8-1908 1/9   Anne Marie Hansen, g.m. Arb. Karl Hansen Marum 1873     Marum Skotfos 256
15/7-1908 19/7   Barn Hilda Hansen do. 1908 6 23 Skotfos Skotfos 256
1/12-1909 8/12   Kari Johannesdtr., enke Slusevogter Ole Daniel Halvorsen 1843     Hiterdal Skotfos 256
28/10-1910 4/11   Karen Marie Andersen, hj.vær. dtr. Arbeider 1885     Solum Skotfos 256
1/11-1910 7/11   Ingeborg Lunde, enke Arb. Johannes Lunde 1872     ? Solbakken 256
2/10-1911 7/10   Elbjørg Evensen, enke Leilænding 1836     Saude Kastet 266
? 1912 22/6   Hansine Halvorsen Lerodden, fattigunderst.   1832     ? Solbakken 256
8/7-1912 11/7   Rut Pedersen, uegte dtr. af Arb. (ungk) Peder Pedersen 1912 7 4 Kastet Kastet 256
277-1912     Ingeborg Sørensen Tangene, enke   1845     Mælum (??) Tangene 257
7/12-1912 16/12   Martine Jensdtr. Valen, ugift   1843     [Solum] Falkum, Gjerpen 257

Neste: 1913-1924