| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Bamble Ministerialbok nr. I 7

1878-1888

Døde og begravede

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens,
ved Barn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1878
  Mandkjøn
0 24/1 27/1 27/1 Uægte barn Johan Frederik Johansen Ungk. Arb. Johan Hansen 1875 4 12 Stathelle Stathelle 319
1 20/1 27/1 27/1 Barn Ole Hansen Arb. Hans Knudsen 1878 1 9 Herre Herre 319
2 31/1 8/2 8/2 Ungk. Skomager, Fattiglem Anders Knudsen   1848     Solum Prgj. Herre 319
3 3/2 10/2 10/2 Arb. barn Karl Julius Johansen Flaatemand Johan Pedersen 1867 12 2 Herre Herre 319
4 17/2 24/2 24/2 Barn Karl Hansen Arb. Hans Knudsen 1878 1 9 Herre Herre 319
5 23/2 4/3 4/3 Gift Grdmd. Nils Jonsen   1850 3 3 Herum Herum 319
6 28/2 4/3 4/3 Arb. Søn (Udøbt) Arb. Hans Jakob Hansen 1878 2 17 Hartvedt Hartvedt 319
7 14/3 20/3 20/3 Barn Lars Larsen Grdmd. Lars Amundsen Grummestad 1876 12 22 Hydal Hydal 319
8 29/3 6/4 6/4 Barn Oluf Ingebrigtsen Grdmd. Ingebrigt Svendsen Nyhus 1877 6 18 Nyhus Nyhus 319
9 21/4 28/4 28/4 Gift Arb. Anders Andersen   1820     Herre Herre 319
10 30/4 5/5 5/5 Ungk. Fattiglem, Sindsyg Ole Edvard Olsen   1851     Krabberød Krabberød 319
11 28/4 6/5 6/5 Barn Anders Eilertsen Grdmd. Eilert Pedersen 1877 6 2 Mo Mo 319
12 2/5 9/5 9/5 Enkem. Fattiglem Ole Olsen   1803     Dørredalsbraaten Dørredalsbraaten 319
13 21/5 26/5 26/5 Arb. Barn (uægte) Gunder Gundersen   1875 3 6 Solum Prgj. Herre 319
14 25/5 2/6 2/6 Barn Ingius Edvard Olsen Barth Handelsm. Ole Rasmussen Barth 1878 5 23 Herre Herre 319
15 5/6 11/6 11/6 Ungk. Fattiglem Hans Peter Ahlqvist Skrædder, Fattiglem Jens Ahlqvist 1859     Stathelle Vinjestrand 319
16 10/7 13/7 13/7 Barn Klaus Ellingsen Grdmd. Elling Klausen 1876 9 19 Finmark Finmark 320
17 7/7 14/7 14/7 Barn Simon Andreas Hansen Skomager Hans Kristensen 1878 7 17 Tinderholt Tinderholt 320
18 25/7 1/8 1/8 Enkem., Føderaadsm. Even Johnsen Rørholt   1791     Thorsdal Thorsdal 320
19 12/7 20/7 20/7 Joakim Karl Johan Kristiansen Arb. Kristian Jørgensen 1877 3 16 Melbyeidet Melbyeidet 320
20 20/8 26/8 26/8 Enkem., Gaardm. Lars Kittilsen   1801     Bamble Bakke 320
21 21/8 26/8 26/8 Gift Mand, Matros Lars Madsen   1850     Omborsnes Omborsnes 320
22 12/11 23/11 23/11 Enkem., Fattiglem Peder Nilsen   1786     Herre Herre 320
23 19/10 28/10 28/10 Gift Arb. Erik Gubrandsen   1839     Mo Moejdet 320
24 4/11 10/11 10/11 Barn Simon Halfdan Jakobsen Grdmd. Jakob Haraldsen 1878 6 22 Grasmyr Grasmyr 320
25 14/11 1/12 1/12 Barn Andreas Martinius Andreassen Krudtmøllearb. Andreas Larsen 1873     Herre Herre 320
26 10/12 7/12 7/12 Enkem., Fattiglem Ole Tellefsen   1802     Bamble Sortebogen 320
27 10/12 15/12 15/12 Barn Anders Andreassen Krudtmøllearb. Andreas Larsen 1876 2 15 Herre Herre 320
28 17/12 23/12 23/12 Gift Gmd. Jon Jensen   1815     Ek Herum 321
  1878
  Kvindekjøn
1 4/1 9/1 9/1 Barn Josefine Karete Hansdtr. Grdmd. Hans Berntsen 1877     Vaag Vaag 319
2 8/1 15/1 15/1 Føderaadskone, enke Karen Pedersdtr. Grdmd. Jakob Knudsen 1808     Eidanger Prgj. Rogn 319
3 21/1 26/1 26/1 Barn Simonine Andrea Halvorsdtr. Sømand og Arb. Halvor Jakobsen 1872     Stathelle Rognkaasa 319
4 19/1 26/1 3/2 Omstreiferske Laura Kristine Levorsdtr. Omstreifer Frederik Larsen Alting 1848     Solum Prgj. Bagerovnen 319
5 27/2 3/2 3/2 Barn Kirsti Olava Jensdtr. Spigersmed Jens Bergulfsen 1869 2 11 Herre Herre 319
6 15/2 22/2 22/2 Barn Kirsten Maria Abrahamsdtr. Landhandl. Abraham Knudsen Fæset 1876 3 30 Nænset Herre 319
7 19/2 24/2 24/2 Fattiglem, Enke Aseline Gulliksdtr. Husm. Ole Sigurdsen 1822       Vissestad Fattiganst. 319
8 21/2 26/2 26/2 Fattiglem, Enke Andrea Andersdtr. Bergseiet Husm. Gunder Hansen 1801       Brevik By 319
9 19/2 26/2 26/2 Kone Anne Karine Andersen Arb. Frants Andersen 1855     Herre Herre 319
10 27/2 7/3 7/3 Sømandsdtr. Anne Elise Abrahamsdtr.   1862     Haukedal Vissestadhagen 319
11 5/3 12/3 12/3 Barn Ingeborg Lovise Larsdtr. Arb. Lars Isaksen Hafredal 1877 7 25 Hafredal Hafredal 319
12 9/3 18/3 18/3 Barn Laura Karoline Isaksdtr. Grdmd. Isak Andersen 1871     Linna Linna 319
13 17/3 25/3 25/3 Føderaadsenke Gunvor Svensdtr. Grdmd Halvor Levordsen Røimyr 1803     Røymyr (Bamble) Nændet 319
14 21/3 26/3 26/3 Arb. Enke, Fattiglem Gunhild Olsdtr. Fattiglem Jens Andersen Ahlquist 1824     Holden Prgj. Vinje 319
15 11/4 17/4 17/4 Barn Anne Kirstine Bertelsdtr. Grdmd., Skolelærer Bertel Kristensen 1873 11 19 Høen Høen 319
16 29/4 5/5 5/5 Gift fattiglem Katrine Larsdtr. Husm. Fattiglem Ole Aadnesen 1798     Hofsten Herumsejdet 320
17 14/5 18/5 18/5 Barn Julie Karette Jørgensdtr. Grubearb. Jørgen Jørgensen 1877 10 29 Rønholt Rønholt 320
18 11/5 19/5 19/5 Barn Karen Marie Nilsen Arb. Formand Nikolaj Fredrik Nilsen 1878 5 11 Herre Herre 320
19 18/5 25/5 25/5 Dtr. Marie Kristensdtr., Pige Grdmd. Kristen Haraldsen 1820     Hafredal Rørholt 320
20 4/6 11/6 11/6 Barn Anne Matilde Henriksdtr. Grdmd. Henrik Klausen 1877 12 1 Gjømble Gjømble 320
21 14/6 22/6 22/6 Enke, fattiglem Ingeborg Thomasdtr. Husm. Lars Aasland i Kilebygden 1801     Solum Prgj. Klepsæter 320
22 7/7 14/7 14/7 Enke Maren Kirstine Ellingsdtr. Grdmd. Torsten Hansen 1806     Krabberød Krabberød 320
23 23/7 27/7 27/7 Enke Anne Andersdtr. Grdmd. Isak Ellefsen 1800     Vaag Vaag 320
24 15/7 21/7 21/7 Barn Klaudia Maria Johannesdtr. Grubearb. Johan Peter Andreassen 1877 4 19 Høensejdet Høensejdet 320
25 26/7 3/8 3/8 Kone Maren Anne Hansdtr. Sagmester Kristofer Olsen 1811     Herre Herre 320
26 12/8 17/8 17/8 Kone Anne Pernille Evensdtr. Grdmd. Hans Isaksen 1845     Vinje Findal 320
27 16//8 20/8 20/8 Enke Mari Torstensdtr. Husm. Halvor Olsen 1798     Søvde Prgj. Rogn 320
28 17/9 23/9 23/9 Kone Tomine Abrahamsdtr. Matros Gudbrand Gudbrandsen 1853     Brevik Stathelle 320
29 29/9 7/10 7/10 Husmandsenke Magnhild Olsdtr. Husm. Lars Larsen 1801     Porsgrund Hofsten 321
30 20/10 27/10 27/10 Dtr. Maria Jakobsdtr. Arb. Jakob Andersen 1858     Ekstrand Ekstrand 321
31 11/12 21/12 21/12 Sømandshustru Anne Kartine Barth Sømand Hans Arvesen 1849     Porsgrund Herre 321
32 21/12 27/12 27/12 Enke, Fattiglem Inger Rasmusdtr. Sømand Anders Olsen af Krabberødstrand 1807     Herre Hafreagereidet 321
  1879
  Mandkjøn
1 25/1 2/2 2/2 Barn Hans Olsen Flaatem. Ole Olsen 1877 6 1 Herre Herre 321
2 30/1 7/2 7/2 Barn Gustav Alexander Mikalsen Arb. Mikal Gundersen 1877 8 30 Tveten Riis 321
3 24/2 28/2 28/2 Ungk. Grubearb. August Imanuelsen   1855     Bohuslan Ødegaarden 321
4 21/2 3/3 3/3 Gift Skibsfører Otto Olsen   1855     Krabberød Krabberød 321
5 5/3 10/3 10/3 Enkem., Gunder Gundersen, Fattiglem   1804     Herre Vissestad Fattiganstalt 321
6 25/3 30/3 30/3 Barn Bertel Andreas Eliasen Matros Elias Karlsen 1878 2 13 Eksrydningen Eksrydningen 321
7 25/3 2/4 2/4 Ugift Arb. Jens Nilsen   1860     Hafredal Hafredalejdet 321
8 12/4 21/4 21/4 Grdmd. Tosten Amundsen   1822     Bamble Bjerkeset 321
9 16/4 24/4 24/4 Ugift Gaardm.søn Ellef Nilsen   1821     Tomasbo Tomasbo 321
10 20/4 26/4 26/4 Barn Peter Olai Andreassen Grubearb. Andreas Kristensen Gravning 1878 8 1 Ødegaarden Ødegaarden 322
11 24/4 1/5 1/5 Barn Anders Bernhard Sivertsen Prambygger Sivert Jonsen 1879 3 4 Asdalstangen Asdalstangen 322
12 25/4 1/5 1/5 Fattiglem, Enkem. Amund Olsen Skytter   1801     Sandøkedal Vissestad Fattiggaard 322
13 23/4 1/5 1/5 Enkem., Føderadsm. Ole Larsen   1794     Bamble Modalen 322
14 29/3 6/4 6/4 Matros Søn, ugift Theodor Jørgensen   1862     Eksrydningen Eksrydningen 322
15 15/5 22/5 22/5 Enkem., Husm. Kristen Olsen   1812     Vissestad Vissestad 322
16 20/6 26/6 26/6 Enkem., Føderadsm. Børre Børresen   1796     Gjerpen Prgj. Brevikstrand 322
17 7/7 14/7 14/7 Grdmd.søn, ugift Jakob Jonsen   1857     Blegelid Blegelid 322
18 13/7 18/7 18/7 Barn Hans Jakob Lind Landhandler Karl Andersen Lind 1879 1 10 Rønholt Rønholt 322
19 13/7 20/7 20/7 Arb. Søn, ugift Karl Hansen Dahl   1860     Herre Herre 322
20 26/7 2/8 2/8 Barn Ole Thorsen Grdmd. Thor Olsen 1875 3 22 Rønholt Rønholt 322
21 10/9 14/9 14/9 Arb. ugift Augustinius Gundersen   1856     Herre Herre 322
22 18/9 24/9 24/9 Barn Ole Jensen Grdmd. Jens Olsen 1879 6 19 Vestre Tveten Vestre Tveten 322
23 29/9 7/10 7/10 Barn Lars Peter Larsen Grdmd. Lars Tellefsen 1873     Asdal-Rydningen Asdal-Rydningen 322
24 12/10 19/10 19/10 Ugift Grubearb. Rollef Gundersen   1854     Bø Prgj. Fæseth 323
25 14710 19/10 19/10 Inderst, Enkem. Søren Torjussen   1803     Eidanger Prgj. Nustad-kaasa 323
26 13/11 21/11 21/11 Enkem., Føderadsm. Abraham Velliksen   1896     Drangedal Bamble 323
27 26/11 1/12 1/12 Ungk. Fattiglem Isak Theodor Jørgensen   1850     Bredsand Vissestad 323
- 24/7 28/7 28/7 Ungk. Grdmandssøn Nils Mikalsen   1855     Asdal Asdal 323
  1879
  Kvindekjøn
1 20/12-78 7/1 7/1 Kone Ingeborg Maria Nilsdtr. Grdm. Jakob Kristensen 1824     Haukedal Haukedal 321
2 14/1 18/1 18/1 Fattiglem, Sindsyg Pige Aavet Larsdtr.   1828     Tinns Prgj. Vissestad 321
3 23/1 2/2 2/2 Barn, Uægte Anne Matilde Jensen Malermester i Drøbak Charles Jensen 1873 3 23 Herre Herre 321
4 28/1 6/2 6/2 Enke Ingeborg Tellefsdtr. Husm. og Værksarb. Anders Eriksen 1787     Lunde Prgj. Rafnes 321
5 8/2 15/2 15/2 Enke Marte Oline Olsdtr. Grdm. Lars Jonsen 1795     Nustad Nustad 321
6 11/2 18/2 18/2 Enke Anne Olsdtr. Husm. Torgrim Andersen 1810     Brække Brække 321
7 13/2 19/2 19/2 Pige Fattiglem Anne Pedersdtr. Storø   1804     Storø Vissestad 321
8 13/2 19/2 19/2 Tjenestepige, ugift Inger Maria Johansdtr.   1858     Nensetejdet Dørredal 322
9 4/3 10/3 10/3 Kone Inger Mathea Larsdtr. Huseier og Strandsidder Jakob Lucassen 1812     Stenholmen, Brevig Stenholmen 322
10 4/3 12/3 12/3 Enke Kirstine Hansdtr. Grdmd. Harald Halvorsen 1793     Rogn Grasmyr 322
11 16/4 23/4 23/4 Kone Marte Kirstine Olsdtr. Grdmd. Isak Hansen 1811     Vingreid Vingreid 322
