Min Farfars aner

 

| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

                                                                                                                                   


                                                                                                                                   

 

 

 

Oluf Jørgen Olsen

 

 

 

1.  Oluf Jørgen Olsen, født 27.01.1901 på Løveid på Skotfoss,[1] døpt 17.02.1901 i Solum,[2] død 13.06.1966 på Åsen.

    

     Faddere: Foreldrene, arb. Carl Vasdalen, Gurine Gunulvsen.

 

     Jobbet på Unions papirfabrikk på Skotfoss. Da han og Hjørdis giftet seg flyttet de til Ramberget og leide 2 etg. hos familien Åfoskås. Der er Edle og Hermann født. De flyttet i 1930 til Åfos gård der de leide en leilighet ovenpå i bryggerhuset. De bodde der mens Oluf bygde huset i Gyltemyrveien på Nedre Åsen. Når huset var ferdig flyttet de dit. Lauritz er født på Nedre Åsen.

    

     Han giftet seg 09.05.1925 i Skien kirke,[3] med Hjørdis Marie Larsen, født 31.03.1902 i Duestien i Skien,[4] døpt 06.09.1907 i Skien kirke,[5] død 15.10.1983 på Gjerpen Sykehjem, gravlagt 20.10.1983 på Solum kirkegård.

      

     Faddere: Aslaug Simonsen, Hild... Larsen, fabr.arb, Johannes Larsen.

 

     Hun ble konfirmert i Skien kirke 13. mai 1917. Hun bodde da i Bøgata. Hun står som skofabrikkarbeider da hun gifter seg. Forlovere var Leif L Larsen og Mylle O Olsen.

    

 

 

Foreldre

 

 

 

2.  Hermann Julius Olsen, født 07.12.1859 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[6] døpt 16.12.1859 i Mo kirke,[7] død 11.01.1903 på Sperrebakken på Skotfoss,[8] gravlagt 18.01.1903 på Pollen på Skotfoss.[9]

    

     Hermann ble født på gården Håland u/Elserød i Mo sogn i Sverige 7. desember 1859. Han ble døpt i Mo kirke 16. desember samme år til navnet Hermann Julius. Hans faddere var Carl Hansen og Britta Marie Olsdatter u/Lunderne. Hans far, Olaus, bodde på det lille torpet Håland fordi han var militær. Herman sin mor, Anna Britta, kom fra en plass under Lundane, og hans far var født på Myren u/Gottersrød også i Mo sogn, så Hermann hadde nok mye familie rundt seg i oppveksten. Herman var den fjerde i en barneflokk på ni. Han flyttet med foreldre og søsken til gården Lundane i Mo sogn før han reiste til Norge midt på 1880 tallet.

    

     Her har han truffet sin første kone Inger Gurine Knudsdatter som var fra Åmli prestegjeld på Sørlandet. De første sikre sporene jeg har etter Hermann i Norge er i innflyttingslisten for Barbu sogn ved Arendal i mai 1885. Han kom da fra Froland og flyttet dit sammen med sin kommende hustru, som også flyttet til Barbu fra Froland. Barbu er i dag en bydel i Arendal. De var i 1885 et eget sogn og fikk egen kirke i 1880. Inger Gurine flyttet til Barbu i juli 1885. Hun ventet da barn med Hermann og de fikk sønnen Ole den 29. august 1885. Han var født 6 uker for tidlig og ble døpt hjemme samme dag. Da de flyttet til Barbu flyttet de til Ormevig tror jeg det står i innflyttingslistene, og der blir også denne sønnen Ole født. Han lever bare 8 dager og blir gravlagt som Ole Hermansen.

    

     Hermann og Inger Gurine gifter seg så i Barbu kirke den 16. oktober 1885. Han står da oppført som "ungkarl Stenarbeider Herman Julius Hansen Lysell" og hun som "pigen Inger Gurine Knudsdatter". De var bosatt i Ormevig i Barbu. Han står som sønn av " Visekorporal Olaus Hansøn Lysell" og hun som datter av "Husmand Knudt Olsen Hustuft". Forloverne var "Carl Olausøn Ohrmvigen og Ole Jensen Blokk". Denne Carl Olausøn er nok da bror av Hermann, Calle Olausøn, som flyttet til Arendal i 1883 og giftet seg i Hisøy kirke i desember 1883. Hermann og Inge Gurine bodde da trolig hos dem i Ormvigen. Hermann har da trolig flyttet til sin bror Calle da han reiste til Norge. Hermann og Inger Gurine fikk en ny sønn i 26. juli 1886 som de også døpte Ole. Hermann stod da oppført som murer og de var bosatt i Strømsbonæs eller noe slikt. Om de da hadde flyttet for seg selv eller bodde sammen med broren Calle eller Carl er usikkert. Karl Olausen er en av fadderne til denne sønnen. Denne sønnen får heller ikke noe langt liv da han døde allerede 7. oktober 1886 og ble gravlagt som Ole Hermansen.

    

     Jeg finner så de neste sporene av dem i kirkeboken i Skafså i Mo sogn i Telemark der de døpte sønnen Knut Gunerius 30 juni 1889. Herman jobbet da på Åmdals verk og bodde der med sin lille familie. De er nevnt i Mo bygdebok av Steinar Marvik, bind 2, Gård og Ætt - Skafså sogn, på side 344. Der står de som bodde på verket og som satte spor etter seg i kirkebøkene.

    

     Herman var gråsteinsmurer og det var ikke så lenge de var i Skafså, før de flyttet til Bamble. Der jobbet Herman i gruvene ved Ødegårdens verk. Det var storhetstiden til Ødegården og det var trolig bedre betalt. Det kan være han som står i boken Ødegården Verk av Gunnar Sem på side 96. Der står på en lønningsliste for september 1889 en Hermann Olsen utbetalt kr. 65,51. (Han brukte navnet Olsen nå). De må i så fall ha flyttet til Bamble på sommeren etter at de døpte Knut i Skafså. De bodde nå på Rønnholt, og der døde hans første hustru i barselseng i 1891. Hun fødte en sønn, Ole Ingvald, den 30. oktober 1891, men døde samme dag. Denne sønnen, Ole Ingvald, døde i februar 1892, så nå satt Hermann alene igjen med sønnen Knut.

 

     I protokollene for Ødegården verk har han oppgitt at han var født i 1859, Mo sokn. Båhuslän. Han ble ansatt 12.07.89 og sluttet 02.03.91. Han hadde hjemstavnsrett i Barbu sokn Arendal. Men kom til Bamble fra Åmdal. Uten anmerkninger og sier selv opp.

    

     På Rønnholt tjente på den tiden Ingeborg Marie Hansdatter fra Bamble. Etter at Herman ble enkemann falt hans øyne på denne piken som da var 20 år gammel. Hermann var blitt 32. Det ble snart et par og de giftet seg i Bamble kirke 6. august 1892. Det stod i kirkeboken da han giftet seg med Marie at han ble enkemann 30.10.1891, og at det var skifte etter hans første kone 18.06.1892. Dette ble bekreftet av en lensmann Linna.

     De fikk en jente i Bamble 13. april 1893, som de døpte Anne Martine.

    

     Hermann og Marie flyttet nå snart til Skotfoss, der det var mye arbeid ved og rundt papirfabrikken. Det var kanskje noe dårligere tider ved Ødegården, for det var nok arbeid som gjorde at de flyttet. I 1900 bodde de i kommunens hus på sperrebakken på Skotfoss. Der får de Oluf 27. januar 1901.

    

     Den lille familien blir nå rammet av et stort slag. Hermann blir syk, og etter lenger tid med sykdom, dør Hermann i huset på Sperrebakken den 11. januar 1903. Det står i dødsannonsen hans i Skotfoss avis 17. januar 1903 at han døde etter lengre tids sykeleie. Begravelsen foregikk fra hjemmet 18. januar og han jordfestes 20. januar 1903 på Omdal kirkegård på Skotfoss.  Det står i kirkeboken at han døde av Vatersot. Marie takket alle for "deltagelsen ved hennes kjære mands sykdom, død og begravelse" i Skotfoss avis den 28. januar 1903.

    

     Hermann fikk på Skotfoss besøk av sin mor fra Sverige et av de siste årene han levde. Det kan jo være slik at hun hadde fått rede på at Hermann var syk. Hun reiste helt fra den lille plassen Lundane i Mo sogn i Bohuslen og helt til Skotfoss får å se han igjen. Hun døde selv i 1907.

    

     Han giftet seg (1) 16.10.1885 i Barbu kirke i Aust Agder,[10] med Inger Gurine Knudsdatter, født 06.03.1862 på Hushovd i Åmli,[11] døpt 09.03.1862 i hjemmet,[12] død 30.10.1891 på Rønholt i Bamble,[13] gravlagt 06.11.1891 på Bamble kirkegård.[14]

    

     Han giftet seg (2) 06.08.1892 i Bamble kirke,[15] med Ingeborg Marie Hansdatter, også kjent som Marie Murer, født 07.08.1871 på Bambleeiet i Bamble,[16] døpt 10.09.1871 i Bamble kirke,[17] død 21.02.1958 på sykehjemmet på Klyve.[18]

 

 

                             Barn med Inger Gurine Knudsdatter:

 

                    i      Ole Hermansen, født 29.08.1885 i Ormevik i Barbu i Aust Agder,[19] døpt 29.08.1885 i hjemmet,[20] død 05.09.1885 i Ormevik i Barbu i Aust Agder,[21] gravlagt 13.09.1885 på Barbu kirkegård.[22]

                            

                             Han ble døpt hjemme og døde bare 8 dager gammel før dåpen ble bekreftet i kirken. Han står som uekte født da han ble født uten at de var gift. Det står når han døde at han var født 6 uker for tidlig.

 

 

                    ii     Ole Hermansen, født 26.07.1886 i Strømsbones i Barbu i Aust Agder,[23] dåp 29.08.1886 i Barbu kirke i Aust Agder,[24] død 07.10.1886 i Strømsbones i Barbu i Aust Agder,[25] gravlagt 17.10.1886 på Barbu kirkegård.[26]

                            

                             Faddere: kone ... Karlsen, pige Olava Andersen, sagarb. Karl Olausen, skomager? .... Jacobsen, do. .... Jacobsen.

 

 

                    iii    Knut Gunarius Olsen, født 14.05.1889 i Aamdal i Skafså,[27] døpt 30.06.1889 i Skafså i Mo sogn,[28] død 1948 i Porsgrunn.[29]

                            

                             Knut og Marie bodde først på Notodden før de flytta til Herøya ca 1928 da datteren Edith var 12 år. De er begge gravlagt på Porsgrunn Østre kirkegård.

                            

                             Han giftet seg med Marie Gulliksen.

 

 

                    iv    Ole Ingvald Olsen, født 30.10.1891 på Rønholt i Bamble,[30] døpt 08.11.1891 i Bamble kirke,[31] død 11.02.1892 på Rønholt i Bamble,[32] gravlagt 19.02.1892 på Bamble kirkegård.[33]

                            

                             Faddere: Grubek. Kirstine Johansen Rønholt, Husm.k. Mina Kristiansen Vissestad, Grubearb. Johan Johansen Rønholt do, Peter Ramstad, faderen.

 

                             Ifølge kirkeboken døde han av mavesyke.

 

 

                             Barn med Ingeborg Marie Hansdatter:

 

                    v     Anne Martine Olsen, født 13.04.1893 på Rønholt i Bamble,[34] døpt 21.05.1893 i Bamble kirke.[35]

                            

                             Faddere: Moderen, tjenestepige Berta Hansdatter Rønholt, tøffelmager Jørgen Skauen, gårdm. Thor Larsen, Tron Isaksen. Anne og Karl var bosatt i Heddal.

 

                             De fikk barna Borgny, Elinor og Hildur. Etter dette var de fra hverandre noen år før de flyttet sammen igjen, og fikk barna Johan, Karl og Lillian.

                            

                             Hun giftet seg med Karl Fredrik Larsen.

 

 

                    vi    Ingvarda Olsen.

                            

                             Døde som liten. Marie fortalte min tante, Edle Lauritzen om dette barnet som døde. Har aldri funnet henne i noen kirkebøker.

 

 

           1.       vii   Oluf Jørgen Olsen, født 27.01.1901 på Løveid på Skotfoss,[36] døpt 17.02.1901 i Solum,[37] død 13.06.1966 på Åsen. Han giftet seg 09.05.1925 i Skien kirke,[38] med Hjørdis Marie Larsen.

 

 

 

 

3.  Ingeborg Marie Hansdatter, også kjent som Marie Murer, født 07.08.1871 på Bambleeiet i Bamble,[39] døpt 10.09.1871 i Bamble kirke,[40] død 21.02.1958 på sykehjemmet på Klyve.[41]

    

     Faddere: Barnets fader og moder, Mari Jensdatter Elvig, Thor Jørgensen Havsund, Peder Abrahamsen Valle.

 

     Hun ble konfirmert i Bamble 02.05.1886.

 

     Hun tjente på Rønnholt da Hermans første kone døde der. Forlovere da hun og Hermann var Hans Jørgen Hansen og Hans Jacob Hansen.

 

     Hun og Herman flyttet til Skotfoss før 1900.

