| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Bamble Ministerialbok nr. I 9

1901-1917

Døde  

                                                                                                                                                                                                         Døde dissentere her 

        

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens,
ved Barn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1901
  Mandkjøn
0 20/12-00 27/12-00 27/1 Ugift arbeidersøn Lars Torstensen   1852     Siljanbugten Siljanbugten 325
1 29/1 5/2 5/2 Gift gm. Gunder Kristensen   1826     Hafredal Hafredal 325
2 1/2 5/2 5/2 Barn Olaf Martinsen Dagarb. Martin Olsen Gjerset 1901 2 1 Bamble Bamble 325
3 17/2 23/2 23/3 Barn Knud Martin Augustsen Husm. August Abrahamsen 1888     Hartvedt Kjær 325
4 12/3 19/3 19/3 Barn Erling Andersen Gm. Anders Isaksen 1901 2 3 Valle Valle 325
5 13/3 21/3 21/3 Enkem., husm. Lars Aagesen   1811     Rørholt Rørholt 325
6 16/3 22/3 22/3 Barn Sigvald Jørgensen Gm. Jørgen Thorsen 1901 3 13 Tangvald Tangvald 325
7 21/3 27/3 27/3 Enkem., fattiglem Johan Peter Olsen   1817     Kneggerød (Trosby) Vissestad fattiggård 325
8 10/3 14/3 8/4 Gift fabrikarb, Karl Karlsen   1858     Lunde, Telemarken Herre 325
9 22/3 31/3 8/4 Ugift arb. Ole Andreas Andreassen Arb. Andreas Martinius Olsen og
Ingeborg Karine Jensdtr.
1883 1 4 Herre
Konf. 3/10-97
Herre 325
10 12/4 19/4 27/5 Gift fattiglem Magnus Petersen   1823     Sverige Porsgrund 325
11 22/4 28/4 27/5 Barn Lars Mattæus Abrahamsen Fabrikarb. Abraham Larsen 1901 2 19 Herre Herre 325
12 5/5 12/5 27/5 Barn Kristian Ragnvald Stadheim Folkeskolelærer P.K. Stadheim 1895 8 22 Herre Herre 325
13 17/4 25/4 25/4 Gift gm. Hans Edvard Thorsen   1844     Høen Høen 325
14 20/4 27/4 27/4 Ugit Karl Johan Nilsen Husm. Nils Fredrik Svensen og
Maria Kaisa Andersdtr.
1884 10 7 Braaten Masterødeiet 326
15 20/4 27/4 27/4 Gift gm. Isak Sakariassen   1817     Sortedal Klep 326
16 19/4 28/4 28/4 Gift fisker Jens Isaksen   1823     Eidanger Eksrydningen 326
17 30/4 4/5 4/5 Barn Gustav Adolf Johansen Skrædder Johan Alfred Johannesen 1886     Vinjestrand Vinjestrand 326
18 28/4 7/5 7/5 Ugift gmsøn Jens Halvorsen   1859     Aasland Aasland 326
19 21/5 8/5 8/5 Barn Anders Malakias Nilsen Arb. Nils Pedersen 1897 5 21 Storebugt (Omborgsnes) Storebugt 326
20 6/5 12/5 12/5 Barn Johan Peder Augustsen Leilænding August Abrahamsen 1900 10 5 Kjær Kjær 326
21 7/5 12/5 12/5 Barn Nils Kristian Hansen Arb. Hans Nilsen 1900 4 18 Sortebogen Sortebogen 326
22 13/5 20/5 20/5 Barn Ellef Andreas Jakobsen Gm. Jakob Jørgensen 1897 10 6 Tomasbo Tomasbo 326
23 1/6 7/6 7/6 Gift mek. arb. Ole Jørgensen Braaten   1856     Roslandsbraaten Ødegårdens verk 326
24 14/7 11/7 4/8 Gift flaatemand Ole Larsen   1830     Herre Herrejordet 326
0 15/8 - - Ungk. sømand Isak Ellingsen Krabberød Gmd. Elling Olsen og
Aaste Isaksdtr.
1878 2 7 Krabberød
Konf. 16/4-93
- 326
25 12/7 18/7 18/7 Ugift sømand Adolf Martinius Andersen Lods Anders Hansen og
Birte Marie Knudsen
1883 9 29 Toner
Konf. 1/5-98
Toner 326
26 23/7 28/7 28/7 Barn Per Klausen Gmsøn Klaus Pedersen 1900 3 4 Aaby Aaby 326
27 23/7 29/7 29/7 Gift gm. Anders Hansen   1833     Nenset Sortedal 327
28 29/7 3/8 3/8 Gift gm. Kristen Rasmussen   1844     Tangen v. Bamble Bamble 327
29 4/8 10/8 10/8 Gift fhv. grubearb. Paulus Jøraneson   1833     Båhuslän, Sverige Feset 327
30 7/8 12/8 12/8 Gift gm. Lars Rasmussen   1844     Tjernkåsa (Haukedal) Tjernkåsa 327
31 24/8 29/8 29/8 Gift gm. Peder Jensen   1841     Olafshul Olafshul 327
32 13/8 18/8 8/9 Enkem., fabrikarb. Ole Torstensen Hm. Torsten Østensen og
Anne Olsdtr.
1867 9 18 Heia, Herre
Konf. 1/10-82
Heia
327
33 12/9 18/9 18/9 Barn Toralf Isaksen Gm. Isak Torstensen 1901 8 28 Findal Findal 327
34 15/11 24/11 24/11 Gift arb. Gunder Hansen   1827     Herre Herrejordet 327
35 1/11 9/11 9/11 Gift husm. Terje Knudsen   1844     Tørdal Langvandskaasa u. Mo 327
36 14/11 21/11 21/11 Barn Karl Kristofersen Fisker Kristofer Olsen 1901 11 14 Vinjestrand Vinjestrand 327
37 6/12 16/12 13/12 Gift gm. Søren Olsen Høen   1847     Høen Høen 327
38 17/12 22/12 22/12 Barn Simon Reidar Simonsen Gm. Simon Olsen 1901 7 1 Sortebogen Sortebogen 327
0 13/11 - - Gift bestemand Nils Johan Eriksen Matros Erik Nilsen og
Inger Maria Johnsdtr.
1867 1 8 Brevik
Konf. ib. 24/4-91
Krabberødstrand 327
  1901
  Kvindekjøn
1 21/1 27/1 27/1 Barn Inga Jørgine Jonsdtr. Fabrikarb. 1887     Lakseberget Lakseberget 325
2 6/1 14/1 14/1 Gift Marie Kaisa Andersdtr. Husm. Nils Svensen 1856     Wermeland, Sverige Masterødeiet 325
3 26/1 31/1 31/1 Barn Signe Johanson Fanejunker Johanson, Strømstad 1895     Strømstad, Sverige Fæset 325
4 27/1 2/2 2/2 Ugift lærerinde v. folkeskolen Anne Katrine Hansdtr. Toner   1880     Toner Toner 325
5 6/2 13/2 13/2 Enke Inger Marie Bærulfsdtr.   1823     Vaag Hafsund 325
6 10/2 18/2 18/2 Enke Susanne Marie Jensdtr.   1831     Trosby Myrbakken (Kjørstad) 325
7 12/2 19/2 19/2 Barn Alma Pauline Johansen Maskinist v. Ødeg. verk August Johansen 1894     Hafredal Hafredal 325
8 21/2 4/3 4/3 Gift Andrea Jørgensdtr. Arb. Jens Nilsen 1817     Brevikstrand Brevikstrand 325
9 25/2 6/3 6/3 Enke Karen Thygesen Skibsfører Daniel Thygesen 1836     Glittum Omborgsnes 325
10 27/2 6/3 6/3 Barn Else Marie Andersdtr. Gm. Anders Martinius Johnsen 1897 9 29 Tveten vestre Tveten vestre 325
11 9/3 14/3 14/3 Gift Josefine Kirstine Larsdtr. Gm. Hans Peter Kristofersen 1861     Larvik Linna 325
12 9/3 19/3 19/3 Enke Kristine Marie Larsdtr. Gm. Klaus Nilsen 1811     Rogn Aaby 325
13 14/3 22/3 22/3 Barn Laura Elise Larsdtr. Arb. Lars Gundersen 1896 11 20 Klep Klep 325
14 12/3 17/3 8/4 Ugift tjener Anne Petrea Pedersdtr.   1878     Herre Skien 325
15 15/4 21/4 27/5 Gift fattiglem Anne Nilsdtr. Pladsmand fattiglem Tor Græsås 1818     Holden Græsås 326
0 6/4 12/4 12/4 Enkefru Inger Lovise Høy, f. Møller Provst Chr. Høy 1814     Porsgrund Langesund 326
16 15/4 22/4 22/4 Føderådsenke Karen Kirstine Kittelsdtr. Gm. Knud Gundersen 1838     Sververkjær Sververkjær 326
17 20/4 27/4 27/4 Føderåsenke Mette Karine Torsdtr. Gm. Lars Halvorsen 1832     Stokke vestre Tinderholt 326
18 20/5 24/5 24/5 Ugift Maren Lovise Nilsdtr.   1849     Ekseiet Vissestad fattigg. 326
19 17/6 22/6 22/6 Gift Anne Martine Olsdtr. Husm. Jon Karl Olsen 1860     Molfjeld Hartvedt 326
20 21/6 26/6 26/6 Gift Anne Elisabeth Thorsdtr. Arb. Nikolai Andersen 1839     Kragerø Haavet 326
21 14/6 21/6 4/8 Arbk. Kirsten Halvorsdtr. Arb. 1827     Solum Siljanbugten 326
22 3/7 8/7 8/7 Sindsyg enke Anne Kirstine Halvorsdtr. Hm. u. Høen Simon Olsen 1821     Rørmyr Rørmyr 326
23 13/8 17/8 17/8 Barn Hanna Julette Hansdtr. Arb. Hans Isaksen 1901 7 9 Sandviken u. Rogn Sandviken 326
24 26/8 2/9 2/9 Gm-kone Gunhild Marie Isaksdtr. Gm. Peder Eliassen 1833     Vingerei Tveitan øvre 326
25 17/7 23/7 23/7 Fru Nilette Andrea Moem f. Linna Iseksportør Gunder Jakobsen Moe 1839     Udgaarden Skjerke 326
26 12/8 18/8 8/9 Gift Maren Anne Pedersdtr. Arb. 1872     Eidanger Hellestvedt 326
27 5/9 14/9 14/9 Gift Marie Bærulda Larsdtr. Gm. Thor Oluf Torjussen 1872     Vaag Vaag 326
28 12/9 15/9 18/9 Barn Karen Helene Theodorsdtr. Arb. Theodor Larsen 1901 8 25 Fæset Fæset 326
29 14/9 20/9 20/9 Barn Alda Jensine Jonsdtr. Sømand Jon Olsen 1901 7 5 Sortebogen Sortebogen 326
30 15/9 20/9 20/9 Ugift Marine Johannesdtr., fattiglem   1843     Herum Fattiggården Vissestad 327
0 3/10 10/10 10/10 Barn Ingeborg Olavsdtr. Gaathaug Gm. Olav Halvorsen Gaathaug 1888     Saude Traag 327
31 13/11 19/11 24/11 Enke, fattiglem Marie Thorsdtr. Forsørget af fattigvesenet. Vissestad fattiggaard. 1822     Herre Lakseberget 327
32 29/9 4/10 4/10 Enke Ingeborg Paulsdtr. Hendes mand gm. Jens Gundersen Birkeset 1821     Røken Vissestad fattiggard 327
33 20/10 26/10 26/10 Enke, fattiglem Anne Gurine Olsdtr. Hm. Tollef Olsen 1825     Sogndal, Dalene Rørsla u. Bakke 327
34 7/11 14/11 14/11 Gift Helene Marie Hansdtr. Prambygger Søren Nilsen 1835     Herre Sortebogen 327
35 1/12 7/12 7/12 Barn Helene Sakariasdtr. Garstad Leilænding Sakarias Andreassen Garstad 1901 8 28 Stenrød Stenrød 327
36 8/12 14/12 14/12 Gift Karen Kirstine Larsdtr. Hm. Knud Halvorsen 1844     Bakke Grønli u. Bakke 327
  1902
  Mandkjøn
1 1/1 7/1 7/1 Barn Kaare Valdemar Kristofersen Fragtemand Oluf Andreas Kristofersen 1901 1 30 Krabberødstrand Krabberødstrand 327
2 21/12-01 9/1 9/1 Ugift arb. Torkel Halvorsen   1834     Olafshul Olafshul 328
3 5/1 12/1 12/1 Barn Oskar Grønvold Olsen Sjømand Ole Peter Olsen 1901 9 3 Ekstrand Ekstrand 328
4 31/1 8/2 8/2 Ungk. gm. Ole Andreas Larsen Gm. Lars Andersen og
Aase Marie Olsdtr.
1869 8 15 Vaag
Konf. 12/10-84
Vaag
328
5 29/11-01 8/12-01 2/3 Arb. enkem. Ole Evensen Jonslien   1807     Seljord Heia (Herre) 328
6 27/12-01 5/1 2/3 Gift fabrikarb. Even Kristiansen   1840     Stange (Hedemarken) Herre 328
7 19/2 23/2 2/3 Enkem., fattiglem Thor Olsen   1816     Drangedal Græsaas 328
8 23/2 2/3 2/3 Ugift murer Jens Hansen Formand Hans Hansen og
Maren Kirstine Jensdtr.
1878 9 26 Herre
Konf. 16/4-93
Herre 328
9 4/3 16/3 20/4 Ugift snedker Even Evensen Follaug   1830     Gjerpen Herre 328
10 10/2 16/2 16/2 Uegte barn Johan Paul Paulsen Ungk. søm. Paul Kristian Paulsen, Skien 1902 2 7 Tveten v. Tveten v. 328
11 11/3 18/3 18/3 Gift gm. Tallak Aanesen   1821     Vissestad Kjørstad 328
12 23/3 1/4 1/4 Barn Kristen Thorsen Gm. Thor Laurits Kristensen 1902 3 22 Glittum Glittum 328
13 24/3 30/3 20/4 Gift murer Lars Eriksen   1860     Nes i Telemarken Hammeren 328
0 - - - Ugift sømand Gunder Mikkelsen Arb. Mikkel Johnsen og
Anne
1881 6 10 Haukedal
Konf. 12/4-96
Braaten 328
0 - - - Ugift sømand Ingvald Gunnerius Larsen Ugift grubearb. Nikolai Nilsen
Pige Anne Kristine Gundersdtr., g.m. Lars Jensen
1881 8 20 Hafredal
Konf. 12/4-96
Roslandmyren 328
14 7/4 13/4 13/4 Gift arb. Ole Amundsen   1841     Omborsnes Krabberødstrand 329
15 10/4 16/4 16/4 Barn Oskar Andreassen Arb. Lars Andreas Olsen 1901 10 8 Asdaleiet Asdaleiet 329
16 14/4 18/4 18/4 Ugift fatttiglem (Blind) Hans Martin Hansen   1856     Asdaltangen Vissestad fattiggaard 329
17 20/4 28/4 28/4 Barn Alf Johan Foss Landhandl. Andreas Larsen Foss 1897 7 29 Fæset Fæset 329
18 22/4 29/4 29/4 Gift fhv. grubearb. Thor Thorsen   1849     Seljord Ødegaarden 329
19 5/5 15/5 15/5 Gift gm. Knut Olsen Kiil   1846     Kil Kil 329
20 20/5 24/5 24/5 Ugift fattiglem Søren Larsen Hofsten   1829     Hofsten Vissestad fattiggaard 329
21 4/6 11/6 11/6 Ugift John Evensen Gm. Even Johnsen og
Anne Pernille Torjusdtr.
1885 4 8 Torsdal
Konf. 7/10-1900
Torsdal 329
22 5/6 11/6 11/6 Gift gm. Kittel Larsen   1833     Bakke Sæteren 329
23 9/6 16/6 16/6 Gift gm. Erik Andersen   1828     Sortedal Sortedal 329
24 3/8 8/8 8/8 Ugift Jakob Jensen Gm. Jens Hansen og
Ingeborg Nilsdt.
1886 3 3 Rakkestad
Konf. 7/10-1900
Rakkestad
329
25 16/8 22/8 22/8 Barn Abraham Jensen Gm. Jens Olsen 1899 1 1 Dal Dal 329
26 1/9 6/9 6/9 Gift hm. Halvor Anundsen Bamble Gm. Anund Halvorsen og
Anne Kristine Jakobsdtr.
1873 5 21 Bamble
Konf. 8/4-88
Hjellemyreiet 329
27 10/9 17/9 17/9 Barn Mattias Gundersen Bruger Gunder Halvorsen 1889     Solum Vik 329
28 22/9 26/9 26/9 Ugift arb. Hans Amandus Jakobsen Fisker Jakob Hansen og
Ingeborg Marie Hansdtr.
