| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Brevik klokkerbok nr. 6

1922-1940

Døde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den Dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens,
ved Barn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1925
  Mandkjøn
1 12/1 17/1 17/1 Finn Hartvig Larsen, barn Oliver Larsen, kjøbm., Seteret 1924 2 16 Brevik Setret 169
2 29/1 30/1 19/2 Barn døde udøpt Johan Emil Larsen, platearb. 1925 1 29 Blekebakken Blekebakken 169
3 9/2 14/2 14/2 Guttebarn, udøpt Nikolai Martinsen Nystad, mask. v. cementf. 1924 12 10 Seteret Setret 169
4 8/3 16/3 16/3 Fritjof Waldemar Rohde, ug. Tømmermann 1851     Brevik Lilletorvet 169
5 25/3 31/3 31/3 Ole Arnt Jørgensen, fhv. trelasth., ug.   1859     Eidanger Lier 169
6 23/3 21/3 21/3 Ukjent barn, funnet i en pakke omb. i S/S Brevik Ukjent 1925 3 23 Ukjent Ukjent 169
7 10/4 16/4 16/4 Lars Torkild Gulbrandsen, barn Skipsf. Oluf Adolf Gulbrandsen 1913     Brevik Øen 169
8 16/4 22/4 22/4 Paul Olaus Paulsen, matros, g.   1840     Brevik Berget 169
9 4/6 9/6 9/6 Oscar Fredrik Paulsen, skipsmegler, g.   1867     Sarpsborg Torvet 169
10 ? 8/6 9/6 Ukjent guttebarn, fullbåret   0-1 år     ? ? 169
11 9/6 13/6 13/6 Edvard Fredrik Johannesen, stenarb., g.   1854     Udevalla, Sverige Sætret 170
12 15/6 20/6 20/6 Jørgen Jørgensen Traaholt, stasjonsmester, g.   1874     Solum Strømtangen 170
13 8/7 14/7 14/7 Theodor Corneliussen, prokurist, ug.   1852     Brevik Sorgensfrigt. 23 II,
Oslo
170
14 22/10 28/10 28/10 Ole Tellefsen, bygmester, e.   1851     Sauherrad Bukten 170
15 29/11 4/12 4/12 Carl Petter Albretsen, bokhandler, g.   1857     Brevik Storgaten 170
  Kvindekjøn 1925
1 15/1 22/1 22/1 Begljot Eriksen, barn Form. ved støperi Efraim Eriksen 1914     Seteret, Brevik Setret 169
2 16/1 23/1 23/1 Liv Dorthea Jacobsen, hjv.dtr., ug.   1899     Brevik Berget 169
3 13/2 19/2 19/2 Birthe Synøve Nilsen, barn Erling Nicolai Nilsen, stuvearb. 1922 12 7 Seteret, Brevik Setret 169
4 25/2 4/3 4/3 Anne Margrethe Laurine Hansen, e. Skipsf., forsørget av barn 1837     Brevik Øen 169
5 2/3 7/3 7/3 Karen Jørgine Kittilsen, g. Kristian Kittilsen Seltvedt, maskin. 1888 3 2 Oslo Setret 169
6 4/3 11/3 11/3 Olga Synøve Nymann, barn Anton Isidor Nymann, sjauer 1924 9 7 Pilebakken, her Pilebakken 169
7 6/3 13/3 13/3 Lilly Andrea Iversen, hjv.dtr., ug.   1904     Brevik Øen 169
8 7/3 14/3 14/3 Gudurun Elise Ingebretsen, hjv.dtr., ug.   1901     Brevik Setret 169
9 30/3 6/4 6/4 Johanne Larsen, fhv. husbest., ug.   1841     Brevik Fisketorvet 169
10 10/4 17/4 17/4 Lydia Elisabeth Johnsen, hj.dtr., ug.   1902     Brevik Øen 169
11 24/4 30/4 30/4 Martha Berthea Hansen, enke, husholderske Sjømann 1842     Bamble Øen 170
12 1/5 8/5 8/5 Julie Othea Åmot, enke Megler 1858     Asker Landstad st.,
V. Aker
170
13 14/5 20/5 20/5 Karoline Otilia Nilsen, g. fhv. stadsing. Edvard Nilsen 1964     Lier, Drammen Åsen 170
14 20/5 27/5 27/5 Ingeborg Johansen, fattigforsørget, ug.   1909     Brevik Krabrødstrand,
Bamble
170
15 21/11 27/11 27/11 Anne Kristine Larsen, enke Kjøbmand 1827 6 6 Slagen i Sem Brevik 170
  1926
  Mandkjøn
1 6/1 11/1 11/1 Nils Nilsen, fhv. styrm., ug.   1878     Brevik Brevik 171
2 31/1 6/2 6/2 Trygve Jensen, skomaker, g.   1892     Oslo Bukten 171
3 1/2 6/2 6/2 Stefanus Stiansen, ekspdt., g.   1859     Porsgrund Brevik 171
4 3/2 11/2 11/2 Engebreth Arne Sandbakken, lærer v. middelsk., g.   1896     Vang,
Hedemarken
Brevik 171
5 24/3 30/3 30/3 Theodor Edvardsen, skipsf., g.   1867     Brevik Brevik 171
6 29/3 3/4 3/4 Thomas Gusfre, arb., ug.   1909     Brevik Brevik 171
7 17/5 22/5 22/5 Anders Johnsen, fhv, skreddermester, e.   1835 4 26 Sverige Brevik 171
10 24/7 30/7 30/7 Ole Ingebretsen, sønn Arb. Abraham Ingebretsen 1920 2 3 Brevik Brevik 171
11 31/7 5/8 5/8 Tollef Nilsen, sagmester, e.   1846 2 27 Askildsbakken,
Gjerpen
Brevik 171
9 2/7 7/7 7/7 Johan August Olsen, åremaker, g.   1867     Udevalla
i Sverige
Setret 171
8 21/6 25/6 25/6 Håkon Halvorsen, barn Karl Håkon Halvorsen, smører 1925 10 7 Brevik Åsen 172
0 17/8 21/8
Kr.sand
23/8 Gerhard Theodor Gjerde, postexpdt., g.   1875     Oslo Berget 172
12 4/9 9/9 9/9 Kristoffer Fredrik Fabritus Heiberg Wirsching, fhv. baker, rentenist, ug.   1861     Brevik Setret 172
13 25/9 1/10 1/10 Johannes Larsen, fhv. tømmerm., e.   1837     Siljan Setret 172
14 4/11 9/11 9/11 Olaf Halvorsen, fhv. skredder   1843     Seljord Gamlehjemmet 172
15 21/11 27/11 27/11 Ole Martinius Abrahamsen, stenarb., g.   1872     Eidanger Brevik 172
16 8/12 14/12 14/12 Oliver Larsen, skipsstuer, g.   1895     Eidanger Setret 172
17 10/12 16/12 16/12 Arne Petter Borgen Larsen, barn Gross. Einar Borgen Larsen 1916     Oslo Brevik 172
0 5/8
-
New
York
- Abraham (Albert) Abrahamsen, sjøm., ug.   1876     Trosvik Brevik 172
  Kvindekjøn 1926
1 9/2 16/2 16/2 Hanna Martine Nilsen, fattigunderst., e.   1848     Brevik Brevik 171
2 18/2 24/2 24/2 Karen Isaksen, e. Skomaker, fors. av barn 1834     Siljan Brevik 171
3 27/4 3/5 3/5 Karen Thorbjørnsen, e. Sjømann, fors. av barn 1844     Eidanger Brevik 171
