| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I FRANKS AVSKRIFTER I


  

Eidanger kirke - Døde 1832 -1858

Dødfødte er ikke tatt med her.

Transkribering frem til mai 1840 er gjort av Frank Johannessen. Denne er rettet av Jørn Olsen i 2019.

Transkribering fra mai 1840 til og med 1858 er gjort av Jørn Olsen i 2019.

Ps. Jeg har tatt med noen dødsårsaker som skiller seg ut, slik som drukning, selvmord.

 

Dødsdagen

Begravelses dagen

Den Dødes Fulle navn og stand

Alder

Merknader (hvor død)

26121831

04011832

Anna Jonsdatter

61 år

Enke efter afdøde Jakob Olsen Oxum

10011832

18011832

Anne Nirisdatter

70 år

En Veverpige fra Bamble sogn, død paa gaarden Skaverager

16011832

23011832

Anne Solvesdatter

72 år

Enke efter afdøde Jon Kjørholt

12021832

18021832

Bergit Larsdatter

50 år

Huusmand Saamund Wallers kone

27021832

11031832

Else Andersdatter

42 år

Huusmand Halvor Herbrandsen Bjerketvets kone

26021832

11031832

Juliane Larsdatter

1 år

Huusmand Lars Haslers pigebarn

18031832

25031832

Mari Jonsdatter Saga

80 år

Huusmand Søren Sagas kone

20031832

25031832

Erik Sørensen

14 dager

Huusmand Søren Eriksen Wiersdalen og Kisten Christensdatters hjemmedøpte drengebarn

02041832

08041832

Søren Christiansen

10 dager

Gaardmand Christian Sørensen Haaøen og Karen Larsdatters hjemmedøbte drengebarn

01041832

08041832

Maren Brynnildsdatter

25 år

Fra Holla sogn, død paa Øyekastet

15041832

20041832

Ole Pedersen Skaverager

66 år

Gaardmand

23041832

29041832

Erik Tomasen

63 år

Husmand - Rødningen

01051832

08051832

Anne Hansdatter

81 år

Enke, inderst paa Halvarp

17031832

08051832

Stoe Ingebretsen

53 år

Inderst Herøen, druknet d. 17. mars fundet i Gunneklevfjorden d. 5. mai

08051832

13051832

Anders Abrahamsen 

3 mndr

Husmandssøn -  Rødningen

10051832

16051832

Lars Amundsen Lillegaarden

19 år

Tjenestedreng - Døwig - ved at blive slagen af en hest

17081832

21081832

Jens Hansen Ørstvedt

35 år

Ørstvedt

11091832

23091832

Knud Larsen Holte

1 år

Gaardmandsønn - Holte

23091832

01101832

Birthe Halvorsdatter

60 år

Gaardmand Jacob Siljans kone

10101832

14101832

Søren Olsen

6 uger

Huusmand Ole Andersen Kjendalens barn 

18101832

26101832

Gunild Elen Nilsdatter 

20 år

Qvæstad

11111832

17111832

Amund Olsen

14 år

Gaardmand Ole Amundsen Flogstads søn

02121832

09121832

Isak Olsen

3 mndr

Huusmand Ole Isaksen Kjendalens barn

09121832

18121832

Ingeborg Christensdatter 

75 år

Føderaadskone - Holte

28121832

06011833

Mari Andersdatter 

53 år

Gaardmandskone - Kaagersvold

10011833

20011833

Anna Olsdatter 

63 år

Huusmandskone - Haukelia

02021833

17021833

Ole Knudsen 

71 år

Inderste - Herøen

03021833

17021833

Gunild Severine Gundersdatter

13 år

Kjørholt

27021833

03031833

Gullik Matisen

3 uger

Huusmand Matis Gulliksen Langangen og Anne Margrethe Olsdatters drengebarn

16031833

31031833

Kirsti Larsdatter 

71 år

Enke og føderaadskone - Hasler

14041833

21041833

Lars Bentsen 

77 år

Fattig - Aasen

29041833

06031833

Aase Marie Olsdatter 

12 år

Heiestad

17051833

26051833

Elen Maria Amundsdatter 

3 ½ år

Langangen

30061833

08071833

Anders Olsen 

88 år

Lønnebakke

04071833

09071833

Maren Gundersdatter

56 år

Huusmand Rasmus Nilsen Herøens kone

10071833

16071833

Ole Hansen 

33 år

Gaardmand Saga - druknet i Mørjefjorden, ved at falde over bord i en pram

31071833

03081833

Kjel Konstantinus Flood

6 uger

Groserer Jørgen Floods barn - Tveten

09081833

16081833

Margrethe Amundsdatter

27 år

Huusmand Iver Solverøds kone - Solverød

18121833

26121833

Tørjus Nilsen 

3/4 år

Gaardmand Nils Sørensen Solverøds barn

03021834

10021834

Ingeborg Krestensdatter

86 år

Enke - Ulverøe

01021834

11021834

Anders Halvorsen

65 år

Sømnd. - Bjønnes

30011834

02031834

Johannes Olsen

2 dager

Huusmand Ole Isaksen Haukelias hjemmedøbte drengebarn

01041834

06041834

Maria Andersdatter 

38 ½ år

Enke - Hvalen

12041834

20041834

Karen Maria Christensdatter Leth paa Herøen

24 år

Pige - Herøen

30041834

08051834

Lars Nilsen

6 dager

Huusmand Nils Stosen Bjørsundtangens hjemmedøbte barn

08051834

15051834

Groe Svendsdatter

63 år

Gaardmand Tollew Ørstvedts kone

03061834

07061834

Emilie Otte Elise Flood

2 år

Konsul Jørgen Floods barn paa Tveten

08061834

15061834

Ole Olsen

1 år

Pigen Birthe Marie Larsdatters Aasens uægte drengebarn

07061834

15061834

Inger Olsdatter

3 uger

Ole Andersen Kjendalen og Maren Kirstine Knudsdatter hjemmedøpte pigebarn

16061834

21061834

Johan Johansen 

17 år

En ukonfirmert dreng, der var i tjeneste hos Hans Christen Langangen - fundet død i Langangesjordet ved være Qvalt

11081834

14081834

Knud Jonsen Øen

91 år

Jordeier - Muhle

18081834

31081834

Christian Larsen

16 uger

Lars Christoffersen Oxums barn

08091834

16091834

Ingeborg Olsdatter

93 år

Follougskone paa Oklungen

10091834

16091834

Anna Nilsdatter Klevstrand

23 år

Tjenestepige - Raskenlund

19091834

24091834

Lars Rasmusen

77 år

Prestegaarden

28091834

05101834

Ingeborg Kirstine Ingebretsdatter Oxum

½ år

Oxum

06101834

12101834

Amund Eriksen

5 uger

Erik Amundsen Aasens barn

03101834

12101834

Erik Tomasen

3 dager

Huusmand Tomas Eriksen Rødningen og Maria Stoesdatters hjemmedøbte barn - Rødningen

14101834

26101834

Elen Larine Hansdatter

18 uger

Gaardmandsdatter Oklungen

14101834

26101834

Marthe Kirstine Anundsdatter

4 år

Huusmandsdatter - Skjelsvig

10101834

26101834

Lars Anundsen Haaøen

81 år

Huusmand - Haaøen

11111834

16111834

Oline Olsdatter

7 uger

Huusmand Ole Ingebretsen Grava og Anne Kirstine Halvorsdatters hjemmedøbte pigebarn

