| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Bamble Ministerialbok nr. I 8

1888-1900

Døde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens,
ved Barn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1888
  Mandkjøn
8 23/3 31/3 31/3 Gift forhenv. Skolelærer Tjøstolf Hansen   1802     Sandøkedal Stensrønningen 331
9 31/3 10/4 10/4 Gift Sogneprest Johan Fredrik Lampe   1811     Bergen Bamble Prestegaard 331
10 19/4 26/4 26/4 Arb. Enkem. Peder Pedersen Omborsnæs   1818     Bamble Brevig 331
11 4/5 11/5 11/5 Gaardm. Enkem. Jakob Halvorsen Rogn   1811     Bamble Rognskaasene 331
12 10/5 17/5 17/5 Sømand, Ungk. Thomas Amandus Aanesen   1870 12 8 Krabberødstrand Krabberødstrand 331
13 15/5 23/5 23/5 Gift Gaardm. Erik Isaksen Asdal   1812     Klep Asdal 331
14 1/7 6/7 6/7 Gift Husm. John Rasmussen Kjennekaasa (Haukedal)   1851     Haukedal Haukedal 331
15 7/7 14/7 14/7 Gift Arb. Frants Andreassen Herre   1853     Herre Herre 331
16 15/7 19/7 19/7 Ungk., Gaardm. Nils Eliassen Rognskaasene   1831     Rognskaasene Rognskaasene 331
0 20/7 26/7 26/7 Enkem. Gaardm. Aslak Aanesen Hafredal   1838     Bamble Hafredal 331
17 21/7 26/7 26/7 Enkem. Grdm. Kittil Johnsen   1815     Rørholt Hansemyr 332
18 25/7 30/7 30/7 Dreng Fattiglem Terkel Terkelsen Arb. Therkel Olsen 1874     Fjære Sogn Vissestad 332
0 21/8 29/8 5/9 Fraskilt Arb. Knud Halvorsen   1821     Tørdal Bamble 332
19 3/8 9/8 9/8 Enkem. Gartner Erik Andersen   1829     Herre Rafnæs 332
20 11/8 17/8 17/8 Enkem. Føderaadsm. Søren Knudsen Ødegaarden   1803     Drangedal Brevig (vestre) 332
21 1/8 5/8 17/8 Hjemmedøbt Barn Karl Thoresius Kittilsen Murer Kittel Eriksen Herre 1888 7 15 Herre Herre 332
22 19/8 25/8 25/8 Barn Jakob Andreas Larsen Gaardm. Lars Abrahamsen Aasland 1884 10 4 Aasland Aasland 332
23 1/9 6/9 6/9 Barn Lars Aas Larsen Vaag Enkem. Lars And. Vaag 1888 6 5 Vaag Vaag 332
24 2/9 7/9 7/9 Ugift Gaardm.søn Ole Eliassen Høen   1872     Høen Høen 332
25 4/9 10/9 10/9 Gift Arb. Bertel Andreas Aslaksen   1863     Bamble Presteg. Hafredal 332
26 12/9 19/9 19/9 Enkemand Arb. Kristen Hansen   1818     Herre Herre 332
27 29/9 5/10 5/10 Barn Markus Pedersen Skare Gaardm. Peder Gundersen Skare 1883 6 1 Skare Skare 333
28 14/10 22/10 22/10 Gift Gaardm. Nils Jakob Aanesen   1821     Vissestad Bjerkeseth 333
29 17/10 23/10 23/10 Gift Gaardm. Jørgen Pedersen Elvig   1849     Elvig Brevigstrand 333
30 11/11 20/11 20/11 Enkem. Føderaadsm. John Jakobsen   1809     Blegelid Blegelid 333
0 27/8 - - Sømand, Ungk. Jørgen Andreas Gundersen   1868 3 3 - - 333
31 29/11 4/12 4/12 Enkem. Maskinist Robert Knudzen   1828     Moss Ødegaarden 333
32 8/12 17/12 17/12 Enkem. Føderaadsm. Lars Hansen Vinje   1805     Vinje Vinje 333
  1888
  Kvindekjøn
5 11/3 18/3 31/3 Enke, Fattiglem Anne Marie Larsdtr. Svindland   1800     Nysteen Nustad 331
6 28/3 5/4 5/4 Barn Gunhilde Johanne Tande Veiopsynsm. Ole Tande 1886 1 17 Krabberødstrand Fæseth 331
7 31/3 6/4 6/4 Gift Gaardm.kone Marie Vauvert, f. Flek Gaardm. Louis Vauvert 1816     Porsgrund Traag 331
8 7/4 11/4 11/4 Hjemmedøbt Barn Karen Lovise Antonsdtr. Arb. Anton Larsen 1888 4 6 Sortebogen Sortebogen 331
9 21/4 1/5 1/5 Enke Marthe Gundersdtr.   1806     Tørdal (Drangedal) Steensmyren 331
10 4/5 11/5 11/5 Barn Augusta Marie Nilsdtr. Arb. Nils Svendsen 1877     Sverige Masterødeiet 331
11 15/5 23/5 23/5 Gift Kone Jakobine Mariane Hermansen Smed Svend F. Hermansen 1822     - Herre 331
12 29/5 3/6 3/6 Enke Fattiglem Marie Iversdtr.   1802     Søvde Prgj. Vissestad 331
13 31/5 6/5 - Barn Karen Birgitte Tollefsdtr. Hafredal Grubearb. Tollef Evensen 1887 7 31   Ødegaarden 331
14 8/6 15/6 15/6 Gift Kone Gunhild Andrea Halvorsdtr. Gaardm. Anders Larsen Bakke 1851     Tørrisdal Bakke 331
15 27/5 2/6 2/6 Pige Anne Berthea Thorsdtr. Berg   1865     Kilebygden Berg 332
16 22/6 29/6 29/6 Gift Kone Fattiglem Anne Gurine Johnsdtr. Arb. Erik Olsen 1817     Solum Herre 332
17 12/6 19/6 19/6 Enke Gunhild Wraaline Thorsdtr.   1824     Moeiet Rugtvedt 332
18 6/7 11/7 11/7 Enke Maren Gurine Larsdtr.   1806     Evensvig (Rogn) Omborsnæs 332
19 5/7 11/7 11/7 Enke, Fattiglem Kirstine Abrahamsdtr.   1799     Esse Vissestad 332
20 25/7 29/7 29/7 Barn Gunda Lovise Karlsdtr. Arb. Karl Gundersen 1888 2 24 Siljanbugten Siljanbugten 332
21 30/8 6/9 6/9 Barn Anne Kirstine Larsdtr. Gaardm. Lars And. Vaag. 1885 9 16 Vaag Vaag 332
22 7/10 13/10 13/10 Gift Kone Jakobine Knudzen Maskinist Robert Knudzen 1836     Horten Ødegaardens Verk 332
23 29/10 3/11 3/11 Enke, Fattiglem Gunhild Olsdtr.   1811     Salen Vissestad 333
24 8/11 15/11 15/11 Gift Gaardm.kone Aase Marie Olsdtr. Gaardm. Lars Andersen Vaag 1843     Vallerønningen Vaag 333
25 16/11 22/11 22/11 Enke Laurine Larsdtr. Enkem. John Lavrantsen 1821     Hafreager Aarstad 333
26 29/11 5/12 5/12 Pige, Fattiglem Maren Bolette Olsdtr. Gaardemma   1819     Bamble Præstegaard Vissestad 333
27 6/12 13/12 13/12 Pige, Fattiglem Hanna Marie Haraldsdtr.   1862     Ekstrand Ekstrand 333
28 16/12 21/12 21/12 Gift Martine Haakonsdatter Ødegaarden Rentenist Huseier Arnold S. Ødegaarden 1863     Bærum Ødegaarden 333
29 6/12 21/12 21/12 Barn Anne Karine Arnoldsdtr. do, 1888 12 5 Ødegaarden Ødegaarden 333
  1889
  Mandkjøn
1 31/12-88 7/1 7/1 Barn Karl Halvorsen Blegelid Grdmd. Halvor Abrahamsen 1886 2 23 Moe Blegelid 334
2 23/1 30/1 30/1 Barn Nils Gustav Adolfsen Svensk Husm. Adolf Viktor Gustafsen 1888 6 3 Høenseiet Høenseiet 334
3 12/2 19/2 19/2 Barn Anders Marensius Andersen Gaardm.søn Anders Isaksen 1888 10 6 Valle Valle 334
4 17/2 25/2 25/2 Gift Gaardm. Jørgen Pedersen Vissestad   1818     Vissestadhagen Vissestadhagen 334
5 1/2 - - Gift Styrmand Karl Isaksen   1869     Sækkekilden Sækkekilden 334
6 12/3 17/3 17/3 Ugift Snedker Karl Johan Strandberg   1815     Sverige Gjerseth 334
7 21/3 29/3 29/3 Barn Halvor Knudsen Husm. Knud Halvorsen 1887 3 21 Grønli Grønli 334
8 12/4 19/4 19/4 Barn Johan Halvorsen Fisker Halvor Johnsen 1887 1 16 Salen Salen 334
9 30/4 7/5 7/5 Gift Fisker og Skomager Halvor Halvorsen   1844     Næsherred Kjønøen 334
10 7/5 11/5 11/5 Gift Grubearb. Andreas Johnsen   1821     Krogstad Förs. Bohuslän Ødegaardens Verk 334
11 7/5 12/5 12/5 Barn Thor Henriksen Grdmd. Henrik Klausen 1887 9 32 Gjømble Gjømble 334
12 1/5 9/5 9/5 Uægte Barn Ole Andreas Andreassen Ungk. Arb. Andreas Kristensen 1885 2 4 Grøsaas Grøsaas 335
13 26/5 1/6 1/6 Gift Arb. Andreas Pedersen   1833     Høland Herre 335
14 3/6 13/6 13/6 Barn Tron Andreas Tronsen Grdm. Tron Klausen Finmark 1888 4 3 Finmark Finmark 335
15 17/6 21/6 21/6 Barn John Johnsen Grdm. John H. Sundby 1880     Sundby Sundby 335
16 29/6 4/7 4/7 Gift Gaardm. Lars Halvorsen   1831     Rønholt Tinderholt 335
17 4/7 9/7 9/7 Gift Fattiglem Ole Bjørnsen   1794     Seljord Vissestad 335
18 - 29/7 29/7 Enkem. Skomager Johan Andersen Rogn   1846     Tangvald Rogn 335
19 28/7 31/7 31/7 Barn Hans Gundersen Grdm. Gunder Evensen 1881 2 5 Rogn Rogn 335
20 18/7 21/7 22/8 Barn Anders Kristian Arntsen Grubearb. Arnt Zakarias Andersen 1889 3 18 Ødegaardens Verk Ødegaardens Verk 335
21 22/8 27/8 30/8 Barn Oscar Bentsen Grubearb. Bent Olsen 1883 3 1 Sødholteiet Sødholteiet 335
22 26/8 30/8 30/8 Barn Anders Bentsen 1885 1 28 335
23 31/8 3/9 3/9 Barn Nils Bentsen 1879 1 28 335
24 12/9 19/9 19/9 Barn Jens Jakobsen Husmd. Jakob Jensen 1882     Løvaasen Løvaasen 336
25 15/9 20/9 20/9 Ugift Fattiglem Wilhelm Køhler   1810     Næs Jernværk Vissestad 336
26 13/10 19/10 19/10 Barn Peder Johansen Grubearb. Johan Pettersen 1888 10 31 Ødegaardens Verk Ødegaardens Verk 336
27 7/10 13/10 13/10 Barn Hans Kristian Olsen Sømand Ole Peter Olsen 1888 4 11 Ekstrand Ekstrand 336
28 17/10 25/10 25/10 Ugift Gaardm.søn Gunder Olsen   1869     Klyvsgaard (Rogn) Klyvsgaard 336
29 22/10 26/10 26/10 Ugift Arb. Axel Johannessen   1868     Krogstad (Bohuslän) Rønholt 336
30 11/11 18/11 18/11 Ugift Gaardm.søn Erik Larsen   1869     Modalen Modalen 336
31 11/11 19/11 19/11 Ugift Skibsfører Isak Torstensen   1859     Eg Eg 336
32 13/11 20/11 20/11 Enkem. Føderaadsm. Peder Ellefsen   1797     Grimserød Grimserød 336
33 17/11 20/11 20/11 Barn Christian Petersen Slagter Johannes Petersen 1885 7 4 Fæseth Fæseth 336
34 14/11 21/11 21/11 Enkem. Føderaadsm. Christian Nils Clausen   1808     Kjønøen Kjønøen 336
35 17/11 24/11 24/11 Barn Ingvald Isaksen Grubearb. Isak Larsen 1886 10 14 Hafsund Hafsund 336
36 19/11 25/11 25/11 Ugift Baadbygger Christen Severin Hansen   1852     Sortebogen Asdaltangen 336
37 20/11 27/11 27/11 Barn Johannes Pedersen Arb. Peder Pedersen 1889 8 25 Herre Herre 337
38 20/11 28/11 28/11 Gift Inderst Per Andersen   1811     Sillerud Fors. Wermeland Hartvedt 337
39 6/12 13/12 13/12 Barn Carl Johan Andersen Svensk Grubearb. Anders Magnus Andersen 1884 4 24 Fæsetkleven Fæsetkleven 337
40 6/12 18/12 18/12 Barn Gustav Albin Johansen Grubearb. Johan Svensen Strøm 1887 12 13 Fæsetkleven Fæsetkleven 337
41 9/12 16/12 16/12 Barn Tron Tronsen Gm. Tron Clausen 1889 10 3 Finmark Finmark 337
42 16/12 21/12 21/12 Enkem. Smed Ole Aslaksen   1810     Tørresdal Kaasene (Dørredahl) 337
43 25/12 31/12 31/12 Barn Amund Thorsen Gaardm. Thor Andreas Andersen 1882     Kjørestad Kjørestad 337
44 25/12 31/12 31/12 Barn Thor MariusThorsen do. 1884 7 9 Kjørestad Kjørestad 337
45 16/12 23/12 31/12 Barn Ole Mathiassen Grubearb. Mathias Olsen 1887 9 26 Skaatø Hartvedt 337
0 7/11-87 - - Sømand William Hansen   1860     Bamble Død paa Søen 337
  1889
  Kvindekjøn
1 28/12-88 3/1 3/1 Gift Fattiglem Aase Andrea Kristensdtr. Siljanbugten Arb. Nils Johnsen Nyhus 1828     Solum Siljanbugten 334
2 25/12-88 3/1 3/1 Gaardm.enke Marthe Margrethe Larsdr. Thomasbo   1798     Asvald Thomasbo 334
3 27/12-88 5/1 5/1 Husm.enke Ingeborg Aadnesdtr.   1812     Hellestvedt Bambleeiet 334
4 1/1 8/1 8/1 Barn Marthe Andrea Olsdtr. Gaardm. Ole Andersen Gjerseth 1888 10 8 Gjerseth Gjerseth 334
5 4/1 12/1 12/1 Barn Marhe Kirstine Knudsdtr. Gaardm. Knud Johnsen 1888 1 5 Langø (Skaatø) Høen 334
6 16/1 24/1 24/1 Gift Mariken Larsdtr. Aasland Gaardm. Abraham Nilsen 1814     Dørredal Aasland 334
7 22/1 27/1 27/1 Enke Fattiglem Berthe Marie Knudsdtr.   1834     Kilebygden Krabberødstrand 334
8 5/2 12/2 12/2 Annette Sofie Møller, Frøken   1821     Graaten Holden 334
9 5/3 10/3 10/3 Pige Maren Severine Sivertsdtr.   1807     Stathelle Soli 334
10 4/3 10/3 10/3 Barn Anna Kirstine Larsdtr. Grdmd. Lars A. Gromestad 1883 8 1 Hydal Hydal 334
11 14/3 22/3 22/3 Pige Maren Kirstine Nilsdtr.   1868     Svindland Svindland 335
12 24/3 30/3 30/3 Konen Anne Karine Kristensdtr. Bruger Halvor Simonsen 1831     Hydal Gungerønningen 335
13 24/3 1/4 1/4 Grdm.enke Marie Andersdtr. Moe Grdm. Eilert P. Moe 1847     Rørholt Moe 335
14 12/4 19/4 19/4 Barn Helma Mathilde Severinsdtr. Sømand Severin Kristensen 1888 7 15 Eksrønningen Eksrønningen 335
15 16/4 20/4 20/4 Barn Klara Thorine Alexandersdtr. Grubearb. Alexander Johnsen 1888 3 28 Hafredal Hafredal 335
16 21/4 28/4 28/4 Arb.k. Berthe Kristine Pedersdtr. Grubearb. Ole Nilsen 1827     Vissestad Ødeg. Værk 335
17 23/4 2/5 2/5 Arbk. Marthe Andersdtr. Arb. Jens Petersen 1820     Solum Herre 335
18 29/4 4/5 4/5 Enke Anne Marie Pedersdtr.   1802     Omborsnes Trolddalen 335
19 29/4 6/5 6/5 Grmd.k. Anne Marie Rasmusdtr. Grdm. Kjel Larsen 1852     Bamble Linna 335
20 15/5 22/5 22/5 Thora Alvilde Johannesdtr. (uægte Barn) Omreisende Skomagersvend Johannes Johannessen 1888 1 8 Herre Herre 335
21 6/6 13/6 13/6 Pige Fattiglem Inger Kirstine Kittelsdtr.   1843     Sververkjær Fossing 336
22 12/7 15/7 15/7 Barn Maria Kersten Flood Kasserer Fritz Flood 1889 3 22 Ødeg. Værk Ødeg. Værk 336
23 23/7 29/7 29/7 Pige Grdmdtr. Hanna Thorea Halvorsdtr. Grdm. Lars Halvorsen Sødholt 1872 2 6 Sødholt Sødholt 336
24 4/8 8/8 8/8 Pige Fattiglem Aaste Marie Knudsdtr.   1834     Høenseiet Vissestad 336
25 17/8 22/8 22/8 Hjemdøbt Barn Kirstine Marie Hansdtr. Grdm. Hans Nilsen Toner 1889 8 12 Toner Toner 336
26 31/8 5/9 5/9 Barn Anna Oselia Bentsdtr. Grubearb. Bent Olsen 1887 4 23 Sødholteiet Sødholteiet 336
27 29/9 7/10 7/10 Barn Aavedt Marie Manasdtr. Vinje Husm. og Grdm.. Manas E. Vinje 1879     Vinje Bersland 336
28 30/9 8/10 8/10 Ugift Grdm.dtr. Sara Helene Olsdtr. Flaaen   1834     Flaaten Flaaten 336
29 3/10 9/10 9/10 Kone Asborg Kristensdtr. Grubearb. Anders P. Qvarnstrøm 1854     Vegaardsheien Nysteen 336
0 7/12-88 19/12-88 11/8 Ugit Fattiglem Signe Malene Jakobsdtr.   1820     Kilebygden Slaatta (Rørholt) 336
30 6/11 11/11 11/11 Udøbt Pigebarn   1889 10 5 Rosland Rosland 336
31 8/11 13/11 13/11 Kone Anne Lena Andersdtr. Svensk Grubearb. Johannes Jansen 1833     Bohuslan Rønholt 336
32 11/11 18/11 18/11 Barn Hanna Berthea Zakariasdtr. Gaardm. Zacharias Johnsen Rogn 1887 8 2 Rogn Rogn 337
33 20/11 25/11 25/11 Barn Hanne Lovise Petersen Slagter Johannes Petersen 1887 9 15 Fæseth Fæseth 337
34 19/11 27/11 27/11 Barn Alettte Gurine Halvorsdtr. Gaardm. Halvor Thorsen 1889 11 19 Skaugen Skaugen 337
35 2/12 9/12 9/12 Husm.enke Maren Anne Pedersdtr.   1818     Ulefos Tangen (Rørholt) 337
36 29/11 9/12 9/12 Barn Christiane Marie Johannesdtr. Grubearb. Johan Edvard Johansen 1889 3 3 Fæsethkleven Fæsethkleven 337
37 10/12 14/12 14/12 Barn Anne Eline Johansdtr. Grubearb. Johan Svensen Strøm 1885 11 7 Fæsethkleven Fæsethkleven 337
38 20/12 28/12 28/12 Kone Bolette Marie Jensdtr. Snedker Hans Jakobsen 1853     Herre Herre 337
39 25/12 31/12 31/12 Pige Johanne Marie Thorsdal Gaardm. Thor Andreas Andersen 1875     Kjørrestad Kjørrestad 337
40 25/12 31/12 31/12 Barn Maren Claudine Karete Thorsdal Gaardm. Thor Andreas Andersen 1886 10 19 Kjørrestad Kjørrestad 337
41 18/12 23/12 31/12 Enke Fattiglem Anne Marie Aslesdtr.   1820     Egelund Nysteneiet 337
  1890
  Mandkjøn
1 5/1 12/1 12/1 Gift Baadbygger Hans Sivertsen   1816     - Asdaltangen 338
2 11/1 17/1 17/1 Uægte Barn Anders Aanundsen Gaardm. Aanund Olsen Helleseng af Skaatø 1889 12 28 - Trosbyeiet 338
3 15/1 22/1 22/1 Barn Otto Johnsen Grub. John Olsen 1887 5 14 - Fæset 338
4 26/1 2/2 2/2 Fattiglem Enkem. Jens Jensen   1846     - Herre 338
5 10/2 16/2 16/2 Barn Kristofer Andersen Gmd. Anders Kristofersen 1875     - Linnakaasa 338
6 18/2 26/2 26/2 Barn Gunvald Johannes Tande Formand Ole Gundersen Tande 1888 1 12 - Feset 338
7 5/3 11/3 11/3 Barn August Kristian Augustsen Svensk Grubearb. A. Svendsen 1890 2 22 - Feset 338
8 18/3 24/3 24/3 Enkem. Husm. Isak Pedersen   1821     - Nystenseiet 338
9 18/3 26/3 26/3 Barn Peder Martinius Haraldsen Gmd. Harald Pedersen 1890 3 3 - Rosland 338
10 27/3 3/4 3/4 Gift Hmd. Fattiglem Knud Brynildsen   1828     Grasmyr Egseiet 338
11 15/4 19/4 19/4 Barn Svenung Leifsen Grubearb. Leif Sveinungsen 1889 12 29 - Haukedalkaasen 339
12 25/4 30/4 30/4 Barn Severin Peter Tollefsen Værksarb. Tollef Hafredal 1886 4 13 - Hafredal 339
13 26/4 2/5 2/5 Barn Torvald Toresius Guttormsen Arb. Guttorm Holde 1876     Langesund Gjerset 339
14 17/5 23/5 23/5 Ungk. Sømand Halvor Martinius Rasmussen Hmd. Rasmus Jørgensen
Susanne Jensdtr.
