| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I FRANKS AVSKRIFTER I


 

Brevik kirke – Oversikt over døde i perioden 1801 – 1814

Avskrift av Frank Johannessen

Rettet av Jørn Olsen

 

Brevik kirke - oversikt over døde 1801 - 1814

Alder

Dato År Uker Dager
01011801 Peder Olsen
03011801 Bent Schoubye og H. Alet Sørensd. Gb. Søren 2
07011801 Joachim Bersøe og h. Ingebor Wind gb. Halvardus Severin 1 20
10011801 Gunder Torkilsen og h. Gunild Nirilsd. Pb. Ingebor 3
14011801 Peter Erichsen og h. Maria Gudbrandsd. Gb. Erich 5
04021801 Siri Johannesdatters uægte dødf. Gb.
19021801 Nicolay Tønnesen 18
02031801 Postmester Chrysties h. Magdalena Hichmann 60
09031801 Syvert Jacobsen og h. Marthe Olsd. Søn Ole 16
10031801 Halvor Andreasen og h. Maren Maria Nilsd. Hj.døbte pb. Maren 1
13031801 Jan Olsen og h. Kirsten Rasmusd. Pb. Abigale 2
15031801 Gert Jonsen og h. Siri Helgesd. Pb. Johanne 1
31031801 Nils Andreassen 37
03041801 Kiel Olsens enke Kari Madsdatter 75
26041801 Henrich Hansens h. Aaste Halvorsd. 65
06051801 Borger Jacobsen Rød 70
06051801 Anun Olsens h. Ragne Olsd. 35
11051801 Jacob Holts enke Inger Hansdatter 67
16051801 Torger Haagensen og h. Mette Marie Jørgensd. Hj.døbte gb. Jørgen 1
17051801 Peder Olsons enke Fiken Larsdatter 58
22051801 Lars Hansens pb. Kirsten Laurine 3
27051801 Hans Larsen og h. Anne Margrethe Larsdatters pb. Anne Marie 1 26
13061801 Maren Jacobsdatter Grava 26
08041801 Ole Erichsen Ouen
08041801 Christen Wrenstedt 71
22041801 Jacob Holt 65
23041801 Controlleur Baschlays kone Marine Hermine Cudrio 33
23061801 Jørgen Tønnessen 13
08071801 Enken Karen Wiborg 77
11071801 Gulbrand Andersen 50
11071801 Gulbrand Anderesens søn Hans Gulbrandsen 2
12071801 Enken Marthe Jacobsdatter 76
29071801 Johanne Christophersdatter 62
16081801 Anders Evensen 54
19081801 Even Erichsens h. Anne Knudsdatter 51
27091801 Thor Jensens enke Mari 60
01101801 Lars Gundersen 87
14101801 Engelbreth Winds enke Ellen Olsdatter
30101801 Anders Anundsen og Marthe Larsdatters gb Lars 16
01111801 Simon Damm 38
02111801 Sivert Jacobsens datter Malene 23
18111801 Anders Larsen og Cathrine Ouensd datter Christine 17
20111801 Albert Blehrs enke Boel Cathrine Sørensdatter 58
24111801 Gunder Gundersen 72
24111801 Anders Døvigs enke Marthe Gulbrandsdatter
16121801 Anders Anonsens h. Marthe Larsdatter 34
30121801 Gert Meidels kone Malene Pedersdatter 42
02011802 Lars Kittelsen Grønnerød 60
07011802 Halvor Zachariassen og h. Maren Hansdatter pb. Mette Kirstine 3 26
27011802 Jacob Lughs enke Ragnild Jonsdatter 60
04021802 Jørgen Brennas enke Hedvig Sørensdatter 70
05021802 Anders Andersen 55
07021802 Erich Hansen
31031802 Helene Dorthea Halvorsdatter 12
31031802 Jacob Halvorsen 2
14041802 Peder Hansens datter Anne Helvig 3 26
27041802 Anne Oline Olsdatter fra Laurvig gb Christen 2 3
02051802 Peder Marcussens datter Maren 1
14051802 Ole Nilsens gb. Ole 5
22051802 Christen Hvistendahls h. Marie Jensdatter 46
23051802 Søren Jacobsen Lerstangs datter Ellen Kirstine 1 13
26051802 Jens Christensen 17
26051802 Lars Larsens h. Kirstine Pedersdatter 38 26
