| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Bamble Klokkerbok I 11

1920-1935

Døde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens,
ved Barn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1920
  Mandkjøn
1 4/1 9/1 9/1 Ole Hansen, ug., dagarb.   1853     Stathelle Gjerseth 199
2 8/2 17/1 17/1 Anders Jørgen Torsen Tangevall, gift gm.   1870     Tangevall Tangevall 199
3 29/2 8/3 8/3 Knud Knudsen, g. gm. fhv. skibsfører 1849     Asdalstrand Asdalstrand 199
4 4/3 13/3 1/3 Halvor Olsen Langrønningen gift emisær (forpakter) 1845     Bamble Langrønningen 199
5 18/3 24/3 24/3 Axel Johansen Steensdalen, enkem. jordarb.   1826     Bohuslän, Sverige Stensdalen 199
6 21/3 27/3 27/3 Amund Kristiansen Nyhus, fhv. gruvearb.   1848     Brækkeeiet Vissestad gamlehjem 199
7 24/3 31/3 31/3 Hans Andreas Isaksen, ug. gms.   1895 1 7 Sødtholt Svarstad 199
8 4/3 - - Karl Andreas Kittelsen, sjømand   1878     - - 199
9 13/4 13/4 13/4 Barn Anders Kittelsen Gm. Kittel Olsen Langeli 1920 3 17 Traak Traak 199
10 15/5 21/5 21/5 Abraham Abrahamsen, gms., ug.   1904     Svindland Svindland 199
11 7/6 14/6 14/6 Lars Jensen, g. grubearb.   1857     Bjerkeseth Rosland 199
12 17/6 23/6 23/6 Ole Bernhard Beruldsen Melby, snekker, ug.   1898     Melby Melby 200
13 30/6 7/7 7/7 Frants Emil Frantsen, g. gårdsforvalter   1870     Sverige Traak 200
14 11/7 17/7 17/7 Kristian Larsen Sortedal, g. gm.   1851     Sortedal Sortedal 200
15 26/7 31/7 31/7 Edvin Peterson, fhv. grubearb., enkem., fattiglem   1851     Dalsland, Sverige Gamlehjemmet 200
16 3/8 9/8 9/8 Fhv. skogarb. Paul Gundersen Holtet, g., forsørget av fattigvesenet   1843     Nissedal Feset 200
17 11/9 18/9 18/9 Arb. Isak Larsen Dørdal, e.   1841     - Stathelle 200
18 21/9 28/9 28/9 Barn Jørgen Ingolf Tomasbo Gm. Jakob Andr. Jørgensen 1913     Tomasbo Tomasbo 200
19 31/10 9/10 9/10 Skogarb. Julius Matias Hansen Stulen, ug.   1893     Rosland Rønholt 200
20 31/10 8/10 8/10 Fhv. skogarb., fattiglem Lauritz Larsen Trost   1872     Tangen Tangen 200
21 12/10 19/10 19/10 Gm. Ole Gundersen Tande, g.   1841     Lesje, Gudbr.dal Krabberødstrand 200
22 21/10 29/10 29/10 Gm. Gunder Roverud, g.   1872     Kåsa Flåtten 200
23 21/10 28/10 28/10 Gm. Magnus Pedersen Hartveit, g.   1844     Sverige Hartveit 201
24 3/11 10/11 10/11 Snedker Bernhard Andreas Tomassen, ug.   1884     Herre Sødtholt 201
25 23/11 30/11 30/11 Fhv. gm. Lars Gromstad, e., forsørget av barn og svigerbarn 1828 5 12 Gromstad Myrbakken 201
26 24/10 30/10 28/11 Arb. v. cell.fabr. Kristian Halfdan Riis, ug.   1897     Herre Herrejordet 201
27 4/12 10/12 10/12 Jon Halvorsen Moen, skogsarb., ug.   1862     Moen Moen 201
28 7/12 15/12 15712 Nils Andras Rasmussen Hvalvik, fisker, g.   1850 1 31 Tangen Hvalvik 201
29 31/12 7/1-21 7/1-21 Gunder Lauritz Nilsen, skibstømmerm., enkem.   1849     Krabberødstrand Krabberødstrand 201
30 25/12 5/1-21 - Peder Anton Fredriksen Riis, maler, ug. fattiglem   1869     Brevik Herre 201
  1920
  Kvindekjøn
1 9/2 16/2 16/2 Borghild Lovise Findal, barn Kjøpm. Ingvar Kristian Findal 1918 11 10 Krabberødstrand Krabberødstrand 199
2 11/2 19/2 19/2 Borgny Miranda Nysten, barn Anlægsarb. Bent Olaf Knutsen Nysten 1919 3 28 Krabberødstrand Nysten 199
3 27/2 5/3 5/3 Anne Mari Rørholt føderådsenke 1829 12 24 Rørholt Rørholt 199
4 21/3 27/3 - Gudrun Janette Evensen, ug. cellulosefabr.arb., hjv.dtr. 1898 11 9 Herre Herre 199
5 25/3 1/4 1/4 Inger Karine Isaksen enke efter skibstømmrtm. 1849 7 25 Gjerrestad-eiet Ek, nedre 199
6 28/3 3/4 3/4 Marie Andrea Jørgensen Bjerkeset, barn Skogsarb. Jørgen Severinsen Bjerkeset 1920 3 20 Bjerkeset Bjerkeset 199
7 31/3 9/4 9/4 Anne Marie Nilsen Kjær gmk., Hans Petter Nilsen Kjær 1864     Aaby Kjær 199
8 26/5 31/5 31/5 Andrea Torsdtr. Stormyr, u.g. fattiglem 1835 6 24 Nenset Gamlehjemmet 199
9 25/6 30/6 30/6 Christiane Lovise Høy, ug. levet av sine midler 1851     Bamble prestegård Langesund 199
10 16/7 20/7 20/7 Anne Johanne Gundersen, barn Elektriker Hans Gundersen 1920 6 12 Krabberødstrand Krabberødstrand 200
11 31/7 6/8 6/8 Martine Benediktine Nilsen, f. Sørensen Tømmerm. Lauritz Nilsen 1848     Krabberødstrand Krabberødstrand 200
12 1/9 7/9 7/9 Rentenist Aaste Marie Vingerei, g. Rentenist Jon Larsen 1853     Vingerei Vingerei 200
13 7/9 13/9 13/9 Karen Jørgine Jørgensdtr. Kiil, e.   1862     Skåtøy Kiil 200
14 20/10 27/10 27/10 Olina Guttormsen, f. Berntsen, g. fhv. emisssær Hans Guttomsen 1851     Tanum sokn i Bohuslän Ødeg. verk 200
15 17/11 20/11 20/11 Mette Johnsen Stokke, e. Forsørget av barn og svigerbarn 1837     Tveitan Aastad 200
16 17/11 23/11 23/11 Rentenist Hanna Petronelle Flåtten, ug.   1842     Flåtten Flåtten 200
17 11/11 20/11 12/6-21 Enke Maren Andersen Asdaltangen Forsørget av fattigvesenet 1837     Solum Herre 200
  1921
  Mandkjøn
1 2/1 8/1 8/1 Hans Andreas Arvesen, flaatem., enkem.   1851     Solum Herrejordet 202
2 8/1 14/1 14/1 Jakob Isaksen Ek, fhv. seilskibsf., g. forsørget af barnene 1838 5 12 Ek Krabberødstrand 202
3 18/1 26/1 26/1 Torbjørn Gundersen Mastereid, gm., g.   1865     Drangedal Mastereid 202
4 21/1 28/1 28/1 Cand.jur., fhv. herredskass. Nils Amundsen Aaby, ug.   1878     Aaby Aaby 202
5 20/1 28/1 28/1 Gm. Lars Kristiansen Rugtvedt, g.   1885     Rugtvedt Rugtvedt 202
6 22/1 29/1 - Barn Otto Emanuel Petersen   1920 7 20 Herre Herre 202
7 30/1 5/2 5/2 Jens Peder Knutsen, gms. gårdsarb., ug.   1881     Brevikstrand
(Ødegården)
Brevikstrand
(Ødegården)
202
- 31/1 7/2 7/2 Karsten Lund, sagarb., ug.   1903     Stathelle Stathelle 202
- 5/2 12/2 12/2 Hans Jørgen Tormodsen, fhv. skibstømmerm., gift   1835     Tanum Barfod 202
8 28/8-18 - - Anders Nilsen Møglestue, D/S-fører, ug?   1856 10 10 Langesund Fagerheim v. Barfod 202
9 21/2 1/3 1/3 Ole Nilsen Dørdal, gm., landh., ug.   1879     Dørdal Dørdal 202
- 13/2 - - Einar Olaus Risen Utsond   1902     Rønholt Rønholt 202
10 3/3 10/3 10/3 Roald Busch, barn Dokkform. Vilhelm Busch 1920 7 7 Omborgsnes Omborgsnes 202
11 14/4 20/4 20/4 Ole Severin Kristoffersen, fhv. kjøbm., g.   1843     Bamble (Stokke) Krabberødstrand 203
12 23/4 30/4 30/4 Tor Anders Tangvald, gm., g.   1842     Tangvald Rogn 203
13 30/4 6/5 6/5 Fisker Halvor Martinsen Vinje, ug.   1903 4 15 Vinje Vinje 203
14 8/5 13/5 13/5 Barn August Johannessen Grubearb. Johannes Johannessen 1821 [1921] 5 6 Ødegårdens verk Ødegårdens verk 203
15 9/5 18/5 18/5 Gm. Anders Ingebret Nilsen Haukedal, g.   1886     Haukedalsrønningen Haukedalsrønningen 203
16 19/5 26/5 26/5 Snekker Jens Sørensen, ug.   1856     Brevikstrand Brevik vestre 203
17 8/6 14/6 14/6 Gudbrand Simonsen Trønnes, furer, g.   1875     Storelvdalen Rønholt 203
18 17/6 25/6 25/6 Olav Jensen, gms., ug.   1885     Feset Rønholt 203
19 18/6 23/6 23/6 Oluf Bernhard Andersen, stenarb., enkem.   1871     Brunlanes Ekstrand 203
20 7/7 14/7 14/7 Amund Hansen Aaby, gm., enkem.   1838     Skaugen vestre Aaby 203
21 15/7 21/7 21/7 Jul Otto Johnsen, fhv. grubearb., ug. forsørget av foreldrene 1887     Feset Feset (Knatten) 203
22 15/8 23/8 23/8 Paulus Andersen Tangvald, fhv. lærer forsørget av barn 1847     Tangvald Riis 203
23 14/9 22/9 22/9 Peder Johan Jensen, arb. v. cell.fabr.   1901     Skien Herre 203
24 5/10 10/10 10/10 Udøbt barn utenfor ekteskapet Fader anleggsarb. Hans Eliassen,
mor Agnes Olsen, tj.p., Tråk
1921 10 3 Tråk Tråk 203
25 25/10 1/11 1/11 Fhv. grubearb. Ole Olsen Næpedalen, g., alderdomspensjon   1851     Bakke i Bamble Ødeg. verk 204
26 31/10 8/11 8/11 Gm. Arnold Simonsen Ødegårdem, g.   1850     Ødegården Ødegården 204
27 21/11 28/11 28/11 Tømmerm. Hans Jørgen Hansen, e., fattiglem   1849     Herre Vissestad 204
28 22/11 28/11 28/11 Fhv. gm. Eilert Moe, e., fattiglem   1842     Moe do. 204
29 25/11 1/12 1/12 Gustav Emil Lager, g., forpakter   1885     Rosland Skjerke 204
30 5/12 14/12 14/12 Gm. Ole Kristensen, e.   1840     Nyhus Kåsene 204
31 15/12 22/12 22/12 Postkjører Oluf Halvorsen, g.   1880     Larønningen Larønningen 204
32 27/12 - - Fisker Amund Isaksen, ug.   1897     Kjøikroken (Trosby) Kjøikroken 204
  1921
  Kvindekjøn
1 31/12-20 8/1 - Birgitte Kristensen Nyhus, fattiglem, enke   1826     Solum Siljanbugten 202
2 12/1 19/1 19/1 Lovise Marie Gundersen, husbest., ug.   1876     Krabberødstrand Krabberødstrand 202
3 1/2 8/2 8/2 Anne Marie Kristiansen, føderådsenke   1832     Esse Esse 202
4 8/2 16/2 16/2 Anne Sørine Tronsen, gmdtr., ug. Forsørget av en sønn 1850     Asdal Sortebogen 202
5 9/2 15/2 15/2 Elevine Pedersdtr. Asdaltangen, barn Båtbygger Peder Nilsen 1920 12 1 Asdaltangen Asdaltangen 202
6 10/2 19/2 19/2 Karen Kristensen Rognskåsene, føderådsenke Føderådsm. Ole Kristensen 1845     Bambleeidet Rognskåsene 202
- 15/2 22/2 22/2 Oselia Bentsen, g. Mannen er Oskar Bentsen.