4 29/4 6/5 6/5 Abrahamine Karine Nilsen, g. Sagmester Thorleif Nilsen 1855     Øen Brevik 171
5 2/6 8/6 8/6 Benny Sofie Amalie Pettersen, hjv., ug.   1908     Brevik Brevik 171
6 1277 16/7 5/8 Gurine Gunhild Holvik, e. Kjøbmann 1845     Tinn Brevik 171
7 11/10 16/10 16/10 Maren Sofie Gundersen, g. fhv. sjøm. Hans Gundersen 1854     Brevik Blekebakken 171
8 27/10 28/10 - Udøpt barn   1926 10 23 Brevik Pilebakken 171
9 5/11 11/11 11/11 Karen Sofie Jacobsen, e. Sjømann, fors. av barn 1845     Brevik Brevik 171
10 6/11 12/11 12/11 Agnete Gustava Hansen, g. Skipsf. Mettinius Andreas Hansen 1857     Skien Brevik 171
11 31/12 6/1-27 6/1-27 Anne Helene Jensen, handlende, ug.   1857     Brevik Trosvik 172
  1927
  Mandkjøn
1 25/4 30/4 30/4 Halvor Salvesen, brandassistent, g.   1857     Brevik Berget 173
2 1/5 7/5 7/5 Hans Evard Zakariasen, smedmester, g.   1881     Bamble Øen 173
3 18/5 24/5 24/5 Thorvald Martin Jørgensen, sjøm., e.   1848     Brevik Lerkåsen 173
4 8/8 13/8 13/8 Gjermund Thøger Simonsen Edvard Simonsen, møbelsnekker 1927 6 7 Brevik Åsen 173
5 23/8 27/8 27/8 Isak Kittilsen, forretningsf., g.   1860     Brevik Setret 173
6 25/10 29/10 29/10 Gunder Johansen, vaktm. omb., e.   1857     Moss Torvbakken 173
7 30/10 5/11 5/11 August Wold, arb., ug.   1882     Brevik Øen 173
8 12/11 19/11 19/11 Einar Ludvig OLsen, tømmerm., g.   1891     Vestby Setret 173
9 26/12 2/1-28 2/1-28 Henrik Marcus Albretsen, kjøpm., g.   1853     Brevik Storgt. 173
  Kvindekjøn 1927
1 4/1 10/1 10/1 Solveig Amanda Olsen, telegr.elev, hjv., ug.   1901     Brevik Pilebakken 173
2 21/1 27/1 27/1 Elfrida Karete Sandersen, g. Stue Hans Johan Sandersen 1886     Skien Setret 173
3 23/1 29/1 29/1 Elisabeth Wendel, g. Kommunearb. Karl Wendel 1869     Brevik Bukten 173
4 28/1 1/2 1/2 Anni, barn Maskinist Olav Skreosen 1927 1 6 Brevik Berget 173
5 3/2 10/2 10/2 Jensine Halvorsen, logivertinne, ug.   1855     Trosvik Trosvik 173
6 19/3 25/3 25/3 Alfhild Johnsen, hushjelp, ug.   1900     Brevik Storgaten 173
7 12/4 19/4 19/4 Mari El. install. Kristoffer Næss 1926 2 20 Brevik Trosvik 173
8 7/5 13/5 13/5 Anne Dorthea Andreassen, g. Anders Andreassen, sjauer 1850     Brevik Berget 173
0 28/7 4/8
Kragerø
4/8 Anne Bolette Larsen Verftsformann 1840     Kragerø Bugten 173
9 3/8 9/8 9/8 Inger Marie Nilsen Verftseier 1859     Holla Øen 173
10 15/9 21/9 21/9 Anna Elisabeth Gusfre, fisker, g.   1867     Brevik Øen 173
11 23/9 29/9 29/9 Thordis Olsen, barn Halvdan Andreas Olsen, bryggearb. 1919     Brevik Øen 174
12 3/10 7/10 7/10 Nicoline Gabrielsen, fattigunderst., e.   1845     Brevik Gamlehjemmet 174
13 7/10 12/10 12/10 Kristiane Pedersen, sydame, ug.   1859     Brevik Øen 174
14 10/11 16/11 16/11 Ida Severine Mathilde Larsen, g. Tømmerm. Kkarl Martinius Larsen 1867     Brevik Setret 174
15 20/11 25/11 25/11 Gusta Marie Johannesen, husbestyrerinne, ug.   1856     Brevik Setretangen 174
  1928
  Mandkjøn
1 2/2 7/2 7/2 Einar, barn Harry Sigvart Clausen, jernbanetelegrafist 1928 1 30 Lilletorvet Lilletorvet 175
2 27/2 5/3 5/3 Carl Anton Jensen, maskin.   1864     Larvik Øen 175
3 7/3 14/3 14/3 Karl August Eriksen, arb., ug.   1894     Eidanger Setret 175
4 7/4 12/4 12/4 Jens Olaus Rohde, fhv. skipsf., g.   1847     Brevik Øen 175
5 17/4 23/4 23/4 Ragnvald Skår, lønningschef, g.   1891     Mo i Rana Dalen,
Eidanger
175
6 28/4 4/5 4/5 Erling Falk, barn Gunvald Bernhard Ådal, mamskinpasser 1926 9 2 Setret Setret 175
7 9/5 15/5 15/5 Leif Amanuel Gusfrem embælagearb.,   1898     Brevik Åsen 175
8 22/5 26/5 26/5 Erling, barn Isak Sverre Nilsen, sjøm. 1927 1 5 Brevik Øen 175
9 30/6 5/7 5/7 Jacob Johan Johnsen, sjøm., isstuer   1850     Brevik Øen 175
10 7/7 13/8 13/8 Karl Nicolay Nilsen, barberm., ug.   1881     Brevik Øen 175
11 9/8 16/8 16/8 Oscar Svendsen, sønn, ug. Tømmermand 1894     Brevik Øen 176
12 17/8 24/8 24/8 Petter Eriksen, fhv. skipskaptein   1850     Kragerø Øen 176
13 29/8 4/9 4/9 Hans Johannes Gundersen, fhv. sjøm.   1850     Brevik Blekebakken 176
0 1/8 -
Montreal
- Håkon J. Christensen, maskinist, g.   1885     Bamble Setret 176
14 3/10 10/10 10/10 Ole Kittilsen Frøvold, fengselsvaktmester, g.   1873     Eggedl,
Modum
Øen 176
15 12/12 18/12 18/12 Hans Severin Svendsen, vaktm. ombordm g.   1856     Brevik Berget 176
  Kvindekjøn 1928
1 23/1 27/1 27/1 Hanna Jonette Andersen Fors. av forsorgsv. 1861     Eidanger Gamlehjemmet 175
2 26/1 1/2 1/2 Maren Amundsen, e. Forsørget af forsorgsvesenet 1849     Bamble Øen 175
3 30/1 4/2 - Anne Karine Jørgensen, handlende, ug.   1852     Brevik Trosvik 175
4 27/2 3/3 3/3 Johanne Marie Jensen, g. Pakkeriarb. Hans Anton Jensen 1885     Brevik Setret 175
5 24/3 29/3 29/3 Gunhild Marie Tallaksen, enke Sjømand 1840     Bamble Strømtangen 175
6 24/3 30/3 30/3 Marie Amalie Olsen, g. Edv. Olsen, skomaker 1855     Hedrum Åsen 175
7 7/4 13/4 13/4 Ellen Olava Amundsen, g. Tømmerm. Ole Amundsen 1841     Eidanger Trosvik 175
8 7/5 12/5 12/5 Asta Kathrine Andresen, hushjelp, ug.   1900     Brevik Bukten 175
9 12/5 19/5 19/5 Anne Gurine Marie Kjær, vaskekone, e.   1855     Brevik Gamlehjemmet 175
