| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I FRANKS AVSKRIFTER I


Brevik kirke - Døde 1875-1881

Avskrift av Frank Johannessen – April 2002

 

Dødsdagen

Begravelses dagen

Den dødes fulle navn og stand

Alder

Merknader

07011875

14011875

Ingeborg Christine

25 dager

Skibsfører Carl Nielsens barn

15011875

21011875

Madame Anne Wilhelmine Christensen

36 år

29011875

06021875

Matros Hans Nielsen

25

09021875

16021875

Jens Lundstrøm

15 år 1mnd

?? Lundstrøms søn

23021875

28021875

Pige Marthe Marie Gundersdatter

48

26021875

07031875

Thomas

13 dager

Tømmermand Torsten Torjusens barn

01031875

07031875

Matros Erik Nielsen

49

Drugnet ved aa falde gjennem isen

05031875

12031875

Forhenværende skibsfører Nils Pharo

78 ½

16031875

21031875

Matros Jens Olaus Paulsen

33

20031875

27031875

Arne Bernhard Kongelbek

45

Snedkermester Fattigforstander

25031875

02041875

Kirsten Holm

84

Ole Halvorsens enke

25031875

04041875

Otto

2 år

Lods Edvard Aasoldsens barn

20041875

26041875

Snedkermester Abraham Isaksen

49

13051875

17051875

Mette Martine

2 dager

Matros Edvard Severin Vraalsens barn

04061875

13061875

Sømand Laurits Halvorsen

20 år

11071875

18071875

Lars Christian

6 år

Fiskehandler Severin Christensens barn - Druknet

10081875

15081875

Jomfru Alette Hyll

67 ¾ år

12081875

18081875

Hans

3 ½ mndr

Tømmermand Abraham Hansens barn

01091875

07091875

Sophie

2 år

Gunder Halvorsens barn - Drugnet

27091875

02101875

Edvard Olaus

5 ½ år

Jens Pedersen Skaugens søn i Bamble

01101875

08101875

Marie Pedersen Berg

10 ½ år

Barn af afdøde Peder Pedersen Berg

07101875

15101875

Matros Johan Olsen

41 år

19101875

26101875

Maren Kirstine Tollefsen

64 år

Skomager Gunder Tollefsens kone

23101875

31101875

Hans Gundersen

25 ½ år

Handelskarl

02111875

07111875

Agnes Bertine

3 år 4 mndr

Bagersvend Carl Olsens datter

11111875

17111875

Hanna Marie Olsen

20 år

Tjenestepige - Tømmermand Ole Knudsens datter

12111875

19111875

Carl Johan

4 ½ år

Matros Severin Salvesens barn

21111875

05121875

Marie Pauline Christensdatter

29 år 9 mndr

Peder Halvorsens kone

02121875

09121875

Kirsten Nielsdatter

77 ½ år

Lods Søren Eriksens enke

28121875

05011876

Hans Amundsen Melbye

24 år

Murmester

30121875

05011876

Olga

5 dager

Kjøbmand Laurits Nielsens barn

31121875

08121876

Victoria Marie Johnsen født Christophersen

31 år 11 mndr

Skibsfører J. Edv. Johnsens kone

07011876

14011876

Carl Nicolai

3 år

Matros Carl Salvesens barn

06011876

14011876

Kirstin Gunhilde

7 ½ mnd

Hanselsmand Hans Gundersens enkes barn

12011876

20011876

Martinius Hansen

23 år

Sjømann

21011876

30011876

Mathilde Marie Nenseth

16 ½ år

En datter av Skipper Carl Nenseth

08021876

15021876

Anders Isaksen

49 år

Arbeidsmann

13021876

20021876

Hulda

3 mndr

Skibsfører Peter Eilert Christensens barn

16021876

24021876

Anne Margrethe Andersen

42 ½ år

Bundtmager A.A. Andersens kone

11031876

19031876

Peder Anton Andersen

5 år 8 mndr

Johan Eliasens fostersønn

10031876

19031876

Knud Andreus Gundersen

38 ½ år

Arbeidsmann

22031876

28031876

Jens Frederik Koch

40 år

Sjømann

13031876

Ole Amundsen Vensland

30 år

Boghandler-Liket ble ført til Lillesand 16. mars

28031876

03041876

John Isaksen

66 ½ år

Lods

31031876

06041876

Andrea Caroline

8 år 9 mndr

Matros Carl Larsens barn

15051876