Fagtem. m. en liten jakt
1888     Øiestad prgj. Dalb v. Langesund 202
7 22/2 5/3 24/4 Thora Helmine Nyhus   -     - - 202
8 6/3 26/3 26/3 Olga Eugenia Aslaksen, ug.   1900     Ekstrand Ekstrand 202
9 24/3 26/3 26/3 Marie Knutsen, hjd. barn Stenarb. Kristian Knutsen 1921 3 22 Vasdalskåsa Vasdalskåsa 202
10 24/3 2/4 2/4 Dorte Sofie Finmark, gårdeier, enke   1841     Aaby Finmark 202
11 24/4 29/4 29/4 Berte Kristine Isaksen, skibsførerenke   1843     Krabberødstrand Krabberødstrand 202
12 3/5 10/5 10/5 Jensine Marie Berg, kårenke   1850     Brevik Sortebogen 202
13 29/4 4/5 16/5 Ingeborg Nilette Amalie Gundersdtr., ug.   1882     Langseidet Pestilenseidet 203
- 15/6 21/6 21/6 Anne Helene Olsen, gmh., g. Gm. Jens Pedersen Bjordammen 1870     Skåtøy Bjordammen 203
14 12/7 16/7 16/7 Alet Marie Grasmyr, gm. enke Forsørget av sine søstre 1835     Grasmyr Ekstrand 203
- 25/7 1/8 1/8 Nikoline Thormodsen, enke efter skibstømmerm. Forsørget av sønnen 1839     Porsgrunn Barfod 203
15 22/8 26/8 26/8 Ingeborg Marie Skaugen Kårenke 1820 12 11 Tvetenstrand Skaugen 203
- 29/8 2/9 2/9 Inger Katrine Borgen, skomakerenke fattigforsørget 1835       Gamlehjemmet 203
16 16/9 23/9 23/9 Gusta Amalie Linna, g. Fhv. husm. Fridtjof Linna 1852     Sandefjord Utgården 203
17 15/9 22/9 22/9 Karen Elise Johnsen, ug. husholderske   1888     Rørholt Gråtenmoen 203
18 23/10 1/11 1/11 Anne Kristine Amundsdtr. Gjerstad, gmdtr., ug. forsørget av foreldrene 1885     Gjerstad Gjerstad 203
19 22/11 29/11 29/11 Olga Sofie Terese Sem, hushjelp, ug.   1894     Feset Skien 203
20 27/11 3/12 3/12 Ingeborg Isaksen, arb.enke Forsørget af sønnen 1830 3 28 Stendal Kjørstad 203
21 23/11 1/12 25/5-22 Anne Marie Lukassen, e. Forsørget af sønnen 1854     Solum Herre 203
  1922
  Mandkjøn
1 11/1 14/1 14/1 Halvor Halvorsen, barn, egte Anleggsarb. Sven Halvorsen 1922 1 11 Feset Feset 205
2 12/1 21/1 21/1 Jørgen Jørgensen, fhv. gm., e. opholdt av svigersøn 1856     Hagane Tangen (Haukedal) 205
3 20/1 27/1 27/1 Gunder Sørensen Hafreager, e., fhv. gm bodde hos sønnen 1844     Hafreaker Hafreaker 205
4 21/1 28/1 6/3 Knut Madsen Høla, husm., e.   1846     Høla u. Skogen Høla 205
5 24/1 31/1 6/3 Aage Andreas Larsen Feset, gm., g.   1856 3 28 Feset Feset 205
6 9/2 15/2 15/2 Gunder Halvorsen Stokke, gbr., g.   1853     Tinderholt Stokke (v) 205
7 17/2 24/2 24/2 Isak Larsen, fhv. gråstensmurer, g. levet af sine midler 1863     Feset Vårli 205
8 14/2 22/2 22/2 Arild Vinje Johannessen, barn Foreldrene døde. Forsørget v Kristiania fattigvesen 1912     Kristiania Vinje 205
9 22/2 2/3 2/3 Tallak Halvorsen Sundsli, gm., g.   1862     Treungen Busterud 205
10 27/2 7/3 7/3 Anders Berg, fhv. maskinist + gm., g.   1850     Sverige Hafredal 205
11 24/3 1/4 1/4 Andreas Zakariassen Garstad, gm., e.   1836     Sortedal Stenrød 205
12 25/3 4/4 4/4 Klaus Nystein, poståpner, ug.   1869     Nystein Aaby 205
13 26/3 1/4 1/4 Abraham Knudsen, gm. fraskilt (kone nu død)   1848     Nenset Rakkestad 205
14 16/4 22/4 - Hans Johannessen   -     - Herre 206
15 24/4 3/5 3/5 Halvor Tinderholt, løsarb., g.   1864     Tinderholt Kjellemyr 206
16 6/5 15/5 15/5 Peder Jørgensen Bråten, veivogter, e.   1849     Bråten Bråten 206
17 1/5 6/5 16/7 Hans Fredrik Nilsen         - Herre 206
18 14/5 20/5 20/5 Ole Matisen, snekker, g.   1849     Sortebogen Sortebogen 206
19 18/5 25/5 25/5 Karl Gundersen Stranddalen, g., snekker   1859     Stranddalen Stranddalen 206
20 27/5 2/6 2/6 Tor Olsen, skipstømmerm. på verft, g.   1873     Krabberødstrand Krabberødstrand 206
21 3/6 10/6 10/6 Eilert Klausen Feset, gm., g.   1847     Aaby Feset 206
22 29/6 5/7 5/7 Alf Hansen Kjær, gms., ug.   1903 11 27 Kjær Kjær 206
23 19/7 26/7 26/7 Isak Hansen Svarstad, gm., gift   1849     Svarstad Svarstad 206
24 15/7 22/7 3/11 Ole Thorsen Gresaas, fhv. fabrikant, g.   1852     Herre Dammen 206
25 29/7 4/8 4/8 Fhv. lærer, g,m gift Halvor Sannæs   1849     Holla Fjeldstad 206
26 7/8 14/8 14/8 Karl Johan Olsen Haugen, elektriker, ug.   1894     Haugen Haugen 206
27 3/8 12/8 3/11 Tomas Bernhard Tomasen, barn Arb. v. cellulosefabr, Tomas Ingv. Tomasen 1922 7 11 Herre Herre 207
28 7/8 12/8 27/8 Arthur Claudius Arvesen, ugift   1897     - Herre 207
- 18/9
Ek
asyl
-
- Mikael Kjeldsen, mek.arb.   1893     - - 207
29 1/10 7/0 7/10 Isak Arntsen, barn Arnt Isaksen, skogsarb. 1922 6 21 Krabberødstrand Kastet 207
30 10/11 18/11 18/11 Olaves Johannesen, fisker, gift Pensjon av folkeforsikringen 1844     Smedsbukten i Kragerø Kjønøen 207
31 28/10 - - Nikolai Holden, matros på D/S, ug.   1899     Ekstrand Ekstrand 207
32 23/11 28/11 28/11 Arvid Bjarne Matsen Maskinist Paul Georg Madsen 1922 11 21 Ødeg. verk Ødeg. verk 207
33 3/12 9/12 9/12 Alv Dagfin Jørgensen, barn Maskinist på D/S O.K. Jørgensen 1914 3 10 Horten Herrebakken 207
34 12/12 20/12 20/12 Gunnar Jakobsen Moe, fhv, gm. Rentenist, enkem. 1837     Moe Skjerke 207
35 16/12 23/12 - Simon Kristian Kristiansen, fabr.arb., g.   1857     Bamble sogn Siljanbugten 207
- 26/12 1/1-23 - John Andersen Rørholt, fhv. gbr., e. Hadde alderdomspensjon 1834     Rørholt Sansosi v. Kragerø? 207
  1922
  Kvindekjøn
1 22/1 28/1 - Elise Konstanse Johannessen, barn Stenbrudsarb. Johan Johannessen 1921 9 13 Krabberødstrand Krabberødstrand 205
2 26/1 2/1 6/3 Anne Halvorsdtr. Thommesen, e. Forsørget hos en dtr. 1840 11 19 Asdaltangen Asdaltangen 205
3 28/1 4/2 - Guro Eivindsdtr. Øia, barn Eivind Øia, dissenter 1922 1 4 Myrland Myrland 205
4 27/1 3/2 - Margit Tande, barn Arb. på mek.verkst. Olav Tande 1920 11 16 Krabberødstrand Krabberød 205
5 4/2 14/2 14/2 Tomine Johanne Norheim, g. Fhv. fanejunker, nu herredskasserer Andreas Norheim 1860 1 1 Kristiansand Brekke 205
6 27/2 6/3 6/3 Ingeborg Berntsen Vaag, e. Fattigunderstøttet 1844     - Gamlehjemmet 205
7 7/2 16/2 25/5 Marta Charlotte Pedersen, f. Hansen Manden høvlemester på cellulosefabr. 1885     Herre Rjukan 205
8 17/3 24/3 24/3 Kirsten Bertea Åstad, rentenist, e.   1845     Glittum Porsgunn 205
9 29/3 5/4 5/4 Marianne Torstensen, fhv. tjp., fattiglem, ug.   1849     Herre Gamlehjemmet 205
10 11/4 19/4 19/4 Anne Bolette Aslaksen, handlende, e. Enke efter skibsfører 1873     Brevik Ekstrand 205
11 19/5 24/4 24/4 Ingeborg Marie Zakariassen, gm., enke   1838     Riispladsen Rogn 205
12 8/5 16/5 16/5 Bolette Andersen.g. Jon Andersen 1844     Ringsaker Feset 205
13 19/5 26/5 26/5 Hanna Østensen, gmdtr., ug. Hadde part i en liten gård,
Bodde hos søsteren
1880     Ødegården v. Langesund Ødegården 206
14 24/4-21 30/4-21 25/5 Maren Olsdtr. Lund, g. Fabr.arb. Isak H. Lund 1852     Kilebygda, Solum Sververeiet 206
15 2/6 8/6 8/6 Astrid Solveig Kristoffersen, ug. Fragtem. Oluf Kristoffersen 1904     Krabberødstrand Krabberødstrand 206
16 27/6 1/7 1/7 Boel Marie Olsen Kaasene, g. Manden skogsarb. 1855     Bjørnøen v. Bamble Kåsene, Dørdal 206
17 3/7 8/7 8/7 Anne Margrete Glittum, gmd.e. Gm. Peder Andersen 1850     Rakkestad Glittum 206
18 1/7 7/7 7/7 Hulda Marie Olsen, fattiglem, e. Maskinist Andreas Olsen 1878     Sverige Gamlehjemmet 206
19 22/7 29/7 29/7 Tone Kittilsen Asdaltangen, f. Haugland Skogsarb. Bernhard Kittilsen 1895     Fyresdal Asdaltangen 206
20 27/7 3/8 3/8 Aagot Elise Marie Vinje, fhv. tjp., ug.   1899     Bærum Steinsrønningen 206
- 16/7 22/7 22/7 Kristine Kristiansdtr. Langseid, g. Mek.verkst.arb. Karl Langseid 1900     Brevik Krabberødstrand 206
21 24/9 30/9 30/9 Josefine Bergheim, enke Gråstensmurer, forsørget av sønnen som arb. på norsk metallverk 1860     Sverige (Båhuslän) Rønholt 206
22 24/9 30/9 30/9 Inga Amanda Olsen, gift Skogsarb. Ole Olsen 1869     Skåtøy Bjerkeset 206
23 26/9 30/9 30/9 Anne Birgitte Håkonsen, arb.hustru Arne Håkonsen, arb. v. cementfabrik 1883     Oslo (Kristiania) Krabberødstrand 206
24 27/9 4/10 4/10 Maren Sofie Knutsen, enke efter fhv. skipper Hadde en liten eiendom og hjelp av sønnen 1860     Berg Asdal 207
25 2/10 9/10 9/10 Kirstine Ellingsdtr. Melby, gårdbr., ugift   1854     Busterud Melby 207
26 2/10 9/10 9/10 Gunhild Marie Halvorsen, gmk., g. Gm. Gunder Halvorsen 1841     Holtet Røimyr (Heia) 207
27 16/10 23/10 23/10 Johanne Marie Gudmundsen Jernarb. Georg Gudmundsen 1875     Rørholt Myra v. Dørdal 207
28 16/10 24/10 24/10 Lovise Kristine Abrahamsen, gmk., g. Gm. August Abrahamsen (Søderberg) 1865 5 21 Skaraborgs län Svindland 207
29 11/10 19/10 3/11 Anne Marie Halvorsen, f. Hansen, gift Gm. Martinius Halvorsen 1866     Eltvedt i Solum Siljan 207
30 23/10 28/10 3/11 Anna Østensen, f. Olsdtr., gift Husm. Torsten Østensen, em. 1833     Siljan Herre (Heia) 207
31 5/11 13/11 13/11 Anna Marie Dørdal, barn Brandk. Anders Dørdal 1920 10 26 Rørholt Rørholt 207
32 20/11 29/11 4/11-23 Ingeborg Oline Svendsen, fabrikkarb.dtr., ug. Fattigunderstøttet 1905     Siljanbugten Siljanbugten 207
33 25/11 30/11 30/11 Agnes Margrete Pettersen, barn Plantasjeeier og skibsreder Sofus Pettersen 1918     Durban i Afrika Hafredal 207
34 1/12 8/12 - Anne Katrine Haugerud, telefondame, ug.   1892     Feset Feset 207
35 9/12 16/12 16/12 Nilette Dortea Kristensdtr. Vinje, g. Fisker Kristofer Olsen Vinje 1869     Esse Vinje 207
36 5/12 12/12 . Andrea Pedersen Moss, fabr.arb.enke Hadde alderdomspensjon 1845     Moss Herre 207
37 12/12 21/12 - Inger Dortea Kristofersen, g. Fhv. fabrikarb. Ole Kristofersen 1839     Bamble Herrejordet 207
  1923
  Mandkjøn
1 6/1 13/1 13/1 Per Gundersen Helstad, ug. fattigunderstøttet   1852     Gudbrandsdalen Feset 208
2 17/2 24/2 24/2 Lars Olsen Våg, gms., ug.   1903 9 2 Vaag Vaag 208
3 14/3 21/3 21/3 Jens Isaksen Ek, gm., e.   1842     Ek Ek 208
4 20/3 28/3 28/3 Henrik Kittilsen Kjærre, fhv, jordarb., invalidepensjonist   1850     Moe Kjærre 208
5 28/3 5/4 - Kristen Halvorsen, fhv. sagverks., ug., lever av egne midler   1841     Herre Lakseberget 208
6 25/4 1/5 1/5 Kristian Larsen Arnesplass, ug., lever av egne midler, fhv. fabrikkarb.   1833 11 22 Vinjestrand Gamlehjemmet 208
7 28/4 5/5 5/5 Teodor Hansen, fhv. styrm., g.   1855     Krabberødstrand Krabberødstrand 208
8 7/5 12/5 12/5 Hjalmar Larsen, tjener v. gårdsbruk, ug.   -     Solum Rogn 208
9 19/6 22/6 22/6 Arvid Aastad, barn, hj.døbt. Bygningssnekker Torvald Aastad 1923 6 19 Feset Feset 208
10 6/7 14/7 14/7 Søren Knutsen, fhv. sagarb., pensjonist, g.   1842     Nenset Skaugen 208
11 4/8 11/8 11/8 Knud Knutsen, skibsfører, ug.   1879     Toner Holmen 208
- 25/8 30/8 30/8 Nils Matisen, skogsarb.   1888     Bamble Bamble 208
12 7/9 15/9 15/9 Tor Andreas Larsen, g.   1873     Glittum Glittum 209
13 8/9 15/9 15/9 Johannes Gundersen, g., fhv. arb., forsørget av fattigvæsenet   1846     Kviteseid Gamlehjemmet 209
14 2/10 6/10 - Frans Ludvig Sundstrøm, g.arb. ved cellulosefabr.   1860     Sverige Herre 209
15 9/10 17/10 17/10 Ellef Johansen Bergerud, xxx og snekker, ug.   1897     Sandviken Sandviken 209
16 28/10 3/11 3/11 Anders Hansen Toner, fhv. lods, e.   1846     Toner Toner 209
17 17/11 24/11 24/11 Andreas Evensen Åmot, e., skomaker   1849     Toten eller Ringsaker Findal 209
18 4/12 12/12 12/12 Andreas Skaugen, g. byggmester   1891     Skaugen Skaugen 209
19 15/12 21/12 21/12 Håkon Omar Evjen, barn Faderen var styrm. Harald Evjen 1912     Isnes Isnes 210
20 21/12 27/12 25/5-24 Ole Eriksen Skoglund, gm., g.   1851     Saude i Telemark Skoglund 210
21 26/7 2/8 2/8 Olaf Randinius Severinsen Veiarb. Elias Martinius Severinsen 1923 7 26 Omborgsnes Omborgsnes 210
  1923
  Kvindekjøn
1 31/12-22 6/1 6/1 Kirsten Laurine Blekelid, g. Gm. Johannes Blekelid 1892 7 2 Froste Froste 208