10 11/8 17/8 17/8 Karoline Andrea Gundersen, g. Båtsm. Petter Gundersen 1868     Brevik Strømtangen 175
11 29/8 5/9 5/9 Elise Berhtine Johnsen, e. Forsørget av barn 1858     Brevik Øen 176
0 10/10 16/10
Oslo
- Anine Råum, pensjonist, ug.   1844     Brevik Grubbehaugen 176
12 9/12 14/12 14/12 Lovise Heiberg Elgesem, ug. Forsørget av slekt 1878     Moss Trosvikv. 176
  1929
  Mandkjøn
1 12/1 19/1 19/1 Ole Amundsen, fhv. tømmerm., enkem.   1839     Kjose Trosvik 177
2 24/1 31/1 31/1 Elias Martin Eliassen, fhv. sjøm., e.   1854     Krisitiansand Storgt. 177
3 12/2 18/2 18/2 Petter Severin Knudsen, vakmester ombord, e.   1857     Brevik Øen 177
4 5/3 11/3 11/3 Hagbart Johannes Rohde, hotelltjener, g.   1882     Brevik Strømtangen 177
0 4/6 10/6
Oslo
10/6 Johannes Matheus Bjerche, maskinmester, e.   1858     Spydeberg Setret 177
5 5/6 12/6 12/6 Bernt Olaves Olsen, bakermester, g.   1842     Tønsberg Storgt. 177
0 14/3 -
Berlin
- Einar Olaf Edvardsen, sanger   1891 4 29 Brevik Berlin 177
6 3/7 9/7 9/7 Theodor Christian Thorsen, garvermester   1865     Brevik Pilebakken 177
7 15/7 20/7 20/7 Christen Coch, overretssakf., ug.   1864     Brevik Brevik 177
8 3/9 10/9 10/9 Hans Jakob Edvardsen, skipskaptein   1865     Brevik Trosvik 177
9 5/9 11/9 11/9 Inge Olaf Gusfre, barn Lars Olsen Gusfre, gartner 1925 4 5 Sandøen Sandøen 177
10 21/11 27/11 27/11 Alf Mæla, verksm.   1896     Brevik Dalen,
Eidanger
178
11 24/11 30/11 30/11 Olaus Martinius Amundsen, isstuer, e.   1854     Brevik Setretangen 178
12 13/12 19/12 19/12 Torjus Olsen, fhv. sjøm., ug. Forsørget av kommunen 1856     Brevik Gamlehjemmet 178
  Kvindekjøn 1929
1 14/1 21/1 21/1 Karoline Førli, e. Forsørget av familie 1844     Bamble Øen 177
2 8/2 14/2 14/2 Karen Johnsen, e. Sjømann, forsørget av barn 1851     Eidanger Berget 177
3 18/2 22/2 22/2 Andrea Meier Larsen   -     - - 177
4 23/2 2/3 2/3 Kirsten Marie Kittilsen, e. Sjømann 1848     Brevik Setret 177
5 2/3 8/3 8/3 Anna Marie Hansen, e. Melkehandler 1886     Brevik Bugten 177
6 5/2 12/3 12/3 Anne Sørine Christoffersen   1850     Bamble Åsen 177
7 5/3 12/3 12/3 Sigrid Sture, farmaceut, ug.   1890     Brevik Torvbak., Brevik 177
8 1/4 6/4 6/4 Anna Marie Larsen, fhv. butikkdame, ug.   1857     Brevik Øen 177
9 21/6 27/6 27/6 Karen Helene Halvorsen, huseier, e.   1838 5 1 Eidanger Torvb. 177
10 28/6 4/7 4/7 Kitty Sofie Sørensen, hushjelp, ug.   1909     Langesund Øen 177
11 7/8 13/8 13/8 Inger Ingebretsen, ug. Forsørget av forsorgsv. 1844     Brevik Gamlehjemmet 178
12 14/8 20/8 20/8 Andrea Hansen, e. Sjømann 1847     Brevik Pilebakken 178
13 22/8 28/8 28/8 Maren Dortea Halvorsen, e. Sjømann 1842     Bamble Setretangen 178
14 16/9 2/9 2/9 Petra Gustavsen, e.   1843     Brevik Øen 178
15 9/11 15/11 15/11 Anne Gurine Olsen, huseier, ug.   1865     Brevik Setret 178
16 3/12 9/12 9/12 Kathrine Marie Hære, g. Lokomotivfører 1871     Horten Torvet 178
17 11/12 17/12 17/12 Marie Kristine Jakobsen, g. Fisker 1852     Eidanger Setret 178
  1930
  Mandkjøn
1 18/2 22/2 22/2 Udøpt guttebarn Arne Normann Nilsen, arb. 1930 2 18 Øen Øen 179
2 18/3 22/3 22/3 Johannes Martinius Førli, stuer, ug.   1884     Brevik Pilebakken 179
3 4/4 10/4 10/4 Adolf Gundersen, visergutt, ug.   1911 2 23 Brevik f.t. Brevik 179
4 30/6 5/7 5/7 Einar Christensen Tråholt, stuert, ug.   1879     Brevik Øen 179
5 8/7 12/7 12/7 Lars Martin Knudsen, maskinist, g.   1853     Eidanger Øen 179
6 11/8 16/8 16/8 Karsten Anker Nilsen, deksgutt, ug.   1911 12 4 Brevik Øen 179
7 2/9 6/9 6/9 Oskar Andersen, isstuer, e.   1865     Langangen,
Eidanger
Brevik 179
8 11/9 16/9 16/9 Martinius Eriksen, disp., e.   1868 7 10 Vardal Brevik 179
9 22/9 27/9 27/9 Karl Gustav Severin Tallaksen, arb., g.   1883     Brevik Øen 179
10 3/10 9/10 9/10 Hans Johan Johansen, fisker, g.   1857 1 1 Brevik Setret 179
  Kvindekjøn 1930
1 15/1 18/1 18/1 Anne Lise Clausen, barn Alf Mikal Clausen, handelsbetj. 1928 7 23 Brevik Storgt. 179
2 23/1 29/1 29/1 Fredrikke Samuelsen, vaskekone, e.   1858 1 20 Sverige Åsen 179
3 31/1 6/2 6/2 Kitty Margrethe Johansen, g. Pakeriarb. Martin Johansen 1889 9 1 Brevik Åsen 179
4 3/2 10/2 10/2 Annette Sørensen, g. Stuer Lauritz Sørensen 1872 5 19 Brevik Øen 179
5 7/3 13/3 13/3 Klara Salvesen, g. Elektr. Ole Severin Salvesen 1908 6 15 Bamble Trosvik 179
6 15/3 21/3 21/3 Liv Elisabeth Humblen, barn Mekaniker Odd Bach Humblen 1921 7 20 Brevik Åsen 179
7 10/6 14/6 14/6 Anna Sofie Skaugen, sykepleierske, ug.   1891 1 20 Bamble Sannerud sykehus,
Stange
179
8 13/6 18/6 18/6 Gerd Sonja Salvesen, barn Elektr. Ole Severin Salvesen 1929 6 3 Bamble Berget 179
9 19/6 25/6 25/6 Gunhild Marie Olsen, e. Skredder og kirketj. 1838 4 18 Eidanger Åsen 179
10 4/7 10/7 10/7 Anna Gunhilde Salvesen, g. Form. Kristen Salvesen 1884     Brevik Setret 179
0 17/8 21/8
Oslo
21/8 Harriet Emilie Fearnley Steen, f. Oxål, e. Telegrafbest. Hans Herlofsen Steen 1874 4 15 Ålen Brevik 179
11 26/7 30/7 30/7 Nora Gusfre, g. Kullhandl. Oluf Larsen Gusfre 1877     Botne Øen 180
12 4/8 - - Terese Edvardsen, e. Skipper 1864     Vestre Moland Tvedestrand 180