21051876

Marthe Simonsen

43 år

Gunder Halvorsens kone

20051876

28051876

Peder Koch

86 år

Lodsoldermann

24051876

31051876

Gunder Tollefsen

79 år

Skomagermester

25051876

02061876

Ingeborg Marie Isaksdatter

58 år

Johannes Olsens enke

30051876

07061876

Abraham Eriksen

74 år

Skipstømmermann

08061876

14061876

Maren Johnsdatter

38 år

Garver Peder Bergs enke

19061876

22061876

Aron Frederik Hedevald Olsen

15 år 4 mndr

Matros Frederik Olsens sønn

19061876

24061876

Anne Margrethe Andersdatter

31 år 3 mndr

Nicolai Halvorsens kone

30061876

05071876

Hedevig Sophie Schoubye

31 år

03021876

18061876

Halvor Sørensen

61 år

Sjømann- Ble borte den 3. febr. under fiske, fundet først igjen 16. juli 1876

22071876

27071876

Grethe Bolette Thygesen

36 år

Tømmermann Anders Larsens kone

23071876

27071876

Anna Sophie

2 ¾ år

Sjømann Amandus Rubergs barn

21071876

28071876

Jacob Ingerinius

7 mndr

Tømmermann Erik Abrahamsens barn

31071876

06081876

Hans Amandus Nielsen

18 år

Regnskapsfører Jacob Nielsens sønn

01081876

06081876

Mathilde Sophie

4 år

Regnskapsfører Jacob Nielsens barn

02081876

06081876

Gurine Halvorsen

40 år

Snekkermester Ole Andersens kone

08081876

15081876

Martin Gunerius Fredelund

2 ½ mnd

Matros Johan Peter Fredelunds barn - Sandøen

15081876

18081876

Anders Aasoldsen

67 år

Forhenværende sjømann

17081876

22081876

Lars

6 år 3 mndr

Skipsreder Tollef Gundersens sønn

22081876

29081876

Hans Jensen

53 år

Arbeidsmann

03091876

10091876

Edvard Antonius Christophersen

20 ½ år

Handelsbetjent

11091876

16091876

Iverine Pedersen

90 ½ år

Enkemadame

10091876

17091876

Ingeborg Cathrine Nielsdatter

95 år

Enke etter Paul Helgesen, Herre

18091876

23091876

Inger

11 dager

Matros Hans Jacobsens barn

29091876

07101876

Kirstine Marie Jacobsen

44 ½ år

Søren Sandersens kone

30091876

08101876

Karen Margrethe Gundersdatter

68 år

Anders Abrahamsens kone

27101876

02111876

Johan Frederik Adtlew

62 år

Skipsfører

10111876

16111876

Luis Hjalmar

40 dager

Skipsfører Laurits Paulsens barn

17111876

23111876

Halvor Karinius

10 mndr

Christen Halvorsens barn

18111876

26111876

Stian Knudsen

47 ½ år

Skipstømmermann

20111876

26111876

Jacobine Marie Ruberg

17 ½ år

25111876

03121876

Gustav Martinius Gundersen

21 år

Sjømann

24111876

03121876

Halvor

½ år

Sjømann Anders Kittilsens barn

03121876

10121876

Anne Barbara Nielsdatter

58 år

Sjømann Jens Jacobsens kone

13031876

20031876

Christian Christensen Bekum?

5 mndr

Døde på Bradsberg Amts Sygehus

August Amundsen

28 år

Skipsfører - Omkom ved skonnert Tusf's forlis høsten 1875

Severin Oscar Lindevold

25 år

Styrmann - Omkom ved skonnert Tusf's forlis høsten 1875

Bendic Bomhoff

23 år

Styrmann - Omkom ved skonnert Falken's forlis våren 1876

Jens Andreas Halvorsen

30 år

Sjømann - Omkom ved skonnert Falken's forlis våren 1876

Søren Hansen

26 ½ år

Sjømann - Omkom ved skonnert Falken's forlis våren 1876

Ingvald Martin Tesman Grønseth

22 år

Sjømann - Omkom ved skonnert Falken's forlis våren 1876

Hans Andreas Gabrielsen

17 år

Sjømann - Omkom ved skonnert Falken's forlis våren 1876

09021876

Ole Laurits Solverød

19 ½ år

Druknet ved å falle overbord fra riggen på skonnert Skirnen

14111876

18111876

Carl Martin Jacobsen

19 år

Døde ved å falle ned fra riggen på brigg Anna, og ble begravd i Charleton i Skottland