2 1/1 11/1 11/1 Dorte Marie Bergsland, barn - Claus Bergsland 1921 6 24 Midgarden Midgarden 208
3 3/1 10/1 10/1 Aste Marie Halvorsen Gjerset, gm.enke   1841     Findal Gjerset 208
4 7/1 14/1 14/1 Helene Marie Nilsen, g. Manden xxxmaker på Menstad fabrik Tor Henrik Nilsen 1872     - Ekstrand 208
5 9/1 20/1 20/1 Marie Nilsdtr. Ligarden, gm.enke Forsørget av sønnen 1863     Nedre Eggedal sogn Vik i Bamble 208
6 1/1 2/1 - Berte Helene Jøransen, e. Forsørget sig selv v. eget arbeide 1851     Vegårdsheien Herrejordet 208
7 8/2 17/2 17/2 Magda Kristine Grasmyr, kontordame, ug.   1895     Grasmyr Grasmyr 208
8 10/2 17/2 17/2 Sigrid Martinsdtr. Vinje, ug. Skogsarb. Martin Vinje er far 1905     Vinje Vinje 208
9 24/2 3/3 3/6 Marta Hanssen, barn Skogsarb. Ole Hanssen 1923 2 14 Hundekilen Hundekilen 208
10 15/3 24/3 24/3 Maren Susanne Sortedahl, gm.enke   1837     Sortedal Sortedal 208
11 11/4 20/4 20/4 Gunhild Brekke, f. Lensegrav. føderådskone g. Føderådsm. Torbjørn Brekke 1840     Drangedal Brekke 208
12 15/4 23/4 23/4 Anne Jørgine Lund, enke skibsfører Lars Lund, forsørget af sønnen 1840     Kjørstad Ek 208
13 18/4 25/4 - Tone Andersen, g. Manden er cellulosefabr.arb. Ole Andersen 1878     Kviteseid Siljanbugten 209
14 8/5 15/5 15/5 Augusta Mathilde Johannesen, enke efter Hans Pedersen, grdm, fattigunderstøttet 1870     Sverige Seteren 209
15 21/5 26/5 26/5 Kristine Johansen, g. Mannen er grubearb. Magnus Johansen 1850     Sverige Rørholt 209
16 29/5 2/6 2/6 Inga Laurine Gabrielsen, ug. Faren er skomaker Lars Gabrielsen 1898     Hartveit Ødegårdens v. 209
17 30/5 6/6 - Nelly Kaspara Pedersen   [1896]     [Siljanbugten] Herre 209
18 9/7 14/7 14/7 Maren Anne Kjær, g. Gm. Ole Olsen Kjær 1861     Brevik Kjær 209
19 3/7 - - Maren Elisabet Johannesen, f. Riis, g. Mekanisk arb. på cellulosefabr. 1864     Brevik Herre 209
20 8/7 13/7 13/7 Inger Katrine Aslaksen, fhv. sypike, ug.   1885     Ekstrand Ekstrand 209
21 27/7 2/8 2/8 Anne Marie Larsen, e., fattigunderstøttet   1840     Høen Ekstrand 209
22 7/8 11/8 11/8 Ingeborg Pedersen Plassen, ug. husholderske hos sin bror   1845     Plassen Plassen 209
23 9/8 16/8 16/8 Gudrun Glittum, barn Far: gm. Nils Glittum 1909     Fjeldstad Fjeldstad 209
24 21/8 27/8 27/8 Kristiane Charlotte Pettersen Mennen fhv. grubearb. Nikolai Pettersen 1859     Kongsberg Feset 210
25 17/8 22/8 - Solveig Marie, barn Faren: elektriker Isak Sørensen 1922 7 2 Herre Herre 210
26 25/8 1/9 - Åste Karoline Slåtta, ug. Faren: snekker Lars Slåtta 1907     Herre Herre 210
27 2/9 8/9 15/9 Åse Marie Jakobsen Haukedal, e.gbr.   1838     Hafsund Haukedal 210
28 19/9 25/9 25/9 Marie Kristine Gresmyr, f. Riis, g. Gm. Gustav Gresmyr 1862     Rogn Gresmyr 210
- 7/10 13/10 13/10 Elise Rasmussen, g. Stuert Ragnvald -     - - 210
29 17/10 25/10 25/10 Andrea Matisen, enke efter snekker, lever av egne midler   1851     Sortebogen Sortebogen 210
30 19/10 27/10 27/10 Anne Karine Sannes, e., lærer og gm.   1852     Glittum Fjeldstad 210
31 23/10 27/10 27/10 Johanne Gundersen, enke   1845     Gunge Feset 210
32 5/11 10/11 10/11 Eva Eriksen, enke, Forsørget av sønnnen Halvdan Eriksen 1851     Sverige Ødegårdens verk 210
33 25/11 1/12 1/12 Anne Karine Sem Veivogter Ole Sem 1851     Langrønningen Feset 210
34 27/11 4/12 4/12 Anna Karine Larsdtr. Kjær, gm.dtr.   1905     Kjær Kjær 211
35 26/11 1/12 - Maren Anne Larsen, enke efter Ole Larsen 1831 2 24 Porsgrund Herre 211
36 6/12 15/12 15/12 Anne Helene Klausen, e. småbruker   1860     Trosby Sekkekilen 211
37 8/12 17/12 17/12 Sigrid Andrea Jørgensen Moland, g. Småbruker Kitil Jørgensen 1841     Rognskåsa Moland 211
38 18/12 22/12 22/12 Rut Torsen, barn gm. Isak Torsen 1923 12 17 Strand Strand 211
39 31/12 3/1-24 3/1-24 Andrea Hansdtr. Nenset, barn Forpagter Hans Nenset 1922 6 9 Nenset Nenset 211
40 23/12 5/1-24 5/1-24 Kirsten Laurine Høen, kår e.   1843     Finmark Høen 211
41 29/12 5/1-24 5/1-24 Anna Garstad, barn Gm. Kristian Garstad 1923 12 25 Sødholt Sødholt 211
  1924
  Mandkjøn
1 18/1 26/1 26/1 Peder Markus Pedersen Hafredal, gm., g.   1853     Rosland Hafredal 212
2 20/1 5/2 5/2 Abraham Pedersen Valle, gm., g.   1876     Valle Valle 212
3 15/12-23 - - Marinius Amundsen, matros, g.   1887     Drøbak Omborgsnes 212
4 24/1 1/2 1/2 Tor Bjørn Jørgensen, føderådsm., e.   1843     Tørdal Brekke 212
5 28/1 2/2 2/2 Kittel Gregersen, fraktem., e.   1857     Krabberødstrand Krabberødstrand 212
6 29/2 8/3 8/3 Johan Martinius Hansen, fhv. skibsf., enkem.   1841     Krabberødstrand Eksrønningen 212
7 23/4 29/4 29/4 Otto Andreas Rasmussen, redaktør, g.   1896     Krabberødstrand Krabberødstrand 212
8 16/6 20/6 20/6 Ole Georg Olsen, barn Grubearb. Ole Georg Olsen 1924 6 2 Feset Feset 212
9 3/7 11/7 11/7 Gunder Halvorsen, Røymyr, fhv. gbr., e.   1839     Bamble gård Gjerset 212
10 4/7 11/7 11/7 Georg Klausen, gms., ug.   1899     Sekkekilen Sekkekilen 212
11 5/7 12/7 20/7 Emanuel Andersen, ug.   1903     Herre Herre 212
12 11/7 17/7 17/7 Peder Skare, vognm., g.   1888     Skare Krabberødstrand 212
13 17/7 23/7 31/8 Kristoffer Olsen, fhv. fabr.arb., e.   1841     Ulefoss Hammeren 212
14 9/8 15/8 15/8 Amund Andresen Blekelid, gm., e.   1843 7 8 Bråtedalen Blekelia 213
15 13/9 20/9 20/9 Oskar Olsen Dal, gm., ug.   1890     Dal Melby 213
16 29/9 6/10 6/10 Ole Johannes Tønnesen, fhv. skibsf., g.   1837     Flekkefjord Feset 213
17 20/10 27/10 27/10 Josef Arnoldsen, barn gm. Arnold Johnsen Rørholt 1924 10 15 Rørholt Rørhot 213
18 29/10 5/11 5/11 Anders Mikkelsen, skogsarb., ug.   1879     Haukedal Feset 213
19 23/10 30/10 26/12 Isak Henriksen Lund, fløtningsarb., e.   1850     Lund i Bamble Sververeidet i Solum 213
20 15/11 22/11 22/11 Gunder Jørgensen, fhv. tømmerm., e.   1845     Gjerset (Dalane) Omborgsnes 213
21 2/12 10/12 - Markus Randinius Bjåland, skogsarb. og kirketjener, e.   1854     Kilebygden Herre 213
22 20/12 27/12 27/12 Kristen Severin Abrahamsen, murer, g.   1855     Stenerud Burvald 213
23 20/1 29/12 29/12 Aslak Abramsen, fisker, g.   1853     Fossing Bakerovnen 213
24 25/12 30/12 30/12 Halvdan Karenius Jensen, fhv. messegut, ug.   1906     Brevik Krabberødstrand 213
- 4/7 10/7 10/7 Lars Tøversen, D/S fyrbøter   1901     Fredheim Fredheim 213
- 29/5 1/6 1/6 Udøbt barn Kjøbm. Gundolf Grobstok 1924 3 18 Langesund Langesund 213
  1924
  Kvindekjøn
- 26/12-23 3/1 31/8 Lina Børresen   [1894]     Hellestvedt Hellestvedt 212
1 2/1 6/1 6/1 Augusta Borch. e. Ingeniør Nils Borch, undergoldt av barn og svigersønn 1852     Stokholm Skien 212
2 4/1 9/1 11/1 Onora  Nilia Græsmyr, ug.   [1898]     - Græsmyr 212
3 8/1 19/1 19/1 Johanne Andersen, g. Anleggsarb. Johan Andersen -     Bakkekleiv Bakkekleiv 212
4 13/2 20/2 20/2 Nilla Matilde (Tilla) Melby, føderådsk., g. Fisker Berulf Melby 1866     Finmark Melby 212
5 27/3 4/4 4/4 Ragnhild Aastad, gmdtr., ug. Faren: gm. Andreas Aastad 1908     Aastad Aastad 212
6 24/4 3/5 29/5 Olea Martine Johannessen, g. Fabr.arb. Halvor Johannessen 1856     Herre Siljanbugten 212
7 4/5 13/5 13/5 Marchen Halvorsen, gmk., k. gm. Isak Høen 1855     Rosland Bamble 212
8 25/6 4/7 4/7 Ingeborg Marie Haukedal, tj.p., ug.   1876     Haukedalsrønningen Sekkekilen 212
9 2/7 8/7 8/7 Klaudine Kirstine Nystein, gmdtr., ug.   1872     Nystein Nystein 212
- 22/5 27/6 27/6 Rigmor Bentsen, barn Verkstedarb. Jens Bentsen 1924 5 5 Krogshavn Krogshavn 212
10 16/7 22/7 22/7 Kirsten Marie Dørdal, gmdtr., ug.   1894     Dørdal Dørdal 212
11 3/8 8/8 8/8 Rigmor Løvøy, barn Smed Robert Løvøy 1924 7 19 Krabberødstrand Krabberødstrand 213
12 10/8 16/8 16/9 Oline Olsdtr. Skaugen, alderdomspensjonist, e.   1849     Smedplassen Skaugen 213
13 13/8 19/8 19/8 Oleane Tøresby, g. Form. ved Ødeg.vrk. Anders Tøresby 1864     Tanum, Bohuslän Hafredal 213
15 1/9 4/9 4/9 Sofie Hansen, handlerske, enke   1844     Brevik Krabberødstrand 213
16 14/9 19/9 19/9 Gudrun Mathilde Torbjørnsen, barn Matros Hjalmar Torbjørnsen 1924 9 12 Kjørstad Kjørstad 213
17 24/9 30/9 30/9 Hilleborg Matilde Østensen, barn Arb. v. cellulosefabr. Torvald Østensen 1916     Herre Herre 213
18 6/10 15/10 - Ragna Anette Pettersen, k. Arb. v. cellulosefabr. 1891     Herre Herre 213
19 24/10 1/11 1/11 Ingeborg Marie Knutsen, husbestyrerinde, ug.   1852     Bamble Bamble 213
20 23/10 31/10 31/10 Åse Kirstine Andersen, e. efter fabrikarb. Hdde selv formue 1853     Sortebogen Herre 213
21 18/11 27/11 27/11 Karen Lovise Andersdtr., g. g, Harald Pedersen Rosland 1853     Kjørstad Rosland 213
22 18/12 22/12 22/12 Alma Kirstine Åkermann, g. Grubearb. Elias Åkermann 1861     Dalsland, Sverige Hafredal 213
  1925
  Mandkjøn
1 11/1 20/1 14/4 Kristen Pettersen, fabr.arb., g.   1878     Herre Herre 214
2 24/1 31/1 31/1 Johan Andersen Ringsjø, gm., g.   1867     Kjose (Brunlanes) Ringsjø 214
3 25/1 4/2 4/2 Halvor Aas, gm., g.   1867     Eidanger Sundby 214
4 10/3 17/3 17/3 Jens Mathisen, skogsarb., g.   1884     Skareie Dørdalskåsene 214
5 13/3 21/3 13/4 Andreas Rudolf Arvesen, motorbåtfører, g.   [1878]       Siljanbugten 214
6 27/3 4/4 4/4 Lars Simonsen Rørholt, gm., g.   1838     Rørholt Rørholt 214
7 19/4 25/4 25/4 Nils Linna, fhv. bankdirektør, e.   1843     Udgården Krabberødstrand 214
8 22/4 28/4 28/4 Halvor Sørensen, skibstømrer i land, g.   1874     Krabberødstrand Krabberødstrand 214
9 23/4 30/4 30/4 Eilert Sørensen, fhv. matros, g.   1847     Ødegården, Bustrand Ødegården 214
10 10/5 16/5 16/5 Hans Kristian Olsen Svarstad, skogsarb., g.   1884     Skien Asdalsrønningen 214
11 18/5 23/5 2/8 Teodor Martinius Andersen   1853     Solum Siljanbugten 214
12 24/5 30/5 30/5 Lars Olsen Wissestad. gm., g.   1859     Wissestad Rønningen 214
13 30/5 6/6 6/6 Birger Waldemar Ingebrigtsen, barn Kalkbruddarb. Ingebrigt Jakobsen 1921     Omborgsnes Omborgsnes 214
14 12/6 15/6 15/6 Anders Magnus Pedersen, lappeskomaker, ug.   1855     Rørlända, Dalsland, Sverige Havredalslia, Ødegaardens verk 215
15 13/6 15/6 15/6 Trygve Olsen, barn Grubearb. Georg Olsen 1925 5 26 Ødegaarden Ødegaardens verk 215
16 23/6 29/6 29/6 Ole Bernhard Torsen Haukedal, gm., g.   1863     Langesund Haukedal 215
17 24/6 1/7 1/7 Halvor Halvorsen Skaugen, skogsarb.   1867     Skaugen Ødegaarden 215
18 1/7 4/7 4/7 Per Einar Moe, barn gm. Jacob Berg 1924 9 22 Oslo Moe 215
19 1/7 7/7 7/7 Nils Kristian Nilsen, skogsarb., ug.   1868     Bjerkeset Bukta 215
20 10/7 16/7 16/7 Johan Kristian Urberg, gm., g.   1881     Sannidal Tveitan 215
21 4/7 7/7 30/8 Arne Lars Larsen, barn [står: Arnt Lars]   1915     Herre Herre 215
22 13/7 18/7 30/8 Halvor Severin Skilbred. fabr.arb., e.   1857     Solum Herre 215
23 7/7 14/8 14/8 Hans Isaksen Wissestad, gm., g.   1849     Wissestad Vinje 215
24 30/7 5/8 5/8 Joakim Berg, barn Cellulosebfabr.arb. Anund Beg 1921 3 23 Herre Herre 215
25 8/8 14/8 14/8 Jon Nilsen Galås, gm., g.   1853     Skauger Vallekjær 215
26 24/8 28/8 28/8 Lars Johan Cederlöf. fhv. skrædder, ug.   1843 9 26 Seierstad, Skaraborg län i Sverige Gamlehjemmet 216
27 25/8 29/8 27/9 Leif Larsen Rørholt, barn Skogsarb. Lars Larsen Rørholt 1925 8 25 Rørholt Rørholt 216
28 24/8 29/8 11/10 Nils Nilsen, smed, g.   1834 1 1 Melum Kleven i Solum 216
29 22/8 29/8 2/5-26 Ivar Bernhard Tomassen, barn Faren: Fabr.arb. Tomas Tomassen 1925 7 27 Herre Herre 216
30 21/8 5/9 5/9 Sverre Andersen, barn Fisker 1916     Asvald Asvald 216
31 15/9 22/9 22/9 Zakarias Rogn, gbr., g.   1850     Bergsland Rogn 216
32 4/10 9/10 9/10 Ole Kristiansen Langø, fhv. maskinist og småbruker, g.   1846     Broken sogn Solbakken 216
33 27/10 5/11 5/11 Konrad Martin Gundersen   1862     Fredrikstad Myrland 216
