| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Solum. Mælum sogn. Ministerialbok nr. II 2

1893 - 1901

Døde og begravde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens, 
ved Børn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1893
  Mandkjøn
1 19/12 23/12 1/1 Arb. Iver Larsen, Enkemand   1832     Bergan Bergan 121
2 28/11-92 15/10-92 25/2 Husmand Ole Johnsen, Enkemand   1818     Kværndalen u. Øen Viklee 121
3 27/2 5/3 12/5 Flaademand Kristen Andersen, ugift   1874 8 4 Løveid
Konfirm. 5/5-89
Sutterviken 121
4 8/3 14/3 30/3 Arbeider John Svenkesen, gift   1826     Bjerva i Holden Bergan 121
5 12/4 20/4 20/4 Føderaadsmand Jørgen Hansen Bruseth, Enkemand   1811     Tveitan Bruseth 121
6 4/3 12/3 12/5 Arb. Karl Andreas Halvorsen, ugift   1875 8 17 Løveid
Konfirm. 5/10-90
Løveid 121
7 17/5-92 23/5-92 12/5 Slusevogter Halvor Olsen, gift   1857     Helgen Løveid 121
8 20/12-92 23/12-92 12/5 Peder Nilsen, ugift Slusevogter Nils Nilsen 1891 8 11 Lunde Løveid 121
9 28/7 31/7 1894 Isak Andersen Arb. Andreas Andersen 1882 9 11 Dalen u. Dal Hovet 122
10 3/8 8/8 29/10 Fattiglem Tomas Eriksen, gift   1831     Veberg Veberg 122
  Kvindekjøn 1893
11 29/12 6/1 6/1 Maren Olsdtr. Gisholt, Enke   1801 3 15 Hentia u. Omdal Gisholt 121
12 20/1 28/1 26/2 Karen Marie Aasoldsdtr., gift Gmd. Thor Tveidt 1850     Veberg Tveit 121
13 23/2 4/10 4/10 Birthe Andrea Johnsdtr., ugift   1854 11 18 Stavdal Stavdal 121
14 15/4 24/4 24/4 Gunhild Larsdtr.,ugift   1814     Gisholdt Rugla 121
15 12/2 20/2 14/5 Børte Andrea Jonasdtr., ugift Gmd. Jonas Eriksen Næs 1883 5 27 Næs Nøs 121
16 15/6 21/6 9/7 Ingeborg Andrea Jensdtr., ugift Skomager Jens Johnsen 1893 2 22 Erikstad Erikstad 121
17 16/7 16/7 11/5-94 Enke Kirsten Olsen   1864     - (Amtdsygehuset) Løveid 122
18 8/8 13/8 do. Gurine Pedersdtr. Sperrebakken, Enke   1815 9 11 Gjerpen Sperrebakken 122
19 24/3 29/3 3/9 Anna Marie Nilsdr., ugift Gmd. Nils Olsen Søllamd 1892 7 5 Siljan Siljan 122
20 11/9 17/9 29/10 Marie Elise Andersdtr., ugift Snedker Anders Larsen 1890 1 2 Siljansjorde Siljansjordet 122
21 9/12 17/12 24/12 Karen Marie Halvorsdtr., Enke   1807 5 20 Bratbakke Hyllemyr 122
  1894
  Mandkjøn
1 20/10-93 27/10-93 - Arb. Andreas Hansen Fjeld, nu Høiset, Enkemand, Baptist   1851     ? Høiset 123
2 26/5 31/5 14/6 Bjarne Bjørnsen, ugift Mekanikus Bjørn Olsen 1894 5 26 Skotfos Skotfos 123
3 9/6 14/6 14/6 Kirkesanger Tov Olsen Dahl, Enkemand   1813 10 30 Dahl Dahl 123
4 24/6 28/6 31/5 Fabrikarb. Hans Andersen Turmo, gift   1867     Hiterdal Solbakken 123
5 18/8 25/8 23/9 Gaardbr. Torsten Isaksen Asbom, Enkem.   1809     Asbom Asbom 123
