| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Solum. Mælum sogn. Minesterialbok nr. II 1

1877 - 1892

Døde og begravde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn og borgerlige Stilling Ved gifte koner: Mandens,
ved Børn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1877
  Mandkjøn
1 18/2 27/2   Gaardmandssøn Halvor Abrahamsen   28 Aar     - Dolva 122
2 12/4 27/4   Ungkarl Gmdsøn Isak Isaksen   1822     - Sti 122
3 27/5 1/6   Gmdbarn Rasmus Hansen   4 Aar     - Hustvdt 122
4 3/6 6/6   Gmdbarn Laurids Isinius Hansen   1877 5 3 - Stavdal 122
5 7/6 13/6   Gmd.søn Johan Andreas Kittilsen   1869     - Pollen 122
6 28/5 4/6   Arbeiderbarn Gustav Andreas Gulliksen   1872     - Ilemoen 122
7 15/7 19/7   Arbeiderbarn Lars Olaus Marthiniusen   1877 6 27 - Bergan 122
8 31/7 6/8   Arb. Enkem. Andreas Nilsen   63 Aar     - Hægna 122
9 21/9 29/9   Gmd. Isak Gulliksen, Enkemand   58 Aar     - Hægna 122
10 8/11 16/11   Gmd. Enkem. Abraham Isaksen   71 Aar     - Dolva 122
  Kvindekjøn 1877
1 11/12 19/12   Gmdkone Johanne Pedersdatter   82½ Aar     - Marum 122
2 31/1 8/2   Gmdkone Karen Marie Abrahamsdatter   44 Aar     - Østre Dal 122
3 8/2 16/2   Slusevogterdatter Marie Hansdtr.   13 Aar     - Løveid 122
4 2/3 10/3   Enke Fattiglem Karen Oline Kristoffersdtr.   58 Aar     - Pollen 122
5 24/4 3/5   Gmdkone Karen Reiersdtr.   47 Aar     - Melum 122
6 25/5 1/6   Gmdbarn Karen Marie Hansdtr.   1886 1 9 - Hustvedt 122
7 19/6 21/6   Uægte Barn Thora Bertha Berntsdtr.   1877 4 5 - Rønningen 122
8 20/7 25/7   Gmddatter Karoline Pedersdtr.   1877 5 27 - Marm 122
9 8/12 16/12   Husmandskone Anne Rasmusdtr.   64 Aar     - Hustvedt 122
  1878
  Mandkjøn
1 5/3 12/3 24/3 Simen Andreas Arnesen Flaademand Arne Evensen 1876 4 16 Hanæs (Hella) Hella 123
2                     123
3 12/4 19/4 22/4 Fattiglem Hans Johnsen (ugift)   1840     Holden s. Solum Erikstad 123
4 7/8 13/8 25/8 Ungk. Hans Halvorsen Tømmermærker Halvor Halvorsen 1852 4 23 Omdalsstrand
Solum 6/10-67
Omdalsstrand 123
5 14/10 25/10 3/11 Gmd. Ole Olsen (gift)   1803     Helgen Roligheden (Bergan) 123
  Kvindekjøn 1878  
1 4/2 11/2 24/2 Hanna Petrea Isaksdtr. Gmd. Isak Johnsen 1877 3 3 Stavdal Stavdal 123
2 13/3     Gmdkone Ingeborg Paulsdtr. Gmd. Iver Larsen 1832     Bergan Bergan 123
3 2/6-77 22/3 24/3 Gmdkone Margit Helgesdtr. Gmd. Halvor Ollsen 1837       Hanæs 123
4 12/5 17/5 2/6 Enke Anne Larsdtr. Moen, Fattiglem   1806     Moen Erikstad 123
5 8/6 17/6 30/6 Husmandsenke Føderaad Ingeborg Valstrand   1802     Bergan Gisholt østre 123
- 30/6 7/7 21/7 Birthe Susanne Nilsdtr. Forpagter Nils Abrahamsen 1877 10 13 Bergan Næsset (??) 123
6 9/10 14/10 3/11 Gmdkone Maren Helene Pedersdtr. Gmd. Andreas Eriksen Moen 1853     Gjerpen Moen 123
  1879
  Mandkjøn
1 21/3 25/3 10/4 Arbeider Ungkarl Karl Ludvig Hansen   1854 3 27 Suttervig
Konf. Kilebygden 20/9-68
Myren (xxx) 123
2 15/3 24/3 14/4 Hmd. Fattiglem Kristen Olsen (gift)   1819     Stenhaug Stenhaug 123
3 27/6 27&6 20/7 Ind. Isak Halvorsen   1841     Hegna (Tvedten) Hegna (Tvedt) 123
4 23/6 28/6 17/8 Isak Halvorsen Hægna Husmand 1850     Tveten Hegna Hegna Tvedten 123
5 7/7 26/7 14/9 Ole Olsen Inderst 1878 4 23 Jordbakke Jordbakke 123
6 4/10 11/10 2/11 Hans Rasmussen Hustvedt, Gaardm.   1825     Hustvedt Hustvedt 123