 

     De bodde folketellingen i 1900 på "Fagerheim" gnr 83 bnr 72. Dette var kommunens hus i Sperrebakken der Herman døde i 1903. Huset står der også i dag og er overtatt og Skotfoss historielag. Det ligger rett ved siden av Skotfoss skole. Marie bodde i huset der til hun kom på Klyve sykehjem et par år før hun døde. Hun er gravlagt på Solum kirkegård.

    

     Hun giftet seg (1) 06.08.1892 i Bamble kirke,[42] med Hermann Julius Olsen, født 07.12.1859 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[43] døpt 16.12.1859 i Mo kirke,[44] død 11.01.1903 på Sperrebakken på Skotfoss,[45] gravlagt 18.01.1903 på Pollen på Skotfoss.[46]

    

     Forhold til Isak Martinius Pedersen, født 1874.[47]

 

 

                             Barn med Hermann Julius Olsen:

 

                           Se ovenfor.

 

 

                             Barn med Isak Martinius Pedersen:

 

                    iv    Ingolf Martinius Pedersen, født 10.05.1912 på Sperrebakken på Skotfoss,[48] døpt 10.05.1914 i Solum.[49]

                            

                             Han står døpt som et uekte barn. Faddere: arb. Hans Olsen, arb Ludvik Larsen, enke Karoline Larsen og papirarbeider Anna Schiøning. Ingolf og Mary bodde på Bøle. Ingolf jobbet i televerket.

                            

                             Han giftet seg med Mary Sørensen.

 

 

 

Besteforeldre

 

 

 

4.  Olaus Hansson Lysell, født 10.01.1827 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn,[50] død 21.10.1886 i Lundkarrshagen u/Lunden i Sverige.[51]

    

     Olaus Hansson er født den 10. januar 1827 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn i Bohuslän i Sverige. Han var sønn Hans Andersson Eld og han 1. kone Agneta Mattisdotter som begge kom fra Nesinge sogn. Hans og Agneta var gift i Nesinge kirke 17. juni 1820.  Olaus var nummer fire i en barnerekke på ni. Det var fem gutter og fire jenter. Olaus sin far, Hans, var torpare og militær. Han tok navnet Eld i senere tid, noe som sikker var et soldatnavn. Olaus levde trolig opp i enkle kår der i Mo sogn. Mo sogn ligger i Tanum kommune i Bohuslän ved sjøen Bullaren. Mo sogn ligger både på vestsiden og på østsiden av sjøen. Kirken ligger på vestsiden.

    

     Olaus gifte seg 2 april 1852 i Mo kirke, 25 år gammel. Han utkåreden var Anna Britta Andersdatter som var født 8 september 1829 på en plass under gården Liverød i Mo sogn som het Mørtuvan. Da han giftet seg står han som bosatt under Elserød og som soldat Nr.43 ved Bullarens companie. Han bosatte seg med hustru på Håland u/Elserød i Mo sogn i Tanum. Håland var et lite soldattorp som lå under gården Elserød. Det lå i skogen mellom Elserød og Liverød, på østsiden av Bullaren. Det var nok der han bodde før han giftet seg.

 

     (Det står hus på Håland i 2003, men det er helt grodd igjen rundt huset. Huset er i ferd med å falle ned, da det har stått ubebodd i mange år. Det er mulig å kjøre bil inn dit, enten fra Elserød eller fra Liverød.) 

 

     Olaus og Anna Britta får ni barn, som alle ble født på Håland. Det var syv gutter og to jenter. Håland var et lite torp, så de må ha vokst opp der i enkle kår, og bodd trangt i den lille stuen der.

    

     Olaus bodde på Håland, trolig på grunn av at han var militær. Ifølge papirer som er tilsendt fra Bohusläns forsvarsmuseum ble han antagen som soldat 12 oktober 1850, 23 år gammel. Han het Olaus Hansson, men tok navnet Lysell som sikkert var et soldatnavn. Det var vanlig at de tok egne soldatnavn. Han synes kanskje det låt litt bedre med Lysell. Han var som nevnt soldat Nr 43 i Bullaren kompani. Han ble Vice korporal den 28. juli 1857. Olaus søkte avskjed den 8. juni 1876 etter å han tjenestegjorde i kompaniet i 25 år. Det står i de militære papirene at han var 170 høy, og at Torpet de bodde på hadde nr: Br-06-0046, noe som viser at det var et soldattorp.

    

     Ifølge husforhørslegden 1881- 1890 bodde Olaus med familien i 1881 på Lundene også i Mo sogn. Lundane ligger også på østsiden av Bullaren. Olaus sin bror, Calle, hadde vært torpare på Lundane, og Calle døde der 31. august 1862. Olaus måtte sikkert flytte fra Håland da han sluttet i det militæret, og han flyttet da til Lundane. Olaus og konen Anna Britta kjøpte Lundane den 3. desember 1862 av Olaus Johanneson og hans hustru Anna Kajsa Svenungsdotter for 400 riksdaler ifølge skjøte datert 26. februar 1864. Han far bodde trolig sammen med dem på Lundane en tid, for han døde på Lundane 27. august 1877, 80 år gammel. Han hadde da vært enkemann lenge, etter at Olaus sin mor Agnete døde 25.juni 1848, bare 48 år gammel.

 

     Olaus døde på Lundane i Mo sogn 21. januar 1886, 59 år, 9 måneder og 5 dager gammel ifølge dødsbok for Mo sogn. I Bullarens herredretts arkiv vol. FII:3 på side 1411-1415 står skifte etter Olaus Lysell på Lundkershagen under Lundane. Der står det at han døde 2. oktober 1886? Når det gjelder barn så står det at Carl Hilarius, Herman Julius og Efraim "vistas på Utrikes ort". Det står ikke noe mer om hvor de bodde ifølge Landsarkivet i Göteborg.

    

     Anne Britta bor der ifølge husforhørslegden i 1900 som ”joregare”. Hun døde på Lundane 6. mai 1907, 78 år gammel. Lundane er også i dag i familien eie gjennom etterkommere etter datteren til Olaus og Anne Britta, Hilma Mathilda, som giftet seg og ble boende i Mo sogn. Hilma Mathilda var den eldste av de to døtrene til Olaus og Anna Britta.

    

     Når det gjelder de andre barna, så fikk de forskjellige skjebner:

 

     - Den eldste, August Ferdinan født 1852, giftet seg i Mo sogn i 1883.

     - Calle Hilarius født 1854, reiste til Norge og bosatte seg på Hisøya i Arendal og har stor etterslekt.

     - Johan Martin født 1857, døde på Håland i 1864, bare 7 år gammel.

     - Hermann Julius født 1859, reiste til Norge og ble bosatt i Telemark, med stor etterslekt.

     - Efraim født 1862, reiste etter først å ha vært hos sin bror i Arendal en tid, tl Amerika.

     - Hilma Mathilda født 1865, ble gift i Mo sogn som nevnt.

     - Johan Theodor født i 1867, var i 1892 bosatt i Amerika.

     - Otto født 1870, døde bare 15 år gammel på Lundane i Mo.

     - Den yngste Augusta født 1873, giftet seg i Mo sogn og ble boende i området.

    

     Det var karrige kår på den tiden i Bohuslän og dersom man ikke hadde eller giftet seg til en gård eller et torp, måtte reise for å finne lykken en annen plass. Derfor var det mye utvandring fra området. Mye til Norge og til Amerika, noe en ser også i denne søskenflokken.

    

     Han giftet seg 02.04.1852 i Mo kirke i Tanum i Sverige,[52] med Anna Britta Andersdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      August Ferdinand Olausen, født 23.12.1852 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[53] døpt 26.12.1852 i Mo kirke,[54] død 02.05.1910 på Svenungsrød i Mo sogn i Sverige.[55]

                            

                             Faddere: Johan Hansen og Petronella Hansdatter i Kitterød.

                            

                             Han giftet seg 05.07.1883 i Mo sogn i Bohuslen i Sverige,[56] med Anna Andersdotter.

 

 

 

                    ii     Calle Hilarius Olausen, født 04.12.1854 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[57] døpt 09.12.1854 i Mo kirke,[58] død 12.05.1923 på Tangen i Hisøy,[59] gravlagt 18.05.1923 på Hisøy kirkegård.[60]

                            

                             Faddere: Anders Olson og Maria Danielsdatter u/Liverød.

 

                             Han bodde i Arendal i Norge på 1880 tallet. Dette ifølge Hans Karlson's familier i Mo socken 1993. Ifølge Husførhørslegden flyttet han dit 18.05.1883. Da hans bror, Hermann Julius, giftet seg i Barbu kirke i Arendal 16. oktober 1885 var Carl Hansøn Lysell (Calle) forlover. De bodde da begge i Ormevig i Barbu. Han er fadder for deres sønn i 1886 og står da oppført som sagarbeider Karl Olausen. Han bodde i 1900 på Kolbjørnsvik i Hisøy kommune ved Arendal med kone og barn. Han står oppført som sagarbeider. Det er mulig at han senere ble Los.

                            

                             Han giftet seg 18.12.1883 i Hisøy kirke,[61] med Anna Lovise Karlsdatter.

 

 

 

                    iii    Johan Martin Olausen, født 25.06.1857 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[62] døpt 03.07.1857 i Mo kirke,[63] død 20.12.1864 i Elserød, Mo sogn i Bohuslen i Sverige,[64] gravlagt 09.01.1865 på Mo kirkegård.[65]

                            

                             Faddere: Johan Hansson og Petronella Andersdatter i Vitterøden.

 

 

           2.       iv    Hermann Julius Olsen, født 07.12.1859 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[66] døpt 16.12.1859 i Mo kirke,[67] død 11.01.1903 på Sperrebakken på Skotfoss,[68] gravlagt 18.01.1903 på Pollen på Skotfoss.[69]  Han giftet seg (1) 16.10.1885 i Barbu kirke i Aust Agder,[70] med Inger Gurine Knudsdatter, født 06.03.1862 på Hushovd i Åmli,[71] døpt 09.03.1862 i hjemmet,[72] død 30.10.1891 på Rønholt i Bamble,[73] gravlagt 06.11.1891 på Bamble kirkegård.[74]  Han giftet seg (2) 06.08.1892 i Bamble kirke,[75] med Ingeborg Marie Hansdatter, også kjent som Marie Murer, født 07.08.1871 på Bambleeiet i Bamble,[76] døpt 10.09.1871 i Bamble kirke,[77] død 21.02.1958 på sykehjemmet på Klyve.[78]

 

 

 

                    v     Efraim Olausen, født 04.07.1862 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[79] døpt 11.07.1862 i Mo kirke.[80]

                            

                             Faddere: Husmann Anders Andreassen og Oline Andersdatter fra Liverød.

 

                             Han bor i Amerika på 1890 tallet ifølge "Familier i Mo sogn" av Hans Karlson. Han må ha bodd i Norge i 1884 og 1886. Han står begge årene oppført som fadder til de to første barna til sin bror Calle Hilarius i Hisøy prestegjeld i Arendal i Norge. Han står da nevnt som sagarbeider. Han emigrerte fra Kristiansand 29. april 1886 med linje: Tingvalle ifølge digitalarkivet. Det står ikke noe bestemmelsessted.

 

 

 

                    vi    Hilma Mathilda Olausdatter, også kjent som Tilda, født 06.02.1865 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[81] døpt 17.02.1865 i Mo kirke,[82] død 22.12.1942 på Lundane i Mo sogn i Tanum kommune,[83] gravlagt 03.01.1943 på Mo kirkegård i Mo sogn.[84]

                            

                             Faddere: Amund Person og Anna Hansdatter i Elserød.

 

                             På internetts avskrift av gifte i Mo sogn står det at hun og Johan giftet seg 7. mars 1888.

                            

                             Hun giftet seg 07.03.1885 i Mo kirke,[85] med Johan Fredrik Gustavson.

 

 

 

                    vii   Johan Theodor Olausen, født 14.05.1867 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige.[86]

                            

                             Fødselsdato bekreftet i "Fødselsbok for Mo sogn 1860-1897". (Mikrofich) Han var i Amerika i 1892 ifølge "Familier i Mo sochen" av Hans Karlson.

 

 

                    viii  Otto Olausen, født 18.07.1870 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[87] død 02.02.1885 på Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[88]

                            

                             Fødselsdato bekreftet i "Fødselsbok for Mo sogn 1860-1897". (Mikrofich).

 

 

                    ix    Augusta Olausdatter, født 13.09.1873 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[89] død 28.11.1963,[90] gravlagt 04.12.1963 på Naverstad kirkegård.[91]

                            

                             Fødselsdato bekreftet i "Fødselsbok for Mo sogn 1860-1897". (Mikrofich) Det står når hun giftet seg at hun var født 09.09.1873, men det er feil.

 

                             De får alle sine barn i Rørene i Naverstad. Ifølge prestekontoret i Naverstad finns det også en Frank Asbjørn Rørqvist fød 18.03.1925 i Skjeberg i Norge. Han kom tilbake fra Norge 25.11.1942. Muligens en sønn av en av barna? Trolig Hildur Emelia som flyttet til Norge.

                            

                             Hun giftet seg 18.05.1894 i Mo kirke,[92] med Johan Edvard Rørkvist Johansson.