12 19/4 26/4 26/4 Kone Anne Katrine Kristofersdtr. Grdmd., Lods Hans Nilsen 1807     Omborsnes Toner 322
13 5/6 11/6 11/6 Kone Maren Kirstine Nilsdtr. Flaadem. Ole Olsen 1822     Solum Prgj. Herre 322
14 14/6 18/6 18/6 Barn Inger Maria Olsdtr. Grubearb. Ole Andersen 1878 11 25 Kongsberg Ødegaarden 322
15 27/6 4/7 4/7 Sømand Barn udøbt Sømand Nils Amundsen 1879 6 1 Melbystrand Melbystrand 322
16 2/7 10/7 10/7 Barn Hanna Maria Hansdtr. Grdmd. Hans Halvorsen 1874     Kjørrestad Kjørrestad 322
17 12/7 1777 17/7 Tjenestepige Ingeborg Maria Olsdtr.   1819     Helle i Skaatø Grobstok 322
18 27/7 1/8 1/8 Pige Jørgine Maria Levorsdtr. Grdmd. Levor Eriksen 1864     Kaasene (Rørholt) Kaasene (Rørholt) 322
19 20/8 31/8 31/8 Pige, Fattiglem Anne Bergitte Jakobsdtr.   1825     Solum Vissestad Fattiggaard 322
20 30/8 5/9 5/9 Gift Kirsti Ellingsdtr. Grdm. Lars Jensen 1830     Esse Roslandbraaten 322
21 6/9 13/9 13/9 Barn Anne Margrete Olsdtr. Kommandersergeant Ole Jakobsen 1872     Tvetenejdet Tvetenejdet 323
22 8/9 15/9 15/9 Husmandsenke Marte Olsdtr. Husmd. Paul Halvorsen 1790     Hedemarken Heivandet (Bamble) 323
23 11/9 21/9 21/9 Sømandsbarn Maren Sofie Hansdtr. Hans Arnt Fingalsen 1879 9 11 Stenholmen (Krabberød) Stenholmen 323
24 14/9 23/9 23/9 Grdmd.dtr. Ugift Anne Bertea Klausdtr.   1856     Gjømble Gjømble 323
25 3/10 10/10 10/10 Hustru Mette Maria Kristensdtr. Grdmd. Simon Arnoldsen 1801     Hafredal Rørholt 323
26 7/10 13/10 13/10 Pige, Fattiglem Sidsel Jensdtr.   1817     Hofsten Vissestad Fattiggaard 323
0 15/10 24/10 24/10 Enke Asloug Thorsdtr. Husmd. Halvor Thorsen Brødløs 1803     Hvideseid Prgj. Dørredalstangen 323
27 9/11 15/11 15/11 Enke, Fattiglem Asloug Halvorsdtr. Grdmd. Kittil Olsen 1787     Bø i Thelemarken Fjellestad 323
28 18/11 22/11 22/11 Barn Inga Maria Gylland Grubearb. Gullik Johannessen Gylland 1878 10 2 Ødegaarden Ødegaarden 323
29 17/11 24/11 24/11 Hustru Aaste Maria Andersdtr. Grdmd. Elling Klausen Finmark 1834     Vaag Finmark 323
30 21/11 28/11 28/11 Dtr. Ingeborg Dortea Isaksdtr. Grdmd. Isak Zakarissen Klep 1879 4 3 Klep Klep 323
31 9/12 15/12 15/12 Enke, Fattiglem Gunhild Bjørgesdtr. Arb. Rollef Nilsen Ekstrand 1805     Omborsnes Vissestad Fattiggaard 323
32 16/12 22/12 22/12 Enke, Fattiglem Maren Andersdtr. Fattiglem Halvor Herbjørnsen Bergeeiet 1801     Bamble Sandø i Eidanger 323
33 26/12 30/12 130/12 Kone Anne Olsdtr. Fattiglem Hans Aadnesen 1805     Saude Prgj. Nustadeiet 323
  1880
  Mandkjøn
1 6/1 14/1 14/1 Barn Jakob Theodor Amundsen Gmd. Amund Halvorsen 1871     Bamble Bamble 324
2 13/1 19/1 19/1 Ungk. Arb. Peder Abrahamsen   1854     Asvald Asvald 324
3 13/1 20/1 20/1 Ungk. Sømand Karl Olaus Olaussen   1858     Eksrydningen Eksrydningen 324
4 16/1 26/1 26/1 Føderadsm., Enkem. Knud Stiansen   1798     Lundereid i Sandøkedal Grobstok 324
5 28/1 4/2 4/2 Gift Mand, Matros Hans Arnt Fingalsen   1852     Nøtterø Prgj. Stenholmen 324
6 10/2 18/2 18/2 Barn Jakob Antonsen Grdmd., Matros Anton Hansen 1867     Brevik Melby 324
7 14/2 21/2 21/2 Barn Anders Eilertsen Grdmd. Eilert Pedersen 1879 4 12 Mo Mo 324
8 15/2 21/2 21/2 Arb. Søn Ole Eriksen   1863     Herre Gunge-kaasen 324
9 16/2 22/2 22/2 Ungk., Arb. Nils Lorentsen   1813     Herre Herre 324
10 16/2 24/2 24/2 Gift Grdmd. Johan Nilsen   1821     Haukedal Haukedal 324
11 26/2 5/3 5/3 Gift Bruger Erik Hansen   1827     Herre Gunge-kaasen 324
12 1/3 5/3 5/3 Barn Jon Jonsen Grdmd. Jon Jonsen [Halvorsen] Sundby 1879 12 16 Sundby Sundby 324
13 29/2 7/3 7/3 Ungk. Arb. Sivert Hansen   1840     Bamble Asdaltangen 324
14 5/3 29/3 19/3 Udøbt Drengebarn Tømmerm. Karl Johannessen 1880 3 4 Kjærvik Kjærvik (Nustad) 326
15 20/3 25/3 25/3 Gift Grubearb. Guttorm Svensen Dokka   1835     Ved Kongsberg Ødegaarden 326
16 16/3 25/3 25/3 Gift Husm. Hans Halvorsen   1813     Porsgrund Gjømbleejdet 326
17 22/3 30/3 30/3 Uægte Barn Anders Kristiansen Arb. Kristian Andersen 1880 3 10 Herre Herre 326
18 25/3 30/3 30/3 Uægte Tvillingbroder Johannes Kristiansen Arb. Kristian Andersen 1880 3 11 Herre Herre 326
19 2/4 11/4 11/4 Barn Ludvig Olsen Grdmd. Ole Larsen 1879 6 21 Rogn Rogn 326
20 8/4 14/4 14/4 Barn Peter August Magnussen Arb. Magnus Brusell 1880 3 21 Herre Herre 326
21 10/4 16/4 16/4 Gift Husm. Halvor Isaksen   1842     Bamble Omborsnes 326
22 10/4 16/4 16/4 Forannævntes Søn Jon Halvorsen Hmd. Halvor Isaksen 1869     Bamble Omborsnes 326
23 23/4 30/4 30/4 Gift Mand, Matros Klemet Nilsen   1854     Brunlaugnæs Gjømbleejdet 326
24 18/5 23/5 23/5 Uægte Barn Ludvig Martin Matisen Ungk., omreisende Handelskarl Matias Simonsen 1880 5 9 Herre Herre 326
25 19/7 23/7 2377 Fattiglem, Gift, Sindsyg Gunder Jensen   1841     Bjerkeset Vissestad 326
26 20/7 25/7 25/7 Fattiglem, Enkem. Ole Aadnesen   1796     Bamble Herums Eidet 327
27 31/7 5/8 5/8 Ungk. Grubearb. Kristian Kristensen Ryg   1831     Eker Ødegaarden 327
28 4/8 10/8 10/8 Enkem., Føderaadsm. Knud Olsen   1796     Drangedal Pladsen u. Masterød 327
29 20/8 24/8 29/8 Uægte Barn Brynild Ingebretsen Skræddersvend Ingebret Olsen 1880 8 20 Vissestad Vissestad 327
30 1/9 5/9 5/9 Ungk. Fattiglem Ole Jakobsen   1854     Øvre Skougen Bamble 327
31 14/9 21/9 21/9 Grdmd., Enkem. Rasmus Jonsen   1809     Drangedal Haukedal 327
32 3/10 11/10 11/10 Husm., Fattiglem, Gift mand Guttorm Thorbjørnsen   1818     Bamble Rørholt 327
33 5/10 12/10 12/10 Grdmd., Enkem. Lars Olsen den yngre   1818     Bamble Glittum 327
34 23/10 26/10 26/10 Ungk. Grubearb. Anton Olsen Baglien   1857     Eker Prgj. Ødegaarden 327
35 28/9 4/10 4/10 Gift mand, Fattiglem Gunder Torgersen   1802     Bamble Vissestad 327
36 4/11 11/11 11/11 Barn Ole Larsen Tømmerm. Lars Jørgensen 1880 2 15 Fjellestad Fjellestad 327
37 7/11 13/11 13/11 Konfirmert Gut Lars Andreas Kittelsen   1865     Sætren u. Dørredal Dørredal 327
38 11/11 18/11 18/11 Barn Lars Gunnuldsen Grdmd. Gunnuld Olsen 1876 5 30 Aastad Aastad 327
39 13/12 20/12 20/12 Gift Mand Grdmd. Landhandler Peder Simon Jørgensen   1821     Brevigstrand Brevigstrand 327
  1880
  Kvindekjøn
1 13/1 20/1 20/1 Barn Marte Larsdtr. Grdmd. Lars Rasmussen 1879 6 27 Bamble Tangen Bamble Tangen 324
2 16/1 25/1 25/1 Fattiglem Enke Kirstine Torkelsdtr. Arb. Ole Sørensen 1806     Bamle Herre 324
3 26/1 3/2 3/2 Kone Kirsten Olsdtr. Arb. Hans Knudsen 1850     Skougstad Herre 324
4 8/2 15/2 15/2 Kone Ingeborg Olsdtr. Barth Smed Rasmus Barth 1812     Gjerpens Prgj. Herre 324
5 22/2 29/2 29/2 Barn Olufine Olsdtr. Arb. Ole Andreas Amundsen 1879 12 30 Krabberød Krabberød 324
6 29/2 9/3 9/3 Barn Ovidia Maria Hansdtr. Grdmd. Hans Edvard Thorsen 1871     Høen Høen 324
7 8/3 15/3 15/3 Barn Anne Maria Magnusdtr. Grdmd. Magnus Pedersen 1880 3 2 Hartvet Hartvet 324
8 11/3 17/3 17/3 Kone Ingeborg Laurine Lorentsdtr. Grdmd. Rasmus Jonsen 1809     Bjerkeset Haukedal 324
9 1/4 9/4 9/4 Enke Thore Olsdtr. Husm. Svend Kristofersen 1803     Pestilensjdet Nyhus (Brekke) 324
10 9/4 16/4 16/4 Kone Ingeborg Maria Jensdtr. Grdmd. Halvor Nilsen 1824     Sandøkedal Aasland 324
11 14/4 21/4 21/4 Pige, Fattiglem Karen Margrete Olsdtr.   1820     Nysten Nysten 324
12 18/4 24/4 24/4 Kone Karen Johanne Larsdtr. Grdmd. Klaus Aasoldsen 1826     Bamble Vaag 324
13 1/5 5/5 5/5 Barn Johanne Maria Jonsdtr. Grdmd. Jon Halvorsen 1874     Sundby Sundby 326
0 28/4 6/5 6/5 Jomfr. Ingeborg Helene Grønli   1829     Stathelle Stathelle 326
14 28/5 3/6 3/6 Tjenestepige Aase Kirstine Andersdtr.   1860     Herre Herre 326
15 11/6 15/6 15/6 Barn Karen Maria Nilsdtr. Grdmd. Nils Gundersen 1880 3 31 Fostvet Fostvet 326
16 5/7 9/7 9/7 Pige Anne Laurine Arnesdtr.   1814     Bamble Vinje 326
17 11/7 15/7 15/7 Fattiglem, Enke Marte Paulsdtr. Arb. Nils Nilsen Herre 1811     Herre Herre 326
0 19/7 23/7 23/7 Fattiglem. Sindsyg Gunhild Jensen   1841     Bjerkeset Vissestad 326
18 16/7 25/7 25/7 Barn Theodora Amalia Hansen Styrm. Theodor Hansen 1880 7 11 Krabberød Krabberød 326
19 20/7 25/7 25/7 Kone Ingeborg Thorsdtr. Grubearb. Karl Aagesen 1850     Sandøkedal Fæset 326
20 22/7 28/7 28/7 Grdmd. enke Guro Larsdtr.   1809     Saude Kjørrestad 326
21 24/7 29/7 29/7 Barn Laura Maria Kristiansdtr. Flaadem. Kristian Kristensen 1871 1 1 Herre Herre 326
22 24/8 28/8 28/8 Enke Aase Thorbjørnsdtr. Bruger Levor Thomassen Fostvedt 1797     øvre Skougen Rosland Braaten 326
23 12/9 16/9 16/9 Fattiglem, Enke Thorbjørg Olsdtr. Fattiglem Ole Olsen Skytter 1802     Blegelid Hartvet 326
0 1/9 6/9 6/9 Pige Birte Rasmusdtr.   1811 (??)     Bamble Skrubbedalen 326
24 19/9 25/9 25/9 Enke Ingeborg Thorsdtr. Grdmd. Anders Zakariassen 1812     Garstad Stensrød 327
25 22/9 29/9 29/9 Enke Gunhild Olsdtr. Sømand Jørgen Jensen 1844     Saude Prgj. Krabberød 327
26 25/9 1/10 1/10 Barn Anne Kristine Johansdtr. Husm. Johan Frederik Johannessen 1880 8 4 Rogn Rogn 327
27 1/10 8/10 8/10 Barn Karen Thomine Thorsdtr. Grdmd. Thor Bjørn Jensen 1880 9 16 Brekke Brekke 327
28 6/12 - - Barn Agnes Alvilde Isaksdtr. Grdmd. Isak Andersen 1880 11 14 Rogn Rogn 327
29 16/10 23/10 23/10 Kone Thora Elise Olsdtr. Husm. Simon Nilsen 1837     Sortedalsejdet Sortedalsejdet 327
30 21/10 26/10 26/10 Barn Nicoline Maria Olsdtr. Grubeform. Ole Pedersen 1878 4 15 Ødegaarden Ødegaarden 327
31 22/10 29/10 29/10 Kone Anne Sofie Evensdtr. Grdmd. Claus Pedersen 1823     Rørholt Rørholt 327
32 3/11 11/11 11/11 Kone Maren Torjusdtr. Husmd. Ole Thorsen 1803     Dørredal Bamble Ejdet 327
33 18/11 28/11 28/11 Barn Ingeborg Maria Halvorsdtr. Smed Halvor Sondresen 1874     Omborsnes Omborsnes 327
34 20/8 13/9 13/9 Barn Niletta Nilsdtr. Grdmd. Nils Jakobsen 1880 8 28 Grasmyr Grasmyr 327
  1881
  Mandkjøn
1 8/1 17/1 17/1 Gift Grdmd. Hans Kristian Jonsen   1817     Stokke østre Stokke østre 328
2 14/1 22/1 22/1 Barn Henrik Knudsen Grdmd. Knud Gundersen 1868     Sververkjær Sververkjær 328
3 19/1 25/1 25/1 Barn Johan Karlsen Arb. Karl Jonsen 1880 9 7 Herum Herum 328
