| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I FRANKS AVSKRIFTER I


 

Brevik kirke – Oversikt over døde i perioden 1786 – 1800

Avskrift av Frank Johannessen


Rettet av Jørn Olsen

 

Brevik kirke - oversikt over døde 1786 – 1800

Alder

Dato

År

Uker

Dager

24011786

Anne Serine - Mats Jansons

4

25011786

Jan Olson

55

26

17021786

Mari Jonsd.

86

10031786

Michel Gertson

60

01041786

Christense Jacobsd. - Johannes Larsons kone

50

02041786

Hans Petter - Haagen Olsons gb.

4

39

28041786

Tosten Tostens.

3

09051786

Maren Larsd. - Eric Christens. Esas kone

23

25051786

Thor Hanson

36

31051786

Hans Tronberg

65

17061786

Inger Larsd. - Nils Andersons kone

50

21061786

Maren Høg - Aners Ericsons datter

27

22061786

Margrete Jonsd. - Jørgen Jonsons enke

86

12071786

Tollew - Lars Kittilsons - drukned

13

13081786

Nils Brun Hattemager

49

13081786

Cicel Jørgensd.

50

19081786

Jacob Jacobs. - Anne Marie Jonsd. Uægte barn

7

06101786

Lauritz Nils. – Hans Lauritsons fra Arøeskiøting

10

27101786

Simon Dams dødf. Gb.

08111786

Maren Pedersd. – afg. Peder Hejestads

9

16111786

Anne Halvorsd. - Halvor Sørensons

8

18111786

Hans Sørensons - Søren Hansons

11

19111786

Ole Anfinsson

70

23111786

Jfu Dorthe Hedevig Hofgaard

73

04121786

Hans Jacobs. Birkøe

56

07121786

Helvig Maria - Christopher Holms

2

26

24121786

Anne Marie - Petter Bødkers

16

26

24011787

Jacob Jørgenson Møller – drukned

18

03031787

Kisten Sørensd. Hesselberg - Andreas Fagerholms kone

61

11031787

Mads Jans. Pb. Abigail

3

13031787

Ole Scheebs - Daniel Ericsons

1

16

31031787

Isac Peders.

66

01041787

Isac Sørenson - Søren Sørensons

2

26

17041787

Boletta Frederica Borse

2

15041787

Gunil - Brynol Guttormsons

11

29041787

Inger Isacsd. - Michel Torsons enke

65

02051787

Kittel Rasmuson - afg. Rasmus Segelmagers

3

26

03051787

Johanne Larsd. Kaas

21

04051787

Christopher Holm

33

15051787

Marte Dorthea Hansd.

24

16051787

Gregers Ferdinand Schurman

20

20051787

Liwe Gundersd.

80

24051787

Marte Olsd. - Siwert Jacobsons kone

36

03061787

Jacob Sørens.

48

05061787

Skipper Christen Lars. Hwistendals hjemmed. Lars

1

23061787

Anne Jørgensd. - Peder Gundersons kone

59

26061787

Gunbiør Tosdensd. - Anders Gundersons kone

67

17071787

Christen Sørens.

39

01081787

Peder Nilson

52

26081787

Sven Michelson

30

29081787

Lorenz - Ole Pedersons

8

30091787

Halvor Olsons dødf. drengebarn

07101787

Jørgen Andersons dødf. drengebarn

10101787

Walbor Torsd. - Tor Jensons datter

24

13101787

Gunil Kistine - Hans Christian Jørgensons

1

26

13101787

Karen Marie – Gulbran Andersons

6

26101787

Maren Margrete Sørensd. - Nils Andersons kone

36

30101787

Guri Mathisd. – Rasmus Pedersons kone

33

30101787

Hendes dødf drengebarn (Maren Margrete Sørensd.)