27051802 Enken Margrethe Torkilsdatters søn Hans Jacob 4 13
30051802 Marie Engebrethsdatters uægte søn Ole 39
07061802 Albert Jacobsens datter Gurine 2 13
13061802 Teellef Pedersens datter Anne Dorthea 4
15061802 Jomfru Karine Sophie Larsen 18
15061802 Nils Sørensens datter Hedvig 26
26061802 Rasmus Hansens søn Hans 2
07071802 Lars Isachsen og h. Marthe Ellefsdatters 2 barn Isach 2
07071802 Og Barbara 3
11081802 Underbetjent Peder Bechs søn Bernt August 3 13
19091802 Cornelius Debeses datter Dorthe Marie Elisabeth 14
04111802 Madame Karen Kristine Schaaning 44
05111802 Kittel Johannessens h. Inger Johannesdatter 70
28111802 Christen Bruseths og Sophie Marthe Jonsd. Gb. Hj.døbt 2
02121802 Even Hermansen og h. Agnete Olsdatters gb. Herman 10
04121802 Jens Aarup 77
30121802 Hans Engebrethsen Lunde 55
30121802 Rasmus Justesen 25
14021803 Ole Olsen 60
27021803 Abraham Guttormsen og h. Ingebor Andersd. Pb. Sara 2 39
16031803 Enken Margrethe Olsdatter 70
27031803 Enken Groe Haraldsdatter 80
09041803 Auditeur og Sorenskriver Morten T. Tamls 55
19041803 Lars Olsen Bøe 36
24041803 Haagen Olsen 60
08051803 Abraham ???s h. Maren Erichsdatter 32
10051803 Bent Johannesen Mannal Brevig 77
12051803 Enken Astri Gunnarsd. Gb. Ole 20
12051803 Enken Karen Jørgensdatter Brevig 73
17051803 Lars Nilsen Brevig 36
30051803 Jacob Andersen Øen og Barbara Andersdatters gb. 2
11061803 Halvor Sørensen i Brevig 60
26061803 Enken Astri Nicolaysdatter 80
30061803 Karen Gurine Stoesdatter 1 26
01071803 Dorthe Marie Larsdatter 12
26071803 Elias Bruns gb udøbt 3
28071803 Nils Rasmussens h. Torber Alfsdatter 75
30071803 Jacob Bikøens h. Kirsten Sivertsdatter 32
02091803 Tollef Christensen 64
10101803 Enken Marthe Nilsdatter ?renstedt 79
13111803 John Andersens enke Anne Hansdatter 78
01011804 Cornelius og H. Maren Larsdatters hj.døbte pb. Larine Marie 2
29011804 Amun Hobech og h. Anne Johannesdatters pb. Maria 4
09021804 Jacob Sørensens enke Maria Gunnersdatter 76
19021804 Anne Dorthea Jacobsdatters uægte Hanne Carine 3
27021804 Jens Sans og h. Anne Marie Pedersdatters pb Anne Margrethe 23
29021804 Amon Sandøens enke Anne Haraldsdatter 86
07031804 Peder Anonsen og h. Anne Marie Knudsdatters gb. Anon 11
14031804 Jomfru Gunild Fuglesang 70
19031804 Søren Jacobsen Lerstang og h. Anne Kirstine Nilsdatters gb. Isach 40
23031804 Jomfru Anne Testman 84
17041804 Skipper Peter Tønder fra Fredrichshald 40
18041804 Skipper Holms h. Gunnild Schultz 46
20041804 Søren Sørensens enke Maren Andersdatter 65
29041804 Ole Husmans enke Kirstine Larsdatter 60
01051804 Hans Holters enke Anne Eeg 76
22051804 Anders Abrahamsens h. Anne Tellefsdatter 28
25051804 Jacob Olsens enke Mari Andersdatter 63
30051804 Rolph Thoresen
11061804 Halvor Sørensen 60
18061804 Rebecca Hvistendahl
26061804 Anders Nilsens enke Astri Nicolaysdatter 80
30061804 Stoe Larsen ? og h. Guri Kirstine Johannesdatter pb Karen Gurine 2 28
02071804 Zacharias Jensen 41
25071804 John Andersens h. Sidsel Olsdatter 60
29071804 Aslach Aslachsen og h. Tone Asbiørnsdatter pb Aslaug 16
16091804 Hans Michelsen og h. Karen Kirstine Pedersdatters gb. Michel 5