4 19/1 27/1 27/1 Enkem., Føderaadsm. Amund Nilsen   1803     Aaby Aaby 328
5 22/1 31/1 31/1 Grdmd.søn Søren Evensen   1856     Rogm Rogn 328
6 27/1 3/2 3/2 Barn Lars Isaksen Grdmd. Isak Eriksen Klep 1881 1 17 Klep Klep 328
7 13/2 21/2 21/2 Grdmd. Thor Nilsen   1815     Aaby Bjerkesæt 328
8 18/2 25/2 25/2 Søn Lars Amundsen Grdmd. Amund Jonsen 1880 1 7 Gjerestad Gjerestad 328
9 20/2 1/3 1/3 Ungk. Skibstømmerm. Severin Olsen Vegge   1835     Lyngdals Prgj. Asvald 328
10 25/2 4/3 4/3 Husm., Enkem. Anders Tellefsen   1798     Brekke Hasseldalen u. Prestegaarden 328
11 4/3 14/3 14/3 Grdmd. Jens Thorsen   1812     Rogn Rogn 328
0 4/4 10/4 10/4 Enkem. Arb. Kristen Pedersen Grotnes   1797     Solum Prgj. Herre 328
12 27/3 2/4 2/4 Gift Husm. Hans Jacob Amundsen   1815     Rakkestad Trosbyeidet 328
13 2/4 8/4 8/4 Barn Marcus Andreas Larsen Grdmd. Lars Abrahamsen Aasland 1877 8 13 Aasland Aasland 328
14 1/4 9/4 9/4 Grdmd., Enkem. Lars Olsen   1817     Glittum Glittum 329
15 6/4 13/4 13/4 Barn Amund Gunnuldsen Grdmd. Gunnuld Olsen Aastad 1879 3 22 Aastad Aastad 329
0 4/5 - - Matros, Ungk. Theodor Martin Larsen   1864     Kjørrestad Kjørrestad 329
16 7/4 14/4 15/4 Fattiglem, gift Mand Isak Henriksen   1812     Stathelle Elstrand 329
17 22/4 26/4 26/4 Ugift Grubearb. Anders Leonard Johansen   1856     Uddevalla Ødegaarden 329
18 22/4 29/4 29/4 Kjøbm., Skibsreder Axel Thrane Esmark   1835     Brevbik By Ødegaarden 329
19 2/5 7/5 7/5 Grdmd.barn Zakarias Olsen, Tvilling Grdmd. Ole Isaksen Vingereid 1881 2 5 Vingereid Vingereid 329
20 7/5 14/4 14/4 Enkem. Føderadsm. Abraham Zakariassen   1797     Tveten østre Tveten østre 329
21 22/5 28/4 28/4 Barn Klaus Jensen Grdmd. Jens Larsen Fæset 1880 2 22 Fæset Fæset 329
22 29/5 4/6 4/6 Grdmd., gift Jakob Simonsen   1824     Thorsdal Rørholt 329
23 29/5 4/6 4/6 Ungk. Gaardbr. Thor Olsen   1798     Nensæt Herum 329
24 5/6 11/6 11/6 Husm., gift Hans Jakob Nilsen   1805     Vissestad Nysten 329
25 10/6 16/6 16/6 Arb., gift Nils Christensen Nyhus   1854     Nyhus Nysten 329
26 13/6 10/6 19/6 Ungk. Arb. Nils Johannessen   1857     Herre Herre 329
27 25/6 1/7 1/7 Barn Thor Andersen Arb. Anders Knudsen Nensæt 1879 11 10 Blegelideidet Blegelideidet 329
28 4/7 8/7 8/7 Ung., Fattiglem Andreas Amundsen   1825     Rakkestad Vissestad Fattiggaard 330
29 6/7 13/7 13/7 Barn Knud Larsen Bruger Lars Jensen 1869     Vestre Skougen Vestre Skougen 330
30 8/8 14/8 14/8 Barn Knud Olsen Arb. Olaf Stenersen 1876     Mo Prgj. i Thelem. Ødegaarden 330
31 26/8 1/9 1/9 Gift Arb., Sømand Anders Sørensen   1855     Herre Herre 330
32 15/9 20/9 20/9 Gift Fattiglem Peder Bjerke   1826     Skien Herre 330
33 21/9 26/9 26/9 Gift Gaardm. Nils Nilsen   1814     Herre Siljanbugten 330
34 4/10 11/10 11/10 Enkem., Husm. Ole Halvorsen   1793     Brevikstrand Knæggerød (Trosby) 330
0 17/10 24/10 24/10 Grosserer Kristofer Henrik Hoelfeldt   1804     Hjelmeland Prgj. Kjellestad 330
35 22/10 30/10 30/10 Barn Hans Gustav Bernhardsen Grubearb. Bernhard Andersen 1878 5 9 Rørholt Rørholt 330
36 31/10 8/11 8/11 Barn Amund Theodor Olsen Grdmd. Ole Thorgersen 1869     Hafredal Hafredal 330
37 8/11 15/11 15/11 Barn Peder Andreas Johansen Grubearb. Johan Israel Pedersen 1878 3 19 Hartvet Hartvet 330
38 6/11 16/11 16/11 Barn Amandus Severin Knudsen Grdmd. Knud Amundsen 1881 9 10 Kjørrestad Kjørrestad 330
39 8/11 16/11 16/11 Husm., Gift Mathias Jensen   1807     Sortebogen Sortebogen 330
40 11/11 21/11 21/11 Grdmd., gift Ole Halvorsen   1822     Drangedal Øvre Skougen 330
41 13/11 21/11 21/11 Barn Anders Eilertsen Grdmd. Eilert Pedersen 1881 7 16 Mo Mo 330
42 13/11 22/11 22/11 Gaardmand, Gift Peder Pedersen   1825     Skare Rosland 331
43 22/11 27/11 27/11 Barn Anders Severin Karlsen Arb. Karl Jensen 1876 7 9 Berg Sortedal 331
44 1/12 6/2 6/12 Barn Halvor Isaksen Grdmd.søn Isak Halvorsen 1881 11 29 Østre Skaugen Østre Skaugen 331
45 29/11 7/12 7/12 Barn Anders Hansen Grdmd. Hans Halvorsen 1867     Kjørrestad Kjørrestad 331
46 14/12 21/12 21/12 Barn Lars Martinius Ellingsen Grdmd. Elling Klausen 1879 7 13 Nysten Nysten 331
47 16/12 25/12 25/12 Matros søn Knud Karlsen   1868     Eksrydningen Eksrydningen 331
48 25/12 31/12 31/12 Søn Kristen Amundsen Grubearb. Amund Kristensen 1879 9 6 Bjerkeset Bjerkeset 331
  1881
  Kvindekjøn
1 8/1 - - Barn Lydia Andersen Skomager Andreas Andersen 1879 11 25 Herre Herre 328
2 29/12-80 7/1 7/1 Tjenestepige Sofie Maria Thorsdtr.   1812     Rogn Rogn 328
3 1/1 8/1 8/1 Hustru Ingeborg Gurine Gundersdtr. Skolelærer Ole Kristensen 1854     Grimserød Grimserød 328
4 4/1 11/1 11/1 Ukonfirm. Pige Laura Johannesdtr. Husm. Johannes Iversen 1865     Fiskekjøneidet Fiskekjøneidet 328
5 8/1 16/1 16/1 Barn Amanda Andersdtr. Grdmd. Anders Jørgen Thorsen 1877 7 7 Tangvald Tangvald 328
6 12/1 16/1 16/1 Enke, Fattiglem Ingeborg Nilsdtr. Husm. Ole Kristiansen Tellefsen 1812     Bø Prgj. Herumseidet 328
7 9/1 17/1 17/1 Enke Else Maria Zakariasdtr. Leilænding Jens Olsen 1793     Tveten østre Dal 328
8 24/1 31/1 31/1 Kone Marte Kirstine Kristensdtr. Føderaadsmand Kristian Kristensen Esse 1786     Hydal Esse 328
9 25/1 1/2 1/2 Barn Ingeborg Andrine Larsdtr. Arb. Lars Isaksen Hafredal 1870     Gjerpen Prgj. Hafredal 328
10 30/1 5/2 5/2 Kone Anne Margrete Olsdtr. Grdmd. Torger Evensen Fjellestad 1826     Bjerkeset Fjellestad 328
11 29/1 6/2 6/2 Barn Hanna Maria Pedersen Skræddersvend Peter Pedersen 1881 1 29 Krabberød Krabberød 328
12 11/2 15/2 15/2 Tjenestepige Mari Johanne Hansdtr.   1857     Drangedal Prgj. Bamble Prestegaard 328
13 7/2 15/2 15/2 Hustru Anne Sofie Zakariasdtr. Grdmd. Ole Isaksen 1857     Tveten østre Vingereid 328
14 8/2 16/2 16/2 Hustru Aavet Maria Larsdtr. Arb. Kristen Hansen 1818     Herre Herre 329
15 9/2 18/2 18/2 Kone Anne Knudsdtr. Matros Kittel Jakobsen
der har rømt fra hende for 12 Aar siden
1817     Tins Prgj. Bagerovnen 329
16 14/2 23/2 23/2 Kone Karen Kirstine Pedersdtr. Grdmd.søn Lars Abrahamsen 1839     Mo Aasland 329
17 22/2 2/3 2/3 Barn Helge Maria Karlsdtr. Grubearb. Karl Fredrik Larsen 1880 1 18 Skien Ødegaarden 329
18 5/3 11/3 11/3 Dtr. Pige Anne Thomine Halvorsdtr. Husm. Halvor Nilsen 1862     Herumejdet Herumejdet 329
19 10/3 21/3 21/3 Kone Ingeborg Kirstine Larsdtr. Grdmd. Peder Clausen Aaby 1854     Rønholt Aaby 329
20 19/3 25/3 25/3 Barn Maren Kristiansdtr. Skomager Kristian Olsen Hafreakerejdet 1880 2 21 Herumejdet Hafreakerejdet 329
21 18/3 27/3 1/4 Enke, Fattiglem Anne Kirstine Gulliksdtr. Husm. Johannes Vaagseiet 1795     Trosby Hafredal 329
22 28/3 6/4 6/4 Hustru Anne Maria Evensdtr. Grdmd. Hans Jørgen Jørgensen 1849     Vinje Vinje 329
23 3/4 12/4 12/4 Barn Olufine Maria Thygesen Skibsf. Daniel Thygesen 1868     Omborsnes Omborsnes 329
24 6/4 13/4 13/4 Kone Anne Jensdtr. Grdmd. Kittel Jonsen Hansemyr 1819     Vestre Skougen Hafreaker 329
25 9/4 15/4 15/4 Kone Else Torkelsdtr. Grdmd. Knud Gundersen 1801     Drangedal Bamble 329
26 12/4 22/4 22/4 Pige Mariken Klausdtr.   1860     Rynningen u. Rørholt Rynningen 329
27 29/4 6/5 6/5 Fattiglem, Enke Anne Karine Isaksdtr. Fattiglem Nils Gundersen Husm. Heivandet 1821     Bamble Heivandet 329
28 2/5 10/5 10/5 Føderaadsenke Kirsti Maria Levorsdtr. Grdmd. Erik Knudsen Rørholt 1799     Rørholt Kaasene (Rørholt) 330
29 4/5 12/5 12/5 Kone Karen Elise Gundersdtr. Grdmd. Ole Larsen Vissestad 1822     Kjellemyr Vissestad 330
30 16/5 22/5 22/5 Fattiglem, Enke Inger Amundsdtr. Sagmester Hans Pedersen 1800     Herre Asdalstangen 330
31 23/5 30/5 30/5 Barn Helga Kristiane Eriksdtr. Erik Gulliksen Tangene 1875     Mollefjeld Mollefjeld 330
32 4/6 11/6 11/6 Barn Hanna Pauline Pedersdtr. Grdmd. Peder Isaksen Kjørrestad 1879 4 15 Kjørrestad Kjørrestad 330
33 9/6 16/6 16/6 Barn Anne Josefine Jakobsdtr. Grubearb. Jakob Eriksen Meikjær 1880 7 13 Holden Prgj. Meikjær 330
34 5/7 10/7 10/7 Fattiglem, kone Hanna Johannesdtr. Arb. Kristian Andersen 1845     Herre Herre 330
35 11/7 14/7 17/7 Uægte Barn Jakobine Matilde Maria Johansdtr. Svensk Ungk. Arb. Johan Edvin Gustavsen 1881 6 6 østre Stokke østre Stokke (Hegna) 330
36 14/7 20/7 20/7 Barn Anne Bertine Aslaksdtr. Grdmd. Aslak Olsen Myrland 1878 11 24 Kjær Kjær 330
37 26/7 2/8 2/8 Tjenestepige Maria Kristiansdtr.   1856     Siljanbugten Siljanbugten 330
38 1/8 9/8 9/8 Enke Anne Halvorsdtr. Grdmd. Kristen Svendsen 1828     Tørrisdal Mollefjeld 330
39 10/8 14/8 14/8 Kone Johanne Kristiansdtr. Grubearb. Andreas Andersen fra Sverige 1833     Tanum Sogn i Bohuslän Fæset 330
40 23/8 30/8 30/8 Pige, Grdmd.dtr. Anne Eline Larsdtr.   1855     Ødegaarden Ødegaarden 330
41 10/9 16/9 16/9 Barn Marta Pauline Nilsdtr. Grdmd. Nils Peter Knudsen 1881 7 14 Vestre Tveten Vestre Tveten 330
42 27/9 4/10 4/10 Barn Inga Kristine Bernhardsdtr. Grubearb. Bernhard Andersen 1880 5 1 Rønholt Rønholt 330
43 1/10 7/10 7/10 Barn Maria Sofie Mathiasdtr. Husmd. Matias Olsen 1881 4 1 Rørholts Ejet Rørholts Ejet 331
0 14/3 - - Methodist Barn Johanne Tomine anført i Stathelle kirkebog           331
44 14/10 21/10 21/10 Barn Bertea Jensdtr. (Tvilling) Flaatem. Jens Jensen 1881 4 18 Herre Herre 331
45 28/10 6/11 6/11 Barn Gunhild Karete Tellefsdtr. Husm. Tellef Olsen 1868     Herumsejdet Herumsejdet 331
46 13/11 20/11 20/11 Husm.enke, Fattiglem Gunhild Pedersdtr.   1811     Bø Prgj. Krabberødstrand 331
47 17/11 26/11 26/11 Ugift Grdmd.dtr. Kirsten Maria Jakobsdtr.   1830     Mo Mo 331
48 19/12 23/12 23/12 Fattiglem Pige Marte Jensdtr.   1791     Sandvigen u. Rogn Vissestad 331
  1882
  Mandkjøn
1 3/1 10/1 10/1 Grdmd., Enkem. Knud Gundersen   1795     Drangedal Bamble 331
2 9/1 15/1 15/1 Barn Peder Jensen Arb. Jens Pedersen 1882 6 9 Feset Feset 331
3 17/1 24/1 24/1 Søn Isak Olsen Grdmd. Ole Isaksen 1881 2 5 Vingereid Vingereid 331
4 23/1 28/1 28/1 Enkem., Fatiglem Lars Larsen Vik   1808     Kilebygden i Solum Vissestad 331