13 28/9 4/10 4/10 Mathilde Christine Olsen, e. Skipsfører 1864 7 28 Danmark Setret 180
14 18/11 22/11 22/11 Berthe Severine Hansen, e. Malermester 1856 5 20 Brevik Øen 180
15 20/11 26/11 26/11 Anna Sofie Pettersen Rakkestad, hushjelp, ug.   1861 19 26 Brevik Øen 180
  1931
  Mandkjøn
3 17/3 24/3 24/3 Halvor Eliasen, matros, g.   1850 6 1 Brevik Setretangen 181
2 15/3 21/3 21/3 Anker Løberg, cementfabr.arb., ug.   1911 1 28 Gjerpen Setret 181
4 2/4 11/4 11/4 N.M. Hummel, fhv. skoleinspektør, g.   1858 3 9 Borgunn Bekkelaget, Oslo 181
5 12/4 17/4 17/4 Karl Johan Rohde, fhv. seilmaker, ug.   1849 1 26 Brevik Øen 181
6 3/5 8/5 8/5 Theodor Hansen Østvedt, kjøpm., g.   1861 2 1 Eidanger Langbr. 181
7 8/6 13/6 13/6 Erling Johansen, ug. fhv. sjøm. Hans Jacob Johansen 1912 11 6 Brevik Brevik 181
8 26/6 1/7 1/7 Arne Oliver Pedersen, kullhandler, g.   1863 12 8 Grue i Solør Brevik 181
1 28/12-30? - - John Severin Larsen, maskinist til sjøs   1878 1 27 Kragerø Brevik 181
9 29/8 3/9 3/9 Edvard Nilsen, fhv. statsing., e.   1855 10 16 Røken Brevik 181
10 5/9 10/9 10/9 Oluf Jahnsen, stenarb., e.   1845 6 25 Sverige Brevik 181
11 25/9 1/10 1/10 Valentin Schandenberg Rohde, sjøm., ug.   1854     Brevik Brevik 181
12 30/9 7/10 7/10 Lars Børresen, stuer, e.   1858 11 19 Brevik Setretangen 182
13 8/11 14/11 14/11 Albert Bergstrøm, vaktm., fhv. skipsf.   1882
1870
8
9
14
14
Brevik Bukten 182
14 27/11 5/12 6/12 Halvor Anton Bår, sjøm., g.   1894
1853
7
1
19
26
Brevik Øen 182
15 7/12 11/12 11/12 Adolf Andersen, stuert, g.   1870
1850
7
1
7
24
Farsund Setret 182
16 27/12 30/12 30/12 Udøpt guttebarn Innstall. Kristoffer Næs 1931 12 22 Brevik Brevik 182
  Kvindekjøn 1931
3 21/2 26/2 26/2 Thomine Grønseth, fhv. husbestyrerinne, ug.   1846 4 26 Brevik Gamlehjemmet 181
2 13/1 17/1 17/1 Anette Andrea Johnsen (Ramberg), e. Murer 1856 1 30 Brevik Gamlehjemmet 181
1 7/1 15/1 15/1 Anne Kittilsen, e. Stuer 1853 2 2 Eidanger Setret 181
4 28/2 7/3 7/3 Anna Olufine Isaksen, fhv. forrd., ug.   1863 12 14 Brevik Trosvik 181
5 26/3 1/4 1/4 Beate Johansen, e.   1851 2 2 Sverige Sverige 181
7 12/4 18/4 18/4 Solveig Marie Halvorsen, barn Malermester Peder Ingbordius Halvorsen 1928 3 24 Brevik Torvb., Brevik 181
8 19/5 26/5 26/5 Ulla Nilsen, ug. Malermester Fredrik Daniel Nilsen 1910 10 13 Vejgård ved
Aalborg, Danm.
Aasen 181
9 26/5 1/6 1/6 Isakine Petrea Hansen, pedell v. middelskolen, ug.   1868 6 5 Bamble Øen 181
10 22/6 27/6 27/6 Ida Laurine Andersen, e. Kjøpmann 1858 9 5 Brevik Brevik 181
11 26/6 2/7 2/7 Randi Teodora Nilsen, barn Cementarb. Theodor Nilsen 1922 10 26 Brevik Brevik 181
6 27/1 1/4 1/4 Nyf. pikebarn, udøpt Bertha Johanne Olsen, ug. 1931 1 27 Brevik Brevik 181
12 9/7 14/7 14/7 Sofie Grønseth, enke Fabrikkarbeider 1864 3 8 Brevik Brevik 182
13 8/8 13/8 13/8 Anna Otilie Halvorsen, strykerske, ug.   1886 11 24 Brevik Brevik 182
14 7/9 12/9 12/9 Johanne Torine Nilsen, e. Skpskaptein 1859 4 21 Brevik Brevik 182
15 17/9 22/9 22/9 Bertha Rohde, fhv. husbest., ug.   1855 6 19 Skien Brevik 182
16 3/10 10/10 10/10 Augusta Samuelsen, g. Johan Samuelsen, stuer 1889
1893
10
4
24
1
Brevik Setret 182
17 23/11 28/11 28/11 Dorthea Andrea Jørgensen, enke Skibstømmermann 1850 2 23 Bamble Øen 182
18 6/12 12/6 12/6 Nelly Andresen. g. Donkeym. Hans Andresen 1893
1890
7
21
9
23
Brevik
Arendal
Setret 182
19 22/12 30/12 30/12 Anna Hulda Petrine Hansen, fhv. kjøpm., ug.   1854 4 6 Brevik Øen 182
0 29/8 4/9
Bamble
4/9 Signe Bamble Stenarb. Gunnar Bamble 1926 2 21 Brevik Brevik 182
0 3/12 -
Lårdal
- Inger Bjåland, e. Oppsynsm. v. jernb. 1886 7 27 Gjerpen Brevik 182
  1932
  Mandkjøn
1 10/1 19/1 19/1 Sigurd Andreas Hansen, stuert, ug.   1900 10 21 Brevik Oslo 183
2 10/2 17/2 17/2 Aage Christensen, sjøm., ug.   1907 10 29 Odden v.
Aarhus, Danm.
Brevik 183
3 14/2 20/2 20/2 Filip Levin, løsarb., g.   1897     Oslo Brevik 183
4 27/2 3/3 3/3 Einar Fredrik Gjeruldsen, barn Vognm. Lau. Fredrik Gjeruldsen 1932 2 24 Brevik Brevik 183
5 5/3 12/3 12/3 Tollef Solberg, trelasthandler, g.   1842
1850
10
1
4
14
Larvik
Brevik
Brevik 183
6 6/5 12/12 12/3 Martin Amundsen, skipskapt., g.   1876
1882
2
10
25
20
Brevik
Brevik
Brevik 183
7 12/3 12/3 - Dødf. guttebarn Arb. Amandus Mathisen 1932 3 12 Dalen, Eidanger Dalen 183
8 21/2 26/4 26/4 Thomas Edvardsen (Thygesen), vaktm., g.   1858
1856
11
12
6
25
Brevik
Bamble
Setret 183
9 30/3 6/4 6/4 Lauritz Karlsen, vognm., g.   1891
1897
8
2
18
26
Breik
Porsgrunn
Øya 183
10 10/4 14/4 14/4 Georg Simonsen Lunde, g., fhv. verksm.   1862
1868
9
8
18
10
Tune i Østfold
Holstein, Rendsburg
Åsen 183
11 29/6 5/7 5/7 Martinius Knudsen, kjøpm., g.   1855
1881
4
7
1
22
Drøbak
Ø. Bærum
Storgaten 183
12 13/8 18/8 18/8 Anton Isidor Nymann, arb., g.   1887 10 23 Aabo, Finland Pilebakken 184
13 13/12 19/12 19/12 Claus Sophus Albretsen, læge, ug.   1850 8 1 Brevik Stathelle 184
  Kvindekjøn 1932
1 29/1 5/2 5/2 Helene Johansen, hushjelp, ug.   1910 2 1 Brevik Brevik 183
2 7/2 13/2 13/2 Karen Marie Bostrøm, e. Skomaker 1845     Brevik Brevik 183