  Kvindekjøn 1879
1 23/12-78 1/1 26/1 Barn Birthe Sofie Hansdtr. (ugift) Gmd. Hans Abrahamsen 1857     Hanæs Sti 123
2 8/1 16/1 26/1 Kone Marthe Rasmusdtr. Gmd. Hans Abrahamsen 1842     Sti Sti 123
3 29/2 2/3 14/3 Barn Anna Karette Olsdtr. Gmd. Ole Abrahamsen 1877 4 5 Ø. Gisholt Ø. Gisholt 123
4 30/7 3/8 17/8 Hanna Karete Gmd. Peder L. Gisholdt 1878 11 30 Gisholt Gisholt 123
5 20/10 26/10 2/11 Anne Martine Tovsdtr., Dahl Kirkesanger Tov Dahl 1861     Dahl Dahl 123
  1880
  Mandkjøn
1 6/12-79 14/12-79 1/1 Fattiglem Peder Kristofersen, ugift, Dissenter   1777     Østre Posgrund Asbom 124
2 26/11-79 5/12-79 1/1 Føderaadsm. Enkem. Isak Isaksen, gift   1796     Hægna Sti 124
3 2/3 10/3 - Se Dissentere Fol.156   1880 1 18 Rønningen (Hummelgård) Rønningen 124
4 5/3 12/3 25/3 Elling, ugift Styrmand Anders Ellingsen 1844 10 10 Dolva
Konf. i Solum
Dolva 124
5 1/4 7/5 9/5 Gaardmand Isak Abrahamsen Dolva, gift   1880 3 8 Grøtesund Grøtesund 124
6 18/8 23/8 23/8 Hans Andreas Hansen, ugift Flaademand Hans Hansen Grøtesund 1810     Spiredalen u. Østre Dal Spiredalen 124
7 14/8 20/8 29/8 Husmand Jakob Halvorsen Spiredalen, gift   1809     - - 124
8 1/8 5/8 29/8 Arb. Hans Thommesen Torgersrød, gift   1835     Mælum Torjersrød, Mælum 124
- 18/9 21/9 - Einar, ugift
(Se Solum Ministerialbok)
Maler Petter Johnsen 1879 7 23 Østre Klyve Østre Klyve 124
9 20/9 25/9 24/10 Svend, ugift Arb. Inderst Peder Hansen 1880 3 8 Ilemoen Ilemoen 124
  Kvindekjøn 1880
1 13/2 21/2 22/2 Anne Andersdtr. Siljanjord, gift Husmand Kirketjener Lars Iversen 1811     Vold Siljanjordet Bergan 124
2 24/2 2/3 25/3 Marie Reiersdtr. Huset, ugift   1816     Huset Huset 124
- 29/3 - - Karen Marie Arnesdtr., gift   1829     - Haukenæs 124
3 8/4 16/4 18/4 Karen Isaksdtr., gift Gaardm. Rasmus Johnsen Bjørbæk 1818     Frønæs Bjørbæk 124
4 21/6 26/6 4/7 Ingeborg Klasdtr., gift Gaardm. Kristen Pedersen 1833     Brua u. Bergan Bergan 124
5 2/6 7/6 4/7 Ingeborg Johnsdtr., Enke   1788     Stavdal Stavdal 124
6 15/6 20/6 4/7 Anne Barbra Isaksdtr., gift Gaardm. Kristen Andersen 1832     Frønæs Aabjørnsrød 124
7 - - - Se Dissentere Fol. 156   -     - - 124
8 2/10 11/10 27/10 Anne Helene Elise, ugift Husm. Peder Gundersen 1874     Kampekastet Kastet 124
9 - - - Se Dissentere   -     - - 124
  1881
  Mandkjøn
1 26/12-80 2/1 2/1 Abraham Jensen, ugift Flaademand Jens Karlsen 1852 3 15 Grøtesund
Konf. 28/4-67
Grøtesund 125
2 14/1 24/1 20/1 Gmd. Isak Andersen Stavdal, gift   1829     Bjørbæk Stavdal 125
3 7/2 19/2 20/2 Karl Arb. Ole Andersen 1881 2 7 Hægnakaasa Hægnakaasa 125
4 7/2 19/2 20/2 Anders 125
5 29/4 6/5 6/6 Husmand Anders Andersen, gift   1805     Broen u. Bergan Broen 125
6 25/3 5/4 26/6 Johnas Berthinius, ugift Gaardm. Jonas Eriksen 1879 6 10 Næs Næs 125
7 8/8 - - En Gut Husmand Peder Hansen 1881 8 8 Ilemoen Ilemoen 125
8 18/7 23/7 21/8 Husmand Thor Thorsen, gift   1819     Aadna Svendkjen 125
9 13/10 22/10 22/10 Gaardmand Jens Hansen Bjerkøen, gift   1806     Bjerkøen Bjerkøen 125
10 27/11 - - Slusevogter Anders Thorsen, gift   1842     Huset (Tvedten) Løveid 126
11 do. - - do. Iver Iversen, gift   1847 1 24 Strømodden (Aafos)
Konf. 27/7.62
do. 126
12 do. 14/3-83 22/3-83 do. Andreas Gulleksen, gift   1852 5 29 Mosæter i Kilebygden
Konf. 28/4-67
do. 126