34 24/11 3/12 3/12 Fhv. gbr. Kristoffer Blikom   1848     Skafsaa Kiil 216
35 10/12 15/12 15/12 Anders Johansen, fhv. matros, ug. Forsørget av fattigvesenet 1874     Rogn Gamlehjemmet 216
0 15/10 - - Jonas A. Bærøe, handelsbestyrer   1890     Hærø
i Helgeland
Herre 216
36 15/12 21/12 21/12 Ole Torgrimsen, fhv. småbr., g. Forsørget sig selv 1849     Feset Feset 217
37 18/12 23/12 23/12 Hans Abrahamsen Asvald, skibstømmerm.   1842     Asvald Asvald 217
  1925
  Kvindekjøn
1 17/1 26/1 26/1 Anna Marie Andersen Breisand, g. Hans Isaksen, fisker 1894     Vågø Breisand 214
2 27/1 3/2 3/2 Kaspara Pedersdtr. Asdalstangen, ug. fader: båtbygger Peder Nilsen 1909     Asdalstangen Asdalstangen 214
3 24/2 4/3 4/3 Nella Helene Martine Feseth Kårenke 1842     Rønholt Feseth 214
4 20/3 27/3 27/3 Tea Andersen Breisand Småbruker Gunnar Breisand 1855     Kalvik Breisand 214
5 31/4 7/4 7/4 Inge Bendikte Jakobsebn, enke efter skomaker Forsørget av gm. Svend Nyhus og hadde en liten aldespensjon 1838     Tveitan ell. Tinderholt Rogn 214
6 19/4 25/4 - Marie Dortea Kristiansen Fabrikkarb. Kristian Kristiansen 1851     Gjerpen Herre 214
7 19/4 25/4 - Marie Anne Kristoffersen Fabrikkarb. Edvard Kristoffersen 1849     Herre Herre 214
8 22/5 29/5 29/5 Kristine Marie Tveten gm. Amund Tveten 1858     Tveitan Tveitan 214
9 25/5 28/5 28/5 Solveig Konstanse Roverud Skogsarb. Hans Roverud 1925     Roverud Tveitanstrand 214
10 25/5 30/5 2/8 Maren Knutsen Skogsarb. Hans Knutsen 1847     Tangene Herre lille 214
0 20/5 27/5 27/4 Ingeborg Johansen. ug. fattigunderstøttet 1909     Brevik Krabberødstrand 214
11 13/6 18/6 25/6 Ingeborg Marie Haukedal, barn faderen død., var g.m. Anders Haukedal 1914     Haukedalsrønningen Haukedalsrønningen 214
12 20/6 25/6 25/6 Else Synnøve Haukedal som far er opgit løsarb. Arne Olsen 1925 3 13 Haukedalsrønningen Haukedalsrønningen 215
13 3/7 10/7 10/7 Signe Jakobsen Tveten, barn skogsarb. og maler Jacob Zakariassen Tveten 1913     Tinderholt u. Tveitan Tinderholt 215
14 20/7 25/7 25/7 Gerd Asbjørnsrød, barn, u. moderen er Magna Asbjørnsrød, husholdereske
faderen: blikkenslager Asvald Andersen
1923 9 10 Oslo

Nystein

 

215
15 25/7 29/7 27/9 Gudrun Alvhilde Jakobsen, barn skogsarb. Andreas Jacobsen 1923 4 5 Moe Kaasa 215
16 1/8 7/8 7/8 Marie Karlsen Kåsene, f. Reinertsen, g. Småbuker Amandus Karlsen 1879     Helleland? Kåsene 215
17 5/8 10/8 10/8 Ovidia Elise Berg, g. Kjøbm. Tor Berg 1890     Bamble Kongsberg 215
18 12/8 18/8 18/8 Anne Sørine Skjellaug f, Rønholt, fraskilt Lærer Olav Skjellaug 1890     Rønholt Ek Asyl 215
19 15/8 20/8 20/8 Rikka Marie Evensen, fhv. hotelvertinne   1853     Oslo Sandherred 215
20 16/8 21/8 21/8 Gunda Andersen, g. Mannen er murer Edvard Andersen 1881     Krabberødstrand Krabberødstrand 215
21 11/8 15/8 15/10 Marie Karoline Jonsen, barn Far: Fabr.arb. 1922 8 9 Siljanbugten Siljanbugten 215
22 7/9 12/9 5/10 Inger Oline Olsen, g. Peter Olsen Tangen, stenpukker 1848     Sannidal Bilet 215
23 30/9 8/10 8/10 Maren Helene Johannesdtr. Busterud, g. Gbr. Ole Johansen 1853     Busterud Busterud 216
24 13/10 21/10 21/10 Kamilla Olsen, barn Far: Vognm. Henrik Olsen 1925 10 15 Feset Feset 216
25 18/10 24/10 24/10 Marie Andersen Rørholt, e., føderåd   1845     Hestehagen, Rørholt Rørholt 216
26 4/11 17/11 2/5-26 Anne Kristine Halvorsen, e. Enke efter gm. Anders Halvorsen, alderspensjon 1841     Eidanger Herre 216
27 8/12 11/12 11/12 Borra Andersen, alderspensjon, ug. Hadde arb m. forskj. i husene 1848     Bamle Omborgsnes 216
28 16/12 22/12 22/12 Karen Andrea Stokke, rentenist, e. Enke efte gm. Gunnar Stokke 1854     Aastad Stokke 216
29 17/12 23/12 23/12 Helga Petrea Pedersen, ug. Forsørget av fattigvesenet
(Hun var åndssvak)
1890     Sortebogen Sortebogen 216
  1926
  Mandkjøn
1 18/1 23/1 23/1 Nils Holden, fhv. skibstømmermann, tilsjøs, g.   1854     Stathelle Eikstrand 218
2 20/1 2/2 2/2 John Larsen Vingrei, fhv. gbr., g.   1842     Høen Vingrei 218
3 30/1 3/2 3/2 Olaf Zakarias Tangvald, gbr., g.   1877     Stokke prgj. (Melsomvik) Riis 218
4 22/2 3/3 3/3 Andreas Omundsen Norheim, fhv. fanejunker herredskassen 1857     Time, Jæren Brekka 218
5 25/2 5/3 5/3 Amund Larsen, fhv. matros, e. forsøget av kommunen 1841     Kragerø Vissestad (gamlehjem) 218
6 9/3 16/3 16/3 Isak Torjussen Bråten, g. gm.   1858     Bråten Bråten 218
7 8/3 13/3 - Hans Jakob Hansen Hundekilen, fhv. arb. på cellulosefabr. alderspensjon 1847     Solum Herrejordet 218
8 19/1 27/1 - Torvald Nordby, form. v. cellulosefabr.   1855     Urskog Herre 218
9 27/3 8/4 8/4 Anders Larsen Bakke, gm., e.   1846     Bakke Bakke 218
10 12/4 16/4 16/4 Per Asdal, barn Sagarb. Josef Asdal 1926 4 12 Hestekåsa Hestekåsa 218
11 11/5 17/5 17/5 Hans Bergsvand, barn Chauffør Edvard Bergsvand 1926 5 10 Sortebogen Sortebogen 218
12 13/5 22/5 22/5 Hans Anderssen, farktemann, e.   1851     Asdalstrand Krabberødstrand 219
13 16/5 - - Hans Edvard Halvorsen   -     - Salen 219
14 2/6 1/6 11/6 Anders Kristian Isaksen Linna, g. gm.   1856     Linna Linna 219
15 2/6 9/6 9/6 Kristian Amundsen Rugtvedt, g. gm.   1848     Rugtvedt Rugtvedt 219
16 21/6 26/6 26/6 Zakarias Hansen Svensvik, g. gm.   1853     Sortedal Svensvik 219
17 30/6 5/7 5/7 Hans Jørgen Hansen Stulen, skomaker, e.   1840     Hyvik Tegdal 219
0 18/6 - - Nils Løften, maler   -     Lom prgj. Bambleveien 219
18 6/7 12/7 12/7 Amund Torstensen Bjekeset, gm., e.   1852     Bjerkeset Bjerkeset 219
19 12/8 - 14/11 Knut Olsen Liane, skogsarb., g.   1840     Eidet (Rørholt) Liane 219
20 16/8 21/8 21/8 Amund Busk, fhv. grubeform., pensjonist., g.   1850     Vallekåsa Krabberødstrand 219
21 1/9 7/9 7/9 Isak Sørensen Hogsten, skogsarb., g.   1890     Hogsten Hogsten 219
22 6/9 11/9 11/9 Einar Nyhus, barn Gm. Sven Nyhus 1914     Rogn Rogn 219
23 8/9 15/9 24/9 Peder Martin Olsen Tangen. fhv. stenarb., e.   1859     Tangen Bilet 219
24 13/9 21/9 21/9 Niels Aaby, fhv. gm. og poståpner, ug.   1832 12 31 Aaby Aaby 219
25 26/9 2/10 2/10 Kåre Torsdal, barn Gm. Søren Torsdal 1926 8 6 Høen Høen 219
26 19/10 25/10 25/10 Anders Nikolai Pettersen. fhv. grubearb., alderspensjonist, e.   1857     Skarabo län, Sverige Hafredal 220
27 28/10 4/11 4/11 Amund Andersen Polland.gm., g.   1843 3 30 Roveriud Polland 220
28 22/10 30/10 31/10 Gunder Gundersen, fabr.arb., g.   1856     Valebø i Holla Herre 220
29 31/10 6/11 6/11 Teodor Zakariassen Grobstok, fhv. gm., rentenist, ug.   1851     Grobstok Langesund 220
30 7/11 15/11 15/11 Hans Larsen Kiil, skogsarb., g.   1863     Herre Høen 220
31 14/11 22/11 22/11 Ingebret Martin Nilsen Nysten, skogsarb., ug.   1865     Bjerkeset Rønholt 220
32 10/12 18/12 18/12 Ole Eriksen Dahl, kårm., enkem.   1842     Glittum Dal 220
33 20/12 30/12 30/12 Elias Aakermann, fhv. skomaker, e.   1859     Sanna i Bohuslän, Sverige Hafredal 220
34 26/12 5/1-27 5/1-27 Tor Laurits Kristensen Glittum, g. gm.   1862     Glittum Glittum 220
  1926
  Kvindekjøn
1 6/1 12/1 12/1 Anne Margrete Grummestad, hjv.gmdtr., ug,   1860     Grummestad Barnehjemmet, døde på Vinje 218
2 9/1 18/1 18/1 Anna Sofie Olsen, e., Alderdomspensjon alderdomspensjon, Enke efter småbruker 1839     Moland (Moe) Hyviksrønningen 218
3 10/2 17/2 17/2 Maren Petersen, gmk., g. gm. Otto Pedersen 1861     Dalsland, Sverige Stokke 218
4 16/2 23/2 23/2 Marta Marie Halvorsen Glittum. e., rentenist   1845     Finmark Glittum 218
5 23/2 2/3 2/3 Inger Sofie Vaag, g. Føderåsmann Lars Vaag 1852     Brevikstrand Brevikstrand 218
6 25/2 6/3 2/5-26 Jørgine Johannessen, e. efter rørlegger alderdomspensjonist 1853     Eker Herre 218
7 5/3 13/3 13/3 Marie Isaksdtr. Skaugen, gm. enke   1841     Nenset (Lund) Kjellemyr 218
8 1/3 6/3 24/5 Olea Svendsen Nyhus, ug. fhv. sykepasserske alderdomspensj., hadde litt egne midler 1837 5 22 Kleppseter Herre 218
9 20/3 25/3 25/3 Eva Justine Schwenius, fhv. husbest., ug. ophold på gamlehjem av kommunen 1842 3 25 Svartebergs förs., Bohuslän Gamlehjemmet 218
10 8/4 15/4 15/4 Anne Margrete Olsen, fhv. xxx, ug. alderdomspensjonist 1844     Trolldalen Sekkekilen 218
11 19/4 26/4 26/4 Marte Gurine Aanesen, føderådsenke Båtbygger Ole Aanesen 1831 6 14 Herre Krabberødstrand 218
12 26/4 1/5 1/5 Kirsten Matilde Esse, barn Gm. Lars Larsen Esse 1920 2 28 Esse Esse 218
13 1/5 - - Anne Margrete Severinsen Mannen arb. v. cellulosefabr. 1856     - Herre 219
14 4/5 - - Elen Riis Faren arb. v. cellulosefabr. 1920     Kåsene Herre 219
15 14/5 21/5 21/5 Karla Kåsene, barn Stedfar: Gm. Kristen Svensvik,
far: avdøde Karl Kåseene
1920 1 21 Kåsene Kåsene 219
16 25/5 1/6 1/6 Klaudia Jensdtr. Dahl, ug. gmdtr., fhv. tjp.   1900     Dal Dal 219
17 26/5 4/6 4/6 Johanne Jøransen, e. underholdt av barna 1838     Kville sogn, Båhuslän, Sverige Ødegården 219
18 1/6 9/6 9/6 Ingeborg Zakariassen Klepseteret, e. alderspensjon 1839     Barlinddalen Klepeseteret 219
19 5/6 12/6 12/6 Anne Mathilde Abrahamsen Asvall, ug., syerske   1884     Asvall Langesund 219
20 8/6 13/6 13/6 Marta Kirstine Markusen Tangen, ug., tjp.   1901     Tangen Tangen 219
21 10/6 17/6   Hanna Laurine Hansen Skibsbygger Hansen -     - Ekstand 219
22 10/8 17/8 17/8 Helene Mari Svensvik, enke gm., fisker Sakarias Hansen Svensvik 1856     Rønholt Svensvik 219
23 11/8 18/8 18/8 Petra Marie Høen, enke, rentenist Mannen var gm. Søren Høen 1853     Busterud Høen 219
24 28/8-25 4/7-25 15/8 Margaret Olsen, barn Gm. Mikkel Olsen Asdal 1920 1 11 Gjerpen Kilebygden 219
25 16/9 24/9 24/9 Ingeborg Sofie Nilssen, g., Arb. Teodor Jørgen Nilssen 1888     Myrland Rakkestad 219
26 22/9 30/9 30/9 Olga Kristine Grundesund. g. Gråstensmurer Olaf Grundesund 1906     Tangane Nyhus 219
27 2/10 8/10 9/10 Alda Rosland, fhv. hushjelp. ug. Forsørget av faren, veivokter John Rosland 1903     Surtebogen Surtebogen 219
28 26/10 2/11 2/11 Berte Helene Dahl, ug., tjp.   1894     Herum Dahl 220
29 7/11 13/11 14/11 Else Larsen Rørholt, barn Skogsarb. Simon Larsen Rørholt 1926 2 23 Rørholt Rørholt 220
30 7/11 13/11 13/11 Alma Marie Nystein, f. Söderberg Fhv. bilfører Olav Nystein 1895     Rogn Vafoss i Saniidal 220
31 21/11 29/11 29/11 Dorte Hanssen Kjørstad, h. Småbruker Klaus Hanssen 1869     Tørdal sogn (Steinsland) Kjørstad 220
32 14/12 21/12 21/12 Andrea M. Rogn, gm.enke forsørget av sønnen som er spisevert 1855     Bamble (?) Oslo 220
33 15/12 29/12 29/12 Kristiane Ovidia Pettersen, g. Pensjonert lærer Pettersen 1851     Ibestad Herre 220
  1927
  Mandkjøn
1 29/1 10/2 10/2 Johannes Nilsen, leilending, g.   1846     Langsdör sogn, Vermeland Lund u. Nenset 221
2 26/1 31/1 18/4 Peter Elias Vrålsen, fhv. arb.   -     - Herre 221
3 5/2 11/2 11/2 Andreas Knutsen, fhv. skibskaptein, g.   1848     Kjønøen Holmen 221
4 25/2 5/3 6/6 Edvard Johannesen Hytterød, gm., g.   1860     Solum Hytterød 221
5 23/2 5/3 6/6 Hans Kristiansen, fhv. fabr.arb., g.   1843     Herre Herrejordet 221
6 4/3 11/3 11/3 Jens Larsen Rønholt, gm., g.   1843     Rønholt Rønholt 221
7 21/3 28/3 - Sigurd Torstein Tomassen, barn   1924 4 1 Dalane Dalane 221
8 21/3 29/3 29/3 Hans Sørensen Vibje, gm., g.   1861     Esse Vinje 221
9 29/3 5/4 5/4 Jacob Simonsen Hafreager, gm., g.   1846     Hafreaker Hafreaker 221
10 22/3 2/4 - Hans Andreas Knutsen   -     - Herre 221
11 5/4 13/4 13/4 Thor Zakariassen Hofsten, gm., g.   1829 3 31 Sortedal Sortebogen 221
12 18/12-26 - - Olaf Hansen, sjømann   -     - Ekstrand 221
13 30/4 7/5 - Kristian Kristiansen Holmen, arb., e.   1852     - Herre 221
14 23/5 2/6 2/6 Nils Glittum, gm., g.   1865
(1872)
    Glittum Fjelstad 221