3 9/3 16/2 16/2 Ingeborg Pedersen, fhv. hushjelp, ug.   1840 10 14 Langesund Brevik 183
4 4/3 10/3 10/3 Anne Sørine Andersen, e. Skibstømmermann 1853 11 26 Brevik Brevik 183
5 13/3 16/3 16/3 Frida Larsen, hjd. 1 døgn gl. Arb. Fritz Juul Larsen 1932 3 12 Brevik Åsen 183
0 18/4 Bamble - Marie Martha Tangvald, fhv. husbest., ug.   1867 6 28 Bamble Gamlehjemmet 183
6 19/4 23/4 23/4 Amalie Gabrielsen, e. Sjømann 1855 12 13 Mo sogn, Båhuslän, Sverige Gamlehjemmet 183
7 20/6 25/6 25/6 Gunhild Severine Wold, g. Thorvald Wold, mekaniker 1860
1859
12
6
25
13
Bamble
Brevik
Øya 183
8 16/7 23/7 23/7 Bergljot Alvilde Kittelsen, ug. Vognmann 1906 3 1 Brevik Brevik 183
9 1/8 5/8 5/8 Maren Helene Aaltvedt, rengj.dame, ug.   1855 5 30 Brevik Brevik 183
10 25/8 31/8 31/8 Jensine Margrethe Larsen, e. Sjømann 1851 9 25 Brevik Setret 183
11 30/8 6/9 5/9 Maren Kirstine Olsen, enke Skipstømmermann 1855 18 18 Ekstrand,
Bamble
Setret 184
12 13/9 19/9 19/9 Anna Marie Johnsen, f. Gunnulfsen Banef. Johnsen 1866
1863
3
5
25
20
Brevik
Heddal
Strømtangen 184
13 15/10 20/10 20/10 Dorothea Røe, huseier, ug.   1852 2 20 Brevik Torvet 184
14 16/10 22/10 22/10 Hanna Jakobine Nilsen, g. Skibstømmermann 1850
1851
3
11
10
12
Brevik
Gjerpen
Strømtangen 184
15 13/12 20/12 20/12 Adelgunde Corneliussen, e. Lodsorderens 1854 1 8 Halden Bamble 184
0 21/10 27/10 27/10 Kirsten Marie Pedersen, e. Garrver Nicolay Pedersen, Langangen 1844 3 5 Eidanger Brevik 184
  1933
  Mandkjøn
1 9/1 17/1 17/1 Nils Edvard Andersen, skipsf., g.   1872
1873
9
6
29
22
Brevik
Østre Hoby, Sverige
Brevik 185
2 26/2 4/3 4/3 Svein Zakariassen Leif Zakariassen 1932 11 23 Brevik Brevik 185
3 5/7 10/7 10/7 Søren Johnsen, stuer, g.   1876
1880
10
6
22
24
Brevik
Eidanger
Brevik 185
4 19/7 25/7 25/7 Fred Tjøstolf Sverre Thorsen, agronom, ug.   1907 3 29 Brevik Brevik 185
5 21/7 25/7 25/7 Johnny Kai Hansen, barn Sjøm. Reidar Hansen 1931 2 21 Brevik Brevik 185
6 10/8 17/8 17/8 Sedvard Oliver Olsen, kjøbm., g.   1886
1883
1
6
29
8
Brevik
Bamble
Brevik 185
7 1/9 7/9 7/9 Rudolf Larsen, kjøbm., g.   1870
1878
7
9
4
20
Brevik
Brevik
Brevik 185
0 9/8 13/8 13/8 Lars Andersen Kokkersvold, e.   1849 6 - Brevik Brevik 185
0 19/1 - - Arthur A, Roverud, sjøm., g.   1897 10 23 Brevik Brevik 185
8 6/1 13/12 13/12 Karl Martinius Larsen Langemyr. fhv. tømmerm., e.   1860 4 16 Brevik Brevik 185
9 8/12 15/12 15/12 Theodor Nilsen, fhv. skipstømmerm., e.   1851 11 2 Follestad, Skien Brevik 185
  Kvindekjøn 1933
1 28/12-32 3/1 3/1 Hanna Lunde, g. Banevokter Knut Johan Jonassen Lunde 1867
1867
3
7
14
31
Brevik
Eidanger
Grubbehaugen 185
2 30/12-32 6/1 6/1 Anne Bolette Amundsen, ug. Fraktemann 1871     Eidanger Heistad
i Eidanger
185
3 8/1 13/1 13/1 Kirsten Olava Olsen, g. Kirketjener Oluf Olsen 1866
1862
8
1
10
16
Eidanger
Bamble
Trompetbakken 185
4 22/1 27/1 27/1 Lina Christine Edvardine Olsen, e.   1860 4 5 Brevik Gamlehjemmet 185
5 23/1 30/1 30/1 Hanna Petrea Olsen, e. Baker 1844 4 17 Brevik Storgt. 185
6 4/2 11/2 11/2 Margit Olufine Hansen, g. Arb. Thorbjørn Hansen 1895
1889
1
10
10
20
Brevik
Bamble
Brevik 185
7 9/2 15/2 15/2 Birgitte Sofie Hansen, e. Sjømann 1857 12 11 Brevik Setretangen 185
8 16/2 23/2 23/2 Hulda Therese Johnsen, husbestyrerinne, ug.   1869 9 20 Brevik Langesund 185
9 13/3 18/3 18/3 Amalie Helene Jacobsen, enke Stuert 1859 7 8 Bamble Brevik 185
10 30/3 5/4 5/4 Alette Marie Jacobsen, g. Tømmermand 1863
1864
11
7
2
5
Brevik
Brevik
Brevik 185
11 31/3 8/4 8/4 Hjørdis Ruud, exp.trice, ug.   1912 10 10 Brevik Brevik 186
12 30/5 2/6 2/6 Otilie Hansen Bjercke, datter Mek.arb. Sigurd Bjercke 1933 2 19 Setret Brevik 186
13 2/6 10/6 10/6 Klara Johanne Bjercke 186
14 11/6 15/6 15/6 Anne Margrete Kristiansen, e. Skipper 1847 3 8 Eidanger Gamlehjemmet 186
15 10/9 16/9 16/9 Johannes Jansen, e. Skredder 1839 1 5 Brålanda sokn,
Dalsland, Sverige
Brevik 186
16 28/8 5/10 5/10 Maren Kathrine Olsen, e. Skomaker 1842 4 2 Porsgrunn Brevik 186
0 10/4-32 16/4-32 16/4-32 Maren Cathrine Sivertsen, g.   1869 8 22 Brevik Brevik 186
18 1/11 8/11 8/11 Gunhilde Marie Johnsen, e. Smed 1867 1 23 Brevik Bratsberg
i Gjerpen
186
17 3/11 8/11 8/11 Kirsten Hammerkvist, g. Stuert Kristian Louis Hammerkvist 1874 7 4 Søndeled Brevik 186
0 14/9 18/9
Oslo
18/9 Petronelle Margrethe Wildhagen, e. Overb. Wildhagen 1853 10 19 Lier Vallegt. 12, Oslo 186
19 2/12 7/12 7/12 Olalia Paulsen, e. Sjømann 1860 6 10 Brevik Gamlehjemmet 186
0 9/12 14/12 14/12 Caroline Marie Wiborg, enke Skibsmegler 1854 6 23 Brevik Brevik 187
20 28/12 3/1-34 3/1-34 Kristine Martine Jørgensen, g. Urmaker N.A. Jørgensen 1875 10 1 Olden i
Nordfjord
Brevik 187
21 28/12 4/1-34 4/1-34 Anne Marie Sandersen, enke Sjømann 1852 9 13 Stathelle Brevik 187
  1934
  Mandkjøn
1 25/2 3/3 3/3 Peder Jacobsen, stuer, g.   1866
1867
9
5
23
17
Brevik
Bamble
Setret 188
2 3/5 9/5 9/5 Andreas Rønniksen, fhv. sjøm., e.   1839 2 28 Gjerpen Setret 188
3 13/6 19/6 19/6 Ludvig Heistad Hansen, fhv. sjøm., g.   1863 9 15 Brevik Brevik 188
4 1/7 5/7 5/7 Georg Magnus Bjerk, sjøm., ug.   1894 12 4 Brevik Brevik 188
5 25/7 30/7 30/7 Gustav Adolf Gullestad, maskinist, g.   1886 10 29 Kristiansand Øen 188