  Kvindekjøn 1881
1 27/12-80 31/12-80 1/1 Hanna Laurine Hansdtr., ugift Gmd. Hans Andreas Halvorsen 1880 12 26 Gjærum Gjærum 125
2 18/1 25/1 20/2 Gurine Knudsdtr., Fattiglem, Enke Arb. Andes Olsen Hægnakaasa 1813     Strandmarken u. Hustvedt Hægnakaasa 125
3 31/12-80 8/1 23/1 Hildeborg Marie, ugift Snedker Gunnuld Gunnuldsen Faaberg 1878 9 5 Melfald Skiien 125
4 1/2 7/2 20/2 Marie Andrea Thorsdtr., ugift Gaardm. Thor Thomassen 1878 1 7 Tvedt Tvedt 125
5 2/3 10/3 20/3 Ingeborg Olava Andersdtr. Jordbakke, ugift Gaardm. Anders Olsen Jordbakke 1876 7 27 Jordbakke Jordbakke 125
6 30/3 5/4 5/4 Berte Andrea, ugift Gaardm. Jonas Eriksen 1875 12 22 Næs Næs 125
  1882
  Mandkjøn
1 17/2 23/2 26/2 Anders Hansen, ugift Gmd. Hans Andersen 1875 6 16 Dolva Dolva 126
2 22/7 27/7 13/8 Aasold Andreas Eriksen, ugift Inderst Erik Aasoldsen 1882 5 22 Veberg Veberg 126
3 15/8 19/8 10/9 Peder Gundersen, ugift Gaardbr. Gunder Olsen 1881 8 17 Konesmo Undal, Mandal Erikstad 126
4 - - - Se Dissentere Fol. 156   -         126
5 1/12 16/5-83 17/5-83 Snedker Ole Olsen Dal, ugift   1819     Dahl Dahl 126
  Kvindekjøn 1882
1 20/12-81 29/12-81 1/1 Kari Andersdtr., gift Gmd. Anund Ellingsen 1827     Aadalen Røningn 126
2 15/12-81 23/12-81 1/1 Fattiglem Ingeborg Svendsdtr., ugift   1814     Rustekaas u. Rogstad Lerodden 126
3 5/2 10/2 26/2 Anne Gurine Andersdtr., Pladsen, gift Husm. Erik Larsen Stavdal 1823 12 20 Dalsæter u. Dal Stavdal 126
4 17/6 24/6 16/7 Mari Hansdtr., Enke   1809     Tinholdtstulen Tvedt 126
5 39/11 7/12 24/12 Thora Marie Halvorsdtr., ugift Gmd. Halvor Halvorsen 1882 8 5 Hustvdt Hustvedt 126
  1883
  Mandkjøn
1 13/1 24/1 28/1 Thor Rasmussen (sindsyg), ugift   1848 8 6 Tvedt
Konf. 20/9-63
Tvedt 127
2 31/1 10/2 25/2 Føderaadsm. Klaus Gundersen, Enkem.   1803     Bergan Bergan 127
3 - - - Se Dissentere   -     - - 127
4 7/3 15/3 22/3 Gaardmand Hans Andersen, gift   1820 8 13 Hvalen Hvalen 127
5 8/3 18/3 22/3 Gaardm. Nils Abrahamsen, gift   1831     Bergan Bergan 127
6 19/4 29/4 6/5 Isak Abrahamsen, ugift Gmd. Nils Abrahamsen 1883 1 7 Bergan Bergan 127
7 9/7 13/7 23/9 Gaardbr. Gunder Klausen, gift   1835     Bergan Bergan 127
8 6/7 11/7 do. Gaardm. Isak Thorstensen, ugift   1859 1 23 Asbom
Konf. 12/4-74
Asbom 127
9 15/7 19/7 20/9 Ole Jensen, ugift Gaardbr. Jens Olsen 1883 3 15 Mælum Mælum 128
10 29/9 8/10 21/10 Aasold Andreas Eriksen, ugift Inderst Erik Aasoldsen 1883 7 15 Weberg Weberg 128
11 17/6 22/6 21/10 Jens Martinius Jensen Arb. Jens Johannesen 1883 5 3 Oterkil Oterkil 128
12 28/9 4/10 2/11 Gaardbr. Thorsten Vebjørnsen, gift   1820     Gjerpen Hovet u. Østre Gisholt 128
13 27/10 2/11 2/11 Husm. Levor Kristensen, gift   1798     Myra Myra 128
14 31/10 6/11 16/12 Gaardm. Torgrim Olsen Sten, gift   1848     xxx i Lunde Stavdal 128
15 5/12 13/12 do. Føderaadsm. Erik Larsen Moen, gift   1803     Moen Moen 128
  Kvindekjøn 1883
1 13/1 20/1 28/1 Karen Marie Johnsdtr., Enke   1800 12 24 Klovholft Kaasene 127
2 11/2 17/2 25/2 Føderaadskone Amborg Halvorsdtr., Enke   1814     Hvalen i Holden Marum 127
3 16/2 23/2 22/3 Karen Kirstine Johnsdtr., Fatiglem, ugift   1814 8 22 Øen i Kilebygden Nøs 127
4 22/3 31/3 31/3 Ingeborg Andrea Andersen, gift Gaardm. Johannes Pedersen 1835     Brattebakke Marum 127