1880 10 13 Kjøya u. Trosby
Konf. 27/10-95
Kjøya 329
29 30/9 6/10 6/10 Barn Andreas Gerhard Johnsen Gm. John Nilsen Galaas 1902 5 27 Vallekjær Vallekjær 329
30 9/9 14/9 8/10 Barn Peder Mattias Olsen Fabrikarb. Ole Mattisen 1902 7 30 Herre Herrebakken 330
31 2/10 9/10 9/10 Gut Lars Karenius Hansen Flaatemand Hans Larsen 1888     Solum Siljanbugten 330
32 19/10 26/10 26/10 Gift arb. Bernhard Gundersen   1867     Herre Burvald 330
33 29/10 5/11 5/11 Gift føderaadsmand Thor Olsen   1822     Kjøia u. Trosby Rakkestad 330
34 31/10 8/11 8/11 Gift gm. Jørgen Pedersen   1855     Brevikstrand Brevikstrand 330
35 3/11 8/11 8/11 Gift arb. Trond Larsen   1829     Kjær Omborsnes 330
36 10/11 16/11 16/11 Gift smed Kristian Jensen   1862     Tjose (Brunlanes) Omborsnes 330
37 9/11 17/11 17/11 Enkem.skrædder Johan Jørgensen (Zinner)   1830     Melby Rakkestad 330
38 15/11 21/11 21/11 Enkem., fattiglem Jens Sivertsen   1829     Sortebogen Vissestad fattiggaard 330
39 24/11 1/12 1/12 Enkem. føderaadsm. Gunder Gjertsen Linnarønningen   1825     Linnarønningen Linnarønningen 330
40 26/11 5/12 5/12 Barn Harald Severin Andersen Fader: Gm og Snedker Anders Bentsen 1894 7 10 Haave Haave 330
41 30/11 6/12 6/12 Gift føderaadsm. Gunder Pedersen   1821(?)     Skare Skare 331
42 9/12 16/12 16/12 Gift hm. Torbjørn Terjesen   1840     Tørdal Løvaasen u. Dalen v. Rørholt 331
43 30/10 5/11 26/12 Barn Tomas Bertinius Amundsen Fabrikarb. Amund Tomassen 1899 2 12 Skilbred i Solum Pestilenseidet 331
44 12/12 21/12 21/12 Hjemmed. Barn Andreas Sofus Andreassen Grubearb. Andreas Knudsen 1901 1 27 Tveten v. Tveten v. 331
  1902
  Kvindekjøn
1 27/1 2/2 2/2 Barn Bertha Nilette Bernhardsdtr. Arb. Bernhard Gundersen 1901 7 2 Burvald Burvald 327
2 26/1 2/2 2/2 Barn Ingeborg Matisdtr. Gmsøn Martin Olsen 1902 1 24 Gjerset Gjerset 327
3 3/2 11/2 11/2 Enke Anne Kirstine Jakobsdtr. Gm. Kristen Rasmussen 1839     Hartvedt Bamble 327
4 4/2 11/2 2/3 Ugift fattigl. Boel Lukasdtr.   1829     Herre Herrejordet 328
5 10/2 16/2 2/3 Ugift fattigl. Marie Andreasdtr.   1881     Herre Herre 328
6 10/2 16/2 2/3 Ugift fattigl. Jensine Andreasdtr.   1885     Herre Herre 328
7 13/2 20/2 20/2 Barn Aavet Marie Isaksdtr. Gm. Isak Hansen 1901 5 27 Svarstad Svarstad 328
8 2/3 8/3 8/3 Gift Anne Kirstine Jensdtr. Tømmerm. Halvor Berulfsen 1825     Kjøia (Trosby) Kjøia 328
9 16/3 24/3 24/3 Ugift fattigl. Olava Marie Olsdtr.   1835     Kjøia (Trosby) Kjøia 328
10 23/3 29/3 29/3 Gift Karen Oline Larsdtr. Gm. Gunder Gjertsen 1827     Roverød Linnarydningen 328
11 29/3 6/4 20/4 Ugift arb.dtr. Anne Marie Paulsdtr.   1820     Hammeren Herre 328
12 20/5 27/5 29/6 Barn Martha Hansine Andreasdtr. Arb. Sven Andreas Kristensen 1901 5 12 Herrebakken Herrebakken 328
13 3/4 10/4 10/4 Gift Kirsten Johnsdtr. Hansemyr Arb. Halvor Andersen 1878     Hansemyr Hansemyr 328
14 10/4 16/4 16/4 Ugift fattigl. Sigrid Halvorsdtr.   1822     Rognskaasa Vissestad fattigg. 328
15 11/4 20/4 29/4 Gift Ingeborg Torine Olsdtr. Arb. Iver Olsen 1834     Ekelund Krabberødstrand 328
16 29/4 3/5 3/5 Uegte barn Gunda Karete Karlsdtr. Sømand Karl Johan Nilsen 1902 3 29 Vissestad fattigg. Vissestad fattigg. 328
17 10/5 16/5 16/5 Gift Karine Larsdtr. Gm. Erik Knudsen 1862     Stråholmen, Skaatø Hafsund 328
18 22/6 26/6 26/6 Gift Pauline Jensine Nilsdtr. Nystrøm Svenskf. blikkenslager Oskar Vilhelm Nystrøm 1871     Brevikstrand Svindland 328
19 27/5 1/6 29/6 Gift jordmoder Gunhild Nielsen, f. Pedersen Søftestad Formand Fredrik Nilsen 1861     Kviteseid Traag 329
20 5/8 11/8 11/8 Enke Helge Marie Johnsdtr. Gm. Hans Kristian Gundersen 1821     ø. Stokke Kjellemyr 329
21 11/8 16/8 16/8 Ugift Susanne Martine Sørensdtr. Bjerkeseth   1886     Bjerkeseth Vissestad 329
22 1/10 8/10 8/10 Ugift Hanna Cecilie Ljunggren   1883     Sagviken u. Blekeli Fæset 329
23 3/11 10/11 10/11 Gift hm.k. Karen Kristoffersdtr. hm. Knut Olsen Liane 1858     Bø i Telemarken Liane u. Rørholt 329
24 29/11 5/12 5/12 Hjemmedøbt barn Kirsten Laurine Johansdtr. Bergerud Formand Johan Andreassen Bergerud
Anne Alette Ellefsdtr.
1902 5 5 Sandviken Sandviken u. Rogn 329
25 30/11 5/12 26/12 Barn Anne Pauline Amundsdtr. Fabrikarb. Amund Tomassen 1901 2 12 - Pestilenseidet 329
26 13/12 21/12 26/12 Enke Elen Marie Pedersdtr. Enke efter afdøde Skomager Lars Larsen 1832     Solum Herre 329
27 18/1 27/12 1/1-03 Gift Anne Mette Ellefsdtr. Bergrud Johan Andreassen Bergrud 1866     Skaatø Sandviken u. Rogn 329
  1903
  Mandkjøn
1 31/12-02 7/1 7/1 Barn Hjalmar Toresius Jensen Arb. Bertinius Jensen 1891 1 30 Ladrønningen Asdaltangen 331
2 14/1 18/1 18/1 Hj.døbt Barn Georg Hansen Gm. Hans Pettersen 1902 12 23 Kjærsdalen Kjærsdalen 331
3 2/3 8/3 8/3 Arb. og postfører, gift Ole Rasmussen Barth   1846     Herre Herrebakken 331
4 24/2 3/3 3/3 Gift arb. Idun Vilhelm Nilsen   1881 10 15 Bamble Hansemyr 331
5 28/2 6/3 6/3 Gift lodsgut Hans Andersen Toner   1874 6 20 Tone Myrbakken u. Kjørstad 331
6 8/3 14/3 14/3 Barn Ole Peter Johannessen Hm. Johan Karl Olsen 1898 3 20 Hartvet Hartvet 331
7 25/5 29/5 14/6 Gift arb. Svend Andreas Kristensen   1865     Langebugt v. Herre Herrebakken 331
(8 4/4 10/4 10/4 Gift Gunhild Marie Larsdtr. Arb. Theodor Larsen 1865     Bamble Kjellemyr 331
8 30/4 7/5 7/5 Enkem. Ole Larsen Høen   1817     Finmark Høen 331
9 4/5 12/5 12/5 Enkem. gm. Halvor Bærulfsen   1821     Vaag Vestre Tveten 332
10 24/5 29/5 29/5 Enkem. arb. Lars Jensen Rosland   1822     Rosland Fæset 332
11 29/5 4/6 4/6 Barn Lars Nilsen Gm. Nils Kittilsen Sætret 1902 6 13 Sætret (Dørdal) Sætret 332
12 7/6 12/6 12/6 Ugift grubearb. Christian Frithjof Borgen   1878     Kragerø Fæset 332
13 19/6 23/6 23/6 Ugift fattiglem Johan Borge   1826     Vinger Vissestad 332
14 1/7 6/7 6/7 Barn Albert Torbjørn Andersen Arb. Anders Bryntesen 1903 5 5 Molfjeldtangen Molfjeldtangen 332
15 5/7 9/7 9/7 Barn Søren Abrahamsen Arb.form. Abraham Nilsen 1894     Asdaltangen Tvetenstrand 332
16 23/7 27/7 27/7 Barn Nils Hansen Jernbanearb. Hans Jakob Nilsen 1901 4 30 Gjøvik Haukedal 332
17 23/7 28/7 28/7 Gift gaardbruger Ole Olsen   1836     Skaugen Skaugen 332
0 18/7 - - Ungk. sømand Johan Leonard Olsen Arb. Ole August Eliassen og
Laura Jonsdtr.
1881 6 17 Brevikstrand
Konf. 12/4-96
Høvig 332
18 14/8 21/8 30/8 Enkem. fattiglem Aasmund Aasmundsen   1818     Vinje i Telemarken Herre 332
0 -/9 - - Ungk. sømand Jørgen Nikolai Alettus Aanesen   1874 11 11 Krabberødstrand
Konf. 6/10-89
Krabberødstrand 332
19 15/9 22/9 22/9 Gift gm. Abraham Hansen   1842     Nenset Kjellemyr 332
20 177/9 26/9 26/9 Gift arb. Johannes Iversen   1825     Solum Fisketjeneiet 333
21 28/9 5/10 5/10 Enkem. arb. Lars Svendsen   1841     Berg Berg 333
22 27/9 7/10 7/10 Gift gm. Tollef Eriksen   1850     Sortebogen Esse 333
23 5/10 10/10 10/10 Enkem. forhv. arb. Gunder Hansen   1821     Telemarken Bamble fattigg. 333
24 1/8 7/8 7/8 Ugift maler Ole Halfsten Bjørge   1874 1 21 Skien
Konf. Bamble 6/10-89
Krabberødstr. 333
25 21/11 29/11 29/11 Barn Arne Johan Olsen Fabrikarb. Ole Pettersen 1903 10 14 Herrejordet Herrejordet 333
26 27/11 29/11 29/11 Udøbt barn Kjøbm. Søren Andersen 1903 11 12 Herre Herre 333
27 16/10 - - Gift fisker Lars Tøvesen   1831     - Barfodeie 333
28 16/10 - - Gift fisker Theodor Tøvesen   1861 11 5 - Barfodeie 333
29 16/10 - - Gift fisker Gustav Halvorsen   1866     [Langesund] Barfodeie 333
30 26/11 4/12 4/12 Giftt gdm. Hans Isaksen   1844     Vingerei Findal 333
31 26/11 6/12 6/12 Enkem. fattiglem fhv. sømand Olaves Trondsen   1820     Eksrønningen Langesund 333
32 3/12 12/12 12/12 Gift gmd. Knud Gundersen   1831     Tveraasen Hartvedt 334
33 8/12 16/12 16/12 Barn Per Klausen Gaardsarb. Klaus Persen 1901 11 16 Aaby Aaby 334
34 15/12 24/12 24/12 Ugift kjører Thorvald Amandus Olsen   1885 11 18 Houkedal Houkedal 334
  1903
  Kvindekjøn
1 24/12-02 2/1 2/1 Gift Anne Dorthea Halvorstr. Arb. Kristian Knudsen 1872     Drangedal Gjømlekaas 331
2 30/12-02 9/1 9/1 Ugift Maren Helene Andersdtr.   1881     Bakke Bakke 331
3 12/1 22/1 22/1 Ugift Sina Gunhilde Halvorsdtr.   1882     Langrønningen Langrønningen 331
4 31/1 6/2 6/2 Hj.døbt Barn Marie Olalia Jensen Arb. Jens Olsen 1903 1 16 Kaasene, Rørholt Kaasene, Rørholt 331
5 3/2 10/2 10/2 Enke Dorte Marie Sørensdtr. Husm. Ole Simonsen 1833     Stokke østre Sortebogen 331
6 25/2 3/3 22/3 Barn Karen Marie Jonsdtr. Fabrikarb. Jon Andersen 1895     Lakseberget Lakseberget 331
7 17/2 22/2 22/2 Enke Ingeborg Mattæa Halvorsdtr. Arb. Gunder Asvald 1832     Asvald Asvald 331
8 22/2 28/2 28/2 Gift Anne Olette Georgsdtr.. Arb. Nils Gundersen 1869     Skaatø Oddekaasene u. Rørholt 331
9 12/3 22/3 22/3 Enke Aase Sørensdtr. Roksund Arb. Halvor Jensen 1815     Bamble Krabberødstrand 331
10 10/4 15/4 21/5 Arb.k. Anne Kiristine Hansdtr. Arb. Jakob Siljan 1869     Kilebygden Siljanbugten 331
11 18/6 24/6 5/7 Gift Berthe Andrea Jonsen Kusk Laurits Jonsen 1853     Mælum Frednæs i Eidanger 331
12 4/4 10/4 10/4 Gift Gunhild Marie Larsdtr. Arb. Theodor Larsen 1865     Bamble Kjellemyr 331
13 9/4 17/4 17/4 Barn Olga Judith Halvorsdtr. Bruger Halvor Olsen 1894     Langerønningen Langerønningen 331
14 11/4 18/4 18/4 Ugift Ingeborg Kristine Henriksdtr.   1879     Bredsand Bredsand 332
15 8/4 21/4 21/4 Enke Anne Marie Isaksdtr.   1814     Skaugen ø. Lund (Nenseth) 332
16 23/4 30/4 30/4 Gift Signe Thorsdtr. Hm. og skomager Nils Olsen 1852     Kviteseid Sperretangen (Blegeli) 332
17 29/4 9/5 9/5 Gift Marie Olette Andersdtr. Arb. Knud Olsen 1860     Kjørstadkilen Kjørstadkilen 332
18 21/5 28/5 28/5 Gift Inger Marie Jensen Kurvarb. Anton Larsen 1855     Tjose Omborsnes 332
19 6/6 10/6 10/6 Gift Inger Andrea Isaksen Fragtem. Kittil Gregersen 1863     Herøen, Eidanger Krabberødstrand 332
20 12/7 17/7 17/7 Ugift tjener Thora Martine Hansdtr. Sømand Hans Torbjørnsen 1884     Brevig vestre Brevig vestre 332
21 24/7 29/7 29/7 Gift Aslaug Olsdtr. Fhv. husm. Thor Larsen Riisplads 1830     Lunde herred Haukedal 332
22 30/7 5/8 30/8 Gmd.enke Ingeborg Kirstine Jakobsdtr. Eltvedt   1824     Nenset Siljanstrand 332
23 12/8 16/8 26/9 Barn Inga Lovise Marie Gundersdtr. Arb. Gunder Gundersen (død) 1903     Ødegaardens verk Sortedal 332
24 21/8 26/8 26/8 Pige Sina Karoline Marie Abrahamsdtr.   1865     Stenrød Stenrød 332
25 22/8 28/8 28/8 Enke Aase Marie Amundsdtr.   1835     Haukedal Sekkekilen 332
26 9/11 15/11 29/11 Barn Olga Natalie Johannessen Tømmerm. Johannes Nilsen 1896     Herre Herre 333
27 28/11 5/12 5/12 Ugift tjener Laurine Amalie Gunnulsdtr.   1882     Aastad Aastad 333
28 14/12 21/12 21/12 Barn Anne Marie Halvorsdtr. Gmd. Halvor Thorsen 1903 12 14 Skougen ø. Skougen ø. 333
29 15/12 22/12 22/12 Gift Aavet Marie Tellefsdtr. Stiger Hans Helgesen 1835     Nysten Krabberødstrand 333
  1904
  Mandkjøn
1 7/1 14/1 15/5 Gustav Karlsen, barn Fabrikarb. Karl Kristiansen 1903 12 17 Siljanbugten Siljanbugten 334
2 30/1 7/2 15/5 Arne Martinius Andersen, barn Fabrikarb. Anders Andersen 1904 1 29 Herrejordet Herrejordet 334
3 9/1 17/1 17/1 Gift fhv. arb., fattigunderstøttet Ole Evensen Ekstrand   1835     Asvald Ekstrand 334
4 20/1 26/1 26/1 Fattigunderstøttet ugift arb. Jørgen Knudsen   1821     Bjerkeset Bjerkeset 334
5 5/2 11/2 11/2 Fhv. arb. fattigunderstøttet enkem. Jens Nilsen   1822     Lillebrække Stokke v. 334
6 21/2 1/3 1/3 Gift gårdmand Anders Kristian Tellefsen   1838     Asdalrønningen Asdal 334
7 3/3 10/3 10(3 Gift arb. Gustav Abraham Augustsen   1883     Hartvedt Hartvedt 335
8 15/3 27/3 27/3 Gift arb. Søren Helgesen   1841     Vingerei Krabberødstrand 335
9 12/3 22/3 22/3 Ungk. Zakarias Simonsen   1821     Sødholt   335
10 1/5 7/5 7/5 Grubearb. Amund Hansen Rønholdt, gift   1854
(1860)
    Herre Rønholt 335
11 28/4 8/5 8/5 Gråstensmurer Kittel Eriksen, gift   1849     Nes i Telemarken Herrejordet 335
12 9/5 17/5 17/5 Gårdm. Torjus Berulfsen Vaag, enkem.   1817     Vaag Vaag 335
13 18/5 25/5 25/5 Gårdm. Amund Nilsen Smørvig, gift   1829
(1840)
    Fossing i Skaatø Smørvig 335
14 20/5 28/5 28/5 Folgemand Ellef Jørgensen Kjørstad, enkem.   1838     Sannikedal Kjørstad 335
15 28/5 5/6 5/6 Snedker Lars Hansen, gift   1830
(1840)
    Hafreager Hafreager 335
16 18/5 29/5 17/7 Gunde Gundersen, barn Fabrikarb. Gunder Gundersen 1890     Herre Herre 335
17 20/6 25/6 25/6 Forpagter Anders Johnsen. gift   1852
(1859)
    Bohuslæn i Sverige Præstegården 336
18 19/7 24/7 25/9 Matros Peder Andreas Olsen, ungk.   1845     Kvinesdal Flekkefjord 336
19 3/8 9/8 9/8 Gårdm. Tor Andersen Sortedal, gift   1834
(1848)
    Sortedal Sortedal 336
20 6/8 12/8 12/8 Lærer Ole Torsen Glittum   1857
(1875)
    Glittum Glittum 336
21 8/8 14/8 14/8 Gift mand Nils Halvorsen, bådbygger   1842
(1834)
    Asdaltangen Asdaltangen 336
22 18/8 24/8 24/8 Gårdbr. Peder Eliassen Tveten, enkem.   1832     Tveten Tveten 336
23 21/8 26/8 26/8 Olaf Peder Jensen, barn Gårdm. Jens Pedersen Bjordam 1896     Bjordam Bjordam 336
24 24/8 31/8 31/8 Amund Nilsen, gårdm., Melbystrand, arb.   1824     Kjønøen Bagerovnen 336
25 4/9 28/9 28/9 Skibsf. Karl Johan Kristofersen, gift   1870     Krabberødstrand Krabberødstrand 336
26 7/9 13/9 13/9 Bernhard Andersen Rønholt, gift   1846     Sverige (Skarbos län) Rønholt 336
27 14/9 21/9 21/9 Thor Olsen, barn Arb. Laurits Olsen 1903 11 20 Klepsetre Klepsetre 336
0 12/5 - - 2. styrmand Jon Knudsen ug?   1881     Bamble Kragerø 337
28 29/9 6/10 6/10 Gift føderådsm. Ole Knudsen Kiil   1821 1 29 Rørholt Rørholt 337
29 28/9 5/10 5/10 Fyrbøder Anders Jørgen Sørensen, gift   1838     Eidanger Barfod 337
30 30/9 2/10 2/10 Fisker Isak Martin Olsen Wohl   1860
(1862)
    Ekstrand Ekstrand 337
31 1/10 8/10 8/10 Gift gårdbr. Anders Eriksen Rogn   1850
(1830)
    Wermeland i Sverige Rogn 337
32 11/10 16/10 16/10 Barn Nils Klausen Haukedal Klaus Nilsen Haukedal, arb. 1904 8 23 Rønholt Rønholt 337