30121876

07011877

Martha Caroline

1 mnd og 3 dager

Kjøpmann Schilbreds barn

01011877

08011877

Lovise Blehr født Møller

71 år

Begravet i Bamble

10011877

17011877

Anne Gurine Nielsdatter

55 år

Sjømann Anders Halvorsens kone

20011877

27011877

John Isaksen

48 år 3 mndr

Arbeidsmann

20011877

28011877

Jacob Everin Solgaard

3 år 4 mndr

Johan Everin Hansens barn

22011877

28011877

Laurits

2 år 4 mndr

Fergemand Lars Gjeruldsens barn

01021877

08021877

August Christian

3 ½ år

Skipsfører Peter Stoesens barn

03021877

11021877

Anne Albretsdatter

82 år

Enke

16021877

25021877

Olalia Cathrine Barclay

64 år

Jomfru

24021877

04031877

Jacob Jensen

31 år 3 mndr

Skibstømmermand

25021877

05031877

Anders Larsen

51 år

Sjømann

09031877

18031877

Maren Pauline

1 år

Tømmermand Christen Halvorsens barn

23031877

30031877

Inger Marie

4 år

Matros Anton Halvorsens enkes barn

05041877

12041877

Oluf Torinius

3 år

Tømmermand Edvard Olsens barn

15041877

20041877

Johanne Jacobsdatter

37 år

Skomager Anton Olsens kone

12041877

20041877

Jacob Bertinius

1 mnd

Skomager Anton Olsens barn

16041877

23041877

Anne Susanne Schmidt født Halvorsen

92 år

Enke etter Lektor Schmidt

21041877

27041877

Johan Martinius Jensen

17 år 3 mndr

Sjømann

29041877

06051877

Ingeborg Karine Bolette

8 ½ år

Smed Søren Talaksens barn

16051877

23051877

Karen Oline Olsdatter

75 år

Tollef Andersens kone

31051877

07061877

Anders Aasmundsen

61 år 9 mndr

Sjømann

12061877

17061877

Anine Jensen

6 ½ år

Skomager Jens Larsens barn

28061877

01071877

Ragnvald

4 år

Skipsfører T.S. Christensens barn

03071877

06071877

Josephine Marie

7 dager

Murer Johannes Jonasens barn

17071877

23071877

Anton

2 år 9 mndr

Skipper Jacob Isaksens barn

02081877

07081877

Maren Anna Hansen

29 år

Johannes Larsens kone

29081877

03091877

Marthe Kirstine Andersdatter

31 ½ år

Enke efter Handelskarl Hans Gundersen

11101877

17101877

Edvarda Bianke

½ år

Et barn av matros Edvard Johnsen

03111877

09111877

Rasmus Andreas Olsen

16 år

Fiskehandler Ole Oslands sønn

07111877

11111877

Oline Johannesdatter

53 år

Ole Olsens kone

12111877

17111877

Anne Marie

2 år 4 mndr

Sjømann Hans Andreas Torjusens barn

16121877

23121877

Erntine Erikke

11 ¾ år

Garvermester Andreas Sørensens barn

15121877

23121877

Gunhild Marie Thorsdatter

75 år

Enke

19121877

26121877

Carl Severin

6 ¼ år

Smed Søren Tallaksens barn

23121877

29121877

Maren Oline Johnsen

62 ¾ år

Pige

xx121876

Søren Olsen

24 år

Skipper - Omkom ved skonnert Freniads forlis desember 1876

xx121876

Gunder Olsen

17 år

Sjømann - Omkom ved skonnert Freniads forlis desember 1876

xx121876

Hans Aasoldsen

30

Sjømann - Omkom ved skonnert Freniads forlis desember 1876

xx121876

Lars Christiansen

24 år

Sjømann - Omkom ved skonnert Freniads forlis desember 1876

xx121876

Anton Halvorsen

34 år

Sjømann - Omkom ved skonnert Freniads forlis desember 1876

1876

Carl Falau

27 år

Omkom ved skonnert Elisabets forlis 1876

1877

Simon Thorsen

21 år

Omkom på sjøen 1877

1877

Laurits Kittilsen

22 år

Sjømann - død af den gule feber i Vestindien 1877

14111877

20111877

Anna Marie Thorbjørnsen

30 år

Tømmermann Edvard Olsens kone

30121877

06011878

Mette Tobine

10 ¾ år

Thomas Cochs barn

16011878