16111834

23111834

Elen Maria Larsdatter Heiestad

1 ½ år

Heiestad

22111834

30111834

Maren Olsdatter

½ år

Inderste Ole Larsen Tvetens barn

30111834

07121834

Jacob Rasmusen

12 år

Huusmand Rasmus Jakobsen Bjørntvetmyrenes søn - Myrene

29121834

07011835

Gunild Jakobsdatter

6 år

Traaholt

05011835

11011835

Maren Birthea Olsdatter

66 år

Lægdslem - lægdet et Bergsbygda

12011835

19011835

Gunild Sisilia Nilsdatter

4 år

Huusmand Nils Bjørsunds barn

14011835

21011835

Tjenestedreng Halvor Jakobsen Døvig

34 år

Laurvig

01021835

08021835

Gunild Olsdatter 

73 år

Herregaardstrand

20031835

27031835

Aaste Nilsdatter

54 ½ år

Follaugskone - Døvig

20031835

29031835

Marthe Larsdatter 

70 år

Huusmandskone - Herøen

17051835

24051835

Maren Andrea Pedersdatter 

8 ½ år

Tveten

28051835

05061835

Anne Margrethe Jakobsdatter 

57 år

Huusmandskone - Studsrøe

02061835

09061835

Amund Nilsen 

55 år

Gaardmand - Lillegaarden

18061835

24061835

Elen Olsdatter 

21 år

Dreierødningen

18061835

25061835

Lars Nilsen 

77 år

Gaardmand - Øveraasen  

08071835

14071835

Marjet Gundersdatter 

70 år

Fattiglem - Ørstvet

24071835

30071835

Amund Eriksen

2 dager

Erik Amundsen Aas og Oline Olsdatters hjemmedøbte drengebarn

05081835

09081835

Hans Nilsen Pøtten

92 år

Lægdslem - Langangen

03091835

11091835

Gunder Andersen 

44 år

Gaardmand - Nordalsætter

09091835

15091835

Sara Larsdatter

79 år

Arbeidsmand Søren Gundersens enke - Ørevig

05101835

11101835

Maren Kirstine Andersdatter

1 ½ år

Huusmand Anders Larsen Haaøens barn

25101835

01111835

Inger Isaksdatter

75 år

Fattiglem - Saltboden

29101835

05111835

Karen Kirstine Jakobsdatter

4 ½ år

Kirkesanger J. Halvorsens datter - Døvig

30101835

07111835

Kirstine Sørensdatter Rødningen

69 år

Gaardmandskone - Hvalen

14111835

22111835

Anund Nilsen 

16 år

Gaardmandsønn - Nøglegaard

14111835

26111835

Jakob Isaksen

1 ½ dag

Huusmand Isak Larsen Sandøen og Sara Dorthea Nilsdatters trillingbarn

21111835

26111835

Isaka Isaksdatter

9 dager

Isak Larsen Sandøen og Sara Dorthea Nilsdatters trilllingbarn

22111835

26111835

Abrahamine Isaksdatter

10 dager

Isak Larsen Sandøen og Sara Dorthea Nilsdatters trillingbarn

21111835

30111835

Nils Olsen 

81 år

Huusmand - Lia

09121835

16121835

Mikkel Larsen

77 år

Huusmand Sadelmager - Hvalrødningen

14121835

23121835

Hans Hansen 

76 år

Gaardmand - Herøen

17121835

20121835

Mari Larsdatter

75 år

Lægdslem - Ørstvedt

03011836

12011836

Inger Katrine Andersdatter

1/4 aar

Gaardbruger Anders Olsen Nøglegaards barn

09011836

17011836

Ingeborg Stenersdatter

76 år

Follougskone - Kjendalen

16011835

23011835

Gunild Marie Gundersdatter

1/4 aar

Hvalen

20011836

24011836

Amborg Maria Larsdatter

3 uker

Huusmand Lars Haslers hjemmedøbte pigebarn - Hasler

25011836

02021836

Karen Isaksdatter

46 år

Inderste Hans Hansen Herøens kone

24011836

02021836

Hans Johan Olsen

8 år

Gaardmand Ole Muhles søn - Muhle

07021836

14021836

Hans Jakobsen 

36 år

Huusmand - Skavrager

25021836

03031836

Dorthe Rasmusdatter

10 år

Kaagersvold

06031836

13031836

Maren Kirstine Olsdatter

2 dager

Huusmand Ole Andersen Kjendalen hjemmedøbte pigebarn

17031836

26031836

Amund Olsen

3 uker

Ole Amundsen Flogstads barn

20031836

27031836

Jakob Olsen 

9 år

Huusmandssøn - Braaten

27031836

01041836

Hans Severin Knudsen

½ år

Inderste Knud Olsen Røes barn

09041836

17041836

Hans Andersen

2 år

Gaardmand Anders Andersen Hitterøds barn

23041836

01051836

Guri Thorsdatter

64 år

Huusmand Jakob Hauens kone - Hauen under søndre Lunde

27041836

06051836

Ole Isaksen 

71 år

Huusmand - Haukelia

13051836

20051836

Nikolai Clausen Olsen 

3 ½ år

Muhle - druknet

13061836

19061836

Andreas Andreasen 

7 ½ år

Huusmandsønn - Herøen

02071836

08071836

Marthe Amundsdatter 

40 år

Tangen under Ørevig

10071836

16071836

Anders Larsen

8 dager

Gaardmand Lars Andersen Flogstad og Maren Borgesdatters hjemmedøbte drengebarn

10081836

14081836

Jens Jakobsen

2 ½ år

Huusmand Jacob Jensen Auens barn - Auen

24081836

30081836

Ingeborg Severine Mikkelsdatter 

¾ år

Leerstang

14091836

21091836

Ole Isaksen

67 år

Huusmand - Nystrand

22091836

30091836

Tolv Amundsen 

71 år

Gaardmand - Oklungen

30101836

06111836

Gunild Maria Andersdatter

1 år

Gaardmand Anders Auens barn - Auen

04111836

13111836

Amund Sørensen

4 ½ år

Gaardmand Søren Langangssættras søn

20111836

27111836

Anne Dorthea Olsdatter

88 år

Enke - Solvigstranden

03121836

13121836

Anun Hansen 

36 år

Gaardmand - Skrabeklev

02121836

08121836

Sidsild Haukelia

78 år

Fattiglem - Enke - Haukelia

09121836

18121836

Ole Olsen 

8 år

Uægte barn - Lia under Oklungen

10121836

18121836

Inger Mathea Elevsdatter

18 år

Tjenestepige - Hitterøe

10121836

20121836

Frantz Jakobsen 

76 år

Follaugsmand - Bjørkøen

02011837

10011837

Christiane Lovise Hoell, fød Schildknecht

50 år

Stridsklev

09011837

15011837

Hans Andersen

8 dager

Gaardmand Anders Andersen Hitterøe og Maren Hansdatters hjemmedøbte drengebarn

08011837

16011837

Johannes Andersen

80 år

Føderaadsmand - Muhle

14011837

21011837

Anund Olsen 

4 år

Gaardmandsønn - Røed

24011837

31011837

Inger Marine Jakobsdatter 

24 år

Tjenestepige - Døvig

19021837

26011837

Johan Petter Pedersen

1 år

Gaardmandsønn - Kjørholt

25021837

04031837

Nils Pedersen 

7 år

Gaardmandsønn - Aas

25021837

05031837

Torjus Krestensen

12 år

Sergeant Kresten Traaholts søn

08031837

17031837

Guri Knudsdatter

74 år

Fattiglem - Heiestad

14031837

21031837

Nils Halvorsen 

62 ½ år

Gaardmand - Siljan

17031837

23031837

Madm. Johanne Ludvika, Sal. Boe

92 ½ år

Enke - Døvig

24031837

02041837

Arne Halvorsen

4 år

Huusmand Halvor Knudsen Kjendalens barn

30031837

08041837

Anna Maria Jensdatter

67 år

Huusmandskone - Sandøen

02041837

09041837

Lars Pedersen

9 uker

Inderste - Peder Hansen Tvetens barn

13041837

20041837

Gudmund Jonsen 

65 år

Huusmand - Rødningen

15041837

21041837

Svend Larsen

¾ år

Uægte barn - Flogstad

16041837

23041837

Maria Halvorsdatter

½ år

Huusmand - Halvor Knudsen Kjendalens barn

05061837

11061837

Karen Maria Pedersdatter

1 ¼ år

Gaardbruger Peder Amundsen Aas's barn

18061837

23061837

Nils Pedersen 

76 ¼ år

Gaardmand - Sundsaasen

19061837

25061837

Erik Hansen

1 år

Gaardmand Hans Oklungens barn

24061837

30061837

Anna Maria Nicoline Christiansdatter

16 år

Leerstang

27071837

30071837

Nils Arvesen

5 år

Huusmand Arve Haraldsen Heiestads barn

25081837

30081837

Anne Hansdatter 

59 år

Huusmandskone - Heiestad

10091837

17091837

Ole Ingebretsen

43 år

Huusmand - Haave

08101837

15101837

Aase Kirstine Sørensdatter

5 ½ år

Huusmand Søren Olsen Kjendalens barn

19101837

29101837

Elen Marie Sørensdatter

1 år

Huusmand Søren Larsen Dahlens barn

08111837

14111837

Netten Margrethe Amundsdatter 

47 år

Huusmandskone - Nøglegaard

13111837

19111837

Gunder Jakob Larsen 

59 år

Inderste - Klevstrand

20111837

24111837

Torkel Bjørnsen

54 år

En Arrestant på Tveten gård hos lensmanden, fra Bøe prestegjeld

29111837

06121837

Anna Olsdatter

11 uker

Gaardmand Ole Hansen Versvigens barn

10121837

15121837

Kari Iversdatter 

63 år

Huusmandskone - Qvæstad

17121837

23121837

Gunild Nilsdatter 

53 år

Huusmandskone - Kjendalen

19121837

26121837

Jakob Martinius

19 uker

Kirkesanger Halvorsens barn - Døvig

31121837

08011838

Vetle Nilsen 

52 år

Gaardmand - Slevolden

01011838

09011838

Marte Larsdatter

49 år

Gaardmand Arne Jonsen Kjørholts kone

15011838

23011838

Hans Bentsen 

43 år

Huusmand - Lia under Oklungen

17011838

28011838

Maren Arvesdatter

6 år

Huusmand Arve Heiestads barn

21011838

28011838

Anne Marine Jakobsdatter

¼ år

Huusmand Jakob Døvig's barn

29011838

04021838

Maren Kirstine Jakobsdatter

10 år

Huusmand Jakob Studsrøds datter

28011838

04021838

Elen Larsdatter

3 ½ år

Huusmand Lars Heiestads barn

04021838

11021838

Anders Ingebretsen

15 ½ år

Huusmandsønn - Langangen

06021838

14021838

Gullik Helgesen

75 år

Fattiglem - Langangen

10021838

17021838

Birte Johannesdatter

80 år

Bakke

11021838

18021838

Lars Arvesen

3 år

Huusmand Arve Heiestads barn

15021838

23021838

Jakob Olsen

57 år

Gaardmand - Grava

01031838

07031838

Anne Marine Nilsdatter 

14 ½ år

Qvæstad

28021838

08031838

Ole Thorsen

72 år

Huusmand - Kaasa

02031838

11031838

Jakob Olsen

4 ½ år

Huusmand - Ole Herregaardstands barn

04031838

11031838

Inger Kirstine Mikkelsdatter

4 ½ år

Huusmand Mikkel Leestangs barn

03031838

11031838

Boel Olsdatter

20 år

Tjenestepige - Bjønnes

06031838

14031838

Peder Jonsen 

52 år

Gaardmand - Kjørholt

14031838

20031838

Kirsten Nilsdatter

43 år

Huusmandskone - Heiestad

21031838

28031838

Karen Isaksdatter

30 år

Fattiglem - Ørjevigen - Død paa barselseng

23031838

01041838

Aase Kirstine Jonsdatter

14 år

Rødningen

27031838

08041838

Anne Olsdatter

83 år

Husmannsenke - Haaøen

02041838

08041838

Lars Larsen

8 år

Huusmand Lars Heiestads barn

02041838

10041838

Lars Olsen 

32 år

Gaardbruger - Langangen

06041838

10041838

Jakob Torjusen

31 år

Inderste - Ødegaarden

08041838

13041838

Birthe Marie Simonsdatter

12 dager

Simon Jakobsen Flotten og Kirsten Kittilsdatters hjemmedøbte pigebarn

19041838

29041838

Ole Andersen

1 år

Huusmand Anders Olsen Herøens barn

27041838

04051838

Alet Kirstine Jakobsdatter

49 år

Huusmand Lars Aasens kone - Aasen

29041838

06051838

Birthe Kirstine Nilsdatter

7 ¾ år

Huusmand Nils Larsen Aasens barn - Aasen

29041838

06051838

Halvor Jakobsen

52 år

Huusmand - Traaholt

27051838

06061838

Birthe Christensdatter

71 år

Føderaadsmand Lars Traaholts kone - Traaholt

06061838

12061838

Nicoline Sørensdatter

2 år

Huusmand Søren Heiestads barn - Heiestad

14061838

17061838

Kirsti Henriksdatter

71 år

Lægdslem - Kjørholt

06071838

13071838

Lars Nilsen 

77 år

Føderaadsmand - Traaholt

09071838

15071838

Ole Hansen

(ingen nevnt)

Huusmand - Smekkerøe

20071838

25071838

Anders Larsen

14 år

Lars Snedkers søn - Tveten

26071838

02081838

Gunne Larsdatter

83 ½ år

Føderaadskone - Nordalsætre

19071838

05081838

Jørgen Abrahamsen

1/4 år

Huusmand Abraham Olsen Langangens barn - Langangen

20081838

26081838

Margrete Pedersdatter 

80 år

Oxøen

27091838

04101838

Karen Larsdatter

10 år

Afdøde Lars Langangens barn

04101838

14101838

Ole Torkelsen

7 år

Huusmand Torkel Heiestads barn - Heiestad

17101838

04111838

Elen Marie

2 år

Pige Gunhild Anundsdatter Nautser's uægte barn

25111838

03121838

Nils Jonsen

61 ½ år

Gaardmand - Kjørholt

02121838

08121838

Nils Hansen 

82 år

Føderaadsmand- Røra

19121838

26121838

Anders Tollevsen  

49 år

Gaardmand - Ørstvet - druknet i Eidanger fjorden

18121838

27121838

Else Johannesen Fond.

96 år

Føderaadskone paa Gaarden Bjerketvet

27121838

07011839

Erik Sørensen

86 år

Føderaadsmand - Langangen

15011839

24011839

Jon Olsen

8 år

Huusmand Ole Jonsen Kjørholts søn

27011839

03021839

Sivert Ingebretsen

17 år

Huusmand Ingebret Sivertsen Aas's søn, druknet i Frierfjorden

27011839

03021839

Kirsten Ingebretsdatter

14 1/2 år

Huusmand Ingebret Sivertsen Aas's datter, druknet i Frierfjorden

02021839

10021839

Amund Jakobsen

29 ½ år

Gaardmands sønn - Siljan

16021839

24021839

Gunild Larsdatter 

52 år

Enke - Hjertevigen

26021839

05031839

Ingeborg Kirstine Jakobsdatter

9 år

Gaardmand Jakob Oklungens barn - Oklungen

06031839

15031839

Marthe Marie Olsdatter

23 år

Tjenestepige - Langangen

22031839

28031839

Karen Hansdatter

36 år

Huusmandsmandskone - Aasættre

22031839

28031839

Gunder Olsen

12 år

Huusmand Ole Gundersen Bjønnes's søn

25031839

04041839

Søren Olsen 

12 ½ år

Gaardmandsønn - Versvig

08041839

14041839

drengebarn

1 mnd

Huusmand Anders Pedersen Hasler og Anne Karine Hansdatters drengebarn

06041839

14041839

Krestenthse Jonasdatter

63 år

En omvankende betlerkone, død ved Holte

07041839

14041839

Hans Hansen

73 år

Huusmand - Aasættre

08041839

14041839

Sophie Nilsdatter

11 år

Huusmand Nils Bjørsunds datter

19041839

28041839

Hans Knudsen 

53 år

Gaardmand - Qvæstad

22041839

28041839

Arve Haraldsen

54 år

Huusmand - Heiestad

28041839

05051839

Sebylle Svendsdatter 

40 år

Gaardmandsenke - Qvæstad

05051839

12051839

Karen Torstensdatter

85 år

Huusmand Ole Sadelmagers kone - Hvalsrødningen

12051839

19051839

Kristen Knudsen

8 dager

Huusmand Knud Larsen Rødskjær og Inger Olsdatters hjemmedøbte dreng. barn - Rødskjær

15051839

22051839

Inger Johanne Arvesdatter

28 år

Tjenstepige - Bjønnes

26051839

02061839

Johannes Sørensen

36 år

Huusmand - Gravastrand

26051839

02061839

Lars Knudsen

36 år

Huusmand - Muhle

26051839

02061839

Thor Christian Larsen

6 år

Huusmand Lars Knudsen Skrabeklevs søn

20061839

26061839

Ole Pedersen

57 år

Huusmand - Herregaardstrand

08071839

14071839

Ole Nilsen 

59 år

Gaardmand - Heiestad

02081839

09081839

Hans Jonsen 

38 år

Huusmand - Sandøen - Selvmorder ved at henge sig i et tre

06081839

11081839

Inger Marie Sørensdatter

8 år

Huusmand - Søren Hansen Heiestads barn

11081839

18081839

Severin Hansen

14 dager

Huusmand Hans Isaksen Qvæstad og Elen Larsdatter hjemmedøbte drengebarn

14081839

21081839

Jens Jonsen 

85 ½ år

Føderaadsmand - Hvalen

22081839

08091839

Aase Andersdatter

71 år

Fattiglem - Langangen

25081839

08091839

Gunild Andersdatter

5 uker

Omreisende arbeidsfolk fra Sauvde præstegjeld Anders Evensen og Svanov Rollougsdatters barn - døde på Ørevig