33 12/10 20/10 20/10 Enkem. fhv. gmd. Isak Andreas Andersen Linna   1829     Sortedal Linna 337
34 14/10 23/10 23/10 Arb. Ole Sørensen, ungk.   1876     Herre Herre 337
35 23/10 29/10 29/10 Gårdm.søn Erik Marthinius Thorsen Gårdm. Tor Andersen Sortedal 1888     Stranden Stranden 337
36 31/10 4/11 4/1 Sømand Kristian Jakobsen   1857     Hedrum Hedrum? 337
37 1/11 8/11 8/11 Bernt Albert Asbjørnsen Isak Asbjørnsen 1904 9 14 Krab.strand Krab.strand 337
32 11/10 16/10 16/10 Nils Arb. Klaus Nilsen Haukedal 1904 8 23 Rønholt Rønholt 338
38 12/11 21/11 21/11 Alfred Sigmund Haukedal Gårdbr. Amandus Lund 1903 11 25 Haukedal Haukedal 338
39 29/11 6/12 6/12 Gift arbeider Petter Ellingsen Ramstad   1848     - Rønholt 338
40 6/12 12/12 12/12 Simon Nilsen Sortebogen, fattiglem, enkem.   1843     Bamble Fattiggården 338
41 6/12 14/12 14/12 Husm. Anders Brynhildsen Græsmyr   1818     Bamble Grasmyr 338
42 10/12 18/12 18/12 Barn Johan Albert Fredriksen Våg Grubearb. Fredrik Hansen 1894     - Våg 338
43 17/12 23/12 23/12 Skomager Jørgen Johan Kristiansen, gift   1847     Christiansand Krabstrand 338
44 20/12 27/12 27/12 Søren Nilsen Sortebogen, husm., enkem.   1832     Asdaltangen Sortebogen 338
45 21/12 27/12 27/12 Halvor Simonsen Bakke   1833     Drangedal Bakke 338
  1904
  Kvindekjøn
1 15/1 24/1 15/5 Maren Torine Hansdtr., enke og fattiglem   1816     Herre Herre 334
2 28/12-03 5/1 5/1 Fattigunderstøttet pige Aavet Larsdtr. Rosland   1854     Roslanddalen Fæset 334
3 2/1 12/1 12/1 Gift gårdm.kone Agnete Klaudine Knudsdr. Gårdbruger John Halvorsen Sundby 1844     Drangedal Sundby 334
4 22/1 28/1 28/1 Enke Karen Agnete Nilsdtr., fattigunderst. Johan Fredrik Jansen, hendes mand 1813     Haabøl Herum 334
5 23/1 1/2 1/2 Seminarelev, pige Magna Sofie Østensen Gårdm. Hans Østensen 1884     Ødegården v. Langesund Ødegården 334
6 11/2 22/2 22/2 Gift gårdm.kone Karen Marie Mikkelsdtr. Gårdm. Isak Andersen Lina 1833     Lina Lina 334
7 29/2 7/3 7/3 Pige Nilia Konstance Nilsdtr. Gårdm. Nils Hansen Haukedal 1884     Haukedal Haukedal 334
8 9/3 17/3 17/3 Fisker hustru Ingeborg Kirstine Thormodsdtr. Fisker John Halvorsen Salen 1832     Gjerpen Salen 334
9 25/3 30/3 30/3 Pige Aasine Simonine Hansdtr. Hans Petter Larsen 1891 11 5 Tvetenrønningen Tvetenrønningen 334
10 13/4 21/4 21/4 Enke Ragnhild Marie Larsdtr. Våg   1812     Finmark, Bamble Vaag 335
11 17/4 26/4 26/4 Gift gårdbr. Marie Helene Søtholdt Lars Halvorsen Søtholdt 1846
(1840)
    Rønholdt Søtholdt 335
11 25/4 3/5 3/5 Gårdm.kone Karen Andrea Amundsdtr. (Gårdm. Ole Torgersen) 1830
(1830)
    Grommestad Hafredal 335
12 4/5 13/5 13/5 Enke Margrethe Sofie Thorsen   1814     Rogn Rogn 335
13 10/5 19/5 19/5 Enke Anne Pernille Olsdtr.Glittum   1825     Glittum Glittum 335
14 12/5 18/5 17/7 Gunda Otilie Hansen, gift kone Fabrikarb. Matias Andersen 1871     Skotselven (Eker) Herrejordet 335
15 26/5 4/6 4/6 Barn Marie Dalen Lærer Hans Dalen 1902 5 3 Findal Findal 335
16 27/5 5/6 17/7 Karen Mathea Kristiansen, gift Simon Kristiansen, fabrikarb. 1861     Bamble Herre 335
17 8/6 14/6 14/6 Berta Randine Olsen, pige, hjem.v. Formand Ole Chr. Langø 1881     Langø (Skaatø) Vallekjær 335
18 8/6 15/6 1777 Arb.kone Maren Andrea Halvorsen Halvor Torsen Siljan 1836     Bamble Herre 335
19 21/6 25/6 25/6 Pige Ingeborg Marie Andersen   1873     Sortedal Sortedal 335
20 23/6 29/6 - Gaardm.kone Tora Andrea Larsdtr. Gårdm. Peder Halvorsen 1841     Bamble Herre 336
21 29/7 3/8 3/8 Gift kone Ingeborg Jakobsdtr., Skougen vestre Husm. Knut Madsen 1835
(1845)
    Haugen i Gjerstad Skogen 336
22 12/8 21/8 21/8 Enke Marianne Gundersdtr.   1821     Gjerpen Krabberødstrand 336
23 12/8 18/8 18/8 Emy Andersen, barn Johan Andersen, sømand 1896     Brevik Krabberødstrand 336
24 16/8 20/8 20/8 Pige Hulda Andersen Rønholt   1886     Rønholt Rønholt 336
25 28/8 3/9 3/9 Enke Marie Petrea Pedersdtr. Kjær   1819     Vissestad Kjær 336
26 10/9 17/9 17/9 Pige Marie Gurine Moe   1876     Skjærke Skjærke 336
27 19/9 28/9 27/9 Marta Lovise Knudsdtr. Klep Gaardm. Knut Levordsen Klep 1901 8 10 Klep Klep 336
28 6/10 12/10 12/10 Pige Maren Johanne Johansen Hundekilen, fattiglem   1817     Hundekilen (?) Fattiggården Vissestad 336
29 16/10 21/10 21/10 Pige Gunhild Sondresen, fattiglem   1858     Herre Fattiggården 336
30 15/10 24/10 24/10 Kone Helene Pernille Flink Arb. Aksel Flink 1881     Bamble Hallen 336
31 22/10 28/10 28/10 Marie Halvorsdtr. Vissestad, pige, fattiglem   1826     Drangedal Fattiggården 337
32 30/11 10/12 10/12 Jenny Terese Halvorsdtr. Arb. Halvor Larsen 1904     Tinderholt Tinderholt 337
33 3/12 12/12 12/12 Pigebarn Hulda Thorea Hansen Husmand Hans Larsen 1899     Kil ved Bamble Kil ved Bamble 337
34 11/12 18/12 18/12 Johanna Eliasen             337
35 19/12 26/12 26/12 Enke Thea Thorsen   1847     - Krabberødstrand 337
  1905
  Mandkjønn
1 20/1 28/1 4/6 Enkem., gårdbruger Thor Jakobsen Siljan   1828     Herre Herre 339
2 2471 31/1 31/1 Ungk. Lars Hansen Tvetenrønningen   1886 7 29 Rønningen Rønningen 339
3 4/2 12/2 12/2 Enkem., smed Henrik Andersen Hafredal   1833     Raade i Smålenene Hafredal 339
4 30/1 5/2 12/2 Simon Jeremias Simonsen, hjv. søn Sømand Simon Knudsen 1885 11 24 Omborsnes Omborsnes 339
5 11/2 18/2 18/2 Barn Søren Isaksen Bjerkesæt Isak Sørensen Vissestad 1904 11 30 Bjerkeset Bjerkeset 339
6 21/2 28/2 28/2 Rollef Olsen Rogn, gift gårdbr.   1845     Nes, Telemarken Rogn 339
7 1/3 12/3 12/3 Enkem., sømand Jørgen Pedersen   1824     Ekstrand Ekstrand 339
8 7/3 13/3 13/3 Enkem. Jørgen Johnsen Hundekilen   1821     Hundekilden Fattiggaarden 339
9 38/3 23/3 23/3 Udøbt drengebarn Doktor A.D. Horn 1905 3 18 Brekke Brekke 339
10 24/3 1/4 1/4 Gift mand Hans Kristiansen, Valvigen, husm.   1842     Arnesplads Valvigen 339
11 28/3 5/4 5/4 Gunder Hansen Tveråsen, gårdbr., gift   1827
(1833)
    Moland Tveraaen 340
12 29/3 5/4 5/4 Barn Andreas Zachariasen Zacharias Andreasen, gårdbr. 1905 2 5 Vinje Vinje 340
13 5/4 12/4 12/4 Barn Ole Malakias Simonsen Simon Olsen, gårdbr. 1904 6 5 Sortebogen Sortebogen 340
14 10/4 18/4 18/4 Hans Jakob Jørgensen Gjømle   1817     Gjømle Gjømle 340
0 4/2 - - Sømand Jakob Martinius Kristensen   1883 7 10 Langesund Druknet i Buenos Aires 340
15 15/4 22/4 22/4 Kristiane Elisabeth Rygh, pige   1881     Ødegaarden Ødegaarden 340
16 23/4 30/4 30/4 Barn Lars Kornelius Theodorsen Arb. Theodor Larsen 1905 3 15 Ødegaarden Ødegaarden 340
17 4/5 10/5 13/5 Arb. Johannes Johnsen, enkem.   1831     Bohuslän Ødegaarden 340
18 8/5 13/5 13/5 Nils Fredrik Johannesen, enkem., arb.   1824     Sätre sogn, Sverige Bergsland 340
19 12/5 19/5 4/6 Fhv. arb. Ellef Eriksen, e., fattiglem   1816     Lunde, Telemark Herre 340
20 7/6 14/6 17/6 Barn Halvor Eeg Knudsen Stenarb. Kristian Knutsen 1901 9 17 Gjømlepladsen Gjømlekaasa 340
21 12/6 17/6 17/6 Gaardbr. Isak Jensen Ringsjø, E   1816 3 3 Ringsjø Ringsjø 341
22 3/7 9/7 9/7 Arb. Peder Jonassen Berg, g.   1850
(1850)
    Berg Sortebogen 341
23 7/8 14/8 14/8 Gaardbr. Anders Thorsen, E.   1828     Gonge Kjørstadkilen 341
0 1/8 8/8 8/8 Barn Sigurd Hansen Dalen Lærer Hans Dalen 1899 10 3 Findal Findal 341
24 18/8 25/8 25/8 Rentenist Carolius Kristiansen, g.   1822     Tanum i Bohuslän Haukedal 341
25 2/9 10/9 10/9 Skibstmd. Lars Arvesen, e.   1844     Solum Kraberødstrand 341
26 4/9 11/9 11/9 Fhv. gm. Zakarias Abrahamsen, g.   1824
(1818)
    Tveten østre Langesund 341
27 19/9 25/9 25/9 Gm. Knut Amundsen Kjørstad, g.   1842
(1852)
    Kjørstad Kjørstad 341
28 1/10 6/10 6/10 Barn Søren Isaksen Gm. Isack Sørensen Wissestad 1905 10 1 Bjerkesæth Bjerkesæth 341
29 12/10 20/10 20/10 Fisker Jørgen Peder Andreassen, g.   1864
(1852)
    Myra paa Levang i Skaatø prgj. Rakkestad 341
30 18/10 25/10 25/10 Arb. Ingvald Markus Pedersen, ug.   1874 1 22 Froste
Konf. 1888
Blekelid 341
31 26/10 3/11 3/11 Gm. Isak Hansen Nenseth, E.   1839     Nenseth Herum 341
32 5/11 14/11 14/11 Gm. Gunder Pedersen Skare, ug.   1881     Skare Skare 341
33 6/11 14/11 14/11 Gm. Kristian Kristensen Esse, E   1852     Esse Esse 341
34 8/11 12/11 26/11 Postaabner Hans Andreas Rasmussen Barth   1840     Herre Herrebakken 342
35 14/11 19/11 26/11 Barn Hans Hansen Nyhus Fabrikarb. Hans Nilsen Nyhus 1905 7 19 Siljanbugten Siljanbugten 342
36 25/8 27/8 27/8 Dødfødt guttebarn Fabrikarb. Even Frediksen 1905 8 25 Herre Herre 342
0 22/10 28/10 28/10 Barn Sophus Hougen Læge Kristian Hougen 1905 10 9 Herrebakken Herrebakken 342
0 12/10 - - Gmsøn Lars Larsen, ug.   1881 5 19 Hydal Dal 342
37 20/12 29/12 29/12 Skibstmd. Peder Andreas Olsen, E.   1832     - Halden xxx 342
  1905
  Kvindekjønn
1 29/12-04 1/1 4/6 Enke Anne Marie Kristensen   1869     Kilebygden, Solum Herre 339
2 22/1 31/1 31/1 Hjv. pige Klaudine Simonine Pedersen, gårdm.dtr. Gårdbr. Peder Abrahamsen Valle (ved Bamble) 1885     Bamble gård Bamble gård 339
3 6/2 14/2 14/2 Handlende pige Marie Eriksen   1878     Rørholt Ødegaarden 339
4 9/2 17/2 17/2 Marte Helene Jensdtr., enke   1829     Skaugen Rakstad 339
5 2/2 10/2 10/2 Henny Elise Sofie, barn Grubearb. Lars Pedersen 1891     Fæset Fæset 339
6 14/2 22/2 22/2 Inga Matilde Tellefsdtr. Esse, hj.v.dtr.   1882     Esse Esse 339
7 14/2 14/2 23/7 Gunvor Andersen, barn Arb. Matias Andersen 1904 5 12 Herre Herre 339
8 9/3 18/3 18/3 Enke Anne Marie Skare   1813     Skare Rørholt 339
9 12/3 20/3 20/3 Inger Kirstine Olsdtr., g. Hans Hansen, husm. 1844     Bamble gård Bamble gård 339
10 14/3 20/3 20/3 Kone Elise Larsen. g. Arb. Ole Larsen 1842     Omborgsnæs Omborgsnæs 339
11 19/3 19/3 - Enke Karen Kristine Nilsen   1819     Ekstrand Ekstrand 340
12 15/3 25/3 25/3 Enke Mette Kirstine Olsdtr.   1826     Modalen Aasfjeldrønningen 340
13 5/4 10/4 10/4 Enke Gunhild Marie Gjertsen   1818     Linnarønningen Omborgsnæs 340
14 19/4 27/4 27/4 Enke Karen Larsdtr.   1823     Bamble Brevikstrand 340
15 3/5 10/5 13/5 Marie Hansdtr., gift kone Karl Kristensen 1876     Eklund Eklund 340
16       Se nr. 15 Mandkjøn             340
17 14/5 19/5 17/6 Gift kone Anne Bertea Aslaksdtr. Arb. Kristian Tellefsen 1870     Hafredal Krabberød 340
18 28/5 4/6 4/6 Enke Inger Andrea Andersdtr.   1831     Melum Herre 340
19 31/5 6/6 23/7 Barn Ida Caspara Larsdtr. Tømmerm. Lars Eriksen Barth 1900 8 18 Herre Herre 340
20 3/6 7/6 9/6 Gift kone Taran Alette Pedersdtr. Gaardbr. Peder Ellefsen 1875     Kjørstad Kjørstad 340
21 17/6 22/6 22/6 Enke Aslaug Nilsen Ødegaarden   1835     Tørdal anneks til Drangedal Ødegaarden 340
22 19/6 25/6 25/6 Gift kone Johanne Gregersen Tømmerm. Greger Kittelsen 1823     Stathelle Krabberød 340
23 16/6 20/6 23/7 Enke Kirsten Torbjørnsdtr. Siljansmyren   1829     Lunde Siljanstranden 340
24 28/6 6/7 6/7 Pige Inger Andrea Nilsen, ug.   1881     Dørdal (?) Dørdal  
25 3/7 8/7 9/7 Gift kone Nella Othilde Pedersen, f. Hermansen Fhv. kjøbm. August Pedersen bosat i Chicago 1857     Herre Herre 340
26 23/7 28/7 28/7 Pige Anne Marie Knutsdtr. Glittum, ug.   1836     Bakke Glittum 341
27 6/8 14/8 14/8 Enke Johanne Taraldsen   1826     Egersund Tangvald 341
28 11/8 19/8 19/8 Gift kone Hedda Andreasdtr. Husm. Aksel Johannesen 1830
(1826)
    Bohuslän Stensdalen 341
29 28/8 3/9 3/9 Pige Andrea Olsdtr.   1837     Solum Krabberødstrand 341
30 21/9 27/9 27/9 Enke Karen Andrea Hansdtr. Gaardm. Peder Gundersen 1836     Froste Blekelid 341
31 23/9 1/10 6/10 Kone Karoline Madsdtr., g. Arb. Johannes Gundersen 1855     Omborgsnæs Omborgsnæs 341
32 6/10 13/10 13/10 Skibsrederenke Marie Ulstrup, E. Skibsreder Per Ulstrup 1838     Asvald Ekstrand 341
33 12/10 15/10 15/10 Dødfødt pigebarn Snedker Andreas Thorsen Berg 1905 10 12 Sortebogen Sortebogen 341
34 14/10 23/10 23/10 Føderaadsenke Aslaug Andrea Amundsdtr.   1826     Gromstad Gromstad 341
35 29/10 4/11 4/11 Maren Andrea Hansdtr. Gm. Lars Thorstensen 1840     Krabberødstrand Krabberødstrand 341
36 31/10 5/11 5/11 Enke Karen Karlsdtr.   1827     Ekstranden Ekstrand 341
37 1/11 9/11 9/11 Arbeiderenke Anne Berthea Sørensen   1824     Eksrønningen Eksrønningen  
38 4/11 13/11 13/11 Enke Elise Andrea Gundersen Gbr. Halvor Gundersen 1828     Tangvald Sortebogen 341
0       Enke Anne Anine Arnoldsen Asdal   1813     Kjær Kjær 341
38 11/9 14/9 26/11 Dødfødt pigebarn Fabrikarb. Nils Johannesen 1905 9 11 Herrejordet Herrejordet 341
39 13/12 20/12 20/12 Pige Kari Olsdtr. Langerønningen   1835     Tørdal annex til Drangedal Roslandsmyrene 342
  1906
  Mandkjøn
1 6/1 13/1 13/1 Gm. Augen Johnsen, gift   1837     Telemarken Bagerovnen 342
2 14/1 19/1 19/1 Barn Karl Martin Kristensen Dagarb. Karl Kristensen 1905 5 3 Eiklund Sortebogen 342
3 10/1 16/1 16/1 Gut Thor Markussen Bjaaland, sindsyg, ug. Flaatem. Markus Bjaaland 1888     Herre Herre 342
4 20/1 29/1 29/1 Hj.v. søn Anders Karinius Sørensen   1890 1 20 Skaugen østre Skaugen østre 342
5 24/1 28/1 28/1 Fhv. arb., fattiglem Torsten Larsen, g.   1827
(1820)
    Herre Siljanbugten 342
0 23/12-05 ? ? Henrik Olsen Brustad, ug. Grubearb. Ole Martin Olsen
Ingeborg Kristine Jensdtr. Brustad
1883 10 16 Mo Brevik 342
6 14/4 21/4 21/4 Gm. Anders Jørgen Thorsen, g.   1812
(1837)
1 13 Tangevald Tangevald 343
7 18/4 24/4 24/4 Gm. Karl Severin Olsen, ug.   1874 5 31 Græsdal u. Mo Asdal 343
8 23/4 30/4 30/4 Hj.v. søn Thor Nilsen, ug. Skomager Nils Olsen 1887 11 12 Bleikeli Blegelied 343
9 24/4 1/5 1/5 Fhv. husm. Thor Larsen Riis   1828     Riispladsen Haukedal 343
10 4/5 11/5 11/5 Maler Johan Andersen Edstrøm   1854
(1840)
    Dalsland, Sverige Krabberødstrand 343
11 10/5 16/5 24/6 Fhv. arb. Johannes Halvorsen   1827     Drangedal Hellestvedt 343
0 18/5 24/5 24/5 Arb. Lars Olaf Larsen, ug.   1882     Krogshavn Krogshavn 343
12 2/6 8/6 25/6 Brugsarb. Søren Andreas Svendsen. Skaugen   1876 2 14 Skaugen øvre Pestilenseidet 343
13 9/6 15/6 15/6 Barn Niels Markus Jakobsen, ug. Gm. Jakob Andreas Jørgensen 1895 8 4 Tomasbu Tomasbu 343
14 10/6 16/6 16/6 Barn Lars Johan Larsen, ug.