23011878

Marin Halvorsen

58 år

Hugger Peder Nielsens kone

21011878

27011878

Anikken Marie Hansen

62 ¼ år

Niels Stoesens enke

02021878

10021878

Ester Anette

3 ¼ år

Ølhandler Christen Johnsens barn

09021878

17021878

Fisker Hans Pedersen

72 ½ år

18021878

24021878

Ingeborg Marie Pedersen

27

Sjømann Jakob Halvorsens kone

24021878

13031878

Matros Niels Hansen

27 ½ år

Druknet ved å kullseile

24021878

13031878

Severine Hansen

23 ½ år

Niels Hansens kone-Druknet ved å kullseile

12031878

18031878

Sophie Dorthea Lund født S??ild

77 år

18031878

24031878

Anne Gunhilde

4 år

Arbeidsmann Amund Halvorsens barn

26031878

31031878

Halvor Mikkelsen

86 år

Tømmermann

30031878

07041878

Anne Andersdatter

67 år

Lods Hans Nielsen Løvøens kone

01041878

08041878

Paul Herman Thrane

23 år

Kontorist

03041878

09041878

Hansine Marie Andersen

18 år

Pike

03041878

10041878

Amandus Karinus

7 mndr

Murer Kittel Kittelsens barn

04041878

11041878

Cathrine Andersdatter

87 år

Enke

12041878

19041878

Ingeborg Olsdatter

48 år

Hans Jensens enke

26041878

02051878

Julie Theresia

5 mndr

Styrmann Peder Pedersens barn

13051878

19051878

Severine Charlotte

8 mndr

Styrmann Sivert Abrahamsens barn

12051878

19051878

Kirsten Isaksdatter

36 ½ år

Pike

21051878

30051878

Jens Laurits Ruberg

63 år

Sjømann

25051878

02061878

Gunhild Marie Andersdatter

68 år

Gunder Knudsens enke

31051878

05061878

Ole Carl

1 ½ år

Tømmermann Ole Andreas Vingreis barn

30051878

06061878

Anne

4 ½ år

Kirketjener Olsens barn

12061878

16061878

Carl Gustav

2 år 9 mndr

Skreddersvend Erik Jahnsens barn

16061878

22061878

Anna Jakobine

5 år 2 mndr

Arbeidsmann Jakob Ingebretsens barn

18061878

23061878

Karen Eriksdatter

76 år

Lods Aasold Tellefsens enke

11071878

18071878

Johan Ingvardius

6 mndr

Matros Jakob Jakobsens barn

25071878

31071878

Villum Thrane

71 ½ år

Cand. theol. Redaktør

01081878

07081878

Christiane Olalia Abrahamsen

27 år

Styrmann Sivert Abrahamsens kone

08081878

13081878

Jakob Constantus Sivertsen

17 år

Smeddreng

11081878

16081878

Jakob Nikolaus Nilsen

24 ½ år

Kontorist

12081878

17081878

Anders Larsen

81 år

Forhenværende sjømann

02091878

08091878

Laurense Johnsen

63 ½ år

Smed Andreas Johnsens kone

04091878

11091878

Claus Gustafsen

29 ½ år

Tømmermann

17091878

22091878

Hanna Thomine Abrahamsen

25 ½ år

Stathelle-Sjømann Gulbrand Gulbrandsens kone

15101878

20101878

Peder Christophersen

27 ½ år

Sjømann

261091878

01111878

Peder Knudsen

54 år

Skibsbyggermester

28101878

03111878

Martin Halvorsen

9 dager

Arbeider Nikolai Halvorsens barn

06111878

12111878

Elise Christine Johnsen

55 ½ år

Maskinist Niels Johnsens kone

18111878

25111878

Tollef Nielsen

49 år 9 mndr

Skibsfører Nikolai Nielsens barn

26111878

01121878

Gunhild Marie Johnsdatter

70 år

Lars Andersen Sortedals kone

21081878

30081878

Gunder Tobiassen

34 år

Skipper - døde i Vardø

02121878

12121878

Herman Severin Ingebretsen

4 år

Skipper Hans Johan Ingebretsens barn

08121878

12121878

Marius Ingebretsen

1 ½ år

Skipper Hans Johan Ingebretsens barn

10121878

12121878

Johan LudvigIngebretsen

8 år

Skipper Hans Johan Ingebretsens barn

06121878

13121878

Carl Olaus Hansen

33 år

Matros

26121878

31121878

Olava Høielt?