04101839

16101839

Nils Jørgensen 

44 år

Inderste - Saltboden - Selvmorder ved at henge sig i en strikke paa loftet

18101839

24101839

Isak Pedersen Dolva

omtrent 60 år

En fattig arbeidsmand der havde været i Brevig en tid for at søge arbeid, hvor han blev syg, og derfra transportert fra mand til mand og døde paa veien fra Muhle til Præstegaarden og blev af Ole Hansen Muhle transportert og bragt til lensmanden, var fra Meelum annex og opgifet navnet Isak Pedersen Dolven

11111839

17111839

Torgrim Halvorsen 

64 år

Huusmand - Flotten

10111839

19111839

Gunulf Torkelsen 

84 år

Huusmand - Sigtesøen

15111839

22111839

Bent Knudsen 

67 år

Gaardmand - Stammeland

17111839

25111839

Amun Olsen 

85 år

Virsdalen

09121839

15121839

Niels Ingebretsen 

23 år

Husmandsønn - Ødegaarden under Nordre Lund

08121839

15121839

Gustav Adolf Jonnassen  

74 år

Huusmand - Elven under Røra

12121839

19121839

John Halvorsen 

80 år

Gaardmand - Sandøen

18121839

25121839

Ingeborg Christine Hansdatter

32 uker

Inderste Hans Olsen Havarp og Catrine Christensdatters hjemmedøbte pigebarn

01021840

09021840

Peder Isaksen

1/4 år

Gaardmand Isak Pedersen Ødegaardens barn

25021840

04031840

Hanna Elise Sørensdatter

1 år

Gaardmand Søren Nilsen Røras barn

24021840

03031840

Kirsten Kristensdatter 

39 år

Gaardmandskone - Viersdalen

27021840

06031840

Ole Andresen

41 år

Skoleholder - Søli

14031840

22031840

Birthe Mathiasdatter

67 år

En fattig enke - Dreirødningen - ved at over nogle stene fantes hun ligende død i Dreirødning-Elven

15031840

22031840

Karen Anundsdatter

11 uker

Huusmand Anund Nilsen Kaasas hjemmedøbte pikebarn

18031840

24031840

Anne Marie Olsdatter

39 år

Huusmand Nils Arvesen Auens kone, død paa Barselseng

21031840

24031840

Nils Nilsen

8 dager

Huusmand Nils Arvesen Auens hjemmedøbte drengebarn

22031840

29031840

Karl Halvorsen

6 dager

Skoleholder Halvor Hansens Herøens hjemmedøbte drengebarn

26031840

01041840

Boel Jakobsdatter

76 år

Huusmand Jens Auens kone

02041840

09041840

Jens Olsen 

70 år

Huusmand - Auen

02041840

10041840

Anne Marie Olsdatter

2 år

Gaardbruger Ole Isaksen Ravenbergs barn

03041840

10041840

Birthe Marie Christoffersdatter

63 år

Huusmandsenke - Auen

08051840

15051840

Ole Jakobsen Viersdalen

4 år

Virsdalen

09051840

17051840

Maren Arvesdatter 

11 år

Arve Heiestand datter

28051840

07061840

Inger Jakobsdatter

57 år

Tjenestepige - Oklungen

17061840

21061840

Elen Margrethe Nilsdatter

52 år

Gaardmandskone - Myhra

27061840

04071840

Johan Olsen

11 1/2 år

Gaardmandsøn - Versvig

03071840

09071840

Gunder Larsen

4 år

Fattig - Herregaardstrand

02081840

07081840

Marie Anne Andersdatter 

11 år

Gaardmandsdatter - Sundsaasen

01091840

06091840

Turi Olsdatter

64 år

Fattig - Heistad

10091840

16091840

Anders Pedersen

5 år

Huusmand Peder Løvskjøes barn

15091840

22091840

Otalia Andersdatter

1 3/4 år 

Gaardbruger Anders Jonsen Lundes barn

14091840

20091840

Nils Jakobsen

53 år

Jordeier - Rødningen

28091840

04101840

Anne Pernille Andersdatter

1/2 år

Inderste Anders Napperødrønningens barn

27091840

04101840

Nils Nilsen

29 år

Huusmandsøn - Myhra

09101840

16101840

Anders Christiansen

15 år

Gaardmand Christian Haaøens søn - Haaøen

06121840

13121840

Karen Nilsdatter

39 år

Gaardmand Kresten Solverøds kone - Solverød

09121840

17121840

Jon Hansen

60 år

Gaardmand - Auen

03011841

10011841

Jakob Olsen

4 1/2 år

Huusmandsøn - Braatten

09011841

17011841

Gunder Tostensen

3 år

Gaardmandsøn - Buer

08021841

17021841

Anne Katrine

50 år

Muuremester Lars Aanesens kone - Blegebakken

22021841

02031841

Knud Gundersen

69 år

Huusmand - Dahlen

06031841

13031841

Hans Augensen

68 år

Gaardbruger - Øvre Lunde

07031841

14031841

Anne Rasmusdatter

56 år

Huusmandskone - Præstesætter

08031841

14031841

Hans Isaksen

25 år

Huusmandsøn - Gravastrand

04031841

14031841

Anne Katrine Hansdatter

6 uger

Inderste Hans Olsen Halvarp og Katrine Krestensdatters hjemmedøbte pigebarn

29031841

04041841

Ingeborg Kirstine Hansdatter

11 uger

Inderste Hans Dahlens barn

08041841

17041841

Gunder Chrestensen

72 år

Gaardmand - Sanna

08041841

18041841

Anne Margrete Abrahamsdatter

19 år

Huusmandsdatter - Rødningen

01051841

07051841

Søren Frantsen

69 1/2 år

Huusmand - Langangen

09051841

16051841

Aaste Pedersdatter

73 år

Husmandskone - Dahlen

27051841

01061841

Karen Kirstine Jakobsdatter

7 dager

Gaardmand Jakob Olsen Kjendalens hjemmedøbte pigebarn

08061841

16061841

Anne Marie Nilsdatter

18 1/4 år

Gaardmandsdatter - Qvæstad

26061841

01071841

Amund Halvorsen

1/2 år

Tvilling - Gaardmand Halvor Amundsen Ørstvedts barn

28061841

04071841

Huusmand Jakob Larsen Heistad

60 år

Brevig

12071841

19071841

Pernille Nilsdatter

50 år

Huusmandskone - Langangen

10091841

19091841

Abraham Jakobsen

2 dager

Huusmand Jakob Isaksen Pladsen og Inger Marie Jakobsdatters hjemmedøbte drengebarn

14091841

19091841

Lædslem Karine Andersdatter Løvskjøe 

63 år

Ørstvedt

27091841

01101841

Ole Petter Olsen

1/4 år

Inderste Anders Napperødningens barn

24101841

31101841

Jakobine Sørensdatter

3 uger

Huusmand Søren Nilsen Løvøens og Karen Jakobsdatters hjemmedøbte pigebarn

18111841

28111841

Birthe Amundsdatter

73 år

Gaardmandsenke - Ødegaarden

28111841

05121841

Torkel Asbjørnsen 

65 år

Fattig strandfisker - Heiestad

29111841

05121841

Torkel Torkelsen

7 1/2 år

Heiestad

15121841

22121841

Nils Hansen

3 år

Afdøde Hans Jonsen Sandøens barn - Druknet ved at rende paa en kjelke lige i Eidanger fjorden

17121841

22121841

Abraham Pedersen

2 1/2 år

Strandfisker Peder Hansen Saltbodens søn - Brevigsætter

28121841

04011842

Jakob Jakobsen

74 år

Gaardmand - Bjerkøen

07011842

16011841

Anders Pedersen

4 1/2 år

Gaardmand Peder Røras barn

03021842

09021842

Søren Hansen

84 år

Lædslem - Langangen

07021842

15021842

Gunild Marie Olsdatter

34 år

Gaardmand Jakob Grønsholts kone

10021842

15021842

Abraham Andersen

1 år

Huusmand Anders Lanners barn

06031842

14031842

Margrethe Jonsdatter

48 år

Gaardmand Ole Hansen Muhles kone

21031842

29031842

Marie Oline Olsdatter

1/4 år

Gaardbruger Ole Isaksen Ravnebergs barn

02041842

11041842

Birthe Marie Nilsdatter 

31 år

Gaardmandskone - Nøglegaard

05041842

13041842

Birthe Kirstine Jakobsdatter

42 år

Gaardmandskone - Gutto

04041842

14041842

Oline Eriksdatter

56 år

Gaardmandskone - Grina

13041842

20041842

Anne Isaksdatter 

1 1/2 år

Gaardmand Isak Olsen Lundes barn

15041842

24041842

Karen Kirstine Nilsdatter

2 1/2 år

Gaardmand Nils Lillegaardens barn

17041842

24041842

Anne Margrethe Nilsdatter

3/4 år

Gaardmand Nils Lillegaardens barn

01051842

08051842

Marthe Marie Jakobsdatter

74 år

En fattig enke - Blegebakken

10051842

17051842

Marie Anne Andersdatter

3/4 år

Gaardmand Anders Raskenlunds barn

13051842

20051842

Nils Nilsen

27 år

Gaardmand - Nøglegaard

31051842

05061842

Gunder Kittilsen

1/2 år

Huusmand Kittil Dahlens barn

14061842

22061842

Anne Helene Hansdatter

67 år

Enke - Haken under Kaagersvold

08071842

15071842

Nils Gundersen

16 år

Gaardmandsøn - Hvalen 

10071842

17071842

Jakob

1/2 år

Pigen Anne Marie Jakobsdatter Døvigs uægte barn

10071842

19071842

Anne Hansdatter

72 år

Føderaadsmand Lars Lundes kone

22081842

29081842

Kirsti Sørensdatter

79 år

Føderaadskone - Kaasa

24081842

30081842

Isak Gundersen

21 år

Gaardmandsøn - Hvalen

25081842

30081842

Inger Kirstine Olsdatter

19 år

Tjenestepige - Haaøen - Selvmorder ved at Drukne sig i Langangsfjorden

27081842

04091842

Ole Isaksen

40 år

Huusmand under Kjendalen, pladsen Øster - blev skudt i hjel i et Nøddetræe af Bjørnskytter Mekkel Nilsen Søli ved uagtsomhed