[skal være: Karl Johan]
Gm. Lars Clausen 1893 10 9 Vaag Vaag 343
15 13/7 19/7 19/7 Gm. Hans Lauritz Svendsen, g.   1844
(1857)
    Berg Berg 343
16 1/8 8/8 8/8 Gm. Hans Andreas Isaksen, g.   1820     Klep Svarstad 343
17 3/9 8/9 8/9 Grubearb. Anders Andersen Sørby, g.   1841     Sverige Fæseth 343
18 7/9 12/9 13/9 Hjv. søn Ingvald Andreas Foss, ug. Landhandler Foss 1883 10 25 Fæsetkleven Fæsetkleven 343
19 10/9 16/9 16/9 Barn Arthur Nilsen Nysten Arb. Nils Clausen Nysten 1904 7 22 Myrene u. Nysten Myrene 344
20 14/9 19/9 19/9 Grubearb. Kristian Edvin Andreassen, g.   1857
(1862)
    Bohuslän Hartvedt 344
21 14/9 20/9 20/9 Gmsøn Abraham Severin Johnsen, ug.   1882 3 30 Masterød Grinebakken, Kjær 344
22 20/9 30/9 30/9 Gut Anders Marinius Abrahamsen, ug. Fabrikarb. Abraham Andersen 1891 8 9 Sortebogen Herre 344
23 26/9 1/10 1/10 Gm. Ole Mathias Larsen   1879
(1883)
    Linnarønningen Linnarønningen 344
24 10/10 15/10 15/10 Barn Hans Jakob Simonsen Gm. Simon Olsen 1906 10 9 Sortebogen Sortebogen 344
25 12/10 19/10 19/10 Fhv. lods Hans Nilsen Toner, g.   1816
(1843)
10 8 Toner Toner 344
26 6/11 10/11 10/11 Arb. (skomager) Peder Samuelson   1867     Sverige Asdalsrønningen 344
27 9/11 14/11 14/11 Mathias Karlsen, barn Skogarb. Karl Eriksen 1899     Hundekilen Moe 344
28 16/11 24/11 24/11 Fattiglem fhv. gm. Levor Knudsen   1814     Kilebygden Klepsætre 344
29 26/11 6/12 6/12 Fhv. gm. Torger Evensen, E.   1825     Fjellestad Fjellestad 344
30 7/12 16/12 16/12 Barn Harry Frank Nenseth Styrm. Hans Karlsen Nenseth 1906 6 13 Eksrønningen Eksrønningen 344
31 9/12 14/12 14/12 Fattiglem Severin Hansen, ug.   1859     Asdaltangen Vissestad fattiggaard 344
  1906
  Kvindekjøn
1 4/1 12/1 12/1 Anne Berthea Andreassen Berg Snedker Andreas Thorsen Berg 1890     Berg Larydningen, Sortebogen 342
2 13/1 20/1 20/1 Føderaadsenke Anne Margrethe Larsdtr.   1820     Finmark Busterød 342
3 19/1 26/1 26/1 Gurine Andrea Nilsdtr., føderaadsenke   1828     Tufte i Gjerpen Asdal 342
4 16/2 27/2 27/2 Anne Pernille Amundsdtr., g. Gm. Amund Hansen Aaby (38) 1835
1838)
    Aaby Aaby 342
5 21/2 1/3 1/3 Kone Sigrid Simonsdtr. Gm. Halvor Jakobsen (1840) 1839     Tørdal Rognskaasene 342
6 24/2 4/3 13/4 Kone Hanna Simonine Riis Fabrikarb. Kristian Riis (1872) 1876     Herre Herrejordet 342
7 26/3 2/4 2/4 Kone Kari Larsdtr. Gm. Arnold Simonsen (1826) 1830     Rørholt Rørholt 342
8 29/3 7/4 7/4 Else Karine Levorsdtr. Gm. Lars Hansen Braaten (1822) 1823     Fostvedt Braaten 342
9 4/6 9/6 9/6 Fru Claudia Linna, f. Høy Bankkasserer Nils Linna (1843) 1842     Kviteseid Bamble sparebank 342
10 22/6 27/6 27/6 Maren Kristine Tellefsdtr., g. Arb. Hans Kristian Abrahamsen (1828) 1828     Smepladsen Asvald 342
11 19/6 24/6 24/6 Mette Kirstine Hansdtr., ug.   1862     Herre Herrejordet 342
12 2/7 5/7 5/7 Helene Kristensdtr., E. Husmand 1829     Grasmyr Bjerkeseth 343
13 8/7 13/7 13/7 Ingeborg Kirstine Kristensdtr., E. Gaardm. Nils Jakob Aanesen 1829     Fæseth Bjerkeseth 343
14 13/7 20/7 20/7 Anne Margrethe Knudsdtr., E.   1819     Drangedal Tveten 343
15 18/7 22/7 29/7 Marthe Marie Johansdtr. Arvesen, g. Trælasth. Hans Arvesen 1860
(52)
    (Lak) Bamble Lakseberget 343
16 25/7 28/7 28/7 Laura Alette Hansen, f. Larsen, g. Sømand Karl Andreas Hansen (1878) 1880     Tangen u. Skogstad Omborgsnes 343
17 14/8 19/8 19/8 Pige Jensine Amalie Jensdtr., ug. Gmsøn Jens Olsen Dahl 1890     Haukedal Haukedal 343
18 22/8 30/8 30/8 Kone Anne Laurine Larsdtr. Jonassen, g. Arb. Olaus Jonassen (1876) 1876     Grommestad Bakke 343
19 11/9 16/9 30/9 Enke Johanne Johannesdtr. Fabrikarb. Even Kristiansen 1840     Herre Herre 343
20 14/9 21/9 21/9 Enke Andrea Hansdtr. Gaardmand 1828     Nenseth Svarstad 343
21 9/10 13/10 13/10 Enke Anne Knudsdtr. Husm. Thorbjørn Terjesen 1845     Flatdal i Telemarken Hansesmyr 343
22 17/10 22/10 22/10 Enke Marthe Severine Andersdtr. Ramstad Grubearbeider 1849     Ørskog Søndmøre Rønholt 343
23 29/10 4/11 4/11 Ugift Petrea Olalia Jensen, hj.v.   1861     Eksrønningen Eksrønningen 343
24 3/11 9/11 9/11 Enke Ingeborg Evensen Fisker 1831     Eidanger Ekstrand 343
25 22/11 30/11 30/11 Gaardeierske Karen Margrethe Beruldsdtr., ug.   1835     Langø i Skaatø prgj. Kjærra u. Tveten 343
26 24/11 1/12 5/5-07 Hj.døbt barn Ester Mathiassen Fabrkarb. Matias Severinsen 1906 6 27 Heia Heia 344
27 10/12 17/12 17/12 Anne Mathea Larsdtr., E.   1816 10 26 Brevik by Vingerei 344
28 22/12 2/1-07 2/1-07 Gunhild Marie Kjystolsen, E.   1820       Isnæs 344
29 22/12 29/12 29/12 Alette Marie Torgrimsdtr., g. Gm. Lars Rasmussen 1845
(1839)
    Grønvold u. Brekke Tangen u. Bamble 344
  1907
  Mandkjøn
1 17/1 25/1 25/1 Rentenist Erik Tollefsen, E.   1825 8 11 Asdalrønningen Holmestrand 345
2 23/1 31/1 31/1 Gaardm. Thomas Knudsen, E.   1819     Sannikedal Dalene ved Rørholt 345
3 2/2 10/2 10/2 Styrmand Hans Karlsen Nenseth, g.   1857
(1862)
    Nenseth Eksrønningen 345
4 6/3 13/3 13/3 Fisker Theodor Andreas Olavessen, g.   1865     Ekstrand Eksrønningen 345
5 6/3 13/3 13/3 Fisker Johan Arnt Jensen, ug. Sømand Jens Isaksen 1884 9 21 Ek
Konf. 16/4-99
Ek 345
6 7/3 17/3 17/3 Barn Petter Berg Pedersen Prambygger Peder Nilsen 1906 3 18 Stoe u. Asdalsrønningen Stoe 345
- 6/3 10/3 - Murer Adolf Jensen, g.   1856     Dalsland i Sverige Siljanbugten 345
7 2/4 9/4 9/4 Fattiglem Nils Hansen Ødegaard, E.   1836     Vaage i Gudbrandsdalen Vissestad fattiggaard 345
8 9/4 18/4 18/4 Barn Theodor Andreas Olavessen † Fisker Theodor Olavessen (nr. 4) 1903 7 16 Ekstrand Ekstrand 345
9 29/4 4/5 4/5 Arb. Ole Lauritz Andreassen, ug.   1882 12 3 Dørredal
Konf. 3/10-97
Fæseth 345
10 28/4 5/5 5/5 Arb. Kristian Thoresius Andersen, g.   1849     Stathelle Herre 345
11 11/5 17/5 17/5 Fhv. gm. Lars Rasmussen Trost, E.   1849     Tangen ved Bamble Tangen 345
12 25/5 2/6 2/6 Fabrikarb. Ole Olsen Justad, g.   1844     Herre Herre 345
13 11/6 16/6 16/6 Barn Emil Joakim Johannesen Fjeldarb. Johannes Karlsen 1896 5 6 Presteskottet Presteskottet 346
14 16/6 20/6 20/6 Barn John Martin Theodorsen Skogarb. Theodor Larsen 1897 1 4 Fæseth Fæseth 346
15 19/6 26/6 26/6 Barn Nils Martin Jørgensen, uæ. Ungk. arb. Jørgen Nilsen og
kone Mathilde Larsen
1906 3 15 Fæseth Fæseth 346
16 26/6 26/6 26/6 Rentenist Halvor Nilsen, E.   1823     Aasland Aasland 346
0 22/6 27/6 27/6 Jernbanearb. Oskar Gundersen, ug. Arb. Karl Gundersen 1887 2 10 Kviteseid
ikke konf.
Grommestad
Arbeid ved Bergensbanen
346
17 6/7 14/7 1/9 Arb. fattiglem Andreas Gundersen, ug.   1866     Stranddalen ved Siljan Stranddalen 346
18 30/7 3/8 3/8 Rentenist Johan Svendsen, E.   1933     Bohuslän, Sverige Høvik 346
19 29/8 4/9 4/9 Barn Kristofer Kristensen Arb. Andreas Kristian Andersen 1907 5 8 Linnakaasa Linnakaasa 346
20 19/9 16/9 16/9 Barn Simon Arthur Kittilsen Landhandl. Kittil Knudsen 1904 1 8 Bakke Rørholt 346
21 18/9 26/9 26/9 Sømand Jakob Eliertsen, ug.   1889 2 20 Brevikstrand
Konf. 17/4-04
Brevikstrand 346
22 29/9 7/10 7/10 Fhv. gm. Lars Larsen Lund, g.   1828     Langesund Haukedal 346
23 13/11 21/11 21/11 Snedker Johan Martin Eriksen, g.   1847     Krabberødstrand Krabberødstrand 346
24 17/11 25/11 25/11 Lars Klausen, opholdsm., sindsyg, ug.   1831     Finmark Finmark 347
25 5/11 19/11 24/11 Jens Nilsen Klevene, gbr.   1839     Klevene i Solum Prgj. Herrejordet 347
26 19/11 24/11 24/11 Hans Andreas Madsen (Matisen), Fabr.arb.søn   1890     Brevik Herre 347
27 10/12 17/12 17/12 Husm. Knud Larsen, gift   1883 6 6 Modalen Rørholt Vasend u. Moe 347
28 28/11 5/12 - Forhenv. arb. Gunder Eriksen   1831     Lunde Telemarken Stranddalen 347
  1907
  Kvindekjøn
1 2/1 8/1 8/1 Gmkone Ingeborg Andrea Kristensdtr., gift Gm. Anders Petter Pettersen 1838     Grimsrød Brevikstrand 344
2 11/1 20/1 20/1 Barn Aagot Eugenie Jensen Fisker Jakob Jensen 1905 7 9 Ekstrand Ekstrand 344
3 13/1 19/1 19/1 Barn Olevine Jakine Olsdtr. Ungk. Ole Nilsen Dørdal 1906 12 26 Braaten Braaten 344
4 22/1 29/1 29/1 Elise Karoline Jakobsen, ug. Gaardm. Jakob Nilsen 1882     Hafsund Hafsund 344
5 28/1 2/2 2/2 Barn Helene Marie Johannesen Gm. Johan Johansen 1907 1 6 Høvik Høvik 344
6 6/2 12/2 12/2 Alet Marie Thorsdtr., ug.   1820     Trosby Tegdal 344
7 9/2 16/2 16/2 Marthe Marie Jensdtr., E. Gaardmand 1812 6 12 Sververkjær Bakke 344
8 18/2 25/2 5/5 Gm. kone Inger Aasoldsdtr. Gm. Jens Nilsen Klevene 1843     Vold i Solum Vold i Solum 345
9 22/3 2/4 2/4 Gift Nikoline Kristofersdtr. Bamble Bruger Oluf Gundersen Bamble 1869     Sandeherred Nenseth 345
10 26/3 2/4 2/4 Gift Tilda Andreassen Grubearb. Martinius Larsen 1862     Elfsborg län Isnæs 345
11 18/4 27/4 27/4 Gm. kone Inger Kirstine Klausdtr. Gm. og arb. Nils Hansen 1847     Nystein Haukedal 345
12 21/4 26/4 26/4 Barn Helga Caspara Augusta Nenseth † Styrm. Hans Karlsen Nenseth 1897     Ekstrand Ekstrand 345
13 23/4 30/4 30/4 Anne Sørine Thronsdtr., ug.   1891     Finmark Finmark 345
14 2/5 11/5 11/5 Marthe Johnsdtr., gm. enke Gaardbr. Ole Knudsen Kiil 1817 6 2 Rørholt Kiil ved Rørholt 345
15 6/5 13/5 2/6 Pige Andrea Nilsen, fattiglem   1860     Herre Herre 345
16 1/6 7/6 7/6 Grubearbeiderske Laurine Kristine Larsen, ug.   1885     Fæseth (Meikjær) Meikjær 345
17 25/6 29/6 29/6 Barn Maren Erikke Thorsen Gm. Thor Kristensen 1907 6 24 Glittum Glittum 345
18 30/6 7/7 7/7 Enke Anne Marie Rasmusdtr. Sømand 1823     Eidanger Eksrønningen 345
19 9/7 16/7 16/7 Enke Maren Andrea Nilsdtr. Gaardmand 1829     Tomasbo Hartvedt 345
20 26/7 28/7 28/7 Barnet Hilde Jensine Ingvaldsen, kun hj.døbt Fabrikarb. August Ingvaldsen 1907 7 12 Hammeren Hammeren 345
0 5/8 11/8 11/8 Tjenestepige Johanna Augusta Andersen, ug. Arb. Johan Andersen 1890     Krabberødstrand Krabberødstrand 346
21 10/8 17/8 17/8 Gm.enke Karen Aanesdtr., E.   1825     Wissestad Wissestadhagen 346
22 17/8 22/8 22/8 Fhv. barnepige Thora Marianne Knudzen, ug.   1862     Bergens by Ødegaarden 346
23 30/9 6/10 6/10 Gm.kone Thea Elise Haraldsdtr., g. Gm. Ole Andersen 1856     Eksrønningen Gjerseth 346
24 7/10 13/10 13/10 Enke Anne Marie Jonassen Gartner Ole Jonassen 1811 11 29 Polland Salen 346
25 9/10 17/10 17/10 Enke Marthe Elise Gundersen Roverud Gaardbr. Thor Gundersen 1837     Flaatten Stollum i Stokke Prgj. 346
26 11/10 17/10 17/10 Pige Karen Sørine Olsdtr. (hjemmev.)   1866 10 9 Brevigstrand Brevigstrand 346
27 24/10 1/11 1/11 Karen Isaksdtr. Gunge, gift Grdbruger Lars Larsen Gunge 1844 5 20 Bleiklien Gunge 346
28 12/12 21/12 21/12 Enke Anne Bergitte Andersdtr.   1849     Græsmyr Kjørstadtangen 346
  1908
  Mandkjøn
1 30/12-07 5/1 5/1 Hans Peter Thorsen, maler, ug.   1879 6 13 Krabberødstrand Krabberødstrand 347
2 15/1 22/1 22/1 Gaarbr. Jens Petter Olsen, enkem.   1828 12 12 Eksrønningen Ekstrand 347
3 20/1 28/1 28/1 Mikkel Johnsen, smed, enkem.   1840 10 16 Kviteseid Fesæth 347
4 14/2 22/2 22/2 Hans Halvorsen, grdbr., gift   1838 9 8 Aastad Kjørstad 347
5 22/3 28/3 29/3 Ingebregt Olsen, ugift, skomager   1863 7 16 Kjørstadtangen Rønholt 347
6 1/3 9/3 28/5 Elias Torstensen, fhv. flaatem., enkem.   1831     Herre Herrejordet 348
7 29/2 8/3 28/5 Severin Knudsen, fhv. arb., g., fattiglem   1826     Herre Herrejordet 348
8 31/3 7/4 7/4 Anders Adolf Abrahamsen, barn Grdbr. August Abrahamsen 1898 6 21 Rogn Svindland 348
9 12/4 18/4 18/4 John Johnsen, grubearb., gift   1838     Rommedal. Hedemarken Feseth 348
0 19/4 26/4 26/4 Svend Olsen, gift (fraskilt), fragtem.   1855 4 10 Moen,
Hundekilen
Krabberødstrand 348
10 27/4 4/5 4/5 Lars Thorsen Smedpladsen, gift   1858 10 15 Bjerkeseth Smedpladsen 348
11 11/5 17/5 17/5 Harry Gunnerius Halvorsen, barn Matros Halvor Sørensen 1897 7 8 Krabberødstrand Krabberødstrand 348
12 21/5 29/5 29/5 Ole Olsen Fjeldstad, husmand, gift   1823 8 6 Siljord Fjeldestad 348
13 27/5 31/5 31/5 Johan Olaf Olofsen, ug. Dagarb. Karl Johan Olofsen 1893 12 8 Fesæth Aaby 348
14 12/4 18/4 28/5 Nils Kristian Jacobsen, Kjendalen, gift, fhv. husm.   1828     Siljanbugten Siljanbugten 348
15 13/5 18/5 28/5 Einar Carsten Benjaminsen, barn Fabrikarb. Fredrik Vilhelm Benjaminsen 1908 5 5 Herrejordet Herrejordet 348
16 7/7 12/7 12/7 Fisker Karl Johannes Olsen, ugift   1892 9 8 Ekstrand Ekstrand 349
17 11/7 17/7 17/7 John Jensen Stokke, grdbr., gift   1827 7 7 Sververkjær Aastad 349
18 24/7 30/7 30/7 Peder Thorsen, conf. gut Grdbr. Thor Larsen Rønholt 1886 9 4 Rønholt
Konf. 7/10-1900
Feseth 349
19 27/7 31/7 31/7 Olof Simonsen, barn Arb. Simon Kristensen 1908 7 8 Dørdalskaasa Dørdalskaasa 349
20 17/7 26/7 26/7 Jens Jørgen Beruldsen, gift tømmerm.   1836     Kilebygden Herre 349
21 26/8 2/9 2/9 Peder Klausen Aaby, grbr., enkem.   1850 4 27 Aaby Aaby 349
22 10/9 18/9 18/9 Ole Aadnesen, baadbygger, gift   1823     Holt prgj. Krabberødstrand 349
23 17/9 25/9 25/9 Gregers Kittelsen, enkem., skibstømmerm.   1824     Solum prgj. Krabberødstrand 349