 

 

 

5.  Anna Britta Andersdatter, født 08.09.1829 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[93] død 06.05.1907 i Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[94]

    

     Anna Britta kom fra Mørtuvan u/Liverød i Buhuslen i Sverige. Der ble hun født 8. september 1829.

    

     Min tante Edle Lauritzen fortalte at hennes bestemor Marie (som var gift med Anne Brittas sønn Herman Julius som bodde i Norge og til slutt på Skotfoss) fortalte at Anne Britta hadde vært på besøk hos Hermann og familien på Skotfoss en gang. Det må ha vært rett etter århundreskifte (ca 1900), Dette var da ikke så lenge før hun døde. Hun hadde kommet til Skotfoss med hesteskyss. Trolig bare fra Skien. Hun skjønte vel at dette var siste gang hun hadde muligheten til å se sin sønn igjen.

    

     Ifølge husforhørslegden bodde hun i 1900 i Lundkershagen i Mo sogn alene som jordegare: Hun døde der 6. mai 1907, 78 år gammel.

 

     I Kville m.fl. herredsrett vol. FII:2 finnes på side 1563 til 1566 skifte etter Anna Britta Andersdatter Lysell på Lunnekarrskogen i Mo forsamling. Hun døde der 6. mai 1907. Det står ikke noe der om barn som bodde utenlands ifølge Landsarkivet i Göteborg.

 

 

 

6.  Hans Jørgen Hansen, født 24.12.1840 på Høvik i Bamble,[95] døpt 01.01.1841 i Bamble,[96] død 30.06.1926 på Tegdal i Bamble,[97] gravlagt 05.07.1926 på Bamble kirkegård.[98]

    

     Står som uekte barn ved fødsel. Faddere: Kone Maren Nilsdatter Brevig, pige Anne Halvorsdatter Brevig, Peder Larsen Brevig, Torbjørn Jensen Hoevig, Peder Jørgensen Elvig.

 

     Oppsitter på gården Stulen-nedre i Bamble. Plassen ligger rett ved gården Heivannet. Hans far solgte Stulen i 1856 til Elias Z Garstad, og Hans Jørgen ble oppsitter der. Han og kona bodde på Rønholt i 1900.

    

     Han drev med husflidsarbeid av forskjellig slag som han solgte.

    

     Han gravlegges i 1926 i Bamble som "Hans Jørgen Hansen Stulen, skomager, enkemann, bopel Tegedal". Han døde ifølge kirkeboken av åreforkalking.

    

     Han giftet seg[99] 26.03.1868 i Bamble kirke,[100] med Marthe Marie Jensdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Hans Jacob Hansen, født 05.05.1868 på Bambleeiet i Bamble,[101] døpt 14.06.1868 i Bamble kirke,[102] død 16.07.1933 på Rønnholt i Bamble, gravlagt 21.07.1933 på Bamble kirkegård.

                            

                             Faddere: Barnets moder, Mari Abrahamsdatter, Peder Abrahamsen, Halvor og Ole Halvorsen Skauen.

 

                             De bodde på Rønnholt. Han døde av en nyresykdom.

                            

                             Han giftet seg 11.02.1888 i Bamble kirke, med Kirsten Andrea Sørensdatter.

 

 

 

                    ii     Ole Hansen, født 31.10.1869 på Bambleeiet i Bamble,[103] død 06.11.1869 på Bambleeiet i Bamble,[104] gravlagt 14.11.1869 i Bamble.[105]

                            

                             Hjemmedøpt av "barnets moder". Ole dør før dåpen i kirken.

 

 

 

           3.       iii    Ingeborg Marie Hansdatter, også kjent som Marie Murer, født 07.08.1871 på Bambleeiet i Bamble,[106] døpt 10.09.1871 i Bamble kirke,[107] død 21.02.1958 på sykehjemmet på Klyve.[108]  Hun giftet seg (1) 06.08.1892 i Bamble kirke,[109] med Hermann Julius Olsen, født 07.12.1859 i Hålan u/Elserød, Mo sogn i Sverige,[110] døpt 16.12.1859 i Mo kirke,[111] død 11.01.1903 på Sperrebakken på Skotfoss,[112] gravlagt 18.01.1903 på Pollen på Skotfoss.[113]  Forhold til Isak Martinius Pedersen, født 1874.[114]

 

 

 

                    iv    Maren Olette Hansdatter, født 19.11.1874 på Stulen Nedre i Bamble,[115] døpt 28.02.1875 i Bamble kirke,[116] død 05.12.1955 på Tegdal i Bamble.[117]

                            

                             Faddere: Jens Jensen, Ole Abrahamsen Valle, Johannes Gundersen Omorgnes, Ingebor Paulsdatter Bamble, Maren Johannesdatter Skaugstad.

                            

                             Hun giftet seg[118] med Erik Andreas Pettersen.

 

 

 

                    v     Inger Berthea Hansdatter, født 10.09.1877 på Stulen Nedre i Bamble,[119] døpt 21.10.1877 i Bamble.[120]

                            

                             Faddere: Gunder Olsen Vissestad, Jacob Larsen Barlindalen, Halvor Olsen Dale, Pernille Isaksdatter Vissestad, Lina Halvorsdatter do.

 

                             Hun ble konfirmert i Bamble 2. oktober 1892 bosatt på Stulen. Hun flytter i 1900 til Skien ifølge utflyttingslistene i Bamble kirkebok. Hun skal ha fått en attest datert 17. november 1900 av presten. Hun står i denne listen sammen med en svensk kar som heter Karl Oskar Vilhelm Pedersen Feseth. De reiste sammen med felles attest står det.

                            

                             Det kan ikke ha vært lenge de var i Skien for i 1900 tellingen bor de sammen med foreldrene til Karl Oskar i St. Marie gate i Sarpsborg. De har trolig flyttet dit før sønnen og der jobber Karls far som fabrikkarbeider. Karl er også fabrikkarbeider på en Celulosefabrikk. Det samme er hans bror Svend Anton. Karl har 5 søsken, en bror og 4 søstre. Han er eldst og det er bare han av bara som er født i Sverige, så familien har kommet til Norge før 1880.

                            

                             I innflyttinglistene til Sarpsborg finner man dem innflyttet 26. november 1900. Det står der at han har hatt opphold på Skotfoss i Solum så han kan jo da ha jobbet på papirfabrikken der?

                            

                             Inger og Karl gifter seg i 8. desember 1900 i Sarpsborg og får sin første sønn, Peder Oskar, i Sarpsborg 27. januar 1901. Det vil si at Inger Berthea har vært gravid når de reiste fra Bamble. De får fire gutter i Sarpsborg før de i november melder utflytting til USA. Den yngste gutten Nils Johan ble født 13.11.1904. Han står ikke i skipslisten, så det kan jo være at han døde. Jeg finner ikke dette nyfødte barnet gravlagt i Sarpsborg så det kan jo være at det ikke er nevnt da det er nesten nyfødt? De reiser fra Kristiania 8. desember 1905 med båten "Salmo" drevet av rederiet Bennet. De oppgir at de skal til Nord Dakota og at de skal til hans foreldre som må ha reist før dem. De har med seg 120 kroner og har utvandringstillatelse.

                            

                             I 1910 bor familien i Bottineau County i North Dakota. De har da fått 3 barn (2 jenter og en ny gutt) etter at de kom til Nord Dakota og den siste gutten de fikk i Norge, Nils Johan, lever i beste velgående. De har derfor 7 barn i 1910, den yngste bare 1 måned gammel.

                            

                             Den 10. september 1918 bor "Carl.O.W Petterson" fortsatt i Dakota ifølge "World 1 Draft Registration Cards".

                            

                             I 1920 bor Karl som enkemann i "Whitteron township, Bottineau county, North Dakota".  Han bor der med sønnen Karl og Nils som ble født i Norge og så 7 barn som er født i Nord Dakota. Den yngste er en datter, Margaret, på 4 år så Inger døde mellom 1960 og 1920 og Karl satt igjen med en stor barneflokk. De fikk 1 barn i alt og i 1920 er de to eldste Peder Oskar og Hans Jørgen 18 og 19 år gammle og ikke boende hjemme ser det ut til.

                            

                             Hans Jørgen finner en gift bosatt i "Cordelia, Bottineau, North Dakota" i 1930.

                            

                             Karl bor fortsatt i "Whitteron township, Bottineau county, North Dakota" i 1930.

 

                             Han har giftet seg på nytt med Elisabeth som var født i Norge, var 58 år og som hadde vært gift som 42 åring i USA. Hun hadde innvandret i 1904. Sønnen Nils Johan bodde der ugift, 26 år gammel og sønnen Ole på 19 år og Amil på 16 år. Karl også sin mor boende der også. Hun er nå enke på 81 år og det står der at hun innvandret i 1902. Så de kom tre år før Karl og Inger Berthea.

                            

                             Hun giftet seg 08.12.1900 i Sarpsborg kirke,[121] med Karl Oskar Vilhelm Pettersen.

 

 

 

                    vi    Jørgine Marthine Hansdatter, født 22.01.1880 på Bambleeiet i Bamble,[122] døpt 23.05.1880 i Bamble.[123]

                            

                             Faddere: Gunder Olsen Bamble, Rasmus Olsen Bamble, Carl Christensen Skaugen?, Ingeborg Jensdatter Bamble.

 

                             Hun bodde i 1900 som hushjelp hos fotograf Nyblin i Kverndalsgate i Skien. Hun reiste trolig etter dette til Oslo. Arbeidet i butikk? Levde trolig ugift.

 

 

 

7.  Marthe Marie Jensdatter, født 21.11.1837 på Bambleeiet i Bamble,[124] døpt 25.12.1837 i Bamble,[125] død 22.04.1910 på Rønnholt i Bamble,[126] gravlagt 30.04.1910 på Bamble kirkegård.[127]

    

     Faddere: Kone Marthe Olsdatter, pige Inger Gundersdatter, Paul Halvorsen, Gunder Olsen og Ole Gundersen alle fra Bambleeiet.

 

     Hun gravlegges i Bamble i 1910 som "Marthe Marie Jensdatter gift med Skomager Hans Jørgen Stulen, Bopel Rønholt, døde av hjertefeil".

 

 

 

Oldeforeldre

 

 

 

8.  Hans Andersson Eld, født 22.12.1797 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[128] død 27.08.1877 i Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[129]

    

     Han var soldat under Lundarne. Han står som torpare på Negård da han giftet seg med Agneta. Han står som Hans Andersson fram til Olaus ble født, da står og som Hans Andersson Eld. (De hadde da flyttet fra Preserød i Lommelund sogn til Myren i Mo sogn.) Da de neste barna ble født, og når han døde, står han som Hans Eld. Det står at han er 73 år gammel når han dør? Han kom til Myren u/Gottersrød i Mo sogn fra Nesinge i 1826. Han døde på Lundane i Mo sogn i 1877. (Eld er trolig et soldatnavn han tok).

    

     Han giftet seg[130] (1) 17.06.1820 i Nesinge kirke,[131] med Agneta Mattisdotter, født 09.08.1798 på Hovin i Nesinge i Sverige,[132] død 25.06.1846 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[133]

    

     Han giftet seg[134] (2) 17.11.1849 i Naverstad kirke,[135] med Maria Katerina Engelbrektsdotter, født 27.01.1801,[136] død 05.08.1856 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[137]

 

 

                             Barn med Agneta Mattisdotter:

 

                    i      Helena Hansdotter, født 20.03.1821 på Presterød i Lommelund sogn i Bohuslen,[138] døpt 30.03.1821 i Lommelund sogn i Bohuslen,[139] død 04.04.1874 på Nytackan u/Ramne i Sverige.[140]  Hun giftet seg 10.11.1848 i Mo sogn i Bohuslen i Sverige,[141] med Paul Olsson Vivat.

 

 

                    ii     Christina Hansdotter, født 06.06.1821 i Gardstanga.[142]  Hun giftet seg 27.12.1838 Baldringe, Malmøhus,[143] med Pehr Jonsson Glad.

 

 

                    iii    Anders Hansson, født 27.09.1822 på Presterød i Lommelund sogn i Bohuslen,[144] døpt 29.09.1822.[145]

                            

                             Han står som Dreng fra Liverød da han gifter seg med Helena.

                            

                             Naverstad 1688-1852 143504V2 19760 SCB-kod: 143504

                             SD-suffix: V2

                             Vigseldatum: 1847-01-22

                             Mannens titel: Soldat och frånskilde mannen

                             Mannens förnamn: Anders

                             Mannens efternamn: Hansson Fred

                             Mannens adress: Liveröd i Mo socken

                             Kvinnans titel: Hemmadotter

                             Kvinnans förnamn: Oleana

                             Kvinnans efternamn: Pehrsdotter

                             Kvinnans adress: Naverstad

                            

                            

                             Mo 1688-1920 143505V2 8230 SCB-kod: 143505

                             SD-suffix: V2

                             Vigseldatum: 1845-02-14

                             Mannens titel: Dräng

                             Mannens förnamn: Anders

                             Mannens efternamn: Hansson

                             Mannens adress: Liveröd

                             Kvinnans förnamn: Helena

                             Kvinnans efternamn: Olsdotter

                             Kvinnans adress: Lifveröd

                            

                            

                             Han giftet seg 14.02.1845 i Mo kirke,[146] med Helena Olsdotter.