04091842

11091842

Amund Kittelsen 

59 år

Huusmand - Nautser

05091842

11091842

Marthe Gurine Kerstensen

8 uger

Huusmand Kersten Gundersen Bjønnes's hjemmedøbte pigebarn

15091842

22091842

Inger Marie Jakobsdatter

34 år

Gaardmandskone - Berg - død paa barselseng

20091842

26091842

Ingeborg Andersdatter

35 år

Inderste Søren Dahlens kone - død paa barselseng

28091842

01101842

Ingeborg Marie Pedersdatter

3 uger

Gaardmand Peder Pedersen Bergs barn

11101842

16101842

Søren Martinius Halvorsen

1 år

Inderte Halvor Bakkes barn

07101842

14101842

Hans Larsen

74 år

Huusmand - Røe

11101842

19101842

Pernille Pedersdatter

54 år

Huusmandskone - Pladsen under Nordahlsætter

24101842

30101842

Jakob Olsen

82 år

Føderaadsmand - Blegebakken

19101842

30101842

Anne Pernille Andersdatter

8 uger

Huusmand Anders Nepperødningens barn

24101842

30101842

Kirsti Pedersdatter

68 år

Lægslem - Lunde Søndre

19101842

30101842

Chrestoffer Hansen

8 dager

Huusmand Hans Jakob Chrestoffersen Kaagersvold hjemmedøbte drengebarn

06111842

13111842

Ingeborg Nilsdatter 

67 år

Bekken

02111842

13111842

Ole Knudsen 

20 uger

Inderste Knud Røeds barn

18111842

27111842

Kirsten Margrethe Jakobsdatter 

48 år

Huusmandskone - Øen under Sundsaasen

20111842

27111842

Dorthe Sophie Sørensdatter

77 år

Huusmandskone - Herøen

16121842

22121842

Kirsten Amundsdatter

53 år

Inderste - Tangen

27121842

31121842

Signe Halvorsdatter

18 år

Huusmand Halvor Hansen Sandøens datter

11021843

19021843

Christian Sørensen

77 år

Gaardmand - Haaøen

01031843

09031843

Amund Pedersen

74 år

Gaardmand - Aas

10031843

14031843

Hans Madsen

54 år

Tjenestedreng - Leerstang

12031843

19031843

Iver Sørensen

40 år

Gaardmand - Solverød

22031843

30031843

Ingeborg Marie Pedersdatter

48 år

Inderste Gunnuld Stridsklevs kone

01041843

09041843

Karen Margrete Nilsdatter

6 uger

Gaardbruger Nils Olsen Vallers hjemmedøbte pigebarn

02041843

23041843

Anne Laurine Gunuldsen

1/2 år

Huusmand Gunuld Qvæstads barn

23041843

30041843

Anders Madsen

64 år

Fattiglem - Stranden under Bjønnes

30041843

07051843

Maren Andersdatter

11 år

Huusmand Anders Haslers datter

07051843

13051843

Gunder Jakobsen

82 1/2 år

Gaardmand - Bjønnes

24051843

30051843

Iver Hansen

17 år

Gaardmandsøn - Lunde

15061843

21061843

Helene Sørensdatter

25 år

Huusmandskone - Sandøen - død paa barselseng

14071843

20071843

Anders Amundsen

12 uger

Huusmand Amund Kaasas hjemmedøbte drengebarn

15071843

20071843

Jumfr. Maria Helene Pettersen paa Heiestad

25 år

Heiestad

10071843

16071843

Abraham Knudsen

14 dager

Gaardmand Knud Ørevigs hjemmedøbte drengebarn

31071843

04081843

Anders Amundsen

22 år

Lillegaarden

30071843

06081843

Sara Larine Hansdatter

38 år

Huusmand Knud Røds kone

22081843

27081843

Elen Marie Larsdatter

5 dager

Huusmand Lars Nilsen Smedvigen og Karen Nilsdatter hjemmedøbte pigebarn

13091843

17091843

Karen Kirstine Nilsdatter

3/4 år

Gaardmand Nils Amundsens Lillegaardens tvilling pigebarn

17091843

24091843

Anders Olsen

32 år

Tveten - arbeidsmand fra Bøe præstegield

18091843

24091843

Nils Larsen

6 år

Huusmand Lars Ørevigens barn

22091843

29091843

Marie Thorsdatter

69 år

Føderaadskone - Bjerkøen

20111843

26111843

Inger Kirstine Jonasdatter

56 år

Huusmand Knud Lundes kone - Heiestad

08121843

17121843

Ingebret Chrestensen

8 1/2 år 

Sanna - druknet i Lilleelv

14121843

24121843

Torjus Chrestensen

78 1/2 år

Traaholt

24121843

30121843

Gunild Johannesdatter

66 år

Inderste Jon Dahlens kone

31121843

06011844

Nils Olsen

71 år

Gaardmand - Rødsættre

01011844

07011844

Anders Nilsen

41 1/2 år

Gaardmand - Raskenlund

03011844

14011844

Gunild Marie Olsdatter

92 år

Huusmandsenke - Sigtesøen

01021844

07021844

Siri Torstensdatter

73 år

Huusmandsenke - Smekkerøe

11021844

18021844

Nils Hansen

66 år

Huusmand - pladsen Myhre under Halvarp

09021844

19021844

Karen Marie Jakobsdatter

23 år

Gaardmandsdatter - Flogstad

28021844

03031844

Karen Jakobsdatter

17 dager

Huusmand Jakob Olsen Nystrand og Marken Halvorsdatters hjemmedøbte pigebarn

29031844

07041844

Nicolai Andersen

1/2 år

Huusmand Anders Napperødningens barn

10041844

17041844

Jakobea Jakobsdatter

80 år

Gaardmand Nils Tengelsen Gravas kone, død paa Virsdalen

23041844

02051844

Elen Andrea Jakobsdatter

20 år

Gaardmandsd. - Flogstad

16051844

23051844

Stoe Sørensen

73 år

Huusmand - Qvæstad

22051844

30051844

Margrethe Johannesdatter

52 år

Gaardmandskone - Skrabeklev

23051844

01061844

Ingeborg Abrahamsdatter

55 år

Gaardmandskone - Gunneklev

13061844

20061844

Maren Pedersdatter

52 år

Huusmandskone - Ulverød

18061844

23061844

Elen Sørensdatter

69 år

Huusmandskone - Dahlen

29061844

05071844

Nikolai Johan Hansen

1 1/2 år

Gaardm. Hans Basseboes barn

28061844

14071844

Gunild Andersdatter

73 år

Fattiglem død paa Sandøen

25071844

31071844

Christian Olsen

53 år

Gaardmand - Leerstang

01081844

05081844

Nils Halvorsen

4 dage

Gaardm. Halvor Nilsen Siljan og Inger Nilsdatters hjemmedøbte drengebarn

26081844

25091844

Anne Marie Jakobsdatter

26 1/2 år

Gaardmandsenke - Nøglegaard

12091844

22091844

Ole Aslaksen

80 år

Fattiglem - Plads Stranden under Bjønnes

21091844

29091844

Johan Andersen

3/4 år

Gaardmand Anders Chrestensen Auens barn

30091844

07101844

Inger Dorthea Hansdatter

29 år

Huusmandskone - Koggersvold

10101844

20101844

Ole Hansen Sadelmager

88 år

Føderaadsmand - Hvalen 

06111844

14111844

Margrethe Olsdatter

48 år

Gaardmandskone - Aas

04121844

15121844

Marthe Christiansdatter

89 år

Lægslem - Valler

06121844

15121844

Sebylle Olsdatter

38 år

Huusmandskone - Aarholt

19121844

26121844

Aslak Olsen

50 år

Inderste - Sandøen - Frøset ihjel, ved at reise hjem fra Brevig i beruset tilstand om aftenen den 18. desember, var kommet til land og fantes død om morgenen de. 19. desember, og troede man han havde vært i vandet, da hans kleder var ganske vaade

03011845

10011845

Ole Andersen

54 år

Enkemand fra Osebakken, død paa Valler

06011845

12011845

Jakob Andersen

20 år

Huusmandsøn Lanner - død paa Langangen

28011845

02021845

Anne Andersdatter

3 dage

Huusm. Anders Napperødningens hjemmedøbte pigebarn

10021845

16021845

Karen Marie Abrahamsdatter

1 1/4 år

Gaardm. Abraham Nilsen Skjelsvigstangens barn - Tangen

11021845

16021845

Chresten Knudsen

1/2 år

Gaardmand Knud Nilsen Rødsætters barn

06021845

16021845

Jakob

1/2 år

Pigen Anne Marie Døvigs uægte barn, død paa Nøglegaard

15021845

21021845

Amborg Nilsdatter

81 år

Føderaadskone - Solverød

15021845

21021845

Margreta Kjær

60 år

Lægdslem - død paa Røed

11031845

20031845

Kirsten Pedersdatter

34 år

Gaardm. Jakob Kjølsrøds kone, død paa Barselseng

15031845

20031845

Søren Anton Iversen

5 m.

Koffardi Capt. Iver Pettersen paa Heiestad og Mari Holms hjemmedøpte drengebarn

13031845

30031845

Gunild Larsdatter

12 dage

Tjenestepige Andrea Johannesdatters hjemmedøbte uægte pigebarn, død paa Gulseth i Gjerpen sogn. Denne pigen var på tjeneste paa Valler hvor hun den 2d. marts nedkom med et uægte pigebarn, blev bragt hjem til sine foreldre paa gaarden Gulseth i Gjerpen, hvor barnet døde og blev begravet i Gjerpen. Pigen opgav som barnefader en ungkarl ved navn Lars der skulde være hjemme i Vallebøe.

30031845

07041845

Ellen Johannesdatter

63 år

Huusmandskone - Nordre Røed

21041845

27041845

Amund Christoffersen

12 dage

Huusm. Christoffer Amundsen Saltboden og Else Torjusdatters hjemmedøbte drengebarn

21041845

21041845

Margrethe Nilsdatter

54 1/2 år

Kirkesanger Halvorsens kone - Døvig

26041845

05051845

Anne Marie Andersdatter

82 år

Føderaadskone - Sundsaasen

28041845

28041845 

Karen Nilsdatter

57 år

Gaardmandsenke - Leerstang

08051845

18051845

Anne Marie Larsdatter

70 år

Fattiglem - enke - Ørevig

09051845

18051845

Nikolai Nilsen

9 uger

Huusm. Nils Arvesen Auens hjemmedøbte drengebarn

11051845

19051845

Rasmus Isaksen

86 år

Gaardmand - Berg

21051845

28051845

Aaste Pedersdatter

79 år

Huusmandsenke - Nordre Rød

25051845

30051845

Erik Olsen

52 år

Inderste - Herøen

12071845

17071845

Andreas Andersen

6 år

Gaardm. Anders Olsen Nordre Lundes søn - død af en giftig slanges bid

10091845

17091845

Mari Stenersdatter

84 år

Huusm. Hans Karishomens kone

20091845

26091845

Anders Hansen

80 år

Lægslem - død paa Stridsklev

04101845

12101845

Birthe Lucas? 

78 år

Lægslem - død paa Sandøen

05101845

12101845

Inger Olsdatter

8 dage

Gaardm. Ole Isaksen Ravneberg og Catrine Abrahamsdatters hjemmedøbte pigebarn

26101845

02118145

Abraham Olsen

34 år

Huusmand - Langangen

22111845

30111845

Hans Sørensen

72 år

Føderaadsmand - Studsrød

12121845

21121845

Jakob Hansen

17 1/2 år

Ungk. - Qvæstad

11021846

18021846

Amborg Margrethe Jonsdatter 

 65 1/2 år

Gaardmandsenke - Viersdalen

01031846

08031846

Amund Pedersen

10 dage

Gaardmand Peder Gundersen og Anne Pedersdatter Ødegaardens 2d. hjemmedøbte tvillingbarn

02031846

08031846

Hans Pedersen

11 dage

Gaardmand Peder Gundersen og Anne Pedersdatter Ødegaardens 2d. hjemmedøbte tvillingbarn

12031846

20031846

Carl Johan Andersen

1/2 år

Gaardmand Anders Krestensen Auens barn

28031846

04041846

Bernhard Martin Andersen

6 år

Gaardmand Anders Bentsen Skavrager

07041846

13041846

Ole Jonsen

1/2 år

Huusm. Jon Olsen Dreirødningens barn

07041846

14041846

Nils Pedersen

3/4 år

Gaardm. Peder Nilsen Kaagersvolds søn

27041846

03051846

Jakob Martin Sørensen

1/2 år

Skoleholder Søren Olsen Røds barn - død paa Døvig

08051846

15051846

Nikolai (Jacobsen)

20 år

Kirkesanger J (Jacob) Halvorsens søn Døvig

20051846

27051846

Ingeborg Marie Pedersdatter

14 1/2 år

Gaardmand Peder Pedersen Bergs datter

i marts 1846

21061846

Jon Olsen

55 år

Huusmand - Bjerkøen - Druknet i Eidanger fjorden i marts maaned 1846 og gjenfundet 19 Juni blev begravet 21 Juni 1846

19071846

24071846

Johanne Ludvikke Jakobsdatter

23 år

Skoleholder Søren Olsen Røds kone

03081846

12081846

Erik Johan Steenbuk

80 1/2 år

Sogneprest - Eidanger Prestegaard

20091846

27091846

Hans Olsen Rugtvedt

70 år

Fattiglem - Sætret i Brevig

18091846

26091846

Mette Abrahamsdatter

83 år

Gaardmandskone - Skjelsvig

24091846

29091846

Karen Chrestensdatter

44 år

Huusmandskone - Oxøen - død paa barselseng

24091846

02101846

Mariane Nicoline Knudsdatter

1/2 år

G. Knud Johnsen Qvæstads barn

28091846

04101846

Anne Karine Gundersdatter

52 år

Pige - Ødegaarden

29091846

07101846

Anders Olsen

25 1/4 år

Ungkarl - Flogstad

25101846

31101846

Katrine Abrahamsdatter

27 år

Kone - Ravenberg - død 3 uger 

efter barselseng

09111846

15111846

Peder Larsen

35 år

Matros - Nystrand u/Thveiten

15111846

22111846

Kirsten Evensdatter

66 år

Lægdslem Pige - Røra

18111846

25111846

Anne Margrethe Isaksdatter

33 år

Gift - Sigtesøen

24111846

03121846

Aase Nilsdatter

79 år

Føderaadsenke - Stridsklev

01121846

13121846

Carl Amundsen

1/2 år

Søn av Amund Nilsen - Kaasa u/Prestegaarden

24121846

31121846

Petrea Mikkelsdatter

17 uger

Pladsen u/Kjendalen

31121846

06011847

Inger Marie Olsdatter

17 1/2 år

Pige - Qvæstad

31121846

08011847

Ole Olsen

84 3/4 år

Gift mand  - Bjønnes

03011847

10011847

John Olsen 

87 år

Gift mand - Almisselem Grina - (død) u/Aas

20011847

28011847

Bent Jacobsen

81 år

Gift føderaadsmand - Skjelbugten

20011847

28011847

Kari Jørgensdatter

69 år

Enke - forhen gift med Knud Gundersen - Dalen

23011847

30011847

Christen Hansen

69 år

Kjelkevik

25011847

31011847

Ole Nielsen

10 år

Barnet - Klevstrand

06021847

14021847

Halvor Thorgrimsen

29 1/4 år

Ungkarl - Vanvittig og døvstum - Almisselem - Flaaten

07021847

14021847

Karen Olsdatter

68 år

g. (gift med) Torjus Nielsen - Ødegaarden

06021847

14021847

Niels Nielsen 

37 år

Ungkarl - Braaten u/Halvarp

09021847

19021847

Maren Hansdatter

41 år

Gift kone - Anders Gundersens kone - Bjønnes- af Meslinger

13021847

18021847

Boel Marie Andersdatter

5 år

Overståendes barn - Bjønnes - Ligesaa (af Meslingen)

21021847

01031847

Birgitte Pedersdatter

47 år

Gift kone - Søndre Thveiten

23021847

03031847

Inger Katrine Andersdatter

7 3/4 år

Nøklegaard

25021847

04031847

Anders Isaksen

45 år

Ungkarl og Inderste - u/Qvæstad, født ibid (Qvæstad) - fundet død i skoven, formodetlig ihjelfrossen. 