24 20/9 24/9 24/9 Lars Isaksen, enkem., fattiglem   1829     Brunlanes Vissestad fattigg. 349
25 3/10 9/10 8/10 Didrik Olsen, enkem., fhv. grdbr.   1831 9 6 ? Feseth 349
26 15/10 24/10 24/10 Olaf Kristoffersen, ug. dagarb.   1887 7 14 Kjelmyr Kjelmyr 349
27 14/9 20/9 - Jakob Severin Thorsen, enkem., smed   1834     Herre Herre 349
28 8/11 13/11 13/11 Nils Gustav Nilsen, dagarb., gift   1861 5 26 Vermland (Sverige) Riispladsen 350
29 21/11 27/11 27/11 Hans Kristian Abrahamsen, enkem., sagarb.   1828 8 28 Rosland Ekstrand 350
  1908
  Kvindekjøn
1 7/1 14/1 14/1 Marie Berthea Larsen Grummestad Lars Grummestad, Grbr. 1842 6 2 Tveten Myrbakken 347
2 4/2 11/2 11/2 Anne Johnsdtr. Rørholt, enke Lars Arnoldsen, Grdbr. 1822 11 15 Rørholt Rørholt 347
3 27/2 5/3 5/3 Aagoth Marie Vaag, barn Grdbr. Beruld Larsen Vaag 1906 6 18 Waag Waag 347
4 5/3 12/3 12/3 Bredine Johanne Andersen, gift Grdbr. Tore Andersen 1840     Ramnes sogn Gjerseth 347
5 18/3 25/3 25/3 Kristine Kristiansdtr., barn Skomager Kristian Olsen 1895 5 9 Omborgsnæs Omborgsnæs 347
6 14/2 23/2 - Ingeborg Marie Olsdtr., enke Arb. Lars Knudsen Hundekilen 1835     Rørholt Herrejordet 347
7 4/3 10/3 - Maren Andrea Mathiasen, ug., fattiglem   1839     Sortebogen Herre 347
8 6/4 11/4 11/4 Margit Theodore Olsen, barn Grbr. Laurits Olsen 1907 12 1 Asdalkaasa Asdalkaasa 347
9 7/4 12/4 12/4 Jørgine Benedikte Bjørge, ug.   1885 9 30 Stathelle Krabberødstrand 348
10 25/4 2/5 2/5 Anna Signora Abrahamsen, barn Grdbr. August Abrahamsen 1907 11 6 Svindland Svindland 348
11 28/4 6/5 6/5 Olga Kristine Pedersdtr. Grdbr. Peder Olaus Johnsen 1890 4 27 Vaagø Vaagø 348
12 29/4 4/5 4/5 Else Marie Gundersdtr., ugift Faderen: Gunder Tomassen Fostvedt 1821 12 5 Fostvedt Rønholt 348
13 4/5 10/5 10/5 Alfhild Johanne Andersen, barn Fiskehandl. Johannes Andersen 1906 12 18 Kristiania Omborgsnæs 348
14 5/5 12/5 12/5 Johanne Marie Jensen, enke Grdbr. Ellef Jensen Ringsjø † 1885 1837 7 16 Haukedal Ringsjø 348
15 20/5 26/5 28/5 Vanda Fredrikke Nilsen, barn Formand Nicolai Nilsen 1908 3 8 Traag Traag 348
16 1/6 6/6 6/6 Aslaug Andrea Gromstad Grdbr. Amund Gromstad 1905 5 23 Gromstad Gromstad 348
17 7/6 13/6 13/6 Anne Mathilde Halvorsdtr., gift Arb. Jakob Gundersen Bamble 1876 7 28 Skaugen v. Bamble Skaugen v. Bamble 348
18 11/6 17/6 17/6 Ragna Lovise Johnsen, barn Grbr. Anders Johnsen 1906 6 4 Tveitan vestre Bagerovnen 348
19 18/6 24/6 24/6 Pige Berthe Andrea Andersdtr.   1831 8 14 Hasseldalen Eksrønningen 349
20 29/6 4/7 4/7 Karoline Aanesdtr., enke Grdbr. Tore Olsen Rakkestad 1823 7 6 Risør Rakkestad 349
21 23/6 28/6 28/6 Ingeborg Marie Nilsen, enke Tømmerm. Nils Nilsen 1816     Melum Traag 349
22 13/7 18/7 18/7 Taran Kristine Eriksdtr., gift Peder Nilsen Storø 1829     Tømmerbugten Storø 349
23 21/7 25/7 25/7 Marthe Thorsdtr., enke Gaardbr. Zakarias Thorbjørnsen 1826 7 20 Glittum Grobstok 349
24 15/8 21/8 21/8 Gunhilde Henriette Sørensen, gift Matros Halvor Sørensen 1876 11 14 Brevig Krabberødstrand 349
25 16/8 23/8 23/8 Anne Kristine Nilsen, gift Formand Peder Olsen 1847     Holden Herre 349
26 17/8 23/8 23/8 Karen Sofie Halvorsen, gift Smed Jakob Thorsen 1832     Solum Herrejordet 349
27 20/8 25/8 13/12 Andrea Hansen, ugift, fattiglem   1831?     Herre Herrejordet 349
28 10/9 14/9 14/9 Mathilde Tangvald, barn, uægte født Grdbr.søn Olaf Tangvald, Riis 1908 9 10 Rogn Rogn 349
29 20/9 27/9 27/9 Anine Bolette Olsen, gift Former Kristian Olsen 1872     Lilleberget (Sortebogen) Lilleberget 349
0 15/11 21/11 21/11 Kristiane Fredrikke Tormodsen, f. Svanborg, gift Skibsfører Hans Nicolai Tormodsen 1879     Skien Fridheim, Barfod 349
30 23/11 29/11 29/11 Helene Sofie Isaksen Sagarb. Isak Andreas Abrahamsen 1908 11 15 Asdalstrand Asdalstrand 350
31 27/11 8/12 8/12 Kari Halvorsen, enke Grdbr. Gunder Hansen 1833 1 26 Tørdal Tveraaen 350
32 14/12 19/12 19/12 Andrea Andersen, enke, fattiglem Thorsten Andersen 1830     Herre Fattiggaarden Vissestad 350
33 19/12 28/12 28/12 Anna Katharine Laurentzia Johanson, f. Kölin (enke) Sergeant Johannes Johanson † 1823 8 8 Relanda pastorat (Sverige) Feseth 350
34 28/12 5/1-09 5/1-09 Oline Marie Amundsdtr., ugift   1837     Pladsen u. Hafredal Ødegaarden 350
0 28/12 4/1-09 4/1-09 Inga Anette Zachariassen, ug. lærerinde   1875     Langesund Baldershage 350
35 8/11 15/11 15/11 Betzy Caspara Stadheim Lærer Stadheim 1899 4 13 Herre Herre 350
  1909
  Mandkjøn
1 15/1 23/1 23/1 Ole Olsen Dahl, fhv. grdbr., enkem.   1817 9 29 Bamble Rønholt 350
2 18/3 25/3 25/3 Knud Sørensen, Ødegaarden, gift   1838 9 7 Ødegaarden u. Brevigstrand Ødegaarden u. Brevigstrand 350
3 27/3 3/4 3/4 Martinius Arnesen, gift grubearb.   1836     Røraas Ødegaarden 350
4 27/3 3/4 3/4 Anders Larsen Rønholt, gift grdbr.   1851     Rønholt Rønholt 350
5 31/3 7/4 7/4 Søren Tellefsen, ug.   1889 3 16 Esse Esse 350
6 14/4 21/4 21/4 Kristen Kristiansen forh. grbr., gift   1826 7 ? Arnesplads Esse 350
7 8/5 14/5 14/5 Halvor Skaugen, barn Grdbr. Jacob Bamble 1907 7 22 Bamble Stormyr, Bamble 351
8 29/6 4/7 4/7 Simon Martinius Olsen, gift Postfører 1872 6 7 Sortebogen Sortebogen 351
9 19/7 24/7 24/7 Berulf Aastenius Larsen, gift gbr,   1881 5 15 Vaag Vaag 351
10 5/8 10/8 10/8 John Sivertsen, arb., enkem.   1820     Asdaltangen Asdaltangen 351
11 22/8 30/8 30/8 Ole Jensen Egelund, gift grdbr.   1858 6 27 Egelund Lina 351
12 13/9 20/9 20/9 Andreas Andersen Berg, barn Gaardbr. Anders Thorsen Berg 1896 1 3 Skaugen vestre Lina 351
13 6/10 12/10 12/10 Anders Emil Andersen, ugift arb.   1885 2 12 Hafredalseiet Nenseth 351
14 19/10 26/10 26/10 Gunder Olsen Wissestad, gift gaardbr.   1853 11 15 Vissestad Vissestad 351
15 1/11 6/11 6/11 Thor Aagesen Feseth, enkem., gaardbr.   1824 12 16 Feseth Feseth 351
16 5/11 13/11 13/11 Nils Petter Jørgensen, ugift, gaardbr.   1846     Hagane Vissestad Hagane Vissestad 351
17 8/11 16/11 16/11 Peder Jacob Halvorsen, gift gaardbr.   1849 6 18 Glittum Glittum 352
18 11/11 17/11 17/11 Ole Trygve Olsen, barn Arb. (fattiglem) Ole Olsen Vissestad 1906 5 29 Vissestad fattiggaard Vissestad fattiggaard 352
19 20/11 27/11 27/11 Ole Johnsen, snedker, enkem.   1829 7 3 Vasse i Drangedal Langvandskaasa 352
20 26/11 4/12 4/12 Isak Konstansius Jensen, gift fisker   1854 8 8 Ekstrand Ekstrand 352
21 28/11 5/12 5/12 Asle Nilsen, skomager, gift   1851     Nysten Krabberødstrand 352
22 22/11 1/12 1/12 John Halvorsen Sundby, grdbr., gift   1843     Drangedal Langesund 352
23 13/12 18/12 18/12 Terkel Schultze, fhv. sjøm., ugift   1836     Larvik Feseth 352
0 9/10 13/10 13/10 Nicolay Andersen Hanno, gift   1834     Bohuslän Bamble 352
  1909
  Kvindekjøn
1 6/1 13/1 13/1 Maggi Signora Lauritsen (Mikkelsen) Fisker Johan Laurits Mikkelsen 1907 3 15 Kjønøen Kjønøen 350
2 11/1 18/1 18/1 Clara Halvarda Halvorsdtr. Grdbr. Halvor Larsen 1908 3 14 Kjørstad Kjørstad 350
3 15/1 23/1 23/1 Kristine Kristensdtr., gift Grdbruger John Andersen 1848 11 16 Rørholt Myrene, Rørholt 350
4 19/1 23/1 23/1 Christiane Antonsen Fisker Kristian Antonsen 1909 1 19 Rakkestad Rakkestad 350
5 19/1 26/1 26/1 Justine Karoline Johnsen, ug.   1849 2 21 Stathelle Krabberødstrand 351
6 25/1 30/1 30/1 Elise Marie f. Rasmussen, gift Anders Bentsen Haave, grdm., snedker 1862 10 1 Trosby Haave 351
7 25/1 30/1 30/1 Ragna Martine Hansdtr. Grubearb. Hans Jacob Hansen 1909 1 10 Rønholt Rønholt 351
8 4/2 11/4 11/4 Karen Andrea Amundsdtr., gift Fisker Hans Jacob Amundsen 1816 12 25 Blegeli
(Daabsdatum)
Trosby 351
9 24/2 4/3 4/3 Elise Marie Wissestad, gift Tomtearb. Isak Nilsen Wissestad, Wisconsin, Amerika 1879 9 16 Brekke Brekke 351
10 15/3 25/3 25/3 Tilla Halvorsdtr. Nysten, gift Gaardbr. Anders Isaksen Nysten 1865 5 19 Stokke vestre Nysten 351
11 12/4 19/4 19/4 Anna Marie Gustavsdtr., ugift   1887 3 29 Tveten Tveten 351
12 13/4 18/4 18/4 Ragna Olsen, barn Fisker Ole Peter Olsen 1900 8 3 Ekstrand Ekstrand 351
13 18/4 24/4 24/4 Berthe Kristine Jensdtr. Gbr. Jens Olsen Dal 1909 4 13 Dal Dal 351
14 10/5 18/5 18/5 Ingeborg Marie Johnsen, f. Jensen, gift Gaardbr. Kittel Johnsen 1863     Vestre Skaugen Vestre Skaugen 351
15 24/5 29/5 29/5 Anne Caspara Hansdtr. Grubearb. Hans Jacob Hansen Stulen 1903 12 4 Rønholt Rønholt 351
16 29/5 5/6 5/6 Berthe Kirstiane Kristensdtr., Enke   1840     Feseth Svinland 351
17 14/6 19/6 19/6 Gudrun Kristiansen, barn Arb. Anders Kristian Andersen 1901 6 19 Linnakaasa Linnakaasa 352
18 2/7 30/7 30/7 Marthe Bertelsdtr., ugift Fhv. lærer Bertel Hydal 1868 9 29 Høen Høen 352
19 2/8 10/8 10/8 Olava Sofie Eide, f. Olsen Kontormand Erland Eide 1864 2 6 Drammen Ødegaardens værk 352
20 11/8 15/8 15/8 Gunhild Marie Olsen, ugift   1854 5 16 Drangedal Blekelien 352
21 5/9 11/9 11/9 Karoline Elisabeth Weckhorst, enke Maskinist Gustav Adolf Weckhorst † 1834     Larvik Fæseth 352
22 8/10 15/10 15/10 Anne Marie Knutsen Hartvet, enke Gaardbr. Knut Hartvet † 1834     ? Eidanger 352
23 17/11 24/11 24/11 Aslaug Endresen, gift Gaardbr. H. Endresen Hydal 1854     Rønholt Hydal 352
24 25/11 5/12 5/12 Martha Marie Holden, gift 2den styrm. Nils Nilsen Holden 1858 10 4 Vinje Ekstrand 352
25 5/12 11/12 11/12 Karen Lovise Knudsen, gift Fragtem. Simon Everin Knudsen 1853     Findal Omborgsnæs 352
26 10/12 19/12 19/12 Gunda Kristine Findal Formand Knud Findal 1909 4 5 Findal Findal 352
27 22/12 30/12 30/12 Kirsten Olette Hansen, gift Grdbr. Abraham Hansen 1852 7 2 Bamble gaard Kjellemyr 352
28 24/12 31/12 31/12 Thuri Tallaksdtr., enke Husmd. Ole Halvorsen 1823     Haugsjaa, Treungen Rørholt 352
  1910
  Mandkjøn
1 8/1 17/1 17/1 Elias Pedersen Tveitan, gift gaardbr.   1868 12 29 Tveitan Tveitan 353
2 24/1 27/1 27/1 Jacob Petter Andersen, enkem., fhv. sagarb.   1824     Krabberødstrand Vissestad fattiggaard 353
3 26/1 4/2 4/2 Sven Ellefsen Bergkvist, enkem., fhv, grubearb.   1826     Elfsborg län Haukedal 353
4 2/2 8/2 8/2 Ole Amundsen Gromstad Grdbr. Amund Gromstad 1908 11 14 Gromstad Gromstad 353
5 7/2 14/2 14/2 Halvor Martinius Olsen, g. arb.   1879 8 30 Omborgsnæs Omborgsnæs 353
6 10/2 17/2 17/2 Gustav Joachim Johnsen, styrm., gift   1878 9 5 Krabberødstrand Krabberødstrand 353
7 19/2 26/2 26/2 Anders Olsen, gift grdbr.   1841     Dalsland, Sverige Brevikstrand 353
8 22/2 1/3 1/3 Lars Clausen Aaby, barn Gaardbr. Claus Aaby 1908 5 1 Aaby Aaby 353
9 12/3 18/3 18/3 Hans Zachariassen, gift gaardbr.   1820 7 6 Rogn Rogn 353
10 14/3 19/3 19/3 Gunder Eriksen, enkem., gaardbr.   1844     Rørholt Rørholt 353
11 19/3 26/3 26/3 Gaardbr. og arb. ved Ødegaardens verk Olaus Andersen, gift   1862 1 1 Sverige Hafredal 354
12 21/3 29/3 29/3 Gaarbr.søn Lars Johnsen Rørholt   1884 12 29 Rørholt Rørholt 354
13 13/4 20/4 20/4 Lars Halvorsen, barn Fisker Halvor Kristian Larsen 1903 5 8 Kjørsstad Kjørstad 354
14 21/4 30/4 30/4 Kaptein Kristen Knudsen, enkem.   1837 8 9 Kjønøen Kjønøen 354
15 1/5 8/5 8/5 Kjeld Larsen, gift gm.   1845     Lina Omborgsnæs 354
16 26/4 2/5 2/5 Fattiglem Ole Halvorsen, ugift   1876 2 2 Trosby
Vissestad 354
17 27/5 3/5 3/5 Matros Amandus Hansen Ekstrand, ug.   1891 2 26 Hafreager
Konf. 8/10-05
Ekstrand 354
18 9/6 16/6 16/6 Gunder Olsen Grimsrød, enkem., fhv. gaardbr.   1818 12 23 Grimsrød Grimsrød 354
19 14/7 17/7 17/7 Erling Joralf Larsen, barn Arb. Lars Jacobsen 1910 5 2 Burvald Burvald 354
0 27/8 Begr. i Solum Jørgen Gjertsen, gift arb.   1867     Gjerstad Bamble 354
20 8/9 15/9 15/9 Ugift skogarb. Peder Anders Andersen   1884 10 14 Bakke
Konf. 16/4-99
Bakke 355
21 26/9 1/10 1/10 Erling Høen, uægte barn Gbr.søn Elling Sørensen 1909 1 14 Vasstrand Fossing 355
22 29/9 4/10 4/10 Olaf, hjemmedøbt barn Arb. Jens Jensen 1910 8 15 Asdaltangen Asdaltangen 355
23 8/10 15/10 15/10 Bertil Hydal, gaardbr., fhv. lærer, gift   1833 7 31 Hydal Høen 355
24 11/11 18/11 18/11 Gunnar Eide, gift gaardbr.   1872 10 5 Feseth (Rønholt) Brække 355
25 14/11 21/11 21/11 Ole August Eliassen, fisker, gift   1840 4 28 Sverige Brevigstrand 355
26 11/12 18/12 18/12 Isak Larsen, gift sømand   1843 9 28 Barlindalen Kjelmyr Omborgsnes 355
27 17/12 23/12 23/12 Nils Johan Andersen, tømmermand, gift   1858 7 2 Linnekaasa Linnekaasa 355
  1910
  Kvindekjøn
1 30/12-09 11/1 11/1 Marthe Kristine Nyhus, gift Gaardbruger Ingebregt Nyhus 1851     Kilebygden Nyhus 353
2 15/1 22/1 22/1 Zacarine Kristine Marie Zachariasdtr., gift   1822     Sortedal Sortebogen 353
3 6/2 12/2 12/2 Inger Olsdtr., gift Tømmerm. Ole Christensen 1826 9 1 Herumseidet Eksrønningen 353
4 13/2 21/2 21/2 Maren Laurine Gundersen, enke Grdbr. Søren Gundersen 1819 6 13 Asdal Hafreager 353
5 20/2 28/2 28/2 Olette Olsdtr. Stokke, ugift   1829     Stokke Vissestad fattiggaard 353
6 9/3 16/3 16/3 Karoline Olalia Stiansen, ug. lærerinde   1878     Eidanger Asval 353
7 20/3 30/3 30/3 Anne Gurine Gundersdtr. Eide, gift Stiger Kristoffer Eyde 1838     Rosland Rønholt 353