6 30/10 4/11 31/4 Trygve Steen Ragnvald Johannesen, ugift   1894 7 31 Skotfos Skotfos 123
7 21/12 26/12 31/5 Johan Eckholdt, ugift Fabrikarb. Ole Johannesen 1894 3 7 Solbakken Solbakken 123
8 30/2 6/1-95 15/4-95 Olaf Andreas Pedersen, ugift Snedker Olaus Pedersen 1894 5 25 Marum Marum 124
  Kvindekjøn 1894
1 12/2 22/2 25/2 Kari Tollefsdtr., ugift Gmd. Tollef Ellingsen 1883 7 8 Bø i Telem. Gjærum 123
2 30/7-93 5/8-93 22/3 Marie Petrea Kristensdtr., ugift Arb. Kristen Klausen 1881 5 27 Ilemoen Marum 123
3 16/4 21/4 21/4 Maren Anne Tygesdtr. Dahl, gift Kirkesanger Tov Olsen Dahl 1817     Pollen Dahl 123
4 16/4 21/4 11/5 Anne Kirstine Gundersdtr., gift Arb. Kristian Olsen 1859     Helgen Kvellero 123
5 15/7-93 20/7-93 11/5 Klara Lovise Helleksdtr., ugift Mekaniker Hellek Olsen Slettemoen 1892 2 27 Omdals kobberverk i Mo Løveid 123
6 7/9-93 14/9-93 11/5 Enke Anne Olsdtr. Anders Torsens Poldalen 1836     Hella Sutterviken 123
7 1/5 8/5 13/5 Dortea Helene Halvorsdtr., Enke   1830     Lervolden Mælu, 123
8 26/2 6/3 23/9 Anna Marie Nilsdr., ugift Gaardbr. Nils Olsen Sølland 1893 12 18 Siljan Siljan 123
9 30/5 7/6 1/7 Gunhild Marie Torsdtr,, gift Gmd. Anders Andersen 1825     Tveit Dal østre 124
10 9/9 15/9 23/9 Mari Kristensdtr. Stavdal, Enke   1823     Fæbakken i Hollen Stavdal 124
11 20/11 25/11 31/5-95 Klara Edvine Andersen, ugift Arb. Karl Johan Andreassen 1891 9 14 Kampekastet Solbakken 124
12 23/12 30/12 30/12 Minda Marie Olsen, ugift Arb. Martin Edv. Olsen 1894 7 28 Røraasen Røraasen 124
  1895
  Mandkjøn
1 4/1 12/1 27/1 Hans Andreas Hansen, ugift Arb. Hans Andreas Torsteinsen 1893 12 27 Asbom Asbom 125
2 2/2 - - Arb. Johannes Evensen, gift
Dissenter Fol. 157 1824     Vegen i Saude Pollen 125
3 1/2 9/2 11/4 Andreas Hansen, ugift Arb. Hans Olsen 1894 5 4 Høisæt Høisæt 125
4 4/3 9/3 31/5 Otto Andersson, ugift (udøbt) Maskinfører Anders Petter Andersen 1894 1 7 Laurvik Skotfos 125
5 28/3 9/4 15/4 Halvor Torsius Andersen, ugift Arb. Anders Andersen 1889 6 21 Hyllemyr Tveitstulen
(Hyllemyr)
125
6 6/4 9/4 15/4 Karl Andreas Andersen, ugift do. 1893 11 23 Haukelia do. 125
7 20/4 26/4 3/6 Kristen Andreas Isaksen Stavdal, ugift   1857 4 25 Stavdal Stavdal 125
8 21/4 28/4 31/5 Arvid Hugo Florentin Samuelsson, ugift Maskinfører Carl Samuelsson 1891 7 - Sverige Løveid 125
9 20/4 27/4 3/6 Gaardmand Thomas Nilsen Næs, gift   1823     Vikle Næs 126
10 29/4 5/5 31/5 Gunder Tovsen, ugift Gmdbr. Tov Olsen 1882 3 6 Dahl Dahl 126
11 4/5 11/5 3/6 Gaardbr. Even Olsen Jordbakke, gift   1818 7 10 Jordbakke Jordbakke 126
12 16/8 24/8 15/9 Flaademand Hans Tygesen, gift   1828     Helgen Haukenæsodden 126