53 år

Lærerinde

xx031878

Lars Evensen

27 år

Skipsfører-Omkom på sjøen ved brig Commandeurs forlis i Canalen i mars 1878

xx031878

Martinius Qvam

20 år

Skipsfører-Omkom på sjøen ved brig Commandeurs forlis i Canalen i mars 1878

xx061878

Olaus Martinius Falau

22 ½ år

Døde av den gule feber i Atlanterhavet i juni 1878

31121878

05011879

Anne Sarine Christensdatter

74 år

Hans Thorsens enke

02011879

08011879

Live Christensdatter

76 år

Ole Pedersens enke

06011879

12011879

Herman Barclay

48 ½ år

Snekker

25011879

02021879

Otto

15 mndr

Edvatd Aasoldsens barn

24011879

02021879

Julia Gurine

7 år

Arbeidsmann Peder Isaksens barn

30011879

05021879

Benedikte Bomhoff

23 år

19021879

27021879

Ragnhild Cathrine Knudsen f. Johnsen

26 år

24021879

03031879

Laurits Frederik

4 mndr

Fergemann Lars Gjeruldsens barn

04031879

09031879

Kirsten Mathilde

19 mndr

Arbeider Halvor Halvorsens barn

03031879

10031879

Hulda Caroline

4 ½ år

Styrmann Peter Eriksens barn

05031879

13031879

Marthe Bolette Halvorsen

64 ½ år

Pike

27031879

03041879

Helene Petronelle Hansen

47 år 3 mndr

Michael Hansens kone

02041879

10041879

Ole Qvam

70 år

Skreddermester

07041879

14041879

Tønnes

21 mndr

Sjømann Hans Torjusens barn

10041879

18041879

Johan August Helström

42 år

Svensk skreddersvenn

29041879

05051879

Aasmund Larsen

80 år

Skomager

05051879

08051879

Jenny Olufine

5 år

Bokhandler J.E. Johnsens barn

03051879

11051879

Ingeborg Christine

8 år

Snekkersvenn Pedet Iversens barn

16051879

24051879

Netten Nikoline Torgersen

30 år

Krabberød-Sjømann Thor Rasmusens kone

22051879

28051878

Berthe Marie Larsdatter

93 år 5 mndr

Enke

03061879

09061879

Lars Tollefsen

77 år

Handelsborger

23061879

29061879

Berthe Mathilde Caroline Christensen

42 ½ år

29061879

03071879

Hans Severin

13 mndr

Sjømann Halvor Hansens barn

30061879

04071879

Jakob Berg

6 mndr

Skipper Peder Kochs barn

26061879

04071879

Andrea Ravnsborg

64 år

Hans Ravnsborgs kone

27061879

03071879

Julius Johnsen

20 år

Skomakerlærling

02071879

07071879

Johanne

6 mndr

Skomaker Ole Eriksens barn

06071879

10071879

Marthe Marie Pedersdatter

76 år

Pike

12071879

18071879

Niels

10 år

Søn av avdøde skipsfører Just Pharoe - Druknet ved å falle utfor en brygge

25071879

30071879

Anders Larsen Kokkersvold

77 år

Fisker

26071879

01081879

Ole Olsen Qveraasen

67 år

Tømmermann

08081879

13081879

Olava Larsdatter

57 år

Halvor Halvorsen Baars enke

08091879

12091879

Andrea Sørensen

29 år

Skipsfører Samuel Sørensens kone

08091879

14091879

Niels Peter Larsen

72 år

Fisker

08101879

11101879

Samuel Andreas

1 mnd 8 dager

Skipsfører S. R. Sørensens barn

31101879

06111879

Elen Marie Aas

84 ½ år

Jomfru

07111879

14111879

Dorthea Larsdatter

78 år 8 mndr

Enke

16111879

23111879

Hanna Jørgine Christensen

61 år

Pike

29111879

05121879

Aaste Andrea Larsen

49 år

Skipsreder S.C. Larsens kone

19121879

26121879