11111787

Christen Nilsons dødf. drengebarn

19111787

Kari Jensd. – Gunder Gundersons kone

60

02121787

Maria Margrete Borse

1

28121787

Amun, Jørgen og Anne - Elen Amunsd. Uægte hjemmedøbte barn

3

10011788

Karen - Aslac Gundersons

10

30011788

Anne Kistine - Peder Isacsons

6

02021788

Lisbeth Jørgensd. Biønnes

19

12021788

Daniel Ericson Scheebs

47

22021788

Gert Jons. - Jon Olsons

22

22021788

Johanne Margrete i samme kiste – Aase Kystolsd uægte barn, døbt i Langesund

2

4

29021788

Anne Kistine Jørgensd. Biønnæs

29

12031788

Anne Jørgensd. – Nils Tygesons enke

60

17031788

Anne Elisabeth – Jon Thomasons

6

26

26031788

Gustava Adolphsd. Giøs – Fridric Temsons kone

38

14041788

Gøril Olsd.

66

19051788

Jørgen Chrystie

30

20051788

Søren - Ole Christophersons

6

30051788

Ambor - Anun Jacobsons

1

13

03061788

Anne Olsd. - afg. Jacob Haraldsons enke

66

11061788

Nils - Torger Pedersons

2

19061788

Anders Sørens. Høbeck

70

20061788

Nils Christenson

5?

11071788

Dorthea Coch

7

25071788

Johanne Pedersd. - Isac Pedersons enke

86

01081788

Jacob Nils. Hauset

50

30081788

Christen Lars. Hwistendals dødf. Gb.

31081788

Eric Erics. - Karen Jensd. Uægtre barn

26

16091788

Inger Maria - Kiel Olsons. Datter

22

07111788

Ole - Ole Hansons

39

12111788

Ole Christenson Borger

33

20111788

Soldat Stener Gullicson Rue af Hitterdal

34

22121788

Dorthe Marie - Eric Engebrictsons

11

27121788

Gulbran Andersons dødf. Pb.

30121788

Abraham Nærsæl

70

02011789

Halvor Anders.

50

08011789

Kisti Sørensd. - Jacob Hægs h.

66

13011789

Abigael Andersd. - Ole Christensons kone

65

14011789

Gunil Sørensd. Hellerøen

75

20011789

Anne Kistine Langerøen - Ole Dals

46

22011789

Lars Hans. Hejestad

55

26011789

Guri Leworsd. Føjel

60

02021789

Karen Maria Pedersd. Uægte gb Peder

2

03021789

Gunder Wraals.

46

07021789

Sivert Jacobs. Dødf. Gb.

08021789

Hans Ols. Rød

5?

18021789

Else Jensd. Uægte pb. Karen

16

27021789

Jens Jørgen Christopherson

62

03031789

Anniken Margrete - Hans Nils.

11

05031789

Birte - Søren Marcusons

2

26

15031789

Eilert Torbjørnsons dødf. Gb.

20031789

Anders Ols.

25

26031789

Anne Andersd. - Isac Jørensons kone

61

28031789

Jørgen Anders.

44

01041789

Bodil Andersd. -

31

03041789

Ole Knudson

74

06041789

Anne Jacobsd.

76

15041789

Jacob Sørenson Skomager – drugned i ???

6?

17041789

Christen Christenson Brusæt

9

18041789

Nils Michael

12

23041789

Helje Jensd. - Rasmus Jørgensons kone

46

09051789

Margrete Olsd. - Rolf Torsons kone

58

09051789

Petter Pandrup

84

15051789

Bernt Jens. Sund

64

15051789

Amun Petter Berntson

29

22051789

Jfr. Susanne Halvorsd.

30

29051789

Maria Edmunsd. - Anders Hobers enke

64

21061789

Christen Larson - Lars Christensons

2

25061789

Karen Jacobsd. - Nils Ols. Kone i Gerpen

52

28061789

Johannes Michelson

26

09071789

Christence Andersd. - Lars Christensons kone

22

15071789

Gunil Pedersd.

39

26071789

Christen Nilson Jysk.

65

02081789

Cathrine Hansd. - Jens Justens enke

50

16081789

Ragnil Christensd. - Brynol Guttorms. Kone

3?