5 24/1 30/1 - Gift Arb. Lars Frederik Hansen Halling   1817     Herre Herre 331
6 29/1 4/2 4/2 Barn Lucas Jonsen Handelsmand Jon Lucassen 1874     Herre Herre 331
7 4/2 11/2 11/2 Gift Skibsfører Peder Thorsen Ulstrup   1815     Steen Ekstrand 332
8 8/2 16/2 16/2 Barn Karl Andreas Andersen Grdmd. Anders Kristian Tellefsen 1880 11 9 Asdalrydningen Asdalrydningen 332
9 1/3 7/3 7/3 Ekem., Fattiglem Anders Lucassen   1808     Solum Prgj. Vissestad 332
10 12/3 15/3 15/3 Ungk., Grubearb. Mathias Larsen   1858     Sverige Ødegaarden 332
11 14/3 17/3 17/3 Barn Ludvig Olsen Grdmd. Ole Larsen 1881 3 14 Rogn Rogn 332
12 20/3 27/3 27/3 Enkem., Gaardm. Zakarias Isaksen   1849     Klep Klep 332
13 22/3 29/3 29/3 Enkem., Føderaadsm. Jon Olsen   1804     Holden Vaagø 332
14 15/4 21/4 21/4 Gift Murer Gudmund Rasmussen   1845     Lindaas Prgj. Eksejdet 332
15 17/4 25/4 25/4 Gift, Husm. Tallak Gulliksen   1811     Bamble Herumsejdet 332
16 30/4 5/5 5/5 Barn Gustav Adolf Andersen Grubearb. Anders Larsen 1879 6 18 Krogstad Sogn, Bohuslän Glittum 332
17 25/4 30/4 5/5 Barn Karl Frederik Blomgreen Grubearb Axel Johannessen Blomgreen 1882 4 23 Fæset Fæset 332
18 3/5 10/5 10/5 Barn Carl Johan Lunde Grubearb. August Lunde 1881 6 12 Rønholt Rønholt 332
19 8/5 14/5 14/5 Barn Nils Kristian Hansen Arb. Hans Bernhard Hansen 1881 1 8 Ekstrand Ekstrand 332
0 17/6 23/6 23/6 Ungk., Styrmand Søren Hansen   1857     Sortebogen Drammen 332
20 5/6 12/6 12/6 Barn Isak Sørensen Arb. Grdmd.søn Søren Isaksen 1882 5 16 Vissestad Vissestad 333
21 16/6 23/6 23/6 Gift Grdm. Levord Eriksen   1826     Rørholt Rørholt-kaase 333
22 13/7 18/7 18/7 Enkemand, svensk Grubearb. Karl Magnus Jonsen   1827     Almodsegd (??) Sogn i Kronborgs Län Ødegaarden 333
23 7/8 11/8 11/8 Søn Marcus Andreas Amundsen Grdmd. Amund Andersen 1870     Roverød Roverød 333
24 7/8 13/8 20/8 Gift Sømand Isak Hansen   1833     Ekstrand Ekstrand 333
25 28/8 5/9 5/9 Ungk. Omstreifer i det saakaldte Griffenfeldt Følge Johannes Johannessen   1860     Ubekjendt Langemyr i Holt Prgj, 333
26 3/9 7/9 7/9 Enkem., Husm. Knud Tellefsen   1806     Gjerrestad Prgj. Høensejdet 333
27 2/9 10/9 10/9 Barn Peder Jensen Arb. Jens Pedersen 1882 9 2 Fæset Fæset 333
28 9/9 15/9 15/9 Enkem., Fattiglem Even Olsen   1792     Nedre Thelemarken Vissestad Fattiggaard 333
29 28/8 2/9 2/9 Ungk. Omstreifer, saakaldte Griffenfeeldt Følge Jacob Johannessen   1828     Ubekjendt Siljanbugten 333
30 24/10 29/10 8/11 Enkem., Fattiglem. Husm. Kornelius Larsen   1815     Brunlaugnes Gjømbleejdet 333
31 9/9 15/9 15/9 Gft, Husmand Halvor Nilsen   1829     Bamble Hafreakereidet 333
32 18/11 25/11 25/11 Enkem., Føderaadsm. Peder Jørgensen   1790     Vissestad Vissestad 334
33 17/11 27/11 27/11 Enkem., Grdm. Isak Hansen   1819     Vinje Vissestad 334
34 28/11 3/12 3/12 Ungk., Grubearb. Karl Strandberg   1849     Smaaland i Sverige Hafredal 334
35 6/12 13/12 13/12 Ungk., Styrmand Hans Gudbransen   1850     Mo Mo 334
36 2/12 10/12 13/12 Barn Halvor August Olsen Arb. Ole Olsen 1882 8 27 Herre Herre 334
37 7/12 15/5 15/5 Gift Mand, Fattiglem Halvor Jakobsen   1791     Solum Herre 334
38 8/12 17/12 17/12 Gift Mand, Grubearb. Niels Gundersen   1843     Modum Hafredal 334
39 11/12 19/12 19/12 Barn Søren Andreas Amundsen Grdmd. Amund Nilsen 1872     Smørvik Smørvik 334
  1882
  Kvindekjøn
1 31/1-81 13/1 13/1 Barn Anne Sofie Olsdtr. Grubearb. Ole Larsen 1871     Hafredal Hafredal 331
2 10/1 16/1 16/1 Barn Julia Maria Irgensdtr. Skomager Irgens Iversen 1879 12 23 Stokke Prgj. Fæset 331
3 15/1 22/1 22/1 Enke, Fattiglem Gunhild Maria Eriksdtr. Husm. Hans Kristian Vinterdalen 1804     Bamble Bergsejdet 331
4 9/1 24/1 2471 Uægte Barn Anne Oline Andersdtr. Grubearb. Andreas Olsen 1879     Skafse Annex u. Mo Ødegaarden 331
5 19/1 27/1 27/1 Enke Kirsten Andrea Andreasdr. Grdmd. Jens Thorsen Riis 1808     Solums Prgj. Rogn 331
6 29/1 4/2 4/2 Barn Karen Antonsdtr. Grubearb. Anton Pedersen 1881 10 26 Ødegaarden Ødegaarden 331
7 1/2 8/2 8/2 Kone Kirsten Bolette Gundersdtr. Grdmd. Zakarias Isaksen 1848     Stensrød Klep 332
8 15/2 22/2 22/2 Pige Karen Thomine Holmberg Skrædder Karl Holmberg 1867     Herre Herre 332
9 20/2 28/2 28/2 Barn Ingeborg Maria Olsdtr. Grdmd. Ole Eriksen 1881 4 1 Glittum Glittum 332
10 21/2 28/2 28/2 Kone Ingborg Dorta Hansdtr. Føderadsm. Jon Olsen 1809     Langø ved Kragerø Vaagø 332
11 7/4 18/4 18/5 Barn Valborg Bergitte Halvorsdtr. Sømand Halvor Olsen Vold 1881 4 7 Ekstrand Ekstrand 332
12 14/3 20/3 20/3 Kone Bergitte Maria Steen Handelsbetjent Christian M. Steen 1856     Mandal Stensmyren 332
13 15/3 21/3 21/3 Barn Anne Elise Johansdtr. Grubearb. John Israel Pedersen 1880 4 1 Hartvet Hartvet 332
14 18/3 25/3 25/3 Pige Karen Helene Larsdtr.   1865     Glittum Holte 332
15 24/3 1/4 1/4 Barn Lovise Matilde Kristofersdtr.. Arb. Kristofer Olsen 1876     Herre Herre 332
16 26/3 6/4 6/4 Barn, Tvilling Jensine Jensdtr. Flaatem. Jens Jense 1881 4 18 Herre Herre 332
17 29/3 6/4 6/4 Barn Andrine Matilde Pedersdtr. Løkke Grubearb. Peder Jakobsen Løkke 1880 3 14 Brevik By Ødegaarden 332
18 4/4 12/4 12/4 Arb. Barn Maria Karine Sørensdtr. Arb. Søren Larsen Bakke 1874     Bakke Bakke 332
19 29/4 5/5 5/5 Uægte Barn Kristine Andersdtr. Afg, Grubearb. Ungk. Anders Leonard Andersen Nykvist 1881 10 10 Ødegaarden Ødegaarden 333
20 25/4 30/4 5/5 Barn Hulda Sofie Johannesdtr. Grubearb. Johannes Andersen 1882 4 6 Fæset Fæset 333
21 17/5 25/5 25/5 Kone Anne Rosine Isaksdtr. Grdmd. Even Hansen 1819     Ek Vinje 333
22 19/5 25/5 25/5 Barn Elen Maria Svendsdtr. Grubearb. Svend Andersen 1881 9 21 Fæset Fæset 333
23 18/5 25/5 25/5 Barn Anna Lovise Andreasdtr. Grubearb. Andreas Andersen Thingberg 1881 5 10 Ødegaarden Ødegaarden 333
24 20/5 26/5 26/5 Enke Karen Marie Hansdtr. Grdmd. Isak Amundsen 1815     Braaten Blegeli 333
25 24/5 1/6 1/6 Grdmd.dtr., Pige Inger Tolline Pedersdtr.   1862     Kjørrestad Kjørrestad 333
26 21/5 1/6 1/6 Barn Birte Kristiane Amundsdtr. Grubearb. Amund Nilsen Smørvik 1881 3 11 Blegelidejdet Blegelidejdet 333
27 29/5 5/6 5/6 Omstreifer Pige Anne Stenersdtr.   1824     Bø i Thelemarken Moen u. Rørholt 333
28 6/6 13/6 13/6 Barn Karen Kirstine Olsdtr. Grubearb. Ole Hansen 1882 6 18 Hafredalsejdet Hafredalsejdet 333
29 7/6 14/6 14/6 Kone Mette Kirstine Klausdtr. Grdmd. Anders Paus Andersen 1842     Finmark Valle 333
30 25/6 1/7 1/7 Føderaadsenke Karen Kirstine Pedersdtr. Grdmd. Halvor Amundsen 1807     Brevik Glittum 333
31 27/6 1/7 1/7 Kone Ingeborg Maria SImonsdtr. Grdmd. Gunder Olsen 1811     Sødholt Gjerrestad-kaasen 333
32 27/5 4/7 4/7 Enke Kirsti Maria Haraldsdtr. Grdmd. Peder Pedersen 1827     Hafredal Hafredal 333
33 11/7 15/7 15/7 Grdmd.dtr. Ina Laurine Larsdtr.   1861     Glittum Glittum 334
34 5/7 1/7 11/7 Barn Anne Maria Karlsdtr. Grubearb. Karl Gunnuldsen 1878 7 10 Gjerpen Prgj. Fæset 334
35 14/7 19/7 19/7 Husmdtr., Pige Karoline Olsdtr.   1861     Fjellestad Fjellestad 334
36 19/7 24/7 24/7 Kone Bergitte Kittilsdtr. Husm., Murer Sten Kittilsen 1824     Gransherred Vestre Tveten 334
37 5/9 10/9 10/9 Barn Gunhild Bergitte Gundersdtr. Grubearb. Gunder Gjermundsen 1873     Kristiansand Hafredal 334
38 3/9 11/9 11/9 Kone Kirsten Margrete Thorstensdtr. Grdmd. Isak Jensen Rosland 1833     Høen Rosland 334
39 16/9 25/9 25/9 Barn Karen Laurine Arnesdtr. Grubeform. Arne Larsen 1881 12 18 Vissestad Vissestad 334
40 30/9 6/10 6/10 Gift kone Maren Anine Nilsdtr. Gaardm.søn Henrik Klausen 1846     Eidanger Prgj. Gjømble 334
41 3/10 9/10 9/10 Gift kone Maren Kirstine Halvorsdr. Skomager Kristian Olsen 1856     Hafreakerejdet Hafreakerejdet 334
42 5/10 12/10 12/10 Barn Karoline Olsen Svensk Grubearb. Peter Olsen 1882 9 9 Fæset Fæset 334
43 14/10 21/10 21/10 Føderaadsenke Gunhild Anundsdtr. Grdmd. Halvor Olsen 1799     Drangedal Øvre Skougen 334
44 1/11 8/11 8/11 Kone Anne Marie Isaksdtr. Grdmd. Amund Andersen 1842     Drangedal Blegelid 334
45 4/11 12/11 12/11 Barn Maria Olsdtr. Sundlien Grubearb. Ole Gudbrandsen 1882 7 4 Eidanger Hafredal 334
46 18/11 27/11 27/11 Kone Sara Sørensdtr. Grdmd. John Jakobsen Blegelid 1817     Busterød Blegelid 334
47 7/12 18/12 18/12 Kone Kari Kristensdtr. Grdmd. Lars Hansen Vinje 1803     Rakketad Prgj. Vinje 334
0 11/12 19/12 19/12 Kone Marte Kirstine Pedersdtr. Grdmd. Elias Kristensen 1817     Bamble Bredsand 334
48 23/12 30/12 20/12 Kone Anne Maria Kristensdtr. Grubearb. Tollef Evensen 1843     Kongsberg Tomasbu 334
  1883
  Mandkjøn
1 26/12-82 1/1 1/1 Barn Ingvald Jensen Grubearb. Jens Anders Isaksen 1878 6 20 Nysten Nysten 335
2 10/1 17/1 17/1 Barn Gunder Hansen Arb. Hans Guttormsen Rørholt 1882 4 6 Drangedal Rørholt 335
3 17/1 24/1 24/1 Barn Abraham Karl Olsen Arb. Ole Olsen Masterød 1883 1 10 Masterød Masterød 335
4 30/1 4/2 4/2 Barn Peter Holgersen, Tvilling Arb. Holger Petersen Fæset 1883 6 29 Fæset Fæset 335
5 8/2 12/2 18/2 Tvillingbarn Claus Holgersen Arb. Holger Petersen Fæset 1883 6 29 Fæset Fæset 335
6 8/2 18/2 18/2 Barn Erik Olsen Arb. Ole Knudsen 1882 11 26 Nænset Vissestad 335
7 15/2 23/2 23/2 Søn Manasse Olsen   1857     Rogn Rogn 335
8 26/2 6/3 6/3 Gaardm. Nils Olsen   1833     Svindland Svindland 335
9 27/2 7/3 7/3 Gift Mand, Underklokker Graver Kristen Bertelsen   1804     Hydal Stensmyren 335
10 29/3 1/4 1/4 Barn Johannes Olaussen Grubearb. Olaus Pettersen 1883 2 2 Valle Valle 335
11 20/3 1/4 1/4 Gift Mand, Grubearb. Per Persen   1824     Rolands fors. Elfsborg Län Ødegaarden 335
12 3/4 9/4 9/4 Gift Mand, Husm., Fattiglem Tellef Hansen   1800     Skougen Sortebogen 335
13 10/4 17/4 17/4 Et udøbt Drengebarn Grubearb. Andreas Kristensen 1883 4 8 Ødegaarden Ødegaarden 335
14 24/4 29/4 29/4 Svensk Grubearb. Ungk. Andreas Carlson   1857     Sverige Ødegaarden 335
15 28/4 4/5 4/5 Barn Carl Johan Lund Grubearb. August Lund 1883 2 23 Haukedal Haukedal 335
16 2/5 9/5 9/5 Barn Anders Kristian Jonsen Kjører Jon Andersen 1883 4 14 Fæset Fæset 336