8 11/2 19/2 - Anne Margrethe Rasmussdtr., gift Husm. John Torbjørnsen 1830     Sandnæs, Drangedal Dammen, Drangedal 353
9 9/4 16/4 16/4 Sigrid Marie Knudsen, barn Maskinist ved Bamble gruber Karl Knudsen 1910 1 12 Tangen Tangen 353
10 15/4 22/4 22/4 Anne Margrethe Langaas, f. Johnsen Grubearb. Martinius Langaas 1839     Røraas Feseth 354
11 18/4 25/4 25/4 Aase Marie Knudsdtr., ug. Grubearb. Gunnar Jensen 1832 11 22 Bamble gaard Bjerkeseth 354
12 22/4 30/4 30/4 Marthe Marie Jensdtr., gift Skomager Hans Jørgen Stulen 1837     Bambleeiet Rønholt 354
13 22/4 30/4 30/4 Hanny Constance Hansen, barn Snedker Hans Andreas Larsen 1897 10 22 Ekstrand Ekstrand 354
14 5/5 12/5 12/5 Andrea Jensdtr. Gaardbr. Jens Pedersen 1894 8 21 Bjordammen Bjordammen 354
15 18/5 23/5 23/5 Pernille Sørensdtr., enke † Arb. Guttorm Thorbjørnsen 1817 5 4 Rørholt Ødegaardens Verk  
16 20/5 26/5 26/5 Hjørdis Agathe Olsen Fisker Ole Andersen Trolddalen 1909 2 19 Trosby Trosby 354
17 29/5 4/6 4/6 Ragna Josefine Marie Gaardbr. John Larsen 1901 6 11 Rørholt Rørholt 354
18 9/6 15/6 15/6 Dorthea Marie Tollefsen, enke Snedker Herman Tollefsen 1833 5 9 Skien Stathelle 354
19 14/10 17/7 17/7 Elise Kristine Larsen, barn Arb. Lars Jacobsen 1910 5 2 Burval Burval 354
20 10/7 30/7 30/7 Kirsten Marie Sørensen Hafreager, gift Grdbr. Gunnar Hafreager 1856     Sortebogen Hafreager 354
21 15/7 21/7 21/7 Nilia Nilsen, gift Baadbygger Nils Hansen 1848 2 3 Eidanger Sortebogen 355
22 17/7 23/7 23/7 Liv Mathilde Jensen, gift Gaardbr. Johan Kristensen 1882 3 1 Sannikedal Tveten vestre 355
23 25/7 1/8 1/8 Anne Marie Jensdtr., gift Grdbr. Oscar Isnes 1840 10 4 Bagerovnen Isnæs 355
24 25/7 3/8 3/8 Jensine Andrea Zachariassen, gift Grdbr. Andreas Zachariassen 1842 11 23 Midgaard Garstad 355
25 28/8 3/9 3/9 Agathe Marie Langø, f. Kristiansen, gift Bernt Olsen Langø, maskinist 1886     Ødegaardens Verk Ødegaardens Verk 355
26 2/9 9/9 9/9 Kristine Andersen Sørby, enke, fattigunderst. † Arb. Anders Andersen 1851     Sverige Feseth, Heia 355
  1911
  Mandkjøn
1 9/1 16/1 16/1 Karl Eliassen, ugift, arb., fattiglem   1832     Smaaland, Sverige Vissestad 356
2 14/1 21/1 21/1 Nils Theodor Gundersen, enkem., gaardm.   1852     Vissestadhagen Vissestadhagen 356
0 29/1 5/2 5/2 Halvor Halvorsen, barn Tomtearb. Ole Halvorsen Langseid 1901 12 10 Krabberødstrand Krabberødstrand 356
3 9/2 11/2 11/2 Hans Jørgen Olsen Grdbr. Ole Hansen 1911 2 9 Kjørstad Kjørstad 356
4 4/3 11/3 11/3 Jørgen Martin Josefsen Grubearb. Josef Ottesen 1894     Roslandmyren Feseth 356
5 4/3 10/3 10/3 Andreas Olsen, enkem., arb., fattiglem   1828     Kjøia Trosby Vissestad 356
6 25/3 2/4 2/4 Halvor Madsen. ugift, Egne midler, hjemkommen fra Amerika 1855     Omborgsnes Krabberødstrand 356
7 31/3 6/4 6/4 Jens Jacobsen Eglund, enkem. Gaardbruger 1823     Herum Linna 356
8 14/4 21/4 21/4 Ivar Olsen, tømmerm., enkem.   1835     Bjordammen Krabberød 356
9 22/4 28/4 28/4 Hans Solberg, lærer, enkem.   1847 12 19 Bærum prgj. Asdal 356
0 13/6 - - Lars Olsen Vegheim, gift Trælasthandler 1861     Saude Stathelle 356
10 5/7 8/7 8/7 Johannes Nilsen Melby, Enkem. Arbeider 1835     Sverige Feseth 356
11 14/7 17/7 17/7 John, barn Kjøbm. Isak Bamble 1911 6 20 Bamble Bamble 357
12 27/7 31/7 31/7 Hans Anton Larsen, enkem., kurvmaker   1849 4 27 Hedrum prgj. Omborgsnes 357
13 28/7 31/7 31/7 Jens Bertinius Jensen, arb., gift   1865 1 1 Sortedal Asdalrønningen 357
14 2/8 7/8 7/8 Karl Edlund, skrædder, gift   1834 8 18 Sverige Feseth 357
15 8/8 12/8 12/8 Karl Albert Hansen, barn Arb. Hans Peter Kristofersen 1906 7 17 Eklund Eklund 357
0 3/9 9/9 9/9 Lars Hansen, gift skibsmægler   1877 8 11 Brevik Bunes 357
16 10/10 17/10 17/10 Hans Jensen Dalen, lærer, gift   1864 7 29 Vennesla Findal 357
17 21/10 28/10 28/10 Oluf Martin Jensen Dahl Snedker Jens Olsen 1892 8 5 Dahl i Bamble Dahl 357
18 25/10 28/10 28/10 John Harry Hansen, barn Omstreifer Jacob Hansen 1911 10 25 Brevikstrand, Kjørkrogen Kjørkrogen 357
0 9/3 - - Anders Martinius Knudsen   1885     Haukedalkilen Tangen 357
19 22/12 27/12 27/12 Andreas Larsen, barn Fragtemand Lars Pettersen 1907     Kragerø Krabberødstrand 357
  1911
  Kvindekjøn
1 21/1 28/1 28/1 Margot Laurentze Thorsen, barn Gaardbruger Torvald Thorsen Høen 1905 3 13 Høen Høen 356
2 30/1 4/2 4/2 Kamilla Viktoria Vigmostad Lærer Kr. Vigmostad 1899 6 14 Froste Froste 356
3 3/2 8/2 8/2 Kirsten Marie Rasmusdtr., enke Grubearb. Anders Vilhelm Andersen 1834 10 8 Haukedal Haukedal 356
4 3/2 11/2 11/2 Mette Laurine Ellingsdtr., enke Gardbr. Zakkarias Evensen Tveten 1832 7 26 Esse Tveten 356
0 1/2 7/2 7/2 Elise Nilette Nilsen, tj.pike, ugift   1892     Bamble Bamble 356
5 15/2 21/2 21/2 Laurine Marie Larsen. ugift Egne midler 1826     Nustad Nustad 356
0 4/4 7/4 7/4 Kirstine Gundersen Hafredal, ugift   1871 5 11 Hafredal Hafredal 356
6 23/4 30/4 7/5 Martha Marie Busch Matros Vilhelm Busch 1907 12 27 Omborgsnæs Omborgsnæs 356
7 10/5 16/5 16/5 Ingeborg Lorentsdtr. Berg, gift Gaardbr. Th. Arnesen Berg 1832 9 15 Nes, Telemarken Krabberødstrand 356
8 10/5 18/5 18/5 Andrea Bjerkeseth, gift Grdbr. Amund Bjerkeseth 1852 1 21 Brevik Bjerkeseth 356
9 17/5 24/5 24/5 Ingeborg Halvorda Gunhilde, barn Fabrikarb. Hans Anundsen Smørvig 1910 4 15 Dalen u. Blegeli Dalen 357
10 16/5 22/5 22/5 Ingeborg Helene Halvorsdtr., barn Arb. Halvor Olsen 1909 4 13 Stensrønningen Stensrønningen 357
11 26/5 2/6 2/6 Jenny Jakine Rugtvedt, ug. Gaardbr. Krisitian Rugtvedt 1893 9 3 Rugtvedt Rugtvedt 357
12 26/5 2/6 2/6 Inger Marie Hafsund, barn Gaardbr. Ole Hafsund 1911 5 26 Hafsund Hafsund 357
13 11/6 18/6 18/6 Sara Mathilde Jørgensen, gift S.tømmerm. Gunnar Jørgensen 1844     Omborgsnæs Omborgsnæs 357
0 10/7 Skaatø Udøbt pigebarn Smed Nils Andreas Fostvedt 1911 7 10 Feseth Skaatø 357
14 12/7 15/7 15/7 Astrid Nilette Clausdtr. Claus Eilertsen, Gaardbr. 1911 7 11 Feseth Feseth 357
15 22/7 27/7 27/7 Anna Liv Johansen, gift Arb. Olaf Edvin Pettersen 1846     Krogstad, Sverige Feseth 357
16 27/5 2/8 2/8 Anne Karoline Halvorsdtr., ugift   1882 8 1 Roslandsdalen Roslandsdalen 357
17 8/8 15/8 15/8 Kirsten Oline Aagesen, gift Fisker Peder Martinius Aagesen 1859 4 24 Torkjendalen Troldalen 357
18 13/8 16/8 16/8 Borghild Kristine Jensen Dal Snedker Jens Dal 1910 9 28 Dal Dal 358
19 1/10 7/10 7/10 Anne Kristine Larsen, enke Arb. Johannes Iversen 1829 12 25 Lilo ved Toke Braatedal 358
20 21/10 28/10 28/10 Karen Iversen, ugift   1861 2 22 Krabberødstrand Fattiggaarden 358
21 24/10 4/11 4/11 Maren Karine Jensdtr. Braaten, enke Gmf. Thorjus Evensen Braaten 1821 10 21 Hafredal Dørdalsbraaten 358
  1912
  Mandkjøn
1 21/1 25/1 25/1 Nils Kristiansen, barn Skogarb. Kristian Andersen 1912 1 7 Linnakaasa Linnakaasa 358
2 6/2 11/2 11/2 Ole Eklund Matros John Nilsen 1911 11 24 Asdalrønningen Asdalrønningen 358
3 18/2 24/2 24/2 Tellef Knudsen, gaardbr., gift   1854 5 16 Ødegaarden i Sannikedal Kjørstad 358
4 6/4 12/4 12/4 Ingvald Tidemann Jensen Dal Gmd. Jens Olsen Dal 1909 8 15 Dal Dal 358
5 12/4 21/4 21/4 Hans Nilsen, enkem., fhv. skibsfører   1830 12 14 Eidanger Krabberødstrand 358
6 27/4 4/5 4/5 Oktav Lie Knudsen Grubearb. Knud Nystein 1899 6 20 Nystein Nystein 358
7 8/5 15/5 15/5 Lars Erlandsen Eide, fhv. stiger   1827 4 1 Foldalen Feseth 358
0 26/4 2/5 2/5 Simon Everin Knudsen, matros, enkem.   1843 10 22 Omborgsnæs Omborgsnæs 358
8 8/5 15/5 15/5 Søren Larsen, husm., gift   1840 8 12 Rørholt Rørholt 359
9 22/5 30/5 30/5 Ole Larsen, gift, gaardbr.   1842 2 10 Aasland, Solum Klepsæter 359
10 10/6 15/6 15/6 Lars Olsen, arb., enkem.   1825     Modalen Vissestad 359
11 7/8 14/8 14/8 Herbjørn Halvorsen, grdbr., enkem.   1828 10 5 Sortebogen Garstad 359
12 9/8 14/8 14/8 John Halvorsen Salen. grdbr., enkem.   1834 2 23 Vastadkaasa Salen 359
13 15/8 19/8 19/8 Arthur Henriksen Matros Henrik Pedersen 1898     Vallekjær Feseth 359
14 18/8 23/8 23/8 Karl Anker Olsen, barn Grubearb. Martinius Olsen 1911 10 12 Feseth Feseth 359
15 2/10 9/10 9/10 Nils Hansen, arb., gbr.   1842 4 24 Vissestad Haukedal 359
16 17/10 25/10 25/10 Karl Severin Gustavsen, ug.   1889     Breisand Breisand 359
17 31/10 7/11 7/11 Karl Theodor Isaksen, matros, ug.   1884 5 26 Omborgsnæs Omborgsnæs 360
18 3/11 9/11 9/11 Peder Albert Pedersen Gaardbr. Peder Ellefsen 1899 5 3 Kjørstad Kjørstad 360
19 2/11 12/11 12/11 Peder Johnsen Vaagø, grdbr., gift   1852     Vaagø Vaagø 360
20 5/12 13/12 13/12 Hans Berntsen, gift, grdbr.   1835     Vaag Vaag 360
21 4/12 10/12 10/12 Einar Johan Pedersen, barn Snedker Oluf Pedersen 1911 7 4 Stensmyr Stensmyr 360
22 27/12 3/1-13 3/1-13 Christian Eriksen, fhv. lærer, kirkesanger og bankkasserer   1830 1 18 Frogn, Drøbak prgj. Lønnerød 360
  1912
  Kvindekjøn
1 11/1 17/1 17/1 Kirsten Pernille, barn Gaardbruger Hans Gundersen 1910 3 5 Bamble Bamble 358
2 12/1 21/1 21/1 Katrine Kristensen, ugift   1858     Eksrønningen Ekstrand 358
3 22/1 30/1 30/1 Jørgine Marie Zachariassen, gift Gaardbr. John Zachariassen 1823 1 21 Mo u. Bamble Rogn 358
4 26/1 5/2 5/2 Mette Kirstine Tangvald, enke Gaardbr. Anders Jørgen Tangvald 1836     Vingereid Tangvald 358
5 4/2 12/2 12/2 Anne Sofie Thorsen, gift Fisker Nils Thorsen 1844 10 2 Herum Ekstrand 358
6 9/2 17/2 17/2 Ingeborg Marie Nilsdtr. Sæteren, enke Gaardbr. Kittel Larsen 1833     Dørdal Sæteren 358
7 16/2 23/2 23/2 Anne Margrethe Nilsen, gift Grubearb. Ole Nilsen 1852     Vissestadhagen Rønholt 359
8 21/2 28/2 28/2 Johanne Andersen Toresby, ug. Grubearb. Anders Toresby 1894 7 23 Feseth Hafredal 359
9 3/3 7/3 7/3 Stina Andersen, ugift, fattiglem   1839     Sverige Bilet (Rørholt) 359
10 16/3 22/3 22/3 Berthe Karine Andersen, enke, fattiglem Edvard Andersen 1832     Time prgj. Fæseth 359
11 29/3 3/4 3/4 Ingeborg Marie Sørensen, enke Anders Sørensen 1843     Eksrønningen Barfodjordet 359
12 6/4 14/4 14/4 Else Sofie Jacobsdtr., enke Fisker Hans Kristiansen 1839     Tinderholt Valvig 359
13 17/4 27/4 27/4 Ingeborg Marie Langø, ug. Gaardbr. Ole Langø 1884 10 - Valle Vallekjær 359
14 14/5 21/5 21/5 Hanny Amanda Karlsdtr. Arb. Karl Marinius Karlsen 1911 7 2 Ekstrand Ekstrand 359
15 16/5 23/5 23/5 Berthe Maria Hofsten, gift Gaardbr.Svend T. Hofsten 1884 5 19 Asdal Sortebogen 359
16 12/6 17/6 17/12 Sørine Aastad, gift Gaardbr. Ole Aastad 1878     Smepladsen Bjerkeseth 359
17 16/6 21/6 2176 Gunda Helene Isnes, ugift Gaardbr. Oscar Isnes 1889 1 23 Isnes Isnes 359
18 3/7 8/7 8/7 Gudrun Pedersen, barn Gaardbruger Peder Ellefsen 1912 4 9 Kjørstad Kjørstad 359
19 10/7 16/7 16/7 Elise Marie Torgersen, enke Tømmerm. Aane Torgersen 1832     Brevikstrand Krabberødstrand 360
20 27/8 4/9 4/9 Anne Rosine Bjørnsen, gift Fragtem. Hans Bjørnsen 1829 4 30 Eksrønningen Eksrønningen 360
21 4/9 9/9 9/9 Gunhild Olsen Solid, enke Matros Severin Barkii Olsen 1830     Porsgrund Stathelle 360
22 22/9 30/9 30/9 Anne Pernille Torjusdtr., gift Veivogter Peder Jørgensen 1853     Skaatø Braathen 360
23 29/10 6/11 6/11 Anne Dorthea Arvidsen, enke Gartner Jens Arnoldsen 1824 8 29 Porsgrund Fostvedt 360
24 2/11 9/11 9/11 Olga Kristine Johnsen Skogarb. Halvor Johnsen 1897 3 1 Sødtholt Bamblevandet 360
25 4/11 12/11 12/11 Anne Marie Jacobsen, gift, f. Torgrimsdtr. Husm. Hans Jacobsen 1838 12 25 Granli u. Brække Vinterdalen 360
26 13/12 21/12 21/12 Anna Amundsen Grdbr. Amund Clausen 1888 7 26 Sækkekilen Sækkekilen 360
27 19/12 24/12 24/12 Kirsten Andrea Gundersdtr., gift Grdbr. Amandus Karlsen 1878 6 4 Kaasene Rørholt 360
28 28/11 7/12 7/12 Elise Martine Jacobsen, gift Grdbr. Nils Jacobsen Grasmyr 1844 4 15 Rognskaasene Grasmyr 360
  1913
  Mandkjøn
1 6/1 14/1 14/1 Fhv. gm. Kristen Jensen Rønholt, enkem.   1817 4 14 Rønholt Stokke østre 361
2 8/2 17/2 17/2 Ole Thomassen, gift, fisker   1847     Ekstrand Ekstrand 361
3 21/2 28/2 28/2 John Andreas Zachhariassen, enkem., grdbr.   1822 12 30 Rogn Rogn 361
4 4/3 8/3 8/3 Erik Eriksen. grubearb., gift   1860     Gloppen (Nordfjord) Rønholt 361
5 12/3 19/3 19/3 Jørgen Ingolf Jacobsen Tomasbo, ug. Gaardbr. Jacob Tomasbo 1893 9 26 Tomasbo Tomasbo 361
6 9/4 16/4 16/4 Lars Larsen, enkem., grdbr.   1840 12 12 Dørdal Busterød 361
7 25/4 3/5 3/5 Hans Jacob Olsen Melby, enkem.   1828 10 16 Svinland Melby 361
8 4/5 10/5 10/5 Karl Olsen Kjær, ug. Gaardbr. Ole Nilsen Kjær 1888 7 29 Kjær Kjær 361
9 17/5 23/5 23/5 Isak Kristensen, gift. gaardbr.   1829 10 2 Mandsmyr Sekkekilen 361
10 28/5 5/6 5/6 Oluf Andreas Torgersen Fjeldstad, gift, grdbr.   1854 1 3 Fjeldstad Fjeldstad 361
11 30/5 6/6 6/6 Valdemar Trosby Lærer O. Holtan 1913 2 9 Krabberødstrand Krabberødstrand 362
12 12/6 17/6 17/6 Kristian Pedersen Vaagø Grdbr. Peder Johnsen Vaagø 1900 4 9 Vaagø Vaagø 362
13 12/6 18/6 18/6 Thor Arnesen Berg, enkem., grdbr.   1832 8 17 Solum Krabberød 362
14 20/6 26/6 26/6 Lars Andreas Jahnsen, gift   1876 8 31 Masterød Busterød 362