19081789

Rasmus Jørgenson

54

19081789

Cicel Sørensd. Drugned

28

02091789

Marte Olsd. Jordmoder

72

04091789

Karen Johanne - Aslac Gundersons

18

06091789

Lars Haralds. Kiørholt

62

06091789

Harm Jans. Styrmand og skipper Gartrand Boon af Groningen

39

23091789

Margrete Hansd. - Jacob Peders. Kone

6?

04101789

Anders Ols. - Anne Barbara Larsd. Uægte barn

7

09111789

Karen Pedersd. - Nils ???s kone

58

11111789

Nils Ols.

57

14111789

Kaj Kajson - Birte Christine Andersd. Uægte barn

1

6

23111789

Lars Nils.

56

23111789

Inger Amunsdatter - i uægte barns fødsel

23

17121789

Lars Jons. - Jon Fæsets

20

12011790

Inger Amunsd. Uægte gb. Ole

8

17011790

Laurentze Larsd. - Søren Jons. Enke

68

19011790

Lauritz ??tenfeldt Regiments Qvarter-Mester

60

04021790

Nils - Gunder Andersons

9

13021790

Inger Giertsd. - Abraham Isacs. Kone

57

13021790

Ludwig Albricts. Blæhr

14

26

06031790

Kisti Jonsd. - Jon Fæsets kone

29

06041790

Skipper Hans Laurits. Bødker fra Eræskiøbing drugned

46

18041789

Anne Larsd. - Torbiørn Torbiørnsons kone

60

18041790

Anders Gunderson

78

28041790

Anne Margrete - Jens Jacobsons

2

26

01051790

Jfr. Anne Marie Hichman

51

30

05051790

Ingebor Torgrimsd. - Nils Johannssons kone

5?

30051790

Owel Kittilsd.

6?

03061790

Marte Dorthea - Jacob Amuns.

1

06061790

Christopher - Søren Jacobsons

12

26

10061790

Christen - Anders Kogerswolds

2

11061790

Mari Drengsd. - Lars Larsons enke

6?

13061790

Anders Jacobs.

25

13061790

Søren Jacobs.

23

07071790

Inger Johanne - Eric Engebricts.

4

39

10071790

Lars Schwinds

89

20

30071790

Nils - Ole Nilsons

2

09081790

Søren - Lars Olsons

1

39

21081790

Nicoline - Christen Tyses

9

21081790

Anne Jensd. - Ane Maria Larsd. Uægte barn

39

22081790

Skipper Anders Erics. Scheebs

56

17091790

Elen Gunille - Hr. Jens Holmbus

1

26

21091790

Isac Lønnebakke

70

25101790

Anne Christine Larsd. - Jacob Jacobs. Kone

22

22111790

Dorte Michelsd.

23

26111790

Marte Jonsd. – Jens Jørgen Peders. Kone

27

28111790

Ingebor Knudsd. - Christen Brsæts kone

49

29111790

Mette Christine - Jacob Jacobsons datter

7

04121790

Anne Knudsd. - Jon Jens. Enke

52

13121790

Madme. Elen

68

13121790

Guttorm - Brynol Guttorms.

7

27121790

Jacob Nils. I Gropen

26

30121790

Eric Lars. Fæset

58

20011791

Lars - Christen Brusæts søn

6

17021791

Anne - Jon Hansons

17

24021791

Agnete Hansd. - Nils Bernsons enke

5?

01031791

Christen Jens. Ris

32

07041791

Jacob Olson under uløkelig hendelse i skauen

54

20051791

Petter Bents. Album

62

02061791

Inger Kystolsd. - Ole Knudsons enke

76

26061791

Marte Olsd. - Rejer Pedersons enke

51

23071791

Else Olsd. - Nils Jenson enke

73

29071791

Ingebor Margrete - Lars Larsons

9

07081791

Margrete Olsd. - Ole Olsons enke

68

04101791

Marte Torsd. - Sven Hansons kone

7?

07101791

Michel - Isac Michelsons

3

16101791

Ragnil - Gulbran Andersons

7

20101791

Anders Isacs.

86

21101791

Jens Halvors.

77

21101791

Ane Margrete Larsd. – Maren Ericsd. Uægte pb.