17 2/5 9/5 9/5 Enkem., Fattiglem Gunder Evensen   1800     Bamble Dørredalsejdet 336
18 23/5 28/5 28/5 Barn Jens Frederik Nystad Amtsskolelærer Larsen Andersen Nystad 1882 10 2 Riis Riis 336
19 8/6 14/6 14/6 Barn Andreas Larsen, Tvilling Grdmd. Lars Olsen 1883 6 6 Modalen Modalen 336
20 16/6 21/6 21/6 Ungk., Arb. Knud Andersen   1859     Herre Fossingeidet 336
21 23/5 27/5 1/7 Fattiglem Ole Kristofersen Sverige   1805     Ullefos Vissestad 336
0 16/5 - - Skibsfører Even Evensen se Stathelle Kirkebog           336
22 27/7 5/8 5/8 Barn Hartvig Bernhard Hansen Sømand Hans Bernhard Hansen 1878     Ekstrand Ekstrand 336
23 11/8 18/8 18/8 Barn Theodor Andreas Albert Jonsen Sømand Jon Olsen 1882 8 16 Skaatø Rogn 336
24 14/8 19/8 19/8 Barn Ingebrigt Martin Olsen Husm. Ole Olsen 1869     Brændevedbjerget Brændevedbjerget 336
25 14/8 19/8 19/8 Gift Mand Halvor Eriksen   1829     Næs Annex i Søvde Bergsejdet 336
26 28/8 2/9 2/9 Ungk., Grubearb. Otto Andersen   1863     Bohuslän Rønholt 336
27 5/9 11/9 11/9 Barn Bent Ellingsen Grdmd. Elling Klausen 1871     Finmark Finmark 336
28 13/9 20/9 20/9 Barn Nils Theodor Svendsen Grdmd. Svend Nilsen 1878     Hasleejdeet Hasleejdeet 336
29 15/9 21/9 21/9 Uægte Barn Hans Peter Hansen Grubearb. Hans Peter Severinsen 1883 7 26 Kjørrestad Kjørrestad 336
30 15/9 21/9 21/9 Enkem., Føderaadsm. Even Olsen   1806     Vinje   336
31 16/9 22/9 22/9 Enkem., Føderadsm. Nils Eliassen   1795     - Rogn 336
32 12/10 19/10 19/10 Barn Edvin Johannessen Grubearb. Johannes Jonsen 1872     Sverige Ødegaarden 337
33 5/11 11/11 11/11 Barn Einar Ferdinand Eriksen Grubearb. Johannes Eriksen 1882 4 9 Fæset Fæset 337
34 7/11 15/11 15/11 Grdmd., Enkem. Elling Klausen   1835     Finmark Finmark 337
35 27/11 5/12 5/12 Gift Grdmd. Jon Laurantsen   1822     Svendsvik u. Brevigstrand Svendsvik 337
36 7/12 14/12 14/12 Gift Grdmd. Tron Pedersen   1810     Asdal Asdal 337
37 8/12 16/12 16/12 Barn Andreas Olsen Arb. Ole Arvesen 1883 11 28 Herre Herre 337
38 10/12 18/12 18/12 Ugift Sømand Kristen Pedersen   1857     Brevigstrand Brevigstrand 337
- 19/7 24/7 24/7 Enkem. Føderaadsm. Christen Fredrik Christensen   1796     Brevik Esse 337
  1883
  Kvindekjøn
1 31/2-82 7/1 7/1 Kone Anne Karine Larsdtr. Husm. eller Arb. Ole Knudsen 1858     Høen Nænset 335
2 3/1 11/1 11/1 Pige Asloug Jensdtr.   1820     Ringesjø Ringesjø 335
3 6/1 14/1 14/1 Enke Anne Frantzdtr. Arb. Andreas Hansen 1819     Solum Herre 335
4 11/1 18/1 18/1 Enke Johanne Maria Broström Grdmd. Ivar Broström 1804     Kristiansand Fæset 335
5 19/1 26/1 26/1 Enke Kari Knudsdtr. Grdmd. Halvor Torkelsen Olafshul 1800     Drangedal Olafshul 335
6 20/1 27/1 27/1 Enke, Fattiglem Anne Maria Larsdtr. Husm. Erik Gudbrandsen Rørholt 1850     Rørholt Rørholt 335
7 3/2 18/2 18/2 Kone Askjær Olsdtr. Sagmester Ellef Eriksen 1822     Bø Prgj Herre 335
8 4/2 11/2 18/2 Uægte Barn Anne Karoline Karlsdtr. Grubearb. Karl Nilsen af Vermeland 1882 4 30 Bambleejdet Bambleejdet 335
9 27/2 5/3 11/3 Enke, Fattiglem Anne Helvig Thorsdtr.   1808     Storø Vissestad 335
10 19/2 27/2 11/3 Barn Laura Sofie Andersdtr. Grdmd. Anders Hansen 1882 3 25 Sortedal Sortedal 335
11 16/2 25/2 11/3 Kone Antonine Karoline Ingebrgtsen Grubearb. Johan Magnussen 1850     Horten Ødegaardens Verk 335
12 24/3 30/3 30/3 Kone, Fattiglem Kirsten Niline Hansdtr. Arb. Knud Nilsen 1819     Kjellemyr Vissestad 335
13 24/4 29/4 29/4 Barn Maria Thomine Hansdtr. Sømand Hans Thorgrimsen 1881 12 24 Gjømbleejdet Gjømbleejdet 335
14 27/4 4/5 4/5 Enke Gunhild Maria Olsdtr. Husm. Søren Olsen Tveten-Strand 1791     Herre østre Skougen 335
15 30/4 8&5 8/5 Kone Ingeborg Maria Nilsdtr. Grdmd. Daniel Pedersen Asdal 1820     Lille-Brekke Asdal 335
16 14/5 20/5 20/5 Kone Marte Helene Andersdtr. Skomager Johan Andersen 1848     Bamble Rogn 336
17 19/5 20/5 20/5 Kone, Fattiglem Ingeborg Svendsdtr. Husm. Ole Arvesen Valleejdet 1809     Valleeidet Vissestad 336
18 19/5 24/5 24/5 Barn Maren Oline Halvorsdtr. Husm. Halvor Jonsen 1868     Moen u. Mo Moen 336
19 23/5 25/5 25/5 Uægte Barn Adolfine Maria Adolfsdtr. Grubearb. Adolf Jonsen 1883 3 29 Fæset Fæset 336
20 22/6 28/6 1/7 Enke, Fattiglem Ingeborg Jørgensdtr. Jon Knudsen Hundekilen 1791     Melhus Sogn Hundekilen 336
21 25/6 1/7 1/7 Barn Gunhild Bertea Jensdtr. Grubearb. Jens Isaksen Fæset 1876     Bamble Fæset 336
22 31/7 4/8 4/8 Enke Helge Maria Andersdtr. Grdmd. Lars Kjelsen Linna 1814     Bamble Linna 336
23 24/8 29/8 29/8 Barn Bolette Katrine Kjelsdtr. Husm. Kjel Larsen 1868     Rakkestad Rakkestad 336
24 26/8 2/9 2/9 Barn Birte Helene Hansen Tømmerm. Hans Bernhard Hansen 1883 5 9 Ekstrand Ekstrand 336
25 5/9 11/9 11/9 Kone Maren Gurine Isaksdtr. Arb. Ole Olsen Vold 1836     Brevik Eksrydningen 336
26 28/9 6/10 6/10 Kone Anne Sørine Thorsdtr. Grdmd. Lars Jensen 1815     Rønholt Rønholt 336
27 14/10 20/10 20/10 Kone Anne Hansdtr. Arb. Johannes Gundersen 1832     Saude Prgj. Omborsnes 336
28 26/10 2/11 2/11 Enke Ingeborg Karoline Maria Halvorsdtr. Sømand Gunder Halvorsen 1855     Bamble Bergsejdet 336
29 10/11 17/11 17/11 Kone Ingeborg Kirstine Paulsdtr. Grdmd. Peder Jensen Olafshul 1843     Lundeherred Olafshul 336
30 18/11 25/11 25/11 Barn Petrea Augustsdtr. Tømmerm. August Persen 1881 7 13 Laurvik Ødegaarden 336
31 8/12 16/12 16/12 Barn Gunhild Josefine Johansdtr. Grubearb. Johan Peter Johansen 1883 11 30 Ødegaarden Ødegaarden 336
  1884
  Mandkjøn
1 16/12-83 22/12 22/12 Barn Halvor Kornelius Knudsen Husmd. Knud Halvorsen 1882 2 6 Grønli u. Bakke Grønli 338
2 26/12-83 4/1 4/1 Ungk. Sømand Peder Jørgen Halvorsen   1864     Grasmyr Eksrydningen 338
3 1/1 6/1 6/1 Barn Jens Bernhard Jensen Arb. Jens Jensen 1883 7 8 Lille-Herre Lille-Herre 338
4 3/2 11/2 11/2 Ungk. Jon Jørgensen   1863     Hundekilen Hundekilen 338
5 6/2 13/2 13/2 Ungk., Vejarb. Anders Evensen   1852     Bø Prgj. Krabberødstrand 338
6 18/2 23/2 - Gift Mand, Husm., Fattiglem Anders Knudsen   1838     Nænset Fossingejdet 338
7 22/2 29/2 29/2 Barn Jakob Jensen Grdmd. Jens Hansen Rakkestad 1876     Rakkestad Rakkestad 338
8 1/3 7/3 7/3 Enkem., Husm., Fattiglem Stener Kittilsen   1807     Bø Prgj. Vestre Tveten 338
9 28/2 8/3 8/3 Gift Arb. Ole Henriksen   1847     Herre Siljanbugten 338
10 1/3 12/3 12/3 Barn Søren Marcus Sørensen Arb. Søren Larsen Bakke 1882 1 8 Bakke Bakke 338
11 16/3 22/3 22/3 Barn Thor Andreas Gundersen Arb. Gunder Olsen Vissestad 1883 3 19 Vissestad Vissestad 338
12 27/1 - - Ugift Sømand Jørgen Theodor Klausen   1864     Kjønøen Kjønøen 338
13 28/3 4/4 4/4 Barn Edvard Olaus Larsen Grubearb. Lars Eriksen Lohn 1875     Fæset Fæset 338
14 8/4 15/4 15/4 Barn Johan Ingolf Johansen Arb. Johan Andersen Rud 1884 3 25 Omborsnes Omborsnes 338
15 15/4 22/4 22/4 Gift Matros Hans Bernhard Hansen   1851     Ekstrand Ekstrand 339
16 22/4 27/4 27/4 Gift Matros Karl Andersen   1849     Polland Polland 339
17 4/5 10/5 10/5 Gaardmandssøn, Ungk. Tellef Pedersen   1867     Kjørrestad Kjørrestad 339
18 10/6 14/6 14/6 Ungk., Grubearb. Johannes Aronsen   1855     Sillerud Fors., Vermeland Hafredal 339
19 1277 16/7 16/7 Barn Luis Delgobe Direktør Charles Delglobe 1876     Bergen Ødegaarden 339
20 25/7 29/7 29/7 Udøbt Drengebarn Grubearb. Carl Nilsen 1884 7 25 Rosland Rosland 339
21 24/7 30/7 30/7 Gift Husm. Peder Knudsen   1818     Mo Fæset 339
22 9/8 13/8 13/8 Barn Hans Paulus Hansen Grdmd. Hans Edvard Thorsen 1884 8 3 Høen Høen 339
23 11/8 16/8 16/8 Gift Grdmd. Lars Ellingsen   1806     Rønholt Rønholt 339
24 17/8 24/8 24/8 Barn Elias Ludvig Matrinius Jensen Arb. Jens Larsen Bekkestad 1884 6 11 Hafredal Ekstrand 339
25 23/8 28/8 28/8 Ungk., Fattiglem Lars Fredriksen Storm   1803     Gjerpen Prgj. Vissestad 339
26 27/8 4/9 4/9 Ungk., Husm. Matros Matias Matiassen   1857     Sortebogen Sortebogen 339
27 2/9 9/9 9/9 Gift Grdmd. Ole Gunnuldsen   1803     Flaatten Flaatten 339
28 3/9 11/9 11/9 Barn Gustav Larsen Grdmd. Lars Tellefsen 1878     Asdalsrydnigen Asdalsrydnigen 339
29 11/9 14/9 14/9 Barn Anders Martin Kristiansen Grubearb. Kristian Edvin Andreassen 1884 9 11 Fæset Fæset 339
30 11/9 17/9 17/9 Barn Erik Thorsen Grdmd. Thor Olsen 1877     Rønholt Rønholt 340
31 9/9 17/9 17/9 Barn Peder Knudsen Landhandler Knud Karl Petersen 1883 5 28 Mo Mo 340
32 7/10 11/10 11/10 Barn Kristian Konradsen Grubearb. Konrad Kristiansen 1884 10 7 Fæset Fæset 340
33 4/10 11/10 11/10 Grdmd. Peder Jørgensen   1814     Elvik Elvik 340
34 13/10 20/10 20/10 Enkem., Grdmd. Gunder Olsen   1805     Gjerstad-kaasa Gjerstad-kaasa 340
35 16/10 23/10 - Barn Thomas Andersen Arb. Anders Knudsen 1883 1 9 Blegelidejdet Blegelidejdet 340
36 28/10 2/11 2/11 Barn Martin Emanuel Halvorsen Skomager Halvor Halvorsen 1884 1 12 Kjønøen Kjønøen 340
37 22/10 26/10 2/11 Uægte Barn Anders Gustav Andersen Arb. Anders Gundersen Brenna fra Elverum 1880 5 27 Saude Prgj., Ødegaarden Ødegaarden 340
38 4/11 12/11 12/11 Grdmd. Anders Jonsen   1812     Rørholt Rørholt 340
39 16/11 23/11 23/11 Barm udøbt Arb. Gustav Hansen 1884 11 10 Herre Herre 340
40 23/11 30/11 30/11 Barn Hans Arnesen Vejarb. Arne Hansen 1876     østre Aker Svindland 340
41 28/11 5/12 5/12 Grdmd. gift Mikkel Olsen   1814     Kilebygden Asdal 340
42 8/12 16/12 16/12 Ugift Handelskarl Jens Hansen Hegna   1829     Bø Prgj. Rakkestad 340
43 20/12 27/12 27/12 Gift Gaardmand Bent Amundsen   1834     Haave Haave 340
  1884
  Kvindekjøn
1 25/12-83 1/1 1/1 Barn Olga Bertine Kristofersdtr. Snedker Kristofer Olsen 1872     Bamble Kjellemyr 338
2 26/12-83 1/1 1/1 Barn Klara Susanne Kristoferstr. Snedker Kristofer Olsen 1877     Kjellemyr Kjellemyr 338
3 18/12-83 22/12-83 1/1 Barn Petra Sofie Olausdtr. Grubearb. Olaus Petersen 1882 2 12 Hedrum Prgj. Ødegaarden 338
4 20/12-83 27/12-83 1/1 Enke, Fattiglem Kristine Olsdtr. Arb. Martin Sivertsen 1818     Sandefjord Gjømbleejdet 338