28091804 Andreas Snekers h. Berthe Kirstine Erlandsdatter 25
20101804 Jens Bech og h. Kirstine Marie Schjetmans gb. Søren 15
26101804 Jens Aamundsen 27
31101804 Thore Stensens enke Inger Olsdatter 76
25111804 Maria Jørgensdatter 20
02121804 Gunner Gunnersens h. Anne Nilsdatter 45
16121804 Anon Olsen 50
27121804 Nils Heystad og Karen Jacobsdatters pb. Maren 11
31121804 Enkemand Jacob Hansens gb. Sivert 2 13
05011805 Ellen Marie Petersdatter 29
06011805 Christen Marcussen og h. Maren Olsdatters pb. Sara 1 26
09011805 Adolph Selling og h. Siri Helgesdatters Hj.døbte Anne Line 3
11011805 Anne Cathrine Jacobsdatters uægte pb. Maren Gurine 2 26
17011805 Ole Nilsen 46
17011805 Halvor Andersens h. Maren Marie Nilsdatter 27
17021805 Cornelius Debes 48
19021805 Ole Johnsen og h. Margrethe Christophersdatters gb. John 2 13
20021805 Anun Hobech og h. Anne Johannesdatters pb Marthe 2 13
10031805 Karen Jensdatter Ørn 50
09031805 Christen Bruset og forlow. Marthe Jonsdatters pb. Ingeborg 3
17031805 Christopher Isachsen 61
29031805 Ole Knudsen og h. Sidsel Gertsdatters pb. Maria 5 26
29031805 Stener Pedersen og h. Inger Olsdatters pb. Helene 6 39
29031805 Mads Abrahamsen 23
30031805 Stoe Larsen Bleg 72
10041805 Abraham Isachsen 63
25041805 Isach Christensen 27
12051805 Jacob Jacobsen og h. Anne Johanne Rasmusdatters pb. Margrethe 10
23051805 Knud Jacobsen og h. Anne Olsdatters gb. Anun 2
24051805 Hans Isachsen og h. Inger Hansdatters pb. Inger Carine 5
09061805 Hans Isachsen og h. Inger Hansdatters pb. Karen 2 39
19061805 Maren Halvorsdatter fra Blegebakken 74
30061805 Tollef Pedersens h. I Trosvig Anne Tellefsdatter
21071805 Lars Andersen Tangen og h. Ingeborg Engebrethsdatters gb. Isach 5 39
24071805 Christopher Gundersen og h. Anne Christense Danielsdatters gb. Gunder hj.døbt 1
04081805 Enken Guri Christensdatters pb. Karen Sørine 15
12081805 Christopher Gundersens h. Anne Christense Danielsdatter 27
08091805 Enken Astri Gunnersdatter 35
19091805 Anders Nilsens kone Marie Engebrethsdatter 46
10101805 Kiøbmand Knud Erichsen 46
20101805 Fattiglem enken Pernille Frantzdatter 80
03111805 Abraham Guttormsen og h. Ingebor Anonsdatters pb. Anne Lisbeth 7 39
17111805 Enken Maren Larsdatters gb. Cornelius 8
19121805 Enkemand Halvor Andreassens søn Ole 1
12011806 Jacob Tronsens enke Lisbeth Pedersdatter 80
26011806 Ole Olsen og h. Siri nJohannesdatters gb. Tron 2 26
10021806 Peder Pedersen Junior 29
24021806 Even Hermansen og h. Agnete L. Olsdatters gb. Ole 1
04031806 Lars Heyestads enke Karen Guttormsdatter 68
25041806 Carl Coch og Christine Knudsens pb. Caroline Christine 6 39
27041806 Christen Bruseths h. Marthe Jonsdatter 36
31051806 P. N. Sørensens enke Anne Marie Nenseth 56
25061806 Peter Hnasens h. Gunnild Marie Pedersdatter 40
01071806 Anders Madsen 69
15071806 Thom Blehrs søn Fredrich Christian 3
29071806 Ole Olsen og h. Siri Johannesdatter gb. Ole 1
17081806 Abraham Guttormsens søn Anun 1
14101806 Jens Christopher Olsens pb. Anne Margrethe 39
30101806 Johannes Jacobsen 67
01111806 Tollef Hansens h. Karen Olsdatter 49
18111806 Truls Sørensen 79