25021847

04031847

Birthe Marie Zachariasdatter

7 1/2 år

Barnet - Skaverager

28021847

10031847

Margrethe Christensdatter

80 år

Enke - Langemyr u/Nøklegaard

27021847

10031847

Ingeborg Jacobsdatter

15 år

Pige - Studsrøe

05031847

14031847

Lars Andersen

11 år

Barnet - Lanner

10031847

21031847

Severin Sørensen

5 år

Barnet - Kjendalen

15031847

23031847

Berthe Marie Pedersdatter

65 år

Gaardmandsenke - Grava

07041847

14041847

Aaste Helene Olsdatter

49 3/4 år

Pige - Ødevald u/Prestegd.

21041847

29041847

Elisabeth Matthea Hansdatter

13 år

Herøen

11041847

25041847

D. Børra (Ingeborg Marie JO) Sørensdatter

5 år

Dalen

21041847

29041847

Arne Christensen

1 m 4 dage

Hjemmedøpt barn - Lunde nedre

22041847

30041847

Maren Andrea Olsdatter

16 1/4 år

Pige - Langangen

25041847

02051847

Ingeborg Hansdatter

51 år

Pige - Smekkerød

26041847

04051847

A.....(blekkluss - det er nok Anne) Margrethe Nilsdatter  

20 år

Pige - Sillien

22051847

29051847

Kari Halvorsdatter

72 år

Kone - Valler

23051847

30051847

Lars Johannesen

50 år

Huusmand - Røratangen

24051847

30051847

Peder Jacobsen

24 3/4 år

Ungkarl - Jordomyr

29051847

03061847

Ingeborg Halvorsen

13 dage

barnet - Stranden

08061847

15061847

Iver Mikkelsen

61 år

Huusmand - Pladsen u (Det står ikke mer. JO)

09061847

16061847

Olaus Olsen

1 1/4 år

barnet - Langangen

18061847

24061847

Isak Andreas Jensdatter

14 dage

barnet - Hvalen

19061847

25061847

Paulus Theodor Nilsen

1 1/2 år

barnet - Sigtesøen - druknet ved at falde uti fra bryggen utenfor foreldrene hans

03071847

06071847

Ole Pedersen

70 år

Lægdslem - Lunde i Birkedalen - født paa Røra

29081847

05091847

Johan Johansen

4 år

Uægte barn - Siktesøen

??091847

14091847

Olaus Larsen

3 1/4 år

barnet - u/Søndre Thveiten

17091847

26091847

Inger Gundersdatter

3/4 år

barnet - Sagbakken u/Berg

10101847

14101847

Anne Helene Andersdatter

3/4 år

barnet - Auen

27101847

02111847

Anne Tonette Gundersdatter

23 år

Pige - Sætre

22111847

29111847

Jacob Martin Gundersen

10 1/4 år

Hvalen

11121847

19121847

Else Marie Lund

94 år

Enk. Øresttvedt

16121847

23121847

Karen Larsdatter

64 år

Gift kone - Langangen

27121847

01011848

Gunhild Marie Johnsdatter

23 år

Pige - Langangen

30121847

06011847

Gunhild Marie Gundersdatter

25 år

Kone - Nordalsætre

04011848

09011848

Christen Olsen

86 år

Enkemand - Dalen

19011848

23011848

Karen Olsdatter

81 år

Enke - Nystrand

22011848

30011848

H. Ole Andersen

51 1/2 år

Gift mand - Herregaardstrand

13021848

20021848

Anne Dorthe Nielsdatter

6 3/4 år

Kone - Øienkastet u/Bjørnthvedt

28021848

06031848

Gunhild Andersdatter

89 år

Enke (Tollef Andersen) - Lægdslem - Fjære u/Herøe

01031848

07031848

Maren Nielsdatter

80 +

Enke - Øienkastet u/Bjørnthvedt

08031848

15031848

Niels Nielsen

9 år

barnet - Døvik - født paa Nøklegaard

11031848

18031848

Gunhild Marie Pedersdatter

78 år

Enke - Leerstang

21031848

28031848

Anders Halvorsen

80 år

Fattiglem - Sandøen

21041848

28031848

Christen Olsen 

71 år

Huusmand - Rød u/Thveiten

24041848

01051848

Karen Jacobsdatter

27 1/2 år

Gaardmandskone - Lillegaarden

08051848

14051848

Birthe Hansdatter

81 1/2 år

Kone - Sætret

13051848

21051848

Marthe Marie Pedersdatter

5 maaneder

barnet - Kjendalen

25051848

01061848

Halvor Gundersen

68 år

Fattiglem - Herøen

14071848

20071848

Maren Kirstine Amundsdatter

42 år

Gaardmandskone - Auen

31071848

07081848

Tollef Andersen

83 3/4 år

Føderaadsmand - Gaarden Oxum

14081848

20081848

Anne Marie Andersdatter

7 1/4 år

Pigebarnet - Øieakastet u/Bjørntvet

26081848

01091848

Anne Margrethe Knudsdatter

71 år

Gift med John Andersen Qvæstad - hun døde paa Lønnebakke under et besøg

30081848

03091848

Anne Petronelle Isaksdatter

1/12 år

Hjemmedøbte pigebarn - Løvøen

12091848

20091848

Ole Olsen

54 år

Gaardmand - Herøen

27091848

04101848

Halvor Andersen

48 år

Huusmand - Bjerkøen

11101848

19101848

John Jacobsen

62 år

Gaardmand - Sandøen

11101848

19101848

Hans Tollefsen

77 år

Inderst - Karisholmen u/Bjønnes

03111848

12111848

Inger Isaksdatter

72 år

Føderaadskone -  Enke efter Hans Hansen - Herøen

25101848

02111848

Nils Larsen

57 1/2 år

Huusmand - Aasen under Nordre Lunde

15111848

23111848

Ingeborg Hansdatter 

63 år

Gift med Christen Thorsen - Leerstang

16111848

24111848

Torjus Nilsen 

71 år

Gaardmd. - Saltboden

09121848

18121848

Karen Andersdatter

89 1/2 år

Gift med Søren Olsen - Søndre Rød

30121848

06011849

Karen Olsdatter

24 år

Pige - Søndre Rød

30121848

06011849

Amund Nilsen

2 år

Søn af Nils Amundsen - Sollie

29121848

07011849

Anders Nilsen

16 år

Søn av huusmand Nils Arvesen - Auen

31121848

07011849

Nils Madsen

80 år

Lægdslem - Haugen

08011849

17011849

Kirsten Marie Larsdatter

4 aar

Bakke

12011849

17011849

Nils Larsen

10/12 år

Bakke

28011849

03021849

Christence Hansdatter

81 år

Gaardmandskone - gift med Ole Hansen - Halvarp

06021849

11021849

Nils Larsen

3 1/2 år

Søn av Lars Nilsen - Dalen under Ørevig

23021849

03031849

Lars Nilsen

60 år

Huusmand - Plads Hasler

13021849

21021849

Ole Olsen

7 år

Jacob Olsens søn - Landgangen

27021849

06031849

Carl Martin Halvorsen

3/4 år

Søn av gaardmand Halvor Amundsen - Østvedt

28031849

05041849

Hans Petter Severin Pedersen

16 a 17 år

Søn av husmnd. Peder Hansen - Gaarden Tveten

05041849

13041849

Gunhild Rasmusdatter

77 år

Enke - Plads Dreirødningen

13041849

22041849

Karianne Andersdatter

3 1/2 år

Datter av Anders Olsen - Plads Øienkastet

08041849

15041849

Peder Tollefsen

61 år

Huusmand - Karisholmen

14041849

22041849

Gurine Petrea Pedersdatter

9 år

Datter af huusmand Peder Hansen - Gaarden Tveten

21041849

29041849

Maren Eriksdatter

43 år

Gaardmandskone - Døvigen

12051849

20051849

Anders Johnsen

72 år

Føderaadsmand - Nordalsætret

19051849

25051849

Inger Bugge født Zachariasen

76 år

Enke efter postmester Boye Chrystie - gaarden Lunde

30051849

05061849

Anne Gurine Halvorsdatter

36 år

Kone, gift med Hans Bentsen - Herøen

08061849

15061849

Lars Andreas Halvorsen

1 1/6 år

Søn av gaardmand Halvor Nilsen - Siljan - døde som følge af forbrændelse

20061849

26061849

Jens Andersen

2 timer

Hjemmedøpt barn - Plads under Bjønnes

06071849

08071849

Nils Henriksen

64 år

Fattiglem - Bjønnes

15071849

19071849

Anne Karine Madsdatter

66 år

Fattiglem - Kjendalen

28071849

05081849

Ole Andreas Larsen

13 år

Søn af Matros Lars Knudsen - Hagen under Skrabeklev

29071849

03081849

Erik Nilsen

74 år

Gaardmand - gaarden Aas

02081849

08081849

Christen Amundsen

54 år

Gaardmand - gaarden Viersdalen

03081849

08081849

Christen Hansen

74 1/2 år

Fattiglem - Plads Hjertvig under Halvarp

07081849

11081849

Boel Marie Evensdatter

26 år

Tjenestepige - gaarden Røra

27081849

05091849

Anne Mathea Olsdatter

12 1/2 år

Datter af afdøde gaardmand Ole Olsen - Herøya

01091849

05091849

Barthe Karine Olsdatter

14 1/2 år

Søster av den forrige - Herøya

05091849

11091849

Hans Isaksen 

58 år

Gaardmand - Qvæstad

11091849

17091849

Halvor Simensen

4 3/4 år

Søn af grdm. Simen Knudsen - Grava

12091849

19091849

Gunhild Tolvsdatter

52 år

Enke efter Nils Larsen - Aasen under Lunde

19091849

25091849

Maren Marie Mikkelsdatter

66 år

Follougskone, enke efter Amund Nilsen - gaarden Solie

07101849

12101849

Erik Christensen

1/2 år

Inderst Christen Hansens søn - Øienkastet

210911849

28091849

Maren Johannesdatter

60 år

Lægdslem - Bjønnes

14101849

21101849

Else Jacobsdatter

88 år

Enke - Rønningen under Prestegaarden

22101849

29101849

Anne Margrethe Jacobsdatter

8 år

Pigebarn - gaarden Røra

30101849

04111849

Severin Sørensen

3 uger

Uægte barn - Herregaardstranden

30101849

05111849

Madius Knudsen

17 år

Søn av Knud Jacobsen - Herøen

31101849

25111849

Rasmus Nilsen

66 år

Strandsidder - Herøen - forulykkede ved et fald fra Koug-kleven? ved Frier, ei gjenfundet - er siden gjenfundet