5 29/4 6/5 6/5 Barbra Jensdtr., Fattiglem, Eke   1870     Salen i Kilebygden Oterkil 127
6 4/5 11/5 14/5 Marthe Andrea Larsdtr., gift Gaardm. Nils Larsen 1849     Stavdal Stavdal 127
7 15/8 20/8 20/8 Nora Karethe Andersdtr., ugift   1865 3 2 Omdalsstrand Omdalsstrand 128
8 26/8 31/8 23/9 Karen Marie Karlsdtr., ugift   1859     Bergan Siljan 128
9 28/7 4/8 do. Anna Karoline Thomasdtr., ugift Gmd. Thomas Nilsen 1881 6 15 Næs Næs 128
10 4/8 9/8 do. Marte Marie Hansdtr., ugift Gmd. Hans Thorstensen 1883 1 17 Asbom Asbom 128
  1884
  Mandkjøn
1 15/1 24/1 27/1 Petter Nilsen, ugift Inderst Nils Pettersen 1884 1 12 Høgelien Høgelien 129
2 4/2 12/2 24/2 Enkem. Husm. Ole Andersen   1808     Strandmark u. Hustvedt Hustvedtstrand 129
3 17/3 25/3 11/4 Husm. Ole Jacobsen, gift   1808     Egelund, Kilebygden Aadna 129
4 - - - Se Dissentere   -     - - 129
5 2/4 11/4 14/4 Fattiglem Ander Nilsen Storodden, gift   1803     Lier Næs 129
6 16/4 22/4 25/5 Hans Gundersen, ugift Gaardm. Gunder Hansen 1883 7 21 Bergan Bergan 129
7 14/7 19/7 20/7 Asold Andreas Aasoldsen,ugift Gaardbr. Erik Aasoldsen 1884 7 14 Veberg Veberg 129
8 2/7 7/7 20/7 Halvor Isaksen, ugift Hmd. Isak Halvorsen 1877 3 25 Hægna Hægna 130
9 17/6 24/6 do. Gaardm. John Knudsen, Enkem.   1841     Marum Marum 130
10 3/8 8/8 8/8 Gaardmandssøn Isak Johnsen Stavdal, ugift   1865 2 29 Stavdal
Konf. 22/5-79
Stavdal 130
11 27/9 4/10 7/12 Fattiglem Halvor Toresen Varpet, gift   1790?     Olavkaas Daalhus 130
12 11/10 18/10 9/11 Halvor Eriksen, ugift Gmd. Erik Halvorsen Bjørbæk 1884 7 7 Brattebakke Bjørbæk Brattebakke Bjørbæk 130
  Kvindekjøn 1884
1 16/1 25/1 27/1 Ingeborg Brynjulfsdtr., gift Husm. Halvor Kristensen 1807     Holden Kaasa (Høgelien) 129
2 9/2 17/2 25/2 Elen Annette Hansdtr., ugift Flaadem. Hans Sørensen 1867     Hella Hella 129
3 - - - Se Dissentere   -     - - 129
4 1/4 9/4 14/4 Karen Anne Isaksdtr, gift   1809     Dolva Bjørbæk 129
5 14/5 22/5 2/6 Ingeborg Karoline Andersdtr., ugift Hmd. Anders Andersen 1884 5 13 Hyllemyr Hyllemyr 129
6 15/8 22/8 14/9 Føderaadsenke Ingeborg Jakobsdtr. Asom, Enke   1802     Ekelund Asbom 130
7 19/9 25/9 12/10 Gardmandskone Inger Andrea Jensdtr., gift Gmd. Halvor Halvorsen 1846     Gjærum Hustvedt 130
  1885
  Mandkjøn
1 4/1 9/1 30/6-86 Flaadem. Ludvig Martinius Kittilsen, ugift   1866 9 29 Myhra
Konf. 24/4-80
Myhra 131
2 - - - Se Dissentere
(Arb. Hans Andreas Jørgensen)
  -     - - 131
3 7/8 13/8 6/9 Peder Andreas Pedersen, ugift Bager Peder Pedersen 1871     Asbom Dalen 131
4 31/8 5/9 30/6-86 Jens Karl Karlsen, ugift (tvilling) Handelsm. Herman Karlsen 1885 6 22 Siljord Sand 131
5 10/9 18/9 18/9 Gaardm. Nils Olsen, ugift   1801     Aafos Omdal 131
6 5/12 18/12 27/12 Gaardm. Halvor Halvorsen, Enkem.   1839     Gransherred Hustedt 131
  Kvindekjøn 1885
1 5/1 13/1 25/1 Helvig Nilsdtr., gift Husm. Nils Kittilsen 1818     Kaasene u. Dalen Smedplads u. Bergan 131
2 7/1 17/1 do. Børte Thorbjørnsdtr. (Dilsdalen), Enke, Fattiglem   1801     Dilsdalen i Holden Lerodden 131
3 20/2 6/3 22/3 Marie Anne Andersdtr., Enke   1820 3 8 Skien Bjørbæk 131
4 6/4 13/4 17/5 Benedikte Mathea Jensdtr., ugift Gaardm. Jens Johnsen 1884 10 11 Erikstad Erikstad 131
5 18/4 26/4 25/5 Ingeborg Olsdtr., ugift Hmd. Ole Simonsen 1864 8 6 Dalskaasa Dalskaasa 131
6 9/5 14/5 14/6 Birthe Kirstine Jonasdtr.