20111806 Peder Isachsen 50
29111806 Jacob Hansens søn Anders 7
11121806 Lars Pedersens h. Karen Maria Jacobsdatter 75
19121806 Even Hermansen og h. Agnete Laurine Olsdatters gb. Christen 20
25011807 Narve Christensens pb. Karen Marie 7
01021807 Hans Nilsen og h. Marthe Hansdatters gb. Nils 2
02021807 Enken Magnil Salvesdatter 60
06021807 Enken Ragne Nilsdatter 71
15021807 Hans ????? 40
21021807 Enken Marie Ellefsdatter 61
22021807 Narve Christensen og h. Maria Elisabeth Pedersdatters gb. Peter 3 ¼
25021807 Tolev Olsens h. Marthe Marie Johannesdatter 47
09031807 Anders Gertsens h. Grethe Marie Larsdatter 60
14031807 Hans Jensen 21
18031807 Peder Olsen 30
20041807 Christen Christensens h. Sara Cathrine Larsdatter 32 ½
22041807 Skomager Even Hermansen fød i Christiania 29
02051807 Peder Anonsen og h. Anne Marie Knudsdatters gb. Jacob 1 ¼
08051807 Claus Larsen 15
10051807 Enken Margrethe Jacobsdatter Stulens gb. Jacob 8
12051807 Peder Pedersen 73
14051807 Erich Andersen 58
14051807 Anne Nilsdatter 50
16051807 Enken Karen Hansdatter 78
05061807 Kiøbmand Bent Blehrs søn Frederich Christian 3
15061807 Syvert Jacobsen 63
24061807 Henrich Schwartz Skipper fra Embden 44
10071807 Pastor Skankes søn Rasmus Nicolay 2 8
02081807 Søren Jacobsen og h. Anne Kirstine Nilsdatters gb. Knud 1
10081807 Anders Tellefsen Kleps h. Juliane Marie Rasmusdatter Dahl 37
22091807 Hans Larsen og h. Anne Margrethe Larsdatters gb. Hans 4
15101807 Enken Anne Halvorsdatter 74
20111807 Conrad Dahl og h. Marthe Larsdatters pb Anne Christine 2 12
20111807 Enkemand Christen Bruseths pb. Marthe Kristine 1 ½
26111807 Ole Johnsen og h. Margrethe Christoffersdatters gb. John 2 8
28111807 Peder S. Blehr og h. Jacobine O. Larsen pb. Margrethe Maria Blehr 2 ¾
01121807 Erich ?? og h. Anne Thygesdatters gb. Hans 4 ¾
04121807 Peder Eilertsen Høgh og h. Maria Holm pb. Johanne Sarine 1
07121807 Pigen Marie Olsdatter 51
12121807 Enken Inger Forbech 76 8
16121807 Enken Sara Dorthea Petersdatter 57
21121807 Postmester Chrystie og h. Dorthea Zachariassen gb. Lars Schvinth 1 ¼
20011808 Lars Grønnerøe og h. Ingebor Andersdatters gb. Anders 2
20021808 Stoe Larsen ??? og h. Guri Kristine Johannesdatters pb. Karen Gurine 3 ¾
26021808 Anders Amundsen 65
29021808 Madme. Dorthea Chrystie født Zachariassen 34
13031808 Hans Svensen 50
17031808 Hans Isachsen Bugten 60
03041808 Helle Kristine Brendts pb. Juliane Marie 6
01041808 Soldat Torger Gunnersen 20
10041808 Enken Marthe Nilsdatter 70
26041808 Jacob Jonsens h. Margrethe Bentsen 79
28041808 Ole Jørgensen og h. Kristine Christensdatter gb. Jacob 6
01051808 Hans Michelsen og h. Karen Kirstine Pedersdatters gb. Hans 2 ½
05051808 Enken Helvig Abrahamsdatter 77
06051808 Enken Anne Cathrine Olsdatter 68
10051808 Halvor Zachariassen og h. Maren Christensdatters pb. Helene 1 ¼
11051808 Jacob Jonsen 68
12051808 Jens Christoffer Olsen og h. Anne Marie Pedersdatters pb. Jensine Christine 20
25051808 Stoe Larsen og h. Guri Kirstine Johannesdatters gb. Johannes 1 ¼
29051808 Halvor Michelsen og h. Karen Johannesdatters pb. Gunnild 1 ¼