02121849

10121849

Marie Olsdatter

58 år

Kona til gaardmand Ole Amundsen - Flogstad

05121849

13121849

Christen Torjussen 

54 år

Fanjunker - Traaholt

12121849

16121849

Christen Sørensen

70 år

Mygaard pr Halvarp

14111849

Ole Svendsen 

45 år

Matros? - Uhlefos plads Bjørntvedt - forulykkede i Skien ved et fald i Elven, og er ei gjenfunden - 1850 gjenfunden og begravet i Skien

27121849

03011850

Christen Thorsen

71 1/4 år

Grdmd. - Leerstang

01011850

09011850

Jacob Olsen

59 år

Gaardmand - Kjendalen

10021850

17021850

Anne Karine Hansdatter

31 år

Gift med Peder Nilsen - Kokkersvold

01021850

08021850

Even Gundersen

51 år

Huusmand - Birkøen

10021850

17021850

Hans Tollefsen

21 år

Matros - Stormy pr. Bjønnes

16021850

23021850

Elisabeth Eriksdatter

94 år

Enke efter Masovnsmester Gulbrand Tostensen - gaarden Hvalen 

03031850

09031850

Jacob Halvorsen

61 år

Klokker - gaarden Døvig - har forkoret selv sine dage ved at henge sig, som  aff synes, i et anfald af sindsforvirring

13031850

17031850

Knud Isachsen

88 år

Fattiglem - Sandøen

18031850

24031850

Marie Pedersdatter

61 år

Pige - gaarden Grava

26031850

02041850

Berthe Nilsdatter

94 år

Enke efter Arve Ingebretsen - gaarden Langangen

28031850

05041850

Hans Pedersen

63 år

Huusmand - Øienkastet under Bjørntvedt

12041850

21041850

Hans Nicolai Hansen

1 år

Søn av hsmd. Hans Nilsen - plads Aasetre under Auen

09041850

16041850

Lars Andreas Halvorsen

14 dage

Søn af gaardmand Halvor Nilsen - gaarden Stridsklev

18041850

26041850

Karen Nilsdatter 

59 1/2 år

Gift med Ingebret Knudsen - gaarden Oxom

21041850

28041850

Ole Ingebretsen Nyhavn

78 år

Fattiglem - Landgangen

31051850

07061850

Lars Christensen

79 år

Follougsmand - Lunde Søndre i Birkedalen

13061850

20061850

Jacob Simensen

82 år

Follaougsmand - Siljan

15071850

20071850

Else Olsdatter 

54 år

Kona til Lars Knudsen - gaarden Holtet - forkortet selv sitt liv, ved at henge sig i sindsforvirring

24081850

01091850

Gunhild Marie Olsdatter

12 år

Datter af huusmand Ole Andersen - Smedholmen pr Leerstang

24091850

29091850

Anne Nilsdatter

85 år

Enke - plads Braaten under Grinna

04111850

11111850

Ole Hansen 

77 1/2 år

Gaardmand - gaarden Harevarp

18111850

26111850

Ole Andersen

72 år

Gaardmand - Langangen

29111850

06121850

Ingeborg Andrea Olsdatter

4 år

Datter av gaardmand Ole P Jacobsen - Grava

17121850

23121850

Erik Herman Eriksen

19 år

Matros - Øienkastet

23121850

30121850

Jacob Larsen

65 år

Grdmd. - Kaasa pr Aas

27121850

01011851

Andrea Nicoline Pedersdatter

18 dage

Hjemmedøbte barn - Klevstrand

14011851

19011851

Martin Tovsen 

15 dage

Søn av arbeidsmand Tov Olsen - Herregaardstranden

22011851

18011851

Engebret Nilsen 

66 år

Huusmand - Ødegaarden pr Lunde

19011851

26011851

Elias Andersen

1/4 år

Søn av hsmd. Anders Nilsen - Sakbakke pr. Leerstang

1801851

26011851

Edvard Theodor Eriksem

3 4/4 år

Uægte barn, søn af snedker Erik Olsen og pigen Kerstie Thugesdatter fra Solum - Ødegaarden i Brevigsbygden

1701851

26011851

Ine Petronelle Jacobsdatter

1 døgn

Hjemmedøbte barn - Kjendalen

04021851

09021851

Udøpt ligebarn

14 dage

Datter af arbeidsmand Knud Andersen - Sandøen

06021851

13021851

Jacob Nilsen

68 år

Gaardmand - medhjelper - Grønsholt

01021851

09021851

Liv Evensdatter

36 år

Kone - gift med Halvor Olsen Breiva fra Bøe - Tveten

08021851

13021851

Erik Larsen

8 dage

Hjemmedøbt - Søn av arbeidmd. Lars Eriksen - Rønningen under Bjørntvedt

21021851

28021851

Marie Nilsdatter 

3/4 år

Barnet, datter af hmd. Nils Paulsen - Sigtesøen

25021851

02031851

Marie Jacobsdatter

5 dager

Hjemmedøpte - Flogstad

01031851

09031851

Amund Isaksen

2 1/2 maaned

Barnet - Landgangen 

01031851

09031851

Lars Hansen

14 dage

Hjemmmedøbt - søn af Hans Jacobsen - Holtet

08031851

16031851

Anne Marie Nilsdatter

77 år

Pige - plads Ødegaarden pr Lunde

15031851

23031851

Karen Halvorsdatter 

79 år

Kona til Ole Gundersen - plads Ødevald pr Prestegården

25031851

03041851

Lars Arnesen

28 1/2 år

Gaardmandsøn - Ungkarl - gaarden Kjørholt

03041851

11041851

Peder Pedersen

65 år

Gaardmand - Røra

11041851

18041851

Claus Clausen

57 år

Gaardmand - gaarden Haugholt

26041851

04051851

Lars Lassesen

60 år

Huusmand - Dalen paa Haaøen

26041851

02051851

Anne Marie Ingebretsdatter

74 1/2 år

Kona til Ole Jacobsen Flogstad, nu Hougholt - fattiglem

12051851

17051851

Mari Andersdatter

71 1/2 år

Enke efter Bent Jacobsen Skjelbugten

18051851

25051851

Nicolai Amundsen 

1 1/2 år

Tvillingbarn - Søn av Amund Larsen - Nøglegaard

24051851

01061851

Ingerborg Karine Jacobsdatter

13 år

Pigebarn, datter af Jacob Pedersen - Kjendalen

03061851

07061851

Anne Marie Andersdatter

65 år

Enke efter gaardm. Vetle Nilsen - Slevolden

31051851

05061851

Magnhild Larsdatter

70 år

fattiglem - enke efter Søren Ørevig

11061851

15061851

Margrethe Johnsdatter

67 1/2 år

Kona til huusmd. Anders Sørensen - Herregaardstranden

14061851

19061851

Nils Jacobsen

60 1/2 år

Gaardmand - Siljan

21061851

27061851

Erik Nilsen

13 år

Søn af huusmand Nils Eriksen - Viersdalen

18071851

24071851

Sverin Jacobsen

1/2 år

Søn av Jacob Bentsen - Skjelbugten

10091851

14091851

Anders Eriksen

48 år

Gaardmand - gaarden Aas - fantes liggende død paa Ørevigskoven aantagees som følge af fuldskab, da han var i høi grad hangen til drik

13091851

20091851

Marthe Margrethe Adolphsdatter

56 år

Kona til huusmand Lars Christophersen - gaarden Oxom

17091851

22091851

Karen Marie Larsdatter

1/4 år

Datter af grdm. Lars Christensen - gaarden Traaholt

20091851

28091851

Kirsti Christensdatter

90 år

Enke efter Anun Olsen Viersdalen - gaarden Viersdalen

28091851

05101851

Maren Anne Johnsdatter

8 år

Datter af arbeidsmand John Knudsen -Brevigsaasen

14101851

21101851

Abraham Jacobsen

16 år

Ukonfirmert dreng - Jordsmyr

24101851

01111851

Anund Ingebretsen 

62 år 

Selveier - gaarden Skjelsvig

13121851

21121851

Nicolai Iskasen

1 år

Søn af grmd. Isak Nilsen - Qvæstad

16011852

25011852

Marie Andeasdatter

2 1/2 år

Uægte barn - datter af pige Maren Paulsdatter og svenske Andreas Methisen - Birkøen

07021852

14021852

Anne Sørensdatter

35 år

Gift med Isak Nilsen - Landgangen - i barselseng

09021852

17021852

Jacob Andersen

19 1/2 år

Gaardmandsøn - Stamland

26021852

05031852

Arne Johnsen

68 år

husmd. - Kjørholt

06031852

14031852

Gunder Martin Hansen

2 maaneder

Hjemmedøbt søn af husmd. Hans Hansen - Pladsen under Kjendalen

08031852

14031852

Hans Nilsen

47 år

husmd. Aastere pr Basseboe

13031852

19031852

Ingeborg Hansine Jensdatter

27 år

Pige - Heiestad

16031852

21031852

Lars Iversen

1 1/12 år

Søn af Iver Larsen - Traaholt

23031852

28031852

Grethe Olava Christophersdatter

1 år

Datter af inderst Christopher Larsen Nøglegaard - Langemyr under Nøglegaard

29031852

04041852

Lars Ingebretsen

4 år

Søn af huusmand Ingebret Larsen - Nøglegaard

24031852

01041852

Lars Christensen

25 år

Gaardmand - Traaholt

18041852

24041852

Karen Jacobsdatter

68 1/2 år

Enke - Ødegaarden

17051852

23051852

Kirsti Ingebretsdatter

82 år

Fattiglem - Enke sfter John Grina - Viersdalen

25051852

30051852

Else Bolette Halvorsdatter

30 1/2 år

Kona til Nils Amundsen - Gravastranden

03061852

10061852

Nils Knudsen

74 1/2 år

Grmd. - Basseboe

05071852

09071852

Christopher Pedersen

13 dager

Søn af Omstreifer Peder Johan Johnsen fra Vandsøe og Gunhild Rasmusdatter Tonstad fra Bakke - barnet døde paa Lanner, og skal være født paa Hagen i Sauhde, og døbt i Næs kirke

20071852

24071852

Anders (Olsen)

9 år

Drengebarn - søn af Lehnsmand O. Mathisen

26071852

01081852

Hanna Severine Bentsdatter

7 dager

Hjemmedøbt barn, uægte født, moderen Maren Sophie Hansdatter, faderen Bent Hansen Lien - Sætret