 

 

                    iv    Mattis Hansson, født 03.09.1824 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[147] død 24.03.1890 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[148]

                            

                             Han var dreng på Liverød da han giftet seg.

                             Mo 1688-1920

                            

                             Vigseldatum: 1848-11-09

                             Mannens titel: Dräng

                             Mannens förnamn: Mattias

                             Mannens efternamn: Hansson

                             Mannens adress: Liveröd

                             Kvinnans förnamn: Anna Britta

                             Kvinnans efternamn: Danielsdotter

                             Kvinnans adress: Liveröd

                            

                             Mo 1689-1920

                            

                             Kön: M

                             Dödsdatum: 1890-03-24

                             Förnamn: Mattis

                             Efternamn: Hansson

                             Adress: Gottersröd

                             Ålder vid dödsfallet: 63 år

                            

                            

                             Han giftet seg 09.11.1848 i Mo kirke,[149] med Anne Britta Danielsdatter.

 

 

 

           4.       v     Olaus Hansson Lysell, født 10.01.1827 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn,[150] død 21.10.1886 i Lundkarrshagen u/Lunden i Sverige.[151]  Han giftet seg 02.04.1852 i Mo kirke i Tanum i Sverige,[152] med Anna Britta Andersdatter.

 

 

                    vi    Calle Hansson, født 16.07.1829 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn,[153] død 31.08.1862 på Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[154]

                            

                             Han var Torpare på Lundane i Mo sogn, der han også døde i 1862.

                             Mo 1688-1920

                            

                             Vigseldatum: 1858-02-26

                             Mannens titel: Dräng

                             Mannens förnamn: Carl

                             Mannens efternamn: Hansson

                             Mannens adress: Lundarne

                             Kvinnans förnamn: Britta Maria

                             Kvinnans efternamn: Olsdotter

                             Kvinnans adress: Heljebo.

                            

                             Han giftet seg 26.02.1858 i Mo kirke i Tanum i Sverige,[155] med Britta Marie Olsdotter.

 

 

                    vii   August Hansson, født 26.11.1832 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn,[156] død 30.01.1833 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn.[157]

 

 

                    viii  Anna Maria Hansdotter, født 07.01.1834 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn,[158] død 22.05.1863 på Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[159]

                            

                             Hun er i Ide i Norge i 1857. Hun døde på Lundane i Mo sogn som pike. Hadde da etternavnet Eld.

 

 

                    ix    Caroline Hansdotter, født 18.08.1836 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn.[160]

 

 

                    x     Christina Hansdotter, født 27.12.1839 på Myren u/Gottersrød i Mo sogn.[161]

                            

                             Hun er i Norge i 1866.

 

 

 

 

9.  Agneta Mattisdotter, født 09.08.1798 på Hovin i Nesinge i Sverige,[162] død 25.06.1846 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[163]

    

     Faddere: Nils Bengtsson og Jon Nilsson i Pilgården.

 

     Hun står som pike fra Boråsgården da hun giftet seg med Hans. Hun døde trolig hos sin sønn Mattis på Gottersrød.

 

 

 

10.  Anders Olsson, født 27.09.1805 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[164] død 15.08.1868 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[165]

      

       Han står som "Undantagsman Anders Olsson Lifveröd, 62 år 10 mån 20 dgr" da han døde.

      

       Han giftet seg[166] 14.12.1828 i Neverstad kirke,[167] med Maja Danielsdotter, også kjent som Maria.

 

 

                             Barn:

 

           5.       i      Anna Britta Andersdatter, født 08.09.1829 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[168] død 06.05.1907 i Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[169]  Hun giftet seg 02.04.1852 i Mo kirke i Tanum i Sverige,[170] med Olaus Hansson Lysell.

 

 

                    ii     Johannes Anderson, født 20.09.1832 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[171]  Han giftet seg 10.06.1870,[172] med Mathilda Hansdotter.

 

 

                    iii    Gustav Didrik Anderson, født 29.11.1834 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[173] død 1834 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[174]

                            

                             Finner han ikke død i avskriften av døde i Mo sogn på Internett.

 

 

                    iv    Gustav Didrik Anderson, født 21.12.1836 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[175] død 28.02.1839 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[176]

 

 

 

 

11.  Maja Danielsdotter, også kjent som Maria, født 05.11.1796 i Sverige,[177] død 27.05.1874 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[178]

      

       Hun står som pige fra Norr Säm da hun giftet seg. Hun står som "Änkan Maria Danielsdotter Liveröd, 77 år" da hun dør.

 

 

 

12.  Hans Jørgen Olsen, født 08.08.1812 på Bjerkeseth i Bamble,[179] døpt 16.08.1812 i Bamble kirke,[180] død 22.07.1886 i Bamble,[181] gravlagt 27.07.1886 på Bamble gård i Bamble.[182]

      

       Faddere: Kone Lene Abrahamsdatter Tveten, pige Maria Sophie Hansdatter og Hans Abrahamsen, begge fra Høen, Isaach Abrahamsen Rosland og Isaach Hansen Udgaarden.

 

       Hans kom til Høvik. Kjøpte gården Stulen-nedre av Even Hansen Brekke, som hadde kjøpt den på auksjon i 1847. Han solgte Stulen i 1856 til Elias Z. Garstad.

      

       En finner familien på Stulen i Bamble under folketellingen i 1865. Hans Jørgen står da som leilending og hans kone står født i Stavern noe som er feil.

       Sønnen Hans Jørgen bor ugift hjemme, 26 år gammel og står oppført som skomaker. De har en hest på plassen og sår en 1/8 del tønne bygg, en halv tønne havre og 1 1/2 halv tønne poteter.

      

       Han gravlegges i 1886 som " fatiglem, enkemand Hans Jørgen Olsen ...?". Han bodde da på en fattig gård eller noe slik.

      

       Han giftet seg[183] 02.04.1842 i Bamble kirke,[184] med Maren Kittilsdatter.

 

 

                             Barn:

 

           6.       i      Hans Jørgen Hansen, født 24.12.1840 på Høvik i Bamble,[185] døpt 01.01.1841 i Bamble,[186] død 30.06.1926 på Tegdal i Bamble,[187] gravlagt 05.07.1926 på Bamble kirkegård.[188]  Han giftet seg[189] 26.03.1868 i Bamble kirke,[190] med Marthe Marie Jensdatter.

 

 

 

 

13.  Maren Kittilsdatter, født 12.08.1794 på Haugen i Holla,[191] døpt 17.08.1794 i Holla kirke,[192] død 20.02.1868 på Bambleeiet i Bamble,[193] gravlagt 27.02.1868 på Bamble kirkegård.[194]

      

       Faddere: Ole Holdensæter, Kiøstol Christensen Hotved, Anders Olsen Hotved, Anne Halvorsdatter Hotved og Gunild Christensdatter Hotved.

 

       Maren kom fra Håtved i Holla sogn. Hun ble enke i 1838 og hun var 47 år da hun giftet seg med Hans Jørgen i 1842 etter å ha fått Hans Jørgen med han i 1840 bosatt på Høvik. Hun bodde på Høvik når hun giftet seg med Hans Jørgen også. Fødestedet hennes var oppgitt å være Hola sogn og faren var Kittil Nilsen.

      

       Forlovere var Ole Jacob Olsen Utgaarden og Hans Olsen.

      

       Hun gravlegges i Bamble i 1868 som "Fattiglem Mari Kittilsd. 77 aar Bamble-ejet".

      

       Foreldrene fikk to barn som de kalte Maren. Den eldste Maren var 5 år under folketellingen i 1801 og den yngste ble født 13. oktober 1801.

       Det kan da være at den yngste født 1794 døde etter folketellingen i 1801 og at denne Maren født 10. oktober 1801 er oppkalt etter den yngste.

       Dette har jeg ikke sjekket.

      

       Hun giftet seg (1) 1828,[195] med Jens Knudsen, født 1754,[196] død 27.06.1838 på Høvik i Bamble,[197] gravlagt 05.07.1838 på Bamble kirkegård.[198]

      

       Hun giftet seg[199] (2) 02.04.1842 i Bamble kirke,[200] med Hans Jørgen Olsen, født 08.08.1812 på Bjerkeseth i Bamble,[201] døpt 16.08.1812 i Bamble kirke,[202] død 22.07.1886 i Bamble,[203] gravlagt 27.07.1886 på Bamble gård i Bamble.[204]

 

 

 

 

14.  Jens Gundersen, født 1812 på Hægenes u/Rømål i Flåbygd i Telemark,[205] døpt 16.08.1812 i Kviteseid kirke,[206] død 11.04.1895 på Kil i Bamble,[207] gravlagt 17.04.1895 på Bamble kirkegård.[208]

      

       Jens kom fra Skaudalen ved Bamble gård da han flyttet til "Karisplass" u/Bjerkesth. Han ble selveier av plassen i 1839. Han bor der med familien i 1865. Når han dør står det at han dør som en gift fattiglem. Da står fødestedet Bjerkeseth men det er feil.

      

       Han giftet seg[209] 08.09.1837 i Bamble kirke,[210] med Ingeborg Paulsdatter.

 

 

                             Barn:

 

           7.       i      Marthe Marie Jensdatter, født 21.11.1837 på Bambleeiet i Bamble,[211] døpt 25.12.1837 i Bamble,[212] død 22.04.1910 på Rønnholt i Bamble,[213] gravlagt 30.04.1910 på Bamble kirkegård.[214]  Hun giftet seg[215] 26.03.1868 i Bamble kirke,[216] med Hans Jørgen Hansen.

 

 

                    ii     Gunder Jensen, født 31.03.1841 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[217] døpt 16.05.1841 i Bamble kirke,[218] død 19.07.1880 på Vissestad i Bamble,[219] gravlagt 23.07.1880 på Bamble kirkegård.[220]

                            

                             Faddere: Kone Marthe Olsdatter Bambleeiet, pige Anne Kirstine Knudsdatter Birchesetheiet, Gunder OIlsen, Ole Gundersen og Paul Halvorsen alle fra Bambleeie.

 

                             Gunder overtok Karisplass u/Bjerkeset i Bamble etter sin far 8. september 1886 for 190 spd. Han og familien bor på Strømme i 1865. Gunder står som "Husmand med Jord og Grubearbeider".

                            

                             Han giftet seg[221] 10.04.1863 i Bamble kirke,[222] med Aase Marie Knudsdatter.

 

 

                    iii    Paul Jensen, født 12.06.1844 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[223] døpt 28.07.1844 i Bamble kirke.[224]

                            

                             Faddere: Marthe Paulsdatter Bamble ?, Anne Marie Jørgensdatter, Halvor Jørgen Nilsen, Christen Olsen Isaksen og Anders Hansen.

 

 

                    iv    Jens Jensen, født 27.12.1847 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[225] døpt 27.02.1848 i Bamble kirke.[226]

                            

                             Faddere: Kone Gunhild Amundsdatter Nyhus, pige Karen Olsdatter Schaugen, Gunder Olsen, Hans Gundersen og Olaus Christen Olsen alle fra Bamble.

 

                             Han bor i 1865 med foreldrene på Karisplass u/Bjerkeseth og står oppført som "Grubearbeider".

 

 

                    v     Ole Jensen, født 04.05.1850 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[227] døpt 23.06.1850 i Bamble kirke.[228]

                            

                             Faddere: Kone Marthe Olsdatter Bambleeiet, Sigeborg Knudsdatter Bamble, Gunder Olsen Skaudalen, Christen Olsen Bircheseth og Nils Jørgensen Nyhus.

 

 

                    vi    Marie Jensdatter, født 15.11.1853 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[229] døpt 04.12.1853 i Bamble kirke.[230]

                            

                             Faddere: Kone Anne B Jensdatter Nyhus, Anne M Jørgensdatter, Jørgen Knudsen, Mathias Jensen og Lars Simensen Høen.

                            

                             Hun giftet seg[231] 10.09.1880 i Bamble kirke,[232] med Lars Hansen.

 

 

                    vii   Lars Jensen, født 23.01.1857 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[233] døpt 22.03.1857 i Bamble kirke.[234]

                            

                             Faddere: Susanne Nilsdatter Bamble, Marthe Jensdatter, Gunder Jensen, Lars Andersen og Lars H Bamble. Han bor med foreldre i 1865.

 

 

                    viii  Ingeborg Marie Jensdatter, født 31.03.1860 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[235] døpt 20.05.1860 i Bamble kirke.[236]

                            

                             Faddere: Aase Kittilsen Høens-ejet, Marthe Jensdatter, Paul Jensen, Ole Halvorsen og Tjøstol Hansen. Hun bor med foreldrene i 1865.

 

 

                    ix    Halvor Jensen, født 05.11.1863 på Karisplass u/Bjerkeset i Bamble,[237] døpt 01.01.1864 i Bamble kirke.[238]

                            

                             Faddere: Aase M Kudsdatter, Marthe M Jensdatter, Gunder Jensen, Hans J Hansen og Ole Halvorsen Bamble.

 

                             Han bodde med foreldrene i 1865.