1868 5 10 Konf. 1/4-83 Trosby 339
15 10/6 18/6 18/6 Gift Husm. Isak Berntsen   1818     Drangedal Løvaasen (Mo) 339
16 15/6 18/6 18/6 Barn Johannes Thorsen Søm. Thor A. Hansen 1887 8 21   Krabberødstrand 339
17 19/6 24/6 24/6 Ungk. Gaardm.søn Abraham Nilsen Gmd. Nils Olsen
Birte Kristensdtr.
1866 9 3 Konf. 16/4-82 Svinland 339
18 18/8 23/8 - Barn Martinius Pedersen Merker Peder Christensen 1887 1 30 - Gunge 339
19 2/7 9/7 9/7 Gift Gaardbr. Knud Gundersen   1834     - Sværverkjær 339
20 15/7 18/7 18/7 Barn Claus Isaksen Gmd. Isak Torjussen Glittum 1890 5 24 - Glittum 339
21 28/7 30/7 30/7 Barn Johannes Johansen Svensk Veiarb. Johan August Johnsen 1889 1 27 - Krabberød 339
22 27/7 31/7 31/7 Uægte Barn Laurits Lauritsen Arb. Laurits Svendsen Skaugen
og Pige Martine Andersdtr. Linnekaasen
1885 5 7 - Linnekaasen 340
23 30/7 3/8 3/8 Gift Arb. Mathias Hansen Herre Grdm. Hans Karl Evensen Gjønnæs 1862 9 3 Konf. 8/4-74 i Laurvik Herre 340
24 4/8 9/8 9/8 Gift Grdm. Lars Arnoldsen Rørholt   1812     - Rørholt 340
25 4/8 10/8 10/8 Ungk. Styrm. Knud Thorsen Matros Thor Knudsen 1865 10 6 Midgaardseiet
Konf. 10/4-82
Krabberødstrand 340
26 7/8 12/8 12/8 Gift Grdm. Knud Thomassen Dalene Rørholt   1852     - Rørholt 340
27 14/8 20/8 20/8 Gift Grubearb. Ole Martin Larsen   1842     Saude Prgj. Rosland 340
28 27/8 3/9 3/9 Barn Lars Theodor Andersen Kværnstrøm Grubearb. Anders Pedersen Kværnstrøm 1889 5 19 - Myren u. Bjerkeset 340
29 7/9 12/9 12/9 Barn Carl Oscar Lindberg Grubearb. Carl Johan Lindberg 1886 3 4 - Ødegaardens Værk 340
30 20/9 25/9 25/9 Uegte Barn Carl Martinius Tronsen Ungk. Arb. Tron Olsen fra Ulefos (f. 1860)
Pige Marie Carlsen Kolstad (f. 1865)
1890 9 6 - Ødegaardens Værk 340
31 10/10 16/10 16/10 Barn Jens Ingolf Zakariassen Gmd. Zakarias Hansen 1889 6 23 - Brevikstranden 340
32 2/11 8/11 16/10 Gift Grubearb. Nils Guldbrandsen   1831     Modums Prgj. Ødegaardens Verk 340
33 8/11 15/11 15/11 Barn Christian Johan Johansen Gubearb. Johan Edvard Johannesen 1890 11 8 - Fæseth 341
34 12/11 16/11 16/11 Gift Sømand Martin Hansen   1848     Porsgrund Herre 341
35 16/11 24/11 24/11 Enkem. Føderaadsm. Simon Arnoldsen   1801     - Rørholt 341
36 22/11 29/11 29/11 Barn Otto Almqvist Grubearb. Johan Almqvist 1890 11 17 - Ødegaardens Verk 341
37 14/12 20/12 20/12 Enkem. Husmm. Anund Knudsen   1815     - Bjerkeseth 341
  1890
  Kvindekjøn
1 6/1 11/1 11/1 Barn Inga Pauline Isaksdtr. Sømand Isak Hansen 1888 12 4   Trosbyeiet 338
2 7/1 14/1 14/1 Barn Elise Andersdtr. Grub. Anders Magnus Andersen 1889 8 29   Fæsetkleven 338
3 22/1 28/1 28/1 Kone Kirsten Karine Eriksdtr. Gmd. Lars Olsen Modalen 1839       Modalen 338
4 23/1 31/1 31/1 Barn Ingeborg Amanda Karlsdtr. Arb. Karl Johan Ellefsen 1889 12 21   Herre 338
5 10/2 17/2 17/2 Barn Dorthe Sofie Gundersdtr. Gmd. Gunder Olsen 1887 3 29   Busterød 338
6 22/2 27/2 27/2 Enke Fattiglem Taran Andersdtr.   1815     Findal Fattigaarden Vissestad 338
7 27/2 5/3 5/3 Enke Fattiglem Inger Marie Thorsdtr.   1800     Gjersetj Fattigaarden Vissestad 338
8 28/2 9/3 9/3 Uægte Barn Ragna Marie Skaun Svensk Maler Oskar Skaun fra Skien 1890 2 13   Herre 338
9 2/3 9/3 9/3 Enke Fattiglem Anne Kirstine Olsdtr.   1813     Skougen Fattiggaarden 338
10 13/3 21/3 21/3 Brugerenke Malene Larsdtr.   1817     Lunde Herre Dørredal 338
11 14/3 21/3 21/3 Enke Fattiglem Helene Gulmundsdtr.   1803     Herre Fattiggaarden 339
12 24/3 26/3 26/3 Barn Kirstine Marie Petrea Haraldsdtr. Gmd. Harald Pedersen Rosland 1888 8 17   Rosland 339
13 25/3 30/3 30/3 Barn Marit Hansine Hansen Sømand Isak Hansen 1888 12 4   Ekstrand 339
14 22/3 31/3 31/3 Kone Ingeborg Kirstine Amundsdtr. Gmd. Torgrim Hansen 1817     Omborsnæs Fæset 339
15 8/4 14/4 14/4 Barn Martha Olafsen Lærer Olaf Olafsen 1887 10 4   Rørholt 339
16 13/4 21/4 21/4 Gmd.enke Elise Martine Hansdtr.   1796       Brevigstranden 339
17 2/5 9/5 18/5 Barn Inga Magdalene Sørensdtr. Landh. Søren J. Thorsdal 1889 8 30   Fæset 339
18 4/5 9/5 18/5 Barn Anna Pauline Tronsdtr. Gmd. Tron Olsen 1889 9 19   Rørholt 339
19 6/5 10/5 18/5 Enke Fattiglem Berhe Larsdtr.   1809     Linnekaasa Vissestad Fattigaard 339
20 7/5 10/5 10/5 Barn Christiane Martiniusdtr. Gmd. Martinius Isaksen 1881       Eg 339
21 1/6 7/6 7/6 Barn Hulda Marie Johnsen Bruger Anders Johnsen 1878 1 31   Rakkestad 340
22 5/6 10/6 10/6 Fattigl. Arb.enke Alette Marie Torvildsdtr.   1820     Rogn Vissestad Fg. 340
23 4/6 10/6 10/6 Gift Kone Maren Kirstine Torbjørnsdtr. Gmd. Ole Jensen Dal 1823     Grobstok Dal 340
24 11/6 16/6 29/6 Barn Johanne Marie Carlsdtr. Grub. Carl Aug. Johansen 1890 11 31   Ødegaardens v. 340
25 6/7 11/7 11/7 Gift Kone Nikoline Andersdtr. Meikjær Grub. Peder Hansen 1851     Eker Pgj. Meikjær 340
26 29/7 4/8 4/8 Barn Sofie Bryntesdtr. Husm. Brynte Olsen 1884 7 6   Rørøholt 340
27 22/8 27/8 27/8 Gift Kone Aase Kittilsdtr. Husm. Erik Johannessen Sortebogen 1809       Sortebogen 340
28 24/8 31/8 31/8 Enke Karen Gjertsdtr. Stensrønningen   1810       Stensrønningen 340
29 15/9 20/9 20/9 Uægte Barn Elise Marie Eriksdtr. Kjørstad Arb. Erik Lax 1880     Trosby Kjørstad 340
30 21/9 29/9 29/9 Enke Marthe Halvorsdtr.   1810     Herre Asdaltangen 340
31 10/10 18/10 18/10 Pige Karen Marie Halvorsdtr. Haugerød   1871       Roslanddalen 341
32 21/10 27/10 27/10 Ugift Pige Elen Marie Terjersdtr.   1814     Hvideseid Prgj. Mo (Grasdalen) 341
33 25/10 1/11 1/11 Enke Anne Marie Mikkelsdtr. Enke efter Arb. Johan Olsen Kjønøen 1806       Kjønøen 341
34 30/10 4/11 4/11 Gift Kone Kirsten Hansdtr. Grubearb. Svend Ellefsen 1829     Elfsborg Län Ødegaardens Verk 341
35 8/11 13/11 13/11 Gift Kone Martine Haraldsdtr. Sømand Karl Knudsen 1864       Egsrønningen 341
36 12/11 20/11 20/11 Føderaadsenke Sigrid Knudsdtr. Enke efter Gmd. Amund Knudsen 1812     Rollags Prgj. Kjørestad 341
37 17/11 22/11 22/11 Barn Anne Marie Pedersdtr. Sneder Peder Jensen 1890 10 22   Moe 341
38 22/11 27/11 27/11 Barn Christiane Marie Edvarda Johannesdtr. Grubearb. Johan Edvard Johannessen 1890 11 8   Fæseth 341
39 22/11 29/11 29/11 Gift Kone Gunhild Haraldsdtr. Arb. Ole Olsen 1841     Bamble Dørredahl 341
40 27/11 5/12 5/12 Pige Gaardmd.dtr. Andrea Larsdtr.   1859       Ødegaardens Verk 341
41 29/11 5/12 5/12 Barn Aslaug Otilde Pedersdtr. Gmd. Peder Andreas Olsen 1890 11 28   Fossing 342
42 17/12 23/12 23/12 Kone Marthe Larsdtr. Gmd. Timand Pedersen Nustad 1814       Nustad 342
  1891
  Mandkjøn
1 1/1 9/1 9/1 Gift Grdmd. Gunder Olsen   1844     Skogstad Bamble 342
2 4/1 9/1 9/1 Enkem. Fattiglem Lars Olsen   1824     Bjerkeseth Vissestad Fattiggaard 342
3 19/1 29/1 29/1 Ugift fhv. Grdm. Amund Hansen Levede af sine egne midler 1809     Vinje Vinje 342
4 31/1 4/2 4/2 Barn Hans Larsen Svensk Grubearb. Lars Hansen Hafredal 1880       Barkedalen (Hafredal) 342
5 18/2 25/2 25/2 Barn Johan Martinsen Moderen; Grubearb.enke Sina Larsen, enke efter Ole Martin Larsen 1885 10 28 Skaatø Ødegardens Værk 342
6 20/2 25/2 25/2 Barn Gustav Johansen Strøm Svensk Grubearb. Johan Svendsen Strøm 1890 11 11   Fæseth 342
7 13/3 19/3 19/3 Barn Johan Albert Weckhorst Grubeform. Gustav Adolf Fredrik Weckhorst 1890 7 13 Valle Valle 342
8 23/3 28/3 28/3 Barn Johan Peter Petersen Vognmand Otto Petersen 1890 4 17 Fæseth Fæseth 343
0 25/3 - - Ungk., Styrm. Ole Andreas Olsen Husm. Ole Olsen
Marte Oline Olsdttr.
1866 10 30 Konf. 16/4-82 Skougen 343
9 3/4 7/4 7/4 Barn Søren Peder Gutormsen Emissær Hans Gutormmsen 1891 1 7 Fæseth Fæseth 343
10 2/4 9/4 9/4 Barn Oskar Eliander Johansen Grubearb. Johan Olsen 1891 2 3 Vissestad Vissestad 343
11 14/4 21/4 21/4 Uegte Barn Christian Theodor Christiansen Ungk. Grdm.søn Christian Markus Ellefsen Mørkevig af Skaatø
Pige Signe Torine Nilsdtr.
1891 2 23 Spertangen (Blegelid) Spertangen 343
12 23/4 30/4 30/4 Enkem. Arb. Mads Halvorsen   1824     Svartebogen Omborsnæs 343
13 24/4 2/5 2/5 Gift Husm. Arne Antoniussen   1828     Modums Prgj. Rosland 343
14 26/4 2/5 2/5 Gift Grdm. Jørgen Johsen   1818     Brevigstrand Brevigstrand 343
15 24/4 2/5 2/5 Grubearb. Hans Johannesen   1819     Haabøls Prgj. Ødegaardens Verk 344
16 3/5 10/5 10/5 Gift Fattiglem Martin Soman Knudsen   1810     Stokke Prgj. Egstrand 344
17 5/5 12/5 12/5 Barn Isak Abrahamsen Landhandl. Abraham Hansen 1889 11 4 Krabberød Krabberød 344
18 18/5 25/5 25/5 Ungk. Smed Isak Olsen   1831     Svindland Brevik 344
19 19/5 26/5 26/5 Barn Oscar Martinius Johansen Grubeform. Johan Carlsen 1886 12 20 Hafredal Hafredal 344
20 23/5 1/6 1/6 Gift Grdm. Nils Sivertsen   1814     Eidanger Linna 344
21 2/6 6/6 6/6 Gift Grdm. Halvor Isaksen   1819     Skaugen Skaugen 344
22 10/6 14/6 14/6 Gift Fattiglem John Nilsen   1820     Herre Herre 344
23 12/6 17/6 17/6 Barn Mikal Edin Fabrikarb. Johan Olsen Edin 1887 5 19 Herre Herre 344
24 13/6 20/6 20/6 Enkem. Husm. Ole Torbjørnsen Eidet   1814     Langesenden Skare-eiet 345
25 24/6 30/6 30/6 Gift Husm. Anders Stiansen   1837     Melum Fossing 345
0 6/6 -- - Ungk. Sømand Gunder Andersen Søn af Søman Anders Gundersen og Birte Marie Knudsdtr. 1871 10 30 Konf. 2/5-86 Krabberødstrand 345
26 27/6 1/7 1/7 Ungk. Grubarb. Peter Andreas Andersen   1853     I nærheden af Trondhjem Fæsethkleven 345
27 2/7 777 7/7 Gift Arb. Halvor Johnsen Tømmerm. John Halvorsen
Ingeborg Kirstine Thomasdtr.
1859 10 24 Salen
Konf. 12/4-75
Salen 345
28 23/7 28/7 28/7 Gift Fattiglem Arve Larsen   26/12-02     Hofsten Herre 345
0 27/7 - - Ungk. Grdm. Lars Thorsen   1812     Siljan Siljan 345
29 28/7 478 4/8 Enkem. Grdm. Ole Larsen   1828     Hafredal Vissestad 345
30 31/7 5/8 5/8 Gift Fattiglem Torkel Larsen   1811     Hofsten Hofsteneiet 345
31 13/8 18/8 18/8 Ungk. Arb. Harald Torgersen Skomager Torger Halvorsen og
Anne Tomine Eliasdtr.
1872 7 12 Kragerø,
konf. Bamble 9/10-87
Valle 345
32 22/8 29/8 29/8 Distrikslæge Fredrik Charles Vauvert   1843     Bamble Sogndal i Dalene 346
33 26/8 1/9 1/9 Husm. Enkem. Simon Olsen   1804     Vik Sortebogen 346
34 11/9 17/9 17/9 Barn Gustav Adolf Carlsen Grubearb. Carl Gundersen 1888 12 19   Blegelid 346
35 18/9 19/9 19/9 Barn Anders Peter Carlsen Grubearb. Karl Oskar Andersen 1886 12 13 Isnæs Isnæs 346
36 22/9 29/9 29/9 Barn Peder Hansen Grubearb. Hans Petersen 1888 6 4 Wissestad Wissestad 346
37 26/9 1/10 1/10 Fattiglem Enkem. Knud Andersen   1805     Nenseth Nenseth 346
38 29/9 5/10 5/10 Enkem. Føderaadsm. Rasmus Larsen   1814     Herre Bamble 346
39 6/10 14/10 14/10 Ungk. Grdm.søn Peder Eilertsen Grdm. Eilert Pedersen Moe 1874     Moe Moe
(d. u. oph. i Skien)
346
40 16/10 21/10 21/10 Uegte Barn Oskar Adolf Andreassen Grubearb. Oskar Adolf Andreassen 1891 4 20 Ødegaarden Ødegaarden 346
41 1/11 9/11 9/11 Enkem. Sømand Karl Kristian Kristoffersen Busk   1859     Kjellemyr Bamble 346
0 13/11 - - Sømand Jakob Simonsen Tveten Husm. Simon Jakobsen
Inger Benedikte Jakobsdtr.