Johanne Marie

20 dager

Styrmann Gunder Hansens barn

22121879

30121879

Anne Sørine Nielsdatter

72 år

Enke

xx011879

Just Thuro

46 år

Skipsfører - død og begravet i Brasilien

02071879

J. Bernhard Jakobsen

32 år

Matros

xx071879

Anders Torstensen

21 år

Matros

xx071879

Ingebret Martinius Tønnesen

20 år

05011880

12011880

Paul Rehnius

8 mndr

Skolestyrer A. Vinthers barn

19011880

25011880

Karen Nielsdatter

40 år

Pike

30011880

06021880

Andrine Hoff

61 år

Skomakermester Hoffs kone

02021880

08021880

Johan Frederik Carlstrøm

56 ½ år

Skredder

30011880

08021880

Anders Abrahamsen

69 år

Arbeidsmann

18021880

26021880

Else Dorthea

4 ½ år

Laurits Rubergs barn

01031880

07031880

Maren Helene Nielsen

85 år

Enke

08031880

14031880

Olava Petersen

60 år

Skomager Petersens kone

16031880

22031880

Jens Rohde

102 år

Skien - Forhenværende skipsfører

27041880

04051880

Lars Nilsen

54 år

Vognmann

11051880

17051880

Peder Pedersen

80 år

Forhenværende sjømann

23051880

29051880

Beate Emilie Aschehaug f. Kullerud

32 år

Postmester Aschehaugs kons

25051880

30051880

Guttorm Abrahamsen

87 år

Forhenværende sjømann

24051880

31051880

Anders Severin Olsen

30 år

Tømmermann

02061880

06061880

Caroline Dorthe Schilbred f. Grønnerøe

35 år

Kjøpmann M. Chr. Schilbreds kone

07061880

13061880

Hanne Jørgine

3 år 9 mndr

Baker Otto Holters barn

19061880

24061880

Jakobine Ingerine

6 dager

Matros Christian Larsens barn

06071880

11071880

Olaus Berg

30 år

Kjøpmann

05071880

11071880

Martha Andrea

8 mndr 7 dager

Urmaker Johansens barn

21071880

27071880

Ingeborg Margrethe Amundsen

45 år

Fraktemann Elias Eriksens kone

02081880

06081880

Elise Bolette Larsen

24 år

Vognmann Lars Nielsens datter

09081880

14081880

Johan Arnt

7 år

Urmaker Johansens barn

13081880

19081880

Nikoline Kirstine

7 år

Tømmermann Andreas Rønningens barn

05091880

12091880

Johannes Freberg

20 uker

Brannkonstabel Christian Ragnildsrøds barn

21091880

26091880

Bernt Olaus

2 år

Bakermester B. O. Olsens barn

28091880

03101880

Marie

16 mndr

Feiermester Fornebos barn

01101880

07101880

Berthe Kirstine Trunstrøm

87 år

Enke

03101880

08101880

Harald Arnoldsen

69 år

08101880

15101880

Anne Sofie

10 ½ år

Mathias Hansens barn

16101880

24101880

Jakob Nielsewn

55 år

Skipsfører

21101880

29101880

Hans Andreas

11 mndr

Skipstømmermann Andreas Rønningens barn

26101880

02111880

Ole Knudsen

35 år

Sjømann

27101880

03111880

Jakob Johnsen

65 år

Lods

07111880

14111880

Johanne Marie Halvorsdatter

68 år

Knud Frantsens kone

22111880

27111880

Mariane Münster f. Ording

76 år

Enke etter Sogneprest Christian Münster

21111880

28111880

Anna Sophie

5 ½ år

Smed Søren Talaksens barn

01121880

07121880

Halvor

6 år

Tømmermann Johannes Andersens barn

13021880

Hans Røed

46 år

Skipsfører - Omkom ved å forlise med sin brig

13021880

Hans Jørgen Eriksen

21 år

Styrmann - samme forlis

1880