 

 

 

 

15.  Ingeborg Paulsdatter, født 08.04.1821 på Bøe i Røyken,[239] døpt 06.05.1821 i Røyken kirke,[240] død 29.09.1901 på Vissestad fattiggård i Bamble,[241] gravlagt 04.10.1901 på Bamble kirkegård.[242]

      

       Faddere: Maren Pedersdatter Bøe, Anne Andreasdatter ib, Paul Jørgensen Slemestad, Andreas Olsen, Mads Evensen Bøe.

 

       Det står i tilgangslistene i Bamble kirkebok nr.7 1814 til 1834 at Ingeborg var døpt 06.05,1821 i ”Røgen kirke”. Hun konfirmeres i Bamble 17. april 1836. Der bekreftes dåpsdatoen og sted. Hun giftet seg bare 16 år gammel.

 

       Ingeborg bor i 1900 på Vissestad. Hun bor der i et bryggerhus som da var fattiggårdens bygning. Hun forsørget der av fattigvesenet.

      

       Hun gravlegges i Bamble i 1901 som "enke Ingeborg Paulsdatter, forsørget av fattigvesenet". Det står også at hennes mann hadde vært Jens Gundersen Bjerkeseth og at hun var født i Røyken i 1821. Hun døde av alderdomssvakhet.

 

 

 

Tippoldeforeldre

 

 

 

16.  Anders Hansson.

      

       Dette er mest trolig den rette Anders som er far til Hans Anderson Eld. Hans er i så fall født 22.12 1796. (Før de ble gift.) Vi finner igjen navnen Anders og Christina i Hans Anderson's barneflokk. Det står at denne Hans er født på Nesinge i Nesinge sogn.

      

       Han giftet seg 17.02.1797 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[243] med Christina Olsdotter.

 

 

                             Barn:

 

           8.       i      Hans Andersson Eld, født 22.12.1797 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[244] død 27.08.1877 i Lundane i Mo sogn i Tanum kommune.[245]  Han giftet seg[246] (1) 17.06.1820 i Nesinge kirke,[247] med Agneta Mattisdotter, født 09.08.1798 på Hovin i Nesinge i Sverige,[248] død 25.06.1846 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[249]  Han giftet seg[250] (2) 17.11.1849 i Naverstad kirke,[251] med Maria Katerina Engelbrektsdotter, født 27.01.1801,[252] død 05.08.1856 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[253]

 

 

 

17.  Christina Olsdotter.

      

       Hun var pike fra Tveten da de giftet seg og Anders var dreng på Nesinge.

 

 

 

18.  Mattis Nilsson Mørk, født 1755,[254] død 03.06.1801 på Horen i Nesinge i Sverige.[255]

      

       Han kom fra Pilegård da han giftet seg med Margareta i Nesinge sogn. Når han dør står han oppført som rotebåtsmann, og 46 år gammel.

      

       Han giftet seg[256] 12.03.1786 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[257] med Margareta Amundsdotter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Jonas Mattisson, født 03.10.1788 på Horen i Nesinge i Sverige.[258]

 

 

                    ii     Maria Mattisdotter, født 23.07.1791 på Horen i Nesinge i Sverige.[259]

 

 

                    iii    Martha Mattisdotter, født 22.09.1793 på Horen i Nesinge i Sverige.[260]

 

 

           9.       iv    Agneta Mattisdotter, født 09.08.1798 på Hovin i Nesinge i Sverige,[261] død 25.06.1846 på Gottersrød i Mo sogn i Tanum.[262]  Hun giftet seg[263] 17.06.1820 i Nesinge kirke,[264] med Hans Andersson Eld.

 

 

                    v     Maria Mattisdotter, født 28.09.1801 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige.[265]

 

 

 

19.  Margareta Amundsdotter.

      

       Hun kom fra Horen i Nesinge da hun giftet seg i Nesinge med Mattis.

      

       Hun giftet seg[266] (1) 12.03.1786 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[267] med Mattis Nilsson Mørk, født 1755,[268] død 03.06.1801 på Horen i Nesinge i Sverige.[269]

      

       Hun giftet seg (2) 09.11.1802 i Nesinge sogn i Bohuslen Sverige,[270] med Christen Halfvardsson.

 

 

 

20.  Olof Engelbrektson, født 05.09.1769 i Reså i Skee pastorat i Sverige,[271] død 08.06.1837 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[272]

      

       Han var enkemann da han giftet seg med Ingeborg i 1801. Det står da at han kom fra Resø i Skee. Han står som 67 år gammel da han døde.

      

       Han giftet seg 22.01.1801 i Mo sogn i Bohuslen i Sverige,[273] med Ingeborg Andersdotter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Maria Magdalene Olofsdotter, født 02.05.1802 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[274] død 31.01.1863 på Askeklovsmyren u/Backa i Mo sogn.[275]  Hun giftet seg[276] med Christen Andersson.

 

 

           10.     ii     Anders Olsson, født 27.09.1805 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[277] død 15.08.1868 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[278]  Han giftet seg[279] 14.12.1828 i Neverstad kirke,[280] med Maja Danielsdotter, også kjent som Maria.

 

 

                    iii    Brita Olofsdotter, født 08.11.1809 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[281]

 

 

                    iv    Magnus Olofson, født 16.07.1817 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[282]

                            

                            

 

                    v     Olaus Olofson, født 16.07.1817 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[283]

                            

                     

 

 

21.  Ingeborg Andersdotter, født 20.11.1775 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[284] død 18.03.1862 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[285]

 

 

 

24.  Ole Abrahamsen, født 1770 på Høen i Bamble,[286] døpt 24.05.1770 i Bamble kirke,[287] død 26.10.1849 på Bjerkeseth-ejet i Bamble,[288] gravlagt 03.11.1849 på Bamble kirkegård.[289]

      

       Faddere: Ole Schaugens kone Margrethe Gregersdatter, Helgie Olsdatter do, Simon Trosby, Elias Hansen Høn, Lars Evensen Vinje.

      

       Ole overtok gården Bjerkeset Gnr.48 i Bamble etter sin svigermor Kirsten sammen med Christen Christensen som var en annen svigersønn.

 

       Han gravlegges i Bamble i 1849 som " Huusmand Ole Abrahamsen 82 1/2 aar Bjerkeseth-ejet og født paa Høen".

      

       Han giftet seg[290] (1) 21.06.1804 i Bamble kirke,[291] med Gunhild Christensdatter, født 1781 på Bjerkeseth i Bamble,[292] døpt 30.12.1781 i Bamble kirke,[293] død 26.06.1833 på Bjerkeseth i Bamble,[294],[295] gravlagt 04.07.1833 på Bamble kirkegård.[296]

      

       Han giftet seg (2) 06.01.1836 i Bamble kirke,[297] med Aase Christensdatter, født 1787 på Bjerkeseth i Bamble,[298] døpt 06.05.1787 i Bamble kirke,[299] død 10.10.1850 på Bjerkeseth eje i Bamble,[300] gravlagt 17.10.1850 på Bamble kirkegård.[301]

 

 

                             Barn med Gunhild Christensdatter:

 

                    i      Christen Olsen, født 1808 på Udgaarden i Bamble,[302] døpt 05.06.1808 i Bamble kirke,[303] død 18.11.1892 på Vissestad i Bamble,[304] gravlagt 24.11.1892 på Bamble kirkegård.[305]

                            

                             Faddere: Isach Abrahamsen Rosland, Berthe Olsdatter, Christen ? Bjerkeseth, Hans Abrahamsen.

 

                             Overtok Mellomplassen u/Bjerkeset. Han kjøpte den på auksjon i 1839. Han solgte plassen til sin svigersønn Søren Isaksen i 1886. Christen giftet seg i 1839, 30 år gammel. Han var da ungkar og bodde på Utgården.

                            

                             Han giftet seg i Bamble med Inger Gundersdatter fra Flåbygd som da bare var 19 år gammel.

                            

                             Han gravlegges i 1892 som " Føderådsmand, Enkemand Christen Olsen Bjerkeseth". Det står at han var født på Bjerkeseth og bodde på Vissestad. Han døde av en hjertelidelse står det.

                            

                             Han giftet seg[306] 18.10.1839 i Bamble kirke,[307] med Inger Gundersdatter.

 

 

                    ii     Kirsten Maria Olsdatter, født 1810 på Rosland i Bamble,[308] døpt 17.10.1810 i Bamble kirke.[309]

                            

                             Faddere: Anders Pedersen, kone Kirstine Abrahamsdatter Langesund, pige Aaste Marie Abrahamsdatter Høen, Isach Abrahamsen og Jens Isaachsen begge fra Rosland, Jens Wraalsen Fostvedt.

 

 

           12.     iii    Hans Jørgen Olsen, født 08.08.1812 på Bjerkeseth i Bamble,[310] døpt 16.08.1812 i Bamble kirke,[311] død 22.07.1886 i Bamble,[312] gravlagt 27.07.1886 på Bamble gård i Bamble.[313]  Han giftet seg[314] 02.04.1842 i Bamble kirke,[315] med Maren Kittilsdatter.

 

 

                    iv    Isach Olsen, født 1815 på Bjerkeseth i Bamble,[316] døpt 09.07.1815 i Bamble kirke.[317]

 

 

                    v     Ole Jacob Olsen, født 1818 på Bjerkeseth i Bamble,[318] døpt 01.02.1818 i Bamble kirke.[319]

 

 

                    vi    Lars Olsen, født 1820 på Bjerkeseth i Bamble,[320] døpt 25.12.1820 i Bamble kirke,[321] død 18.02.1821 på Bjerkeseth i Bamble,[322] gravlagt 24.02.1821 på Bamble kirkegård.[323]

 

 

                    vii   Maren Kirstine Olsdatter, født 19.08.1822 på Bjerkeseth i Bamble,[324] døpt 25.08.1822 i Bamble kirke,[325] død 07.09.1822 på Bjerkeseth i Bamble,[326] gravlagt 15.09.1822 på Bamble kirkegård.[327]

 

 

                    viii  Lars Olsen, født 24.07.1824 på Bjerkeseth i Bamble,[328],[329] døpt 11.08.1824 i Bamble kirke,[330] død 04.01.1891 på Vissestad fattiggård i Bamble,[331] gravlagt 09.01.1891 på Bamble kirkegård.[332]

                            

                             Lars var husmann på Mellomplassen på Bjerkeset etter at hans bror Christen hadde solgt den. Gravlegges som ”enkemand og fattiglem Lars Olsen” på Vissestad fattiggård. Han døde av slag.

                            

                             Han giftet seg[333] 10.07.1863 i Bamble kirke,[334] med Maren Isakine Abrahamsdatter.

 

 

 

25.  Gunhild Christensdatter, født 1781 på Bjerkeseth i Bamble,[335] døpt 30.12.1781 i Bamble kirke,[336] død 26.06.1833 på Bjerkeseth i Bamble,[337],[338] gravlagt 04.07.1833 på Bamble kirkegård.[339]

      

       Faddere: Wraal Frostvedt, Kari Jørgensdatter, Mari Larsdatter Bjerkeseth, Lars Andersen do, Erik Hansen Aabye.

 

 

 

26.  Kittil Nielsen, født ca 1751 på Teigen i Landsmarka i Lunde.[340]

      

       I 1801 bosatt på gården Håtved i Holla. Han var husmann der. Han står oppført som 50 år, og bor der med konen Lisbet Svensdatter 36 år og barna Maren 5 år og Berte 3 år. Kittil og Lisbet er begge i 1. ekteskap. De bor sammen med Lisbet sin søster Gurie Svensdatter 43 år. Hun er ugift og legdslem og vanfør. Konen Lisbet sin tante Kirsten Kiøstolsdatter bor der også. Hun står som enke etter 1. ekteskap og det står at hun "nyder af fattigkassen".

 

       Når Kittil gifter seg står han som Kittil Nielsen Teijen fra Bø.

      

       Han giftet seg 16.02.1791 i Holla kirke,[341] med Lisbet Svensdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Niels Kittilsen, født 12.08.1791 på Nedre Vibeto i Holla,[342] døpt 20.11.1791 i Holla kirke,[343] død 02.06.1797 på Nedre Vibeto i Holla.[344]

                            

                             Faddere: Ole Vibeto, Niels Tofte, Hans Andersen Vibeto, Marthe Tollevsdatter Tofte og Kirsten Svendsdatter Vibeto.

 

 

           13.     ii     Maren Kittilsdatter, født 12.08.1794 på Haugen i Holla,[345] døpt 17.08.1794 i Holla kirke,[346] død 20.02.1868 på Bambleeiet i Bamble,[347] gravlagt 27.02.1868 på Bamble kirkegård.[348]  Hun giftet seg (1) 1828,[349] med Jens Knudsen, født 1754,[350] død 27.06.1838 på Høvik i Bamble,[351] gravlagt 05.07.1838 på Bamble kirkegård.[352]  Hun giftet seg[353] (2) 02.04.1842 i Bamble kirke,[354] med Hans Jørgen Olsen, født 08.08.1812 på Bjerkeseth i Bamble,[355] døpt 16.08.1812 i Bamble kirke,[356] død 22.07.1886 i Bamble,[357] gravlagt 27.07.1886 på Bamble gård i Bamble.[358]

 

 

                    iii    Berte Kittilsdatter, født 19.10.1797 på Haugen i Holla,[359] døpt 29.10.1797 i Holla kirke.[360]

                            

                             Faddere: Niels Stuen?, Tyge Andersen Søve, Gunder Olsen Vipeto, Anne Halvorsdatter Borgen og Kirsten Svendsdatter Hougen.