13 24/10 27/10 11/5 Udøbt Guttebarn Arb. Oskar Julius Holm 1895 6 22 Skotfos Skotfos 126
14 13/11 21/11 8/12 Paul Paulsen, ugift Gmd. Paul Larsen 1895 5 5 Gjærum Gjærum 126
15 18/12 24/12 11/5-96 Hans Martinius Hansen, ugift Arb. Karl Martinius Hansen 1895 12 12 Sutterviksen Sutterviken 126
  Kvindekjøn 1895
1 9/1 17/1 - Hanna Marie Amalie Andersen, ugift Arb. Ole Martinius Andersen 1894 12 16 Sti Sti 125
- 7/2 14/2
Skien
14/2 Anne Andersen, gift Arb. Andreas Andersen 1863     Solbakken, Løveid 125
2 10/2 23/2 23/2 Fattiglem Anne Olsdtr., ugift   1833 2 3 Roligheden Bergene 125
3 24/2 27/2 - Karete Guneliusdtr., ugift Gmd. Johan Gunelius Isaksen 1895 2 19 Bergan Bergene 125
4 24/3 29/3 31/5 Betzy Severine Jensdtr., ugift Arb. Jens Olsen 1894 4 11 Myren Myren 125
5 3/4 11/4 31/5 Dagmar Natalie Constance Nilsen Arb. Jørgen Nilsen 1893 10 19 Skien Skotfos 125
6 8/4 15/4 31/5 Ingeborg Andrea Andersdtr., ugift   1862 2 18 Kaasene Sutterviken 125
7 20/4 26/4 31/5 Ingeborg Halvorsdtr., gift Slusevogter Gullik Gulliksen 1858     Næs Annex, Saude Løveid 125
8 5/5 10/5 10/5 Sofia Hansson, ugift Expeditør Axel Georg Hansson 1895 5 5 Skotfos Skotfos 126
9 21/10 14/12 14/12 Anne Karine Olsen, gift Formand Wilhelm Olsen 1850 10 28 Skien do, 126
  1896
  Mandkjøn
1 18/3 26/3 3/5 Arb. Kramhandler Johan August Johannesen, gift   1838?     Sverige Storodden 127
2 6/4 15/4 17 do. Gaardbr. Flaademand Hans Sørensen Hella, gift   1834 1 13 Hella Hella 127
3 18/4 23/4 23/4 Jørgen Hjorth, ugift Papirmester Herman Andreas Hjorth 1896 2 26 Skotfos Skotfos 127
4 28/4 3/5 11/5 Gustav Albert Gulbrandsen, ugift Arb. Karl Gunerius Gulbrandsen 1890 12 1 Grøtsund Røraasen 127
5 13/5 21/5 11/5-97 Slusevogter Halvor Anundsen, gift
  1843     Gjerpen Løveid 127
6 - - - Se Dissenter Fol. 157   -         127
7 17/8 21/8 6/9 Arb. Torkild Halvorsen Sti, ugift   1868 12 27 Asbom Sti 127
8 1/12 6/12 1/5-97 Flaadem. Abraham Halvorsen, gift   1854 9 2 Omdalsstrand Omdalsstrand 127
  Kvindekjøn 1896
1 20/2 27/2 6/4 Anne Jensine Osdtr., ugift Arb. Ole Arvesen 1896 1 31 Haugene Haugene 127
2 1/5 9/5 11/5 Marta Nikoline Andreasdtr., ugift Fabrikarb. Andreas Olsen 1896 2 19 Sperrebakken Sperrebakken 127
- 6/5 12/5
Skien
12/5 Marta Sørensen, ugift Fabrikarb. Søren Sørensen 1886     Skien Solbakken 127
3 20/5 30/5 30/5 Maren Birgitte Nilsdtr., Enke   1815 9 24 Bergan Bruseth 127
4 3/6 8/6 12/7 Karen Olsdtr. Gudmunsbæk, Enke   1805 10 15 Helgen Moen 127
5 24/6 29/6 29/6 Aslaug Marie Tangen, Enke   1832     - Løveid 127
6 2/7 5/7 6/7 Alma Emilie Holm, ugift Fabrikarb. Oskar Holm 1895 8 15 Løveid Løveid 127