15 27/6 3/7 3/7 Erik Levorsen. gift, trælasthandl.   1865     Rørholt Aasfjeldrønningen 362
16 1/7 6/7 6/7 Lars Gundersen, gift, arb.   1866     Buerrønningen Asdaltangen (Stoe) 362
17 19/7 25/7 25/7 Søren Isaksen Wissestad. enkem., gaardbr.   1857     Wissestad Bjerkeseth 362
18 26/7 30/7 30/7 Johan Martin Jokumsen Borgen, gift skomaker   1833     Borge, Aker Ødegaarden 362
19 31/7 5/8 5/8 Neri Mathias Nilsen Sæteren, barn Gaardbr. Nils Kittelsen Sæteren 1913 3 3 Sæteren Sæteren 362
20 13/8 18/8 18/8 Ole Halvorsen Gjerseth, fhv. grdbr., gift   1841 5 ? Bamble Gjerseth 362
21 17/8 22/8 22/8 Nils Olsen, enkem., skomaker   1842 4 20 Hartvedt Spertangen, Blekelid 363
22 1/9 8/9 8/9 John Larsen, gift, gaardbr.   1850 8 5 Rørholt Rørholt 363
23 12/9 17/9 17/9 Hans Jacobsen, enkem., husm.   1827     Solum Vinterdalen 363
0 4/9 16/9 16/9 Zackarias Nilsen, ug. arb.   1859     Hasseldalen Hasseldalen 363
24 23/9 1/10 1/10 Georg Busch Matros Vilhelm Busch 1906 10 25 Omborgsnes Omborgsnes 363
25 28/9 4/10 4/10 Ellef Grimsrud, barn Gaardbr. Johan Andersen 1902 9 17 Grimsrud Ringsjø 363
26 5/10 13/10 13/10 Nils Jacobsen Grasmyr, fhv. grdm., enkem.   1838 8 19 Grasmyr Grasmyr 363
27 25/10 31/10 31/10 Johannes Hansen Helle (??), ug. grubearb.   1845     Bohuslän Vissestad 363
28 21/11 29/11 29/11 Arnold Simonsen Rørholt, grdbr., enkem.   1828 3 5 Rørholt Rørholt 364
29 20/12 27/12 27/12 Peder Sørensen Hafreager, ugift   1848     Hafreager Hafreager 364
30 26/12 3/1-14 3/1-14 Julius Langø, ug. maskinist Formand Ole Kristian Langø 1887 7 27 Valle Valle 364
  1913
  Kvindekjøn
1 6/1 11/1 11/1 Udøbt barn Fisker Isak Andersen 1912 12 29 Ekstrand Ekstrand 361
2 24/1 1/2 1/2 Ingeborg Marie Nilsen, gift Kalkstensarb.Karl Nilsen 1886     Vinje Ekstrand 361
0 26/1 1/2 1/2 Anne Gurine Larsdtr., gift Flaadem. Ole Pedersen Mustad (Kjendalen) 1823     Solum Herre 361
3 19/2 27/2 27/2 Karen Andrea Larsen, gift Gardbr. Halvor Larsen 1873 9 17 Haukedal Kjørstad 361
4 17/3 27/3 27/3 Anne Mathilde Kittelsen, gift Gm. Henrik Kittelsen 1856 1 31 Dalsland, Sverige Mollefjeld 361
5 22/4 29/4 29/4 Borghild Kristiane Kløvsgaard Gm. Kristian Kløvsgaard 1910 6 2 Kløvsgaard Kløvsgaard 361
6 13/5 19/5 19/5 Karen Helene Nilsdtr., enke   1826     Gjerseth Kiil u. Skogstad 361
7 28/5 7/6 7/6 Ingeborg Lilli Teodora Henriksen Grdbr. Henrik Kittelsen 1902 10 2 Mollefjeld Mollefjeld 361
8 8/6 15/6 15/6 Ingrid Marie Clausen Haukedal, barn Grubearb. Claus Nilsen Haukedal 1912 8 15 Rønholt Rønholt 361
9 16/6 21/6 21/6 Anne Karine Trosby, f. Jacobsen, gift Grdbr. Hans Jørgen Trosby 1856 1 4 Tørdal Trosby 362
10 23/6 28/6 28/6 Liv Knudsen, enke Grdbr. Levor Knudsen 1824 8 8 Kilebygden Klep 362
11 29/7 4/8 4/8 Anne Marie Olsen Trolddalen, gift Fisker Anders Olsen Trolddalen 1848     Rakkestad Trolddalen 362
12 19/8 22/8 22/8 Marie Stine Pedersen, ugift   1850 11 14 Sverige Hafredal 362
13 28/8 2/9 2/9 Marie Mathilde Halvorsen, enke Avdød mand Ole Halvorsen 1856 3 20 Sortebogen Sortebogen 362
14 8/11 11/11 11/11 Karen Andrea Hafredal, barn Grdbr. og kjøbm. Jens Martinius Hafredal 1907 6 8 Hafredal Feset 362
15 25/11 3/12 3/12 Karen Lovise Nysten, gift Arb. Nils Clausen Nysten 1865     Sverige Nysten 362
16 7/12 13/12 13/12 Kristine Andersen, enke Grdbr. Nicolay Gundersen 1842 5 9 Sverige Hafredal 362
17 29/12 3/1-14 3/1-14 Karen Kirstine Eide, enke Stiger Lars Eide 1825 8 20 Lillebrekke Ødegaardens verk 363
  1914
  Mandkjøn
1 31/12-13 7/1 7/1 Ellef Pedersen Grimsrød. gift grbr.   1832 6 16 Grimsrød Grimsrød 364
0 4/1 9/1 9/1 Ole Hansen, fhv. grdbr., ugift   1830     Sel, Gudbrandsdalen Skaugen vestre 364
2 13/1 13/1 13/1 Christoffer Erlandsen Eide, fhv. stiger   1830 5 2 Gudbrandsdalen Rønholt 364
3 22/1 31/1 31/1 Gaardbr. Lars Halvorsen Sødholt   1840 10 5 Rogn Sødholt 364
4 29/1 7/2 7/2 Lars Andreas Isaksen, Dørdal, gift arb. ved stenbrud   1885     Gonge Stathelle 364
5 31/1 7/2 7/2 Nils Fredrik Svendsen, enkem., forpakter   1847 4 27 Sverige (Vermland) Tveraaen 365
6 10/2 17/2 17/2 Ole Kristensen, enkem., tømmerm.   1826 2 27 Asdal Eksrønningen 365
7 14/2 21/2 21/2 Lars Kjeldsen, ug. arb.   1870 3 4 Lina Omborgsnæs 365
8 2/3 10/3 10/3 Claus Nilsen Nysten, ug. arb.   1888 1 7 Nysten Saaheim 365
9 4/3 12/3 12/3 Lars Abrahamsen Aasland, gift gaardbr.   1844 1 19 Aasland Aasland 365
10 5/3 13/3 13/3 Harald Jacobsen, barn Gaardbr. Jacob Abrahamsen 1913 11 13 Kjellemyr Kjellemyr 365
11 12/3 20/3 20/3 Ole Kristian Larsen, gift tømmerm.   1834 11 30 Omborgsnæs Omborgsnæs 365
12 21/3 28/3 28/3 Nicolai Evensen Dal Gdbr. Even Olsen Dal 1894 9 30 Dal Dal 365
13 18/4 25/4 25/4 Halvor Amundsen Skaugen, ægtefødt Veivogter Amund Halvorsen 1913 1 11 Kjellemyr Kjellemyr 365
14 6/5 15/5 15/5 Jens Andreas Moe, grdbr., gift   1852     Moe Omborgsnæs 366
0 Buenos Airis Karl Andreas Lauritzen, ugift, matros   1893 9 23 Kjønøen Kjønøen 366
15 18/5 23/5 23/5 Anders Torgrimsen Grønvold, snedker, ugift   1842     Brekke Kragerø 366
0 29/5 5/6 5/6 Trygve Andersen. ug., hjemv.
Begravet i Sannikedal
  1897     Lina Vissestad 366
16 21/7 27/7 27/7 Herman Olaves Aagesen Trolddalen, ug., hjemv. søn   1855     Breisand Trolddalen 366
17 5/8 8/8 8/8 Hans Helgesen, enkem., opsynsm.   1845     Kongsberg Brevik 366
18 17/8 22/8 22/8 Kittel Martin Johnsen, enkem., opsynsmand   1876 9 28 Hansesmyr Moldfjeldtangen 366
19 11/9 18/9 18/9 Leif Lauritzen Gaardbr. Lauritz Kaasa 1914 2 28 Asdalkaasa Asdalkaasa 366
20 13/10 20/10 20/10 Jørgen Nilsen, barn Arb. Jørgen Nielsen Hagane 1913 11 12 Ekstrand Ekstrand 366
21 15/10 23/10 23/10 Jacob Simonsen, Midgaarden, fhv. gaardbr., enkem.   1823 5 11 Græsmsyr Krabberød 366
22 25/10 31/10 31/10 Svend Olsen Bakkeklev, gift, skogarb.   1860 7 11 Bakke Bakkeklev 367
23 1/11 7/11 7/11 Anders Peter Petersen, fhv. gaardbr., enkem.   1839 3 20 Sverige (Elfsborg län] Brevigstrand 367
24 5/11 13/11 13/11 Peder Nielsen Storø, enkem., hjulmaker   1828 10 5 Aasland Storø 367
25 8/11 14/11 14/11 Udøbt guttebarn, egtefødt Gaardbr. Isak Torsen Strand 1914 11 7 Sortebogen Sortebogen 367
26 12/11 20/11 20/11 Torstein Eg, gift. skibsreder   1831 12 28 Ek Ek 367
0 14/11 - - Jens Andreas Rasmussen, gift, tømmerm.   1871     Trosby Brevikstrand 367
27 30/11 8/12 8/12 Ivar Aastad Gaardbr. Andreas Aastad 1913 8 25 Aastad Aastad 367
28 26/12 5/1-15 5/1-15 Simon Berntsen, lærer, gift   1841 6 18 Vaag østre Vaag 367
  1914
  Kvindekjøn
1 25/1 1/2 1/2 Berthea Hansen Haukedal Grdbr. Klaus Nilsen Haukedal 1914 1 29 Rønholt Rønholt 364
2 24/1 2/2 2/2 Andrea Andersdtr., enke Grdbr. Hans Kristian Johnsen Hægna 1828     Valle Valle 364
3 6/2 14/2 14/2 Malene Gundersen, gift Arb. Karl Gundersen 1848     Stavanger Tronskjær 364
4 12/2 21/2 21/2 Maren Andrea Halvorsen, enke Grdbr. Hans Halvorsen 1834     Skaatø Kjørstad 364
5 12/2 19/2 19/2 Kristine Høiseth, gift Grdbr. Peder Høiseth 1853     Kilebygden Gjømble 364
6 16/2 24/2 24/2 Kirsten Andrea Hansen, ugift   1862 9 23 Vinterdalen Kiil u. Skogstad 364
7 16/4 24/2\4 24/4 Anne Pernille Tronsen, ug. Grdbr. Thron Rønholt 1880 4 8 Rønholt Rønholt 364
8 26/4 3/5 3/5 Anne Elise Dørdal, gift Landh. Anders Nilsen Dørdal 1890 12 22 Rørholt Rørholt 364
9 15/5 22/5 22/5 Mette Kristine Riis, gift Grdbr. Ole Manassesen Rogn 1832 5 30 Rogn Rogn 365
10 12/5 17/5 17/5 Gurine Toner, enke Lods Hans Toner 1871     Trosby Ødegaardens verk 365
11 14/5 19/5 19/5 Henriette Bolette Klevsgaard, gift Grdbr. Kristian Klevsgaard 1867     Gjømble Kløvsgaard 365
12 25/6 2/7 2/7 Kirsten Pernille Knudsen, enke Sagmester Anders Knudsen 1827 11 17 Asdalstranden Asdalstranden 365
13 5/7 9/7 9/7 Anne Eriksen, f. Høy, enkefru Fhv. Kirkesanger Eriksen 1840 6 15 Kviteseid Lønneryg 365
14 24/7 30/7 30/7 Anne Marie Abrahamsen Asvald, gift Tømmerm. Hans Abrahamsen Asvald 1846     Sundbykaasa Asvald 365
15 27/7 1/8 1/8 Maren Kirstine Olafsen, gift Lærer O. Olafsen, Rørholt 1856     Kiil, Rørholt Rørholt 365
16 8/8 14/8 14/8 Helge Marie Wissestad. gift Grdbr. Nils Wissestad 1850 8 19 Rønholt Vissestad 365
17 18/8 22/8 22/8 Maren Oline Amundsen, enke Tøm. Ole Amundsen 1840 2 28 Krabberødstrand Krabberødstrand 365
18 26/8 31/8 31/8 Hanny Konstance Hansen Styrm. Lars Elias Hansen 1914 8 12 Ekstrand Ekstrand 366
19 7/10 14/10 14/10 Ingeborg Halvorsen, enke † Baadbygger Nils Halvorsen 1836 4 14 Hydal Asdaltangen 366
20 9/10 17/10 17/10 Olga Amanda Svendsen, ug. Gm. Svend Olsen 1895 5 3 Gongerønningen Bakkeklev 366
21 16/10 24/10 24/10 Marie Kaisa Arnoldsen Rørholt, gift Grd. Lars Arnolden 1864 8 22 Sverige Rørholt 366
22 7/11 13/11 13/11 Ragna Olsen, barn Skogarb. Ole Kristian Hansen 1913 11 4 Tangene, Rørholt Hundekilen 366
23 4/12 12/12 12/12 Gunhild Olsen f. Amundsen, gift Arb. Johannes Olsen 1869 3 27 Eidanger Sortebogen 366
24 25/12 2/1-15 2/1-15 Laura Pernille Moe Grdbr. Jens Andreas Moe 1898 12 24 Omborgsnes Omborgsnes 366
0 22/12 30/12 30/12 Anne Kristine Knudsen, ugift fattiglem   1842     Smepladsen Vissestad 366
  1915
  Mandkjøn
1 18/1 23/1 23/1 Arnold Rørholt, gift overlærer   1842 1 9 Rørholt Hamar 368
2 24/1 30/1 30/1 Wraal Larsen, gift, fhv. grdbr.   1824 5 14 Dørdalskaasa Hartveteidet 368
3 22/1 30/1 30/1 Adolf Emanuel Wold, matros, ug.   1894 8 20 Ekstrand Ekstrand 368
4 4/1 13/1 13/1 Lars Hansen, egte Gm. Hans Gundersen 1913 3 8 Heistad (Bamble) Heistad 368
5 13/2 20/2 20/2 Christian, egte Gm. Lars Rugtvedt 1915 2 2 Rugtvedt Rugtvedt 368
6 28/2 12/3 12/3 Anund Pedersen Rød, gift, grdbr.   1873 7 8 Drangedal Vaag 368
7 25/3 31/3 31/3 Thor Nilsen, gift gardbr.   1875 2 11 Herrum Asdal 368
8 30/3 2/4 2/4 Aage Jul Torbjørnsen Arb. Torvald Martinius Torbjørnsen 1914 9 6 Skien Sortebogen 368
9 30/3 8/4 8/4 Hans Zachariassen, grdbr., enkem.   1831     Sortedal Brevikstrand 369
10 1/4 8/4 8/4 Søren Kittelsen, grubearb.. ug.   1893 4 11 Rosland Feseth 369
11 9/4 15/4 15/4 Halvor Saamundsen Hagen, gift gaardbr.   1847     Seljord Dypvik 369
12 10/4 20/4 20/4 Kristian Johnsen Urberg Gaardbr. Johan Urberg 1910 2 17 Tveitan (vestre) Tveitan (vestre) 369
13 12/4 18/4 18/4 Hans Kittelsen, ug. matros Arb. Kittel Gundersen 1895 6 10 Asdaltangen Asdaltangen 369
14 12/4 16/4 16/4 Olav Olsen Arb. Hans Olsen 1915 3 5 Krabberødstrand Krabberødstrand 369
15 14/4 21/4 21/4 Jacob Jensen, husm., gift   1858     Løvaasen Løvaasen 369
16 17/5 21/5 21/5 John Nielsen, fattiglem, ug.   1856     Ekstrand Vissestad 369
17 19/5 27/5 27/5 Amund Hansen Vissestad, gift grdbr.   1882 3 14 Vinje Solvang, Bamble 369
18 20/5 27/5 27/5 Gustav Kittelsen, ug. matros   1892 9 20 Eidanger Asdaltangen 369
19 4/6 10/6 10/6 Tor Thorsen, ug. Tømmerm. Andreas Thorsen 1894 11 2 Omborgsnes Gjerseth 370
20 14/6 19/6 19/6 Halvor Jacobsen, enkem., gaardbr.   1841 8 23 Rognskaasa Rognskaasa 370
21 29/6 3/7 3/7 Manasse Evensen, husm.   1849     Vinje Stensrønningen 370
22 15/7 24/7 24/7 Olav Vilhelm Lauritzen, ug. Gaardbr. Lauritz Vraalsen 1899 5 6 Hasseleiet Hasseleiet 370
23 24/7 31/7 31/7 Erik Eriksen, ug. kramkar   1850 2 22 Dalsland, Sverige Hafredal 370
24 4/10 12/10 12/10 Claus Nilssen, gift fhv. gaardbr.   1872     Vissestad Haukedalsrønningen 370
25 16/10 23/10 23/10 Halvor Olsen, fhv. gaardbr., gift   1833     Tørdal Høvigrønningen 370
0 25/9 30/9 30/9 Fredrik Duchesne Vauvert, ug. tekn.   1886     Porsgrund Traag 370
26 19/10 27/10 27/10 Jon Torbjørnsen, husm., enkem.   1826     Tørdal Dammen, Drangedal 370
27 6/11 15/11 15/11 Kittel Gundersen, gift arb.   1851 2 14 Holden prgj. Asdaltangen 370
28 14/11 19/11 19/11 Ole Gundersen, ug. arb.   1837     Brevik Vissestad 370
29 11/12 17/12 17/12 Leif Jacoben, ug. Arb. Lars Johan Jacobsen 1915 8 3 Omborgsnes Omborgsnes 371
30 24/12 31/12 31/12 Peder Simon Abrahamsen Valle, gaardbr., enkem.   1841 5 6 Valle (Bamble gaard) Valle 371
31 25/12 30/12 30/12 Nils Clausen Nysten, enkem. arb.   1845     Nysten Nysten 371
32 1/12 8/1-16 8/1-16 John Larsen Vissestad, gift maler   1889 2 24 Vissestad Knardalstrand 371
  1915
  Kvindekjøn
1 7/1 14/1 14/1 Amanda Bergenie Sødtholt Grd. Everin Sødtholt 1885 10 6 Stathelle Sortedal 367
2 21/1 30/1 30/1 Mimmi Therese Pedersen Grdbr. Peder Markus Pedersen 1905 9 8 Hafredal Hafredal 367
3 8/2 15/2 15/2 Andrea Pedersen, enke Grubearb. Hans Pedersen 1830     Kilebygden Feseth 367
4 16/2 24/2 24/2 Ingeborg Christensen, enke Grdbr. Gunder Christensen 1830 12 2 Kjørstad Roslanddalen 367
5 28/2 9/3 9/3 Karen Elise Andersen Fragtem. Hans Andersen 1848 10 15 Sortedal Krabberødstrand 367
6 11/3 20/3 20/3 Karen Kristine Nielsen, ug. Arb. August Nilsen 1885 10 2 Hartveit Hartveit 367
7 17/3 23/3 23/3 Berthea Kristoffersen, gift Arb. Anders Kristoffersen 1830 6 21 Toner Linnekaasa 367
8 28/3 6/4 6/4 Karen Susanne Olsen, gift Fhv. Grdbr. Ole Andreas Olsen Vingrei 1840 5 26 Asdalrønningen Vingrei 367