6 24/8 29/8 29/8 Oluf Jahnsen, rentenist, e.   1859 4 29 Brevik Øya 188
7 2/10 8/10 8/10 Halvor Jemtland, blikkensl., g.   1868
1871
10
3
2
27
V. Toten
-
Brevik
Brevik
188
0 23/9 27/9 - Ingebreth Amandus Andersen, matros, ug.   1858
1878
4
11
3
7
Brevik
Bohuslän
Marseille †
Brevik
188
8 4/11 9/11 9/11 Anders Theodor Dahlin, skredderm., g.   -     - - 188
9 7/12 12/12 12/12 Niicolay Wilhelm Coch, distriktslæge, ug.   1866 5 20 Brevik Brevik 188
10 27/12 2/1-35 2/1-35 Harald Johansen, sønn Maskinpasser Gustav Albert Johansen 1926 4 23 Brevik Brevik 188
11 27/12 2/1-35 2/1-35 Frank Dagfinn Olsen Snekker Einar Olsen † 1925 2 7 Brevik Brevik 189
0 2/8-32 - - Halvor Halvorsen, handelsborger g.m. Beatrice Vekon 1862 5 8 Brevik Ville d Aix Lis Baine 189
0 13/1 17/1 17/1 Carl Gustav Røseth   1889 9 27 - New York 189
0 28/6 - - Fred Cato Gulseth, sønn Form. Gulseth, Trosvik mek. verkst. 1929 4 24 Brevik Brevik 189
  Kvindekjøn 1934
1 18/1 24/1 24/1 Thordis, barn Stuer Theodor Nilsen 1834 1 12 Brevik Øia 188
2 11/3 17/3 17/3 Inga Mathilde Johansen, g. Arb. Martin Johansen 1895
1887
9
8
7
27
Søndeled
Bamble
Setret 188
3 7/4 14/4 14/4 Gunhild Nyhus, g. Arb. Håkon Nyhus 1895
1895
8
1
20
29
Bamble
Fyrisdal
Setret 188
4 4/5 9/5 9/5 Mathilde Tangen, enke Tegner 1862 10 24 Bamble Gamlehjemmet 188
5 3/6 7/6 7/6 Maria Rosenland Looft, enke Fotograf 1850 5 17 Sogndal i Dalene Setret 188
6 18/6 25/6 25/6 Ingeborg Kristine Kristoffersen, enke Sjømand 1854 7 5 Bamble Brevik 188
7 25/6 29/6 29/6 Lina Pedersen (Stari)   1849 8 4 Oslo Brevik 188
8 27/6 3/7 3/7 Reidun Knudsen, barn Trevarefabrikkarb. 1934 6 24 Brevik Brevik 188
9 3/9 10/9 10/9 Elise Martine Olsen, enke Baker 1845 7 13 Solum Brevik 188
10 21/10 27/10 27/10 Lava Marie Jakobsen, enke Los 1845 12 7 Eidanger Brevik 188
11 23/11 30/11 30/11 Gunhild Bjerk, enke Sjømann 1854 10 18 Brevik Gamlehjemmet 189
0 31/3 7/4
Kongs-
berg
7/4 Ida Marie Andersen, enke Buntmaker 1850 8 18 Brevik Brevik 189
  1935
  Mandkjøn
0 22/1 26/1 26/1 Ole Brubakken, arb., enkem.   1864 9 12 Valdres Ørvik,
Eidanger
190
0 27/5 - - Carl Albretsen, kjøbm., ug.   1901 8 25 Brevik Brevik 190
1 15/9 21/9 21/9 Lars Paulsen, rentenist, enkem.   1847 11 26 Skien Brevik 190
0 21/8-34 - - Elbert August Halvorsen, fisker   1882     Brevik Galveston,
Texas
190
2 8/12 16/12 16/12 Claus Hyll Schoubye, fhv, kjøbm., g.   1849 4 5 Brevik Brevik 190
  Kvindekjøn 1935
1 3/1 7/1 7/1 Elise Chathrine Solberg, enke Trelasthandler 1850 1 1 Brevik Brevik 190
2 14/4 11/4 11/4 Berthe Marie Sture, e. Skoleinspektør 1849 2 14 Øiestad
v. Arendal
Brevik 190
3 8/4 13/4 13/4 Maren Johanne Salvesen, e. Brannassistent 1853 1 28 Brevik Brevik 190
4 23/4 29/4 29/4 Randine Andrea Pedersen, g. Snekkerm. Anders Pedersen 1865
1864
7
3
19
22
Skien
Skåtøy
Brevik 190
5 3/6 8/6 8/6 Ingeborg Laurine Grønnerøe, fhv. moteh., ug.   1849 11 1 Brevik Brevik 190
6 13/6 18/6 18/6 Andrea Christensen, e. Ullvarehandler 1858 5 24 Brevik Berget 190
7 9/7 13/7 13/7 Martha Kirstine Johnsen, g. fhv. fiskehandler Johnsen, Berget 1859 6 22 Bamble Brevik 190
8 16/8 2/8 2/8 Augustine Johansen, g. Fabr.arb. Johan Johansen 1856
1865
11
11
26
23
Brevik
Sverige
Brevik 190
9 28/9 4/10 4/10 Anne Sofie Østvedt, e. Kjøbmann 1865 10 13 Kristiansand Brevik 190
10 6/11 13/11 13/11 Ellen Marie Tobiassen, sykepleierske, ug.   1911 10 7 Brevik Brevik 191
11 7/11 12/11 12/11 Hansine Jacobsen, g. Fhv. tollopsynsm. Jens Jacobsen 1854 6 21 Langesund Brevik 191
  1936
  Mandkjøn
1 13/2 19/2 19/2 Even Andreas Larsen, forsorgsforst., g.   1862
1863
9
1
30
9
Bamble Brevik 192
2 25/3 31/3 31/3 Nils Kittilsen, sønn Vognm. Nils Kittilsen 1936 1 29 Brevik Brevik 192
3 7/5 13/5 13/5 Karl Walfred Nordstrøm, fhv. agent   1866 2 15 Söderhamn i Sverige Brevik 192
4 10/7 15/7 15/7 Christian Gundersen, snekker, ug.   1852 7 11 Bamble Brevik 192
5 8/9 12/9 12/9 Nils Johannesen, arb., g.   1869 5 12 Strömstad, Sverige Brevik 192
6 7/12 12/12 12/12 Jacob Olaves Halvorsen Førli, fhv. vaktm., g.   1858
1850
26
10
5
4
Brevik
Brevik
Brevik 192
7 12/12 19/12 19/12 Jonas Svendsen, fhv. tømmerm., g.   1869
1869
10
3
18
10
Brevik
Gjerpen
Brevik 192
8 16/12 23/12 23/12 Arne Engebretsen Sandbakken, fhv. gardbr., g.   1865 11 15 Nordre Aurdal,
Valdres
Brevik 192
9 20/12 23/12 23/12 Johan Olsen, fhv. postexp., g.   1872
1873
2
6
9
18
Kragerø
Brevik
Brevik 192
0 18/4 - - Carl Isaksen, fhv. tømmerm., enkem.   1862 9 26 Sverige Brevik 192
  Kvindekjøn 1936
1 7/3 14/3 14/3 Jakobine Jørgine Isaksen fhv. tømmerm. Karl Isaksen 1871
1861
9
9
25
26
Sverige
Brevik
Øia 192
2 30/3 3/4 3/4 Anne Ingerine Meyer, fhv. kontordame, ug.   1857 11 9 Brevik Gamlehjemmet 192
3 5/4 11/4 11/4 Amalie Eriksen, enke Skipsfører 1851 9 25 Brevik Gamlehjemmet 192
4 23/5 27/5 27/5 Sara Kathrine Hansen, ug. Disp. Hans Hansen 1914 2 18 Brevik Brevik 192
5 26/5 30/5 30/5 Nikoline Marie Gusfre   1894
1894
11
5
18
20
Bamble
Porsgrunn
Brevik 192
6 12/6 18/6 18/6 Jonette Gusfre, pensionist, ug   1860 12 11 Brevik Brevik 192
7 10/9 14/9 14/9 Udøpt pikebarn, tvilling Snekker Harald Andreas Hansen 1936 9 8 Brevik sykehus Brevik 192