1867 5 24 Tveteneie
Konf. 1/4-83
Tinderholt 347
42 22/11 29/11 29/11 Enkem. Føderaadsm. Hans Hansen   1812     Krabberød Krabberød 347
43 20/11 29/11 29/11 Gift Føderadsm. Ole Olsen   1805     Vingerei Vingerei 347
44 26/11 2/12 2/12 Barn Jacob Larsen Grdm. Lars Andersen † 1885 1 15 Rørholt Rørholt 347
45 20/12 27/12 27/12 Barn Joakim Marius Petersen Arb. Peter Jensen (Forpagter) 1889 1 20 Vik (Nenseth) Vik (Nenseth) 347
46 19/12 28/12 28/12 Gift Grdm. Ole Karl Nilsen Grdm. Nils Olsen
Birte Kirstine Kristensdtr.
1864 5 15 Svindland
Konf. 20/4-79
Svindland 347
47 19/12 20/12 29/12 Barn Peder Edvard Pedersen Grdm. Peder Ellefsen 1890 12 13 Kjørestad Kjørestad 347
  1891
  Kvindekjøn
1 7/1 11/1 11/1 Husmd. Enke Fattiglem Ingeborg Knudsdtr.   1820       Bjønøen u. Bamble 342
2 24/1 1/2 1/2 Barn Hilda Marie Halvorsdtr. Sømand Halvor Olsen 1890 4 12   Egstrand 342
3 27/1 3/2 3/2 Gift Kone Birte Marie Hansen Svensk Grubearb. Anders Magnus Andersen 1858     Eidanger Rønholt 342
4 8/2 16/2 16/2 Gift Kone Ingeborg Dorthea Carlsdtr. Husm. Jakob Knudsen 1855     Nenseth Nenseth 342
5 16/2 22/2 22/2 Arbeiderenke Inger Maria Larsdtr. Enke efter Hugger Lars Olsen Omborsnæs. Forsørgedes nu af Sønnen 1812     Hafreager Omborsnæs 342
6 4/3 8/3 19/3 Et udøbt Pigebarn fra Polland Grdm. Amund Andersen Polland 1891 3 4 Polland Polland 343
7 13/3 20/3 20/3 Gaardmandsenke Maren Helene Johnsdtr. Enke efter Grdm. Knud Nilsen Omborsnæs. Egne Midler 1811     Stokke Omborsnæs 343
8 22/3 28/3 28/3 Barn Elise Nilette Nilsdtr. Grubearb. Nils Gustav Nilsen Nysten 1889 2 15 Krabberødstrand Nysten 343
9 27/3 4/4 4/4 Barn Klara Marie Christiansdtr. Koloen Grubearb. Christian Pedersen Koloen 1881     Glittum Fæseth 343
10 13/4 19/4 19/4 Barn Selma Marie Johansdtr. Grubearb. Johan Victor Andersen 1888 6 17 Rønholt Krabberød 343
11 18/4 25/4 25/4 Barn Hilda Sofie Olsdtr. Grubearb. Ole Edvin Pettersen 1887 3 29 Ødegaardens Værk Ødegaardens Værk 343
12 26/4 1/5 2/5 Barn Nora Annette Olsdtr. Grdm. Ole Karl Nilsen 1890 5 26 Svindland Svindland 343
13 28/4 5/5 5/5 Gift Kone Margrethe Larsdtr. Grdm. Nils Sørensen 1818     Langesund Rogn 344
14 8/5 14/5 14/5 Gift Kone Ingeborg Amalie Kittilsdtr. Grubearb. Nils Johannesen 1866     Herre Vestre Tveten 344
15 15/5 18/5 18/5 Uegte Barn Simonine Dorthea Simonsdtr. Ungk. Simon Olsen Sortebogen
Pige Nella Helene Halvorsdtr. Berg
1891 5 5 Sortebogen Sortebogen 344
16 11/5 18/5 18/5 Barn Simine Nilette Nilsdtr. Husm. Nils Olsen 1890 2 21 Spertangen (Blegelid) Spertangen 344
17 13/5 19/5 19/5 Pige Caroline Carlsen Datter af Omstreiferske Karen Marie Wilhelmsen 1873     Solums Prgj. Vissestad Fattiggaard 344
18 15/5 21/5 21/5 Pige Anne Marine Arvidsen Hjemme hos Faderen, der er Gartner 1863     Ekers Prgj. Fæsethkleven 344
19 28/5 4/6 4/6 Enke Fattiglem Inger Dorthea Hansdtr. Enke efter Husm. Gulbrand Eriksen Dalen u. Mo 1815     Omborsnæs Dalen (Mo) 344
20 2/6 8/6 8/6 Barn Hanna Lovise Isaksdtr. Grdm. Isak Hansen 1887 2 12 Klep Klep 344
21 17/6 23/6 23/6 Gift Kone Boel Kirstine Tellefsdtr Grdm. Søren Simonsen 1832     Sortebogen Thorsdal 344
22 18/6 24/6 24/6 Enke Anne Kirstine Karlsen Sømand Elias Karlsen. Forsørgedes hos Sønnen 1847     Eidanger Egstønningen 345
23 20/6 26/6 26/6 Enke Aaste Marie Eriksdtr. Egne Midler 1827     Isnæs Vallekjær 345
24 22/6 26/6 26/6 Barn Gunda Halvarda Gundersdtr. Arb. Severin Gundersen 1891 11 1 Berg Berg 345
25 13/7 1777 17/7 Arb.kone Kirstine Levorsdtr. Dagarb. Theodor Jørgen Olsen 1854     Solums Prgj. Herre 345
26 13/7 18/7 18/7 Gmd.kone Anne Dorthea Pedersdtr. Grdm. Thor Henriksen 1817     Langesund Gjømble 345
27 31/7 3/8 3/8 Fattiglem Pige Anne Sørine Sørensdtr.   1814     Holtet Vissestad Fattiggaard 345
28 4/8 8/8 8/8 Enke Fattiglem Marie Jørgensdtr.   1813     Holden Prgj. Herre 345
29 23/8 30/8 30/8 Gift Kone Ovidia Aslaksdtr. Grdm. Ole Eriksen Dahl 1859     Myrland Dahl 346
30 5/9 12/9 12/9 Ugift Ingeborg Marie Olsdtr. Egne Midler 1826     Svindland Svindland 346
31 15/9 22/9 22/9 Fattiglem Enke Kirsti Karine Henriksdtr.   1810     Mo Mollefjeld 346
32 25/9 2/10 2/10 Føderaadsenke Kirsti Mare Nilsdtr.   1814     Haukedal Vissestadhagen 346
33 6/10 14/10 14/10 Gmd.kone Mette Tobine Larsdtr. Grdm. Anders Edvard Hansen 1857     Asdalrønningen Bjørntvedt i Solum 346
34 12/10 20/10 20/10 Husm.kone Gunhild Marie Halvorsdtr. Husm. Karl Larsen 1857     Bergseiet Barlinddalen 346
35 15/10 22/10 - Barn Martha Lovise Levorsdtr. Snedker Levor Larsen Braaten 1891 2 4 Fæseth Fæseth 346
36 21/10 28/10 28/10 Gift Fattiglem Ingeborg Knudsdtr. Fattiglem Dagarb. Sondre Halvorsen 1818     Herre Herre 346
37 22/10 31/10 31/10 Gmd.kone Aase Kirstine Simonsdtr. Grdm. og Flaatem. Johan Petersen 1836     Sortebogen Herre 346
38 30/10 6/11 6/11 Ar.kone Inger Gurine Knudsdtr. Svensk Graastensmurer Herman Olsen 1862     Omlid Prgj. Rønholt 346
39 13/11 21/11 21/11 Barn Gunda Kirstine Hansdtr. Fabrikarb. Hans Kristensen 1891 4 21 Herre Herre 347
40 23/11 30/11 30/11 Barn Theodora Marie Karlsdtr. Sømand Karl J. Halvorsen 1889 10 12 Berg Berg 347
41 26/11 3/12 3/12 Gift Kone Nilette Toresie Halvorsdtr. Dagarb. Bernhard Gundersen 1867     Herum Berg 347
42 7/12 12/12 12/12 Enke Fattiglem Karen Marie Nilsdtr. Sagmester Hans Jacobsen Herre forsørges af Bamble Kommune 1825     Hundekilen Fæseth 347
43 10/12 18/12 18/12 Enke Karen Sofie Olsdtr. Forsørgedes af Sønnen, Grdm. og Fisker 7/1-98
5/4-18
    Fredrikstad
Bergs Prgj.
Arnesplads 347
44 12/2 20/12 20/12 Gift Kone Birthe Marie Olsdtr. Fattiglem, Arb. Jens Sivertsen 1828     Sannikedal Sortedal 347
  1892
  Mandkjøn
1 30/12-91 6/1 6/1 Gift Cellulosefabr.arb. Johan Olsen Edin   1858     Sverige Herre 348
2 39/2-91 9/1 9/1 Gift Husm. Henrik Henriksen   1813     Bjørntvedt i Solum Lund (Nenseth) 348
3 5/1 10/1 10/1 Ugift Sømand Oluf Hartvig Claussen Arb. Claus Tronsen og
Gunhild Marie Nilsdtr.
1875 6 24 Egsrønningen
Konf. 20/4-90
Egsrønningen 348
4 8/1 15/1 15/1 Gift svensk Agronom og Gartner Jens Arfridson   1824     Skaane Feseth 348
5 19/1 23/1 23/1 Barn Johan Mathias Johnsen Dagarb. John Andersen 1891 8 22 Herre Herre 348
6 30/1 7/2 7/2 Barn Oskar Matriniussen Snedker Martinius Andersen 1890 11 18 Siljanbugten Siljanbugten 348
7 6/2 12/2 12/2 Ugift Handelsmand Kristian Lukassen   1833     Herre Herre 348
8 11/2 19/2 19/2 Barn Ole Sigvald Hermansen Murer Herman Olsen 1891 10 30 Rønholt Rønholt 348
9 14/2 20/2 20/2 Ugift Gmd.søn Anders Kristian Andersen Grdm. Anders Hansen og
Maren Seriane Andersdtr.
1870 6 11 Sortedal
Konf. 8/10-86
Sortedal 349
10 12/2 21/2 21/2 Gift Sømand Karl Christian Hansen Fragtem. Hans Bjørnsen og
Anne Rosine Hansdtr.
1868 11 20 Egsrønningen
Konf. 20/4-84
Egsrønningen 349
11 12/2 21/2 21/2 Gift Sømand Halvor Olsen Vold Tømmerm. Ole Olsen og
Maren Gurine Isaksdtr.
1858 12 9 Egstrand Egsrønningen 349
12 18/3 25/3 25/3 Gift Grubearb. Torjus Svenungsen   1825     Lundeherred Ødegaardens Verk 349
13 24/3 31/3 31/3 Ugift Ole Hansen Landh. Hans Peter Olsen og
Anne Marine Olsdtr.
1877 2 9 Tvetenrønningen Tvetenrønningen 349
14 25/3 2/4 2/4 Enkem. Føderaadsm. Ole Jeneen   1826     Dal Dal 349
15 15/4 22/4 22/4 Ugift Tjener Ole Torgrimsen   1846     Grønvold Hvalvigen 349
16 17/4 25/4 25/4 Gift Grdm. Ole Kristensen   1823     Fæseth Rakkestad 349
17 27/4 5/5 5/5 Enkem. Arb. Erik Hansen Barth   1816     Herre Herre 349
18 6/5 13/5 13/5 Enkem. Grdm. Nils Sørensen   1822     Rogn Rogn 349
19 14/5 22/5 22/5 Barn Thomas Ingvald Brynjulfsen Snedker Thomas Brynjulfsen 1891 6 6 Herre Herre 350
20 21/5 29/5 29/5 Barn Ingvald Mathias Gundersen Grubearb. Gunder Gundersen 1891 2 4 Fæseth Fæseth 350
21 9/6 14/6 14/6 Gift Landh. Anton Everin Hansen   1836     Brevik Melby 350
22 9/6 14/6 14/6 Barn Arnt Martinius Arnesen Grdm. Arne Larsen 1891 11 21 Lønrøk Lønrøk 350
23 13/6 16/6 16/6 Uegte Barn Gustav Adolf Martiniussen Grubearb. Martinius Johannesen Nøkleby og
Arbeiderske Rakel Olsen
1891 9 3 Ødegaarden Ødegaarden 350
24 19/6 24/6 24/6 Barn Ole Olsen Maskinist ved Ødeg.s Verk Ole Christiansen Langø 1878     Skaatø Valle 350
25 23/6 28/6 28/6 Enkem. Fattiglem Abraham Evensen Fossing   1815     Tveraaen Vissestad Fattiggaard 350
26 27/6 2/7 2/7 Ugift Dagarb. Karl Isaksen   1826     Omborsnæs Omborsnæs 350
27 3/7 10/7 10/7 Barn Lars Henrik Hansen Husm. Hans Larsen 1892 3 4 Kjellemyr Kjellemyr 350
28 26/7 30/7 30/7 Barn Alfred Sigvart Augustsen Grubearb. August Josefsen 1890 1 25 Rønholt Rønholt 350
29 6/8 10/8 10/8 Barn Klaus Jørgenius Theodorsen Grubearb. Theodor Larsen 1892 1 28 Rønholt Rønholt 351
30 4/8 11/8 11/8 Fabrikarb. Thrond Kristensen   1815     Fæseth Bagerovnen 351
31 28/8 4/9 4/9 Barn Karl Johansen (uegte) Veiarb. Johan Victor Andersen 1884     Krabberødstrand Krabberødstr. 351
32 9/9 15/9 15/9 Gift Styrm. Jens Olaus Hansen   1838     Krabberødstrand Krabberødstr. 351
33 17/9 23/9 23/9 Barn Lars Edvard Nilsen Grdm. Nils Peter Knudsen 1892 2 8 Tveten vestre Tveten vestre 351
34 4/10 11/10 11/10 Barn Johannes Olsen Maskinist ved de franske Apatitgruber Ole Christiansen 1888 9 24 Valle Valle 351
35 6/10 12/10 12/10 Gift Grubearb. Lars Eriksen Lohn   1834     Foldalen Haukedal 351
36 6/10 14/10 14/10 Gift Føderaadsm. Nils Olsen   1812 4 19 Glittum Kjær 351
37 21/10 28/10 28/10 Grdm. Enkem. Berulf Andersen   1811     Kjørstad Kjørstad 351
0 14/12-90 - - Sømand Karl Abrahamsen Arb. Abraham Knudsen og
Lene Eriksdtr.
1869 12 2 Herre
Konf. 12/19-84
Klep 351
0 22/1-91 - - Ugift Snedker Isak Berntsen   1828 1 27 Vaag østre New York 351
38 18/11 24/11 24/11 Føderadsm. Enkem. Christen Olsen Bjerkeseth   1808     Bjerkeseth Vissestad 352
39 30/11 7/12 7/12 Ugift Gdm.søn Isak Andersen Grdm. Anders Kristian Tellefsen
Karoline Eriksdtr.
1872 2 2 Asdal
Konf. 8/4-88
Asdal 352
40 19/12 27/12 27/12 Barn Isak Jensen Grdm. Jens Olsen 1889 5 8 Roslanddalen Roslanddalen 352
  1892
  Kvindekjøn
1 27/12-91 5/1 5/1 Ugift Nilette Elise Johannesdtr. Arb. Johannes Nilsen 1872     Skare Moe 348
2 1/1 12/1 12/1 Gift Anne Marie Isaksdtr. Grdm. Arne Larsen 1854     Vissestad Lønnerygg 348
3 26/1 31/1 31/1 Barn Mariane Ellefsdtr. Arb (Hugger) Ellef Torjussen 1878     Herre Herre 348
4 10/2 16/2 16/2 Barn Anna Kristine Johannesdtr. Cellulosearb. Johannes Andreassen Skog fra Sverige 1891 10 5 Herre Herre 348
5 1072 16/2 16/2 Enke, Fatiglem Anne Haraldsdtr.   1838     Rørholt Sortebogen 348
6 29/2 8/3 8/3 Gift Kone Alette Marie Madsdtr. Grdm. Jakob Simonsen 1817     Midgaarden Midgaarden 348
7 10/3 17/3 17/3 Enke(?) Fattiglem Marie Olsdtr. Enke efter forsvunden eller bortrømt Arb. Søren Olsen Asdal. Denne reiste fra Hustruen for ca. 30 Aar siden og har ei senere ladet høre fra sig 1825     Solum Herre 348
8 10/4 13/4 13/4 Barn Karen Johanne Larsdtr. Grdm. Lars Clausen 1892 3 12 Vaag Vaag 349
9 7/4 13/4 13/4 Kone Aslaug Pedersdtr. Grdm. Simon Arnoldsen 1812     Asdal Ødegaarden 349
10 26/4 1/5 1/5 Gift Jørgine Kristensdtr. Grubearb. Jens Isaksen 1851     Nyhus Ødegaardens Værk 349
11 24/4 2/5 2/5 Barn Thora Marie Sørensdtr. Grdm. Søren Thorsen 1882     Bjerkeseth Bjerkeseth 349
12 27/4 5/5 5/5 Føderaadsenke Sigrid Bergulfsdtr.   1810     Vaag Kjørrestad 349
13 5/5 13/5 13/5 Gift Kone Karen Asine Andersdtr. Husm. Anders Brynildsen 1826     Herre Grasmyr 349
14 15/5 22/5 22/5 Pige Bolette Andersen Handlende 1827     Solum Herre 349
15 29/5 4/6 4/6 Barn Hanna Tobine Ingebrethsdtr. Grdm. Ingebreth Svendsen 1889 4 25 Nyhus Nyhus 349
16 2/6 4/6 4/6 Barn Inga Mathilde Ingebrethsdtr. Grdm. Ingebreth Svendsen 1885     Nyhus Nyhus 349
17 6/6 12/6 12/6 Barn Anna Karoline Theodorsdtr. Skomager Theodor Larsen Tangen 1891 10 6 Høen Høen 350
18 10/6 16/6 16/6 Enke Anne Margrethe Aasulfsdtr. Forsørgedes af Bamble Kommune 1847     Kjørestad Hafsund 350
19 23/6 30/6 30/6 Gift Birthe Marie Nilsdtr. Grdm. Kristen Knudsen 1838     Kjønøen Kjønøen 350
20 13/7 18/7 18/7 Enke Fattiglem Jensine Jensdtr. Forsørgedes af Bamble Kommune 1827     Helgeraaen Vissestad Fattiggaard 350
21 18/8 21/8 21/8 Enke Fattiglem Birgitte Pedersen   1809     Times Prgj. Krabberød 350
22 18/8 23/8 23/8 Gift Andrea Kristiansdtr. Tømmerm. Hans Jørgen Hansen 1853     Gjerpen Prgj. Siljanbugten 350
23 20/8 26/8 26/8 Barn Anne Marie Andersdtr. Grubearb. Anders Johan Johansen 1892 8 6 Fæseth Fæseth 350
24 27/8 2/9 2/9 Husmandsenke Karen Olsdtr. Husm. Arne Antoniussen, nylig død 1837     Drangedal Roslanddalen 350
25 31/8 7/9 7/9 Ugift Fattiglem Elen Kirstine Halvorsdtr.   1860     Bergseiet Bergseiet 350
26 8/9 15/9 15/9 Barn Ingeborg Marie Halvorsdtr. Grdm. Halvor Abrahamsen 1891 10 7 Tangene (Blegelid) Tangene 350
27 22/9 28/9 28/9 Ugift Fattiglem Anne Petrea Larsdtr. Forsørgedes af Bamble Kommune 1868     Sortebogen Skaougen øvre 351
28 1/10 7/10 7/10 Gift Kone Karen Kiirstine Knudsdtr. Grdm. August Abrahamsen 1862     Hartvedt Rogn 351
29 12/10 19/10 19/10 Gift Anne Katrine Pedesdtr. Grdm. Elias Zakariassen Garstad 1806     Asdal Sortedal 351
30 17/10 25/10 25/10 Fru Helene Kristine Bernar, f. Smitt Sognepr. F.K. Berner 1845     Vinje Prgj. Bamble Prestegaard 351
31 29/10 5/11 5/11 Føderaadsenke Karen Marie Jensdtr.   1824     Hartvedt Hartvedt 351
32 2/11 9/11 9/11 Enke Ingeborg Karine Gjertsdtr. Forsørgedes af Bamble Kommune 1822     Omborsnæs Omborsnæs 351
33 2/11 11/11 11/11 Gift Nilla Martine Larsdtr. Grdm. Søren Thorsen Bjerkeseth 1852     Rønholt Bjerkeseth 351
34 9/11 15/11 15/11 Arb.enke Karen Barbro Olsdtr. Forsørget af Sønnen, der er Kjøbm. 1810     Stokke Kranbberødstrand 351
35 22/12 17/12 17/12 Grdm.enke Aase Sørine Ellefsdtr. Føderaad, Grdm. Søren Olsen 1809     Brevigstrand Brevigstrand 352
36 15/12 21/12 21/12 Barn Sigrid Kirstine Haraldsdtr. Grdm, Harald Pedersen 1892 12 10 Rosland Rosland 352
37 22/12 30/12 30/12 Husmandsenke Aase Kirstine Hansdtr. Lever af sin Plads og litt Hjelp fra sine Børn 1828     Ekstrand Bergsvandet (u. Berg) 352
  1893
  Mandkjøn
1 15/1 19/1 19/1 Barn Albert Hjalmar Olsen Grubearb. Ole Andersen 1892 7 4 Ødegaardens Verk Ødegaardens Verk 352
2 15/1 20/1 20/1 Enkem. Fattiglem fhv. Grubearb. Anders Larsen Gunnarsbo   1840     Krogstad Pastorat Bohuslän Ødegaarden 352
3 20/1 27/1 27/1 Skibsreder Enkem. Peter Andreas Christensen   1827     Barfod Barfod 352
4 21/1 29/1 29/1 Barn Nils Ingolf Hansen Grdm. Hans Hansen 1889 6 23 Herum Herum 352
5 23/1 31/1 31/1 Barn Petter Vilhelm Brændefos Svensk Grubearb. Johannes Brændefos 1892 10 22 Haukedal Haukedal 352
6 12/2 18/2 18/2 Grdm.søn Anders Berensius Larsen Grdm. Lars Andersen og
Aase Marie Olsdtr.