5 25/12-83 2/2 2/2 Kone Inger Maria Jakobsdtr. Arb. Johannes Nilsen 1808     Linna Melby 338
6 10/1 19/1 19/1 Fattiglem, Enke Aagot Svendsdtr. Husm. Ole Gunleiksen 1800     Seljord Prgj. Heia u. Rafnes 338
7 31/12-83 6/1 20/1 Barn Inger Maria Olsdtr. Arb. Ole Amundsen 1873     Krabberød Krabberød 338
8 19/1 25/1 25/1 Barn Anne Matilde Hansdtr. Skibstømmerm. Hans Abrahamsen 1875     Asvald Asvald 338
9 16/2 23/2 23/2 Pige Elise Maria Torgersdtr.   1867     Fjellestad Fjellestad 338
10 22/2 1/3 1/3 Enke Anne Pernille Jensdtr. Grdmd. Erik Larsen Rønholt 1825     Esse Rønholt 338
11 22/2 1/3 - Barn Maren Jakobine Nilsdtr. Grdmd. Nils Markus Nilsen 1878     Blegelid Blegelid 338
12 19/3 25/3 25/3 Kone Maren Isakine Abrahamsdtr. Arb. Lars Olsen Bjerkeset 1840     Bamble Bjerkeset 338
13 14/4 19/4 19/4 Pige Tilla Thorsen   1861     Krabberød Krabberødstrand 338
14 14/4 20/4 20/4 Kone Maren Elisabet Larsdtr. Arb. Mads Halvorsen 1822     Sortedal Omborsnes 338
15 19/4 27/4 27/4 Kone Maren Johanne Nilsdtr. Arb. Halvor Haraldsen 1828     Eidanger Krabberød 339
16 4/5 11/5 11/5 Kone Maren Katrine Andersdtr. Grdmd. Peder Pedersen 1824     Gjerpen Eksrønningen 339
17 9/5 17/5 17/5 Kone Laurine Nilsdtr. Arb. Isak Henriksen 1839     Sandøkedal Lunde u. Nænset 339
18 8/6 13/6 13/6 Kone Sofie Antonsdtr. Grubearb. Lars Andersen Lind 1848     Dalsland i Sverige Ødegaarden 339
19 11/6 16/6 16/6 Kone Marie Olsdtr. Grdmd. Jens Jakobsen Egelund 1832     Drangedal Egelund (øvre Skougen) 339
20 31/5 6/6 16/6 Barn Hanna Kirstine Halvorsdtr. Afg. Arb. Halvor Isaksen 1877     Stathelle Omborsnes 339
21 4/7 8/7 8/7 Uægte Barn Anne Karoline Olsdtr. Arb. Ole Knudsen 1884 4 29 Nænset Nænset 339
22 1/7 8/7 8/7 Kone Helge Maria Eriksdtr. Grdmd. Lars Arnoldsen 1824     Valle Ødegaarden 339
23 3/7 9/7 9/7 Barn Pauline Pedersdtr. Grdmd. Peder Gundersen 1882 2 23 Froste Froste 339
24 7/7 10/7 10/7 Kone Johanne Kirstine Gundersdtr. Husm. Gunder Gundersen 1824     Herre Sortedal 339
25 20/7 26/7 26/7 Barn Ingeborg Kristine Halvorsdtr. Arb. Halvor Halvorsen 1878     Gunge Gunge 339
26 25/7 31/7 31/7 Pige Kirsten Andrea Olsdtr., Grdmd.dtr.   1855     Rogn Rogn 339
27 7/8 12/8 12/8 Barn Inga Kirstine Larsdtr. Grdmd. Lars Amundsen Grummestad 1878     Hydal Hydal 339
28 11/8 17/8 17/8 Barn Inger Helene Barth Arb. Ole Rasmussen Barth 1884 1 18 Herre Herre 339
29 13/8 19/8 19/8 Svensk Pige Maria Grete Larsdtr.   1843     Sverige Braaten 339
30 19/8 24/8 24/8 Barn Anne Kristine Andersdtr. Grubearb. Anders Andersen 1884 6 12 Lekaase Pastorat, Skareberg Län Fæset 340
31 19/8 24/8 24/8 Pige, Fattiglem Olava Gundersdtr.   1835     Herre Vissestad 340
32 21/8 29/8 29/8 Føderaadsenke Anne Margrethe Marie Hansdtr. Grdmd. Nils Eliassen Rogn (Kaasene) 1807     Vinje Rogn 340
33 1/9 8/9 8/9 Enke Thore Olsdtr. Husm. Knud Larsen 1796     Drangedal Prgj. Hundekilen 340
34 4/9 9/9 9/9 Kone Anne Bertea Berte Serine Larsdtr. Husm. Kjel Larsen 1838     Rispladsen Rakkestad 340
0 12/6 22/6 22/6 Kone Kajsa Jonsdtr. Grubearb. Anders Andersen 1846     Essinge Fors., Skareberg Län Essinge Fors., Skareberg Län 340
35 18/9 22/9 22/9 Udøbt Pigebarn Grubearb. Anders Kittelsen 1884 9 17 Rønholt Rønholt 340
36 18/9 25/9 25/9 Pige Elise Thomine Evensdtr.   1849     Rogn Rogn 340
37 26/9 2/10 - Metodist kone Inger Kirstine Hansdtr. Smed Hans Kristian Hansen 1820     Ek Ekstrand 340
38 27/9 4/10 4/10 Enke, Fattiglem Birte Maria Olsdtr. Husm. Hølje Pedersen Vingereid 1806     Herre Blekelidejdet 340
39 22/10 30/10 30/10 Kone Elen Lovise Maria Levorsdtr. Arb. Jens Larsen Bekkestad 1845     Eidanger Ekstrand 340
40 24/10 30/10 30/10 Barn Martine Sofie Abrahamsdtr. Grdmd. Abraham Hansen 1884 9 27 Busterød Busterød 340
41 26/10 2/11 2/11 Kone Karen Margrethe Frantsdtr. Arb. Nils Hansen 1822     Solum Herre 340
42 27/11 5/12 5/12 Barn Gunda Gundersdtr. Grdmd.dreng Gunder Gundersen 1884 10 6 Traag Traag 340
43 7/12 13/12 13/12 Kone Ingeborg Maria Andersdtr. Husmd. Lars Hansen 1829     Krabberød Hafreaker Eie 341
44 13/12 19/12 19/12 Kone Maren Jensdtr. Grubearb. Lars Hansen 1852     Bjerkeset Ødegaardens Verk 341
  1885
  Mandkjøn
1 6/1 9/1 9/1 Konfirm. Gut Olaf Gustav Olsen Arb. Ole Larsen 1868     Omborsnes Omborsnes 341
2 3/1 10/1 10/1 Gift Føderaadsm. Anders Pedersen   1802     Rosland-Braaten Rosland-Braaten 341
3 6/1 13/1 13/1 Enkem., Snedker Andreas Andersen   1831     Tanums Sogn, Bohuslän Ødegaardens Verk 341
4 10/1 21/1 21/1 Ungk., Grdmd.søn Gunder Pedersen   1859     Rosland Hafredal 341
5 9/1 14/1 25/1 Barn Marinius Larsen Grubearb. Lars Hansen 1884 9 23 Hafredal Hafredal 341
6 2/2 10/2 10/2 Uægte Barn Anun Martin Anundsen Ungk. Grubearb. Anun Jørgensen fra Hamar 1884 3 4 Mollefjeld Mollefjeld 341
7 6/2 15/2 15/2 Enkem., Fattiglem Ole Olsen Plankeskottet   1818     Plankeskottet Bamble (Kiil) 341
8 21/2 27/2 27/2 Gift Gaardm. Anders Paus Andersen   1841     Valle Valle 341
9 19/2 27/2 27/2 Ugift Gaardm. Nils Klausen   1867     Hafsund Hafsund 341
10 27/2 4/3 4/3 Gift Fattiglem Aavald Nilsen   1828     Aasfjeldrydningen Begsejdet 341
11 25/2 5/3 5/3 Gift Gaardm. Klaus Jakobsen   1825     Hafsund Hafsund 341
12 26/2 5/3 5/3 Gift Husm. Ole Nilsen   1807     Bjerkeset Bambleejdet 341
13 8/3 14/3 14/3 Ugift Gaardm.søn Torkil Albret Aslaksen   1865     Haukedal Hafredal 341
14 12/3 20/3 20/3 Barn Lars Kristian Hansen Arb. Hans Anton Larsen 1884 8 8 Storebugt Storebugt 342
15 22/3 25/3 25/3 Fattiglem, Enkem. Johannes Eriksen   1844     Skjebergs Prgj. Fæset 342
16 24/3 30/3 30/3 Barn Hans Theodor Johansen Arb. Johan Andersen 1882 9 20 Omborsnes Omborsnes 342
17 31/3 7/4 7/4 Barn Karl Olsen (Tvilling) Grdmd. Ole Kristensen 1884 6 16 Klyvskaas u. Rogn Rogn 342
18 31/3 10/4 10/4 Gift Grdmd. Ellef Jensen   1823     Ringsjø Ringsjø 342
19 3/4 11/4 11/4 Ungk., Grubearb. Fridtjof Jakobsen Åkelund   1853     Roggaard Fors. i Dalsland Hafredal 342
20 3/4 13/4 13/4 Enkem., Føderaadsm. Isak Hansen   1797     Høen Vingereid 342
21 4/4 13/4 13/4 Barn Anders Gundersen Grdmd. Gunder Olsen 1884 10 1 Bamble Bamble 342
22 13/4 19/4 19/4 Udøbt Skomager Peder Julius Pedersen 1885 4 11 Omborsnes Omborsnes 342
23 18/4 25/4 25/4 Gift Grdmd. Erik Olsen   1810     Glittum Lille-Brække 342
24 17/4 26/4 26/4 Gift Arb. Jens Halvorsen   1861     Rugtvet Rugsund u. Rugtvet 342
25 21/4 28/4 28/4 Ugift Grdmd.søn Simon Jonsen   1850     Thorsdal Thorsdal 342
26 29/4 3/5 3/5 Svensk Ungk., Arb. Frantz Gustav Andersen   1853     Elfsborg Län Krabberød 342
27 22/5 30/5 30/5 Grdmd.søn Jens Olaus Zakariassen   1869 11 4 Tveten østre Tveten østre 342
28 21/5 30/5 30/5 Barn Elias Mathæus Nilsen Grdmd. Nils Peder Knudsen 1885 5 2 Tveten vestre Tveten vestre 342
29 18/5 25/5 31/5 Gift Fattiglem Jakob Andersen   1820     Berg Ekstrand 342
30 30/5 5/6 5/6 Nils Martin Nilsen Husm. Nils Andreas Rasmussen 1885 3 20 Stormyr u. Udgaarden Stormyr u. Udgaarden 343
31 11/6 17/6 17/6 Barn Kristien Jansen Grubearb. Jens Isaksen 1880 1 30 Fæset Fæset 343
32 27/6 4/7 4/7 Ungk. Grdmd. Daniel Aasulfsen   1837     Kjørrestad Kjørrestad 343
33 5/7 9/7 9/7 Grubearb., gift Lars Petrus Olsen Julin   1852     Tosmark i Vermeland Hartveit 343
34 12/7 18/7 18/7 Grdmd. Peder Isaksen   1826     Sandøkedal Kjørrestad 343
35 14/7 20/7 20/7 Grdmd. Lars Olsen Blekum   1809     Skafse i Telemark Skougstad 343
36 16/7 22/7 22/7 Barn Lars Nilsen Grdmd. Nils Isaksen 1883 3 13 Vissestad Vissestad 343
37 24/7 29/7 29/7 Enkem., Arb. Jakob Lucassen   1815     Herre Krabberød 343
38 28/7 30/7 30/7 Barn Kristian Konradsen Grubearb. Konrad Kristiansen 1885 7 27 Fæset Fæset 343
39 6/8 11/8 11/8 Gift Grdmd. Ole Larsen   1855     Glittum Glittum 343
40 29/8 2/9 2/9 Fattiglem, Enkem. Kristian Hansen   1802     Mandsmyr Mandsmyr 343
41 4/9 6/9 6/9 Uægte Barn Karl Johan Karlsen Grubearb. Karl Magnussen 1882 9 2 Fæset Fæset 343
42 9/9 13/9 13/9 Gift Sømand Karl Isaksen   1838     Brevik Eksrydningen 343
43 16/9 20/9 20/9 Barn Jørgen Nikolaj Olsen Grubearb. Ole Jørgensen 1885 8 28 Fæset Fæset 343
44 3/10 8/10 8/10 Barn Severin Peter Tellefsen Grubearb. Tellef Evensen 1884 6 3 Thomasbu Thomasbu 344
45 4/10 11/10 15/10 Barn Arnt Theodor Hansen Arb. Hans Thorgersen 1885 6 2 Fjellestad Fjellestad 344
0 1/12 9/12 9/12 Grdmd., Enkem. Elias Kristensen   1813     Kragerø Bredsand 344
46 2/11 6/11 6/11 Barn Karl Edvin Søder Grubearb. Anders Severin Andersen Søder 1884 10 18 Ødegaardens Værk Ødegaardens Værk 344
47 - 22/11 22/11 Enkem., Fattiglem Sivert Jakobsen   1818     Kilebygden Herre 344
48 23/11 1/12 1/12 Gift Mand, Grubearb. Lars Tellefsen   1857     Herum Rønholt 344
49 29/11 5/12 5/12 Enke, Føderaadsm. Søren Aagesen   1797     Bredsand Bredsand 344
50 9/12 13/12 13/12 Barn Karl Johan Andersen Arb. Anders Pedersen Roløkke fra Tanum Sogn i Brunlanes 1882 9 12 Eidanger Braaten 344
51 7/12 14/12 14/12 Ugift Fattiglem Thor Andreas Abrahamsen   1852     Fjellestad Vissestad Fattiggaard 344
52 12/12 21/12 21/12 Enkem., Føderaadsm. Jakob Gundersen   1812     Bamble Bamble 344
  1885
  Kvindekjøn
1 26/12-84 4/1 4/1 Kone Anne Maria Larsdtr. Arb. Lars Arvesen 1844     Burvald Krabberød 341
2 24/12-84 4/1 4/1 Hendes Barn Hanne Lovise Larsdtr. Arb. Lars Arvesen 1884 12 22 Burvald Krabberød 341
3 30/12-84 7/1 7/1 Enke Asloug Hansdtr. Husm. Simon Halvorsen 1803     Tørrisdal Gungerydningen 341
4 3/1 9/1 9/1 Tjenestepige Inger Maria Olsdtr.   1863     Omborsnes Vinje 341
5 3/1 9/1 9/1 Hendes Søster Barn Dortea Helene Olsdtr. Arb. Ole Larsen 1873     Omborsnes Omborsnes 341
6 8/1 13/1 13/1 Barn Anna Kristine Andersdtr. Grubearb. Anders Olsen 1884 9 17 Thomasbo Thomasbo 341
7 11/1 17/1 17/1 Barn Gunda Maria Jeremiasdtr. Tømmerm. Jeremias Olsen 1882 10 18 Linnastrand Linnastrand 341
8 13/1 18/1 25/1 Barn Anne Ovidia Olsdtr. Arb. Ole Larsen 1879     Omborsnes Omborsnes 341
