| FORSIDE | LINKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 


 

 

Informasjon om Eidanger og Siljan:

Ministerialbøkene i Eidanger begynner med viede og trolovede i 1695. Man finner så døpte og gravlagte fra 1712.

 

Eidanger omfattet tidligere også Østre Porsgrunn, som ved reskript 10.10.1760 ble skilt ut og slått sammen med Vestre
Porsgrunn til Porsgrunn prestegjeld. Eidanger omfattet også Brevik, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res.
18.08.1860. Brevik har egne Ministerialbøker fra 1706.

Siljan (Slemdal) var anneks til Eidanger prestegjeld inntil det ved kgl. res. 10.07. 1847 ble lagt under Gjerpen prestegjeld.
Ved kgl. res. 21.04.1856 ble Slemdal skilt ut fra Gjerpen som eget prestegjeld. Navnet Siljan ble innført ved kgl. res.
03.11.1917. Siljan har egne Ministerialbøker fra 1831, men egen Klokkerbok som går fra 1827.

 

 

 

Her er avskrifter av kirkebøker for Eidanger og Siljan:

 

Her følger avskrifter av døpte i Eidanger (med Østre Porsgrunn frem til 1764) og Siljan (Slemdal):

 

Døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1712-1719

 

Døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1719-1732

 

Døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1733-1759

 

 

Døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1764-1814 er delt i to. (Her har jeg fått hjelp av Ivar Kokkersvold. Jeg har lest korrektur. Takk for god hjelp!)

 

Del 1: Døpte i Eidanger og Siljan 1764-1789

 

Del 2: Døpte i Eidanger og Siljan 1790-1814

 

 

Registreringer av døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764 mangler.

Det finnes to fra 1764. Disse har jeg tatt med her, samt noen konfirmerte fra 1764 som også er registrert.

Jeg har også her tatt med skriftemålene. Dette gir noe uversikt over uekte barn født i denne perioden.

 

Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1760-1764

 

 

De første registreringene av konfirmerte i Eidanger finner en i 1751. Jeg har her skrevet av konfirmerte i Eidanger, Østre Porsgrund og Siljan fra 1751 til 1759. Disse er notert inne i mellom de døpte, kronologisk i de årene det gjelder. Årene fra 1760 og 1764 mangler. (Det finnes noen fra 1764. Se i filen ”Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1760-1764”.)

Jeg har sammen med Ivar Kokkersvold gått igjennom konfirmerte i Siljan og Eidanger fra 1764 til 1814 på nytt. Utgangspunket var Frank Johannesen sin avskrift av konfirmerte for denne perioden.

 

Konfirmerte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1751-1759

 

Konfirmerte i Eidanger og Siljan 1764-1814

 

 

Her har jeg skrevet av døde i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra registreringene startet i 1712 og frem til 1764, og døde i Eidanger og Siljan fra 1764 til 1814. Etter 1764 ble Østre Porsgrunn eget sogn. 

 

Gravlagte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1712-1719

 

Gravlagte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1719-1732

 

Gravlagte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1733-1759

 

Gravlagte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn 1760-1764

 

Gravlagte i Eidanger og Siljan 1764-1814

 

 

Gard Strøm har på sin side lagt ut alle viede i Eidanger fra 1695 til 1800, og fra 1815 til 1823. 

Derfor har jeg skrevet av viede i Eidanger 1800 til 1814:

 

Viede i Eidanger 1800 til 1814

 

 

Viede i Eidanger fra 1824 til 1832 er transkribert av Torbjørn Aasetre og skrevet inn på data av meg:

 

Viede i Eidanger 1824-1832

 

 

Døpte og gravlagte i Eidanger fra 1814 til 1832 er transkribert av Torbjørn Aasetre. Avskriften er rettet og skrevet inn på data av meg:

 

Døpte i Eidanger 1814-1832

 

Gravlagte i Eidanger 1814-1832

 

 

Frank Johannessen har skrevet av gravlagte i Eidanger fra 1832 til ca 1840. Jeg har rettet den og fullført avskriften frem til 1858:

 

Gravlagte i Eidanger 1832-1858

 

 

Jeg har samarbeidet med Ole-Bjørn Aaltvedt om avskrifter av døpte i Siljan.  Ole Bjørn er oppvokst i Porsgrunn, men bor nå på Kongsberg. Han har skrevet av dette og jeg har redigert og lest korrektur:

 

Døpte i Siljan 1814-1831

 

Døpte i Siljan 1831-1870

 

 

I kirkeboken for Eidanger fra 1760 til 1764 mangler det noteringer om døpte. Denne kirkeboken dekker Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn. I dette området støter mann derfor ofte på barn som er født ca 1760-64 som kan være litt vanskelig å plassere.  Man har jo andre ting å bygge på slik som konfirmerte. Der står jo alderen og boplass så det kan være til hjelp. 