1878 5 19 Vaag
Konf. 2/10-92
Vaag 353
7 18/2 25/2 25/2 Ugift Jens Johnsen Føderaad hos Broderen 1848     Herum Herum 353
8 21/2 28/2 28/2 Barn Gustav Mathias Karlsen Arb. Karl Gundersen Stranddalen 1891 8 28 Herre Herre 353
9 20/2 28/2 28/2 Barn Lars Thorsen Grdm. Thor Larsen 1885     Rønholt Rønholt 353
10 1/4 7/4 7/4 Barn Lars Severinsen Arb. Severin Larsen 1892 3 5 Øvre Skougen Øvre Skougen 353
11 8/4 17/4 17/4 Gift Grdm. Aasold Danielsen   1811     Kjørrestad Kjørrestad 353
12 4/5 8/5 8/5 Barn Peder Edvard Pedersen Grdm. Peder Ellefsen 1892 11 1 Kjørrestad Kjørrestad 353
13 15/5 17/5 17/5 Barn Jakob Bergenius Isaksen Skibsf. Jakob Isaksen 1879     Krabberødstr. Krabberødstr. 353
14 12/5 21/5 21/5 Barn Karl Alfred Abelsen Grubearb. Abel Andersen 1888 10 5 Haukedal Hafredal 353
15 1/6 8/6 8/6 Gift Grdm. Nils Peter Knudsen   1853     Tveten vestre Tveten vestre 354
16 11/6 16/6 16/6 Enkem. Dagarb. Lars Johnsen   1819     Holden Vingerei 354
17 14/6 20/6 20/6 Enkem. Føderaadsm. Abraham Nilsen   1820     Aasland Aasland 354
18 16/6 21/6 21/6 Enkem. Grdm. Ellef Knudsen   1837     Grobstok Grobstok 354
19 20/6 24/6 24/6 Ugift Grdm. Stian Knudsen   1834     Grobstok Grobstok 354
20 20/6 24/6 24/6 Enkem. Føderaadsm. Ole Knudsen   1806     Tørdal (Dranngedal) Langrønningen 354
21 22/7 28/7 28/7 Barn Hans Olaus Isaksen Isarb. Isak Henriksen 1892 3 24 Herre Herre 354
22 27/7 1/8 1/8 Grdm.søn ugift Jens Lars Jensen Grdm. Jens Larsen og
Klaudine Klausdtr.
1875 4 30 Fæseth
Konf. 20/4-90
Fæseth 354
23 23/8 29/8 29/8 Gift Grdm. Halvor Gundersen   1814     Skjerke Sortebogen 355
24 24/9 2/10 2/10 Gift Grdm. Ole Torgersen   1830     Hafredal Hafredal 355
25 2/10 7/10 7/10 Barn Sverre Nilsen Grdm. Nils Klausen 1893 3 1 Nysten Nysten 355
26 10/10 16/10 16/10 Et udøbt Guttebarn Grubearb. Nils Andersen 1893 9 18 Dal Dal 355
27 12/10 20/10 20/10 Gift Grdm. Hans Christian Gundersen   1819     Kjellemyr Kjellemyr 355
28 28/10 3/11 3/11 Ugift Arb. Anders Knudsen Husm. Knud Olsen og
Marthe Knudsdtr.
1872 2 22 Bamble
Konf. Drangedal 9/10-87
Liane (Skardelven) 355
29 21/10 30/10 30/10 Ugift Handelslærling Kristen Olsen Lærer Ole Kristensen Glittum og
Ingeborg Gurine Gundersdtr.
1875 3 23 Bamble, Glittum Fjellestad 355
30 25/11 30/11 30/11 Barn Erik Martin Matriniussen Arb. Martinius Eriksen 1893 7 3 Ødegaardens Verk Ødegaardens Verk 355
31 28/11 3/12 3/12 Gift Cellulosefabr.arb. Anton Peter Johannesen   1849     Spydeberg Herre 355
32 12/12 18/12 18/12 Barn Martin Mathiassen Arb. Mathias Olsen 1893 7 9 Skare-eiet Skare-eiet 356
33 18/12 28/12 28/12 Enkem. Grdm. Elias Zakariassen Garstad   1810     Sortedal Sortedal 356
  1893
  Kvindekjøn
1 1/1 6/1 6/1 Barn Emma Charlotte Eriksdtr. Grubearb. Erik Bergheim 1890 9 3 Rønholt Rønholt 352
2 3/1 7/1 7/1 Et udøbt Pigebarn Grdm. Hans Peter Nilsen Kjær 1893 1 1 Kjær Kjær 352
3 20/12-92 9/1 9/1 Gift Marthe Knudsdtr. Husm. Knud Olsen 1836     Bamble (Skarelven) Liane 352
4 6/1 15/1 15/1 Gift Elise Marie Olsdtr. Tømmerm. Andreas Olsen 1840     Egelund (Bamble) Krabberødstr. 352
5 18/1 24/1 24/1 Barn Asta Constance Gustavsdtr.
(Tvilling m. No. 11/Kv.kj.)
Grdm. Gustav Jakobsen 1892 1 23 Grasmyr Grasmyr 352
6 27/1 3/2 3/2 Gift Anne Margrethe Andersdtr. Arb. Mikkel Jonsen 1849     Braaten Fæseth 353
7 30/1 7/2 7/2 Ugift Grd.dtr. Kirsten Therese Amundsdtr. Grdm. Amund Torstensen 1877     Bjerkeseth Bjerkeseth 353
8 1/2 7/2 7/2 Ugift Tjenestepige Johanne Eriksdtr.   1823     Dalsland (Sverige) Ødegaardens Verk 353
9 30/1 5/2 7/2 Barn Olette Theodora Halvorsdtr. Arb. Halvor Johnsen (†) 1885     Salen (Gjømble) Salen 353
10 21/2 28/2 28/2 Barn Ragna Hansine Hansdtr. Arb. Hans Knudsen 1888 2 23 Herre Herre 353
11 17/3 28/3 28/3 Barn Marthe Caspara Gustavsdtr.
Tvilling med No. 5
Grdm. Gustav Jakobsen 1892 1 23 Grasmyr Grasmyr 353
12 31/3 8/4 8/4 Barn Marthe Jørgine Kittelsdtr. Tømmermand Kittel Knudsen 1893 3 14 Bakke Bakke 353
13 4/4 11/4 11/4 Gift Kone Marie Nilsdtr. Grdm. Hans Berntsen 1858     Brevigstrand Brevigstrand 353
14 30/4 8/5 8/5 Gift Kone Maren Jørgine Pedersdtr. Grdm. Jørgen Ellefsen 1870     Kjørestad Kjørestad 354
15 14/5 20/5 20/5 Gift Kone Anne Marine Rasmusdtr. Grdm. Lars Torgrimsen 1840     Haukedal Kjørrestad 354
16 15/7 20/7 20/7 Barn Anna Marie Juliusdtr. Arb. Julius Olsen 1892 12 21 Herre Herre 354
17 10/9 17/9 17/9 Barn Hilda Hansdtr. Fabrikarb. Hans Jensen 1883     Kilebygden (Solum) Herre 354
18 14/9 21/9 21/9 Gift Elise Marie Larsdtr. Grdbr. Hans Thorsen Hofsten 1865     Sødholt Sødholt 354
19 15/9 22/9 22/9 Tj.pige Ingeborg Karine Pedersdtr.   1862     Vestre Brevig Svindland 354
20 25/9 30/9 30/9 Tj.pige Nilla Andrea Nilsdtr.   1866     Solum Siljanbugten 354
21 25/10 29/10 29/10 Barn Anna Olufine Dorthea Marie Olsdtr. Arb. Ole Larsen 1889 11 25 Omborsnæs Omborsnæs 354
22 31/10 6/11 6/11 Gift Kone Anne Marie Larsdtr. Forhenv. Grdm., nu Arb. Svend Jensen 1831     Linna Øvre Skougen 354
23 1/11 8/11 8/11 Gift Grdm.kone Anne Marie Larsdtr. Grdm. Diderik Olsen 1833     Fæseth Fæseth 355
24 2/11 10/11 10/11 Føderadsenke Anne Marie Jensdtr. Enke efter Grdm. Hans Amundsen 1818     Sververkjær Rakkestad 355
25 27/11 5/12 5/12 Grdm.enke Eline Jensdtr. Enke efter Grdm. Peder Isaksen 1838     Sandøkedal Kjørrestad 355
26 28/11 7/12 7/12 Ugift Fattiglem Andrea Olsdtr.   1842     Solum Vissestad Fattiggaard 355
27 2/12 8/12 8/12 Grdm.enke Karen Marie Arnoldsdtr. Enke efter Lars Aagesen 1814     Ødegaarden Fæseth 355
28 18/12 28/12 28/12 Grdm.kone Aase Marie Emanuelsdtr. Grdm. Amund Nilsen Melbystrand 1819     Hvalaa (Melby) Melbystrand 355
  1894
  Mandkjøn
1 3/1 9/1 9/1 Barn Christian Ragnvald Stadheim Folkeskolelærer P.K. Stadheim 1892 1 22 Herre Herre 356
2 10/1 13/1 13/1 Barn Karl Ludvig Theodorsen Grubearb. Theodor Larsen 1894 1 1 Fæseth Fæseth 356
3 9/1 16/1 16/1 Gaardeier Enkem. Louis Vauvert   1819     Porsgrund Traag 356
4 27/1 5/2 5/2 Enkem. Grdm. Thor Henriksen   1815     Gjømble Gjømble 356
5 4/2 9/2 9/2 Barn Bergulf Adolf Larsen Grdm. Lars Torjussen 1892 9 5 Vaag Vaag 356
6 10/2 20/2 20/2 Gift Snedker Christofer Olsen   1841     Andebo Kjellemyr 357
7 15/2 22/2 22/2 Enkem. fattiglem Hans Aanesen   1800     Solum Vissestad Fattiggaard 357
8 23/2 1/3 1/3 Barn Søren Gustav Sørensen Grdm. Søren Halvorsen 1894 2 23 Skaugen Skaugen 357
9 26/2 6/3 6/3 Enkem. Fattiglem Hans Olsen Myrene   1815     Myrene u. Nysten Vissestad Fattiggaard 357
10 12/3 17/3 17/3 Gift Fattiglem Nils Anton Olsen Barlind   1823     Krabberødstr. Melby 357
11 10/3 17/3 17/3 Barn Anders Pedersen Grdm. Peder Gundersen 1886     Skare Skare 357
12 16/3 24/3 24/3 Gift Husm. Fattiglem Hans Jakob Jakobsen Moen   1811     Bamble Rørholt 357
13 24/3 31/3 31/3 Gift Arb. Johan Israel Pedersen   1851     Sillerud Socken, Wermeland Ringesjøbraaten 358
0 13/3 - - Styrm. Nils Olsen (gift) Tømmerm. Severin Olsen og
Gunhild Marie Sørensdtr.
1863 3 23 Soli
Konf. 13/10-78
Krabberødstrand 358
14 8/4 1474 14/4 Gift Fattiglem Halvor Halvorsen Kjøia Bamble Kommune 1822     Sortebogen Vissestad Fattiggaard 358
15 20/4 2/5 2/5 Barn August Augustsen Arb. August Josefsen 1894 4 27 Rønholt Rønholt 358
16 9/5 16/5 16/5 Ugift Gmd.søn Rudolf Andreas Kristensen Grdm. Kristen Rasmussen og
Anne Kristine Rasmusdtr.
1876 5 22 Bamble
Konf. 5/4-91
Bamble 358
17 11/5 18/5 18/5 Barn Peder Juliussen Arb. Julius Olsen 1894 4 21 Herre Herre 358
0 17/2 26/2 26/2 Uegte Barn Oluf Albertsen Murer Albert Jensen fra Fredrikshald 1893 11 30 Gaard Bugten i Solum Dalene i Drangedal 358
18 20/5 27/5 27/5 Skomager Enkem. Peder Andersen   1835     Rudsje Fors., Høgsæter Socken i Sverige Hafredal 358
19 1/6 10/6 19/6 Skibstømmermand Enkem. Peder Pedersen   1825     Egsrønningen Egsrønningen 359
20 5/6 11/6 11/6 Barn Ole Marcus Evensen Grdm. Even Olsen 1893 3 16 Dal Dal 359
21 16/6 21/6 21/6 Barn Thoralf Andreas Christiansen Arb. Christian Nilsen 1892 12 30 Siljanbugten Siljanbugten 359
22 25/6 30/6 30/6 Barn Anund Christian Nilsen Grdm. Nils Hansen 1881     Haukedal Haukedal 359
23 9/7 13/7 13/7 Ungk. Sømand Oluf Olsen Arb. Ole Evensen og
Ingeborg Marie Larsdtr.
1868 6 13 Langøen
Konf. 12/4-85
Egstranden 359
24 22/7 27/7 27/7 Enkem. Husm. Lars Thorsen   1807 3 19 Egstranden Rispladsen 359
25 29/7 2/8 2/8 Barn Søren Arnoldsen Grdm. Arnold Larsen 1894 7 2 Ødegaarden Ødegaarden 359
26 15/8 21/8 21/8 Barn Louis Hjalmar Larsen Grdm. Lars Olsen 1893 10 16 Busterød Busterød 359
27 31/8 6/9 6/9 Uegte Barn Torvald Andreas Tobiassen Pige Arb.dtr. Andrea Henriksdtr.
Ungk. Arb. Tobias Pedersen Haukenæs
1894 8 23 Valle Valle 360
28 9/9 15/9 15/9 Barn Axel Melander Andreassen Fisker Ole Andreas Jørgensen 1894 7 22 Trosbyeiet Trosbyeiet 360
29 18/0 24/10 24/10 Ugift Grubearb. Sigvart Andreassen Veiarb. Andreas Syvertsen og
Anne Marie Andreasdtr.
1873 3 12 Askim
Konf. bamble 8/10-87
Ødegaardens Verk 360
30 21/10 27/10 27/10 Gift svensk Gartner og Grubeform. Ole Pedersen   1838     Wemeland Ødegaarden 360
31 27/10 3/11 3/11 Barn Magnus Thoresius Christiansen Arb. Christian Andersen 1894 10 18 Herre Herre 360
32 17/11 25/11 25/11 Barn Matros Karl Johan Eliassen Fragtem. Elias Johan Karlsen og
Anne Kristine Andreasdtr.