15 11/6 17/6 17/6 Gustav Martinius Gundersen, elektrotekniker, g.   1895     Borgestad, Gjerpen Borgestad 222
16 29/6 5/7 5/7 Jørgen Kornelius Hansen, fisker, ug.   1904     - Kjørstad 222
17 11/8 16/8 16/8 Charles William Olsen, bokholder, ug.   1902     Krabberødstrand Krabberødstrand 222
18 7/9 14/9 - Johan Andersen, fhv.fabr.arb., g.   -     Rafnes Lakseberget 222
19 16/9 - - Udøbt barn Faderen er arb. ved cellulosefabr. Johan Andreas Jensen 1927 9 6 Herre Herre 222
20 30/9 8/10 8/10 Johannes Karlsen, fjelarb., g.   1857 5 6 Krokstad i Sverige Prestkotet 222
21 27/9 5/10 - Edvard Kristoffersen, fhv. fabr.arb., e.   1847     . Herre 222
22 15/10 22/10 22/10 Knut Andreas Hansen Skaugen, ug., gms.   1900 6 8 Skaugen Skaugen 222
23 17/10 22/10 22/10 Ole Sem. fhv. veivokter, e.   1854     Heddal Omborgsnes 222
24 25/10 1/11 1/11 Ole Kornelius Olsen, smed, g.   1872     Kragerø Krabberødstrand 222
25 3/11 9/11 9/11 Karl Abrahamsen Stensrød, bygningsssnekker, g.   1862
(1854)
    Stenrød Krabberødstrand 222
26 2/11 9/11 9/11 Søren Olsen, fhv. fabr.arb., g.   1843     - Herre 222
27 11/11 - - Anders Kornelius, fhv. lodsolderm., g.   1839
(1854)
    Kragerø Bambleveien 222
28 24/11 6/12 6/12 Jakob Gundersen Bamble, gm., e.   1881     Bamble gård Bamble gård 222
29 6/11 3/12 3/12 Kitil Jørgensen Moland, småbruker, e.   1832 9 29 Bamble sogn Moland 222
30 28/11 5/12 5/12 Halvor Amundsen Solvang, gms., ug.   1908     Solvang Solvang 222
31 3/12 9/12 9/12 Johan B. Andersen Finstrøm, grubearb., g.   1853     Bohuslän Hafredal 222
32 6/2 13/12 13/12 Gunder Jakobsen Bamble. gm., g.   1855     Bamble gård Bamble gård 223
33 15/12 22/2 22/12 Hans Hansen Herum. gm., g.   1850     Svarstad Heum 223
34 24/12 4/1-28 4/1-28 Ingebret Svendsen Nygus, fhv.gm., e.   1842     Klepseter Herre 223
35 31/12 11/1-28 14/1-28 Søren Hansen Esse, fhv. gm., e.   1827 2 14 Esse Vinje 223
  1927
  Kvindekjøn
1 8/1 15/1 15/1 Marie Olsen Ek, g. Stenbrudsarb., fhv. matros Ole Andreas Olsen 1855
(1861)
    Ek Eksrønningen 221
2 14/1 22/1 22/1 Karen Marie Larsen Byggmester Hans Larsen 1862
(1861)
    Asvald Ekstrand 221
3 18/1 26/1 26/1 Sigrid Eide, hjv.dtr., ug. Faren: grubearb. Erland Eide 1903     Ødegårdens verk Ødegårdens verk 221
4 18/1 29/1 17/7 Karen Marie Evensen   -     - Herre 221
5 16/2 23/2 23/2 Ingeborg Marie Torgrimsen, småbrukerenke   1848     Sververkjær Feset 221
6 19/2 28/2 28/2 Olea Kristine Jørgensen, gm.enke   1851     Dal Tangen 221
0 11/3 18/3 18/3 Liv Sem, pikes dtr.   1926 7 30 - Ødegårdens verk 221
7 26/4 5/5 5/5 Kirsten Olette Bamble, barn gm. Oluf Bamble 1917     Bamble Bamble 221
8 8/6 15/6 15/6 Anne Kristine Larsen, enke efter sjøm   1841     - Omborgses 221
9 23/6 30/6 30/6 Anne Bolette Rasmussen, enke efter murmester   1846 12 24 Ekseidet Ekseidet 221
10 20/4 29/4 29/4 Karen Oline Nilsen, g. mannen er forpakter 1856     Roland v. Nenset Dørdal 221
11 24/7 29/7 29/7 Bergeli Johnsen, enke efter skipsfører   1857     Stathelle Findal 221
12 3/8 9/8 14/8 Hanna Larsen, enke efter poståpner Julius Larsen 1873     Herre Herrejordet 221
13 22/8 27/8 27/8 Marte Marie Kristoffersen, ug.   1838     - Herre 221
14 20/9 27/9 27/9 Marte Andrea Didriksen, f. Knudsen, g. Gm. Ole Didriksen Haugen 1859     Hartvet Haugen 221
15 23/9 30/9 30/9 Hanna Gurine Elvig, g. mannen er fisker og skogsarb. 1869     Bamble gård Vinjestrand 222
16 7/11 14/11 - Hansine Bertea Barth, e. efter postbefordrer 1852     Arendal Herrebakken 222
17 29/11 26/11 26/11 Karen Marie Knutsen, syerske, ug.   1848     Omborgsnes Skien 222
18 28/12 3/1-28 3/1-28 Karen Andrea Eriksen, g. Arb. om fisk og selger Martinius Eriksen 1864     i Bamble Ødegården 222
  1928
  Mandkjøn
1 11/1 19/1 19/1 Jørgen Martin Myrland. g. arb. v. issjau   1887     Myrland Myrland 224
2 27/1 2/2 2/2 Nils Oskar Bentsen, e., fraktem.   1877     Kjønøen Nustad 224
3 2/2 10/2 10/2 Vilhelm Martin Vilhelmsen, gm., g.   1848     Kristiansand Nustad 224
4 19/2 28/2 28/2 Ole Tellefsen, småbruker, g.   1861     Herum Våg 224
5 8/3 16/3 16/3 Johannes Malmin Østbye, student og kontorist, ug.   1899     Gjerstad prestegård Bamble prestegård 224
6 13/4 20/2 20/3 Sven August Nilsen, g., fhv. småbr. og grubearb.   1849     Värmland i Sverige Hartveit 224
7 24/3 30/3 30/3 Per Simonsen Ødegården, ug. pensjonist(?) 1844     Ødegården Ødegården 224
8 29/4 28/4 28/4 August Abrahamsen Söderberg. gm.,e.   1857 7 10 Silhövde, Blekinge Svindland 224
0 18/4 25/4 25/4 Ole Kristian Hansen Fostvedt, ug., fhv. arb.   1856     Våler (Sml.) Bamble 224
9 3/5 11/5 11/5 Halvor Johnsen, g, underholdt av sønnen 1867     Kilebygden Steinstad (Valle) 224
10 11/5 16/5 16/5 Erling Eklund, barn Elektromontør Otto Eklund 1928 5 3 Krabberødstrand Krabberødstrand 224
11 14/5 19/5 19/5 Olaf Gulbrandsen, uofff.elev, ug.   1907     Sandsvær Nystein 224
12 18/6 23/6 23/6 Karl Andreas Larsen Barlinddalen, fhv. skogsarb., alderdomspensj,   1851     Barlinddalen Barlinddalen 224
13 7/7 12/7 12/7 Kristian Nilsen, fhv. snekker. ug.   1863     Krabberødstrand Fylkesasylet 225
14 8/8 15/8 15/8 Olov Hafredal, g. fabrikkarb. (sementfabr.)   1899
(1901)
    Hafredal Hafredal 225
15 12/8 15/8 15/8 Simon Våg, barn faren poståpner 1928 8   Våg Våg 225
16 16/9 22/9 22/9 Torvald Fridtjof Linna, e,., fhv. lensmann   1848 11   Udgården Udgården 225
17 25/9 3/10 3/10 Svenn Berg, ug. gm.   1878     - Berg 225
18 4/10 12/10 12/10 Isak Wissestad, g. gm.   1882
(1886)
    Wissestad Bjerkeset 225
19 22/10 27/10 27/10 Hakon Olsen Trosby, e., gm. og fisker Karl Olsen Trosby 1928 8   Trosby Trosby 225
20 23/10 30/10 30/10 August Svensen, g, fhv. kramkar alderdomspensjon 1850     Dalsland i Sverige Ødegårdens verk 225
21 25/10 3/11 - Nils Severinsen, g. arb. ved cellulosefabr.   1863     - Herre 225
22 28/10 3/11 - Abraham Olsen, g. arb. ved cellulosefabr.         - Herre 225
23 10/11 14/11 - Ole Taraldsen, g. arb.   1876     - Herre lille 225
24 21/12 29/12 29/12 Hans Petter Kristoffersen, g. skogsarb.   1852
(1884)
    Bamble gård Eklund 225
0 28/12 4/1-29 4/1-29 Karl Kristian Antonsen, e., fhv. telegrafbud   1853     Skien Brekka 225
  1928
  Kvindekjøn
1 7/1 14/1 14/1 Maren Gurine Gjerset, g. Småbr. Andreas Olsen Gjerset 1878     Heia Gjerset 224
0 9/2 15/2 15/2 Kristin Helene Isaksdtr. Olsen, enke efter arb. oph. av forsorgsvesenet 1885     Bamble Bamble 224
0 6/3 13/3 13/3 Lovise Marie Johnsen, f. Larsen, e. efter fisker forsørget av barna 1860     Hydal u. Gjømble Salen 224
2 22/3 30/3 30/3 Kari Olsen, enke efter styrm. delvis forsørget av svigersønnen 1859     Drangedal Langerønningen 224
3 25/3 3/4 3/4 Gunhild Rugtveit, e. efter gm.   1841     Seljord Findal skole 224
4 11/4 18/4 - Kaisa Person Fagerheim Fhv. grubearb. Johannes Person Fagerheim 1841
(1842)
10 1 Dalsland i Svrige Fagerheim (Hartveit) 224
5 16/4 21/4 21/4 Maria Lomann, enke efter arb. understøttet av kommunen 1843     Sverige Sundbykåsa 224
6 19/4 21/4 21/4 udøbt barn Slakter Tomas Ødegården 1928 4 19 Kåsa Kåsa 224
7 22/5 29/5 29/5 Anne Elise Vigmostad Fhv. lærer og gm. 1863
(1859?)
    Grimsrud Froste 224
8 20/5 26/5 8/7 Tomine Olsen, ug. tj.p.   1865 5 22 Sortebogen Siljanbugten 224
9 26/5 1/6 1/6 Hanna Karette Torsen, e. efter skibsfører   1866     Krabberødstrand Krabberødstrand 224
10 9/6 14/6 14/6 Alette Kristoffersen,e.efter skibsf. Ole Kristoffersen, underholdt av sønnen 1843     Bamble Skien 224
11 9/6 14/7 14/6 Gudrun Maria Bamble, barn Arb. v. Hydros anlegg på Herum 1928 4(?)   Brevik Brevik 224
12 8/7 14/7 14/7 Kari Olsen Moen, gmdtr., ug. alderdomspensjon 1847 12 9 Saude i Telemark Rafnæs 224
13 22/7 28/7 - Maren Dortea Pettersen, ug., fhv. tjp. underholdt av kommunen 1851     - Gamlehjemmet 225
0 30/7 7/8 7/8 Anne Marie Hansen, e. efter gm.   1841     Sandherred Eik 225
14 7/8 11/8 11/8 udøbt barn Fisker Arthur Kristensen 1928 6 10 Furuholmen Furuholmen 225
15 19/8 25/8 25/8 Andrea Gurine Olette Nilsen, e. sagmester Amund Nilsen, alderdomspensjon 1840     Wissestad Smørvik 225
16 24/8 1/9 1/9 Maren Susanne Andersen, e. sjøm. Johan Andersen, alderdomspensjon 1850 4 24 Holmen v. Sortebogen Holmen 225
0 22/8 29/8 29/8 Inga Sofie Olsen, e. efter sjøm. levd av egne midler 1873     Bamble Barfotveien 225
17 30/8 7/9 7/9 Karine Haugerød, g. grubearb. Ole Haugerød 1868
(1863)
    Nystein Rønholt 225
18 30/9 8/10 8/10 Kristine Olsen, e. efter emisær alderdomspensjon 1856     Vermeland, Sverige Skaugen vestre 225
19 22/8 28/8 28/8 Inger Marie Olavshul, gm., e.   1840     - Olavshul 225
20 10/10 18/10 18/10 Rut Johnsen. b. far anleggsarb. Markus Johnsen 1918 8 15 Findal Findal 225
21 3/11 10/11 10/11 Ingeborg Tønnesen. g. mannen er stuert Hans J. Tønnesen 1877
(1876)
1 13 Haukedal Krabberødstrand 225
22 30/11 7/12 7/12 Johanne Andersen, e. gm. Erik Andersen Sortedal 1849 11 12 Sortebogen Sortedal 225
23 13/12 18/12 18/12 Anne Gundersdtr. Fjelstad, e. efter husmann fattigunderstøttet 1853     Flesberg Gamlehjemmet 225
  1929
  Mandkjøn
1 4/1 11/1 11/1 Peder Andersen, g. småbruker   1860     Sundbykåsen Sundbykåsen 226
2 18/1 23/1 23/1 Frank Rode, barn Hotelgutt Ernst Rode 1929 1 13 Krabberødstrand Krabberødstrand 226
3 23/1 28/1 28/1 Kristian Olsen, skomaker, g.   1856 1 9 Eidsberg Omborgsnes 226
4 26/1 28/1 - Bjørn Edvin Walter fyrbøter Einar Knutsen 1929 1 25 Myrbakken Myrbakken 226
5 3/3 9/3 9/3 Bernt Olsen Kinnestad, fhv. grubearb. alderdomspensjon 1855     Søgne Feset (Rønholt?) 226
6 11/2 16/2 1/4 Cidor Martinius Olsen, g. skogsarb.   1870     Herre Siljanbugten 226
7 20/3 27/3 1/4 Hans Hansen, e., fhv. form. ved cellulosfabr.   1842     Herre Melum, Solum 226
8 30/3 6/4 6/4 Halvor Amandus Jensen, g., skipper, småbruker   1885     Stathelle Brevikstrand 226
9 6/4 13/4 1 Harald Olsen, barn uekte faren er gårdsgutt Konrad Olsen 1928 5 29 Siljanbugten Siljanbugten 226
10 19/5 24/5 24/5 Halvor Halvorsen, barn sliperiarb. Hermann Halvorsen 1928 11 25 Tangen (Malfjell Langen) Tangen 226
11 19/5 25/5 25/5 Lars Karsten Bråten, barn sliperiarb. Klaus Bråten 1929 4 28 Hasleeidet Hasleeidet 226
12 21/5 28/5 28/5 Anton Peder Bjørholt, g. bankrevisor, kjøbmann   1887     Brevik Krabberødstrand 226
13 27/5 5/6 4/6 Jakob Knutsen, e., arb.   1850     - Hofstein 226
14 28/5 1/6 1/6 John Syvertsen, ug, forsørget av det offentlige 1855     Herre Wissestad (gamlehjem) 226
15 23/5 1/6 8/9 Rudolf Petersen ug. jernbanearb. Egil Pettersen 1928 10 14 Siljanbugten Siljanbugten 226
16 27/5 4/6 9/6-30 Hans Severin Knutsen, e., fhv. skogsarb.   1840     Nenset Herre (Lille) 227
17 26/4-28 - - Otto Basilius Andersen Berg, ingeniør   1899 6 14 Bamble xxx 227
18 28/6 4/6 4/6 Kristian Tollefsen, e., fhv. kramkar forsørget av kommunen 1874 1 7 Holla Gamlehjemmet 227
0 7/7 13/7 13/7 Arne Larsen, fhv. materialforvalter v. N. Hydro   1850 4 7 Hoel i Hallingdal Bamble 227
19 24/8 30/8 30/8 Rolf Ødegården, barn faderen bilfører og gm. Simon Ødegården 1927 1 4 Ødegården Ødegården 227
0 2/10 9/10 9/10 Ole Pedersen Lunde, g. motorfabrikant   1877
(1875)
    Hitterdal (Heddal) Ekstrand 227
20 13/10 19/10 1/12 Halvor Pedersen, ug., arb. v. celulosefabr.   1870     Herre Herre 227
21 7/12 14/12 - Kristian Emil Hansen Nøkleby, g., persionert fabrikarb. v. N. Hydro   1856     - Herre 227
  1929
  Kvindekjøn
1 16/1 23/1 23/1 Ragna Susanne Anundsdtr., ug. tjp.   1896     Sekekilden Sekekilden 226
2 11/2 20/2 20/2 Anne Tellefsen, e. efter arb. levet af egne midler 1842     Randøsund Ek skole 226
3 13/2 24/2 24/2 Marte Andrea Kjønøen, e. efter sjømann alderdomspensjon 1848     Bjørnøia i Bamble Kjønøen 226