7 4/7 10/7 9/8 Karen Kristine Klausdtr., g. Gmd. John Andersen 1829     Bergan Gjærum 128
8 29/10 6/11 6/11 Anne Marie Jensdtr., g. Brugssnedker Isak Hansen 1855 9 1 Grøtsund Grøtsund 128
- 6/12 12/12 12/12 Berit Arneberg, ugift Ingeniør Chr. Arneberg 1891 3 22 Kristiania Skotfos 128
  1897
  Mandkjøn
1 31/1 6/2 10/9 Flademand Ole Halvorsen, gift   1826     Kilebygden Lerodskaasa 129
2 18/2 24/2 11/5 Haakon Trosby, ugift Fabrikarb. John Kjøstolfsen Trosby 1897 1 6 Solbakken Solbakken 129
3 24/3 31/3 11/5 Gaardbr. Anders Andersen, gift   1820     Hollen Omdalsstrand 129
4 30/4 8/5 11/5 Gaardbr. Gufder Jensen, gift   1821     Hollen Dalen 129
5 12/5 20/5 27/6 Gaardbr. Klaus Olsen Heia, gift   1824     Stenhaug Heia 129
6 24/6 1/7 4/2-98 Føderaadsmand Arne Hansen Dalen, Enkemand   1807     Dalen Dalen 129
7 16/8 22/8 19/9 Gmd. John Jensen Stavdalskaas, gift   1831     Gjærum Stavdalskaas 129
8 23/9 26/9 23/6-98 Karl Otto Isaksen ugift Gaardbr. Isak Isaksen 1897 9 16 Hægna Hægna 130
9 16/9 22/9 17/10 Korporal Thomas Isinius Thorsen Tvedt, ugift   1874 3 27 Tvedt Dolva 130
10 22/9 1/10 do. Tov Andresen, ugift Gmd. Andres Leifsen 1886 1 30 Hiterdal Gjærum 130
11 5/10 13/10 13/10 Gaardmand Søren Kristensen Aadna, gift   1825     Aadna Hanæs 130
12 26/2 31/2 7/4-98 Fattiglem Jakob Gundersen Bjerkøen, ugift   1824     Lunde i Skien Hella 130
  Kvindekjøn 1897
1 11/10-96 15/10-96 11/5 Fattiglem Torbjørg Knutsdtr., ugift   1818     Garvik, Seljord Solbakken 219
2 13/2 23/2 21/3 Inger Karoline Ingebrethsdtr., gift Arb. Ole Abrahamsen 1855     Kaasa i Østbygden Hægnakaasa 129
3 18/4 24/4 9/5 Gunhild Marie Taraldsdtr., gift Arb. Ole Arvesen 1873 3 24 Høidalen Hauene 129
4 8/3 13/3 7/6 Karen Marie Andersdtr., ugift Arb. Anders Andersen 1896 3 2 Tvedtstulen Tvedtstulen 129
5 4/5 12/5 7/6 Karen Andrea Børresdtr., Enke   1819     Slettene Markeningsdalen (??) 129
6 18/9 26/9 4/2-98 Ovidia Matilde Olsen, gift Elektriker Karl Nilsen 1874 9 16 Drammen Skotfos 129
7 4/10 10/10 do. Hulda Kristine Halvorsen, ugift Smører Olaf Halvorsen 1892 2 26 Gjerpen Skotfos 129
8 30/11 7/12 7/4-98 Klara Marie Sølland, ugift Gmd. Nils Olsen Sølland 1897 1 15 Siljan Siljan 130
9 18/12 27/12 4/2-98 Karoline Marie Antonsdtr., ugift Flaadem. Anton Jørgensen 1893 6 15 Tangen Skien 130
  1898
  Mandkjøn
1 12/2 20/2 22/6 Torvald Gundersen, ugift Stensarb. Gunder Halvorsen
Gro Tollefsen
1897 6 23 Kastet Kastet 131
2 19/2 26/2 1/5 Husmand Erik Larsen Pladsen, gift   1821 2 26 Stavdal Pladsen u Stavdal 131
3 21/2 do. 7/4 Hans Andreas Hansen, ugift Arb. Karl Martinius Hansen 1897 6 24 Bjørbæk Bjørbæk 131