1869 5 22 Ekstrand
Konf. 20/4-84
Ekstrand 360
33 26/11 28/11 28/11 Barn Christian Marius Jakobsen Fabrikarb. Jakob Peter Andersen 1890 1 8 Herre Herre 360
  1894
  Kvindekjøn
1 31/12-93 7/1 7/1 Gift Marthe Marie Gundersdtr. Dagarb. Jakob Peter Andersen Soli 1819     Herre Krabberødstrand 356
2 5/1 11/1 11/1 Gift Fattiglem Marie Bolette Sørensdtr. Myrene Fattiglem, fhv. Husm. Hans Olsen Myrene 1811     Melby Vissestad Fattiggaard 356
3 14/1 22/1 22/1 Ugift Gaardeierske Kirsten Laurine Hansdtr.   1848     Busterød Busterød 356
4 17/1 25/1 25/1 Gift Fattiglem Marthe Marie Vraalsdtr. Husm. Fattiglem Lars Aagesen 1818     Bamble Bukkekjenmyra (Rørholt) 356
5 1/2 8/2 8/2 Gift Fattiglem Ingeborg Kirstine Madsdtr. Skomager Julius Pedersen Omborsnæs (bortrømt fra Familien for mange Aar siden) 1863     Omborsnæs Vissestad Fattiggaard 356
6 25/2 3/3 3/3 Gift Annine Bartholomine Jonasdtr. Husm. Lars Kristiansen 1855     Hvaløerne Vissestadplads (Rinde) 356
7 1/3 7/3 7/3 Enke Ingeborg Kjeline Christofersdtr. Enke efter Fisker John Nilsen Toner. Levede nu hos enaf sine Sønner, Skipper Knudsen 1817     Linnekaasa Holmen (Kjønøen) 357
8 21/4 26/4 26/4 Gift Marthe Gjertsdtr. Grdm. John Amundsen 1821     Linna(stranden) rønningen Linnastranden 357
9 11/5 19/5 19/5 Pige Inga Kristiane Hansen Skipper Metinius Hansen 1878     Egstrand Egstrand 357
10 10/4 16/4 16/4 Gift Helene Svendsdtr. Sømand Immanuel Amundsen 1856     Kjær Myrland (Brevigstrand) 357
11 15/4 21/4 21/4 Barn Anne Kirstine Jakobsdtr. Grdm. Jakob Larsen 1894 1 15 Hydal Hydal 357
12 28/5 1/6 1/6 Uegte Barn Andrea Andreasdtr. Ungk. Grd.søn Arb. Andreas Olsen Gjerseth 1894 5 28 Stenrød Stenrød 357
13 11/6 13/6 13/6 Føderaadsenke Ingeborg Larine Sørensdtr.   1804     Hvalen i Eidanger Ek 357
14 21/6 28/6 28/6 Barn Ingeborg Tellefsdtr. Grdm. Tellef Knudsen 1893 12 7 Kjørestad Kjørestad 358
15 24/6 30/6 30/6 Enke Fattiglem Inger Karoline Barlinddalen Husm. Tallak Gulliksen Barlinddalen 1814     Kristiansand Omborsnæs 358
16 2/7 7/7 7/7 Gaardmandsenke Thora Andrea Torstensdtr. Grdm. Nils Sivertsen 1816     Solum Linna 358
17 5/8 12/8 12/8 Gift Maren Andrea Thorsdtr. Fragtem. Ole Andersen 1836     Krabberød Krabberød 358
18 7/8 12/8 12/8 Barn Karen Tomine Kittilsdtr. Graastensmurer Kittel Eriksen 1893 4 27 Herre Herre 358
19 18/8 24/8 24/8 Enke Thorine Mathilde Torgersdtr. Fabrikarb. Lars Larsen 1857     Fjellestad Fjellestad 358
20 30/8 6/9 6/9 Arbeiderenke Karen Olsdtr. Forsørgedes af Svigersønnen 1814     Bamble Sortebogen 359
21 4/10 12/10 12/10 Barn Elise Larsdtr. Arb. Lars Levordsen 1894 9 28 Klep Klep 359
22 8/10 15/10 15/10 Barn Betsy Kaspara Stadheim Folkeskolelærer P.K. Stadheim 1893 8 9 Herre Herre 359
23 31/10 7/11 7/11 Fattiglem Arb.enke Andrea Thorine Isaksdtr. Enke efter Arb. Jakob Andersen Ekstrand 1814     Stathelle Vissestad Fattiggaard 359
24 8/11 14/11 14/11 Gift fattiglem Marie Nilsen Listad Hendes Mand svensk Grubearb. Andreas Andefrsen Rom rømt fra hende for mange Aar siden 1857     Avaldsnæs Ødegaarden 359
25 18/11 27/11 27/11 Gift Hansine Marie Hansen, f. Gjørtz Skibsf. Mettinius Hansen 1850     Aalesund Ekstrand 359
26 5/12 13/12 13/12 Barn Marthe Kirstine Terjersdtr. Skomager Terjer Halvorsen 1883     Bredsand Valle 359
27 14/12 21/12 21/12 Ugift Fattiglem Anne Berthea Augensdtr. Berg Bamble Kommune 1874     Søndeled Hartvedt 360
28 26/12 29/12 29/12 Barn Nora Larsen Skomager Lars Larsen 1891 9 24 Herre Herre 360
  1895
  Mandkjøn
1 3/1 10/1 10/1 Gift Fattiglem Nils Kittelsen Bamble Kommune 1822     Asdal Siljanrønningen 361
2 9/1 15/1 15/1 Gift Arb. Jens Petersen   1817     Herre Herre 361
3 5/1 15/1 15/1 Grdm. Enkem. Claus Eilertsen   1811     Aaby Aaby 361
4 25/1 2/2 2/2 Barn Ole Jakob Broch Weckhorst Arb.form. ved Ødegaardens Verj Gustav Adolf Fredrik Weckhorst 1893 11 10 Valle Valle 361
5 30/1 7/2 7/2 Ungk. Fattiglem Tellef Torgrimsen Kjørrestad Bamble Kommune 1833     Næs Herred (Saude) Vissestad Fattiggaard 361
6 6/2 14/2 14/2 Gift Fattiglem Hans Asdal Mathiesen Bamble Kommune 1814     Siljanbugten Siljanbugten 361
7 9/2 18/2 18/2 Gift Grdm. Lars Tellefsen   1827     Asdalrønningen Asdalrønningen 361
8 21/2 2/3 2/3 Ugift Arb. Lars Larsen Arb. Lars Larsen og
Karen Andrea Isaksdtr.
1869 5 1 Dørredal
Konf. 7/10-83
Gunge 362
9 26/2 6/3 6/3 Gift Skibsfører Daniel Jørgen Thygesen   1832     Omborsnæs Omborsnæs 362
10 16/3 23/3 23/3 Ugift Maskinist Nils Jørgen Nicolaisen Arb.form. Nicolai Fredrik Nilsen
Anna Johanne Eriksdtr.
1869 7 11 Herre
Konf. 12/10-84
Herre 362
11 20/3 29/3 29/3 Gift Husm. Gullik Guttormsen   1827     Langvandskaasa u. Moe Langvandskaasa 362
12 29/3 4/4 4/4 Ugift Fattiglem Anders Andersen Bamble Kommune 1818     Sverige Vissestad Fattiggaard 362
13 1/4 7/4 13/4 Barn Hans Christian Gunneriusen Fabrikarb. Gunnerius Andersen 1893 3 10 Gjerpen
(Døbt i Bamble)
Herre 362
14 11/4 17/4 17/4 Gift Fattiglem Jens Gundersen (sindsyg) Bamble Kommune 1812     Bjerkeseth Kiil 362
15 23/4 1/5 1/5 Barn Jens Andreas Larsen Fabrikarb. Lars Peter Andreassen 1895 4 2 Herre Herre 362
16 30/4 4/5 4/5 Barn Olaf Theodorsen Grubearb. Theodor Larsen 1895 4 12 Fæseth Fæseth 363
17 28/4 4/5 4/5 Gift Fattiglem Gunder Olsen Kolstad Bamble Kommune 1816     Lesje Fæseth 363
18 7/5 12/5 12/5 Ugift Folkeskolelærer Simon Winje Skolelærer Isak Evensen Winje og
Ingeborg Gurine Linna
1865 4 9 Holmestrand
Konf. i Bamble 1881
Ek 363
19 9/5 15/5 15/5 Ugift Arb. Fattiglem Jens Gundersen Bamble Kommune
Pige Aase Marie Knudsdtr. og
Grdm. Gunder Jensen
1875 8 11 Bjerkeseth
Konf. 20/4-90
Bjerkeseth 363
20 13/5 19/5 19/5 Ugift Skomager Fattiglem John Samuel Boström Bamble Kommune 1811     Jönköping Vissestad Fattiggaard 363
21 22/5 29/5 29/5 Barn Torvald Evensen Grdm. Even Johnsen 1894 2 9 Torsdal Torsdal 363
22 8/6 13/6 13/6 Barn Claus Hansen Grdm. Hans Peter Nilsen 1894 2 5 Kjær Kjær 363
23 14/6 22/6 22/6 Barn Elling Tronsen Grdm. Tron Clausen 1886     Finmark Finmark 363
24 16/7 21/7 21/7 Barn Peder Julius Juliussen Arb. Julius Olsen 1895 7 1 Herre Herre 364
25 30/7 6/8 6/8 Gift Husm. Henrik Arvesen Fattiglem, arb.udygtig i 2 Mndr. 1826     Krabberødstr. Tveitholmen u. Isnæs 364
26 9/8 16/8 16/8 Barn Karl Georg Larsen Snedker Lars Olsen 1883     Linnarønningen Linnarønningen 364
27 10/8 16/8 16/8 Grdm. Føderaadsm. Enkem. Søren Simonsen Forsørgedes hos Sønnen. Srb.udygtig i 7 Mndr. 1813     Thorsdal Thorsdal 364
28 21/8 26/8 26/8 Gift Husm. Ole Olsen Arb.udygtig i 3 Aar 1824     Bjerkeseth Bjerkeseth 364
29 14/9 20/9 20/9 Barn Petter Mathias Pettersen Ramstad Grubearb. Petter Ramstad 1888 10 7 Rønholt Rønholt 364
30 15/9 22/9 24/9 Barn Georg Kristian Pedersen Fabrikarb. Peder Larsen 1888 12 6 Sandøkedal Herre 364
31 15/11 19/11 19/11 Barn Adolf Alfredsen Grubearb. Alfred Svendsen 1894 11 25 Hafredal Hafredal 365
32 15/11 22/11 22/11 Gift Grubearb. Lars Pedersen   1855     Hartvedt Fæseth 365
33 16/11 23/11 23/11 Enkem. Føderaadsm. Lars Arnoldsen   1818     Ødegaarden Ødegaarden 365
34 6/12 13/12 13712 Barn Manasse Hansen Grdm. Hans Sørensen 1895 8 3 Vinje Vinje 365
  1895
  Kvindekjøn
1 31/12-94 8/1 8/1 Grdm.enke Maren Nilsdtr. Enke efter Tron Pedersen Asdal 1820     Herre Herre 360
2 20/1 26/1 26/1 Gift Fattiglem Aase Marie Johnsdtr. Fattiglem Jens Pedersen Storø 1827     Rørholt Hasleeiet 360
3 4/2 9/2 9/2 Gift Fattiglem Sara Hansen Aakermann Fhv. Grubearb. Fattiglem Karl Aakermann (svensk) 1827     Bohuslehn Ødegaarden 360
4 10/2 17/2 17/2 Barn Lovise Kirstine Mathiasdtr. Dagarb. Mathias Larsen Stranddalen 1894 1 26 Stranddalen (Hytterød) Stranddalen 360
5 9/2 18/2 18/2 Gift Thorberg Elise Stiansen Skibsfører Peter Stiansen 1839     Eidanger Asvald 361
6 20/2 28/2 28/2 Barn Martha Kirstine Thomasdtr. Tømmerm. Thomas Brynjulfsen 1893 10 20 Siljanbugten Siljanbugten 361
7 22/2 2/3 2/3 Grdm.enke Pernille Abrahamsdtr. Grdm. Lars Tellefsen Rønningen 1838     Høen Asdalrønningen 361
8 3/3 10/3 10/3 Barn Anne Marie Jensdtr. Grubearb. Jens Isaksen 1883 1 28 Nystenkaasene Fæseth 361
9 12/3 10/3 19/3 Ugift Inger Marie Larsdtr.   1812     Dørdal Aasland 361
10 11/3 20/3 20/3 Gift Maren Nilsdtr. Kjendalen Arb. Anders Jakobsen Kjendalen 1811     Solum Siljanstrand 361
11 19/3 26/3 26/3 Grdm.kone Marie Birthea Halvorsdtr. Grdm. Isak Hansen 1837     Tveten Herum 361
12 19/3 27/3 27/3 Pige Marie Isaksdtr. (sindsyg Fattiglem) Bamble Kommune 1859     Løvaasen Løvaasen 361
13 23/3 30/3 30/3 Kone Marie Arnoldsdtr. Fisker Andreas Olsen 1837     Boversbakken (Aaby) Rakkestadeiet 362
14 24/3 31/3 31/3 Barn Rachel Thoresiusdtr. Arb. Thoresius Andersen 1894 9 26 Herre Herre 362
15 30/3 6/4 6/4 Gift Margit Aanesdtr. Bilet Arb. og Huseier Ole Pedersen Bilet 1830     Vissestad Bilet (Rønholt) 362
16 2/4 10/4 10/4 Gift Anne Berthea Aslaksen f. Thygesen Skibsf. Aslaksen 1861     Omborsnæs Egstrand 362
17 8/4 13/4 13/4 Et udøbt Pigebarn Grdm. Zakarias Andersen 1895 2 2 Sortedal Sortedal 362
18 8/4 16/4 16/4 Barn Lise Johanne Milsdtr. Grdm. Nils Pedersen 1883     Brevigstrand Brevigstrand 362
19 14/4 23/4 23/4 Maren Karine Larsdtr. (gift) Grdm. og Medhjælper Hans Jacob Jørgensen 1816     Nustad Gjømble 362
20 17/4 21/4 21/4 Enke Fattiglem Maren Hansdtr. Barth Bamble Kommune 1827     Herre Herre 363
21 19/4 25/4 25/4 Gift Ellen Kirstine Amundsdtr. Sømand og Grdm. Jens Isaksen Ek 1849     Bamble Ek 363
22 20/4 28/4 28/4 Barn Hanna Caspara Guneliusdtr. Fabrikarb. Gunelius Andersen 1895 3 11 Herre Herre 363
23 2/5 8/5 8/5 Gift (svensk) Anne Stine Johnsen Svensk Grubearb. Alfred Svensson 1851     Blomskog Wermeland Hafredal 363
24 10/5 16/5 16/5 Ugift Skipperdtr. Bolette Karoline Thygesen   1865     Omborsnæs Omborsnæs 363
25 23/5 29/5 29/5 Ugift Grdm.dtr. Constanse Danielsdtr.   1857     Asdal Asdal 363
26 30/5 3/6 3/6 Gift Nilsine Severine Holst Grubearb. Nicolai Holst 1869     Asvald Egsrønningen 363
27 2/6 8/6 8/6 Gift Inger Abrahamsdtr. Fhv. Sergeant, Husmd. Ole Jakobsen 1837     Rosland Tveten 364
28 12/6 19/6 19/6 Ugift Husbestyrerinde Anne Lovise Evensdtr.   1842     Herre
(Døbt i Porsgrund)
Herre 364
29 23/6 29/6 29/6 Barn Jørgine Marie Zakariasdtr. Grdm.søn Arb. Zakarias Johnsen 1881     Rogn Rogn 364
30 28/6 2/7 2/7 Barn Jørgine Marie Lund Arb. Amandus Severin Lund 1895 6 24 Haukedal Haukedal 364
31 29/6 4/7 4/7 Enke Maren Christine Christensdtr. Kastet Arb.udygtig i 3 Mndr. Arb. Nils Christensen 1855     Bjerkeseth Tveten vestre 364
32 7/7 13/7 13/7 Gift Gaardkone Anne Kirstine Cløausdtr. Grdm. Isak Torjussen
Arb.udygtig i 9 Mndr.
1854     Aaby Glittum 364
33 17/7 23/7 23/7 Ugift Skipperdtr. Daanna Karethe Thygesen Arbeidsudyktig i 9 Uger 1870     Omborsnæs Omborsnæs 364
34 19/7 25/7 25/7 Enke Boel Christine Nilsdtr. Baadbygger Hans Sivertsen
Arbeidsudygtig i 5 Aar. Forsørget af Børnene
1819     Porsgrund Asdaltangen 364
35 6/8 10/8 10/8 Enke Aaste Martine Larsdtr. Forsørgedes av Børnene, ikke sengeliggende. Bruger Gunder Gunge 1812     Bamble Fæsethkleven 365
36 4/8 11/8 11/8 Barn Olga Natalie Johannesdtr. Tømmerm. Johannes Nilsen 1895 2 23 Herre Herre 365
37 5/9 11/9 11/9 Fattiglem Arb.enke Inga Andersdtr. (svensk) Bamble Kommune 1812     Sverige Roslandsmyren 365
38 17/9 24/9 24/9 Barn Karen Marie Hansdtr. Husm. Hans Larsen Vallekaasa 1893 8 25 Vallekaasa Vallekaasa 365
39 25/9 29/9 5/10 Gift Fattiglem Aslaug Johnsdtr. Fattiglem Aasmund Aasmundsen 1821     Vraadal (Annex til Hvideseid) Herre 365
40 28/9 5/10 5/10 Gift Kirsten Maria Halvorsdtr. Tømmerm. Ole Olsen 1815     Rognskaasa Rønholt 365
41 18/10 26/10 26/10 Pige Marie Berthea Isaksdtr. Grdm. Isak Hansen 1878     Sødholt Herum 365
42 25/10 1/11 1/11 Føderaadsenke Helene Marie Laurantsdtr. Enke efter Grdm. Torbjørn Høvig 1815     Svendsvig Høvig 366
43 12/11 16/11 16/11 Gift Marie Amundstr. Arb. Lars Johannesen 1870     Blegelid Blegelid 366
44 9/11 19/11 19/11 Gift Karen Gurine Jakobsdtr. Husm. Østen Nilsen 1818     Mælum Høen 366
45 27/11 3/12 3/12 Gift Mathilde Olsdtr. Svensk Grubearb. Svend Helmer Andersen 1852     Sverige Fæseth 366
46 29/11 6/12 6/12 Barn Marthe Petrea Pedersdtr. Fisker Peder Martinius Aagesen Troldalen 1895 10 10 Bredsand Bredsand 366
47 1/12 7/12 7/12 Ugift Gunhild Simine Larsdtr.   1874     Vaag Vaag 366
48 29/11 9/12 9/12 Føderaadsenke Maren Gurine Emanuelsdtr. Grm. Tron Christensen 1816     Kjørrestad Bagerovnen 366
49 3/12 11/12 11/12 Gift Gunhild Marie Abrahamsdtr. Grdm. Nils Sørensen 1827     Høen Tvetenstrand 366
  1896
  Mandkjøn
1 27/12-95 3/1 3/1 Ugift sindsyg Christen Haraldsen Hafredal Egne Midler 1828     Hafredal (Hafredal) Haukedal 365
2 27/12-95 5/1 5/1 Gift Grdm. Martinius Isaksen   1849 9 25 Eg Eg 365
3 7/1 15/1 15/1 Ugift Grdm. Christen Tronsen   1842     Bagerovnen Bagerovnen 365
4 18/1 24/1 24/1 Barn Carl Otto Hansen Grdm. Hans Christofersen 1892 1 17 Linna Linna 366
5 29/1 2/2 2/2 Barn Oskar Andreassen Haugen Grubearb. Andreas Haugen 1894 7 16 Fæseth Fæseth 366
6 14/2 21/2 21/2 Enkem. Føderaadsm. John Amundsen   1821     Omborsnæs Omborsnæs 366
7 21/2 26/2 26/2 Uegte Barn Anders Andreassen Pige Gurine Emilie Mikkelsdtr. Asdal
Ungk. Arb. Andreas Kristian Andersen Linnastrand
(viede 19/3-96)
1896 2 16 Roverød Roverød 366
8 23/2 29/2 29/2 Enkem. Grdm. Daniel Jørgen Pedersen   1815     Asdal Asdal 366
9 24/2 1/3 1/3 Enkem. Fattiglem Peder Jensen Storø Bamble Kommune 1836     Storø Hasleeiet 366
10 3/3 10/3 10/3 Ugift Christian Høy Linna Bakkasserer Nils Linna
Claudia Høy
1878 4 5 Ek
Konf. 1/4-94
Ek 366
11 5/3 11/3 11/3 Ugift Fattiglem Søren Jakobsen Grasmyr (Sørby) Bamble Kommune 1830     Sørby u. Kjellestad Vissestad Fattiggaard 367
0 26/2 5/3 5/3 Gift Snedker og Landhandl. Knud Knudsen   1851     Porsgrund Fæsethkleven 367
12 17/3 24/3 24/3 Barn Oluf Andreas Andreassen Fisker Ole Andreas Jørgensen 1896 1 8 Trosbyeiet Trosbyeiet 367
13 24/3 30/3 30/3 Barn Oluf Andreas Halvorsen Arb. Halvor Olaus Olsen 1895 10 18 Fæseth Fæseth 367
14 21/5 25/5 29/5 Enkem. Arb. Ole Olsen Justad   1823     Herre Herre 367
15 5/6 12/6 12/6 Gift Grdm. Lars Hansen   1819     Bø Prgj. Lille-Herre 367
16 5/6 12/6 12/6 Gift Grdm. Lars Jensen   1824     Masterødeiet Vestre Skougen 367
17 27/6 1/7 1/7 Barn Ole Larsen Grdm. Lars Rasmussen 1893 10 22 Haukedal (Kjennekaasa) Haukedal 367
18 5/7 10/7 10/7 Barn Johannes Bjørnsen Styrmand Peter Bernhard Bjørnsen 1896 6 24 Eksrønningen Eksrønningen 367
19 25/7 30/7 30/7 Gift Grdm. John Johnsen   1832     Modalen Tangene (Rørholt) 368
20 9/8 13/8 13/8 Barn Halfdan Kittelsen Grubearb. Kittil Sørensen 1896 7 30 Roslandmyren Roslandmyren 368
21 9/8 15/8 15/8 Gift Grdm. Peder Thorsen   1856     Gjømble Gjømble 368
22 25/8 29/8 29/8 Ugift (sindsyg) Fattiglem Lars Evensen Bamble Kommune 1854     Rogn Rogn 368
23 3/9 10/9 10/9 Enkem. Føderaadsm. Claus Henriksen   1810     Gjømble Gjømble 368
24 5/9 11/9 11/9 Gift Fattiglem Karl Edvard Andersen Holmgreen Bamble Kommune 1840     Udevalla Fæseth 368
25 26/9 2/10 2/10 Barn Peder Hansen (Uegte) Arb. Ungk. Hans Pedersen 1896 9 25 Ødegaardens Verk Ødegaardens Verk 369
26 25/9 2/10 2/10 Enkem. Grdm. Svend Jensen   1824     Skaugen Skaugen 369
27 26/9 3/10 3/10 Gift Grdm. Knud Eriksen   1823     Kjærsdalen Hafsund 369
28 2/10 6/10 6/10 Barn Anund Olaf Andersen Formand Anders Bentsen 1895 12 24 Haave Haave 369
29 20/10 27/10 27/10 Barn Peder Amandus Haraldsen Grdm. Harald Pedersen 1896 10 17 Rosland Rosland 369
30 6/12 15/12 15/12 Enkem. Grdm. Simon Arnoldsen   1811     Ødegaarden Ødegaarden 369
31 8/12 16/12 16/12 Gift Grdmsøn Jakob Larsen Grdm. Lars Amundsen Grommestad og
Anne Kristine Amundsdtr.