9 5/6 11/6 11/6 Lilla Marie Thomasdtr. Gaardbr. Thomas Knutsen 1913 9 29 Dalene Dalene 368
10 18/6 25/6 25/6 Anna Jensdtr., gift Arb. Gustav Algren 1859 2 20 Skaatø Traasby 368
11 22/6 26/6 26/6 Ingeborg Tovsen, enke, fhv. jordmor Kommandersersjant Anders Tovsen 1832 11 5 Hitterdal Svindland 368
12 2/7 9/7 9/7 Margit Sønnøve Svendsen Arsenalmand på Haaøen Søren Ingebret Svendsen 1913 6 7 Haaøen pr. Tønsberg Haaøen, Nøterø 368
13 4/9 10/9 10/9 Johanne Olaussen Augustseie (??), ugift tjp.   1857 4 20 Sverige Feseth 368
14 8/9 15/9 15/9 Ellen Marie Hansen, enke † Tømd. Hans Andersen 1834 8 11 Eidanger Ekstrand 368
15 29/9 5/10 5/10 Karen Marie Nilsdtr., ug. husholderske   1854 12 5 Skien Hagane 368
16 4/11 13/11 13/11 Petrine Torine Aagesen, ug. hjemv.   1866 12 11 Bugtene (Valle) Bugtene 369
17 27/11 3/12 3/12 Ingeborg Sørensen, gift Grdbr. Severin Sørensen 1876     Lunde prgj. Sortebogen 369
18 20/11 27/11 27/11 Karen Larsen Dørdal, gift Grdbr. Isak Dørdal 1855 8 2 Fisketjeneidet Ødegaarden 369
19 26/1 30/12 30/12 Bergliot Halvorsdtr. Grdbr. Halvor Nilsen 1915 12 26 Hafredal Hafredal 369
20 29/12 1/1-16 7/1-16 Olga Birgitte (Nilsen) Olsen, ug. Grdb. Niels Olsen Høvik 1897 1 20 Svindland Høvik 369
  1916
  Mandkjøn
1 1/1 11/1 11/1 Peder Martinius Aagesen, fisker, enkem.   1861 11 17 Bugtene Bugtene 371
2 6/1 12/1 12/1 Gunnuld Olsen Aastad, gift, grdbr.   1835 4 12 Svindland Aastad 371
3 19/1 26/1 26/1 Søren Romar Rodal Moe Gaardbr. Jacob Moe 1913 5 5 Moe Moe 371
4 22/1 29/1 29/1 Ole Isaksen, Vingerei, gaardbr., gift   1850 3 26 Vingereid Vingereid 372
5 27/1 3/2 3/2 Lars Jacobsen Moe, fhv. gaardbr., enkem.   1828     Skjerke Rugtvedt 372
6 16/2 22/2 22/2 Hans Andreas Østensen, gift gaardbr.   1841 2 14 Langesund Ødegaarden pr. Fagerheim 372
7 29/2 7/3 7/3 Anders Kristian Kristoffersen, enkem., matros   1827 9 24 Linnakaasa Linnakaasa 372
8 6/3 16/3 16/3 Anund Klausen, gift gaardbr.   1861 7 21 Sækkekilen Sækkekilen 372
9 8/3 16/3 16/3 Ingolf Mathias Torsdal, ug. handelsbetj.   1891 4 29 Feseth Feseth 372
10 11/3 22/3 22/2 Aage Olsen, fisker, enkem.   1829     Trolddalen Bugtene 372
0 9/2 - - Ingebret Knudsen, skibs., gift   1879 11 5 Brevik Krabberødstrand 372
0 5/4 - - Torvald Henry Tellefsen. ug. dæksgut kontorist, Hartvedt   1898 4 16 Høen Omborgsnæs 372
11 13/4 19/4 19/4 Lars Trost Tangen Arb. Lauritz Larsen Tangen 1913 10 25 Tangen Tangen 373
12 27/4 4/5 4/5 Even Emil Larsen, ug. arb.   1897 5 26 Smedpladsen Smedpladsen 373
13 22/5 27/5 27/5 Job Dissington Vahl. gift gbr.   1843 8 4 Brækka Brækka 373
14 12/2 19/2 17/6 Jens Larsen Slaatta, gift bygmester   1856     Slaatta Herre 373
15 4/6 10/6 28/6 Mathias Torleif Bjaaland, gift fabrikarb.   1879 9 24 Herre Herre 373
16 14/6 20/6 20/6 Johan Edvard Johannesen, enkem.stenbrudsarb. + fisker   1860 1 5 Sverige Ekstrand 373
17 19/6 28/6 28/6 Halvor Aas, tvilling Gaardbr. Halvor Martin Aas 1916 3 15 Sundby Sundby 373
18 2/7 8/7 8/7 Kristian Emil Rygh, ugift grubearb.   1883 9 23 Feseth Feseth 373
19 1/8 5/8 5/8 Karl Edvard Olsen Gm. Ole Knutsen 1916 7 22 Hafsund Hafsund 373
20 11/8 17/8 17/8 Jacob Andreas Larsen Dal, gift fhv. grdbr.   1857 5 2 Moe Stathelle 374
21 11/9 23/9 23/9 Even Johnsen, enkem. grdbr.   1853     Torsdal Torsdal 374
22 21/9 29/9 29/9 Anund Johnsen, gift skibsf.   1854 5 6 Findal Findal 374
23 23/9 29/9 29/9 Gustav Alfred Algreen, gift fisker   1890 8 9 Trosby Rakkestad 374
24 24/9 2/10 2/10 Ole Andersen Gjerseth, enkem., gbr.   1857     Gjerseth Gjerseth 374
0 27/9 510 5/10 John Jensen, løsarb., enkem.   1841     Solum Stormyr 374
25 22/11 28/11 17/6-17 Uægte født guttebarn Fabrikarb. Anders Johansen 1916 11 20 Herre Herre 374
26 24/11 2/12 26/8-17 Thomas Torstensen, enkem., fhv. fabrikarb.   1832     Herre Herre 374
  1916
  Kvindekjøn
1 31/1 5/2 5/2 Karen Marie Jensen, gift Gaardbr. Ole Andreas Jensen Stormyr 1838 4 18 Eidanger Krabberødstrand 371
2 19/2 29/2 29/2 Laura Pernille Skaugen, gift Snedker, gaardbr. Isak Halvorsen Skaugen 1878 4 17 Bamble gaard Tangen 371
3 24/2 2/3 2/3 Anne Marie Johannesen, gift Stenarb. Johan Johannesen 1859 7 29 Ekstrand Ekstrand 371
4 24/2 2/3 2/3 Maren Helene Langø, gift Gaardbr. Ole Langø 1844     Langø Langø 371
5 13/3 24/3 24/3 Anne Kristiansen, enke Gm. Isak Kristiansen 1833     Braatedalen Sækkekilen 371
6 23/3 1/4 1/4 Karen Helene Hansen, enke Fisker Anton Hansen 1842     Melby Rakkestad 371
7 3/4 10/4 10/4 Liv Helene Halvorsen, gift Gm. Jens Peder Halvorsen 1839 1 17 Tørdal Meikjær 371
8 15/4 22/4 22/4 Anne Marine Sørensen, enke Gaardbr. Knut Sørensen 1840 6 8 Finmark Ødegaarden pr. Brevikstrand 372
9 17/4 25/4 25/4 Anne Karine Vingerei Arb. Karl Lauritz Olsen Vingrei 1904 9 27 Findal Findal 372
10 24/4 1/5 1/5 Hanna Marie Matisen Gaardbr. Martin Pedersen Elvig 1898 3 26 Vinje Vinje 372
11 1/5 6/5 6/5 Helge Maria Hansdtr. ugift Gm. Hans Gundersen 1829 9 16 Moe u. Rørholt Vissestad 372
12 15/5 20/5 20/5 Kirsten Marie Isaksdtr. Eklund, gift Gm. Ole Jacob Jensen Eklund 1863 9 28 Klep Linna 372
13 10/2 16/2 30/7 Jacobine Petrea Andersen, ug. Fabrikarb. Karl Karlsen 1850     Solum Siljanbugten 372
14 19/3 29/3 26/5 Maren Barbra Karlsdtr., ug.   1899 6 23 Herre Herre 372
15 13/4 19/4 30/7 Katrine Hagstrøm Siljan, enke Gaardbr. Nils Hansen Siljan 1835     Sverige Siljanbugten 373
16 17/4 26/4 30/7 Karen Elise Halvorsdtr., enke, fattiglem Gunder Hansen 1843     Sortebogen Herre 373
17 10/6 17/6 17/6 Ingeborg Marie Larsen, enke Gaardbr. Wraal Larsen 1835 2 17 Svarverkjær Hasseleiet 373
18 22/8 28/8 28/8 Pauline Marie Pedersen, ug. Snedker Oluf Pedersen 1893 9 29 Kristiania Stensmyr 373
19 14/11 23/11 23/11 Synnøve Pedersen, ug. Grdbr. Peder Pedersen Rosland 1855 10 15 Rosland Herre 373
20 24/11 2/12 2/12 Maren Kristine Andersdtr., ug.   1852 1 26 Sundby Kaasa Sundby Kaasa 373
21 27/11 5/12 5/12 Marie Sofie Nilsen f. Torbjørnsen, enke Grdbr. Børre Nilsen 1830     Dahl Brevikstrand 373
22 28/11 4/12 4/12 Karen Marie Jørgensen, enke Grdbr. Peder Simon Jørgensen 1829 1 31 Feseth Stensmyren 373
0 20/12 28/12 28/12 Edel Randine Corneliussen, f. Thomasdtr. Styrmand Karl Ludvig Corneliussen 1892     Kristiania Krabberødstrand 374
23 23/12 1/1-17 1/1-17 Petronelle (Isakine) Hansen, enke Matros Isak Hansen 1835 2 25 Omborgsnæs Ekstrand 374
  1917
  Mandkjøn
1 16/1 23/1 23/1 Peder Jensen Bjaardammen Gm. Jens Pedersen 1902 12 18 Bjaardammen Bjaardammen 375
2 10/2 17/2 17/2 Anders Hansen, ug., fattiglem   1847 10 6 Asdaltangen Asdaltangen 375
3 21/2 2/3 2/3 Klaus Nicolai Anundsen, ug. fyrbøter   1893 8 7 Sækkekilden Sækkekilden 375
4 15/1 22/1 17/6 Udøbt guttebarn Fabrikarb. Gunder Hansen 1917 1 12 Herre Herre 375
5 14/3 21/3 7/4 Karl Johan Adolf Alfredsen, ug. matros   1889 7 27 Feseth Feseth 375
6 18/3 28/3 17/6 Peder Olsen, enkem., fhv. formand   1828     Herre Herre 375
0 31/3 7/4 7/4 Torvald Kristian Angaard, gift ingeniør   1866 4 6 Stange Nysten 375
7 15/4 21/4 21/4 Halvor Halvorsen, løsarb., enkem.   1833     Drangedal Roslandmyren 375
8 26/4 4/5 4/5 Høen Wissestad ug. Landhandl. Isak Wissestad 1897 9 11 Brekke Vissestad 376
9 26/4 2/5 2/5 Nils Thorsen Ekstrand, fisker, enkem.   1850     Tønsberg Ekstrand 376
10 27/4 5/5 28/5 Severin Amandus Severinsen Fabrikarb. Mathias Severinsen 1901 3 1 Herre Herre 376
11 8/5 16/5 16/5 Ole Manassen Riis, enkem., gaardbr.   1833     Riis Rogn 376
12 10/5 19/5 19/5 Ole Haakonsen Skjelbred. enkem., skrædder   1836 6 5 Modum Ødegaardens Verk 376
13 22/5 26/5 26/5 Andreas Kristensen Rygh, gift grubearb.   1844     Eker Feseth 376
0 4/5 11/5 11/5 Paul Jensen Bjekeseth, ug. fhv. sjømand   1843     Bamble Bratsberg asyl 376
14 1/6 7/6 7/6 Hans Peter Larsen. Postaapner + gaardbr., enkem.   1848     Graaten Tvetenrønningen 376
0 1/5 9/5 9/5 Karl Halvorsen Skaugen, ugift   1862     Bamble Svarstad, nu Bergen 376
15 20/7 25/7 25/7 Nils Kaasa, barn Arb. Halvor Nilsen Kaasa 1917 7 20 Bamble gaard Bamble gaard 377
16 2/8 5/8 5/8 Ivar Skaugen, barn Forpakter Kristian Skaugen 1917 7 30 Bratsberg amtssykehus Bamble prestegaard 377
17 6/8 11/8 11/8 Peder Larsen, gift fabrikarb.   1857     Solum Herre 377
18 16/8 21/8 21/8 Peder Ellefsen Valsrød, gaardbr., gift   1869     Helle, Skaatø Kjørstad 377
19 19/8 25/8 25/8 Tor Rønholt, barn Gaardbr. Kristen Rønholt 1912 11 22 Stokke Stokke 377
20 ? 3/8 3/8 En ukjendt ilanddrevet Mandsperson   -     - - 377
21 22/9 28/9 28/9 Tellef Olsen, enkem., husm.   1834 6 8 Bambleejet Herumsejet 377
22 1/10 6/10 6/10 Peder Leonard Johannesen, enkem.   1879 2 4 Vinje Kristiania 377
23 10/10 15/10 21/7-18 Olav Andreas Olsen, gift., fabrikarb.   1877     Siljanbugten Siljanbugten 377
24 15/11 22/11 22/11 Hans Abrahamsen, fhv. gaardbr., enkem., arb.   1833 12 16 Høen Omborgsnes 378
25 13/11 20/11 20/11 Halvor Anker Halvorsen, barn Arb. Ingolf Halvorsen 1907 12 15 Siljanbugten Siljanbugten 378
26 25/11 1/12 9/6-18 Hans Jacob Hansen Eltvedt, ugift, arb.   1858     Solum xxx i Kilebygden 378
27 12/12 21/12 21/12 Haakon Halvorsen, ug., arb. Arb. Halvor Halvorsen 1894 9 9 Sannikedal Tveraaen 378
  1917
  Kvindekjøn
1 9/1 16/1 16/1 Margrethe Tommesen, enke Matros Ole Tommesen 1838 7 4 Hasseldalen Ekstrand 375
2 11/1 20/1 17/6 Borghild Petersen, barn Fabrikarb. 1906     Herre Herre 375
3 15/1 20/1 28/5 Ingrid Olsdtr. Vasdal, gift Arb. Gunder Amundsen Vasdal 1830     Helgen, Telemarken Herre 375
4 30/1 5/2 28/5 Lovise Marie Evensen, gift Fabrikarb. Elias Evensen 1873     Herre Herre 375
5 2/2 13/2 13/2 Marie Solberg, enke Stiger Kittel Solberg 1837 3 20 Larvik Vissestad 375
6 27/2 9/3 9/3 Klara Elise Hegna f. Knudsen Gardbr. Anders Kristian Hansen Hegna 1878     Skaatø Vaag 375
7 10/3 17/3 4/11 Ingeborg Maria Eriksdtr., ug. Gmd. Erik Knudsen 1834 9 25 Rørholt Gromstad 375
8 25/3 3/4 3/4 Thora Vahl, f. Foss, enke Grdbr. Job Dissington Vahl 1836     Grue prgj. Brække 375
9 16/3 24/3 28/5 Maren Kristine Hansen, gift Formand Hans Hansen 1849     Herre Herre 375
10 9/3 7/4 7/4 Hedvik Therese Larsen (barn) Gaardbr. Halvor Larsen 1916 8 5 Kjørstad Kjørstad 376
11 19/4 26/4 26/4 Nilette Elise Riis, ug. Gaardbr. Ole Manassen Riis 1860 12 ? Rogn Rogn 376
12 29/4 5/5 28/5 Anette Lovise Johnsen, ug.   1890     Rafnæs Rafnæskaasa 376
13 25/5 31/5 31/5 Nicoline Susanne Stadheim, f. Hole Lars P.K. Stadheim 1863     xxx Rognsvald 376
14 15/7 21/7 21/7 Ingeborg Kirstine Halvorsen, enke Smed Svend Halvorsen † 1828 7 29 Trosbyejet Myrland 376
15 15/7 20/7 20/7 Anne Margrethe Amundsen, gift Arb. Emanuel Amundsen 1849     Rakkestad Myrland 376
16 8/7 14/7 26/8 Ingeborg Hansine Olsen, gift Arb. Karl Olsen 1883     Solum Siljanbugten 376
17 3/8 8/8 11/8 Mette Marie Gundersen, enke Arb. Kittel Gundersen 1854     Asdaltangen Asdaltangen 376
18 18/8 25/8 25/8 Andrea Marie Hansen, ug.   1862     Kjørstad Kjørstad 377
19 8/9 15/9 - Emma Josefine Andersen, enke   1862     Lysaker Herre 377
20 19/10 26/10 20/5-18 Helga Marie Pedersen, ug. Fabrikarb. Toresius Pedersen 1899 6 6 Herre Here 377
21 7/11 15/11 - Kirsten Andrea Andersen, enke   1847     Kilebygden Hellestvedt 377
22 24/12 29/12 29/12 Rakel Olsen, ug., fattiglem   1869     Tune prgj. Vissestad 377
23 19/12 3/1-18 3/1-18 Kristine Kristiansen, enke   1831 1 5 Sæter Sækkekilen 377
 

Døde dissentere

  Mandkjøn
6/10-1901 12/10 - Ugift Tellef Kristian Andersen   1836     Hasseldalen Rogn 382
11/3-1906 11/3 11/3 Tmd. Ole Bjørnsen, enkem.   1825     - Ekstrand 382
1/2-1907 7/2 7/2 Fhv.gm. Lars Hansen Braaten, e.   1822     Braaten Braaten 382
6/3-1907 10/3 - Murer Adolf Jansen, g.   1856     Dalsland, Sverige Siljanbugten 382
4/7-1906 7/7 7/7 Bestyrer af Traag gruber Thomas Newman Marko, gift   1858     England Traag 382
1/2-1907 7/2 7/2 Lars Hansen Braaten, gdbr., enkem.   1822     Braaten Braaten 382
1907 - - Nils Johannesen, ug., sømd.   1870     Kragerø Ødegaardens verk 382
7/9-1909 14/9 14/9 Peder Kristensen Høiseth, gdbr., gift   1835     Mælum Gjømle 382
7/6-1915 14/7 14/7 Ole Peter Jacobsen, gdbr., gift   1847 7 24 Linnastranden Rogn 382
  Kvindekjøn
5/4-1901 13/4 - Ester Gabrielsen, barn Skomager Lars Gabrielsen, svensk 1900 9 24 Hartvedt Hartvedt 382
10/4-1902 18/4 - Stina Kaisa Andersdtr., gift Arb. Olaus Johansen 1829     Sverige Hartvedt 382
18/7-1902 23/7
Herre
- Berthe Andrea Andersen, enke Arb. 1839     Mælum Herre 382
16/12-1903 26/12 - Anne Karine Pedersdtr., gift Skibstømmerm. Ole Bjørnsen 1828     Eksrønningen Ekstrand 382
18/11-1905 28/11 28/11 Karen Olalia Jensen. gift Styrmand Ole Jensen 1860     Ekstrand Ekstrand 382
13/8-1906 18/8 18/8 Karen Andrine Andersen, gift Baadbygger Ole Andersen 1843     Hof, Jarlsberg Nustadeie 382
6/6-1915 12/6 12/6 Anna Olava Johnsdtr. Torsberg, ug.   1896 1 8 Hartvedt Torsberg 383