8 2/10 7/10 7/10 Signe Amanda Hansen, enke   1896 1 25 Glemmen Brevik 192
9 2/10 6/10 6/10 Gulborg Tangen, barn Kondukt. Ingvald Tangen 1924 11 8 Brevik Brevik 192
10 20/11 25/11 25/11 Ingeborg Olsen, enke Sjømann 1853 1 4 Brevik Brevik 192
11 30/11 5/12 5/12 Birgitte Christiane Jensen, g. Los 1851
1852
    Brevik
Langesund
Brevik 192
  1937
  Mandkjøn
1 25/2 4/3 4/3 Karl Gustav Karlsen, fhv. stenhugger, g.   1881 2 23 Skafså, Telem. Setret 193
2 3/4 8/4 8/4 Johan Johnsen, fhv. fiskeh., enkem.   1865 9 16 Brevik Brevik 193
3 22/4 27/4 27/4 Anders, udøpt Arb. Abraham Ingebretsen 1837 1 9 Brevik Brevik 193
4 22/5 27/5 27/5 Karl Andreas Nilsen, havnefogd., g.   1882 8 13 Brevik Brevik 193
5 12/6 17/6 17/6 Alf, udøpt Form. Christen Salvesen 1937 5 14 Brevik Brevik 193
6 16/10 21/10 21/10 Ingebreth Jensen, fhv. skipskapt. og los   1852 3 16 Brevik Brevik 193
0 17/10 -
Hvaler
- Ole Bartmann Hansen, matros   1913     - Hjemsted
Hvaler
193
7 2/12 - - Nils Christian Johnsen, fhv. skipsf.   1861 7 21 Eidanger Brevik 193
  Kvindekjøn 1937
1 7/1 12/1 12/1 Maren Karine Hansen, enke Skibsfører 1853 7 20 Skien Brevik 193
2 8/1 13/1 13/1 Karen Berthea Jahnsen, hjv.dtr., ug.   1859 1 8 Holla Porsgrunn 193
3 22/1 30/1 30/1 Anna Sofie Larsen, g. Murer Jørgen Larsen 1869
1870
6
3
24
23
Skien
Sandefjord
Brevik 193
4 28/3 3/4 3/4 Telefmine Sørensen, enke Sjømann 1852 2 21 Stathelle Brevik 193
5 11/4 16/4 16/4 Beathe Berntsen, ug.   1852 6 6 Eidanger Gamlehjemmet 193
6 11/4 15/4 15/4 Simonine Meyer Laren, enke Skipsreder 1854 4 1 Brevik Baldersgt. 26
Oslo
193
7 15/4 20/4 20/4 Benedikte Marie Nilsen, vanfør, ug.   1876     Bamble Gamlehjemmet 193
8 16/4 22/4 22/4 Ingeborg Olette Thoresen, fhv. hushjelp, ug.   1850 12 24 Bamble Brevik 193
9 4/5 8/5 8/5 Sofie Nilsen, enke   1863     Gjetøya i
Brunlanes
Brevik 193
10 3/9 9/9 9/9 Marie Mikkelsen, rengj.kone, ug.   1855 10 20 Brevik Brevik 193
11 29/9 5/10 5/10 Martha Revheim, lærerinne, ug.   1865 6 15 Brevik Øen 194
12 5/11 - - Kristine Halvorsen Wiersen, enke Sjøm. Halvor Wiersen 1856     Kopervik Brevik 194
13 15/11 20/11 20/11 Maren Kittilsen fhv. skipsf., senere tollopsynsm. Isak Kittilsen 1849 4 6 - Setret 194
14 21/11 25/11 25/11 Kitty Kittilsen, forretningsf., frøken   1878 9 6 Brevik Setret 194
  1938
  Mandkjøn
1 8/1 14/1 14/1 Jens Christian Ruberg, fhv. vaktm.   1855 11 30 Brevik Brevik 195
2 9/3 12/3 12/3 Martinius Gjeruldsen, vognm.   1871 10 15 Eidanger Brevik 195
3 28/4 5/5 5/5 Johan Severin Engebretsen, fhv. vognm.   1859 10 15 Brevik Brevik 195
0 2/5 7/5 7/5 Hans Andreas Arnoldsen, tømmerm.   1863 6 15 Brevik Brevik 195
0 26/5 1/6
Eid-
anger
1/6 Sigurd Tørres Helsing, kontorist, ug.   1917 12 23 Sanden Brevik 195
4 26/5 1/6 1/6 Anton Jordbrudal, gymnasiast, ug.   1920 7 8 Brevik Brevik 195
5 7/6 13/6 13/6 Hans Østvedt, banksjef, g.   1885 5 24 Bamble Egersund 195
6 5/7 9/7 9/7 Martinius Thygesen, stuer   1869 9 5 Brevik Brevik 195
7 14/8 19/8 19/8 John Louis Hjelmer, lærer, g.   1879 7 2 Brevik Brevik 195
8 23/9 28/9 28/9 Hans Anton Jensen, arb., enkem.   1887 8 18 Brevik Setret 195
9 4/10 8/10 8/10 Kjell Andreas Skaugen, stenarb., g. Enken f. 5/7-1860 1859 10 2 Bamble Setret 195
10 22/10 28/10 28/10 Peder Pedersen, kjelesmed, g. Enken f. 12/6-1880 1877 5 21 Hedrum Brandvaktgt. 196
  Kvindekjøn 1938
0 24/1 29/1 29/1 Andrea Kristoffersen, enke   1860 3 23 Brevik Brevik 195
1 1/2 8/2 8/2 Hanna Jørgine Røsche, g. August Røsche, vaktm. 1859 7 7 Solum Brevik 195
2 8/6 14/6 14/6 Hanna Marie Bentzen, enke Komm.arb. 1854 9 12 Brevik Brevik 195
3 15/6 21/6 21/6 Clara Coch, g. fhv. skipsf. Albert Michael Coch f. 20/4-73 1873 8 24 Brevik Øen 195
4 28/6 4/7 4/7 Elise Karlsen, g. Fisker Theodor Karlsen 1873 7 18 Brevik Bakken 195
5 18/7 22/7 22/7 Esther Adelheid Ludvigsen, g. Kjøpm. Albrecht Ludvigsen f. 25/3-1900 1906 5 25 Odder i
Danmark
Setret 195
6 28/7 1/8 1/8 Inger Marie Pettersen, rentenist, ug.   1847 9 23 Eidanger Gamlehjemmet 195
7 9/8 13/8 13/8 Ulrikke Severine Gotfreda Schaubye, fhv. telefonistinne, ug.   1854 1 2 Brevik Gamlehjemmet 195
8 10/8 16/8 16/8 Anne Oksvoll, g. Fjellarb. Ole Oksvoll 1868 4 17 Skafså, Telem. Brevik 195
9 9/10 14/10 14/10 Anne Karine Olsen, enke Sjømann 1847 11 7 Brevik Torvbakken 195
0 17/11 23/11 23/11 Lagertha Winge, g. Lokomotivf. Lars Winge f. 27/4-1877 1877 6 7 Skien Trosvik 196
10 23/11 29/11 29/11 Hanna Knudsen, g. Fabrikarb. Ludvig Knudsen f. 3/12-68 1869 2 27 Brevik Øya 196
0 15/12 21/12 21/12 Sara Kristine Kristoffersen, telegrafistinne, ug.   1897 9 6 Brevik Øya 196
11 21/12 28/12 28/12 Anna Birkeland, enke Kafevert Oluf Birkeland 1869     Langesund Strømtangen 196
  1939
  Mandkjøn
1 14/1 21/1 21/1 Metinius Andreas Hansen, fhv. skipsf., e.   1849 5 4 Bamble Øya 197
2 30/1 6/2 6/2 Johan Theodor Dahlin, kjøpm., g.   1899 9 20 Brevik Storgaten 197
3 9/2 15/2 15/2 Edvin Isaksen, barn Dekksmann Karl Johan Isaksen f. 1/1-1902 1938 10 11 Brevik Øya 197
4 11/3 18/3 18/3 Hans Andreas Hansen, malermester, g. Amerikansk borger 1868 12 23 Brevik Chicago, USA 197