1870 5 4 Grommestad
Konf. 12/4-85
Hydal 370
32 14/12 22/12 22/12 Grdm. Enkem. Jakob Christensen   1829     Hafredal Hafredal 370
33 18/12 23/12 23712 Barn Anton Diderik Christensen Bruger Christen Dideriksen 1893 9 1 Amerika Roslandmyren 370
  1896
  Kvindekjøn
1 27/12-95 1/1 1/1 Barn Olga Marie Halvorsdtr. Grdm. Halvor Larsen 1895 10 20 Tinderholt Tinderholt 367
2 28/12-95 6/1 6/1 Gift Maren Kirstine Thorsdtr. Grdm. Ellef Eriksen 1827     Trosby Tegdal (Valle) 367
3 11/1 19/1 19/1 Enke Birthe Marie Pederstr. Enke efter Grdm. Thor Olsen Krabberød. Forsørgedes hos en Søn 1806     Brunlanæs Krabberød 367
4 25/1 31/1 31/1 Ugift Anne Lovise Linna   1876     Ek Ek 367
5 2/2 9/2 9/2 Barn Anne Lovise Hansdtr. Arb. Hans Larsen 1895 6 19 Vallekaasa (Bamble gaard) Vallekaasa 367
6 5/2 9/2 9/2 Gift Fattiglem Gunhild Marie Jakobsdtr. Holmberg Skrædder Karl Holmberg 1831     Bamble Herre 367
7 3/2 10/2 10/2 Gaardm.enke Maren Kirstine Nielsdtr. Grd. Thor Olsen 1827     Aaby Glittum 367
8 13/2 20/2 20/2 Gift Marie Johnsen Bakke Sømand Thor Johnsen Bakke 1863     Sortebogen Linnestrand 368
0 2/3 5/3 5/3 Enke Elise Knudsen, f. Sørensen Snedker og Landhandl. Knud Knudsen 1847     Porsgrund Fæseth 368
9 10/3 16/3 16/3 Barn Maren Kirstine Karlsdtr. Arb. Karl Eriksen 1895 2 4 Hundekilen Hundekilen 368
10 12/3 19/3 19/3 Gift Ingeborg Margrethe Knudsdtr. Grdm. og Fisker Mikkel Larsen 1832     Heivandet Arnesplads 368
11 16/3 22/3 22/3 Barn Helga Caspara Augusta Hansdtr. Sømand Hans Karlsen Nenseth 1895 8 8 Egsrønningen Egsrønningen 368
12 25/3 1/4 1/4 Føderaadsenke Ingeborg Marie Olsdtr. Grdm. Erik Olsen 1814     Svindland Lillebrække 368
13 28/3 4/4 4/4 Føderaadsenke Maren Kirstine Knudsdtr. Grdm. Lars Ellingsen 1823     Asdalstrand Rønholt 368
14 3/5 8/5 8/5 Gift Marthe Andrea Amundsdtr. Grdm. Isak Andersen 1827     Haave Valle 368
15 17/5 22/5 22/5 Pige Mette Kirstine Evensdtr.   1881     Thorsdal Thorsdal 369
16 16/5 23/5 23/5 Hammersmed Enke Karen Marie Larsdtr.Barth Enke efter Smed Erik Hansen Barth. Underholdtes af Svigersønnen der er Arb.form. 1810     Herre Herre 369
17 24/5 29/5 29/5 Barn Anne Petrea Severinsdtr. Arb. Severin Larsen Storemyr 1896 5 23 Storemyr Storemyr 369
18 24/5 31/5 31/5 Sypige Gunda Josefine Johnsdtr.   1866     Krabberødstrand Krabberødstrand 369
19 30/5 4/6 4/6 Barn Gunda Margrethe Knudsdtr. Grdm. Knud Olsen 1896 5 17 Kiil Kiil 369
20 7/6 13/6 13/6 Ugift Sypige Hanna Severine Martine Andreasdtr.   1870     Asdaltangen Asdaltangen 369
21 4/6 7/6 13/6 Ugift Fattiglem Karen Sofie Gundersen   1878     Asvald Asvald 369
22 11/6 16/6 16/6 Grdm. Enke Anne Helene Olsen   1819     Roverød Findal 369
23 13/6 17/6 17/6 Bruger Enke Mari Knudsdtr.   1831     Sell, Annex til Vaage Vestre Skougen 369
24 29/7 4/8 4/8 Barn Gunda Christine Nilsdtr. Baadbygger Nils Hansen 1891 7 12 Sortebogen Sortebogen 370
25 3/8 9/8 13/8 Ugift Fattiglem Laura Marie Nilsdtr.   1858     Herre Herre 370
26 5/8 12/8 12/8 Grdmkone Berthea Andrea Thorsdtr. Grdm. Henrik Clausen 1850     Gjømble Gjømble 370
27 20/8 22/8 22/8 Enke fattiglem Mari Listad   1818     Aavaldsnæs Fæseth 370
28 3/9 10/9 10/9 Gift Anne Margrethe Jensdtr. Forpagter Hans Zakariassen 1820     Ek Brevigsstrand 370
29 31/8 7/9 7/9 Gift Aase Margrethe Andersdtr. Føderaadsm. Torjus Bæruldsen 1826     Valle Vaag 370
30 6/10 12/10 12/10 Gift Anne Pernille Jensdtr. Grdm. Lars Jakobsen Moe, 1825     Rosland Rugtvedt 370
31 15/10 18/10 18/10 Barn Karen Tomine Kittilsdtr. Graastensmurer Kittel Eriksen 1895 11 19 Herre Herre 370
32 12/10 18/10 18/10 Barn Margit Johansen Sømand Johan Oskar Johansen 1896 3 18 Krabberødstrand Krabberødstrand 370
33 16/10 23/10 23/10 Barn Martha Marie Olsdtr. Grdm. Ole Jakob Jensen 1884     Ekelund Ekelund 370
34 29/10 1/11 1/11 Tjenestepige Ingeborg Mathilde Amalie Martinsdtr.   1881     Siljan Herre 371
35 3/11 10/11 10/11 Ugift Everine Evensdtr. Forsørgedes hos Broderen Grdm. Knud Hafsund 1810     Bamble Hafsund 371
36 13/11 18/11 18/11 Gift Fattiglem Maren Helene Christiansdtr. Arb. Amund Christensen 1855     Asvald Hafredal 371
37 11/11 19/11 19/11 Føderaadskone Inger Hansdtr. Føderaadsm. Lars Torbjørnsen 1814     Bø Prgj. Slaatta 371
38 3/12 10/12 10/12 Barn Birthe Larsdtr. Toldopsynsm. Lars Olsen 1891 5 25 Langesund Nevlunghavn 371
39 10/12 17/12 17/12 Enke Fattiglem Karen Dorthea Thorsdtr. Enke efter Arb. Hans Mathiesen 1818     Herre Siljanbugten 371
  1897
  Mandkjøn
1 3/1 10/1 10/1 Ugift sindsyg Arb. Andreas Larsen Forsørget af Faderen Tømmermand Lars Arvesen
Moderens Navn: Anne Marie Larsdtr.
1877 5 7 Krabberødstrand
Konf. 11/10-91
Krabberødstrand 371
2 6/1 13/1 13/1 Enkem. Grubearb. Anders Berntsen (svensk)   1831     Wermeland Ødegaardens Verk 371
3 11/1 17/1 17/1 Gift Sømand Thor Anders Hansen   1850     Krabberødstrand Krabberødstrand 371
4 22/1 31/1 31/1 Gift Arb., Fattiglem Peder Hansen Bamble Kommune 1835     Herre Herre 371
5 5/2 13/2 13/2 Enkem. Grdm. Isak Jensen   1817     Rosland Rosland 371
6 9/2 18/2 18/2 Gift Snedker Lars Olsen   1854     Vingerei Linnarønningen 371
7 12/3 20/3 20/3 Gift Husm. Ole Peter Olsen (Fattiglem) Bamble Kommune 1832     Hafredal Hartvedt 372
8 16/3 23/3 23/3 Gift Husm. Lars Knudsen   1826     Hundekilen Hundekilen 372
9 15/3 23/3 23/3 Ungk., fhv. Skibsfører Johan Fredrik Theodor Baumann Egne Midler 1825     Kongsberg Ødegaardens Verk 372
10 20/3 24/3 24/3 Barn Ole Olsen Gruibearb. Ole Nilsen Rønholt 1897 1 13 Rønholt Rønholt 372
11 24/3 1/4 1/4 Enkem. Husm. Østen Nilsen   1821     Høen Høen 372
12 14/4 21/4 21/4 Barn Adolf Georg Aakermann Grubearb. Elias Aakermann 1897 3 12 Hafredal Hafredal 372
13 17/4 23/4 23/4 Barn Nils Gunnerius Nilsen Grdm. Nils Andersen 1890     Svindland Dal 373
14 18/4 24/4 24/4 Barn Andreas Hartvig Emmanuel Andersen Grubearb. Anders Madsen 1895 10 14 Trosby Fæseth 373
15 4/5 12/5 12/5 Gift Fattiglem Severin Larsen   1858     Bamble Skaugen øvre 373
16 13/5 21/5 21/5 Ugift Folkeskolelærer Thoresius Olsen Ek Tømmerm. Ole Kristensen 1869 8 10 Ekelund
Konf. 20/4-1884
Ekelund 373
17 12/5 23/5 23/5 Barn Kittel Johan Henriksen Grdm. Henrik Kittelsen 1893 2 15 Mollefjell Mollefjell 373
18 30/5 5/6 5/6 Enkem. Føderaadsm. Hans Jakobsen   1802 10 7 Blegelid Froste (Skrubbedalen) 373
0 15/6 - 19/12 Gift Skibsfører Ole Christian Halvorsen   1835     Omborsnæs Krabberødstrand 373
0 23/6 - - Ugift Grdbmsøn Knud Knudsen Skibsfører Kristen Knudsen og
Berte Marie Nilsdtr.
1868 6 25 Kjønøen
Konf. 7/10-83
Kjønøen 373
0 23/6 - - Ugift Grdbmsøn Jens Tronsen Grdm. Tron Klausen
Andrea Larsdtr.
1878 1 16 Glittum
Konf. 24/4-1892
Finmark 374
19 9/7 15/7 15/7 Enkem. Grdm. Lars Torgrimsen   1831     Næs Anneks til Søvde Kjørrestad 374
20 11/7 16/7 16/7 Ugift Arb. Carl Berntsen   1875     Sverige Brevigstrand 374
21 10/7 16/7 16/7 Gift Husm. Ole Terjesen   1800     Skaatø Grasdalen u. Moe 374
22 15/7 20/7 20/7 Ugift Sømand Lars Olsen Arb. Ole Evensen
Pige Ingeborg Larsdtr.
1870 8 24 Eksrønningen
Konf. 2/5-1886
Eksrønningen 374
23 2/8 7/8 7/8 Gift Slagter Torjus Aslaksen   1867     Brunkeberg (Hvideseid) Herre 374
24 6/8 13/8 13/8 Ugift Arb. Gunder Martinius Johnsen Husm. John Andersen
Kristiane Kristensdtr.
1879 8 31 Løvaasen
Konf. 1/10-1893
Myrene (Rørholt) 374
25 13/8 19/8 19/8 Enkem. Grdm.. Claus Pedersen   1833     Rønningen (Rørholt) Rønningen 374
26 14/8 19/8 19/8 Enkem. Grdm. Isak Andersen   1820     Valle Valle 374
27 28/8 2/9 2/9 Fattiglem, enkem. Erik Johannesen Bamble Kommune 1821     Bjerkeseth Herre 375
28 31/8 7/9 7/9 Axel Melander Olsen, Barn Fisker Ole Andreas Jørgensen 1897 8 25 Sandvigen (Trosbyeiet) Sandvigen 375
29 10/9 17/9 17/9 Grdm. Enkem. Kittel Jensen   1814     Svervekjær Svervekjær 375
30 14/9 21/9 21/9 Ugift Haandverker Nils Nilsen   1831     Aasland Aasland 375
31 1/10 7/10 7/10 Gift Gaardbr. Abraham Tjøstolfsen   1829     Bamble Stenrød 375
32 2/10 9/11 9/11 Gift Gaardm. Knud Olaus Jakobsen   1841     Linnastrand Rogn 375
33 8/11 16/11 16/11 Ugift Arb. Jonas Andreas Pedersen   1880     Sortebogen Sortebogen 375
34 8/11 17/11 17/11 Gift Gaardm. Christofer Andersen Busk   1820     Bamble Bamble 375
35 28/11 5/12 5/12 Gift Arb. Hens Hansen Dammen Bamble Kommune 1821     Hollen Herre 375
36 5/12 13/12 13/12 Barn Isak Jakobsen Hofsten Arb. Jakob Knudsen Nenset 1885     Hofsten Hofsten 375
37 13/12 21/12 21/12 Enkem. Grdm. Lars Jensen   1820     Rønholt Rønholt 375
38 22/12 29/12 29/12 Barn Hjalmar Hansen Grdm. Hans Petter Nilsen 1897 7 14 Kjær Kjær 375
  1897
  Kvindekjøn
1 30/12-96 7/1 7/1 Barn Kirstine Marie Augustsdtr. Grdm. August Andreassen 1896 1 10 Roverød Roverød 371
2 4/1 10/1 10/1 Føderaadsenke Gunhild Andrea Torgersdtr. Enke efter Grdm. John Olsen Krabberød 1830     Krabberød Krabberød 371
3 24/1 30/1 30/1 Barn Olga Mathilde Larsdtr. Grubearb. Lars Jensen 1897 1 15 Roslanddalen Roslanddalen 371
4 25/1 2/2 2/2 Ugift Anne Jensdtr. Grdm. Jens Larsen Fæseth 1877 11 4 Fæseth Fæseth 372
5 22/1 2/2 2/2 Ugift Grdmdtr. Kirsten Andrea Thorsdtr. Egne Midler 1840     Høen Høen 372
6 3/2 7/2 7/2 Ugift sindssyg Fattiglem Dorthea Thorsdtr. Bamble Kommune 1830     Herre Asvald 372
7 8/2 15/2 15/2 Barn Martha Claudine Pedersdtr. Fisker Peder Aagesen 1896 12 16 Trolddalen Trolddalen 372
8 12/2 21/2 21/2 Enke Karen Sørine Nilsdtr. Forsørgede sig selv. Enke efter Arb. Mathias Hansen Hofsten 1827     Asdaltangen Herre 372
9 16/2 24/2 24/2 Grdm.enke Marie Petronelle Andersdtr. Enke efter Grdm. Erik Isaksen Asdal 1818     Sortedal Asdal 372
10 28/2 8/3 8/3 Barn Sigrid Alice Magdalene Pedersdtr. Grdm. Peder Fossing 1897 2 26 Fossing Fossing 372
11 10/3 17/3 17/3 Enke Fattiglem Johanne Helene Larsdtr. Bamble Kommune
Enke efter Arb. Anders Knudsen Ekstrand
1812     Ekstrand Ekstrand 372
12 12/3 23/3 23/3 Gift Grdm.kone Thea Mathilde Andersdtr. Grdm. Knud Johnsen 1863 6 28 Stavenæs i Skaatø Høen 373
13 19/3 24/3 24/3 Barn Marie Lovise Petersdtr. Husm. Peter Simonsen 1897 3 17 Kjærra (vestre Tveten) Kjærra 373
14 23/3 30/3 30/3 Gift Grdm.kone Mathilde Tangvald Grdm. Paulus A. Tangvald 1853     Rogn Riis 373
15 27/3 5/4 5/4 Grdm.enke Mette Evensdtr. Enke efter Grdm. John Simonsen Torsdal 1823     Rørholt Torsdal 373
16 30/3 7/4 7/4 Grdm.kone Lensmandskone Anne Linna Lensm. Grm. Simon N. Linna 1815     Bergsland Udgaarden 373
17 16/4 24/4 24/4 Grdm.søns Kone Elise Karine Johnsdtr. Grdm.søn Even Zakariassen 1870     Vingerei Vingerei 373
18 30/4 8/5 8/5 Barn Olga Kristine Andersdtr. Fyrbøder Anders Madsen 1893 7 23 Fæseth Fæseth 373
19 3/5 11/5 11/5 Grdm.enke Berthe Marie Nilsdtr. Enke efter Grdm. Johan Nilsen Haukedal 1824     Aaby Haukedal 373
20 14/5 21/5 21/5 Arb.kone Hanna Marie Pedersdtr. Arb. Julius Olsen 1865     Herre Herre 374
21 13/5 23/5 23/5 Barn Inger Sofie Henriksdtr. Grdm. Henrik Kittelsen 1890     Mollefjeld Mollefjeld 374
22 19/5 23/5 23/5 Barn Henriette Mathea Henriksdtr. Grdm. Henrik Kittelsen 1895 10 29 Mollefjeld Mollefjeld 374
23 24/5 31/5 31/5 Barn Inga Nilsdtr. Grdm. Nils Andersen 1894 11 15 Dal Dal 374
24 8/6 14/6 14/6 Grdm.kone Anne Pernille Torjusdtr. Grdm. Even Johnsen 1860     Bamble Torsdal 374