06081852

12081852

Raamund Raamundsen 

66 år

Huusmand - Sandøen

06081852

12081852

Lars Larsen

3/4 år

Søn av selveier Lars hansen - Qvæstad

19081852

25081852

Christian Svendsen

14 dage

Hjemmedøbt bar af snedker Svend Larsen - Sudsaasen

10091852

16091852

Lars Christophersen

60 år

Huusmand - Heiestad

30091852

08101852

Inger Andrea Pedersdatter

5 1/2 år

Datter af inderst Peder Thorsen - Tveten

03101852

09101852

Ellen Mallene Augensdatter

78 år

Enke efter Bent Knudsen - Stammeland

06101852

13101852

Anne Kirstine Nilsdatter

12 år

Dater af hsmd. Nils Halvorsen - Birkøen

13101852

18101852

Ludvig Halvorsdatter

2 år

Søn af styrmand Halvor Olsen - Ørstvedt

20101852

24101852

Kari Andersdatter

58 år

Fattiglem - pige - Sandøen

31101852

05111852

Aase Marie Nilsdatter

6 dager

Pigebarn - datter af arbeidsmand Nils Clementsen fra Malum - Landgangen

19111852

26111852

Anders Halvorsen

90 1/4 år

Enkemand - follougaardmand - Grava

14111852

21111852

Thore Gulliksdatter

80 år

Enke efter Lars Lassesen - Haaøen

29111852

05121852

Liv Andersen

72 1/2 år

Enke - follougskone - gaarden Sanna

05121852

13121852

Ole Olsen

77 år

Føderaadsmand - Haugholt

19121852

28121852

Anne Thorsdatter

42 år

Kone, gift med selveier Nils Paulsen - Sigtesøen

04011853

11011853

Margrethe Sørensdatter

84 år

Enke efter grdm. John Halvorsen - Sandøen

03011853

09011853

Anders Halvorsen

67 år

Grdm. - Hægna

08011853

17011853

Ingeborg Marie Pedersdatter

7 1/2 år

Datter af grdmd. Peder Nilsen - Sundsaasen

15011853

23011853

Margit Olsdatter

57 år

Enke efter Halvor Bentsen - Klevstranden

23011853

28011853

Lars Larsen

25 år

Hsmd.søn - Ungkarl - Oxom

07021853

13021853

Ingeborg Karine Jacobsdatter

21 år

Pige - Jordsmyr

19021853

27021853

Søren Nilsen 

24 år

Grdms. søn - Solverød

15031853

24031853

Elise Jacobsdatter

3 1/2 år

Datter af Jacob Ingebretsen - Pasa

01041853

10041853

Gunhild Ambrosdatter

ca 80 år

Lægdslem - Aasen under Præstegården

11041853

17041853

Hanne Olalie Andersdatter

1 år

Pigebarnet, datter af Anders Hansen - Sandøen

22041853

29041853

Anne Jacobsdatter

12 år

Pigebarnet, datter af Jacob Andersen - Flogstad

21041853

29041853

Mikkel Sørensen 

49 år

Gaardmand - Leerstang

09051853

17051853

Madame Anne Dorthea f. Juell

22 år

Gift med kirkesanger Pedersen - Tveten - i barselseng

11051853

18051853

Hellene Marie Nilsdatter

5 år

Datter af Nils Amundsen Gravastranden - Viersdalen

15051853

22051853

Hans Larsen

1 1/2 år

Lars Larsens søn ned navn Hans - Sagløkken pr Qvæstad

26051853

31051853

Jacob Martin Amundsen

7 dage

hjemmedøbte søn af Amund Olsen - Rød

24051853

29051853

Abraham Abrahamsen

61 år

Fattiglem Gata - Stranden pr Solvang

19061853

23061853

Mallene

86 år

Lægdslem - Enke efter Adolph Elven - Elven pr Røra

18061853

23061853

Severin Isaksen

1/2 år

Barnet søn af gaardmand Isak Olsen - Lunde i Birkedalen

20061853

25061853

Marthe Pedersdatter

60 år

Gift med Gunder Dalen - Dalen pr Kjendalen 

16071853

22071853

Frederik Christian Jacobsen

22 år

Ungkarl - gaardmandsøn - Leerstang

21071853

27071853

Ole Johnsen

1/4 år

Søn af selveier John Olsen - Rødseter

27081853

04091853

Dorthe Andersdatter

3 år

Pigebarn datter af arbeidsmand Anders Aasolsen - Brevig 

29091853

06101853

Lars Eriksen

1/2 år

Søn af gaardmandsøn Erik Larsen - Viersdalen

15101853

23101853

Karen Marie Andersdatter

35 år

Pigen, datter af huusmand Anders Jacobsen - Lanner

17101853

25101853

John Andersen

77 år

Gaardmand - Qvæstad

30101853

06111853

Kirsten Halvorsdatter

71 år

Enke efter Ingebret Nilsen - Ødegaarden pr Lunde i Birkedalen

01111853

06111853

Ingeborg Larsdatter

46 år

Gift med huusmand Ole Nilsen - Bjørntvedt

23101853

03121853

Peder Thorsen

38 år

Arbeidsmand - Tveten - Antages forulykket i Porsgrunds elven. Han var gaaet til Porgsrund i et ærende, for at vende tilbage mod aftenen, men blev beruset, og har intet synes at have været at opdage uten forsaavidt at stødskrig er bleven hørt fra elven. Han er senere? gjenfundet i elven pr Kjølnæs.

15111853

22111853

Knud Jacobsen

32 år

Gaardmdsøn - Kokkersvold

19111853

27111853

Abraham Jacobsen

7 år

Søn av selveier Jacob Isaksen - Pladsen pr Ørestvedt

22111853

27111853

Ellen Marie Nilsdatter Aasen 

27 år

Pige - Haugen

25111853

01121853

Kirsten Lovise Gulbrandsen

21 dager

Et hjemmedøbt pigebarn ved nafn Kirsten Lovise og datter af omvankende: Pige Fille Karen fra Hof og Gulbrand Mørk fra Svelvig - Barnet døde paa Veiar ved Ørstvedt, hvor det indlagdes, hvorefter moderen absolveret sig - Barnet skal være hjemmedøbt st Peder Tverved i Tjose