9 28/1 5/2 5/2 Gift, Fattiglem Anne Maria Jørgensdtr. Fattiglem Ole Olsen Plankeskottet 1818     Bjerkeset Bamble (Kiil) 341
10 2/2 10/2 10/2 Kone Guri Halvorsdtr. Leilænding Ole Knudsen 1812     Drangedal Langerydningen 341
11 5/2 10/2 10/2 Barn Gunhild Birgitte Hansdtr. Grubearb. Hans Larsen 1884 9 17 Hafredal Hafredal 342
12 1/2 8/2 10/2 Enke Elisabet Anundsen Arb. Even Halvorsen 1800     Herre Herre 342
13 9/2 15/2 15/2 Barn Inga Andrea Hansdtr. Murer Hans Jonsen 1885 1 25 Fæset Fæset 342
14 13/2 18/2 18/2 Kone Bergitte Olsdtr. Grubearb. Gunder Gjermundsen 1838     Sætersdalen Ødegaardens Værk 342
15 14/2 22/2 22/2 Barn Laura Fredrike Nikoline Fredriksdtr. Omstreifer Fredrik Larsen Alting 1874     Ubekjendt Vissestad 342
16 17/2 23/2 23/2 Pige Bol Karine Gundersdtr.   1825     Polland Sødholt 342
17 17/2 24/2 24/2 Barn Anne Maria Olsdtr. Grubearb. Ole Andersen Strøm 1878     Kongsberg Ødegaardens Værk 342
18 19/2 28/2 28/2 Barn Alet Karine Sørensdtr. Grubearb. Søren Isaksen 1884 2 7 Vissestad Vissestad 342
19 28/2 6/3 - Husmandsdtr. Pige Marte Olsdtr., Fattiglem   1847     Skougen u. Prestegaarden Vissestad 342
20 1/3 7/3 7/3 Kone Ingeborg Halvorsdtr. Husm. Søren Guttormsen Mo 1860     Mo Mo 342
21 4/3 11/3 11/3 Barn Bergitte Nilsdtr. Fattiglem Nils Halvorsen 1882 8 1 Asdalstangen Asdalstangen 342
22 7/3 16/3 16/3 Ugift Gaardmandsdtr. Matilde Isaksdtr.   1862     Sødholt Linna 342
23 12/3 19/3 20/3 Kone Tone Olsdtr. Arb. Fattiglem Gunder Knudsen 1834     Skafse Sogn i Telemark Vaagseidet 342
24 17/3 23/3 23/3 Barn Hanna Martine Johannesdtr. Slagter Johannes Pedersen 1880 2 21 Laurvik Fæset 342
25 19/3 25/3 25/3 Barn Gunda Pernille Maria Hansdtr. Grubearb. Hans Laurits Gundersen 1883 5 30 Ødegaardens Værk Ødegaardens Værk 342
26 29/3 7/4 7/4 Enke Asloug Gurine Velleksdtr. Grdmd. Hans Jensen 1804     Drangedal Trosby 342
27 30/3 8/4 8/4 Enke Asloug Gurine Amundsdtr. Grdmd. Anders Pedersen 1811     Blegelid Braaten 342
28 25/4 2/5 2/5 Kone Karen Jensdtr. Grdmd. Isak Jensen Ringesjø 1813     Rønholt Ringesjø 343
29 27/4 4/5 4/5 Enke Kirsten Kristensdtr. Grdmd. Knud Pedersen Kjønø 1806     Skaatø Prgj. Kjønø 343
30 29/4 7/5 7/5 Kone Laurine Kristine Larsdtr. Grdmd. Hans Jakob Olsen Melby 1824     Finmark Melby 343
31 4/5 19/5 10/5 Barn Aase Oline Aavaldsdtr. Arb. Fattiglem Aavald Nilsen 1875     Rørholt Bergseidet 343
32 4/5 11/5 11/5 Gaardm.dtr. Pige Kirsten Andrea Olsdtr.   1855     Dal Dal 343
33 10/5 15/5 15/5 Føderaadsenke Ingeborg Thorkelsdtr. Grdmd. Ole Abrahamsen Egelund 1805     Drangedal Egelund 343
34 14/5 21/5 21/5 Kone Gjertrud Maria Larsdtr. Arb. Peder Pedersen Omborsnæs 1815     Roverød Omborsnes 343
35 24/5 30/5 30/5 Føderaadsenke Anne Pernille Hansdtr. Grdmd. Lars Johnsen Bamble 1799     Høen Bamble 343
36 15/5 25/5 31/5 Enke Marte Olsdtr. Abrahamsdtr. Linnestrand Arvefæster Ole Gjertsen Linnestrand 1816     Solum Linnestrand 343
37 27/5 5/6 5/6 Kone Gunhild Maria Kristensdtr. Grubearb. Søren Isaksen Vissestad 1857     Bjerkesæt Vissestad 343
38 6/6 12/6 12/12 Pige Karoline Rasmusdtr. Barth   1843     Herre Herre 343
39 13/6 19/6 19/6 Kone Kirsten Jensdtr. Husm. Nils Knudsen Langseidet 1837     Bamble Langseidet (u. Nænset) 343
40 21/6 24/6 24/6 Kone Mariken Thomasdtr. Fattiglem Kristian Hansen Mandsmyr 1812     Solum Grimsrødejdet 343
41 29/6 5/7 5/7 Gift Føderaadskone Mette Gurine Nilsdtr. Føderaadsmand Jakob Halvorsen 1798     Rogn Grasmyr 343
42 19/8 27/8 27/8 Enke Kirstine Maria Olsdtr. Skrædder Andreas Olsen 1832     øvre Skougen Knæggerud 343
43 11/9 16/9 16/9 Barn Olga Josefine Johannesdtr. Grubearb. Johannes Andersen 1885 8 30 Hafredal Hafredal 344
44 8/10 16/10 16/10 Kone Janne Emilie Karlsdtr. Grubearb. Ole Tostensen 1858     Raade Prgj. Rosland 344
45 5/11 11/11 11/11 Enke Anne Karine Hansdtr. Sømand Jens Olsen 1811     Stathelle Krabberødstrand 344
46 22/11 27/11 27/11 Pige Anne Karine Larsdtr.   1856     Braaten Braaten (Dørredal) 344
47 23/11 28/11 28/11 Kone Laurine Bergydia Torgersdtr. Skolelærer Ole Chr. Glittum 1863     Fjellestad Dørredal 344
48 17/12 27/12 27/12 Gift Antonette Bertelsdtr. Hrdmd. Jakob Halvorsen Rognskaasen 1806     Hydal Rognskaasen 344
49 17/12 27/12 27/12 Barn Karoline Flink Arb. Olaf Gustav Flink 1885 5 21 Fæset Fæset 344
  1886
  Mandkjøn
1 25/12-85 2/1 2/1 Ungk. Styrmand Even Nilsen   1861     Tangvald Krabberødstrand 345
2 13/1 20/1 20/1 Ungk. Sømand Herman Sørensen   1865     Krabberødstrand Krabberødstrand 345
3 20/1 28/1 28/1 Enkem., Føderaadsm. Jakob Halvorsen   1800     Grasmyr Grasmyr 345
4 22/1 30/1 30/1 Gift Føderaadsm. Anders Berulfsen   1811     Vaag Vaag 345
5 20/1 31/1 31/1 Barn Hans Severin Hansen Arb. Hans Jakob Hansen 1883 11 28 Rogn (Sandvik) Rogn 345
6 26/1 3/2 3/2 Gift Fattiglem Tyge Olsen   1837     Holdens Prgj. Herre 345
7 16/2 23/2 23/2 Barn Johannes Toresius Ivarsen Arb. Iver Johannessen 1886 2 3 Bakke Bakke 345
8 18/2 24/2 24/2 Gift Husm. Andreas Olsen   1863     Dørredal Skrubbedalen (Blegelid) 345
0 21/3 - - Barn Karl Berntsen Ceiarb. Aron Bentsen 1886 3 8 Omborsnes Omborsnes 345
9 13/3 19/3 19/3 Barn Lars Olsen Hugger Ole Larsen Omborsnes 1881 10 15 Omborsnes Omborsnes 345
10 13/3 21/3 21/3 Gift Sømand Elias Karlsen   1847     Kragerø Ekstrand 345
11 22/3 27/3 27/3 Fattiglem, Ungk. Mathias Terjersen   1808     Græsdalen Blegelid 345
12 21/3 30/4 30/4 Barn Gunder Martinius Hansen Husm. Hans Jakob Hansen Blegelid 1882 3 4 Blegelid Blegelid 345
13 22/4 30/4 30/4 Ukonfirm. Gut Knud Halvorsen Arb. Halvor Halvorsen Gunge 1873     Gunge Gunge 345
14 19/4 30/4 30/4 Grdmd.søn, ugift Nils Halvorsen   1863     Aasland Aasland 345
15 8/5 14/5 14/5 Barn Thor Jonsen Grdmd. Jon Halvorsen Sundby 1885 12 10 Sundby Sundby 345
16 16/5 24/5 24/5 Gift Grdmd. Even Thoresen   1852     Fjellestad Fjellestad 345
17 19/5 26/5 26/5 Barn Ingolf Gunnerius Olsen Lærer Ole Kristensen Glittum 1884 7 31 Dørredal Dørredal 346
18 22/5 28/5 28/5 Enkem., Inderst Jakob Hansen   1803     Tveten Tinderholt 346
19 21/5 28/5 28/5 Ungk. Arb. Lars Johan Hansen   1859 10 3 Sems Prgj. Fostvedt 346
20 24/5 30/5 30/5 Gift Grdmd. Isak Eriksen   1853     Asdal Klep 346
21 24/6 29/6 29/6 Enkem., Fattiglem Nils Johannessen   1803     Herre Vissestad Fattiggaard 346
22 19/7 25/7 25/7 Enkem., Fattiglem, Husm. Gunder Gundersen   1822     Solum Sortedalsejdet 346
23 20/7 26/7 26/7 Gift Grdmd. Hans Sørensen   1814     Herre Sortebogen 346
24 22/7 27/7 27/7 Fattiglem, Enkem. Hans Jørgen Olsen Huby Stulen   1812     Bjerkeset Vissestad Fattiggaard 346
25 29/7 4/8 4/8 Gift Fattiglem Hans Larsen   1812     Bamble Bjørnøen u. Bamble 346
26 15/8 20/8 20/8 Barn Elias Kristian Nilsen Grdmd. Nils Peter Knudsen 1886 6 1 Vestre Tveten Vestre Tveten 346
27 19/8 23/8 23/8 Gift Grubearb. Hans Jonsen   1844     Næs Annex til Søvde Fæsetkleven 346
28 23/8 27/8 27/8 Barn Martin Alfred Johansen Husm. Johan Sandersen 1884 11 30 Sortedal-Holmen Sortedal-Holmen 346
29 4/9 9/9 9/9 Barn Hans Nilsen Baadbygger Nils Sørensen 1886 9 4 Rafneskaasen Rafneskaasen 346
30 21/10 29/10 29/10 Inderst, Enkem. Ole Thorsen   1802     Dørredals Braaten Fæset 346
31 5/11 13/11 13/11 Gift Grdmd. Lars Aagesen   1819     Sortebogen Fæset 346
32 6/11 15/11 15/11 Gift Grdmd. Kristen Olsen   1819     Glittum Glittum 347
0 17/10 24/11 24/11 Enkem., Skrædder Erik Eriksen   1815     - Herre 347
33 26/11 4/12 - Gift Husm. Ivar Peder Helgesen   1828     Vingereid Blegelid 347
34 5/12 11/12 11/12 Gift Grdmd. August Larsen   1848     Sverige Blegelid 347
35 10/12 18/11 18/11 Barn Johan Oscar Olsen Sømand Ole Andreas Jørgensen 1885 4 27 Sandviken Sandviken 347
36 18/12 23/12 12/12 Husm., Enkem. Knud Torjussen   1810     Sandøkedal Vaag 347
37 23/12 31/12 23/12 Barn Søren Ingebrigt Nilsen Bruger Nils Sørensen 1878     Masterød Masterød 347
  1886
  Kvindekjøn
1 19/1 26/1 26/1 Pige Zakelia Matilde Zakariasdtr.   1858     Grobstok Grobstok 345
2 17/1 24/1 31/1 Barn Kirsten Karine Karlsdtr. Arb. Karl Nilsen 1882 8 13 Herre Herre 345
3 19/2 26/2 26/2 Barn Kristine Gundersdtr. Larsdtr. Grdmd. Lars Rasmussen 1886 2 18 Bamble Bamble 345
4 20/2 27/2 27/2 Barn Inga Ovidia Nilsdtr. Grdmd. Nils Olsen 1879     Svindland Svindland 345
5 19/2 28/2 28/2 Enke, Fattiglem Ingeborg Sørensdtr. Husm. Jakob Andersen 1797     Sørby Sørby (Grasmyr) 345
6 25/2 5/3 5/3 Barn Anne Margrete Olsdtr. Lærer Ole Kristensen Glittum 1885 9 27 Dørredal Dørredal 345
7 27/2 6/3 6/3 Kone Sara Kajsa Johansdtr. Grubearb. Anders Larsen Gunnarsbo 1840     Krogstad Sogn, Bohuslän Hafredal 345
8 7/3 14/3 14/3 Enke Kirstine Jensdtr. Strandsidder Hans Peter Thorsen 1813     Ek Krabberødstrand 345
9 6/3 15/3 15/3 Kone Karen Oline Pedersdtr. Grdmd. Peder Andreas Olsen 1832     Eidanger Eksrydningen 345
10 7/3 16/3 16/3 Enke Mette Kirstine Larsdtr. Grdmd. Anders Arnoldsen Rørholt 1817     Rørholt Rørholt 345
11 18/3 26/3 26/3 Barn Aaste Maria Olsdtr. Grdmd. Ole Andreas Olsen Vingereid 1885 4 8 Vingereid Vingereid 345
12 21/3 27/3 27/3 Barn Hanna Karoline Halvorsdtr. Skomager Halvor Halvorsen Kjønø 1872     Haukedal Kjønø 345
13 20/3 28/3 30/3 Enke, Fattiglem Aase Maria Isaksdtr. Smed Johan Bergulfsen 1812     Herre Herre 345
14 11/4 18/4 18/4 Enke, Fattiglem Kari Halvorsdtr.   1807     Bø Prgj. Eksejdet 345
15 16/4 21/4 21/4 Barn Aase Kirstine Gundersdtr. Fattiglem Gunder Gundersen 1873     Herre Sortedalsejdet 345
16 22/4 29/4 29/4 Gift Kone Marte Maria Gundersdtr. Arb. Hilde Theodor Andersen 1852     Sverige Grimserød 345
17 21/4 1/5 1/5 Ugift Marte Olsdtr.   1824     Herre Herre 346
18 3/5 11/5 11/5 Barn Clara Hansine Halvorsdtr. Arb. Halvor Johannesen 1882 9 1 Herre Herre 346
19 5/5 12/5 12/5 Barn Olga Dortea Olsdtr. Sømand Ole Halvorsen 1884 10 4 Sortebogen Sortebogen 346
20 6/5 14/5 14/5 Føderaadskone Ingeborg Maren Eilertsdtr. Føderaadsm. Hans Jakobsen 1808     Sandøkedal Blegelid 346
21 9/5 17/5 17/5 Pige Olufine Maria Severinsdtr.   1866     Soli Krabberødstrand 346