1

7

30101791

Anun - Torger Peders.

10

26

04111791

Abraham Christophers. Manal

22

10111791

Maren Johanne Larsd. - Lars Nilssons Kone i fødselssmerter

32

12111791

Johannes - Adolph Sellings

36

13111791

Hans Isacsons hjemmedøbte pb. Karen

1

04121791

Birte Marie - Anders Torsons

6

02011792

Anne Larsd. - Halvor Bergs kone

57

15011792

Jacob Olson

57

24011792

Johanne Larsd. - Johan Holms kone

29

28011792

Gunil Tønnesd. - Hans Imersons kone

60

19021792

Hendrica - Lovise Jonsd. Uægte barn

8

24021792

Hans Nils. Traaholt

36

31031792

Dorte Christophersd. - Nils Sands kone

50

22041792

Boel Haglandsager

70

01051792

Sidsel Isacsd. - Søren Jacobs. Leerstangs kone

36

02051792

Kisti Isacsd. - Abraham Sortedals kone

30

12051792

Anne Maria - Søren Jacobs. Leerstangs

3

27051792

Knud - Søren Jacobs. Leerstangs

6

07061792

Helias - Adolph Sellings

3

14071792

Anne Mathea Hejesd. Fra Scheen uægte gb. Hans Andreas

13

04081792

Cicel Hansd. - Jacob Johansons kone

28

21081792

Madme. Ingebor Olsd. Scheebs

72

16091792

Karen Jacobsd.

10

29091792

Karen - Giert Miccchels.

2

13

12101792

Ane Marie Bergsd. - Michel Amuns. Sigtesøes kone fra Langesund

34

23111792

Ane Hansd. - Peder Hejestads enke

50

16121792

Ingebor Tromp

5?

28121792

Ole Jans. - Jan Olsons

10

04011793

Marte Larsd. - Lars Brusæts

20

26011793

Anders Døwig

7?

04021793

Mette Karine - Abraham Sortedals

2

04021793

Karen Kistine - Peder Isacs. Og Kisti Larsd.

2

08021793

Thora Andersd. - Anders Ewensons kone

54

03031793

Christen Isacson

5?

11031793

Johannes - Adolph Sellings

1

19031793

Jonas Fælenstrøm

73

20031793

Johan Henric Resok Budde

2

15041793

Truls Arnolds.

53

20041793

Marte Andersd. Burwald

44

26041793

Lars Nils.

61

08051793

Nils Hermans. Wiibe

2

26

10051793

Birte Maria - Hans Isacs. Hjemmedøbte pb.

2

14051793

Jørgen - Hans Christian Jørgensons

26

01071793

Ingebor Maria - Ole Hansons

1

26

03071793

Ole Tellews.

55

03061793

Nils - Johan Petter Larsons

13

20061793

Gulbran Anders. Og Karen Maria Hansd. Hjemmedøbte pb. Anne

1

23061793

Anne Margrete - Jon Hansons

40

03071793

Anne Sophia - afg. Ole Unnebergs

3

13

25071793

Elisabeth Maria - Guttorm Olsons

3

11081793

Christopher - Halvor Sørensons

40

30081793

Sara - Peder Olsons

14

06091793

Anders - Eric Andreas Isacs.

2

06091793

Sewerine Frederica Borse

10

14091793

Cicel Olsd. - Jacob Pedersons kone

66

14091793

Mari Ewinsd. - Jacob Jens. Enke

76

19091793

Rasmus - Isac Michels.

10

22091793

Johanne Tostensd.

82

25101793

Kisten - Ole Nilsons

20

26101793

Peder Gunderson

79

04111793

Helene Olsd. - Zacharias Andersons kone

74

17111793

Kari - Ole Anfinsons enke

60

05121793

Birte Christine Rolfsd.

32

22121793

Marius Pederson

53

27121793

Johanne Gundersd. - Hendric Hansons kone

62

30121793

Tolli Olson 2 hjemmedøpte gb. Ole og Christopher

2

02011794

Christen Olson

64

15011794

Jon Anderson - Anders Kogerswolds

10

22021794

Dorthea Coch

14

26021794

Christen Skavrager

63

02031794

Sophie Ødewald

77

04031794

Jacob Pederson Hag

68

28031794

Lene Taraldsd. Eeg

21

04051794

Ole Anders.