Ole Christian Halvorsen

51 år

Matros- Falt over bord fra Mendosa

23091880

Hans Olaus Hansen

22 år

Styrmann- Død av feber i Chicago

29101880

Carl Abrahamsen

34 år

Matros- Omkom ved skonnert Othellos forlis

29101880

Gustav Gundersen

22 år

Matros- Omkom ved skonnert Othellos forlis

23121880

01011881

Ingebor Marie

23 dager

Gjest Jensens barn

13011881

20011881

Elisabet Marie Bomhoff

76 år

20011881

28011881

Christian Reinhart

3 år 5 mndr

Andreas Rønningens barn

24011881

30011881

Anette Olalia Bergstrøm f. Paulsen

46 år

29011881

05021881

Tollef Andersen

61 år

Snekker

01021881

06021881

Thor Halvorsen

74 ½ år

Snekker

07021881

14021881

Stine Tellefsen

51 år

Hans Gundersens kone

13021881

20021881

Margrethe Sørine Christensen

49 år

Sjømann Christen Olsens kone

23021881

03031881

Caroline Amalie Jacobsen

36 år

Jacobsens hustru

18031881

25031881

Halfdan

2 ¼ år

Jens Olsen Gudsfreds barn

01041881

07041881

Benedikte Caroline Jørgensen

29 år

Baker Holters kone

31031881

10041881

Inga Augustine

1 ½ år

Smed Søren Tallaksens barn

06041881

14041881

Maren Laurine Jensdatter

77 år

Enke

10041881

18041881

Andrea Nielsen

65 år

Byggmester Knud Nielsens kone

25041881

02051881

Gothard Haakonsen

27 år

Bagersvend

29041881

05051881

Svend Olsen

67 år

Tømmermann

11051881

15051881

Niels Laurits Nielsen

26 ¾ år

Styrmann

18051881

24051881

Jens Johan

3 mndr

Tømmermann Niels Ingebretsens barn

05061881

11061881

Lars Hansen

78 ½ år

Forhenværende sjømann

03071881

10071881

Marthilde Røndine

10 ½ år

Tømmermann Andreas Rønningens barn

10071881

14071881

Michael Vilhelm Halby

62 år

Byfogd

30071881

05081881

Søren Andersen

69 år

Arbeidsmann

25081881

28081881

Ragnvald Johan

1 mnd

Baker Krans barn

23081881

28081881

Johanne Marie Jakobsdatter

73 år

Hans Peder ?'s enke

01091881

08091881

Jakob Halvardus

10 ½ år

Matros Johan Jakobsens barn

05091881

10091881

Peter Eilert Christensen

59 ½ år

Skipsfører

24091881

02101881

Maren Christine Gulbrandsen

64 år

Anders Olsens kone

10101881

17101881

Ole Martinius Olsen

1 mnd 10 dager

Pike Hanna Halvorsens barn

27101881

07111881

Ludvig Albert Hansen

20 ½ år

Styrmann

12111881

20111881

Martin Cornelius

3 år

Matros Lars Abrahamsens barn

24111881

29111881

Maren Gurine Nielsen

23 år

24111881

01121881

Nikolai Halvorsen

46 ½ år

Arbeidsmann

01121881

07121881

Olga

1 år 9 mndr

Skipsfører T. Sørensens barn

08121881

14121881

Anne Laurine Jakobsdatter

83 ¾ år

Isak Johnsens enke

Af Brevig menighed er i 1881 omkomne paa søen:

02031881

Lars Andersen

24 år

Idas forlis

02031881

Johan Bernhard Johnsens

32 år

Skonnert Commer's forlis

02031881

Abraham Martinius Abrahamsen

24 år

Skonnert Commer's forlis

02031881

Jens Peter Hansen

16 ½ år

Skonnert Commer's forlis

05061881

Rasmus Andreas Andersen

26 år

Kuldseiling

xx111881

Johannes Larsen

53 år

Matros - Var med skipet Tusana og faldt overbord i sjøen