(Tvilling til Isak No. 26)
Gmd. Jonas Johnsen 1885 1 20 Gjærum Gjærum 131
7 - - - Se Dissenter Fol. 157   -     - - 132
8 27/9 4/10 1/11 Birthe Kirstine Evensdtr., ugift Gmd. Even Gundersen 1878 9 26 Høgelien Lerodden 132
9 18/9 26/9 4/10 Ingeborg Isaksdtr., Enke   1826     Siljan Siljan 132
10 25/11 5/12 1/1-86 Bolette Matea Halvorsdtr., ugift Gmd. Halvor Gundersen 1895 11 22 Bjørbæk Bjørbæk 132
11 1/12 20/12 30/6-86 Ingeborg Sigurdsdtr. Deilskaas, Fattiglem, ugift   1805     Sveva u. Noragutu i Saude Hove Østbygden 132
12 - - - Se Dissentere   -     - - 132
13 24/11 1/12 30/1-86 Anne Marie Gundersdtr., gift Arb. Hellen Otto Hansen 1857     Sperrrebakke Ramberget 132
  1886
  Mandkjøn
1 31/1 - - Flaadem. Nils Halvorsen
Se Dissentere Fol. 157
  1815     - - 133
2 24/3 26/3 4/7 Hans Guneliussen, ugift Gmd. Johan Gunelius Isaksen 1886 3 18 Bergan Bergan 133
3 3/3 11/3 28/3 Gaardm. Peder Pedersen, gift   1811     Asbom Asbom 133
4 10/4 17/4 22/4 Gaardm. Brynild Halvorsen, gift   1816     Markensdalen Hægna 133
5 24/4 2/5 6/6 Føderaadsm. Halvor Halvorsen, Enkem.   1806     Haave i Hiterdal Hanæs 133
6 6/6 12/6 4/7 Arb. Halvor Halvorsen, ugift   1866 3 10 Gransherred
(Konf. i Solum 24/4-81)
Hanæs 133
7 21/5 29/5 1/8 Ole Hansen, ugift Husm. Hans Olsen 1877 12 21 Timland Svendkjen 133
8 26/7 31/7 29 do. Gaardm. Isak Aasoldsen Stavdal, ugift   1845     Stavdal Stavdal 133
9 13/9 20/9 20/4-87 Gaardm. Ole Olsen, gift   1807     Gisholt Gisholt 133
10 25/9 2/10 24/10 Gaardm. Halvor Paulsen, gift   1827     Gjærum Gjærum 133
11 14/11 - - Udøbt Guttebarn Gaardm. Jørgen Johnsen 1886 11 14 Hummelsgaard Hummelsgaard 134
12 11/10 18/10 21/11 Husm. Halvor Kristensen, Enkem.   1807     Kaasa u. Haukelien Kaasa u. Haukelien 134
13 4/12 - - Gaarm. Halvor Halvorsen, gift   1824 6 10 Lerodden Omdalsstrand 134
14 14/12 21/12 20/4-87 Gaardm.Tov Olsen Dal, gift   1830     Dahl Dal 134
15 10/12 18/12 1/1-87 Arb. Nils Olsen, ugift   1864 5 15 Dilsdalen i Holden
Konf. i Solum 24/4-81
Lerodden 134
  Kvindekjøn 1886
1 31/12-85 8/1 31/1 Anne Martine Torsdtr., gift Gmd. Nils Thomassen 1856     Asbom Marum 133
2 13/2 19/2 28/2 Birthe Thorsdtr., ugift   1803     Suttervik (Høgelien) Omdal 133
3 11/3 20/3 30/6 Amalia Halvorsdtr., ugift Slusevogter Halvor Amundsen 1881 12 19 Løveid Køveid 133
4 8/4 15/4 22/4 Gunhild Torjusdtr., gift Husm. Ole Johnsen 1826     Amundskaas (Klovholdt) Vikle 133
5 21/5 29/5 6/6 Kirsti Svennungsdtr., Enke   1838     Vipeto i Holden Bergan 133
6 1/5 8/5 6/6 Anne Knudsdtr., Enke   1796     Marum Gjærum 133
7 2/10 10/10 16/10 Marthe Karine Arvesdtr., Enke   1818     Porsgrund Kampekastet 133
8 8/10 15/10 20/4-87 Marte Marie Jakobsdtr., Enke   1812 12 15 Bjørntvedt Birkøen 134
9 19/8 24/8 21/11 Olava Jakobine Kristensdtr., ugift Skrædder Kristen Klausen 1885 6 20 Marum Marum 134
  1887
  Mandkjøn
1 15/1 19/1 20/4 Karl Gustav Johannessen, ugift Arb. Johannes Hansen 1885 9 20 Arendal Grøtsund 135
2 25/1 2/2 2/2 Stud. jur. Isak Gundersen Bergan, ugift   1863 4 28 Bergan
Konf. 22/4-79
Bergan 135
3 4/2 12/2 12/2 Anders Martinius Knudsen, ugift Arb. Knud Olsen 1881 2 19 Kampekastet Kampekastet 135
4 13/2 19/2 20/3 Halvor Erichsen, ugift Gaardbr. Erik Halvorsen 1886 8 24 Brattebakke Brattebakke 135
5 17/5 24/5 30/5 Gunder Halvorsen, ugift Gmd. Halvor Gundersen 1887 4 17 Stavdal Stavdal 135