 

 

                    iv    Maren Kittilsdatter, født 13.10.1801 på Briskemyr u/Tveit i Holla.[361]

                            

                             Faddere: Even og Halvor Lommerud, Anders Melteij, Guri P.d. Hegnen, Birgitha(?) O.d. Kaasen.

 

 

                    v     Nils Kittilsen, født 31.10.1803 på Haugen i Holla.[362]

                            

                             Faddere: Sten Hotvedt og Maren Hotvedt.

 

 

 

27.  Lisbet Svensdatter, født 1764 i Holla,[363] døpt 28.12.1764 i Holla kirke.[364]

      

       Faddere: Gunder Qvernodden, Rasmus Pedersen, Anders Olsen, Maren Nyhuus og Thore Jensdatter Rom.

 

       Hun står ved gifte som Lisbet Svensdatter Hougen.

 

 

28.  Gunder Olsen, født 1786 på Tangen i Kviteseid,[365] døpt 02.04.1786 i Kviteseid kirke,[366] død 04.06.1866 på Skogstad i Bamble,[367] gravlagt 09.06.1866 på Bamble kirkegård.[368]

      

       Han står som ungkar Gunder Olsen Sunbø da de giftet seg.

      

       Gunder er nevnt under Grotnes i Bygdesoga for Kviteseid. Han ble i Bamble bygdebok kalt Gunder Olsen Odden, Røymål fra Flåbygd i Telemark. Ifølge bygdesoga for Lunde side 54 ligger gården Røymål i Flåbygd. Under nordre Røymål var en plass kalt Odden. Gunder ble konfirmert i 1803. Ifølge en presteattest datert 30 mars 1831 flyttet han og familien til Bamble. Han ble husmann på plassen Skaugdalen u/Bamble gård i Bamble.

      

       Han døde på Skogstad hos sin sønn Ole som var leilending hos Blehr. Han gravlegges som "husmand Gunder Olsen 82 aar Skougstad".

      

       Han giftet seg[369] 18.10.1807 i Kviteseid,[370] med Mari Jensdatter.

 

 

                             Barn:

 

           14.     i      Jens Gundersen, født 1812 på Hægenes u/Rømål i Flåbygd i Telemark,[371] døpt 16.08.1812 i Kviteseid kirke,[372] død 11.04.1895 på Kil i Bamble,[373] gravlagt 17.04.1895 på Bamble kirkegård.[374]  Han giftet seg[375] 08.09.1837 i Bamble kirke,[376] med Ingeborg Paulsdatter.

 

 

 

                    ii     Ole Gundersen, født 1814 på Hægenes u/Rømål i Flåbygd i Telemark,[377] døpt 11.09.1814 i Lunde kirke,[378] død 1871 på Skogstad i Bamble.

                            

                             Han er døpt i Lunde kirke. Det var Hr. Pastor Hedemark som døpte han. Han var leilending på Skogstad i Bamble. Det var Albert Blehr som eide gården. Han var ungkar og gårdbruker og kom fra Bamble gård da han gifte seg, født i Kvitseid står det. Han bor i 1865 på Skogstad. Han har barna Gunder, Hans og Kirsten Margrethe boende der. Faren bor der også som føderådsmann og enkemann på 86 år. Det er også to som tjener på gården.(Inger M. Nilsdatter38 år fra Bamble, og Carl Larsen på 15 år også fra Bamble)

                            

                             På gården bor også ei Signe Helligsdatter. Hun står oppført som lægdslem,enke, 76 år født i Bø. De har to hester, 4 store kveg og 8 får på gården. De sår 1/8 del tønne kveite, 1/4 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre og 3 tønner poteter.

                            

                             Han giftet seg[379] (1) 01.04.1842 i Bamble kirke,[380] med Maren Kirstine Hansdatter, født 1815 på Høn i Bamble,[381] død 20.05.1853 på Skogstad i Bamble,[382] gravlagt 28.05.1853 på Bamble kirkegård.[383]

                            

                             Han giftet seg[384] (2) 21.12.1866 i Bamble kirke, med Inger Marie Nilsdatter, født 1827 i Bamble,[385] død 1900.[386]

 

 

                    iii    Inger Gundersdatter, født 1820 på Hegna i Kviteseid,[387],[388] døpt 15.10.1820 i Kviteseid kirke,[389] død 20.01.1865 på Bjerkeseth i Bamble,[390] gravlagt 28.01.1865 på Bamble kirkegård.[391]

                            

                             Ifølge kirkeboken ved gifte var hun født i Flåbygd. Hennes foreldre festet plassen Skaugdalen u/Bamble gård, men kom fra Flåbygd. Hun var bara 19 år da hun giftet seg med Christen som da var 30.

                            

                             Hun giftet seg[392] 18.10.1839 i Bamble kirke,[393] med Christen Olsen.

 

 

                    iv    Ingebor Gundersdatter, født 18.08.1823 på Hegna i Kviteseid,[394] døpt 14.09.1823 i Kviteseid kirke.[395]

 

 

                    v     Hans Gundersen, født 18.10.1825 på Hegna i Kviteseid,[396] døpt 20.11.1825 i Kviteseid kirke.[397]

 

 

 

29.  Mari Jensdatter, født 1782,[398] død 07.05.1861 på Skogstad i Bamble,[399] gravlagt 14.05.1861 på Bamble kirkegård.[400]

      

       Hun ble konfirmert i 1797, 16 år gammel.

      

       Hun står som pike Mari Jensdatter Hegna da de giftet seg.

      

       Hun døde på Skogstad hos sin sønn Ole som var leilending hos Blehr. Hun gravlegges i 1861 som "konen Mari Jensdatter 79 aar Skougstad".

 

 

 

30.  Paul Halvorsen, født 1785 i Flesberg i Buskerud,[401] død 23.08.1856 på Heivandsplassen i Bamble,[402] gravlagt 30.08.1856 på Bamble kirkegård.[403]

      

       Han var innflytter og bosatt fra 1823 på Heivandsplassen u/Bamble gård. Han kom fra Numedal. Etter dem var det ikke flere husmenn på plassen. Det er nå bare skog der. Han dør 62 år gammel står det i kirkeboken.

      

       Jeg finner Paul Halvorsen i tilgangslistene til Asker datert 19. mai 1815. Der står det at han kom fra Flesberg.

      

       Paul Halvorsen er fra Dusterud i Flesberg. Foreldra var Halvord Pålson og Ingebjørg Høljesdotter. De døde begge to med noen få dagers mellomrom på garden Åsleggen i desember 1800, og etterlot seg da 7 barn som kom til å måtte bo hver for seg i bygda.

      

       En finner Paul på gården Dusterud i Flesberg som Povl Halvorsen 15 år gamme i 1801l. Han bor der med en Christopher Halvorsen på 5 år og de er benevnt som sønnesønner av gårdbrukeren Povl Olsen 79 år gift 2. gang med Aslaug Halvorsdatter 71 år gift 1. gang. Det er alle som bor på gården

      

       Paul var under skifte etter farfaren i 1802 hos tømmermannen Ola Sandvika og kona Kjersti, som begge døde i 1815, altså samme året som Paul flytta til Asker. Omtale finnes i Flesbergboka, bl.a. bind 3 s. 407, f.

      

       Paul og Marthe gifter seg i Asker 9. april 1815. Der står Poul som 29 år født i 1786. Det står at de begge var bosatt på Blegereje. De kan ha tjent der begge to? Han giftet seg rett etter at han kom til Asker så det kan være at han kjente Marte og kom dit for å gifte seg?

      

       I avgangslistene for samme året står det at de begge flyttet til Røyken..

       (Ministerialbok Asker 16 1814-1824 side 288). Maren 22 år og Paul er 29 år når de gifter seg og det står det samme i avgangslistene.

       De flyttet 20. november 1815.

      

       De bor på Bø i Røyken når de døper datteren der i 1821. Så har de flyttet til Bamble av en eller annen grunn.

      

       Jeg finner dem også i tillgangslistene for 1816 i "Kirkeboken for Røyken 1814-56" side 627. Der står de som ektefolk og Paul som tjeneste kar.

      

       Finner dem igjen i utgangslistene i 1822 i "Kirkeboken for Røyken 1814-56" side 581. Der står de som "husfolk" som flytter til "Bamle i Laurvig Grevskap", og med datteren Ingeborg.

      

           

       Han giftet seg[404] 09.04.1815 i Asker kirke,[405] med Marthe Olsdatter.

 

 

                             Barn:

 

           15.     i      Ingeborg Paulsdatter, født 08.04.1821 på Bøe i Røyken,[406] døpt 06.05.1821 i Røyken kirke,[407] død 29.09.1901 på Vissestad fattiggård i Bamble,[408] gravlagt 04.10.1901 på Bamble kirkegård.[409]  Hun giftet seg[410] 08.09.1837 i Bamble kirke,[411] med Jens Gundersen.

 

 

 

31.  Marthe Olsdatter, født 1793 på Hedemarken,[412] død 08.09.1879 på Heivannet i Bamble,[413] gravlagt 15.09.1879 på Bamble kirkegård.[414]

      

       Marthe Olsdatter bodde i 1865 på plassen Heivannet i Bamble som husmann med jord. Hun er 76 år gammel og enke. Hun bor der alene med to tjenestejenter. De gifter seg i Asker 9 april 1815. Der står Marthe som 22 år og født i 1793. Hun og mannen Paul bodde i 1821 som husmannsfolk under gården Bøe i Røyken. Når hun dør står det at hun var født på Hedemarken i 1790.

 

 

 

Tipptippoldeforeldre

 

 

 

42.  Anders Christenson Trefelt, født 15.01.1729 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige,[415] død 04.08.1802 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[416]

      

       Han står som soldat, 73 år, når han dør på Mørtuvan i 1802. Fødselsdagen bekreftes i avskriften på internett over født i Mo sogn. Han står som ”Dragon  Anders Trefelt” da han giftet seg med Barbro.

      

       Han giftet seg[417] 28.12.1764 i Naverstad kirke,[418] med Barbro Hansdotter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Anna Andersdotter, født 14.09.1765 i Sverige.[419]

 

 

                    ii     Hans Anderson, født 25.09.1767 i Sverige.[420]

 

 

           21.     iii    Ingeborg Andersdotter, født 20.11.1775 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn,[421] død 18.03.1862 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[422]  Hun giftet seg 22.01.1801 i Mo sogn i Bohuslen i Sverige,[423] med Olof Engelbrektson.

 

 

 

43.  Barbro Hansdotter, født 08.11.1735 i Sverige,[424] død 07.04.1805 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[425]

      

       Hun står som enke, 70 år når kun dør på Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn. Hun står som ”pige fra Rimserød” da hun gifter seg med Anders.

 

 

 

48.  Abraham Hansen, født 1732 på Høen i Bamble,[426] døpt 27.01.1732 i Bamble kirke,[427] død 18.09.1816 på Høen i Bamble,[428] gravlagt 26.09.1816 på Bamble kirkegård.[429]

      

       Faddere: Elise Olsdatter, Mari Christensdatter. Gunder Rogn, Anders Findal og Ole Olsen.

      

       Han eide en part av Høen som han i 1755 hadde fått skjøte på av sin mor for 150 rdl. Delen var på 1 hud og 6 skinn. I 1775 ble det opplyst at Abraham Høen hadde skutt en voksen bjørn. En finner han i tellingen fra 1882 på Høen med kone og 5 barn. Abrahams part av Høen ble i 1792 skjøtet over til sønnen Hans for 600 rdl.

      

       Han giftet seg[430] 11.07.1754 i Bamble kirke,[431] med Mari Johannesdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Malene Abrahamsdatter, født 1755 på Høen i Bamble,[432] døpt 16.03.1755 i Bamble kirke,[433] død 1756 på Høen i Bamble,[434] gravlagt 20.03.1756 i Bamble.[435]

                            

                             Faddere: Tor Hansen Høn, Anne Torjusdatter, Johanne Johanesdatter Utgården, Ole Hansen Scaugen, Anders Torsen Wingerei, Lars Amundsen Tvetten.

 

 

                    ii     Malene Abrahamsdatter, født 1756 på Høen i Bamble,[436] døpt 11.06.1756 i Bamble kirke.[437]

                            

                             Faddere: Christen Bamble, Kirsti Hansdatter, Johanne Johannesdatter i Brevig, David Bjørnsen Oborsnes, Eric Andersen i Brevig, Thor Thorsen Høen.

                            

                             De døper barn på Omborsnes i 1785 og 1787.

                            

                             Hun giftet seg 11.10.1781 i Bamble kirke,[438] med Tellef Syversen.

 

 

                    iii    Mari Abrahamsdatter, født 1757 på Høen i Bamble,[439] døpt 04.12.1757 i Bamble kirke.[440]

                            

                             Faddere: Even Winger, kone Sophie Maria Torsdatter, Sophie Maria Hansdatter Høn, Nils Evensen Bamble, Hans Hansen Høn, Halvor Johansen Utgaarden.