Jeg har her skrevet av de introduserte kvinnene i kirkeboken for 1760 til 1764.  Det vil gi en oversikt over hvem som får barn i denne tiden. Sammen med andre ting kan dette være nyttig for og avklare foreldrene til barn født fra 1760 til 1764 i Siljan og Eidanger.

 

Introduserte kvinner i Siljan, Eidanger og Østre Porsgrunn 1760-1764

 

 

 

 

Her er avskrift fra Østre og Vestre Porsgrunn: 

 

 

Leif Biberg Kristensen har skrevet av Vestre Porsgrunn Mini 1 - 1764 til 1814:

 

Vestre Porsgrunn 1764-1796 - Kronologisk liste

 

Vestre Porsgrunn 1797-1814 - døpte

 

Vestre Porsgrunn 1797-1814 - konfirmerte

 

Vestre Porsgrunn 1797-1814 - gravlagte

 

 

 

Leif Biberg Kristensen har skrevet av Østre Porsgrunn Mini 2 - 1764 til 1814:

 

Østre Porsgrunn 1764-1796 - Kronologisk liste

 

Østre Porsgrunn 1797-1814 - døpte

 

Østre Porsgrunn 1797-1814 - konfirmerte

 

Østre Porsgrunn 1797-1814 - gravlagte

 

 

 

Leif Biberg Kristensen har skrevet av Porsgrunn Mini 3 - viede 1764 til 1814:

 

Porsgrunn 1764 -1814 - viede

 

 

 

Leif Biberg Kristensen har skrevet av viede gravlagte og konfirmerte i Østre og Vestre Porsgrunn Mini 4 1814 til 1828:

 

Viede i Østre og Vestre Porsgrunn 1814 til 1828

 

Gravlagte i Østre og Vestre Porsgrunn 1814 til 1828

 

Konfirmerte i Østre og Vestre Porsgrunn 1814 til 1828

 

 

 

Min avskrift av døpte i Østre og Vestre Porsgrunn Mini 4 1814 til 1828:

 

Døpte i Østre og Vestre Porsgrunn 1814 til 1828

 

 

 

Leif Biberg Kristensen har skrevet av konfirmerte og gravlagte i Østre og Vestre Porsgrunn Mini 5 1828 til 1840:

 

Gravlagte i Østre og Vestre Porsgrunn 1828 til 1840

 

Konfirmerte i Østre og Vestre Porsgrunn 1828 til 1840

 

 

 

 

Her er avskrifter av kirkebøker for Brevik:

 

Ministerialboken for Brevik nr.1, 1706–1716 er kronologisk ført. 

Brevik 1706-1719

 

Ministerialboken for Brevik nr 2, 1720–1764 (Avskriften av viede/trolovede er gjort av Ivar Kokkersvold):

 

Brevik døpte 1720-1764

 

Brevik gravlagte 1720-1764

 

Brevik viede 1720-1764

 

Brevik skriftemål 1720-1764

(Skriftemålene som gir navn på fedre til uekte barn er også ført inn ved dåpen til disse barna.)

 

Brevik konfirmerte 1751-1764

 

 

Frank Johannessen har skrevet av døpte, gravlagte og viede i Brevik fra 1764 til 1814.

Der har han ikke tatt med de uekte døpte. Derfor her jeg skrevet dem av.

 

Brevik uekte døpte 1764-1814

 

 

 

Her er Leif Biberg Kristensen avskrifter fra Bamble og Langesund: 

 

 

Han har skrevet av kirkebøkene for Bamble Mini 1, 2 og 3. (Disse avskriftene hadde han før på Solumslekt.)

 

 

Bamble Mini 1

 

Bamble 1701-1774 - døpte

 

Bamble 1701-1774 - konfirmerte

 

Bamble 1701-1774 - trolovede

 

Bamble 1701-1774 - viede

 

Bamble 1701-1774 - gravlagte

 

 

Bamble Mini 2

 

Bamble 1775-1814 - døpte

 

Bamble 1775-1814 - konfirmerte

 

Bamble 1775-1814 - trolovede

 

Bamble 1775-1814 - viede

 

Bamble 1775-1814 - gravlagte

 

 

Bamble Mini 3

 

Bamble 1815-1834 - viede

 

Bamble 1815-1834 - gravlagte

 

 

Bamble (Langesund) Mini 3

 

Langesund 1815-1834 - viede

 

Langesund 1815-1834 - gravlagte

 

 

 

 

Frank Johannessen sine avskrifter:

 

 

Frank Johannessen i Brevik har avsluttet sin slektside og flyttet sine avskrifter til Eidangerslekt. Der er mange avskrifter fra kirkebøker i Brevik etter 1764 og avskrifter av døde i Eidanger fra 1832 til 1858.

 

Frank Johannessen sine Brevik og Eidangeravskrifter