22 22/6 29/6 29/6 Grdmd.enke Berte Maria Arnoldsdtr. Grdmd. Halvor Larsen Sødholt 1810     Rørholt Sødholt 346
23 18/6 29/6 29/6 Enke, Fattiglem Asloug Tygesdtr. Husm. Anders Johansen Fjeldet 1806     Holden Ek 346
24 29/6 5/7 5/7 Kone Karen Kristine Jonsdtr. Grdmd. Lars Svendsen Stokke 1823     Stokke Stokke 346
25 9/7 11/7 11/7 Barn Hanna Jensdtr. Arb. Jens Pedersen Fæset 1886 7 7 Fæset Fæset 346
26 24/7 29/7 - Pige Johanne Andersdtr.   1836     Hasseldalen Rogn 346
27 18/8 22/8 22/8 Gift Fattiglem Ingeborg Aslaksdtr. Husm., Fattiglem Abraham Evensen 1816     Bamble Fossingeidet 346
28 27/8 2/9 2/9 Fattiglem, Enke Karen Maria Halvorsdtr. Fattiglem Telllef Hansen Sortedal 1810     Stathelle Vissestad Fattiggaard 346
29 2/9 5/9 5/9 Ugift Fattiglem Anne Margrete Jensdtr.   1818     Omborsnes Ekstrand 346
30 6/9 11/9 11/9 Barn Johanne Karoline Hansdtr. Husm. Hans Jakob Hansen 1885 6 21 Sagviken (u. Blegelid) Sagviken 346
31 17/9 23/9 23/9 Enke Maren Maria Hansdtr. Husm. Knud Tellefsen 1821     Eidanger Høen 346
32 11/9 19/9 19/9 Enke Anne Bjørnsdtr. Smed Tron Andersen af Laurvik 1819     Laurvik Herre 347
33 2/10 8/10 8/10 Pige, Omstreiferske Marte Amundsdtr.   1865     Fød paa Fantestien Svervekjær 347
34 3/10 11/10 11/10 Enke Ingeborg Maria Nilsdtr. Grdmd. Klaus Elliingsen 1816     Vissestad Nysten 347
35 18/10 26/10 26/10 Gift Anne Helene Madsdtr. Grdmd. Klaus Henriksen 1812     Midtgaarden Gjømble 347
36 21/10 28/10 28/10 Gift Marianne Simonsdtr. Barth Smed Rasmus Barth 1846     Sortebogen Herre 347
37 20/11 26/11 26/11 Kone Asloug Gurine Olsdtr. Grdmd. Halvor Kristensen 1814     Rønholt (Bilet) Meikjær 347
38 23/11 1712 1/12 Barn Anne Sørine Nilsdtr. Grdmd. Nils Isaksen Vissestad 1875     Vissestad Vissestad 347
39 14/12 20/12 20/12 Enke Inger Thorsdtr. Arb. Anders Andersen 1821     Herre Herre 347
40 12/12 21/12 21/12 Kone Marken Karoline Pedersdtr. Grdmd. Thomas Knudsen 1829     Dalene - Rørholt
Skare
Dalene - Rørholt 347
41 16/12 25/12 25/12 Gift Kone Gunhild Maria Nilsdtr. Husmd. Arb. Olaus Tronsen 1829     Eksrønningen Eksrønningen 347
  1887
  Mandkjøn
1 29/12-86 6/1 6/1 Enkem., Føderaadsm. Søren Hansen   1790 4 1 Rogn Rogn 348
2 17/1 24/1 24/1 Ungk. Arb. Hans Nilsen   1865 11 20 Vissestad Torkjendalen u. Masterød 348
3 28/1 5/2 5/2 Gift Husm. Ole Simonsen   1834     Sortebogen Sortebogen 348
4 31/1 6/2 6/2 Barn Carl Jacobsen Skomager Jacob Olsen 1887 1 30 Sortebogen Sortebogen 348
5 1/2 6/2 6/2 Barn Fredrik Jacobsen Skomager Jacob Olsen 1887 1 30 Sortebogen Sortebogen 348
6 6/2 14/2 14/2 Barn Knud Halvorsen Arb. Halvor Halvorsen 1886 12 22 Fostvedt Fostvedt 348
7 18/2 25/2 25/2 Enkem., Gaardm. Halvor Christensen   1811     Fæseth Fæseth 348
8 20/2 28/2 28/2 Barn Nils Christensen Gaardm. Christen Christiansen 1874     Esse Esse 348
9 22/2 2/3 2/3 Gift Gaardm. Søren Gundersen   1808     Skjerke Hafreager 348
10 13/3 21/3 21/3 Ugift Gaard. Isak Pedersen   1865 3 13 Kjørrestad Kjørrestad 348
11 18/3 28/3 28/3 Gaardm. Klaus Nilsen   1808     Aaby Aaby 348
12 24/4 29/4 29/4 Barn Gustav Ingvald Gundersen Gaardm. Gunder Gundersen 1885 9 25 Traag Traag 348
13 28/4 6/5 6/5 Barn Thorvald August Halvorsen Arb. Halvor Østensen 1886 7 4 Herre Herre 348
14 9/5 13/5 13/5 Barn Hjalmar Kristiansen Grubearb. Kristian Samuelsen 1883 1 3 Fæset Hafredalsejdet 348
15 12/5 18/5 18/5 Gift Arb. Iver Johannessen   1812     Fiskekjeneidet Bakke 348
16 13/5 21/5 21/5 Barn Hans Nilsen Bruger Nils Sørensen Masterød 1882 7 19 Masterød Masterød 349
17 15/5 20/5 20/5 Ugift Handelsmand Abraham Olafsen Fjelstad   1860     Nissedal Prgj. Esse 349
18 18/5 26/5 26/5 Gift Gaardm. Peder Gundersen   1825     Rosland Blegelid 349
19 18/5 27/5 27/5 Gift Matros Nils Henrik Halvorsen   1812     Stathelle Krabberødstrand 349
20 177 12/7 12/7 Barn Ole Hansen Arb. Hans Johannesen 1887 5 4 Herre Herre 349
21 18/7 25/7 25/7 Gift Føderaadsm. Knud Larsen   1810     Finmark Vestre Tveten 349
22 4/10 9/10 9/10 Barn Johan Martin Nilsen Tøndebaandskjærer Nils Johan Andersen 1887 8 6 Fæsethkleven Fæsethkleven 349
23 11/10 20/10 20/10 Barn Paul Cornelius Andersen Gaardm. Anders Larsen Bakke 1887 8 23 Bakke Bakke 349
24 27/10 2/11 2/11 Gift Fattiglem Christen Reiersen   1824     Solum Herre 349
25 2/11 10/11 10/11 Ugift Arb., Fattiglem Henrik August Olsen   1867     Herre Herre 349
26 19/11 18/11 18/11 Barn Vilhelm Hagbarth Aronsen Svensk Veiarb. Aron Bentsen 1887 5 1 Roslandsbraaten Roslandsbraaten 349
27 12/11 22/11 22/11 Gift Gaardm. Lars Olsen Kiil   1820     Øvre Skaugen Kiil (Bamble) 349
28 20/11 25/11 25/11 Barn Christian Johan Johannessen Verksarb. Johan Edvard Johannessen 1887 11 14 Fæsethkleven Fæsethkleven 349
29 26/11 5/12 5/12 Enkem., Lærer Ole Christensen Glittum   1850     Glittum Glittum 349
0 28/4 5/5 5/5 Barn Rolf Hansen Houlder Kjøbmand William Houlder 1886 8 1 Herrre Herrre 349
30 7/12 15/12 15/12 Gift Gaardm. Lars Andersen   1843     Rørholt Rørholt 349
31 9/12 16/12 16/12 Enkemd., Grdmd. Anders Christian Olsen   1815     Vingereid Sundbykaasen 350
32 18/12 23/12 23/12 Barn Arnold Jonsen Gaardm. Jon Larsen 1887 4 15 Rørholt Rørholt 350
  1887
  Kvindekjøn
1 26/12-86 3/1 3/1 Enke Anne Olsdtr. Gaardm. Ole Larsen 1806     Hofsten Vingerei 348
2 11/1 18/1 18/1 Føderaadsenke Maren Kirstine Pedersdtr. Gaardm. Ole Olsen 1811     Busterød Holte 348
3 13/1 21/1 21/1 Barn Lovise Martine Emmanuesdtr. Sømand Emmanuel Amundsen 1884 8 15 Myrland, Brevikstrand Myrland 348
4 20/1 28/1 28/1 Kone Anne Gurine Arnoldsdtr. Veiarb. Arne Larsen 1838     Landvigs Prgj. Svindland 348
5 20/1 31/1 31/1 Enke Maren Hansdtr. Gaardm. Ole Gunuldsen 1807     Esse Flaatten 348
6 22/1 2/2 2/2 Barn Nilette Marie Isaksdtr. Arb. Isak Henriksen 1874 11 14 Lund u. Nenseth Lund 348
7 5/2 14/2 14/2 Barn Inga Caroline Weleksdtr. Gaardm. Welek Abrahamsen 1879     Trosby Trosby 348
8 11/2 29/2 20/2 Kone Karen Andrea Reiersdtr. Arb. Severin Knudsen 1845     Kilebygden i Solum Herre 348
9 20/2 27/2 27/2 Enke Aase Aasulfsdtr. Husm. Lars Andersen 1812     Hofsten Barlinddalen u. Kjellemyr 348
10 9/3 16/3 16/3 Barn Kirsten Maria Simonsdtr. Gaardm. Simon Madsen Rørholt 1886 12 18 Rørholt Rørholt 348
11 7/3 18/3 18/3 Kone Inger Nilsdtr. Gaardm. Gunder Eriksen Kaasene 1837     Kaasene (Rørholt) Kaasene 348
12 3/4 8/4 8/4 Barn Anne Sofie Olsdtr. Gaardm. Ole Isaksen Vingreid 1886 5 9 Vingreid Vingreid 348
13 27/3 3/4 8/4 Tvillingbarn Karen Andrea Severinsdtr. Arb. Severin Knudsen 1886 6 16 Herrre Herrre 348
14 8/4 15/4 15/4 Ugift Kirsti Olsdtr.   1817     Bø Prgj. Sortedal 348
15 15/4 22/4 22/4 Fattiglem, Enke Oline Olsdtr. Arb. Søren Nilsen Ekstrand 1821     Solum Vissestad 349
16 15/4 23/4 23/4 Barn Gunhild Maria Olafsdtr. Arb. Olaf Eriksen 1886 6 9 Herre Herre 349
17 6/5 13/5 13/5 Barn Sofie Elise Eriksen Styrmand Kristian Eriksen af Porsgrund 1885 2 6 Porsgrund Sortebogen 349
18 21/5 27/5 27/5 Barn Amanda Nikoline Aslesdtr. Arb. Asle Nilsen Nysten 1886 2 26 Nysten Nysten 349
19 - 27/5 - Kone Nilla Martine Pedersen Arb. Simon Pedersen 1854     Skaatø Østmarken u. Fæseth 349
20 9/6 12/6 12/6 Barn Gjertine Josefine Lauritsdtr. Grubearb. Laurits Olsen 1882 1 25 Voss Prgj. Hafredal 349
21 13/7 20/7 20/7 Uægte Barn Gunda Marie Isaksdtr. Husm., Enkem. Isak Henriksen 1887 7 4 Lund Lund 349
22 17/7 23/7 - Barn Martine Pedersdtr. Gaardm. Peder Christensen 1878 5 1 Høiset i Melum Gunge 349
23 31/7 5/8 5/8 Barn Petrine Martine Pedersdtr. Ramstad Arb. Peter Elias Ellingsen Ramstad 1887 1 26 Fæseth Fæseth 349
24 13/9 21/9 21/9 Kone Karen Marie Olsdtr. Husm. Hans Jacob Jacobsen 1820     Plads u. Rørholt Hundekilen 349
25 16/9 23/9 23/9 Kone Anne Juline Nilsdtr. Prambygger John Sivertsen 1826     Høen Asdaltangen 349
26 27/9 5/10 5/10 Fattiglem, Kone Anne Bergitte Knudsdtr. Fattiglem, Arb. Jens Jensen 1847     Porsgrund Herre 349
27 16/10 24/12 24/12 Barn Anne Sørine Thronsdtr. Gaardm. Thron Clausen Finmark 1884 3 6 Finmark Finmark 349
28 25/10 30/10 30/10 Gift Fattiglem Ingeborg Olsen Arb. Hans Gundersen Dahl 1821     Solum Herre 349
29 28/10 5/11 5/11 Kone Aase Marie Arnoldsdtr. Gaardm. Thor Aagesen Fæseth 1826     Ødegaarden Fæseth 350
30 31/10 6/11 6/11 Kone Ingeborg Marie Severinsdtr. Arb. Gunder Gundersen 1854     Herre Sortedalseidet 350
31 8/11 13/11 22/11 Kone Annicka Andreasdtr. Arb. Fredrik Hansen 1840     Sverige Tveteneidet 350
32 16/11 23/11 - Hustru Anne Margrethe Isaksdtr. Fhv. Gaardm., Dissenter Nils Markus Nilsen 1839     Blegelid Blegelid 350
33 13/12 18/12 18/12 Barn Helma Andersdtr. Grubearb. Anders Larsen 1874     Sverige Ødegaarden 350
34 21/12 27/12 27/12 Gift Fattiglem Ragnhild Nilsdtr. Svensk Arb. Anders Magnus Christofersen 1809     Evanger i Voss Prgj. Ødegaarden 350
  1888
  Mandkjøn
1 26/12-87 3/1 3/1 Enkem., Husmd. Christen Olsen Lønvik   1800     Bjerkeseth Lønvik 351
2 4/1 11/1 11/1 Enkem., Fattiglem Nils Hansen   1820     Herre Herre 351
3 7/1 14/1 14/1 Gift Gaardm. Svend Nilsen Hasleeidet   1827     Skaatø Prgj. Hasleeidet 351
4 23/1 29/1 29/1 Enkem., Fattiglem Hans Gundersen Dahl   1814     Herre Herre 351
5 23/1 30/1 30/1 Barn Hans Tobias Ingebretsen Gaardm. Ingebret Svendsen 1878     Nyhus Nyhus 351
6 19/2 28/2 28/2 Barn Peder Olsen Skomager Ole Jensen 1884 6 2 Rørholt Rørholt 351
7 21/1 28/2 28/2 Gift Grdmd.søn Hans Torgersen   1859     Fjellestad Rognkaasa 351
  1888
  Kvindekjøn
1 26/12-87 3/1 3/1 Kone Anne Eline Amundsdtr. Haukedal Grdmd. Aslak Aadnesen 1833     Haukedal Haukedal 351
2 2/2 8/2 8/2 Hjemmedøpt Barn Anne Bergitte Halvorsdtr. Matros Halvor Halvorsen 1888 1 31 Trosbyeidet Trosbyeidet 351
3 28/1 5/2 8/2 Barn Ingeborg Elise Maria Gundersdtr. Arb. Gunder Gundersen 1887 10 21 Sortedal Sortedal 351
4 2/3 11/3 11/3 Hjemmedpt. uægte Barn Anna Louise Kirstine Larsdtr. Ungk. Skrædder Lars Jensen 1888 2 19 Fæseth Fæseth 351