64

04051794

Hans Simons.

56

06061794

Jockum Borses dødf. Pb.

06061794

Ingebor Andersd. - Lars Kittelsons kone

63

09061794

Lars Sørenson

3?

10061794

Hans Isacsons hjemmedøbte gb. Hans

15061794

Kisti Torsd.

68

27061794

Birte Hansd. - Hans Isacsons

3

06071794

Jacob Peders. I Bakken

6?

27071794

Cicil Maria - Søren Leerstangs

2

06091794

Isac Lars. Dalen

78

25091794

Kittil - Johan Holms

4

05101794

Mette Maria - Gunil Maria Olsd. Uægte barn

14

06101794

Nils Jenson Sand

6?

14101794

Johannes Larson

67

14101794

Anne Pettersd.

6?

30111794

Sibilla

6?

11121794

Kisten Michalsd. - Søren Leerstangs kone

3?

23121794

Christen Hierm

3?

02011795

Anne Jonsd. - Hans Amuns. Kone i barselseng

25

11021795

Hans Knuds. Lind

30

12021795

Anne Birthea - Hans Amuns. Pb.

6

27021795

Anders Kogerswolds hj.døbte pb. Anne

10

01031795

Hendric Hanson

60

02031795

Isac Larson

72

03031795

Kari Jørgensd. - Ole Olsons kone

68

03031795

Lisbet Larsd.

63

06031795

Karen Torsd.

90

27031795

Bodil Gregersd. Winter

38

04041795

Halvor Sørenson

4?

01051795

Peder Nilson - Nils Pedersons

2

26

09051795

Karen Jacobine Coch

7

30051795

Peder Williamson

45

20051795

Sara Dorthea - Nils Kittilsons

1

26

21051795

Knud - Michel Nilsons

12

28051795

Marte Catrine Berg

29

06061795

Jacob - Albert Jacobsons

9

07061795

Abraham Jacobson

40

08061795

Karen Larsd. - Anders Jacobsons kone

29

10061795

Abraham Brun Skomager

42

05071795

Rachel - Engelbricht Werdtes datter

3

19

09071795

Taral Olsen Eeg

57

26081795

Ingebor Maria - Ole Hansons

2

12091795

Isac - Eric Andreas Isacsons

12

22091795

Jacob - Anders Moogendsons

39

02101795

Søren Olson af Porsgrund Drugned

48

04101795

Jacob - Halvor Zachariasons

3

25101795

Abraham - afg. Søren Hansons

1

16111795

Michel Svenungson

72

27111795

Ole Nilson Sandøe

42

29121795

Anne Stoesd. – Lars Johannesons enke

97

8

02011796

Inger Pauline Paulsd. - Inger Isacsd. Uægte barn

26

30011796

Anne Olsd. - Lars Jonsons kone

37

19021796

Nils Olson - Ole Nilsons søn

2

26

05041796

David Chrysten Nilson

42

10041796

Kari Gundersd. - Jon Nirisons kone

69

11041796

Jfr. Ane Kistine Pedersdatter

22

01051796

Nils Anders. Murer

47

13051796

Peder Nils. Hejestad

4

13

19051796

Helge Amunsdatter

75

20051796

Halvor - Giert Maidels

26

30051796

Karen Jørgensdatter

52

03061796

Karen Giertsdatter Dam

85

14061796

Simon Wiborgs hjemmedøbte gb. Jacob

2

20061796

Mari Burvald

70

23061796

Nils Anders. Kogerwold

6

03071796

Ole Larson Kiørholt

17

10071796

Christian Aarup

28

19081796

Jacob Anderson Biønneses dødf. Pigebarn

30091796

Karen - Halvor Andreasons

2

30091796

Madme. Mary Glower - Jens Forbechs kone

35

17111796

Zacharias Burwald

60

05011797

Jacob Nilsen

35

06011797

Ole Rasmuson Hasler

56

13011797

Nils Ols. Ouens og Ingeborg Jacobsdatters gb. Laers

13

25011797

Ole Jonsøn Drammen

1

12

28011797

Ingeborg Andersdatter fra Sætret

60

31011797

Svend Hansøn Fuglesang

70

13021797

Metthe Kirstine Jensd.