4 19/2 28/2 28/2 Anne Elise Asdal, f. Busterud, g. rentenist 1850     Busterud Asdal 226
5 24/2 1/3 1/3 Olga Kristine Moen, ug., hushjelp   1910     Tråk Herrebakken 226
6 4/3 12/3 12/3 Andrea Ingeborg Helstrøm, e. efter skogsarb. understøttet av en sønn og skibsf. og en sønn i Amerika 1850     Gresmyr Gresmyr 226
7 20/3 27/3 27/3 Andrea Sesilie Thorsen Breisand. g. hustømmermann Gustav Torsen 1849     Kjørstad Kjørstadstrand 226
8 14/4 20/4 20/4 Anne Matea Olsen, e., gårdbruker   1857 4 14 Kjørstad Brevikstrand 226
9 27/4 4/5 4/5 Gunda Jakobsen, g. skogsarb.. Andreas Jakobsen 1903     Søndeled Vasend v. Rørholt 226
10 8/5 16/5 16/5 Hanna Skaugård, g. mannen arb. i Amerika 1868     Skåtøy sogn Ødegården 226
11 12/5 18/5 18/5 Ovidia Laurentse Myrland, b. faren anleggsarb. Olaus Myrland 1929 2 22 Myrland Myrland 226
12 8/5 16/5 20/5 Asta Hansen, ug., hjemv.dtr. faren form. v. sellulosefabr. 1911     Herre Herre 226
13 13/5 18/5 18/5 Elise Marie Johnsen, ug. fhv. tjenestep.   1864     Drangedal Gamlehjemmet 226
14 2/6 8/6 8/6 Julie Emilie Madsen, e. efter grubearb. forsørget av to sønner i Amerika og en maskinist til sjøs 1865     Fredrikstad Feset 226
15 7/6 15/6 15/6 Helene Fostvedt, g. Emissær Fostvedt 1857
(1854)
    Klyve, Solum, Feset 227
0 8/6 17/6 17/6 Olea Pettersen, e. efter arb. forsørget av kommunen 1845     Solum Gamlehjemmet 227
16 8/6 14/6 14/6 Petra Vingerei, g. Småbruker og anleggsarb. Joakim Vingerei 1892
(1902)
    Aastad Asdalstrand 227
17 6/7 11/7 11/7 Margete Thommesen, ug., fhv. hushjelp. Stenarb. Anders Thommesen 1902     Ekstrand Ekstrand 227
18 18/7 23/7 23/7 Gunhild Tangvald, e. efter gbr.   1851     Kristiansand Tangvald 227
0 18/9 24/9 - Hanna Torstensen, g. fiskehandler Bernhard Torstensen 1854     Porsgrund Parkly v. Langesund 227
19 17/10 24/10 24/10 Jensine Halvorsen, e. efter skipsfører   [1837]     [Krabberødstrand] [Krabberødstrand] 227
20 1/11 12/11 12/11 Kristi Lavine Grimsrud., e. efter gm. Ellef Grimsrud 1840     Våg Grimsrud 227
21 16/11 22/11 22/11 Ovidia Martine Dagl, g. g,. Ingvald dahl 1898
(1895)
3 31 Kjær Melby 227
22 3/12 11/12 11/12 Thyra Thomine Hansen, barn Stedfar arb. v. N. Hydro Olaus Myrland 1915     Skåtøy prgj. Myrland 227
0 29/11 10/12 10/12 Dorthea Nikolaisen Håvet, ug. husbestyrerinne   1876     - Lundtangen 227
23 18/2 28/12 28/12 Tordis Andrea Nystein, gmdtr. faderen Isak Nystein 1913     Nystein Stokke 227
24 21/12 30/12 30/12 Augusta Lovise Sundsli, g. gm. Tjostolv Sundsli 1893
(1899)
    Rogn Sondland (??) 227
  1930
  Mandkjøn
1 5/1 13/1 13/1 Elias Ludvig Mikalsen, e., fisker   1856 8 1 Skåtøy Valle 228
2 17/12-29 21/12-29 21/4 Anders Nicolai Jensen, e., vedhandler   1865     Kleven, Solum Skien 228
3 16/1 21/1 21/1 Martin Kjelsen, ug. fattigunderstøttet 1866     Melbyrønningen Melbyrønningen 228
4 23/1 31/1 - Anders Gundersen Dalen, g. skogsarb.   1862 12 3 Kåsa v. Rørholt Dalen v. Rørholt 228
5 21/2 - - Halvor Johannesen, e., fabr.arb.   1851 1 28 - Siljanbukt 228
6 15/3 25/3 25/3 Jan August Andreassen, g. gm.   1851 10 21 Berga i Sverige Roverud 228
7 28/3 1/4 1/4 Erling Heivand, barn Veivokter Isak Heivand 1930 3 12 Bamble gård Bamble 228
8 12/4 22/4 22/4 Søren Jakobsen Moe, e., fhv. gm.   1841 1 1 Moe Moe 228
9 27/4 - - Ole Johnsen Ramsvatn, g., fhv. gm.   1849     - Herre 228
10 3/5 9/5 9/5 Halvor Pedersen Glittum, e., gm.   1876     Glittum Glittum 228
11 9/5 16/5 16/5 Erik Pedersen Storø, ug., smed   1864     Storø Storø 228
12 16/5 21/5 21/5 Sigurd Ingvald Petersen, barn Anleggsarb. Søren Petersen 1930 5 13 Feset Feset 228
13 23/5 - - Torsten Østensen, fhv. fabr.arb. og husm.   1835 6 12 Seljord Heia (Herre) 228
14 11/6 18/6 18/6 Gunnar Magnus Roverud, ug., gymnasiast   1910 7 14 Stavmun i Stokke prgj. Flåtten 228
15 30/6 5/7 5/7 Thor Olsen Rønholt, g., gm.   1852
(1848)
    Rønholt Rønholt 228
- 19/7 25/7 25/7 Dødfødt guttebarn Matros Hjalmar Leonhard Thorbjørnsen 1930 7 19 Brevikstrand Brevikstrand 228
16 17/7 24/7 12/10 Hans Karl Larsen Hytterød. e., flåtemann   1854 11 6 Hytterød Siljanbukten 229
17 9/8 18/8 18/8 Olav Nystein, e., fhv. anleggsarb.   1894 6 9 Nystein Nystein 229
18 27/8 30/8 30/8 Hans Sørensen, g., fhv. isarb. levet opsparte midler 1865 6 21 Sildeberget Sildeberget 229
19 1/9 - - Halvor Eriksen Øia, udøpt barn forpakter Evind Øia 1930 8 15 Rosland Rosland 229
20 17/9 24/9 24/9 Nils Andersen Bøhn, g. grubearb. fhv.   1868 3 13 Modum Ødegården 229
21 8/10 14/10 14/10 Isak Andersen Ek, g. fisker   1875 4 25 Ekstrand Ekstrand 229
22 16/10 22/10 22/10 Karl Martin Olsen, g. stenbrudsarb.   1887 6 24 Bilet (Rørholt) Bilet 229
23 18/10 24/10 24/10 Otto Pettersen, e., gbr.   1851 3 12 Dalsland, Sverige Stokke 229
24 27/11 6/12 6/12 Knut Nilsen Nystein, g., fhv. grubearb.   1857 9 29 Nystein Vissestad 229
0 29/11 6/12 6/12 Gunder Kittilsen, ug. gårdbruker   1855 10 13 Svarverkjær Svarverkjær 229
25 3/12 10/12 10/12 Albin Johansen, g., fisker   1851     Sverige Melby 229
  1930
  Kvindekjøn
1 24/12-29 4/1 4/1 Alette Andrea Gjerstad, g. Gm. Lars Gjerstad 1891     Skaugen øvre Skaugen ø. 228
2 29/12-29 4/1 4/1 Johanne Irene Ljungren, barn Chaufør Adolf Ljungren 1929 12 19 Feset Feset 228
3 14/1 21/1 21/1 Andrea Gurine Evensen, g. m. fhv. gm. og maler Gunnar E. Rogn 1850
(1849)
7 16 Smedplasen Bergstad 228
0 17/1 24/1 24/1 Mathilde Amalie Jakobsen Rogn, e. efter g, Ole Jakobsen Rogn 1855 7 5 Horten Rogn 328
4 23/1 31/1 31/1 Maren Kirstine Strand, g. gm. Andreas Strand 1843
1852)
3
5
30
9
Valle Strand 228
5 24/1 - - Aslaug Marie Østensen, barn arb. v. fabr. Torvald Østensen 1927 9 8 Herre Herre 228
6 2/2 7/2 7/2 Ingeborg Matilde Bjørge, e. efter maler Hans Bjørge. Levet av egne midler 1850 12 18 Skien Krabberødstrand 228
0 23/2 5/3 5/3 Gunhild Olsdtr. Ryen, g.m. g. Sveinung A. Ryen 1872
(1873)
7 28 Gransherad Rogn (Ødegården) 228
7 28/2 8/3 8/3 Sofie Edstrøm, e. efter maler Johan Edstrøm. Alderdomspensjon 1843     Omborgsnes Krabberødstrand 328
8 7/3 15/3 15/3 Berte Andrea Rygg, e. efter grubearb. Alderdomspensjon 1852     Holla Feset 228
9 13/3 21/3 - Gudrun Alvilde Jakobsen, barn Skogsarb, Andreas Jakobsen 1929 4 18 Vassenden Kåsa 228
10 15/3 24/3 24/3 Maren Elise Rosland, ug. gmdtr. forsørget av broren gm. Jens Rosland 1862 3 22 Rosland Rosland 228
11 16/3 24/3 24/3 Karen Johanne Tveten, g. gm. Gustav Tveten 1855
(1859)
2 2 Fossingfjorden (Skåtøy) Tveten vestre 228
12 19/3 26/3 26/3 Ingeborg Klaudine Hansen, g. gm. Jens Hansen Rakkestad 1843
(1843)
2 28 Hafsund Rakkestad 328
13 25/3 26/3 26/3 Udøbt barn Arbeidsløs skogsarb. Axel Andreassen 1930 3 25 Ødegårdens verk Ødegårdens verk 228
0 7/3 13/3 13/3 Klara Salvesen, g. Elektriker Ole Halvorsen 1908
(1902)
6 5 Sildeberget Brevik, p.t. Sildeberget 229
14 1/4 8/4 8/4 Anne Betea Nilsen, e. understøttet av forsorgsvesenet 1876 9 30 Haukedal Rønholt (Bilet) 229
0 19/3 22/3 22/3 Petra Helene Nilsen f. Fostvedt, g. Slipriarb. Ole Nilsen 1906
(1873)
11 4 Skåtøy Fossing (Spertangen) 229
15 1/4 9/4 9/4 Ingeborg Svensen, e. efter gårdbestyrer Frants Svensen 1872     Sauherad Herre 229
16 12/4 22/4 22/4 Marit Berntsen, pensjonert e. Lærer Simon Berntsen 1851     V. Gausdal Våg 229
17 16/1 25/1 21/4 Karoline Jensen, ug. husbestyrerinne 1864     Solum Gjerpen 229
0 25/5 31/5 31/5 Alma Lie, g. Fhv. kirkesanger Jens Lie 1863     Kvernes Bambleveien 229
18 7/6 13/6 13/6 Anne Kirstine Asdal, g. Gm. Ole Mikalsen Asdal 1853
(1853)
3 23 Høen Asdal 229
19 22/6 26/6 26/6 Solveig Vingerei, barn Stenbrudsarb. Karl Vingerei 1918 9 24 Findal Findal 229
20 3/7 9/7 9/7 Hanna Margrete Mikkelsen, g. fhv. gm., eier av isforretn. Isak Mikkelsen 1857 11 7 Busterud Findal 229
21 7/9 13/9 13/9 Inga Amanda Karlsen, g. Stenarb. Abraham Karlsen 1887 11 30 Ekstrand Ekstrand 229
22 11/9 18/9 18/9 Anna Kirstine Pedersen, g. fhv. maskinist v. grube (tilhører Frikirken) 1867 12 15 Rosland Østmarken 229
23 20/9 26/9 26/9 Sofie Elise Grobstok, ug. rentenist, fhv. husbestyrerinne 1854 4 16 Grobstok Langesund 229
24 15/9 - - Marie Anne Halvorsen, e. efter fabrikarb, fattigunderstøttet 1858     - Siljanbukten 229
25 27/9 4/10 7/12 Anne Tomine Andersen, e. - 1858 11 16 Hofstein-eidet Herre 229
26 14/10 22/10 22/10 Susanne Rørholt, gmdtr., ug. Levet av sin formue 1858 3 1 Rørholt Rørholt 229
27 21/10 29/10 29/10 Ingeborg Amalie Andersdtr., g. Gm. Zakarias Sortedal 1856 9 29 Asdalstand Sortedal 230
28 23/10 30/10 30/10 Olga Tomine Bjurholt, f. Gundersen, g. Gm. August Bjurholt 1868     Eidanger Hegna 230
29 6/11 13/11 13/11 Andrea Clausen Finmark, g. Korm. Trond Clausen Finmark 1847     Rørholt Finmark 230
30 15/11 22/11 22/11 Inga Anine Hansen, g. arb. v. N. Hydro Lorens Hansen 1876 10 8 Ekstrand Ekstrand 230
31 20/11 27/11 27/11 Maren Hansdtr. Hafredal, e. efter gm. Olaus Hafredal 1864 8 25 Kjørstad Hafredal 230
32 14/12 - - Gunvor Elbjørg Pedersen, ug. hjv.dtr. Faren er fabrikarb. på Herøya 1912 11 28 Rjukan Herøen 230
33 15/12 - - Inga Severinsen understøtter av forsorgsvesenet 1876 7 19 - Herre 230
34 23/12 31/12 31/12 Agnes Kristoffersen, g. Fisker Henry Hvalvik 1901 9 11 Grimstad Hvalvik 230
  1931
  Mandkjøn
1 4/1 12/1 12/1 Kristian Findal, g., fabrikarb.   1875
(1872)
9
(11)
5
(26)
Findal Klastve 231
2 12/1 29/1 28/6 Halvor Halvorsen Løvåsen, g. skogsarb.   1858
(1861)
11 23 Drangedal Løvåsen, Rørholt 231
3 18/1 21/1 21/1 Udøbt barn Kulhandler Ninis Larsen 1931 1 16 Ekstrand Ekstrand 231
4 9/1 17/1 3/5 Karl Levorsen, ug. matros   1906 8 2 Bamble Siljanstrand 231
5 5/2 13/2 13/2 Gunnar Evensen Rogn, fhv. malermester   1849 2 7 Tørdal Bergsland (Riis) 231
6 12/3 21/3 21/3 Olav Sørensen Svarstad. ug. mekaniker   1901 7 9 Svarstad Svarstad 231
7 15/3 21/3 21/3 Karl Johnsen, barn Veiarb. John Johnsen 1931 3 15 Breisand Breisand 231
8 26/3 1/4 1/4 Hagbart Torsen, ug. matros   1892 3 27 Krabberødstrand Krabberødstrand 231
9 31/4 9/4 9/4 Oluf Sørensen Skaugen, ug,, fhv. skogsarb.   1875 9 16 Skaugen Vissestad gamlehjem 231
10 5/4 9/4 9/4 Morgan Tvetenstrand, hjd.barn Bygningsnekker Otto Tvetenstrand 1931 3 28 Stokke Stokke 231
11 12/4 17/4 17/4 Harald Pedersen Rosland, e., fhv. gbr.   1857 6 16 Hafredal eller Rosland Gamlehjemmet 231
12 15/4 21/4 21/4 Jakob Moe, g., ingeniør   1861
1862)
7 20 Skjærke Skjærke 231
13 22/4 29/4 29/4 Torleif Marinius Nilsen, ug. fisker   1904 11 8 Ekstrand Ekstrand 232
14 25/4 2/5 21/8 Halvor Olsen, fhv. isarb., ug. forsorgsvesenet 1864 2 25 Vold i Solum Siljanbukten 232
15 20/5 27/5 27/5 John Andersen, e., fhv. grubearb. Alderdomspensjon 1847 11 26 Toksmark, Vermeland Feset 232
16 4/6 11/6 11/6 Søren Torsen Bjerkeset, e., gbr.   1851 3 25 Bjerkeset Bjerkeset 232
0 25/6 1/7 1/7 Søren Anton Vilhelmsen, fisker   1875 9 11 - Nustad 232
17 15/9 22/9 22/9 Mattis Olsen Kåsene, e. skogsarb.   1854 1 13 Skareidet (Bamble) Kåsene 232
18 27/10 5/11 5/11 Kettil Hartveit, ug. gms., hvalfanger   1905 1 13 Hartveit Hartveit 232
19 27/10 6/11 6/11 Johannes Person Fagerheim, e., stenarb.   1841 11 15 Värmland Hartveit 232
20 4/11 13/11 13/11 Peder Andersen Glittum, e., gm.   1853 7 27 Bråtedalen Glittum 232
21 4/11 10/11 10/11 Harry Frank Tande, barn Verkst.arb. Olaf Tande 1930 3 17 Ekstrand Ekstrand 232
22 20/11 27/11 27/11 Jørgen Bråten, småbruker, gift   1880 3 5 Bråten(?) Bråten 232
23 6/12 12/2 12/12 Hans Kristian Thorbjørnsen, g., fhv. sjømann   1856 6 2 Hyvik Brevikstrand 232
24 5/12 15/12 15/12 Andreas Strand, e., gm.   1852 5 9 Strand Strand 232
  1931
  Kvindekjøn