5 12/3 20/3 20/3 Jacob Nilsen, fhv. bybud Gjenl. ektefelle f. 30/6-74 1867 2 10 Brevik Øya 197
6 14/3 18/3 18/3 Andreas Kristian Madsen, skomaker, ug.   1860 3 4 Bamble Øya 197
7 4/6 10/6 10/6 Oluf Eriksen, fhv. fabrikkarb.   1873 12 19 Eidanger Setret 197
8 25/7 1/8 1/8 Peder Martinius Johansen, fhv, bankdirektør Gjenl. ektefelle f. 27/10-76
Constance Amalie Magdalene f. Andersene
1862 10 2 Brevik Setret 197
9 16/8 21/8 21/8 Otto Ruberg   1860 5 21 Brevik Øya 197
10 5/9 11/9 11/9 Lars Olsen, fhv. tolldoppsynsm., enkem.   1856 9 15 Lardal Øya 198
11 20/10 26/10 26/10 Abraham Olsen, jakteskipper, ug.   1867 7 9 Brevik Brevik 198
12 10/12 14/12 14/12 Klas Robert Schlägel, fhv. feiermester, enkem.   1853 10 30 Stueholm,
Sverige
Gamlehjemmet 198
0 28/10 2/11 2/11 Hans Coch Edvardsen, skipsf., g. Gjenl. ektefelle: fru
Nicoline Edvardsen f. 30/9-1901
1897 4 18 Brevik Øya 198
0 29/12 - - Sigurd Knudsen, båtsm., ug.   1915 6 15 Brevik Strømtangen 198
  Kvindekjøn 1939
1 27/1 2/2 2/2 Petra Karethe Sørensen, enke Skipsfører 1866 11 14 Porsgrunn Torvet 197
2 21/2 25/2 25/2 Inga Marie Gunstrøm, g. Snekker 1876 8 9 Brunlanes Setret 197
3 17/3 25/3 25/3 Maren Kristine Grønnerøe, gårdeier, ug.   1854 9 19 Brevik Brevik 197
4 28/3 3/4 3/4 Kathrine Marie Mæla, g. Skipsfører 1877 2 26 Brevik Øya 197
5 2/4 8/4 8/4 Maren Eliassen, e. Tømmermand 1856 8 3 Kongsberg Setret 197
6 1/5 6/5 6/5 Fredrikke Førli, e. fhv. vaktmester 1858 5 26 Sverige Pelebakken 197
7 8/5 13/5 13/5 Maren Edvardsen, e. Skipsfører 1875 3 21 Brevik Øya 197
8 8/5 12/5 12/5 Ingeborg Helene Christensen, g. Motorfabrikant 1867 12 31 Skien Øya 197
9 25/5 27/5 27/5 Lilly Meyer Larsen, sekretær, ug.   1886 11 12 Brevik Baldersgt. 24,
Oslo
197
10 8/7 14/7 14/7 Ingeborg Randine Helgen, g. fhv. vaktmester 1865 10 1 Brevik Øya 197
11 6/8 12/8 12/8 Anne Thorsen, kokekone, ug.   1852 12 25 Brevik Bukta 198
12 24/11 29/11 29/11 Johanne Johannesen, husholderske, ug.   1885 2 27 Brevik Torvet 198
  1940
  Mandkjøn
1 18/2 23/2 23/2 Edvard Olsen, skomaker, enkem.   1856 3 23 Borre
pr. Horten
Åsen 199
2 21/3 28/3 28/3 Thorvald Olsen Wold, fhv. verftseier, enkem.   1859 6 3 Brevik Setret 199
3 11/4 16/4 16/4 Jens Christian Jørgensen, fotograf, g.   1867 6 22 Ålborg, Danmark Øya 199
4 8/6 15/6 15/6 Kristian Eilif Ugelstad, stuert, g. Hustru f. 1/5-1905 1901 8 13 Brevik Brevik 199
5 26/6 2/7 2/7 Mikael Olsen, bakerm., g.   1874 7 14 Brevik Brevik 199
6 23/5 23/5 Ikke
jordf.
Udøpt guttebarn Harald Hansen, arb. 1940 5 23 Brevik Brevik 199
7 26/7 1/8 1/8 Henrik Herholt, fhv. handlende, g.   1854 8 17 Svelvik Brevik 199
8 30/7 3/8 3/8 Anders Pedersen, snekkermester, e.   1864 3 22 Skåtøy Brevik 199
9 9/8 15/8 15/8 Lars Andreas Gundersen, lokomotivpusser, g.   1881 7 16 Brevik Brevik 199
10 11/9 17/9 17/9 Arild Georg Tønnesen Einar Øistein Tønnesen, elektriker 1936 5 4 Brevik Brevik 199
11 17/9 21/9 21/9 Udøpt guttebarn Karsten Olsen, arb., f. 13/2-13 1940 9 8 Brevik Brevik 199
12 22/9 28/9 28/9 Harald Olsen, stuer, ug.   1887 5 10 Sannidal Brevik 199
13 28/10 2/11 2/11 Hans Bernhard Gundersen. fhv. skipsf., g. Karen Gundersen 1857 10 6 Brevik Brevik 199
14 9/12 14/12 14/12 Carsten Albretsen, bokhandler, g. Inga Albretsen, f. 1895 1891 9 25 Brevik Brevik 200
  Kvindekjøn 1940
1 28/12-39 3/1 3/1 Andrea Gusfre, fhv. husbestyrerinne, ug.   1859 6 9 Brevik Gamlehjemmet 199
2 2/2 10/2 10/2 Jensine Serine Abrahamsen, e. Skibsreder 1856 2 8 Brevik Trosvik 199
3 8/2 14/2 14/2 Nora Sofie Hansen, g. Bryggearbeider 1879 4 6 Brevik Øya 199
4 15/2 21/2 21/2 Marie Lovise Ruberg, enke Sjømann 1859 9 25 Brevik Brevik 199
5 8/2 24/2 24/2 Else Marie Edvardsen, enke   1858 12 28 Stathelle Skien 199
6 2/3 8/3 8/3 Hilma Margrethe Olsen, hotelvertinne, enke   1876 4 10 Kjøbenhavn Centralgården 199
7 11/3 14/3 14/3 Anne Marie Bergstrøm, enke fhv. skipsfører 1882 8 14 Kragerø Bukta 199
8 30/3 6/4 6/4 Andriette Marie Auen, handlende, ug.   1876 2 4 Brevik Setret 199
9 17/4 23/4 23/4 Karen Roem Jacobsen, enke   1847 12 27 Bø i Telem. Trosvik 199
10 7/5 11/5 11/5 Hedvig Karine Abrahamsen, enke Verftsformand 1847 10 10 Brevik Brevik 199
11 29/5 1/6 1/6 Elise Wiersen, enke fhv. pedel v. folkesk. 1853 2 5 Brevik Brevik 199
12 7/6 13/6 13/6 Petrine Charlotte Bech Albretsen, enke Kjøbmand 1858 9 7 Brevik Brevik 199
13 29/6 4/7 4/7 Anne Helene Edvardsen, e. Fhv. vaktmann 1856 12 29 Bamble Øya 200
14 16/9 20/9 20/9 Nikoline Henriette Ingebretsen, g. fhv. tolloppsynsm. Peder Ingebretsen, f. 8/2-69 1865 5 13 Eidanger Lilletorvet 200
15 3/11 7/11 7/11 Margit Johanne Norling, g. Forretningsf. Karl Adolf Norling, f. 18/2-87 1886 12 12 Larvik Øya 200
16 5/11 12/11 12/11 Maren Sofie Isaksen, fhv. sydame, ug.   1859 2 18 Brevik Trosvik 200
17 6/11 13/11 13/11 Clara Charlotte Schoubye, enke Kjøpmann 1858 1 5 Tønsberg Øya 200
18 7/11 16/11 16/11 Anna Larsen, enke Maskinist 1885 5 5 Brevik Pelebakken 200
19 20/12 27/12 27/12 Anne Elise Abrahamsen, enke Tømmermann 1850 9 4 Brevik Øya 200
20 24/12 31/12 31/12 Ellen Andrea Jonassen, husmor, g. A. Jonassen, agent 1863 10 26 Sandefjord Setret 200