42

26021797

Ole Tollevsons enke Anna

70

02031797

Amund Jacobson - Jacob Amundsøns søn

19

09031797

Isach Lønnebakens enke Inger Nielsdatter

71

17031797

Bent Mannas kone Maren Andersd. Reich

78

22031797

Ingeborg Maria Olsdatter

30

03041797

Anders Anderson - Anders Andersøn søn

5

03051797

Pernille Jacobsdatter - Ole Nilsons

34

05051797

Giertrud Hansdatter - Jon Kiøstolfsons enke

64

16051797

Ingeborg Nielsd. - Niels Knuds. Datter

1

26

18051797

Jon Anderson - Anders Jonsons søn

5

26

18051797

Ole Anundson – Anund Ols. Søn

14

29051797

Kirsten Giertsd. – Anders Gundersons kone

60

02061797

Hr. Postmester Hans Chrystie

77

07061797

Jacob Pederson

71

08061797

Ingeborg Margrethe Andersdatter

1

6

09061797

Halvor Andersons hjemmedøbte gb. Andreas

1

12071797

Inger Dorthea Hansdatter

1

19071797

Jens Halvorsons enke Annichen Jacobsd.

76

03081797

Jonas Jernstrøms enke Margrete Jacobsdatter

56

09091797

Hr. Hans Holm

69

22091797

Ole Andersons enke Marthe Amundsdatter

60

12101797

Maren Elisabeth Jacobsdatter

14

07111797

Peder Pederson

10

15111797

Peder Isachson

53

15121797

Thor Jenson

76

21121797

Lars Blegebachens enke Anne Jacobsdatter

80

22121797

Ole Christenson

6

09011798

Lars Abrahamson - Anders Abrahamsens søn

12

30011798

Thyge Tellefson

60

14021798

Aaste - Niels Kittelsons datter

10

16021798

Ole Erichsons kone Johanne Svendsdatter

70

23031798

Mickel Nielsons kone Kirsten Maria Isachsdatter

01041798

Peder Eylertsens søn Hans Biegels

1

24

17041798

Guttorm Olsens kone Aase Maria Jacobsdatter

43

22051798

Inger Karine - Hans Isachsens datter

6

23051798

Kjøbmand Jan Hinderich Bult fra Groninger-land

25

05071798

Madame Dorthea Testmand

98

6

12071798

Jens Gravas kone Sara Jacobsdatter

62

24071798

Hans Michelsens søn Michel

14

12081798

Andreas Johannesen Ørqvists datter Malene Marie

6

24

14081798

Ole Husmans enke Kirstine Larsdatters søn Lars

17

05091798

Inger Halvorsdatters uægte barn Inger Pauline

9

07101798

Anders Andersen Øvald og h. Anna Marit Jonsdatter pb. Sophia Hedvig

1

24

25101798

Bendt Schoubyes kone Alet Sørensdatter

40

17111798

Anders Jensen og h. Ana Elise Simonsdatter dødf. Gb.