4 14/3 19/3 25/6 Erling Johan Isaksen, ugift Papirfabrikarb. Johan Wilhelm Isaksen 1993 11 10 Vadrette i Gjerpen Skotfos 131
5 17/4 25/4 11/9 Husmand Søren Tolfsen Siljanhagen, gift   1823 3 31 Hyllemyr Siljanhagen 131
6 10/5 18/5 28/5 Nils Hervig, ugift Dampskibsfører Martin Hervig 1898 4 28 Skotfos Skotfos 131
7 10/6 17/6 17/6 Arb. Karl Jensen, ugift   1863 1 22 Grøtsund Grøtsund 131
8 28/6 7/7 11/9 Gmd. Nils Olsen Sølland, gift   1852     Slemdal Siljan 131
9 23/9 2/10 14/6-99 Hans Tønnesen, ugift Fabrikarb. Tønnes Tønnesen 1895 8 1 Skotfos Solbakken 132
10 28/9 7/10 14/6-99 Flaademand Thor Andreas Andersen, ugift   1870 3 8 Pollen Suttervik 132
11 22/10 29/10 14/6-99 Arbeider Anderas Havredal, gift   1836     Eidsberg Solbakken 132
12 19/9 24/9 6/10 Gaardbr. Anders Andersen Dalsæter, Enkemand   1829     Dals østre Dals østre 132
13 11/12 18/12 14/6-99 Karl Oskar Larsen, ugift Papirfabrikarb. Lars Petter Larsen 1898 9 27 Solbakken Solbakken 132
14 23/12 30/12 30/12 Gaardmand Rollef Larsen Omdal, gift   1821 4 2 Ø. Gisholt Omdal 132
15 31/12 6/1-99 6/1-99 Paul Langraf Joakim Larsen, ugift Fabrikarb. Lars Larsen 1897 5 5 Solbakken Solbakken 132
  Kvindekjøn 1898
- 6/1 Skien - Ingeborg Rollefsen, gift Arb. Ole Olsen 1872 7 20 Hollen Solbakken 131
1 7/1 14/1 4/2 Anna Gunhilde Karoline Olsen, ugift Papirfabrikarb. Ole Markus Andreassen 1892 8 6 Bamble Kastet 131
2 23/1 28/1 do. Gudrun Janette, ugift Fabrikarb. Gustav Vibe 1897 1 25 Kastet Kastet 131
3 12/2 18/2 25/6 Enke Aslaug Maria Olsdtr. Pollen   1825 1 23 Dal østre Pollen 131
4 25/4 1/5 1/5 Birthe Marie Larsdtr., ugift   1877 3 19 Grøtsund Grøtsund 131
- 29/6 5/7 5/7 Lilli Cathinka Johannesen, ugift Murer Lars Johan Johansen 1895 11 20 Fredriksværn Skotfos 131
5 14/7 17/7 17/7 Elsa Elvor Henrikka Hansen, ugift Maskinfører Henrik Hansen 1896 8 4 Skotfos Skotfos 131
6 16/7 23/7 11/9 Maren Andrea Brynildsdtr., gift Husmand Abraham Olsen 1837     Graaten Brusetplads 132
7 16/12 22/12 14/6-99 Petra Karoline Pedersdtr., ugift Smed Peder Olsen Berg 1896 4 21 Solbakken Solbakken 132
  1899
  Mandkjøn
1 29/1 5/2 5/2 Johan Majer Kistensen, ugift Gmd. Johan Kristensen Aadna 1894 1 1 Klovholdt Aadna 133
2 5/2 13/2 26/2 Ungk. Folkeskolelærer Halvor Gustav Halvorsen Lunde, ugift   1866 4 5 Lunde Hanæs 133
3 15/2 19/2 19/2 Hans Andreas Isaksen, ugift Arb. Isak Martinius Isaksen 1899 2 14 Kastet Kastet 133
4 22/2 26/2 14/6 Jens Olsen, ugift
(Tvilling) til No. 21
Arb. Hans Andreas Olsen Stensrud 1898 10 12 Skotfos Skotfos 133
5 1/3 5/3 14/6 Martinius Johannessen Tingvald, ugift Arb. Andreas Johannesen Thingvald 1895 12 3 Kastet Kastet 133