15061808 Anders Jensen Høgh og h. Cathrine Zachariassen gb. Simon Zachariassen 7
24061808 Hans Isachsens enke Anne Marie Michelsdatter 61
26061808 Johannes Erichsen og h. Karen Torstensdatters gb. Isach 22
28061808 Peder Arnesen 75
31071808 Gulbrand Andersen 53
12081808 Nicolai Olsen og h. Inger Knudsdatters gb. Knud 1 36
23081808 John Børresen 57
28081808 Inger Jørgensen 20
30081808 Capellan i Brevig Pastor Christian Richard Skanke 35
31081808 Karen Nielsdatter 64
13091808 Allette Maria Pedersdatter 26
15091808 John Jørgensen 74
18091808 Abraham Guttormsen 54
20091808 Anne Nielsdatter 60
25091808 Hans Gunnersen og h. Margarete Pederdatters gb. Cornelius 11
20101808 Enken Maria Larsdatter 75
30101808 Tønnes Ingebretsen 59
10111808 Gert Jonasen og h. Marte Jacobsdatters pb. Anne Margrethe 5
12111808 Halvor Andersen og afdøde h. Maren Maria Nilsdatters gb. Nils 10
27111808 Lorents Halvorsen 65
04121808 Fredrik Toresen 86
06121808 Hedvig Halvorsdatter 60
14121808 Jan Olsen og Kirsten Rasmusdatters gb. Rasmus 20
17121808 Elias Tronsen 84
20121808 Svend Hanssen 82
21121808 Jan Olsen h. Kirsten Rasmusdatter 45
28121808 Søren Sunds kone Elen Monsdatter 35
02011809 Ole Olsen Bang 30
06011809 Else Knudsdatter 63
10011809 Enken Cathrine Christensdatter 70
13011809 Anders Jacobsen 62
22011809 Ole Jørgensen og Stine Christensdatter gb. Jørgen 2 2
26011809 Skipper Paul Gulbransen – død i prisonen? 40
31011809 Karen Maria Knudsdatter 60
31011809 Lars Larsen og Ingeborg Marie Olsdatters dødfødtepb.
01021809 Halvor Zachariassen og Marie Christensdatter gb. Lorentzius 6
02021809 Stine Christensdatter 40
04021809 Knud Olsen og Maren Pedersdsatters pb. Maren Dorthea 8
04021809 Soldat Kittel Gundersen 29
09021809 Enken Anne Christine Kittelsdatter 58
12021809 Jacob Jacobsen og Anne Rasmusdatters gb. Rasmus 8
18021809 Ole Torkelsen og Anne Kirstine Jacobsdatters pb. Ingeborg Dorthea 1
20021809 Martha Hoff 49
26021809 Erik Madsens kone Anna 48
26021809 Enken Anne Hansdatter 38
26021809 Soldat Anders Kristensen af Eidangers 28
27021809 Peter Christiansen 18
27021809 Karen Larsdatter 30
03031809 Niels Cocs kone Martine Jorbak 61
05031809 Enken Else Sørensdatter 70
05031809 Enken Margrethe Bjørnsdatters pb. Birte Maria 5
14031809 Gunder Gundersen 60
18031809 Lars Andersen 48
18031809 Dansk skipper Søren Larsen og h. Susanne Dams gb. Lars Andreas 3
26031809 Hans Jansens kone Aasthe Olsdatter 30
28031809 Martha Cathrine ??? 55
28031809 35
29031809 Enken Ingeborg Ingebrightsdatter pb. Helje 16
29031809 Gundersen Hans 5
30031809 Solve Abrahamsen og Ingeborg Nilsdatters gb. Abraham 1
30031809 Anders Christiansen 70
01041809 Skipper Søren Larsens kone Susanne Andersdatter 26
02041809 Pigen Anne Larsdatter 34
11041809 Hans Anunsen og h. Margrethe Pedersdatters pb. Birte 2
12041809 70
21041809 Anne Bugge 38
23041809 Skomager Andreas ?? og h. Rebekka Tronsens pb Audil Christine 1 22
23041809 Anne Larsdatters uægte pb. Anne 5 22
28041809 Enken Margrethe Biørndatter 38
28041809 Hans Hansen 13
02051809 Karl Jonasen og h. Ingeborg Hansdatters pb. Grethe Marie 3
03051809 Margrethe Biørnsdatters søn Ole 12