1 3/1 9/1 9/1 Anna Olsen, e. efter skomaker forsørget av forsorgsvesenet 1842 4 18 Elvsborgsplan Sverige Gamlehjemmet 231
2 5/2 12/2 12/2 Alvhild Sonja Ris, barn stenarb. Lars Larsen Risøy 1929 8 7 Våg Breisand 231
3 6/3 13/3 13/3 Klaudine Larsen Rønholt, e. gm.   1850 7 22 Finmark Glittum 231
4 6/3 14/3 14/3 Anne Jørgine Pedersen, g. snekker Oluf Pedersen 1860
(1865)
11 30 Brevikstrand Steismyren 231
5 9/4 16/4 16/4 Ingeborg Marie Hansen, e. efter grubearb. hadde alderspensjon 1860 3 1 Bjerkesetplassen Rønholtsheien 231
6 17/4 - - Martine Hansen, e. efter fabrikkarb.   1865 6 14 - Herrejordet 231
7 10/4 6/5 6/5 Kirsten Stenerød, e. efter bygmester levet av egen midler 1855 3 1 Hafreager Krabberødstrand 231
8 1/5 8/5 8/5 Anne Marine Torjusen, g. bygningssnekker Lars Torjusen 1855
(1855)
4 18 Valle Eksviken v. Våg 231
9 12/5 20/5 20/5 Sofie Ljunggren, g. fhv. vognmann Ljunggren 1856
(1850)
6 30 Dalsland, Sverige Feset 231
10 14/5 21/5 21/5 Amalie Elvig,, g. gm. Nils Elvig 1884
(1881)
12 31 Rakkestad Elvig 231
11 8/6 12/6 12/6 Mathilde Pedersen, ug. fhv. malerarbeiderske, undestøttet av Bamble kommune 1859 3 20 Rørlanda, Dalsland, Sverige Ørvik i Eidanger 231
12 9/6 13/6 13/6 Ingeborg Andersen, ug. hushjelp far: Joakim Andersen 1912 2 21 Bakkeklev Bakkeklev 231
13 13/6 20/6 20/6 Gerd Våg, barn Fiskehandler Toresius Våg 1924 4 24 Solheim (Valle) Solheim 232
14 6/8 11/8 11/8 Anne Margrete Bleikelia, g. fhv. g,. Anders Johanessen Bleikelia 1851
(1859)
9 18 Bleikelia Bleikelia 232
15 14/8 21/8 21/8 Inga Bertine Barth Evensen, g. fabrikkarb. Edvard Evensen 1885
(1880)
9 3 Herre Herre 232
16 23/8 26/8 26/8 Ragnhild Johanne Jakobsen, barn Snekker Ragnvald Jakobsen 1931 8 20 Brekka Brekka 232
17 29/8 4/9 4/9 Signe Bamble, barn Stenarb. Gunnar Bamble 1926 2 21 Brevik Brevik 232
18 9/9 15/9 15/9 Marte Kristine Tveten, g. gm. Nils Tveten 1871 12 2 Findal Tveten 232
19 18/9 25/9 25/9 Helga Tjøstolfsen, e. efter hjulmaker   1846 11 3 Gjerstad Gamlehjemmet 232
20 15/10 23/10 23/10 Kirsten Andrea Rugtvedt, e. efter gm. Jacob A. Moe 1853 5 25 Rugtveit Rugtveit 232
21 19/10 24/10 24/10 Marthe Oline Skaugen, e.efter gm.   1847 6 23 Stathelle Krabberødstrand 232
22 3/11 - - Fredrikke Hansen   -       Herre 232
23 24/11 2/2 2/12 Ingeborg Nilsdtr. Stoe, ug., fhv. tjp. datter av båtbygger Nils Stoe 1903 9 8 Stoe Stoe 232
24 18/12 28/2 28/12 Lovise Ludvigsen, g. Fisker Anders Ludvigsen 1892 4 5 Vågø Eikevik 232
25 29/12 5/1-32 5/1-32 Mathilde Ovidia Rogn, ug. husbestyrerinne   1887 10 31 Rogn Rogn 232
  1932
  Mandkjøn
1 17/1 26/1 26/1 Anders Kristian Eriksen Asdal,e. fhv.gm.   1850 4 3 Asdal Asdal 233
2 10/2 19/2 19/2 Hans Jørgen Jørgensen Vinje. e., gm.   1848 9 5 Bergsland Vinje 233
3 26/3 2/4 2/4 Ole Petter Halvorsen Meikjær, e. fhv. småbr.   1839 10 2 Meikjær Bamble 233
4 1/4 9/4 9/4 Johan Alfred Johannesen, e., fhv. mekaniker   1854 11 4 Sverige Gamlehjemmet 233
5 30/3 - - Ole Kristofersen, e., fabr.arb.   1840 12 19 - Herrejordet 233
6 10/4 16/4 - Aage Kolbjørn Rørholt, barn skogsarb. Peder Johnsen Rørholt 1932 3 21 Rørholt Rørholt 233
0 19/4 26/4 26/4 Torvald Bredsand, g., styrm.   1890 4 28 Bredsand Bredsand 233
7 23/4 30/4 30/4 Peter Stiansen, e., fhv. skipsreder   1839 3 24 Klep i Eidanger Asval 233
8 10/5 18/5 18/5 Halvor Torsen Skaugen, g. gm.   1854 10 30 Helle, Skåtøy Skaugen 233
9 22/5 27/5 27/5 Arne Kjellemyr, barn bygg.snekker Olav Kjellemyr 1932 4 23 Krabberødstrand Krabberødstrand 233
0 28/5 2/6 2/6 Simon Gundersen Østmarken, e. maskinist ved grube 1853 5 7 Østmarka Østmarka 233
10 30/5 4/6 4/6 Olav Larsen Flåtten, g. fhv. verksmester   1864 3 16 Eidanger Herre 234
11 17/6 25/6 25/6 Ingvald Karl, ug. ophold av forsorsvesenet 1891 7 26 Krabberødstrand Gamlehjemmet 234
12 22/6 29/6 29/6 Nils Einar Fostvedt, barn   1919 10 7 Meikjær Feset 234
0 10/7 15/7 15/7 Jens Marius Larsen, ug. forsørget av forsorsvesenet 1890 10 7 Høen Gamlehjemmet 234
13 30/7 5/8 5/8 Ole Andreas Hansen. g.   1849
(1848)
11
2
30
15
Sortebogen Sortebogen 234
14 1/8 6/8 6/8 udøbt barn Fisker Olaf Hansen 1932 5 6 Isnes Isnes 234
15 2/8 6/8 6/8 Leif Esse, ug. gm.sønn   1910 4 23 Esse Esse 234
16 7/8 12/8 12/8 Erling Åstad, ug. fyrbøter   1904 4 25 Åstad Åstad 234
17 12/8 17/8 17/8 Johan Alfed Johansen, g. skredder   1852 30 12 Botne sogn, Bohuslän, Sverige Vinjestrand 234
18 14/8 20/8 20/8 Karl Kristian Zakariassen, g. gm.   1856
(1862)
9 25 Langemyr Langemyr 234
19 9/8 17/8 17/8 Severin Andreasen, ug. fabr.arb.   1892 11 1 Herre Herre 234
20 21/8 27/8 26/10 Olaves Johansen, g. fabr.arb.   1880
(1889)
12 24 Herre Herre 234
0 7/9 12/9 12/9 John Ørvik, g. gm.   1867 11 22 Ørvik, Eidanger Fagerheim 235
0 29/9 6/10 6/10 Kristian Emanuel Katinor Evensen, g. kjøbmann   1864
(1867)
7 25 Drammen Solli, Bambleveien 235
21 6/10 12/10 12/10 Karl Huitzelseider. g. pensjonist   1855     Halden Ekstrand 235
22 15/10 22/10 19/11 Johan Evensen, e., fabrikkarb.   1865 12 12 Herre Herre 235
23 8/11 15/11 15/11 Anders Kristian Thorsen, g. gbr.   1868
(1863)
10 26 Sortebogen Sortebogen 235
24 16/11 24/11 24/11 Andreas Garstad. u. gbr.sønn   1910 4 16 Garstad Garstad 235
25 23/11 3/12 3/12 Rasmus Johannes Barth, u. agent   1881 7 31 Herre Oslo 235
26 14/12 21/12 21/12 Isak Andersen Rogn, g. gbr.   1844
(1851)
1 23 Hasledalen Rogn 235
  1932
  Kvindekjøn
1 29/12 5/1-32 5/1-32 Mathilde Ovidia Rogn, ug. husbestyrerinne   1887 10 31 Rogn Rogn 232
2 26/2 2/1 3/1 Simmine Bergulsen, ug.handlende   1865 2 15 Herre Herre 233
3 3/1 12/1 12/1 Gunda Marie Bergsvand, g. bygg.snekker Edvard Bergsvand 1905 7 13 Klepseter Gunneklev i Eidanger 233
4 26/1 - - Gunhild Evensen. g. bilfører Oluf Evensen 1872 8 3 - Herre 233
0 22/1 - - Lillemor Tøversen. udøbt barn maskinist, hvalfanger Teodor Tøversen 1932 1 21 Salen, Bamble Salen 233
5 13/2 23/2 23/3 Dorte Sofie Nystein, e. efter gm.   1841 19 2 Bjerkeseth Nystein 233
6 5/3 12/3 12/3 Marie Helgesen, e. efter tømmerm.   1843     - Krabberødstrand 233
7 21/3 29/3 29/3 Gunhild Olsen, g, stenbrudd.arb., ledig, Ole P. Olsen 1866
(1872)
6 16 Gjømleeidet (Skudvika) Ekstrand 233
8 28/3 2/4 2/4 Alvhilde Andersen, g. fisker Martin Andersen 1862
(1861)
12 30 - Tangen 233
9 30/3 6/4 6/4 Sina Hafreager, e. efter gm.   1850
(1846)
10 11 (Tveiten) Søtholt Hafreager 233
10 29/3 - - Marte Gurine Sondresen, gmd.   1835     - Siljanbukten 233
11 8/4 16/4 16/4 Marte Andrea Rasmussen, e. efter fisker forsørget av sønn fisker Lars Kvalvika 1850 5 25 Grønvold Hvalvik 233
12 17/4 26/4 26/4 Aase Marie Jakobsen Bamble, e.efter gm.   1855 3 31 Stokke Bamble 233
13 7/4 - - Ingeborg Matea Helene Larsen, e. efter skomaker   1857     Hammeren Hammeren 233
14 18/4 25/4 25/4 Marie Marta Tangvald, ug., husbetyrerinne   1867 6 28 Tangvald Oslo 233
15 14/4 - - Inger Andrea Sundstrøm, e. efter fabr.arb.   1866     - Herrejordet 234
16 1/5 7/5 7/5 Anne Marie Kjendkåsa, e. efter snekker underholdt av fattigvesenet 1852 11 13 Linnekåsa Gamlehjemmet 234
17 11/5 20/5 20/5 Anne Tellevsen, e. efter gm.   1855 4 17 V. Gausdal Våg 234
18 16/5 21/5 21/5 Jørgine Klausen, g. skogsarb. (ledig) 1870 7 6 Vegårdsheia Velta 234
19 17/5 21/5 21/5 Velleane Kristine Bråten, barn sliperiarb. Klaus Bråten 1932 5 5 Hasleeidet Hasleeidet 234
20 21/5 28/5 28/5 Karen Sofie Olsen Kjellemyr, e, bodde delvis hos sine gifte barn, hadde egne midlr 1844 5 7 Andebu Sortebogen 234
21 27/5 4/6 4/6 Lovise Johannessen, g. skogsarb. 1885     Herre Skien 234
22 27/6 1/7 1/7 Karoline Tellefsen, gm. e.   1841 1 29 Tråk (u. Asdal) Sortedal 234
23 24/6 29/6 29/6 Anne Sofie Asdal, barn småbr. Josef Asdal 1930 9 17 Sortebogen Sortebogen 234
24 1/8 6/8 6/8 Alvilde Buktene, uegte barn Fisker Adolf Anundsen 1922 6 4 Buktene Buktene 234
25 20/8 27/8 27/8 Henriette Kristensen, e. efter. fabr.arb.   1847 1 29 -   234
26 2/10 8/10 8/10 Olava Sørensen Breisand, g. gbr. Henrik Sørensen 1851
(1840)
6 20 Trolldalen Breisand 234
27 7/10 14/10 14/10 Anne Kathrine Kongsgården, g. stiger Andreas Kongsgård 1867
(1856)
5 12 Sandsvær Tråk 235
28 20/10 28/10 28/10 Kari Thorsen, e. forsørget av Bamble forsorgsvesen 1847 12 16 - Gamlehjem 235
29 10/11 19/11 19/11 Ingeborg Andrea Siljan, g. fløtningsinsepktør H. Siljan 1855
(1863)
5 9 Heia, Herre Herre 235
30 9/11 19/11 19/11 Guro Halvorsen, g. skogsarb. Hans Halvorsen 1858
(1856)
9 21 Bø, Telemark Siljanbukten 235
31 11/12 16/12 16/12 Sina Mathilde Brun, e. forsørget av barna 1869 9 4 Gungerønningen Feset 235
0 15/12 20/12 20/12 Adelgunde Corneliusen losoldermann Corneliusen 1854     - Sjøgløtt 235
0 24/1 31/12 31/12 Martha Karine Olsen, enke efter gbr.   1853 2 2 - Sværverkjæt 235
  1933
  Mandkjøn
1 8/1 14/1 14/1 Bjørn Eivind Walter Knutsen, barn Bilfører Einar Knutsen 1930 11 9 Myrbakken Myrbakken 236
2 8/1 14/1 17/1 Mathias L. Hytterø. g. flåtemann   1860 6 24 Hytterø Siljanbukten 236
3 1/2 8/2 8/2 Ole Andreas Didriksen, e., gbr.   1858 4 5 Haugen, Feseth Haugen 236
4 29/1 4/2 4/2 Jacob Siljan, e., flåtem.   1861 9 13 Herre Herre 236
5 7/2 - - Magnus Johnsen Jæger, e. grubearb.   1851 3 26 Värmland, Sverige Feseth 236
0 7/2 - - Isak Gustav Guthormsen, e., maskinist v. N. Hydro   1847 10 3 Solum Kr.strand 236
6 6/3 14/3 14/3 Alfred Gabrielsen, g. gbr.   1860 10 19 Dalsland, Sverige Grobstok 236
7 22/3 28/3 28/3 Ole Andreas Jørgensen, g. fisker   1857 3 18 Kragerø Sandviken v. Trosby 236
8 2/4 8/4 8/4 Jørgen Ferdinand Gustav Gløersen fhv. kontorchef v. Bamble cellulosef. 1844 8 3 Oslo Oppegård 236
9 14/4 22/4 - Ole Martinius Olsen, g. isarb.   1904 2 8 Kilebygda Siljan 236
10 22/4 29/4 29/4 Jørgen Bjarne Knutsen, ug. lensmannsbetj.   1901 3 30 Sværverkjær Porsgrunn 236
11 24/5 27/5 27/5 Einar Busk, barn Matros Harald Busk 1933 5 18 Krabberødstrand Krabberødstrand 236
12 14/6 17/6 17/6 Magnus Johanson, e. fhv. grubearb.   1843 2 ? Dalsland, Sverige Rønholt (Frydensborg) 237
13 20/6 24/6 24/6 Ivar Andersen, barn, hjemdøpt fisker Anders Martinsen 1930 5 5 Valle (Tangen) Valle (Tangen) 237
14 16/7 21/7 21/7 Hans Jakob Stulen, småbr., løsarb.   1868 5 5 Stulen i Bamble Rønholt 237
0 23/8 30/8 30/8 Martin Andersen Tysken, fhv. gbr.   1855 11 11 Åsnes, Solør Herre 237
15 15/9 20/9 20/9 Sverre Marius Larsen, barn Fabr.arb. Lars Larsen 1933 9 14 Herre Herre 237
16 28/10 4/11 4/11 Olav Konrad Andreas Olsen, ug. isarb.   1912 12 3 Omborgsnes Omborgsnes 237
17 28/10 4/11 4/11 Andreas O. Kongsgården, stiger   1856 8 28 Øvre Sandsvær Tråk 237
18 10/11 18/11 18/11 Gustav Algren, g. stenarb.   1859 2 1 Skarsborg Län Trosby 237
19 26/11 2/12 2/12 Josef Ottesen, e. , fhv. grubearb.   1866
(1864)
1 24 Dalsland, Sverige Feseth 237
20 13/12 20/12 20/12 Karl Andreas Hansen, g., fhv. anleggsarb.   1864
(1869)
8
(1)
25
(12)
Herre Feseth 237
21 26/12 2/1-34 2/1-34 Kristian A. Amundsen, g. fraktemann   1868
1865
6 26 Krabberødstrand Krabberødstrand 237
  1933
  Kvindekjøn
1 17/1 24/1 24/1 Mathea Johnsen, e. efter grubearb., pensjonist 1850 1 5 Herre? Gjerseth 236
2 16(1 21/1 17/4 Anne Karine Kristiansen. g. arb. v. cellulosefabr. Karl Kristiansen 1870 12 4 Herre Siljanbukten 236
3 10/2 17/2 17/2 udøbt barn Murer Ansgar Gundersen 1933 2 8 Fjellstad Fjellstad 236
4 2/2 11/2 17/4 Ingeborg Karine Bolette Jurstad, enke efter fabr.arb.   1853 1 7 Herre Herre 236
5 10/2 18/2 18/2 Kari Kittelsdtr. Laugerud Forsørget av forsorgsvesenet 1857 3 11 Sandsvær Bjerkøen 236
6 13/2 17/2 17/2 Regine Dahl Hansen, ug. Forsørget av forsorgsvesenet 1858     Kilebygda Myra 236
7 24/2 4/3 - Hege Johannesen, enke efter fabr.arb.   1859 2 10 Fyresdal Herre 236
8 6/3 11/3 11/3 Amalie Hafsund, g. småbruker og fisker Jakob Nilsen Hafsund 1854