6 22/6 28/6 13/11 Gaardm. Søren Karlsen, Enkem.   1803     Elseth Gisholt 135
7 1/7 - - Gaardm. Abram Rasmussen Hustvedt, gift
Dissenter fol. 157
  1836     - - 135
8 2/7 9/7 17/7 Gaardm. Jens Jensen, gift   1826     Gjærum Gjærum 136
9 26/9 1/10 9/10 Gmd. Anders Halvorsen, gift   1812     Markedalen Hanæs 136
10 23/10 1/11 4/1 Thor Karinius Thorsen, ugift Gaardm. Thor Thomassen 1887 10 23 Tvedt Tvedt 136
11 29/10 5/11 do. Abraham Hansen, ugift, tvilling Gmd. Hans Andersen 1887 10 29 Dolva Dolva 136
12 13/8 19/8 do. Udøbt barn Gmd. Kristen Klausen Heia 1887 8 13 Heia Heia 136
  Kvindekjøn 1887
1 17/2 20/2 20/4 Hanna Karete Thygesdtr., ugift Gaardm. Thyge Jakbsen Pollen 1879 12 1 Pollen Kampekastet 135
2 9/2 12/2 20/4 Hulda Agnete Andreasdtr. Tangen, ugift   1869 6 2 Kaasene Kaasene 135
3 28/1 4/2 20/2 Anne Marie Guneliusdtr., ugift Gmd. Johan Gunelius Isaksen 1883 12 30 Bergan Bergan 135
4 20/4 - - Ingeborg Andersdtr. Valen, ugift
Se Dissentere Fol. 157
  -     - - 135
5 27/4 5/5 13/5 Anne Karete Olsdtr., ugift Arb. Ole Borgersen 1887 4 27 Omdalsstrand Omdalsstrand 135
6 18/4 26/4 1/5 Ingeborg Kirstine Thomasdtr., ugift Gaardm. Thomas Næs 1868 3 20 Næs Næs 135
7 25/6 30/6 17/7 Karoline Bertea Jonasdtr., ugift Gaardm. Jonas Johnsen 1886 5 8 Gjærum Gjærum 136
8 15/7 21/7 14/8 Anne Andersdtr., Fattiglem, Enke Nils Gulliksen Torjersrød 1796(?)     Svarthaugen i Gjerpen Bergan 136
9 11/8 17/8 13/11 Inger Olsdtr., Gaardmandsdtr., ugift   1813     Gisholt Gisholt 136
10 29/10 25/10 do. Jakobine Amalie Jakobsdtr., gift Arb. Jens Kristensen 1868     Gjerpen Omdalsstrand 136
11 12/11 19/11 8/7-88 Laurine Larsdtr., gift Skomager Nils Nilsen 1856     Ringsaker Suttervik 136
  1888
  Mandkjøn
1 22/12-87 29/12-87 1/1 Husm. Nils Kittilsen, Enkem.   1821     Vasdal i Helgen Bergan 137
2 12/3 16/3 4/7 Handelsbetj.. Adolf Andreassen, ugift   1864 4 29 Tangen ved Løveid
Konf. i Solum 5/10-79
Skien 137
3 4/3 9/3 29/3 Gaardmandssøn Karl Gundersen, ugift Gmd. Gunder Klausen Bergan 1871 12 13 Bergan
Konf. 12/9-86
Bergan 137
4 8/5 16/5 21/5 Føderaadsm. Erik Andersen Næs, Enkem.   1801     Næs Bjøræk 137
5 12/6 18/6 8/7 Skomager Jonas Johnsen, ugift   1864 4 25 Ilemoen
Konf. 5/10-79
Stavdalskaas 137
6 16/6 18/6 4/7 Arb. Anders Andersen, ugift   1868 5 10 Hiterdal
Konf. u Mælum 27/4-84
Grøtsund 137
7 11/6 17/6 8/7 Otto Reinhardt Thorsen, ugift Gmd. Thor Thomassen 1884 1 28 Tvedt Tvedt 137
8 13/6 20/6 8/7 Lars Nilsen, ugift Gaardm. Nils Larsen 1875     Stavdal Haukenæs 137
9 10/8 16/8 16/8 Gaardm. Jens Karlsen, gift   1812     Omdal Grøtsund 137
10 10/8 18/8 2/9 Gaardm. Hans Larsen, gift   1818     Stavdal Stavdal 138
11 6/10 14/10 6/2-89 Gaardm. Gunder Nilsen, gift   1815     Sperrebakken Sperrebakken 138
12 4/12 8/12 23/12 Isak Halvorsen, ugift Skolel. Halvor Halvorsen 1886 7 26 Styggedal Styggedal 138
  Kvindekjøn 1888
1 17/12-87 25/12-87 1/1 Ingeborg Kjøstolsdtr., Enke   1814     Saude Hanæs 137
2 22/12-87 30/12-87 do. Anne Kirstine Aasoldsdtr., gift Arb. Hans Olsen 1848     Weberg Svendlkjen 137
3 14/1 22/1 22/1 Inger Gurine Isaksdtr. ugift Arb. Isak Hansen 1885 8 4 Grøtsund Grøtsund 137
4 26/1 4/2 26/2 Marte Andrea Olsdtr., gift Gmd. Gunder Olsen 1833     Aasbom Marumplads 137
5 23/3 30/3 4/7 Maren Alvilde Halvorsdtr., ugift Gmd. Halvor Halvorsen 1887 8 6 Østre Gisholt Østre Gisholt 137
  1889
  Mandkjøn