                            

                             De bodde på Utgården i Bamble.

                            

                             Hun giftet seg[441] 22.07.1784 i Bamble kirke,[442] med Hans Olsen.

 

 

                    iv    Kirstine Abrahamsdater, også kjent som Kirsten, født 1759 på Høen i Bamble,[443] døpt 29.09.1759 i Bamble kirke.[444]

                            

                             Faddere: Christen Michelsen ? Bamble, Kirstine Hansdatter, Sophie Marie Hansdatter Høn, Ole Andersen Utgaarden, Elias Hansen Høn og Ole Olsen Scauen.

                            

                             De døper barn bosatt i Langesund.

                            

                             Hun giftet seg 29.12.1788 i Bamble kirke,[445] med Anders Pedersen.

 

 

                    v     Lene Abrahamsdatter, født 1761 på Høen i Bamble,[446] døpt 14.03.1761 i Bamble kirke,[447] død 07.03.1838 på Tveten eje i Bamble,[448] gravlagt 13.03.1838 på Bamble kirkegård.[449]

                            

                             Faddere: Thor Thorsen?, Inger Marie Sørensdatter Høn, Anders Andersen do, Christen Mickelsen Bamble, Hans Hansen Høn og Elias Hansen do.

                            

                             Hun drev gården i flere år etter at mannen døde i 1809. Hun fikk i 1811 en premie på 25 rdl. av det kongelige danske landhusholdingsselskap fordi hun i løpet av 3 år hadde gravet 1549 alen grøfter samt anlagt en hadde med kjøkkenvekster og frukttrær (J. Neumann "Norske Landvæsens Samlinger" bd, 2 (1812) side 278.)

                            

                             Hun giftet seg 09.06.1791 i Bamble kirke,[450] med Zakkarias Evensen.

 

 

                    vi    Hans Abrahamsen, født 1762 på Høen i Bamble,[451] døpt 24.10.1762 i Bamble kirke,[452] død 01.04.1833 på Høen i Bamble,[453] gravlagt 06.04.1833 på Bamble kirkegård.[454]

                            

                             Faddere: Ole Udgaarden, Helge Johannesen ?, Mette Thorsdatter Høn, Christen Mickelsen Bamble, Ole Hansen Sckauen og Hans Hansen Høn.

                            

                             Overtok en del av gården Høen med skyld 1 hud og 6 skinn i 1792 fra sin far Abraham. Skifte etter Hans fant sted i 1833.

                            

                             Han giftet seg[455] 04.10.1792 i Bamble kirke,[456] med Pernille Simensdatter.

 

 

                    vii   Isak Abrahamsen, født 1765 på Høen i Bamble,[457] døpt 07.09.1765 i Bamble kirke.[458]

                            

                             Faddere: Elias Høens kone Aleth Pedersdatter Høen, Mette Thorsdatter do, Christen Mickelsen Bamble, Thor Thorsen Høn og Ole Hansen Sckauen.

                            

                             Han kom til Rosland.

                            

                             Han giftet seg 25.09.1794 i Bamble kirke,[459] med Berthe Olsdatter.

 

 

           24.     viii  Ole Abrahamsen, født 1770 på Høen i Bamble,[460] døpt 24.05.1770 i Bamble kirke,[461] død 26.10.1849 på Bjerkeseth-ejet i Bamble,[462] gravlagt 03.11.1849 på Bamble kirkegård.[463]  Han giftet seg[464] (1) 21.06.1804 i Bamble kirke,[465] med Gunhild Christensdatter, født 1781 på Bjerkeseth i Bamble,[466] døpt 30.12.1781 i Bamble kirke,[467] død 26.06.1833 på Bjerkeseth i Bamble,[468],[469] gravlagt 04.07.1833 på Bamble kirkegård.[470]  Han giftet seg (2) 06.01.1836 i Bamble kirke,[471] med Aase Christensdatter, født 1787 på Bjerkeseth i Bamble,[472] døpt 06.05.1787 i Bamble kirke,[473] død 10.10.1850 på Bjerkeseth eje i Bamble,[474] gravlagt 17.10.1850 på Bamble kirkegård.[475]

 

 

                    ix    Aaste Maria Abrahamsdatter, også kjent som Aasta Marie, født 1773 på Høen i Bamble,[476] døpt 09.05.1773 i Bamble kirke.[477]

                            

                             Faddere: Thor Høn, Inger Marie Sørensdatter, Anne Gregersdatter, Elias Hansen, Jens Mortensen ?, alle på Høn, Ole Olsen Hansen på Nenseth.

 

 

 

49.  Mari Johannesdatter, født 1732 på Utgården i Bamble,[478] døpt 09.03.1732 i Bamble kirke,[479] død 27.11.1815 i Bamble,[480] gravlagt 11.12.1815 på Bamble kirkegård.[481]

      

       Hun kom fra Utgården i Bamble.

 

 

 

50.  Christen Jørgensen, født 1745 på Åsebø i Gjerstad,[482] døpt 21.11.1745 i Gjerstad kirke,[483] død 1796 på Bjerkeseth i Bamble,[484] gravlagt 21.12.1796 i Bamble kirke.[485]

      

       Fra gard Strøms avskrifter:

 

       Trol. 22/4-1777 i Eid. Copul. Samme dag.

       Uk. Christen Jørgensen Dørredal, uden foregaaende Trolowelse, med Pigen Kisten Larsd. Hovholt.

       Caut.: Ole Nilsøn Hovholt og Knud Andersøn Aarhuus af Gierpen Sogn.

      

      

       De døper barn i Eidanger i 1777 og 1779. Var da bosatt på Hovholt hos sin svigerfar, Lars Andersen.

      

       Christen kjøpte Bjerkeseth i Bamble i 1780 sammen med svigerfaren Lars Andersen. Han kjøpte ut Lars i 1786. Christen og hans bror Børge nevnes i 1774 som oppsittere på Dørdal i Bamble, idet de var eiere av 2 huder, mens faren også eide 2 huder.

      

       Han giftet seg[486] 22.04.1777 i Eidanger kirke,[487] med Kirsten Larsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Ingeborg Christensdatter, født 1777 på Hovholt i Eidanger,[488] døpt 22.06.1777 i Eidanger kirke,[489] død 01.01.1811 på Bjerkeseth i Bamble,[490],[491] gravlagt 07.01.1811 på Bamble kirkegård.[492]

                            

                             Faddere: Karen Andersdatter Haugholt, Marte Jørgensdatteer ibid, Lars Andersen ibid, Anders Nilsen Ibid, Christen Halvorsen Tveten.

                            

                             Hun giftet seg (1) 23.01.1806 i Bamble kirke,[493],[494] med Gullik Larsen, født 1778 på Glittum i Bamble,[495] død 1809 på Bjerkeseth i Bamble.[496]

                            

                             Hun giftet seg (2) 30.11.1810 i Bamble kirke,[497] med Christen Christensen, født 1780 på Hydal u/Gjømle i Bamble,[498] dåp 02.07.1780 i Bamble.[499]

 

 

                    ii     Ole Christensen, født 1779 på Hovholt i Eidanger,[500] døpt 21.02.1779 i Eidanger kirke,[501] død 13.11.1804 på Bjerkeseth i Bamble,[502],[503] gravlagt 22.11.1804 på Bamble kirkegård.[504]

                            

                             Faddere: Kari Andersdatter Haugholt, Marte Hansdatter ibid, Lars Andersen ibid, Lars Hansen ibid, Sigward Jørgensen fra Bamble sogn.

                            

                             Ole var ugift.

 

 

           25.     iii    Gunhild Christensdatter, født 1781 på Bjerkeseth i Bamble,[505] døpt 30.12.1781 i Bamble kirke,[506] død 26.06.1833 på Bjerkeseth i Bamble,[507],[508] gravlagt 04.07.1833 på Bamble kirkegård.[509]  Hun giftet seg[510] 21.06.1804 i Bamble kirke,[511] med Ole Abrahamsen.

 

 

                    iv    Anne Christensdatter, født 1784 på Bjerkeseth i Bamble,[512] døpt 26.09.1784 i Bamble kirke.[513]

 

 

                    v     Aase Christensdatter, født 1787 på Bjerkeseth i Bamble,[514] døpt 06.05.1787 i Bamble kirke,[515] død 10.10.1850 på Bjerkeseth eje i Bamble,[516] gravlagt 17.10.1850 på Bamble kirkegård.[517]

                            

                             Søster av hans første kone. Hun står som enke og fattiglem da hun ble gravlagt.

                            

                             Hun giftet seg (1) 09.11.1811 i Bamble kirke,[518] med Christen Christensen, født 1780 på Hydal u/Gjømle i Bamble,[519] dåp 02.07.1780 i Bamble.[520]

                            

                             Hun giftet seg (2) 06.01.1836 i Bamble kirke,[521] med Ole Abrahamsen, født 1770 på Høen i Bamble,[522] døpt 24.05.1770 i Bamble kirke,[523] død 26.10.1849 på Bjerkeseth-ejet i Bamble,[524] gravlagt 03.11.1849 på Bamble kirkegård.[525]

 

 

                    vi    Kari Christensdatter, født 1790 på Bjerkeseth i Bamble,[526] døpt 18.04.1790 i Bamble kirke.[527]

 

 

                    vii   Karen Christensdatter, født 14.01.1792 på Bjerkeseth i Bamble,[528],[529] døpt 22.01.1792 i Bamble kirke,[530] død 25.10.1861 på Åstad i Bamble,[531] gravlagt 31.10.1861 på Bamble kirkegård.[532]  Hun giftet seg med Amund Hansen.

 

 

                    viii  Jørgine Christensdatter, født 1794 på Bjerkeseth i Bamble,[533] døpt 24.12.1794 i Bamble kirke.[534]

 

 

 

51.  Kirsten Larsdatter, født 1756 på Mo i Gjerstad,[535],[536] døpt 24.06.1756 i Gjerstad kirke,[537] død 01.10.1810 på Bjerkeseth i Bamble,[538],[539] gravlagt 08.10.1810 på Bamble kirkegård.[540]

      

       Ved gifte med Christen i Eidanger står hun oppført som Kirsten Larsdatter Hovholt. Forlovere ved gifte var: Ole Nilsen Hovholt og Knud Andersøn Aarhus af Gjerpen sogn. ( Knut var bror av hennes far)

      

       Hun bodde i 1801 på Bjerkeseth i Bamble som 45 år gammel enke. Hun bor der sammen med sin far og barna Ole 23 år, Gunhild 20 år, Anne 17 år, Aase 14 år, Kari 10 år og Jørgine 7 år.

 

       Kirsten døde på Bjerkeseth i 1810, 53 år gammel.

      

       Hun giftet seg[541] (1) 22.04.1777 i Eidanger kirke,[542] med Christen Jørgensen, født 1745 på Åsebø i Gjerstad,[543] døpt 21.11.1745 i Gjerstad kirke,[544] død 1796 på Bjerkeseth i Bamble,[545] gravlagt 21.12.1796 i Bamble kirke.[546]

      

       Hun giftet seg (2) 08.11.1804 i Bamble kirke,[547] med Claus Henriksen, født ca 1751,[548] død ca 1807 på Bjerkeseth i Bamble.[549]

 

 

 

52.  Niels Carlsen, født ca 1721 på Helgen i Holla,[550] død 22.11.1812 på Teigen i Holla.[551]

      

       Bodde i 1801 på Teigen (Tejgen) i Bø. Han står der som husmann med jord 80 år gammel og i 1. ekteskap.

      

       Han giftet seg[552] med Turid Kitilsdatter.

 

 

                             Barn:

 

           26.     i      Kittil Nielsen, født ca 1751 på Teigen i Landsmarka i Lunde.[553]  Han giftet seg 16.02.1791 i Holla kirke,[554] med Lisbet Svensdatter.

 

 

                    ii     Carl Nilsen, født ca 1766 på Teigen i Holla.[555]

 

 

                    iii    Carl Nilsen, født ca 1769 på Teigen i Holla.[556]

                            

                             Han er i 1801 bruker av halvdelen av husmannsplassen Teigen i Bø. Det er trolig han far, Nils Carlsen som bruker den andre delen.

                            

                             Han giftet seg (1) 19.02.1794 i Holla,[557] med Birthe Knudsdatter, født 1774 på Løkka u/Tinholt på Helgen i Holla,[558] døpt 1774 i Holla,[559] død ca 1795 på Teigen i Holla.[560]

                            

                             Han giftet seg[561] (2) ca 1796,[562] med Dorthe Nilsdatter, født ca 1771.[563]

 

 

 

53.  Turid Kitilsdatter, født ca 1727 på Vestgard, Eika i Bø,[564] død 17.03.1806 på Landsmarka i Lunde.[565]

      

       Bodde i 1801 på Teigen (Tejgen) i Bø.

 

 

 

54.  Svend Hansen, født 1724 på Lien i Holla,[566] døpt 1724 i Holla,[567] død 1797 på Haugen i Holla,[568] gravlagt 16.10.1797 på Holla kirkegård.[569]

      

       Det er ikke ført faddere i kirkeboken. I 1743 er en Svend Hansen Meltej konfirmert. Rett over han står Sebjørn Hansen i Prestegården. Det kan være to brødre som er konfirmert samme år men tjente på hvert sitt sted.