07051809 Jacob Jacobsen og h. Anne Rasmusdatters pb. Ingeborg 12
07051809 Niels Killelsen og h. Ingeborg Larsdatters pb. Aaste 4
11051809 Marie Cathrine Olsdatter 60
12051809 Enke Cathrine Cudrio 71
14051809 Lars Olsen 39
14051809 Pigen Maren Andersdatter 18
14051809 Gunild Jonsdatters uægte gb. 25
21051809 Enken Maria Eriksdatter 55
25051809 Jon Knudsens kone Anne Heljesdatter 38
25051809 Niels Kittilsen kone Ingeborg Larsdatter 40
25051809 Johannes Erichsen 32
29051809 Pigen Karen Andersdatter 38
29051809 Soldat Aanon af Vestenfieldske 34
06061809 Johannes Christensen og Maren Torkelsdatter gb. Christian 2
07061809 Nils Olsen og Maren Margrethe Jacobsdatters pb. Maren 4
07061809 Enken Birte Eriksdatter 70
08061809 Knuud Hobek og Anne Johannesdatter gb. Thomas Martinius 3
08061809 Pigen Maren Anfinnsdatter 80
11061809 Pigen Marta Olsdatter 28
18061809 Enken Maren Jonsdatter 60
22061809 Pigen Karen Kristine Johannesdatter 75
25061809 Lars Christensen og Maren Siversdatters pb. Kirsten 5
27061809 Pigen Anne Maria Hansdatter 24
02071809 Jens Olsens kone Anne Isaksdatter 60
14071809 Ole Olsen Ørn og Sara Jakobsdatters gb. Hans Jakob 2
16071809 Enken Clarin Jacobsdatter 46
18071809 Østen Falk 70
28071809 Købmann Hans Larsen født i Sk??? 20
29071809 Pigen Anna Catarine Olsdatter 29
01081809 Enken IngerOlsdatter 43
17081809 Jacob Dankerdsen 68
19081809 Enken Kirstine Nielsdatter 46
28081809 Enken Else Maria Sørborg 60
05091809 Frans Karlheien og Martha Kirstine Langstrans pb. Margrethe Elisabeth 7
09091809 Jon Biørnsens gb. Ole 6
10091809 Ole Sands kone Anne Jensdatter 60
14091809 Peder Martinsen og Inger Lauretzdatters gb. Lars 2
20091809 Jens Bergs kone Kirstine Marie Schetman 38
04101809 Peder Knudsen og Anne Helene Trulsdatters gb. Anders 2
11101809 Enken Karen Bolette Blom 54
15101809 Halvor Tronsen og Anne Andersdatters pb. Andrea 16
27101809 Niels Eriksen og Johanne Andreasdatters gb. Andreas 1 16
12111809 Enken Karen Gundersdatter 70
16111809 Bent Pedersen 60
16111809 Peder Larsen 73
19111809 Frans Karlheien og Martha Kirstine pb. Ellen Kirstine 3
05121809 Margrethe Hansdatter 60
08121809 Niels Heiestad og Karen Jacobsdatters pb. Maren 4
10121809 Asmund Andersen og Ingeborg Sørensdatters gb. Søren 1
22121809 Anne Marie Pedersdatter 62
01011810 Sara Pedersdatter 60
01011810 Ingeborg Karine Andersdatter 3
03011810 Controlleur Christen Karlsen Barkl?? 53
28011810 Anne Marie Thiis 60
24021810 Isabella Chatharine Grubbe 50
27021810 Karen Laurine Larsdatter 19
04031810 Peter Johannesen 12
10031810 Under-Toldbetient Peter Andersen Brih 57
05041810 Elisabeth Marie Johannesdatter 80
06041810 Ole Johannesen 29
13041810 Madam Aase Helene Ruberg 57
15041811 Tyge Tollefsen 2
29041810 Jacob Larsen 2
29041810 Karen Marie Sørensdatter 19
09051810 Jacob Nielsen Grimstad 9
25051810 Louise Jonasdatter 40
03061810 Niels Andersen 42
02081810 Kirstine Høst, enke 76
03081810 Jensine Maie Skaaning 4
05081810 Gunild Andersdatter 60
10081810 Mads Jensens kone Anne Marie 50
29081810 Jacob Eriksen 5
30081810 Marie Karine 4
03091810 Enkemand Ole Hansens søn Hans fra Langesund Druknet 9