1 10/2 16/2 24/2 Føderaadsm. Anders Johnsen Gjærum, Enkemand   1796     Kirkesletten Kirkesletten 138
2 23/4 3/5 10/6 Gaardm. Halvor Reiersen Bjørbæk, gift   1813     Bjørbæk Bjørbæk 138
3 21/7 27/7 ??? Tyge Tygesen, gift   1814 7 13 Pollen Melfald 138
4 2/12 12/2 15/12 Husm. Lars Iversen, Enkemand   1805     Hauland u. Bergan Siljanjordet 139
5 11/12 19/12 1/1-90 Gmd. Ole Isaksen, Enkemand   1811     Dolva Mælum 139
6 15/12 22/12 26/6-90 Gustav Halvorsen, ugift Slusevogter Halvor Olsen 1887 6 7 Løveid Løveid 139
  Kvindekjøn 1889
1 30/12-88 - - Karen Olsdtr., gift
Se Dissentere Fol. 157
Husm. Johannes Fredriksen 1828     - Kaasa u. Hustvedt 138
2 10/3 16/3 24/3 Karen Maria Larsdtr., gift Husm. Svend Sørensen 1839     Marumplads Roligheden 138
3 5/5 11/5 7/8 Gunhild Hansdr., Enke   1799     Kaasa u. Omdal Myra 138
4 17/5 22/5 7/8 Maren Hansen, Enke   1807     Dahl Grøtsund 138
5 19/5 26/5 7/8 Hanna Marie Augusta Halvorsen, ugift Flaadem. Halvor Halvorsen Omdalsstrand 1874 6 19 Omdalsstrand Omdalsstrand 138
6 30/6 4/7 7/8 Anna Marie Halvorsen, ugift Flaadem. Abraham Halvorsen 1887 11 25 Omdalsstrand Omdalsstrand 138
7 14/7 21/7 7/8 Anne Svennungsdtr., gift Slusevogter Augustinius Klausen 1830     Lunde Løveid 138
8 28/6 4/7 25/8 Karoline Olsdtr., ugift   1866 1 10 Vebergkaasa Bjørbækkaasa 138
9 6/9 15/9 4/12 Karen Marie Andersdtr., ugift Slusevogter Anders Thorsen 1878 5 7 Løveid Løveid 139
10 5/9 12/9 do. Aslaug Matea Heljesdtr., gift Flaadem. Karl Karlsen 1825     Østre Dahl Sand 139
11 7/9 13/8 17/11 Kirsten Isaksdtr. Styggedal, Enke   1819     Siljan Styggedal 139
12 11/11 18/11 xx/2 Anne Isine Alfsdtr., gift Gmd. Halvor Halvorsen 1844     Valstrand Østre Gisholt 139
  1890
  Mandkjøn
1 8/1 12/1 26/6 Ludig Martinius Karlsen, ugift Omstreifende Arb. Karl Fredrik Knudsen 1889 4 30 Gjerpen Grøtsund 140
- 24/1 3/2 23/2 Arb. Ole Tolfsen, gift   1816     Hyllemyr Oterkil 140
2 5/3 xx/3 23/3 Gaardm. Iver Isaksen, Enkemand   1816     Dolva Dolva 140
3 2/2 11/2 3/4 Gaardm. Amund Ellingsen Enger, Enkem.   1821     Sogndal Rønningen 140
4 4/5 10/5 13/7 Gmdsøn Eilert Jonassen, ugift   1873 8 1 Næs
Konf. 30/9-88)
Næs 140
5 1/9 8/9 8/9 Gmd. Anund Anundsen Tangen, gift   1817     Tangen Rugla 140
- 11/8 16/8 - Gaardm. Ole Olsen, gift   1827 4 3 Flaabygd Tveitan 140
6 14/10 22/10 2/11 Gmdsøn Jakob Isaksen, ugift   1870 5 28 Stavdal
Konf. 12/10-84
Stavdal 140
7 12/10 - - Udøbt Guttebarn Gaardbr. Hans Hansen 1890 10 12 Timland Timland 140
8 17/11 25/11 30/11 Otto Reinhardt Thorsen, ugift Gaardbr. Tov Thorsen 1889 1 5 Tveidt Tveidt 140
9 12/10 18/10 1/6-91 Andreas Hansen, ugift Arb. Hans Hansen 1890 10 12 Timland Timland 140
  Kvindekjøn 1890
1 1/9 6/9 8/9 Gusta Elise Gulliksdtr., ugift Arb. Gullik Johnsen 1889 10 12 Grøtsund Grøtsund 140
2 14/8 23/8 7/7 Aslaug Kristine Kristensdt., Enke   1805     Verstad i Helgen Siljan 140
3 17/10 25/10 2/11 Børte Kirstine Halvorsdtr., gift Gmd. Isak Andersen 1843 8 8 Bjørbæk Mælum 140
4 5/12 13/12 1/1-91 Boel Matea Jensdtr., Enke   1822     Bamble Bjørbæk 140
  1891
  Mandkjøn
1 7/1 11/1 181 Karl Anton Pedersen, ugift Arb. Karl Pedersen 1878     Kampekastet Amtssygehuset 141
2 1/1 18/1 1/6 Arb. Karl Natadal, ugift   ?     Sverige Skotfos Brug 141
3 14/2 22/2 1/6 Smed Augustinius Claussen, Enkem.   1829     Lunde i Thelemarken Løveid 141