6 16/3 22/3 14/6 Karl Otto Nilsen, ugift Papirfabrikarb. Nils Bernhard Olsen Søve 1897 12 22 Solbaken Solbaken 133
7 23/3 30/3 3/4 Arb. John Jensen Erikstad, ugift   1882 3 4 Marum
Konf. 4/10-96 i Mælum
Eriikstad 133
8 16/5 23/5 23/5 Flaademand Peder Amundsen Tangen, gift   1822 11 5 Omdalseidet Tangen 134
9 24/5 28/5 14/6 Jørgen Jørgensen, ugift Fabrikarb. Jørgen Nilsen 1899 5 21 Skotfos Skotfos 134
10 4/6 11/6 2/7 Arb. Anders Karenius Pedersen, ugift   1881 7 20 Hella Hella 134
11 6/6 11/6 14/6 Ottar Nicodemus Andersen, ugift Arb. Karl Andersen 1897 3 28 Kastet Kastet 134
12 22/2 26/2 14/6 Olaf, tvilling til No. 8             134
13 27/12-98 31/12-98 14/6 Gustav Gundersen Deilbak, ugift Arb. Gunder Halvorsen 1889     Hollen Birkøen 134
14 6/7 9/7 10/11 Hans Ragnvald Hansen, ugift Arb. Johan Hansen 1898 10 6 Grøtsund Grøtsund 134
15 6/8 12/8 3/9 Gmdsøn Rolf Kornelius Thorsen, ugift   1867 10 3 Hanæs Hanæs 134
16 23/9 28/9 10/11 Fabrikarb. Gustaf Sigfrid Fredricksson, ugift   1877 2 15 Sverige Skotfos 135
17 22/9 29/8 10/10 Arb. Fattiglem Nils Andersen, gift   1825 3 22 Erikstad Melfaldkaasa 135
18 11/10 15/10 10/11 Hans Hagbarth Larsson, ugift Papirfabrikarb. Lars Hansen 1894 10 2 Bamble Gulseth i Gjerpen 135
19 7/6 10/6 10/11 Arb. Torsten Nilsen, gift   1848     Lunde Dahl 135
20 25/6 1/7 10/11 Harald Eugen Kristofersen, ugift Snedker Kristofer Olsen 1897 10 14 Solbakken Solbakken 135
21 28/8 3/9 10/11 Erling Tonning, ugift Arb. Richardt Tonning 1898 11 23 Løveid Løveid 135
22 23/11 3/12 20/6-00 Kalmar Evensen, ugift Arb. Even Kittilsen 1899     Kastet Kastet 135
  Kvindekjøn 1899
1 7/1 15/1 14/6 Marte Othilie Olsdtr., ugift Papairfabrikarb. Ole Martinius Andersen 1898 12 1 Sperrebakken Sperrebakken 133
2 13/1 22/1 14/6 Berna Christensen, ugift Arb. Jens Jakob Christensen 1898 1 8 Haugene Haugene 133
3 14/1 21/1 21/1 Karen Andrea Havorsdtr., gift Gmd. Jens Jensen Dolva 1826     Omdal Dolva 133
4 21/2 26/2 14/6 Gunhild Ellefsdtr., gift Arb. Anders Kittilsen 1854 10 3 Lunde Kastet 133
5 14/3 20/3 20/3 Karen Kirstine Larsen, gift Sagmester Lars Hansen 1848 3 31 Grøtsund Grøtsund 133
6 2/4 9/4 14/6 Maren Kristine Halvorsen Papirafbrikarb. Lars Hansen 1865     Bamble Kastet 133
7 25/4 30/4 30/4 Hulda Wilhelmine Malmgren, gift Holenderfører Karl Emil Malmgreen 1867 5 26 Sverige Skotfos 134
8 4/6 8/6 14/6 Ebba Vilhelmine Andreassen, ugift Vegarb. Karl Johan Andreassen 1893 8 23 Grøtsund Kampekastet 134
9 5/6 11/6 14/6 Anna Gunhilda Karoline, ugift Fabrikarb. Ole Markus Andreassen 1898 9 3 Sperrebakken Sperrebakken 134
10 13/6 18/6 10/11 Elsa Maria Ekberg, ugift Papirfabrikarb. Karl Johan Ekberg 1898 4 2 Skotfos Skotfos 134