01121853

06121853

Ellen Marie Knudsen

2 år

Datter av arbeidsmand Knud Berntsen - Heiestad

26021854

05031854

Liv Andersdatter

66 år

Kona til inderst Jacob Jacobsen - Traaholt

09031854

15031854

Christen Jacobsen

2/3 år

Drengebarn, søn af Jacob Møller Jacob Iversen – Røra

22031854

26031854

Margrethe Henriksdatter Langangen

102 år

Lægdslem – Enke - Aaklungen

29031854

06041854

Carl Elias Halvorsen

1 år

Søn af gaardmand Halvor Nilsen - Stridsklev

14041854

21041854

Søren Olsen

33 ½ år

Enkemand – forhenværende skoleholder - Rød

27041854

02051854

Karen Andrea Olsdatter

14 dage

Datter af tømmermand Ole Andersen

23041854

01051854 

Nils Larsen 

68 år 

Huusmand - Halvarp 

09051854 16051854 Jacob Olsen  54 år Huusmand - Kikud

14051854

20051854 

Ole Hansen 

39 år 

Inderst - Oxøen 

17051854

24051854 

Anne Marine Christensdatter 

42 år 

Gift med gaardmand Jacob Frantsen - Leerstang 

07051854 14051854 Maren Kirstine Hansdatter 6 år Arbeidsmand Hans Olsens barn - Brevig
31051854 06061854 Simen Olaus Haraldsen 3 maaneder Søn av arbeidsmand Harald Svennungsen - Sandøen
03061854 10061854 Iver Abrahamsen 94 år Føderaadsmand - Skjelsvig
15061854 21061854 Ingeborg Torkelsdatter 32 år Gaardmandskone, gift med Mattis Larsen - Slettene
19061854 24061854 Marthe Johnsdatter 62 år Lægdslem - Traaholt
11071854 17071854 Marthe Marie Olsdatter 12 år Barnet, datter af Ole Jørgensen - Ramsdokka
24071854 30071854 Mette Gurine Sørensdatter 17 år Pigen, datter af hsmd. Søren Nilsen - Bjønnæs
10081854 16081854 Lars Jacobsen 37 år Smed - under Stranden Brevigsaasen
07091854 12091854 Anne Helene Valdusdatter 1 1/5 år Arbeidsmand Valdus Eriksens barn - Øienkastet
08091854 14091854 Søren Isaksen 74 år Huusmand, ungkarl - Heiestad
10091854 15091854 Torjus Torstensen 64 år Arbeidsmand, enkemand - yttre Heiestad, Trosvig 
17101854 22101854 Ragnhild Hermandsdatter 66 år Kone, fattiglem, gift med omstreiferperson Ole Berg - Herøen
31101854 06111854 Søren Andersen 5 år Søn af grdmd. Anders Sørensen - Rønningen pr Bjørntvedt
05111854 13111854 Jacob Andersen 71 år Gaardmand - Flogstad
i juni Isak Andreasen 28 år Matros - Grava - døde ombord paa reise til Amerika, efter opgivende af skipperen P. Dale
12121854 19121854 Ole Larsen 60 år Tangen pr Ørevig
i oktober Jens Torjersen Dalen 19 år falt overbord i søen og druknet, efter opgivende af skipper A Sørensen
22121854 27081854 Halvor Nilsen Løvøen 60 år Fattiglem - Brevig i Sæteret
19011855 26011855 Marthe Sørensdatter 94 år Føderaadskone, enke efter Nils Hansen - gaarden Røra
13021855 18021855 Nils Pedersen Stahl fra Porsgrund 24 år Malersvend - gaarden Bjønnes
25021855 05031855 Anne Marine Jacobsdatter 65 år Kone, gifte med Anders Nilsen gaardmand - Stamland
24021855 03031855 Marthe Marie Iversdatter 64 1/2 år Enke efter Nils Hansen - Skjelsvig
28021855 09031855 Knud Simensen 53 1/2 år Gaardmand - Stulen
03031855 12031855 Gunbjør Nilsdatter 81 1/4 år Kone, enke efter grdmd. Nils Knudsen - Basseboe
09031855 14031855 Theodor Hansen 2 1/2 år Drengebarnet, søn av hugger Hans Thorsen - Oxøen
21031855 30031855 Søren Andersen 78 år Follaugsmand - Nordal
02041855 10041855 Halvor Hansen 5 1/4 år Drengebarnet, søn av hugger Hans Thorsen - Oxøen
23041855 29041855 Peder Amundsen 30 år Hmd.søn Ulverø pr Prestegaarden - druknet ved at kjøre i sjøen ved Muletangen
13051855 21051855 Lars Andreas Halvorsen  2 år Søn af grdmd. Halvor Nilsen - Stridsklev
22051855 27051855 Ludvig Hansen  3 dage Hjemmedøbt, søn af grdm. Hans Pedersen - Kjørholt
06061855 12061855 Anun Kittelsen 9 1/2 år Søn av selveier Kittel Anundsen - Haken pr Kokkersvold
22061855 27061855 Anne Tollefsdatter 72 år Enke efter Nils Larsen - Halvarp
28061855 04071855 Knud Severin Hansen 26 år Ungkarl - Dalen pr Berg 
19071855 25071855 Marianne Olsdatter 1 dag Hjemmedøbt datter af arbeidsmand Ole Johnsen - Bjørsundtangen pr Bjønnes
07081855 12081855 Lars Christophersen 1 maaned Hjemmedøbt barn af maler Christopher Larsen ved nafn Lars - Heiestad 
09081855 13081855 Kirsti Arnesdatter 57 år Kone, gift med Jacob Larsen - Haugen pr Lunde
27081855 03091855 Lars Andreas Nilsen død strags ved fødselen Hjemmedøbte barn, søn af selveier Nils Paulsen - uægte - Sigtesøen
08091855 14091855 Stian Pedersen 62 år Gaardmand - Klep
27091855 04101855 Maren Ingebretsdatter 40 år Kone, gift med sadelmager Anders Rasmussen - Bjørntvedtmyren
04101855 12101855 Anne Pedersdatter 61 år Hsmd. kone, gift med Ole Sørensen - Langemyr - efter nogen tids sindsyghed, under hvilken hun ei vilet godvillig tage næring til sig
22101855 28101855 Mallene Christensdatter 76 år Enke efter leilending Hans Auensen - Lunde
28101855 03111855 Trinken Hansdatter 89 år Enke efter Halvor Tengelsen Stranden - Trosvig
09111855 16111855 Erik Julius Svendsen  2/12 år Søn af skomager Svend Eriksen - Ørevig
29111855 09121855 Hans Severin Andreasen 1/6 år Hjemmedøbte, søn af skorstensfeier Andreas Syvertsen - Skjelsvig
26121855 02011856 Madam Dorthea Wright  92 1/4 år Enke efter Henrik Wright og født Chrystie - gaarden Lunde
02011856 10011856 Hans Olsen  47 1/2 år Selveier - Bukøen
18011856 25011856 Else Hansdatter 72 år Enke efter Christen Hansen - Kjelkevigen
21011856 25011856 Laurine Andersdatter Hasler 26 år Pige - Præstegaarden
04031856 12031856 Gjert Ingebretsen 26 år Ungkarl - matros - Aas
19031856 28031856 Ole Eriksen 27 år Gift mand - inderst Aas
30031856 06041856 Helene Birgitte Amundsdatter 64 år Pige fra Langesund, og forsørget hos Anders Gjertsen - Sigtesøen
31031856 07041856 Olga Karette Marie Olsdatter Datter af afdøde kjøbmand Ole Sørensen i Brevig - Heiestad
06041856 13041856 Anne Pedersdatter 75 år Gift med Isak Hansen
08041856 16041856 Søren Mikkelsen 65 år Grdmd. - Nordalsætret
02051856 09051856 Amund Pedersen 31 1/2 år Grdmd.sønn - gift mand - Heiestad
10051856 16051856 Ole Jacobsen Flogstad 85 år Fattiglem - Haugholt
17051856 ei gjenfunden Ole Hansen 56 år Gaardmand - Ørestvedt - druknede ved et fald uf fra en pram i drukkenskap
07061856 13061856 Anne Sørine Andersdatter 1 1/4 år Datter af Anders Sørensen, grdmd. - Bjørntvedtrønningen
05061856 13061856 Margrethe Amundsdatter 68 år Gaardmandskone, gift med Nils Isaksen - Qvæstad
24071856 29071856 Hans Christian Hansen 10 år Søn af Hans Christensen Dalen - Brevigsaasen - druknede ved at skulle gaa ombord i et skip
31071856 05081856 Søren Christensen 27 år Ungkarl, arbeidsmand - Skavrager
10091856 14091856 Marie Gautesdatter 80 år Fattiglem - enke efter Tosten Johannesen - Rambergrønningen
12101856 19101856 Brynil Hansen 73 år Arbeidsmand - Brevigsaasen
22101856 26101856 Anne Marine Hansdatter 79 år Enke efter Knud Iversen Skjelsvig - Søndre Dalikleven
28101856 01111856 Laurits Thorsen 2 år Søn af grdmd. Thor Hansen - Herøen
28101856 03111856 Mari Iversdatter 75 år Gift med Hans Olsen grdmd. - Berg
29101856 06111856 Aase Kirstine Olsdatter Grava 63 år Enke efter Peder Knudsen Stavnes - Aas
18111856 25111856 Søren Sørensen 3/4 år Søn af arbeidm.Søren Christian Pedersen - Grina
25111856 02111856 Kirsten Marie Sørensen 7 år Søsten av den førnevnte - Grina
04121856 12121856 Nilia Bolette Isaksdatter 4 år Tvilling, datter av grdmd. Isak Nilsen - Qvæstad
02121856 10121856 Maren Hansdatter 56 år Kona til selveier Knud Jacobsen - Herøen
06121856 13121856 Berthe Marie Bentsdatter 57 år Kona til inderst Jacob Andersen - Stamland
24121856 01011857 Kirsten Christensen 7 år Datter af Christen Jacobsen - Skaverager
04011857 12011857 Anne Larsdatter 84 år Kone, gifte med Hans Andersen - Ødegaarden
04011857 12011857 Hedevald Johanesen 1/6 år Uægte, søn av pige Pernille Halvorsdatter og matros Johan Fr. Andersen af Brveig - Birkøen
10011857 18011857 Hans Andreas Pedersen 7/12 år Søn af grdmd. Peder Nilsen - Kokkersvold
11011857 17011857 Nicoline Amalie Olsdatter 3 1/4 år Datter af grdmd. Ole Christensen - Leerstang
17011857 24011857 Hellene Marie Halvorsdatter 4 år Datter af grdmd. Halvor Hansen - Stranden
24011857 01021857 Berthe Kirstine Christensdatter 84 år Enke efter Jacob Jacobsen - Kikud pr Bjørntvedt
02021857 10021857 Inger Nilsdatter 68 år Kone, gift med grdmd. Jacob Olsen - Rørarød
06021857 15021857 Nils Knudsen 2 år Søn av grdmd. Knud Johnsen - Qvæstad
17021857 22021857 Marie Anne Andersdatter 1/12 år Hjemmedøbt, datter af skomager Anders Halvorsen - Langangen
14021857 21021857 Ole Adolphsen 62 år Huusmand - Rambergrønningen
13021857 21021857 Maren Janine Olsdatter 1 1/2 år Datter af arbmd. Ole Gulliksen - Moen under Leerstang
21021857 01031857 Søren Pedersen 6 dage Hjemmedøbt, søn af grdmd. Peder Simensen - Nordalsætret
25021857 04031857 Lars Larsen 31 år Arbeidsmand - Heiestad
03031857 11031857 Nils Jacobsen 12 dage Hjemmedøbt, sønn af arbmd. Jacob Nilsen - Hasler
13031857 20031857 Halvor Christian Simensen 6 1/2 år Søn af grdmd. Simen Knudsen - Grava
17031857 24031857 Hellene Larsdatter 70 år Kona til Erik Jacobsen - Øienkastet pr Bjørntvedt
26031857 31031857 Elisabeth Nilsdatter 52 år Kone, gift med huusmand Nils Arvensen - under Auen
27031857 03041857 Lars Sørensen 78 år Enkemand, arbdmand fra Porsgrund - Skrabeklev
06041857 14041857 Anders Olsen 89 år Fattiglem, skrædder - Herøen
14051857 20051857 Amborg Ellefsdatter 87 år Gaardmandsenke - Ørestvedt
24051857 29051857 Martin Pedersen  6 år Søn af grdm. Peder Jacobsen - Kjendalen
26051857 01061857 John Gulliksen 64 år Tømmermand - Landgangen
29051857 04061857 Lars Andersen  74 år Grdmd. - Flogstad
20051857 29051857 Oluf Emil Johansen 7 dage Hjemmedøbt, søn af skibsfører Johan Petter Landgreen - Tolleskoven
19061857 24061857 Anne Margrethe Jensdatter 28 år Gift med grdmd. Jacob Olsen - Flogstad
mai Hans Andersen Hitterøe 17 år Skibskok - druknet ved at falde overbord paa reise til Amerika med skipper H C Andersen, fører af  "Anne Dortho?". 
06071857 12071857 Andreas Larsen 10 år Søn af grdmd. Lars Andersen - Flogstad
10071857 16071857 Berthe Kirstine Hansdatter 74 år Fattiglem, gift med Hans Isaksen - Saga - blev begravet i Tanum
22071857 27071857 Maren Eriksdatter  37 år Kone, gift med arbdmd. Tollef Nilsen - Aas
28071857 02081857 Anne Benedicte Knudsdatter 10 år Datter af arb.mand Knud Berntsen - Heiestad
30071857 05081857 Isak Pedersen Orekaasa 60 år Arbeidsmand - Dreierønningen
13081857 16081857 Severin Thomasen  1/6 år Søn af hsmd. Thomas Eriksen - Rønningen under Præstegården
13081857 18081857 Maren Margrethe Pedersdatter 73 år Kone til grdmd. Ingebret Jacobsen - Pasa
14081857 10081857 Simen Zachariasen Chrystie 52 år Kjøbmand i Brevig - gaarden Lunde
18081857 23081857 Maren Hellene Olsdatter 7 år Datter af grdm. Ole Johnsen - Haukelien
22081857 28081857 Petræa Anne Mikkelsdatter 1 år Datter av Mikkel Nilsen - Sollie
04091857 11091857 Hanna Elise Sørensdatter 13 1/2 år Datter af grdmd. Søren Nilsen - Røra
07091857 15091857 Guri Knudsdatter 77 år Enke - Skjelsvig
15091857 19091857 Carl Oskar Fredriksen 5 /12 år Søn af muurmester Fredrik Andersen fra Skien - Bjørntvedt 
18091857 24091857 Mathilde Sørensdatter 9 dage Hjemmedøbte barn af Søren Stoesen Traaholt ved nafn Mathilde - Lanner
03101857 10101857 Berthe Kirstine Larsdatter 17 1/2 år Datter af enken Maren Bergesdatter - Flogstad
20101857 26101857 Ole Gundersen 33 år Arbeidsmand - Bjørntvedt
20101857 24101857 Knud Larsen 27 år Skomager - Røra
28101857 05111857 Berthe Kirstine Andersdatter 28 år Gaardmandskone, gift med Nils Amundsen - Lillegaarden
14111857 19111857 Anne Mathilde Jensdatter 8 år Pigebarnet, datter af grdmd. Jens Gundersen - Hvalen 
04121857 11121857 Simen Jacobsen 62 1/2 år Gaardmand - Skrukkerø - begravet paa Porsgrund kirkegaard, hvor Skrokkerø har fri begravelseplads 
05121857 13121857 Jacob Isaksen 59 år Selveier - Pladsen pr Ørestvedt
11121857 17121857 Erik Jacobsen 73 år Gaardmand - Oxum
13121857 18121857 Mari Eriksdatter 77 år Enke efter gaardmand Amund Pedersen - Aas
22121857 27121857 Knud Johnsen Kleven 87 år Fattiglem - Kokkersvold
23121857 31121857 Hans Jacob Knudsen 32 1/2 år Matros - Herøen
27121857 05011858 Anders Jacobsen 76 år Gaardmand - Myrene pr Bjørntvedt
04011858 09011858 Lars Christophersen 74 år Huusmand - Oxum
11011858 19011858 Søren Amundsen 85 år Gaardmand - Sigtesøen
14011858 21011858 Kittel Guttormsen 44 år Huusmand - Dalen pr Kjendalen
11011858 18011858 Ingeborg Marie Hansdatter 34 år Kona til grdmd. Peder Nilsen - Kokkersvold
10011858 17011858 Christen Hansen 55 år Grdmd. - Herøen
01021858 07021858 Torjus Sørensen 85 1/2 år Grdmd. - Kjølsrø
14021858 22021858 Søren Nilsen 62 1/4 år Gaardmand - Røra
19021858 27021858 Christen Christophersen  75 år Leilending - Ørjevig pr Leerstang
23021858 02031858 Isak Olsen 51 år Gaardmand - Skjelsvig - blev forlaaet af en stor steen, som veltede over ham, da han fældede et Træe, og døde 4 dager efter af hjærneblaadelse
10031858 14031858 Abraham Knudsen Skjelsvig 39 år Ungkarl, arbeidsmand - Søndre Dalskleven
13031858 21031858 Jacob Olsen 1/4 år Søn af husmd. Ole Aslesen - Valler
10031858 21031858 Andreas Olsen 3 dage Hjemmedøbt, søn af grdmd. Ole Olsen - Langangen
19031858 25031858 Ellen Marie Mathiasdatter (Gulliksdatter er stryket ut og Mathiasdatter skrevet over) 32 år Huusmand Erik Eriksens kone - Viersdalen
23031858 02041858 Nils Tengelsen 88 1/2 år Enkemand, follougsmand - Viersdalen
27031858 05041858 Jens Vetlesen Vestre Porsgrund  82 år Arbeidsm. - Tveten
07041858 14041858 Ole Johnsen 74 år Grdmd. - Versvig
04041858 11041858 Nils Eriksen 53 år Grdmd. - Nordalsætret
20041858 25041858 Ingeborg Olalie Hansdatter 2 år Uægte barn, datter af pige Barbara Olsdatter og ungkarl Hans Larsen Kjendalen - Pladsen under Ørestvedt

06051858

14051858

 Ole Anundsen

77 år 

 Gaardmand, enkemand - Flogstad

19051858 23051858 Maren Elise Hansdatter 1/2 år Datter af grdm. Hans Jørgens Hansen - Saga

19051858

28051858

Helveg Gulliksdatter

68 år 

Fattiglem - Landgangen - druknede ved at glide ud af et fjeld, hvor hun fiskede 

 

(Stenen hun gled ut fra kalles "Hedvigstenen" den dag i dag. Den ligger på en liten odde rett ved badestranden i "Rønningen" i Langangen. Området "Rønningen" ligger innenfor brua nede i Langangen, og badestranda ligger rett innenfor huset/plassen som kalles "Dammen". Jørn Olsen)

06061858 12061858 Margrethe Larsdatter 69 år Enke efter Halvor Jacobsen - Traaholt
22061858 12061858 Zakarias Christian Jacobsen 1 1/2 år Skipper Jacob Bergs barn - Gunneklev
01071858 05071858 Erik Martin Nilsen 5 timer Nils P Eriksen Gravas hjemmedøbte barn - Grava
03071858 11071858 Christian Gundersen 10 dager Gunder Christensen hjemmedøbte barn - Stameland
06071858 11071858 Marthe Kirstine Jacobsdatter 38 år Jacob Rørarøds datter - Rørarød
29071858 04081858 Rønnik Eriksen 31 år Tjenestekarl, født paa Rønningen i Gjerpen - Siljan
19071858 21071858 Arne Olsen  52 år Arbeidsmd. fra Tanum - Qvæstad - blev funden maaløs og døende i Siljan-skoven efter et fald eller et apoplektisk slag
03091858 09091858 Jacob Berg 40 år Skipper - Gunneklev
07091858 14091858 Karen Marie Olsdatter 70 1/2 år Gift med gaardmand Isak Rasmussen - Berg- død efter et stød af en oxe, uden dog at være tilføiet synlig skade
05091858 12091858 Ole Olsen 28 1/2 år Skibstømmermand - Herøen 
25091858 02101858 Isak Larsen 3 1/2 år Søn af arbeidsmd. Lars Isaksen - Ørevig
30091858 07101858 Kari Jørgensdatter 70 år Enke efter grdmd. Anders Jacobsen Myrene - Sanda
11101858 18101858 Hans Jacob Jacobsen 58 år Grdmd. - Oxum
11101858 16101858 Marie Jacobsen 6 1/2 år Gaardmand Jacob Olsen Flogstads barn - Flogstad
16101858 23101858 Peder Nilsen 71 1/2 år Gaardmd. - Sundsaasen
25101858 31101858 Lars Olsen Smedholmen 38 år Tjenestedreng fra Brunlaugnes - Sandøen
14121858 19121858 Madame Boel Eriksen f. Zachariassen 71 år Enke efter kjøbm. Lars  Eriksen i Brevig - Heistad - begravet i Brevik, oppholdt sig hos svigersønnen skipper P(eter) Dahl.

17121858

23121858

 Søren Olsen

 92 år

Follougsmand - Rød