- 18/4 24/4 1/6 Fattiglem Anund Anunden Kaasa, Enkem.   1815     Orekaasa i Solum Kaasa  
4 28/4 3/5 1/6 Karl Anthonsen, ugift Flaadem. Anthon Jørgensen 1888 9 24 Tangen Tangen 141
5 8/5 15/5 1/6 Gaardm. Ole Larsen, gift   1816     Omdal Pollem 141
6 3/5 10/5 1/6 Jakob Taraldsen, ugift Sømand Tarald Jakobsen 1890 12 27 Hovet Hovet 141
7 15/5 21/5 7/6 Isak Olsen, ugift Husm. Ole Hægnakaasa 1891 2 28 Hægnakaasa Hægnakaasa 142
- - 23/6
Solum
23/6 Flaadem. Abraham Martinius Jørgensen, gift   1846     Kaasa Ramberget 142
8 28/6 2/7 6/5-92 Elias Gunnulsen, ugift Arb. Karl Gunelius Gunnulsen 1888 10 6 Grøtsund Grøtsund 142
9 20/7 25/7 25/7 Gaardbrugersøn Jørgen Stavdal, ugift   1862 8 19 Stavdal
(Konf. 3/6-78)
Stavdal 142
10 8/11 13/11 22/11 Gbr. Aslak Aslaksen, gift   1825     Elseth Roligheden 142
11 11/11 13/11 20/12 Snedker Isak Reiersen, gift   1829     Høgebro u. Tveitan Stavdal 142
  Kvindekjøn 1891
1 6/3 14/3 1/6 Marte Kristine Isaksdtr., Enke   1809     Bjaarstad i Kilebygden Hovet 141
2 2/3 - - Beda Margrethe Matilde Carlsson, ugift
(Se Dissentere)
  1889     - Løveid 141
3 17/4 27/4 18/5 Marte Karine Halvorsdtr., ugift Arb. Ole Simonsen 1837     Gjærum Dahlskaasa  
4 28/4 5/5 10/5 Anne Kirstine Halvorsdtr., ugift Gmd. Halvor Olsen Fjelddalen 1891 2 8 Mælum Mælum 141
5 24/5 1/6 1/6 Anne Tangen, Enke   1809     Rugla Rugla 141
6 3/3 8/3 1/6 Hulda Alvilde Karlsen, ugift Landhandler Johan Karlsen 1890 11 7 Sand Sand 141
7 5/7 9/7 6/5-92 Elise Olen, ugift Skomagersvend Ole Olsen 1881 5 11 Porsgrund Skotfos 142
8 21/9 27/9 6/5-92 Hanna Elise, ugift Arb. Even Johnsen 1891 9 13 Grøtsund Grøtsund 142
- 4/8 9/8
Solum
2/6-91 Elvine Johanne Martinsdtr., ugift Maskinist Martin Engebrethsen 1891 7 25 Skotfos Skotfos 142
9 3/11 7/11 22/11 Karen Andrea Johnsdr., ugift   1826     Bjørbæk Bjørbæk 142
10 3/12 - - Børte Kristine Sørensdtr., gift
Se Dissentere Fol. 157
  1816     - Suttervik 142
11 17/12 23/12 1/1-92 Maren (Thygesen) Kirstine Olsdtr., Enke   1824     Melfald, Solum Melfald 142
12 10/12 19/12 do. Berte Vetlesdtr., Enke   1801     Dalssætre Oterkil 142
13 6/11 11/11 do. Anne Lovise Olsdtr., ugift   1825     Kastet u. Bjørbæk Kastet 142
  1892
  Mandkjøn
1 13/4 24/4 6/5 Baltazar Magnus Rode, ugift Murmester David Rode 1891 11 7 Tangen Tangen 143
2 13/19-91 19/11-91 6/5 Smedlærling Hans Olsen, ugift   1871 9 27 Kleven
Konfirm. 26/9-86
Pollen 143
3 24/4 30/4 8/5 Gaardm. Pedr Jensen, gift   1857     Gjærum Hustvedtstrand 143
4 13/5 21/5 29/5 Thor Larsen, ugift Arb. Lars Thorsen Hanæs 1893 5 6 Melfalddalen Melfalddalen 153
5 15/5 21/5 29/5 Kristen Larsen, ugift 143
6 30/6 5/7 12/xx-93 Ole Jensen, ugift   1891 2 8 Grøtsund Sperrebakken 143
7 9/10 16/10 do. Fritz Adolf Hagmann, ugift Arb. Adolf Fredrik Olsen Hagmann 1890 3 21 Oddernæs ved Kristianssand Skotfos 143
  Kvindekjøn 1892
1 29/1 3/2 20/3 Marte Kirstine Paulsdtr., gift Gmd. Lars Isaksen 1826     Gjærum Sti 143
2 27/3 2/4 2/4 Birthe Marie Kristensdtr., gift Arb. Hans Larsen 1820     Omdalsøen Salene 143
3 27/2 8/3 6/5 Mari Larsdtr., gift Arb. Arne Hansen 1806     Ulefos Dalen 143
4 14/5 21/5 26/6 Anne Kirstine Karlsdtr. Veberg, ugift Arb. Karl Aasoldsen 1891 8 10 Veberg Veberg 143
5 12/10 18/10 13/11 Anne Larine Larsdtr., enke   1812     Øen i Kilebygden Stavdal 143
6 30/11 9/12 12/5 Aslaug Kristine Johansdtr., ugift Arb. Johan Isaksen 1892 2 1 Grøtsund Grøtsund 143