11 18/6 25/6 10/11 Marta Karoline Halvorsen, ugift Arb. Herman Halvorsen 1898 7 16 Sperrebakken Sperrebakken 134
12 24/6 28/6 10/11 Marte Marie Hansen, gift Arb. Hans Petter Hansen 1872     Gjerpen Grøtsund 134
13 27/1 4/2 21/2 Selma Lovise Sølland, ugift Gmd. Nils Olsen Sølland 1898 12 20 Siljan Siljan 134
14 14/8 19/8 10/11 Karen Spiredalen, Enke   1802 7 ? Brunlaugnæs Spiredalen 135
15 20/9 26/9 do. Aslaug Kristensen, ugift Arb. Kristen Kristensen Stykket 1898 12 7 Lunde Solbakken 135
16 29/9 7/10 29/10 Kirsten Isaksdtr. Dalen, Enke   1817 12 24 Dolva Mælum 135
17 4/12 10/12 20/6-00 Solveig Nilsen, ugift Maskinfører Nilsen 199 12 10 Skotfos Skotfos 135
  1900
  Mandkjøn
1 27/12-99 4/1 4/1 Gaardbr. John Johnsen Stavdal, gift   1821 11 23 Stavdal Erikstad 136
- 25/12-99 3/1
Kristi-
amia
3/1 Gaardmandssøn Andreas Andersen, ugift Gaardbr. Theodor Andersen 1880 12 17 Engsholmen i Krogstad Lunde 136
2 10/3 18/3 20/6 Karl, ugift Fabrikarb. Hans Andreas Olsen Allum 1899 12 20 Skotfos Skotfoss 136
- 23/4 28/4
Hollen
28/4 Fabrikarb. Hans Skippervold, gift   1874 8 14 Skippervold i Hollen Solbakken 136
3 25/4 1/5 1/5 Gaardbr. Gjermund Jørgensen Hummelsgaard, Enkem.   1832     Skaardal i Hollen Hummelgaard 136
4 14/6 17/6 20/6 Karl Herman Andersen, ugift Arb. Anders Knudsen 1898 1 3 Hollen Solbakken 136
5 16/6 23/6 19/5-01 Papirfabrikarb. Kristen Svennungsen, ugift Bruger Sveinung Knudsen Aase 1879 1 11 Lunde do. 136
6 10/8 19/8 do. Erik Jørgen Albert Eklund, ugift Fabrikarb. Per Alfred Eklund 1900 5 23 Skotfoss Skotfoss 136
7 25/7 3177 19/8 Halvor Martinius Asbom, ugift Gmd. Halvor Torstensen Asbom 1899 9 21 Asbom Asbom 136
8 1/9 8/9 16/9 Gmd. Hans Hansen Haukeli, gift   1818     Haukeli Bergan 137
9 12/9 19/9 14/10 Gmd. Ole Evensen Jordbakke, gift   1844 1 21 Jordbakke Jordbakke 137
10 2/9 7/9 10/5-01 Arb. Hans Kristian Olsen, Enkem.   1826     Bamble Kastet 137
11 31/10 9/11 11/11 Gmd. Andres Leifsen Gjærum, gift   1845     Hitterdal Gjærum 137
12 15/11 22/11 10/5-01 Andreas Theodor Olafsen, ugift Arb. Olaf Halvorsen 1900 11 7 Solbakken Solbakken 137
13 13/11 18/11 1/1-01 Kristen Andreassen, ugift Arb. Andreas Veberg 1900 10 7 Veberg Veberg 137
14 10/12 18/12 1/1-01 Gaardbr. Rasmus Johnsen, Enkem.   1815     Bjørbæk Bjørbæk 137
15 4/12 10/12 1/1-01 Isak Aasvaldsen, ugift   1900 10 18 Bergan Bergan 137
16 23/11 20/11 9/12 Arb. Ole Andersen, Enkem.   1840     Hægnakaas ibid. 138
17 3/2 9/2 10/5-01 Olaf Henry, ugift Flaademand Johannes Olsen 1899 10 15 Løveid Løveid 138
  Kvindekjøn 1901
1 29/1 4/2 4/2 Marie Severine Olsen, ugift   1872     Bamble Solbakken 136