23111798

Ole Jørgenson og h. Christine Christiansd. Pb. Helvig Georgine

9

25111798

Jacob Dam

60

04121798

Lars Christensen og h. Maria Sivertsd. Gb. Sivert

4

16121798

Lars Olsen og Astri Gundersdatters pb. Anan Margreta

24

16121798

Ragnild Haagensdatter uægte pb. Jenslaurine

8

22121798

Peder Cogersvolds h. Kari Christensdatter

63

13011799

Christen Brusæts søn Christen

4

22011799

Ellef Thronsens h. Birte Jacobsdatter

44

13021799

Isach Thorsen

63

22021799

Ole Jonsen og Margrete Christophersdatters barn Jon

19

18041799

Anders Jensens h. Ana Elise Zachariasson

21

26041799

Engelbret Schoustads enke Helje Larsdatter

90

27041799

Rasmus Hanson og h. Kirstine Jensd. Pb. Anna Kirstine

24

07051799

Anders Bjørnesons enke Karen Jacobsdatter

77

07051799

Gert Michelsen og h. Maria Pedersdatter pb. Maria

2

26

28051799

Ole Gundersens enke Anna Margrete Christensdatter

75

14061799

Hans Paulsens enke Aniken Kittelsd. Datter Pauline

25

14061799

Anders Kogersvolds og Marta Larsd. Hjemmed. Pb. Anna

1

26061799

Ole Erichsen

80

30061799

Jacob Andersen og Barbra Andersd. Dødf. Pb.

14071799

Erich Andersens enke Dorthe Mogensdatter

60

01091799

Maren Isachsdatters uægte barn Ole

16

25091799

Ellef Tronsens og h. Birta Jacobsd. Pb. Barbara Cecilie

13

05111799

Christopher Halvorsen

46

05111799

Haagen Ols. Og h. Johanne Hansd. Pb. Maren Margrete

1

12

24111799

Ejlert Torbjørns. og Karen Hansd. Gb. Isach

4

29111799

Niels Knudsens enke Ana Barbra Larsdatters pb Ana Gurine

2

18121799

Christopher Halvorsen og h. Ana Anonsd.gb. Anon

1

24011800

Edel Margrete Siversd. Uægte gb. Jon

2

23021800

Christen Olsen Fillestad og Dort: Reg: Christiansd. Pb. Kirstine

1

12

28021800

Guttorm Olsen

53

04031800

Ole Erichsen Ouens kone Kirstine Nielsd.

66

05031800

Taral

50

05031800

Haagen Olsens kone Johanne Hansd.

40

11031800

Alberth Blehr

66

29031800

Simon Wiborg og kone hj.døbte gb. Andreas Christian

3

30031800

Peder Willemsens enke Mari Jensdatter

51

01041800

Ole Dramens enke Ingeborg Olsdatter

40

11041800

Anders Abrahamsen og h. Ingeborg Troelsd.s

24

16041800

Ole Sørensens kone Maren Christensdatter

51

16041800

Jacob Grubbes enke Karen Grubbe

68

24041800

Isach Svendsens enke Ovet Jonsdatter

63

07051800

Jørgen Friderich Schiøtt

77

08051800

Lars Hansens kone Kirsten Torfersdatter

40

09051800

Christen Brusæt og Marta Jonsdatters hj.døbte Ingeborg

14

09051800

Anna Dorte Jacobsdatter uægte pb. Karen Hellene

18

14051800

Ole Hansens kone Anna Andersd. Stavern

48

18051800

Torkel Nielsen Slevollen

68

20061800

Ole Hansen

39

05071800

Søren Jørgensen og h. Maren Thorsd. Gb. Isach

1

26

09071800

Andew Anonsen og h. Marthe Larsd. Gb. Lars

14

10071800

Anon Olsen og Ragnild Olsd. Pb. Sara

22

18071800

Kiel Olsen

66

05081800

Ole Knudsen og h. Berthe Andersd. Ufødte gb.

06081800

Gert Michelsen og h. Maria Bersd. Gb. Michel

1

39

14081800

Lars Hansen og h. Kirsten Torjersd. Gb. Thomas

9

17081800

Enken Cicel Maria Larsdatter

88

19081800

Ole Knudsens hustru Berthe Andersdatter

46

24081800

Jacob Sørensens enke Marie

63

30081800

Dare Abrahamsdatter

63

31081800

Hans Anunsen og Margrethe Pedersdatters gb. Peder

26

31081800

Cornelius Deler og Maren Larsdatter dødf. Gb.

08101800

Karen Bolette Halvorsdatter

21

08101800

Engelbreth Wind

41

13101800

Ole Hansens enkes gb. Lars

26

09111800

Søren Sørensen

62

21121800

Christoffer Jonsen og Anne Christensdatters pb. Ingeborg Christine

18