(1846)
7 9 Bjerkøen, Asker Hafsund 236
9 9/3 17/3 17/3 Emma Justine Stensdalen, enke efter arb. Forsørget av forsorgsvesenet 1855 8 5 Båhuslän, Sverige Bamble gamlehjem 236
10 20/3 29/3 29/3 Ingeborg Isaksen Haukedal. ug. sypike   1880 9 18 Haukedal Feset 236
11 28/3 4/4 4/4 Jakobine Marie Vold, g. Pensjonist v. N. Hydro 1869 10 31 Sandøen, Eidanger Ekstrand 236
12 13/4 19/4 19/4 Petra Hansen Tangvall f. Moe, g. Gm. Isak Tangvald 1873
(1870)
5 20 Skjerke Tangvall 236
13 15/5 22/5 22/5 Anna Margrete Kittilsen, g. småbruker 1865
(1865)
1 7 Skåtøy Bjerkeset 236
14 20/5 27/5 27/5 Åste Marie Jensen, enke efter fisker Isak Jensen 1854 11 14 Bamble Ekstrand 237
15 16/7 22/7 22/7 Aslaug Gurine Amundsen Bleikelia, ug. husstell hos sin bror   1869 2 12 Bleikelia Bleikelia 237
16 21/7 2/8 2/8 Maren Andrea Hydal, e. efter lærer Bertel Hydal 1838 6 28 Feseth Høen lille 237
17 14/9 21/9 21/9 Berthe Helene Ottesen. g. Fhv. grubearb, Josef Ottesen 1861
(1864)
12 10 Hagane Feseth 237
18 25/9 2/10 2/10 Inga Ødegård, ug., fhv. lærerinne   1876 11 11 Ødegården v. Langesund Ødegården 237
19 30/9 6/10 6/10 Anne Bertea Olsen Wissestad. ug. gmdtr.   1855 4 6 Wissestad Kjærsdal 237
20 5/10 13/10 13/10 Anne Halvorsen Hydal   1893 12 25 Rønhott Hydal 237
21 18/11 25/11 25/11 Inger Helene Vinje, husmannsenke   1858 12 15 Røsla v. Rørholt Steinsrønningen 237
22 2/12 12/12 12/12 Kirsten Marie Wissestad, e. efter gbr. og organist H. Wissestad 1849 4 21 Gjerstad Vinje 237
  1934
  Mandkjøn
1 6/1 13/1 13/1 Gunnar Gundersen, ug. sliperiarb.   1870 10 27 Skåtøy Hsseleidet 238
2 8/1 13/1 - Bernhard Thorstensen, e., fiskehandler   1852 3 24 Porsgrunn Parkly 238
3 14/1 20/1 20/1 Jakob Kittelsen Dyvik, ug., fhv. grubearb. Forsorgsunderstøttet 1855 9 11 Dyvik, Fossingfjorden Vissestad Gamlehjemmet 238
4 15/1 20/1 20/1 Henrik Christian Sørensen, e,, småbr. og fisker   1842 5 27 Bredsand, Valle Bredsand 238
5 31/1 8/2 8/2 Ole Andreas Vingereid, e., fhv. gårdbr.   1841 5 13 Wingereid Wingereid 238
6 30/1 6/2 - Arne Kristian Johnsen, barn Fabr.arb. John Jensen 1920 11 28 Herre Herre 238
7 1/2 6/2 7/4 Harry Johnsen, barn   1932 10 3 Siljanbukten Herre 238
8 18/2 24/2 24/2 Anders Larsen Sørgården, Rørholt, g. skogsarb.   1876
(1882)
9 24 Rørholt Mo Rørholt 238
9 24/2 3/3 3/3 Jacob Hafsund, e., fisker   1846 12 8 Hafsund Hafsund 238
10 1/3 8/3 8/3 Mardon Jørg. Tegdal, ug., gm.s.   1919 3 11 Tegdal Tegdal 238
11 7/3 14/3 14/3 Oddmark Finmark, barn maler Olav Finmark 1930 4 28 Krabberødstrand Krabberødstrand 238
12 14/3 21/3 21/3 Lars Didriksen Haugen, g. forpakter, sliperiarb.   1860
(1862)
2 10 Haugen, Feseth Fossing 238
13 16/3 23/3 23/3 Arne Villy Sundby, uekte barn Fhv. laste- og lossearb. ved N. Hydri 1934 3 3 Bamble Bamble gamlehjem 238
0 16/4 20/4 20/4 Håkon Christensen, fhv. skibsreder   1859
(1860)
11 25 Barfod Barfod 238
14 11/5 18/5 18/5 Peder Olsen, g. fisker   1895 12 5 Brevikstrand Brevikstrand 239
15 9/6 14/6 14/6 Tomas Knutsen Dalen, g. gårdbr.   1887 2 3 Dalen på Rørholt Dalen på Rørholt 239
16 21/6 28/6 28/6 Karl Olav Johnsen, g. skogsarb.   1869 11 10 Kilebygden Dypvik 239
17 13/8 17/8 17/8 Halvor Pedersen Gjerstad. ug. fhv. politibetjent   1855 12 10 Findal Findal 239
18 5/8 - - Simon Kristian Brun, ug. sjømann   1897 12 18 Porsgrunn Feseth 239
19 7/11 - - Julius Olsen, g., fhv. glåtem.   1855
(1874)
12 25 Herre Herre 239
20 20/11 29/11 29/11 Thron Claussen Finmark, e., fhv. gårdbr.   1844 3 10 Finmark Finmark 239
21 23/11 1/12 1/12 Peder Thronsen Asdal, ug, gårdbr.   1853 2 18 Asdal Asdal 239
22 26/11 3/12 3/12 Kristian Knutsen Vigmostad, e. fhv. lærer   1859 9 28 Vigmostad prgj. Froste 239
23 16/12 22/12 22/12 August Emil Johansen, g. kjøbm.   1863
(1869)
12 25 Bohuslän, Sverige Ødeg. verk 239
24 25/12 27/12 27/12 Thor Tinderholt, barn Far: skogsarb. Lars Tinderholt 1934 12 25 Brekke Brekke 240
  1934
  Kvindekjøn
1 17/1 24/1 24/1 Anne Polland, g. gårdbr. Karl Polland 1874
(1872)
5 25 Bamble Polland 238
2 25/1 31/1 31/1 Stina Bråten, enke   -     - Myrene v. Dørdal 238
3 25/1 2/2 2/2 Marikken Roverud. enke efter gårdbr.   1871 9 13 Sundby Flåtten 238
4 19/3 26/3 26/3 Andrea Knutsen Kjørstad, enke efter gårdbr.   1863 10 6 Kjørstad Kjørstad 238
5 22/3 26/3 26/3 Udøpt barn Stenarb., veiarb. (nødsarb.) Johannes Andersen 1934 3 10 Ekstrand Ekstrand 238
6 1/4 7/4 7/4 Inga Mathilde Jensen, barn gårdbr. Toralf Asbjørn Jensen 1933 10 3 Siljan Siljan 238
7 20/4 27/4 27/4 Karine Johannessen, enke Anleggsarb. 1862 6 3 Heivand Rønholt 238
8 27/4 5/5 5/5 Thora Trønnes, enke, lærerinne Furer Trønnes 1876 7 24 Storelvdalen Rønholt 238
9 8/5 12/5 12/5 Udøpt barn Fisker Johan Nikolaisen 1933 12 26 Sykehus i L.sund Kjønøeholmen 238
10 13/5 19/5 19/5 Kristine Marie Thorsdal, g. Gårdbr. Søren Thorsdal 1890
(1892)
4 15 Rugtvedt Høen lille 238
11 27/5 - - Anne Marie Gudbrandsen, ugift tjenestepike   1845 7 20 - Dalene v. Rørholt 238
0 6/7 12/7 12/7 Gunhild Krabberød, enke e. gårdbr.   1854 2 15 Bø, Telemark Krabberød 328
12 31/7 8/8 8/8 Karen Gundersen, enke efter småbr.   1862 5 15 Hytterød Stranddalen 239
13 4/8 11/8 11/8 Ingeborg Nilsen Moen, enke efter småbr.   1862 9 12 Rørholt Gamlehjemmet 239
14 11/8 18/8 18/8 Olette Johanne Gundersen, enke efter småbr.   1858 12 6 Skåtøy Myrland 239
15 16/8 22/8 22/8 Zacharine Marie Rogn, ugift husbestyrerinne   1865 5 6 Rogn Rogn 239
16 24/8 29/8 29/8 Hulda Benedikte Bjørnsen, g. fhv. arb. v. N. Hydro 1872
(1865)
6 16 Ekstrand Ekstrand 239
17 20/9 28/9 28/9 Hanna Elise Rønholt, g. gårdbr. 1858
(1866)
5 14 Esse Rønholt 239
18 1/10 8/10 8/10 Anne Berthea Fjeldstad. enke efter gårdbr.   1855 2 10 Glittum Fjeldstad 239
19 2/10 9/10 9/10 Gunda Marie Jakobsen, g, skogsarb. 1905
(1895)
9 30 Drangedal Moe, Rørholt 239
20 4/10 10/10 10/10 Nella Kristine Hansen, g. skomaker 1853 6 18 - Feseth 239
21 4/10 10/10 10/10 Oline Kristine Jahnsen, enke efter murer   1857 4 17 Moss Siljanbukten 239
22 14/10 22/10 22/10 Hanna Marie Halvorsen, g. gårdbr. 1884
(1884)
9 25 Skåtøy Skaugen vestre 239
23 19/11 22/11 - Reidun Marit Roverud Far: arb. Hans Roverud 1934 11 17 Tvetenstrand Tvetenstrand 240
24 18/2 27/12 27/12 Karen Tomine Larsen, enke efter matros   1843 3 10 Barlinddalen Omborgsnes 240
25 23/12 29/12 29/12 Sofie Kjelsen, enke efter gårdbr.   1859     Asdal Gamlehjemmet 240
26 25/12 27/12 27/12 Nelly Tinderholt, barn Far: skogsarb. Lars Tinderholt 1934 12 25 Brekke Brekke 240
  1935
  Mandkjøn
1 5/1 14/1 14/1 Jens Olsen Dahl, g. gårdbr.   1856 8 7 Bamble Dahl 241
0 11/1 18/1 18/1 Oluf Theodor Tormodsen, g. skibsfører   1865 12 2 Bamble Fredheim 241
2 8/2 16/2 16/2 Hans Kristensen, ug. arb.   1881 6 3 Herre Gamlehjemmet 241
3 26/2 6/3 6/3 Torvald Edvard Åstad, g. byggn.snekker   1898 9 4 Åstad Feseth 241
4 1/3 7/3 7/3 Olaf Jonny Tangvald, barn Far: gårdbr. Håkon Tangvald 1932 8 12 Riis Riis 241
5 9/3 16/3 16/3 Lars Andersen Vaag, e., kårmann   1843 1 28 Bamble Brevikstrand 241
6 16/3 23/3 23/3 Karl Louis Olsen, ug. fyrbøter   1905 9 18 Bamble Krabberødstrand 241
0 15/3 28/3 28/3 Gustav Pedersen Øvrebø, ug. fhv. grubearb.   1890 11 19 Norderhov Gamlehjemmet 241
7 10/4 - - Johannes Emil Rell Evensen, ug. styrm.   1908 6 7 Herre Herre 241
9 10/5 15/5 15/5 Eliseus Petersen, e., fhv. lærer   1841 8 29 Salangen Herre 241
10 5/6 12/6 12/6 Jens Laurits Svensen Skaugen, g. gårdbr.   1857 2 15 Bamble Klepp 241
11 11/6 18/6 18/6 Jens Pedersen Lund, g., fhv. småbruker   1856 7 1 Bamble Lund 242
12 14/6 20/6 - Abraham Levorsen Siljanstrand, g. gårdbr.   1863 7 8 Stathelle Siljanstrand 242
13 7/7 13/7 13/7 Johan Viktor Andersen, g., fhv. stenarb.   1853 2 12 Kvellefors. Sverige Krabberødstrand 242
14 17/7 22/7 22/7 Karl Fredriksen, g. småbr.   1871 7 25 - Kleppseter 242
15 22/7 26/7 26/7 Lars Asbjørn Karlsen Trosby, Småbr. Karl Trosby 1934 3 17 Trosby Trosby 242
16 30/7 5/8 5/8 Halvor Andreas Johansen, g. sliperiarb., småbr.   1849 11 8 Bamble Tangene 242
17 4/8 9/8 9/8 Ole Andreas Olsen, e., fhv. sjømann   1861 7 7 Eksrønningen Eksrønningen 242
18 10/8 17/8 17/8 Anders Johannessen Bleikelia, e., fhv. gbr.   1859 2 10 Drangedal Bleikelia 242
19 23/8 31/8 31/8 Laurits Andreas Vrålsen, g. gbr. og sliperiarb.   1863 11 23 Bamble Hasseleidet 242
20 25/8 31/8 31/8 Karl Larsen, barn murer Finn Larsen 1935 8 25 Bamble Nystein 242
21 4/9 13/9 13/9 Even Olsen Dahl, gift gårdbr.   1865 3 29 Bamble Dahl 242
0 14/9 20/9 20/9 Simon Nilsen Høimyr, e., fhv. gbr.   1853 1 19 Gjerpen Bamble prestegård 243
22 11/10 - - John Olaves Eriksen, e., arb.   1847 4 ? Kilebygden Siljanbukten 243
23 13/10 - - Thor Skogen Bilfører Skogen 1926 6 2 Bamble Herre 243
24 25/10 31/10 31/10 Nikolay Nilssen Melby, ug., fhv. kramkar   1851 7 17 Bamble Bamble gamlehjem 243
25 26/11 4/12 4/12 Erik Arnt Tegdal, gbr.sønn   1918 11 20 Bamble Tegdal 243
26 21/12 28/12 28/12 Egil Odvar Sem, barn arb. Levi Sem 1923 11 28 Bamble Krabberødstrand 243
  1935
  Kvindekjøn
1 28/12-34 5/1 5/1 Martine Olsen, enke efter. fabr.arb.   1844 12 10 Mælum Herre 241
2 10/1 19/1 19/1 Maren Berthea Hytterød, g. flåtemann 1861 2 27 Mælum Herrejordet 241
3 27/1 2/2 2/2 Maren Torekås, g. opsynsmann 1891 1 25 Herre Herre 241
4 5/2 12/2 12/2 Aslaug Andrea Vinje, enke efter gårdbr.   1862 5 19 Bamble Vinje 241
5 10/2 16/2 16/2 Anne Marie Knutsen Hafsund, g. gårdbr. og fisker 1872 7 26 Bamble Hafsund 241
6 22/2 1/3 1/3 Ingeborg Thorine Rønholt, g. gårdbr. 1877 3 29 Kjørstad Rønholt 241
7 4/3 9/3 9/3 Anne Alette Langseid, g. arbeider 1860 11 3 Bamble Krabberødstrand 241
8 7/3 14/3 14/3 Jakobine Marie Larsen Rørholt, g. forvalter gårdbruk 1873 2 26 Bamble Rørholt 241
9 9/3 16/3 16/3 Inga Marie Larsen, Isnes, g. arbeider 1877 3 9 Bamble Isnes 241
10 7/3 12/3 12/3 Karen Vilhelmsen, Hagene, ug. sinnsyk, off. forpleiet 1893 5 13 Herre Myra, Dørdal krets 241
11 12/3 20/3 20/3 Ingeborg Kirstine Klausdtr. Ødegården, g, bilreparatør 1904 5 9 Åby Åby 241
12 26/3 2/4 2/4 Liv Eilertsen, barn Far: snekker Gunder Eilertsen 1933 7 21 Krabberødstrand Krabberødstrand 242
13 11/4 20/4 20/4 Kari Halvorsen Hegna, g. m. arbeider 1910 1 11 Langsrønningen Langsrønningen 242
14 20/4 27/4 27/4 Anne Margrete Gundersen, enke efter skogsarb.   1856 7 28 Dalen, Rørholt Dalen 242
15 9/4 16/4 16/4 Louise Karoline Kristoffersen, g. m. fabr.arb. 1867 5 29 Eidanger Herre 242
16 12/5 20/5 20/5 Mette Marie Telefsen, g. m. byggmester 1865 12 18 Bamble Omborgsnes 242
17 17/5 23/5 23/5 Thora Jørgine Jakobsen, ug., fhv. butikkdame   1864 7 1 Herre Herre 242
18 30/5 6/6 6/6 Kristina Ås Andersen, g. m. kjøbmann 1874 6 14 Sør Fron Herre 242
19 7/6 14/6 14/6 Hanna Kristine Larsen Tangen, e. efter arb.   1874 5 16 - Gamlehjemmet 242
20 22/6 28/6 28/6 Maren Olsen skibsfører Ole Olsen 1853 8 17 Bamble Krabberødstrand 242
21 13/7 18/7 18/7 Hanna Tomine Vingereid, g. m. gbr. Martinius Vingereid 1877 7 10 Bamble Vingereid 242
22 28/7 1/8 1/8 Marta Marie Rogn, ug., fhv. tjener   1845 11 8 Bamble Tangevald 242
23 3/8 8/8 8/8 Karen Anne Pedersen, Lund, enke småbr. Jens Pedersen 1856 9 29 Bamble Bergstad 242
0 23/10 28/10 28/10 Rakel Jacobsen, g. fhv. skibsreder H.P. Jacobsen 1861 4 8 Mandal Baldershagen 242
0 29/10 - - Kjellaug Nymoen, barn Handelsbest. Nymoen 1933 1 16 Herre Herre 243
24 13/11 19/11 19/11 Elise Ingeborg Olsen, enke, arb.   1866 11 26 Brevik Kr.strand 243
25 19/11 26/11 26/11 Berte Marie Knutsen, enke fhv. skibsf. Andr. Knutsen 1848 4 6 Bamble Hafsund 243
26 19/12 31/12 31/12 Anne Kristine Herum, enke grbr.Hans Herum 1857 6 28 Bamble Herum 243