2 3/4 8/4 20/6 Maren Evensdtr., ugift Reparatør Edvard Johansen Jerischovsky 1851 1 17 Ringerike Grøtsund 136
- 25/4 28/4
Hollen
28/4 Anna Skippervold, ugift Fabrikarb. Hans Skippervold 1899 6 8 Hollen Solbakken 136
3 23/4 29/4 20/6 Fabrikarb. Laura Petterson, ugift   1875 8 20 Sverige do. 136
4 25/5 31/5 20/6 Kirstine Torstensdtr. Dahl, ugift Gmd. Torsten Tollefsen Dahl 1891 7 7 Dahl Dahl 136
5 22/5 29/4 4/6 Jensine Andrea Larsen, Hella, Enke   1832 12 10 Skilbred Hella 136
6 9/8 16/8 19/8 Margit Sondresdtr., gift Gmd. Halvor Torstensen Asbom 1866 2 4 Seljord Asbom 136
- 20/8 29/8 1/1-01 Fattiglem Kari Thygesdtr., Enke   1824     Ulefos Næs 137
7 29/8 2/9 10/5-01 Ingeborg Martinsdtr., ugift Arb. Matias Kittilsen 1900 8 27 Solbakken Solbakken 137
8 23/9 28/9 11/10 Maren Halvorsdtr., ugift   1822     Merkensdalen ibid. 137
9 7/10 12/10 14/10 Mari Isaksdtr. Siljan, ugift Gaardeier   1818     Siljan Styggedal 137
10 11/10 18/10 18/10 Gjertrud Emilie Holm, ugift Fabrikarb. Oskar Julius Holm 1899 4 8 Skotfoss do 137
11 6/10 13/10 10/5-01 Kristiane Jakobsdtr., ugift Arb. Jakob O. Gulseth 1900 6 27 Solbakken Solbakken 135
12 13/10 3/11 do. Maria Karolina Nilsen, ugift Arb. Karl Johan Nilsen 1900 10 13 Løveid ibid. 137
13 15/10 21/10 11/11 Thora Svendsdtr., gift Veivogter Peder Hansen 1849     Tudal Ilemoen 138
14 5/11 12/11 10/5-01 Guro Karlsen, gift Slusevogter Karl M. Olsen 1872     Valebø Løveid 138
15 14/12 22/12 do. Louise Flohr, ugift Arb. Gustav Flohr 1899 9 23 Tyskland Solbakken 138
  1901
  Mandkjøn
1 22/12-00 24/12-00 10/5 Arb. Kasper Andreas Tonning, ugift   1877     ? Solbakken 139
2 7/1 13/1 10/5 Adolf Matias Hansen, ugift Gmd. Hans Andreas Jensen 1896 11 14 Haukelien Haukelien 139
3 23/1 31/1 10/5 Jon Marius Olsen, ugift Arb. Ole Olsen 1900 8 16 Solbakken Solbakken 139
4 22/1 29/1 29/1 Hans Andreas Hansen, ugift Expeditør Aksel Hansen 1901 1 12 Skotfos Skotfos 139
5 6/2 17/2 - Arb. Ingebreth Andersen, gift   1822     Hauene Hauene 139
6 12/2 do. 10/5 Vagtmand Jakob Larsen Bøhle, gift   1867 10 22 Hollen Skotfos 139
  Kvindekjøn 1901
7 10/12-00 20/12 1/1 Anne Gurine Jensen, Enke   1831     Gjærum Gjærum 139
8 18/1 27/1 10/5 Gunda Kristiane Andersen, ugift Arb. Gunerius Andersen 1898 11 30 Skotfos Skotfos 139
9 do. 25/1 do. Hjørdis Karlsen, ugift Landhandler Hans Karlsen 1899 4 20 Sand Sand 139
 

Dissentere

20/10-1893 27/10 - Arb. Andreas Hansen Fjeld, nu Høisæt, Enkemand   1851 11 2 ? Høisæt 157
2/2-1895 - - Gaardforpagter Johannes Evensen, gift   1825     Vegen i Saude Pollen 157
16/7-1896 19/7 19/7 Frithjof Birger Samuelsson, ugift Formand Carl August Samuelsson 1896 3 26 Skotfos Skotfos 157