12091810 Hedvig Halvorsdatter 6
23091810 Oline Hansdatter 6
01101810 Pigen Marie Jonsdatter 60
02101810 Enken Kirsten Olsdatter 70
04101810 Beathe Catrine Amundsdatter, Anders Halvorsens hustru 48
10101810 Isak Andersen 12
14101810 Enken Mette Olsdatter 80
04111810 Pigen Mette Bruun 60
17111810 Hans Tønnessen og Dorthe Larsdatters dødf. Søn
18111810 Torger Pedersen 75
27111810 Jakob Jakobsen 12
16121810 Inger Karine Halvorsdatters gb. Halvor Pedersen 12
24011811 Fredrikke Christine Blehr 4
01021811 Jensine Marie Nenset 38
07021811 Johannes Jakobsen 2
11021811 Karen ??? Stoesdatter 1
12021811 Johannes Hansens og Johanne Matsens dødf. Gb.
27031811 Enken Catharine 60
17041811 Ole Olsen 62
18041811 Ole Helgeroens datter Anne 2
26041811 Jacob Andersen 53
26051811 Søren Halt 46
31051811 Lars Olsen 78
09061811 Enken Karen Pedersdatter 70
10061811 Hans Pedersens datter Inger Marie 9
05071811 Jensine Jacobine Bartholomeus 26
05091811 Enken Karen Kirstine Dam 55
08111811 Thomas Blehrs gb. Jens 8
19121811 Bent Blehrs gb. Marthin 12
04011812 Peder Larsens gb. Lars 4
16021812 Johannes Hansen og Johanne Pedersdatters hj.døbte pb. Karen Gurine 1
02031812 Høkan Ole Sørensen 63
20031812 Pastor Rynnings datter Engelke Marie 2
13041812 Kiøbmand Thomas Blehr 36
03051812 Maren Jensdatter Frogner 32
30061812 Enken Anna Johanne Volf 84
30061812 Martha Hansdatters uægte barn Sicilie 16
30061812 Anders Abrahamsen 42
11101812 Morten Blekebakken 60
21101812 Maren Johannesdatter 28
01111812 Christine Fuglesang 60
06121812 Abraham Larsen 14
20121812 Anders Larsen 1
03011813 Anna Lisbeth Johannesdatter 60
04011813 Madm. Annichen Mathea 34
05011813 Amund Jonsen 28
07011813 Enken Magrethe Andersdatter 60
24021813 Torgrim Taraldsen – drebt lig fale i Vandet 24
24031813 Hans Frogners kone Johanne og hendes dødfødte pb. 38
03051813 Anders Halvorsen 2
06051813 Anna Helene Isaksdatter 16
17051813 Lars Petersen 3
17051813 Ole Poulsen 44
19051813 Enken Karen Jørgensdatter 75
01071813 Karen Gurine Rasmusdatter 20
26081813 Amund Hob???s kone Anne Johannesdatter 44
05091813 Enken Katrine Larsdatter 50
10101813 Enken Sidsel Nielsdatter 80
10101813 Enken Kirstine Larsdatter 83
21101813 Pigen Sidsel Marie Johannesdatter 60
22101813 Ole Grubbe 77
22101813 Hans Abraham Andersen 60
09111813 Jesper Olsen 67
21111813 Kirsten Pernille 3
22121813 Maren Pedersdatter 55
16011814 Sondre Olsens hj.døbte gb. Ole 2
16011814 Skomager Søren Jakobsen 64
06021814 Else Marie Larsdatter 30
13021814 Jakob Christian Larsen 8
05031814 Ole Larsen Blegebakken 64
22051814 Karen Marie Hansdatter 55
01061814 Matros Jens Jacobsen 62
26061814 Margoth Mikkelsdatter Rasmusdatter 59
16071814 Enken Kirsten Olsdatter Riis 67
17071814 Inger Kirstine Hansdatter 15
31071814 Elen Nielsdatter 53
01091814 Anne Kirstine 5
06101814 Anne Nielsdatter 60
25101814 Mari Larsdatter 60
26101814 Enken Kirsten Ørn 80
30101814 Enkemand Rasmus Andreasen 45
06111814 Ole Nielsens gb. Niels 5
06111814 Anne Marie Stenersdatters uægte og udøbte pb. 3
25111814 Karl Julius Blehr 4
28111814 Maren Torgersdatter 63