25 22/6 27/6 27/6 Barn Olga Gundersdtr. Arb. Gunder Gundersen 1896 2 1 Fæseth Fæseth 374
26 2/7 6/7 6/7 Grdm.kone Nilette Nilsdtr. Grdm. Bent Sørensen 1835     Kil (ved Bamble) Kjønøen 374
27 11/7 16/7 16/7 Barn Anna Pernille Thorsdtr. Grdm. Thor Larsen 1897 4 4 Tinderholt Tinderholt 374
28 6/8 12/8 12/8 Grdm.enke Marie Simonsdtr. Lars Hansen Traag (Grdm.) 1837     Rørholt Herre 375
29 13/8 18/8 18/8 Ugift Maren Margrethe Andersdtr.   1838     Bamble Myrene (Rørholt) 375
30 11/9 17/9 17/9 Gift Kone Anne Marie Pedersdtr. Grubearb. Ole Larsen Tvedt 1839     Vissestadhagene Rønholt 375
31 14/9 19/9 19/9 Fattiglem Enke Sara Hansdtr. Arb. Henrik Olsen 1828     Herre Herre 375
32 15/10 23/10 23/10 Gift kone Berthe Marie Knudsdtr. Lods Anders Hansen Toner 1845     Kjønøen Toner 375
33 1/11 6/11 6/11 Barn Dagny Christiane Rund Viarb. Karl Nilsen Rund 1897 8 15 Fæset Fæset 375
34 2/11 8/11 8/11 Gift kone Anne Martine Hansdtr. Grdm.søn Knud Torstensen 1868     Tinderholt Tinderholt 375
35 3/11 10/11 10/11 Barn Clara Ottonia Hansdtr. Grdbr. Hans Petter Kristoffersen 1896 7 29 Linna(kaasa) Linna 375
36 24/11 30/11 30/11 Grdm.enke Ingborg Amundsdtr. Grdm. Jørgen Eriksen 1814     Brevigstrand Brevigstrand 375
37 27/11 3/12 3/12 Gift kone Helene Marie Knudsdtr. Arb. Halvor Halvorsen 1852     Drangedal Barlandsmyren 375
38 3/12 10/12 10/12 Skolelærerenke Karen Nilsdtr. (Johannessen) Bamble Kommune 1814     Bamble Rogn 375
39 22/12 30/12 30/12 Føderaadsenke Anne Kittilsdtr. Grdm. Aasulf Danielsen 1816     Bø Prgj. Kjørrestad 376
40 12/12 17/12 17/12 Gift kone Lisa Larsdtr. Hendes mand fattiglem Gunder Gundersen 1858     Bamble Fæseth 376
41 26/12 31/12 31/12 Barn Karen Marie Abrahamsdtr. Arb. Abraham Andersen 1896 7 24 Sortebogen Sortebogen 376
  1898
  Mandkjøn
1 21/1 28/1 28/1 Svensk ung., fattiglem Johannes Johnsen Bamble kommune 1808     Sverige Vissestad (fattiggaard) 376
2 25/1 30/1 30/1 Enkem. fattigl. Lars Larsen   1816     Bamble Hydalspladsen (Gjømle) 376
3 22/1 29/1 29/1 Gift grubeform. Kittil Solberg   1837     Hvideseid Fæset 376
4 24/1 3/2 3/2 Enkem. lensm. Simon Andreas Nilsen Linna   1814     Udgaarden Udgaarden 376
5 31/1 5/2 5/2 Ungk. snedker Amund Bentsen   1861     Haave Haave 376
6 11/2 22/2 22/2 Enkem. grdm. Lars Andersen   1821     Sortedal Sortedal 376
7 19/2 26/2 26/2 Barn Thor Halvorsen Halvor Thorsen, grdm. 1898 2 19 Skaugen øvre Skaugen øvre 376
8 18/2 27/2 27/2 Ugift grdm. Ole Petter Thorsen   1835     Krabberød Krabberød 376
0 2/3 - - Gift Sømand Nils Martin Lorentsen Konf. 12/10-84. Foreldre Skibsf. Nils Lorentsen og Ingeborg Hansdtr. 1870 1 24 Asvald Eksrønningen 376
9 19/3 28/3 28/2 Gaardmandssøn (ugift) Ellef Olsen   1858     Fossing Gromestad 376
10 26/3 2/4 2/4 Barn Peder Mathias Pedersen Ramstad Grubearb. Peder E. Ramstad 1896 10 15 Fæseth Fæseth 377
11 24/3 2/4 2/4 Fattiglem (gift) Ole Olsen   1826     Bamble Brændevedberget (Blegelid) 377
12 24/4 3/5 3/5 Gift gårdm. Torgrim Hansen   1818     Fæseth Fæseth 377
13 29/4 5/5 5/5 Ugift gårdm-søn Martin Olsen Grdm. Ole Olsen og Marte Oline Olsdtr. 1880 7 18 Skaugen Skaugen 377
14 30/4 5/5 5/5 Ugift fattiglem Tor Kjelsen Hm. Kjel Larsen og Bertea Larsdtr. 1873 5 10 Rakkestad Rakkestad 377
15 30/4 8/5 8/5 Gift arb. Andreas Hansen Rognsbro   1834     Herre Asdalrønningen 377
16 15/5 2/5 22/5 Gift tømmerm. Aadne Torgersen   1837     Krabberødstrand Krabberødstrand 377
17 16/6 22/6 22/6 Ugift gårdmandssøn Simon Jakobsen Moderens forsørgelse 1856     Rørholt Rørholt 377
0 ?/3 - - Ugift sømand Jakob Andersen Gaardm. Anders Johnsen og Hanna Marie Hansdtr. 1880 12 7 Rakkestad
Konf. 27/10-9
Rakkestad 377
0 2/8 - - Ugift fisker Karl Marensius Andersen Gaardm. Anders Martinius Isaksen Ek og Inger Karine Nilsdtr. 1879 8 15 Ek
Konf. 1/10-93
Ek 377
18 4/7 8/7 8/7 Barn Bertinius Sakariassen Gårdm. Sakarias Andersen 1898 6 24 Sortedal Sortedal 377
19 6/7 10/7 10/7 Ugift arb. Herman Joakim Nilsen Gm. Nils Olsen og Berte Kristine Kristensdtr. 1878 2 1 Svindland
Konf. 16/4-93
Dal 377
20 20/6 26/6 10/7 Fattiglem ugift Ole Hansen Hartvedt   1821       Fattiggården 377
21 12/7 17/7 17/7 Enkem. grdm. Torsten Knudsen   1834     Smedpladsen Findal 377
22 20/7 24/7 24/7 Barn Elias Severin Petersen Ramstad Grubearb. Peter Ramstad 1884 11 1 Rønholt Rønholt 377
23 28/7 31/7 31/7 Barn Lars Larsen Vold Lars Doresius Olsen Vold, fisker 1898 2 27 Ekstrand Ekstrand 377
24 10/8 14/8 14/8 Ugift sømand Ole Andersen Andreassen Arb. Andreas Olsen og Else Maria Olsdtr. 1869 12 16 Sødholt
Konf. 12/10-84
Krabberød 377
25 23/7 30/7 18/9 Enkem., tømmerm. Anders Jakobsen   1822     Porsgrund Herre 377
26 20/8 25/8 25/8 Ugift arb. Johan Larsen Grubearb. Lars Hansen og
Mari Jensdtr.
1882 10 15 Barkedalen (Hafredal)
Konf. 12/5-97
Barkedalen 454
27 19/8 27/8 27/8 Enkem., husm. fhv. kommandersergeant Ole Jakobsen   1829     Bamble Tveten 454
28 10/9 15/9 15/9 Gift husm. Erik Johannesen   1820     Bamble Herumseiet 454
29 16/9 21/9 21/9 Hjemmedøbt tvillingbarn Tomas Aslaksen Skibsfører Ole Andreas Aslaksen 1898 8 22 Ekstand Ekstand 454
30 15/9 23/9 23/9 Barn Jens Pedersen Gaardm. Peder Jørgensen 1896 1 30 Braaten Braaten 454
31 1/10 7/10 7/10 Ugift arb. Peder Andreas Nilsen Arb. Nils Jonsen og Petrea Helene Pedersdtr. 1883 4 8 Asdaltangen
Konf. 3/10-97
Asdaltangen
454
32 11/10 15/10 15/10 Barn Sofus Georg Aagesen Gårdm. Aage Larsen 1896 3 6 Fæset Fæset 454
33 8/10 17/10 17/10 Bestyrer af fattiggården Andreas Jørgensen   1826     Tønsberg Vissestad 454
34 15/11 22/11 22/11 Ugift fattiglem grubearb. Johan Emil Hedin   1829     Goteborg Vissestad fattiggård 454
35 29/11 6/12 6/12 Gift gårdm. Ingvald Kristensen Kulvik   1823     Nes, Telem.
(i nærheten av Gvarv)
Vaag 454
36 30/11 6/12 6/12 Gift fattigl. Lars Steffensen   1823     Kilebygden, Solum Vissestad fattiggård 454
37 5/12 10/12 10/12 Gift gårdm. Rasmus Jørgensen   1828     Sannikedal Myrbakken u. Kjørstad 454
  1898
  Kvindekjøn
1 29/12-97 6/1 5/1 Gift kone Ingeborg Karine Isaksdtr. Grdm. Torsten Knudsen 1839     Vingerei Findal 376
2 30/12-97 7/1 7/1 Arb.enke, fattiglem Birtha Pedersdtr. Bamble kommune 1820     Espedalen (i Gudbrandsdalen) Fæset 376
3 6/1 12/1 12/1 Enke, fattigl. Margit Jørgensdtr. Bamble kommune 1827     Nysteneiet Vissestad (fattiggaard) 376
4 7/1 14/1 14/1 Grdm.enke Aavet Marie Hansdtr. Grdm. Svend Nilsen Berg 1811     Høen Berg 376
5 13/1 22/1 22/1 Gift Karen Helene Pedersdtr. Leilænding Paal Gundersen Holte 1849     Drangedal Fostvet 376
6 2/2 9/2 9/2 Enke, fattiglem Aslaug Knudsdtr. Bamble kommune 1812     Lundeherred Vissestad (fattiggaard) 376
7 22/1 30/1 13/2 Barn Martha Johanne Johnsdtr. Fabr.arb. John Andersen Lakseberget 1893 8 18 Herre Herre 377
8 5/2 14/2 14/2 Barn Magda Kirstine Evensdtr. Grdm. Even Olsen Dal 1897 1 21 Dal Dal 377
9 6/3 13/3 13/3 Uegte Barn Petra Jørgensine Jørgensdtr. Pige Petra Magnusdtr.
Faderen Snedker
1898 2 11 Herre Herre 377
10 10/3 21/3 21/3 Gift Kone Birthe Helene Olsdtr. Huusm. Tellef Olsen 1833     Barlindalen (Kjellemyr) Herumseiet 377
11 26/3 2/4 2/4 Gift Kone Maren Anne Johnsdtr. Gårdm. Kittel Torgrimsen 1845     Bamble Bjerkeholtet (vestre Tveten) 377
12 26/3 5/4 5/4 Gift Kone Thorea Birthea Hansdtr. Vissestad. Landhandler Isak N. Vissestad 1861     Høen Brekke 377
13 30/3 6/4 6/4 Gift Kone Aase Karine Tellefsdtr. Gårdm. Hans Abrahamsen Høen 1830     Asdalsrønningen Høen 377
14 11/4 19/4 19/4 Pige Ingeborg Marie Torsdtr. Rønholt Landhandler Tor Kristensen Rønholt 1884     Rønholt Rønholt 377
15 11/4 20/4 20/4 Gift Kone Anne Pernille Olsdtr. Gårdm. Nils Andersen Dørredal 1860     Bamble Dørredal 377
16 16/4 22/4 22/4 Ugift Anne Karine Kittelsdtr. Eget arb., naboer, broderen Ole Kittelsen 1844     Fjellestad Fjellestad 377
17 12/5 20/5 20/5 Barn Margit Emilie Olsdtr. Arb. Ole Martin Olsen 1897 3 18 Vestre Skaugen Vestre Skaugen 378
18 12/5 19/5 22/5 Barn Tora Gundersdtr. Gårdm. maler Gunder Evensen 1886     Rogn Rogn 378
19 25/4 22/6 - Tjenestepige Ingeborg Knudsdtr. Kalveto u. gaarden Strømme i Drangedal   1877     Drangedal Aasland 378
20 18/6 22/6 22/6 Kone Anne Mathea Johannesdtr. Grubearb. Karl Hansen 1966     Grue Prgj. Fæset 378
21 11/7 18/7 18/7 Ugift gm.-dtr. Inga Kirstine Sakariasdtr.   1879     Sortedal Sortedal 378
22 6/8 13/8 13/8 Gift gårdmandskone Jakobine Matilde Eliassen Gårdm. Gunder Eriksen Tveten (ell. Kåsene) 1852     Bredsand Tveten vestre 378
23 10/8 17/8 17/8 Enke Anne Kristine Nilsdtr.   1830     Asdaltangen Asdaltangen 378
24 2/8 6/8 6/8 Barn Annette Gunhilde Karlsdtr. Fabrikarb. Karl Kristiansen 1897 7 30 Siljanbugten Siljanbugten 378
25 3/10 9/10 9/10 Enke Kristine Nilsen Fattigvæsenet 1828     Eidanger Herre 378
26 24/9 3/10 3/10 Gaardmandskone Anne Petrea Nilsdtr. Gm. Nils Teodor Gundersen 1856     Vissestad Vissestadhagen 454
27 24/10 31/10 31/10 Enke Anne Helen Hansdtr. Arb. Amund Larsen Omborsnes 1834     Polland Polland 454
28 28/10 3/11 3/11 Enke fattigl. Birte Marie Barlien Arb. Nils Anton Barlien 1821     Ullensaker Vissestad fattiggård 454
29 28/10 4/11 4/11 Gift arb.kone Elisabet Olsdtr. Arb. Jens Peter Olsen 1831     Aaby Eksrønningen 454
30 26/11 2/12 2/12 Kone Helene Sannæs Lærer, gm. Halvor Sannæs 1847     Drangedal Fjellestad 454
31 10/12 16/12 16/12 Føderådsenke Aslaug Maria Jensdtr. Gm. Klaus Larsen Finmark 1806 5 27 Rønholt Finmark 454
32 23/12 30/12 30/12 Barn Julie Toldine Flink Bruger August Johannesen Flink 1898 7 30 Glittum Glittum 454
  1899
  Mandkjøn
0 15/10-98 - - Ungk. sømand Amund Rollefsen Gm. Rollef Olsen og
Marie Andrea Torgrimsdtr.
1878 8 1 Rogn
Konf. 16/4-93
Rogn 454
1 13/1 19/1 19/1 Ungk., gårdmandssøn Klaus Andreas Pedersen Gm. Peder Jakob Halvorsen og
Marta Marie Klausdtr.
1879 4 6 Glittum
Konf. 1/10-93
Glittum 454
2 10/1 15/1 28/4 Barn Tor Halvorsen Halvor Torsen Siljan 1898 4 20 Siljan Siljan 455
3 10/2 17/2 17/2 Gift grubearb. fattiglem Jonas Andreassen   1817     Sverige Hafredal 455
4 18/2 24/2 24/2 Gift Arb. Nicolai Andersen   1837     Bohuslän Hafredal 455
5 22/2 2/3 3/3 Husm. Enkem. Nils Knudsen   1818     Kulhugsten u. Mo Langseiet (Nenset) 455
6 27/2 6/3 6/3 Gift prambygger Nils Hansen   1845     Asdaltangen Asdaltangen 455
7 17/3 26/3 26/3 Ugift gårdmandssøn Jens Andreas Andreassen Gm. Andras Jensen og
Karen Marie Andersdtr.
1879 9 27 Storemyr (øvre Skougen)
Konf. 1/4-94
Storemyr 456
  så kommer nr. 0-7 på nytt ... 389
8 15/5 20/5 20/5 Barn Kristen Torsen gm Tor Kristensen 1899 4 5 Glittum Glittum 389
0 19/4 - - Ungk. sømand Karl Østenius Halvorsen Hm. Halvor Nilsen og
Toran Sofie Sørensdtr.
1870 5 25 Hafreaker
Konf. 12/4-85
Hafreaker 389
9 8/7 14/7 14/7 Gift gm. Tor Gundersen   1831     Kaasa (Gjerstad) Sødholt 389
10 12/7 19/7 19/7 Ugift arb. Lars Karlsen Sømand Karl Andreas Larsen og
Gunhild Marie Halvorsdtr.
1883 8 3 Bergvandskaasa
Konf. 2/10-98
Barlinddalen (Kjellemyr) 389
11 27/7 3/8 3/8 Barn Knud Halvorsen Gm. Halvor Endresen 1891 8 9 Rønholt Hydal 389
12 15/9 18/9 18/9 Barn Martin Andreas Karlsen Grubearb. Martin Andreas Karlsen 1897 8 14 Norderhaug Fæset 390
0 24/10 - - Letmatros Aslak Olsen, ugift Gm. Ole Eriksen Dal og
Ovidia Elise Aslaksdtr.
1883 6 30 Dal
Konf. 3/10-97
Dal 390
13 10/10 17/10 17/10 Gut Anton Gustav Halvorsen Gm. Halvor Johannesen 1888     Mollefjeld Mollefjeld 390
14 21/10 27/10 27/10 Gift gm. Sakarias Evensen   1833     Tveten Tveten 390
15 19/10 27/10 27/10 Enkem., smed, medhjælper Svend Ferman Hermansen   1829     Vold (Solum) Herre 390
16 29/10 4/11 4/11 Gift gm. Isak Amundsen   1849     Haukedal Haukedal 390
17 7/11 11/11 11/11 Gift arb., fattiglem Ole Johannesen   1843     Sverige Sortebogen 390
18 15/11 19/11 19/11 Barn Isak Andreas Klausen Grubearb. Klaus Nilsen 1899 10 28 Haukedal Haukedal 390
19 23/11 29/11 29/11 Enkem. fattiglem Nils Kristian Olsen   1809 Døbt
8
3 Stormyr Vissestad fattiggaard 390
20 3/12 9/12 9/12 Gift arb., fattiglem Lars Isaksen   1829     Porsgrund Hafredal 390
21 7/12 15/12 15/12 Ugift inderst, idiot Isak Andreas Jørgensen (Broderen Nils Peter Jørgensen) 1850     Vissestadhagene Vissestadhagene 390
22 16/12 22/12 22/12 Gift gaardm. Ole Evensen   1819     Brevikstrand Brevikstrand 390
23 23/12 30/12 30/12 Ugift inderst Jonas Gundersen (Egne midler) 1816     Skjerke Hafreager 390
24 23/12 30/12 30/12 Gift gaardm. Knud Halvorsen   1839     Olafshul Olafshul 390
25 26/12 31/12 31/12 Barn Johannes Lauritsen Gaardbestyrer Laurits Johnsen 1886     Rafnes Rafnes 390
  1899
  Kvindekjøn
1 18/1 27/1 27/1 Gmk. Anne Matea Moe, f, Andersdtr. Rørholt Gm., medhjælper Søren Jakobsen Moe 1856     Rørholt Mo 454
2 29/1 2/2 2/2 Barn Johanne Marie Gustavsdtr. Svensk arb. Gustav Johanson 1898 12 16 Porsgrund Fæset 454
3 1/2 10/2 10/2 Gmk. Marte Elise Nilsdtr. Gm. Jakob Jørgensen 1866     Blegeli Tomasbo 454
4 9/2 16/2 16/2 Enke, fattiglem Anne Johannesdtr. Arb. Peter Olsen Fæset 1826     Hundekilen Vissestad fattiggård 454
5 18/2 26/2 28/4 Barn Marta Marie Andreasdtr. Arb. Andreas Kristensen 1891 11 16 Langebugt Langebugt 454
6 13/2 18/2 18/2 Barn Margit Erlandsdtr. Eide Arbeidsform. Erland Kristofersen Eide 1899 1 30 Fæset Fæset 454
7 14/2 21/2 21/2 Enke Anna Kaisa Bringelsdtr. Grubearb. Per Persson, Forsørget hos herværende søn Magnus af hjemstedets fattigvæsen 1822     Rølanda sogn, Elfsborg Lan "Frankrig", Ødegaardens verk 454
8 21/2 28/2 28/2 Enke, fattiglem Stina Johannesdtr. Grubearb. Jonas Andreassen 1829     Dalsland Hafredal 454
9 23/2 3/3 3/3 Barn Agnes Hansen Skomager Bernhard Hansen 1898 6 2 Fæset Fæset 454
10 28/2 7/3 7/3 Fru Johanne Cathrine Erichsen, f. Wettergren Kirkesanger, skibsreder Chr. Erichsen 1814 11 21 Borre prestgård Lønneryg 454
11 15/3 23/3 23/3 Ugift gårdm.dtr. Asborg Kirstine Pedersdtr.   1860     Storø Storø 455
12 19/3 25/3 25/3 Enken Thora Johnsen Gårdm. Knud Larsen 1821     Drangedal Tveten vestre 455
13 11/3 19/3 28/4 Gift Anne Johanne Eriksdtr. Formand Nikolai Nilsen Traag 1846     Herre Traag 455
  så kommer nr. 1-13 på nytt ... 389
14 5/4 12/4 12/4 Barn Asta Sakarine Sakariasdtr. Gm. Sakarias Andersen 1892 6 16 Stenerød Sortedal 389
15 16/4 21/4 21/4 Enke Tone Hansen, f. Gundersen (Even Hansen, gm. og adj. lensmand) 1813     Lensegrav i Drangedal Brekke 390
16 17/4 24/4 24/4 Enke Mette Kirstine Jonsdtr. (Arb. Halvor Isaksen Omborsnes) 1836     Hundekilen Bjerkeset 390
17 18/4 24/4 24/4 Barn Anne Margrete Augustsdtr. Söderberg Forsørget af sine børn 1886     Hartvedt Hartvedt 390
18 32/4 29/4 29/4 Ugift Helene Tjøstulfsdtr. Forsørget af fattigvæsenet 1822     Bamble Isnes 390
19 1/5 7/5 7/5 Barn Olga Marie Johansdtr. Arb. Johan Kristofersen 1891 10 5 Eidanger Blegeli 390
20 11/5 15/5 15/5 Barn Karen Hjørdis Jørgensdtr. Gm. Jørgen Larsen 1898 1 5 Holtet Holtet 390
21 23/5 27/5 27/5 Enke, fattiglem Anne Bolette Olsen Fattiglem, hmd. Halvor Halvorsen Kjøia 1834     Kjøia (Trosby) Vissestad fattiggård 390
22 26/5 1/6 1/6 Enke, fattiglem Anne Johanne Hansdtr. Hmd. Erik Hemingsen 1820     Stulen Herumseiet 390
23 29/5 3/6 3/6 Enke Amborg Karine Tellefsdtr. Gmd. Even Hansen 1814     Vingerei Vingerei 390
24 28/5 5/6 5/6 Barn Sigrid Alice Magdalene Pedersdtr. Gmd. Peder Olsen Fossing 1899 5 17 Fossing Fossing 390
25 16/6 21/6 21/6 Gift Augusta Abrahamsdtr. Grubearb. Kristen Didriksen 1871     Dalsland, Sverige Haugen (Fæset) 390
26 3/8 8/8 8/8 Husmandsenke Aase Marie Halvorsdtr.   1824     Tørdal Langvanskåsa 390
27 15/8 20/8 20/8 Barn Anna Kristine Solberg Lærer Hans Andreassen Solberg 1899 2 27 Sortedal Sortedal 390
28 16/8 21/8 21/8 Enke Maren Oline Olsdtr. Gm. Hans Sørensen 1820     Pestilenseiet Sortebogen 390
29 25/9 1/10 1/10 Kone Nilette Andrea Tronsdtr. Solberg Lærer Hans Andreassen Solberg 1861     Asdal Sortedal 390
30 1/10 8/10 8/10 Kone Sofie Sørensen Arb. Isak Abrahamsen 1875     Sildeberget Kastet (Asdalstrand) 390
31 1/10 9/10 9/10 Enke Anne Karine Hansdtr. Busk Gm. Kristofer Andersen Busk 1822     Vallekåsene (Bamble) Vallekåsene 390
32 2/10 9/10 9/10 Enke Hanna Karine Gundersdtr. (Snedker Lars Olsen Vingreid) 1850     Linnarønningen Linnarønningen 391
33 25/10 30/10 30/10 Barn Margrete Andersdtr. Gm. Anders Thorsen 1899 6 23 Sortebogen Sortebogen 391
34 11/11 18/11 18/11 Kone Anne Pernille Torsdtr. Gm. Halvor Gundersen 1822     Glittum Stokke 391
35 26/11 2/12 2/12 Enke Torbjørg Amundsdtr. (Gm. Peder Jørgensen Elvik) 1830     Siljord Aastad 391
36 29/11 6/12 6/12 Enke Anne Sofie Sørensdtr. (Gm. Peder Knudsen Østmarken eller Tveten) 1814     Kjær Fæseth 391
37 28/11 7/12 7/12 Gift Marte Matilde Manassesdtr. Gm. Søren Hansen Esse, Vinje 1830     Ris Vinje 391
38 2/12 8/12 8/12 Enke Anne Pedersdtr. Arb. Jørgen Amundsen 1824     Vissestadhagene Sandvikgen (Trosby) 391
39 7/12 14/12 14/12 Gift Anne Marine Olsdtr. Landhandl. Hans Peter Larsen 1854     Rønningen (Tveten vestre) Rønningen 391
40 18/12 20/12 20/12 Gift Kari Knudsdtr. Gm. Jon Kittelsen 1836     Mo Prgj, Hansemyr 391
41 17/12 23/12 23/12 Pige Anne Pernille Jakobsdtr.   1863     Rørholt Rørholt 391
  1900
  Mandkjøn
1 6/1 13/1 13/1 Gift gm. Johan Kristian Olsen Mørland   1855     Sannikedal Vallekjær 391
2 9/1 16/1 28/1 Enkem. Lars Torbjørnsen Slaatta Forsørgedes af sønnen, Jens Slåtta 1816     Langsenden (Rørholt) Herre 391
3 16/2 25/2 4/3 Barn Bent Emanuel Isaksen Isarbeider 1897 6 5 Brevikstrand Brevikstrand 391
4 21/2 4/3 4/3 Enkem., smed Rasmus Hansen Barth   1810     Herre Herrebakken 391
5 9/2 15/2 15/2 Enkem., fattiglem Gunder Larsen   1821     Herre Vissestad fattiggård 391
6 19/2 27/2 27/2 Gift gm. Nils Pedersen   1825     Brevikstrand Brevikstrand 391
7 1/3 9/3 9/3 Enkem., gm. Ellef Eriksen   1823     Valle Tegdal 391
8 10/3 17/3 17/3 Ungk. Sven August Nilsen Arb. Nils Fredrik Svensen
Marie Kaisa Andersdtr.
1879 6 6 Braaten Masterødeiet 391
9 13/3 20/3 20/3 Barn Aksel Justin Alfredsen Grubearb. Alfred Svendsen 1889     Hafredal Hafredal 391
10 15/3 22/3 22/3 Udøbt guttebarn Arb. Ole Aagesen 1900 2 11 Bredsand Bredsand 391
11 21/3 27/3 27/3 Ungk. Oluf Olsen Gm. Ole Kristensen og
Karen Kristofersdtr.
1884 6 16 Kløvskaar
Konf. 8/10-99
Kløvskaar 391
12 3/3 6/3 1/4 Barn Hans Mattias Andreassen Arb. Andreas Christensen 1895 6 5 Herre Herrebakken 392
13 10/3 18/3 1/4 Enkem., fattiglem Kristofer Olsen   1809     Herre Herrejordet 392
14 14/3 18/3 1/4 Barn Alf Hansen
Fabrikarb. Hans Nyhus 1900 1 28 Herre Herre 392
15 14/3 18/3 1/4 Barn Sigurd Hansen Fabrikarb. Hans Nyhus 1900 1 28 Herre Herre 392
16 24/5 31/5 1/7 Barn Halvor Bertinius Eliassen Arb. Elias Severinsen 1900 5 10 Herre Herre 392
17 31/3 8/4 8/4 Gift føderådsm. Ole Jakobsen   1818     Hasleeiet Molfjeld 392
18 31/3 9/4 9/4 Gift gm. Torjus Evensen   1820     Braaten Braaten 392
19 22/5 30/5 30/5 Enkem., gm. Even Hansen   1876     Vinje Vinje 392
20 31/5 4/6 4/6 Gift fattiglem Gunder Halvorsen   1840     Brevik by Asvald 392
21 7/6 12/6 12/6 Enkem., arb. Ole Larsen Tvedt   1845     Aal, Hallingdal Rønholteiet 392
22 14/6 21/6 21/6 Gift arvefæster Anders Knudsen   1821     Sortebogen Asdalstrand 392
23 8/5 15/5 15/5 Ugift fhv. lærer Sigvald Olsen Skogen   1871     Flatdal, Telemarken Tvetenrydningen 392
24 3/6 7/6 1/7 Enkem., fabrikarb. Nils Jonsen Nyhus   1828     Ulefos Siljanbugten 392
25 22/6 28/6 1/7 Barn Hilmar Johannessen Fabrikarb. Hans Johannesen 1900 6 6 Herre Herre 392
26 2/7 77/7 7/7 Ugift arb. Søren Halvorsen   1863     Rogn Bjerkeset 393
27 22/7 28/7 28/7 Gift føderaadsm. Hans Jakob Sørensen   1810     Busterød Busterød 393
28 2/8 9/8 9/8 Ugift direktør Oscar Theodor Ludvig Hässler   1845     Sverige Ødegaardens verk 393
29 25/8 31/8 31/8 Gift gm. Ole Evensen   1830     Vinje Vinje 393
30 3/9 8/9 14/10 Enkem., arb., fattiglem Ole Andersen Siljan   1821     Herre Lakseberget 393
31 13/10 21/10 18/11 Enkem., fattiglem Sondre Halvorsen   1813     Siljord Siljanbugten 393
32 30/9 7/10 7/10 Enkem., snedker Hans Peter Mikkelsen   1828     Krabberødstrand Krabberødstrand 393
33 10/10 17/10 17/10 Ugift gårdmandssøn, arb. Lars Andreas Andersen Gm. Anders Larsen og
Gunhild Andrea Halvorsdtr.
1879 3 6 Bakke
Konf. 16/4-93
Bakke 393
34 15/10 19/10 19/10 Enkem., fattiglem Kjeld Larsen (spillemand)   1826     Kjær Rakkestad 393
35 18/10 25/10 25/10 Gift fattiglem Hans Pedersen, arb.   1826     Lunde (Telemarken) Blekelibakken 393
36 24/11 1/12 1/12 Udøbt guttebarn Arb. Ole Andersen 1900 10 26 Krabberødstrand Krabberødstrand 393
0 5/8 10/8 10/8 Enkem., gaardm. Thimian Pedersen   1834     Kongsberg Nustad 393
37 29/11 6/12 6/12 Barn Kristen Johan Halvorsen Arb. Halvor Amundsen 1900 9 11 Berg Berg 393
38 6/12 13/12 13/12 Ugift Snedker Nils Peder Augustsen Grubearb. August Nilsen og
Anne Marie Larsdtr.
1879 1 15 Hartevdt
Konf. 1/10-93
Hartvedt 394
39 9/12 18/12 18/12 Enkem., gm. Halvor Gundersen   1826     Kjellemyr Stokke vestre 394
40 22/12 29/12 29/12 Gift gm. Halvor Halvorsen   1826     Drangedal Skaugen øvre 394
41 20/12 27/12 27/1 Ugift sindsyg fattiglem Lars Torstensen   1852     Siljanbugten Siljanbugten 394
  1900
  Kvindekjøn
0 6/1 11/1 11/1 Gift Ranneid Nilsen, f. Gunleiksen Sømand Nils Peter Nilsen 1875     Nissedal Brevikstrand 391
1 28/12-99 6/1 6/1 Gift Andrea Jakobsdtr. Husm. Jørgen Johnsen 1830     Solum Hundekilen 391
2 7/1 16/1 16/1 Gift Gunhild Olea Nilsdtr. Gm. Peder Andersen 1855     Bamble Sundbykaasa 391
3 8/1 16/1 16/1 Enke Anna Pedersen Svensk arb. Per Persson, Forsørget af sønnen, gm. Magnus Pedersen 1813     Sverige Hartvedt 391
4 11/1 19/1 28/1 Gift Aase Marie Isaksdtr. Arb., huseier Elias Torstensen 1818     Klep Herre 391
5 29/1 4/2 4/2 Ugift syerske Marie Olsdtr.   1872     Mo Solum prgj. 391
6 29/1 5/2 5/2 Enke Ellen Berntsdtr. Gm., fisker Ingvald Kristensen 1823     Langø (Skaatø) Kullevig (Vaag) 392
7 27/1 4/2 4/2 Barn Hanna Elise Eliasdtr. Arb. Elias Severinsen 1899 4 28 Herre Hellestvedt 392
8 7/2 15/2 15/2 Gift Inger Marie Larsdtr. Arb. Kristian Evensen 1862     Glittum Rønholt 392
9 15/2 22/2 22/2 Gift Karen Margret Olsdtr. Gm. Peder Olsen 1832     Glittum Holtt 392
10 2/3 8/3 8/3 Enke Petrea Amundsdtr. Gm. Ole Evensen 1824     Sannikedal Brevikstrand 392
11 8/3 18/3 18/3 Pige Anne Karoline Sørensdtr. Arb. Søren Knudsen 1885     Skaugen Skaugen 392
12 13/3 20/3 20/3 Barn Lovise Kristiane Lauritsdtr. Arb. Laurits Larsen 1900 3 5 Tvetenrønningen Tvetenrønningen 392
13 13/3 20/3 20/3 Enke Karen Marie Pedersdtr. Gm. Abraham Tjøstulfsen 1822     Asdal Stenerød 392
14 19/3 26/3 26/3 Gift Maren Petrea Hansdtr. Gm. Aage Olsen 1825     Sannikedal Trolddalen 392
15 28/2 6/3 1/4 Enke, fattiglem Ingeborg Marie Hansdtr.   1837     Hofsten Herrebakken 392
16 1/3 11/3 1/4 Barn Hilda Hansine Hansdtr. Fabrikarb. Hans Johansen 1892     Herre Herre 392
17 16/3 25/3 1/4 Gift Sara Kristensdtr.   1839     Porsgrund Herre 392
18 28/4 6/5 24/5 Sypige Kirsten Gurine Jensdtr.   1875     Herre Herre 392
19 14/5 20/5 24/5 Kone Hanna Bertine Olsdtr. Arb. 1866     Kilebygden, Solum Herre 392
20 29/3 5/4 5/4 Kone Aslaug Marie Tronsdtr. Gm. Jens Andreas Rasmussen 1872     Høen Myrbakken (Kjørstad) 392
21 31/3 7/4 7/4 Gmdtr. ugift Elise Petrea Pedersdtr.   1883     Valle Valle 392
22 27/3 8/4 8/4 Ugift Ingeborg Nilsdtr.   1830     Hasleeiet Molfjeld 393
23 9/4 17/4 17/4 Gift Mette Kirstine Nilsen Skibsfører Hans Nilsen 1831     Tangvald Krabberødstrand 393
24 25/4 6/5 6/5 Gift Anne Karine Mikkelsen Snedker Hans Peter Mikkelsen 1826     Krabberød Krabberødstrand 393
25 5/5 11/5 11/5 Gift Marta Kirstine Nilsdtr. Sømand Jørgen Pedersen 1824     Gjerset Ekstrand 393
26 10/5 16/5 16/5 Ugift Maren Kirstine Gundersdtr. Maler Gunder Evensen 1882     Rogn Rogn 393
27 16/5 22/5 22/5 Gift Ingeborg Kirstine Andersdtr. Gm. Erik Tellefsen 1825     Bamble Sortebogen 393
28 10/5 22/5 22/5 Ugift Mette Kirstine Eriksdtr.   1847     Sortebogen Sortebogen 393
29 17/5 25/5 25/5 Barn Klaudia Torsdtr. Gm. Tor Kristensen 1900 5 14 Glittum Glittum 393
30 2/6 8/6 8/6 Barn Marta Tobine Abrahamsdtr. Gm. Abraham Larsen 1899 6 16 Asdalrydningen Asdalrydningen 393
31 11/6 16/6 16/6 Barn Anna Helene Larsdtr. Gm. Lars Abrahamsen 1899 7 13 Aasland Aasland 393
32 13/6 18/6 18/6 Ugift Elisabet Lund   1862     Langesund Porsgrund 393
33 21/6 26/6 26/6 Frøken Gudrun Berner   1873     Grong Bamble prestegard 393
34 2/6 8/6 1/7 Gift Karoline Marie Hansdtr. Fabrikarb. 1875     Herre Herrebakken 393
35 12/7 17/7 17/7 Gm.-enke Anne Kirstine Knudsdtr. Gm. Torsten Amundsen 1878     Bjerkeset Bjerkeset 393
36 13/7 19/7 19/7 Fhv. bestyrerinde på fattiggården, enke Karen Jørgensen Bestyrer A. Jørgensen 1835     Sannikedal Høen 393
37 24/7 30/7 30/7 Barn Karen Andrea Pedersdtr. Gm. Peder Andreas Olsen 1900 7 14 Fossing Fossing 393
38 22/8 26/8 26/8 Barn Anne Ottilie Arntsdtr. Stokke Fabrikarb. Arnt Evensen Stokke 1900 2 24 Oterkil, Solum Herre 393
39 29/7 2/8 2/8 Enke, fattiglem Ingeborg Lorentsen (Nils Lorentsen Asvald) 1828     Langesund Asvald 394
40 27/8 1/9 1/9 Barn Nikoline Marie Andersdtr. Lods Anders Hansen 1889     Toner Toner 394
41 28/8 3/9 3/9 Barn Anna Gunhilde Konradsdtr. Sømand Konrad Gundersen 1890     Myrland (Brevikstrand) Myrland 394
42 1/9 7/9 7/9 Barn Kirsten Pernille Sakariasdtr. Gm. Sakarias Andersen 1887     Stenerød Sortedal 394
43 26/8 31/8 14/10 Barn Petra Josefine Kristiansdtr. Fabrikarb. Kristian Toresius Andersen 1900 4 27 Herre Herre 394
44 26/9 2/10 2/10 Ugift Kari Nilsdtr. † hos broderen Nils Nilsen 1853     Sannikedal Pladsen (Masterød) 394
45 29/10 3/11 3/11 Gift Petrea Pedersdtr. Prambygger Nils Johnsen 1859     Findal Asdaltangen 394
46 8/11 16/11 16/11 Gift Susanne Marie Johnsdtr. Gm. Peder Abrahamsen 1851     Torsdal Valle (Bamble) 394
47 13/11 21/11 21/11 Gårdmandsenke Karen Marie Nilsdtr.   1825     Eidanger Herum 394
48 12/12 20/12 20/12 Enke Inger Marie Nilsdtr. Gm. Lars Olsen 1826     Bamble Kil (Bamble) 394