 

       I 1762 var Sven Hansen og Maren Kiøstolsdatter i en plass under Romnes vestre " i meget fattig omstændighed ".

      

       I 1782 finner vi dem i tellingen for ”Holden Wibetoe Skydsskaffer Svend, kone og 2 barn”.

      

       De døper en datter i Solum i 1751 og en datter Rafnes ejet i Bamble i 1757.

      

       De har således flyttet en del rundt.

      

       Det er skifte etter Svend på Haugen (Vibeto midtre) i 1797:

      

       1797 NTS 1797-1800 541b-542b

      

       Enkemann Svend Hansen, død;

       døtre: 1. Børthe Svendsdtr. gm. Anders Jensen på Bratsbergkleiva ved Skien; 2. Lisbeth Svendsdatter gm. Kittil Nielsen Skysskaffer, her i bygda; 3. Kirstie Svens datter, umyndig, ugift; 4. Gurie Svendsdatter, umyndig, ugift.

      

 

       Han giftet seg (1) 30.12.1748 i Holla kirke,[570] med Maren Kiøstolsdatter, født 1724 på Lommerud i Holla,[571] døpt 1724 i Holla kirke,[572] død ca 1787 på Haugen i Holla.[573]

      

       Han giftet seg (2) 30.07.1788 i Holla kirke,[574] med Marthe Tygesdatter, født 1747 på Hegna u/Håtvet Lille i Holla,[575] døpt 1747 i Holla.[576]

 

 

                             Barn med Maren Kiøstolsdatter:

 

                    i      Kirsten Svensdatter, født 1749 i Holla, døpt 20.04.1749 i Holla kirke.[577]

                            

                             Faddere: Ole Tufte, Halvor Tufte, Johannes Borgen, Kirsten Tufte og Gro Søve.

 

 

                    ii     Maren Svensdatter, født 1751 i Solum, døpt 28.11.1751 i Solum kirke,[578] død 06.04.1775 på Haugen i Holla.[579]

                            

                             Faddere: Erich Houchelien, Niels Svensøn, Marthe Houchelien, Anne Jørgensdatter.

 

 

                    iii    Berte Svensdatter, født 1754 i Holla,[580] døpt 07.12.1754 i Holla kirke.[581]

                            

                             Faddere: Ole Jelset, Ole Baxaas, Ole Fosse, Aslou Huvet og Maren Hansdatter Hvalen.

 

                             Ifølge skifte etter hennes far var hun i 1797 gift med Anders Jensen og bodde da på Bratsbergkleiva ved Skien. Hun var ugift ved skifte etter moren i 1787.

                            

                             Hun giftet seg[582] med Ander Jensen.

 

 

                    iv    Guri Svensdatter, født 1757 på Rafnes ejet i Bamble,[583] døpt 04.09.1757 i Bamble kirke.[584]

                            

                             Faddere: Jon Tostensens kone Groe Jonsdattter Rafnes eje, Jørgen Christensen? ...?, Rasmus Jørgensen ibid, Hans Engebretsen Rafnes, Loretz Olsen ved? ....?

 

                             Etter skifte etter faren i 1797 står hun som umyndig og ugift, og at hun ei var ved sin rette helbred.

 

                             I 1801 er Guri bosatt hos sin søster Lisbet og hennes familie på en husmannsplass u/Håtvedt i Holla. Hun står da som ugift og videre lægslem og vanfør.

 

 

                    v     Kirsten Svensdatter, født 1761 i Holla,[585] døpt 05.08.1761 i Holla kirke.[586]

                            

                             Faddere: Claus Romenes, Christen Qvernodde, Peder Romenes, Anne Romenes og Gro Kiøstolsdatter.

 

                             Hun fikk et uekte barn med Svend Sveinungsen i februar i 1796.

                            

                             Forhold til Svend Sveinungsen.

 

 

           27.     vi    Lisbet Svensdatter, født 1764 i Holla,[587] døpt 28.12.1764 i Holla kirke.[588]  Hun giftet seg 16.02.1791 i Holla kirke,[589] med Kittil Nielsen.

 

 

                    vii   Karen Svensdatter, født 1768 i Holla, døpt 17.04.1768 i Holla kirke.[590]

                            

                             Faddere: Jon Andersen Tofte, Anders Andersen Tofte, Christen Andersen Tofte, Kirsten Haugen og Inger Pgaarden.

 

                             Død før 1797.

 

 

 

55.  Maren Kiøstolsdatter, født 1724 på Lommerud i Holla,[591] døpt 1724 i Holla kirke,[592] død ca 1787 på Haugen i Holla.[593]

      

       Faddere: Hans Hougen, Kiøstel Tronsen, Kirsten Tausan, Maren Jonsdatter og Maren Tronsdatter.

 

       Hun ble konfirmert i Holla i 1740. Bodde da på Lommerud.

 

       Det var skifte etter henne på Haugen (Tufte nordre) i 1787:

      

       1787 NTS 1787-92 383a-383b

        

       Mari Kiøstolsdatter, død;

       enkemann Svend og barna: Berthe Svendsdatter, gift; Guri, "hjemme og ej ved sin rette Hælbred", umyndig; Kirsti, umyndig; Lisbeth, umyndig. Formynder for Guri: Hans Anundsen Vibeto; for Kirsti: Anders Steensen Vibeto; for Lisbeth: Fredrich Olsen Vibeto.

 

 

 

56.  Ole Larsen.

      

       Jeg finner Ola Larson i Kviteseid Ættesoge på som ligger på websiden til Kviteseid Kommune. Han står der oppgitt som gift med Ingerid Knudsdatter fra Kilen i 1776. Bosatt på Grotnes. De har 4 barn ifølge Ættesoga, 3 født på Tveit og en på Tangen.

      

       I kirkeboken ved trolovelsen synes jeg det står "ungkarl Ole Larson Fjaagesund".

      

       Han giftet seg[594] 24.11.1776 i Kviteseid kirke,[595] med Ingerid Knudsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Lars Olsen, født 1777.[596]

 

 

                    ii     Birgit Olsdatter, født 1778.[597]

 

 

                    iii    Anne Olsdatter, født 1780.[598]  Hun giftet seg 1811,[599] med Thor Aanundsen.

 

 

                    iv    Gunder Olsen, født 14.02.1785 på Hægenes u/Rømål i Flåbygd i Telemark,[600] døpt 16.02.1785 i Kviteseid kirke.[601]

                            

                             ”1785, Februarius d. 16de. Fastepræd. ved Bøe, Døbte Ole Hægnas Søn Gunder, fød den 14de Febr”.

 

 

           28.     v     Gunder Olsen, født 1786 på Tangen i Kviteseid,[602] døpt 02.04.1786 i Kviteseid kirke,[603] død 04.06.1866 på Skogstad i Bamble,[604] gravlagt 09.06.1866 på Bamble kirkegård.[605]  Han giftet seg[606] 18.10.1807 i Kviteseid,[607] med Mari Jensdatter.

 

 

 

57.  Ingerid Knudsdatter, født 1742.[608]

      

       Hun står i Kviteseid bygesoge som Ingerid Knudsdatter Kilen. Hun kom fra gården Kilen i Kviteseid.

 

 

 

60.  Halvor Paulsen, født 1759 i Flesberg i Buskerud,[609] død 1800 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud.[610]

      

       Halvor kom fra Dusterud da de giftet seg.

      

       I Flesberg bygdebok kan man lese dette om Halvor:

      

       Halvor og Ingebjørg bodde i Dusterud i 1779 og i Tonby i 1781. Halvor kjøpte så gården Åsleggen av Bjørn Jonson for 330 rdl og bosatte seg der .Han og konen Ingeborg døde med få dagers mellomrom i desember 1800, først han og så hun. Han var da 41 år og hun 44 år. Barnelfokken ble spredd utover i bygden. Ved skifte etter farfaren i 1802 var Kristoffer og Hellek hos bestemoren sin, Gullek var hos Hølje Lehøvd, Halvord var hos Hellek Grøsli, Aslaug var hos Sevat Solom, Pål var hos Ola Sandvik og Ola tjente hos Hellek Sønnåsen.

      

       Ved siden av barneflokken som er nevnt fikk de ei dødfødt datter i 1783.

      

       Han giftet seg[611] 18.10.1777 i Lyngdal i Buskerud,[612] med Ingeborg Høljesdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Ole Halvorsen, født 1779 på Dusterud i Flesberg i Buskerud,[613] døpt 07.02.1779 i Lyngdal i Buskerud.[614]

                            

                             Ole bor i 1801 på gården Åsleggen i Flesberg sammen med broren Hellik på 21 år og søsteren Aslaug på 13. Ole er 22 år i 1801. Under skifte ettter farfaren i 1802 tjente Ole hos Hellek Sønnåsen. Ettter at han giftet seg skrev han seg for Dusterud ei stund, men har nok så flyttet fra Flesberg ifølge bygdeboken.

                            

                             Han giftet seg[615] 05.08.1804 på Flesberg i Buskerud,[616] med Sirid Engebretsdatter.

 

 

                    ii     Hellik Halvorsen, født 1781 på Tunbye i Flesberg i Buskerud,[617] døpt 21.10.1781 i Lyngdal i Buskerud.[618]

                            

                             Hellik bor i 1801 på gården Åsleggen i Flesberg sammen med broren Hellik på 22 år og søsteren Aslaug på 13. Hellik er 21 år i 1801. Ved skifte etter farfaren i 1802 bodde Hellek hos bestemoren sin. Han bodde videre på Åsleggen noen år med familien. Familien har så trolig flyttet ut av bygden. De er ikke registrert døde i bygden ifølge Flesbergboka.

                            

                             Han giftet seg[619] 09.04.1807 i Flesberg,[620] med Ambjørg Olsen.

 

 

                    iii    Paul Halvorsen, født 1783 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud,[621] døpt 28.09.1783 i Lyngdal i Buskerud,[622] død 29.09.1783 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud.[623]

 

 

           30.     iv    Paul Halvorsen, født 1785 i Flesberg i Buskerud,[624] død 23.08.1856 på Heivandsplassen i Bamble,[625] gravlagt 30.08.1856 på Bamble kirkegård.[626]  Han giftet seg[627] 09.04.1815 i Asker kirke,[628] med Marthe Olsdatter.

 

 

                    v     Aslaug Halvorsdatter, født 1788 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud.[629]

                            

                             Hun bor 13 år gammel med sine to brødre Ole og Hellik på Åsleggen i 1801.

 

 

                    vi    Halvor Halvorsen, født 1792 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud,[630] død før 1865.[631]

                            

                             Han bodde som nygift på gården Østre Øyberg i Flesberg. Halvor og Marit var enere på Nerli og Gjømle, så en plass under Li, og til sist noen plasser under Fjøse og Nedre Lia i Svene der Marit dør i 1832, 47 år gammel.

 

                             Halvor gifter seg på nytt året etter med Sigri Tjøstølvsdatter. Halvor og Sigri bodde først på Li og senere var de brukere på Østre Øyberg igjen midt på 1830 årene. Så flyttet de til Fjøseige og i 1838 tok de utflytting til Eiker. Halvor flyttet som man ser en rekke ganger.

                            

                             Da datteren Jårån døde i 1842 bodde foreldrene på Hofsgårdsplassen på Eiker, men barnet ble gravlagt på Svene. Datteren Maret var på en plass under Jøranrud på Eiker da hun gikk for presten i 1849, og i 1865 var hun sammen med moren sin på en plass som het Bråtån, hos en som het Lars NIlsson. Sigrid Tjøstølvsdatter var da ei fattig enke. Hun døde i 1880 på en plass under Liverud på Fiskum.

                            

                             Alt dette ifølge bygdeboken.

                            

                             Han giftet seg (1) før 1821,[632] med Maret Olsdatter, født ca 1785,[633] død 1832 på Nedre Lia i Svene i Flesberg.[634]

                            

                             Han giftet seg (2) 1833,[635] med Sigri Tjøstølvsdatter, født 1802,[636] død 1880 u/Liverud på Fiskum.[637]

 

 

                    vii   Kristoffer Halvorsen, født 1795 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud.[638]

                            

                             Han bodde i 1801 hos sin farfar på Dusterud på Flesberg. Han og Gjertrud bodde i 1820 år på Taksrud u/Nerli i Flesberg. De bodde hos Mari Olsdatter som var på denne plassen til hun døde der ugift i 1862. Hun må ha hatt husrom til overs for det bodde stadig folk der. Han skrev seg Lehøvd og hun skrev seg Værås da de giftet seg i 1822. Familien flyttet til Eiker i 1828. Alt ifølge Flesbergboka.

                            

                             Han giftet seg 1822,[639] med Gjertrud Helleksdatter.

 

 

                    viii  Gullek Halvorsen, født 1798 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud,[640] død 1866.[641]

                            

                             Bodde ifølge Flesbergboka på Vika.

                            

                             Han giftet seg (1) 1820,[642] med Abelone Persdatter.

                            

                             Han giftet seg (2) 1826,[643] med Jårån Olsdatter.

 

 

 

61.  Ingeborg Høljesdatter, født 1756 på Lehøvd i Flesberg,[644] død 1800 på Åsleggen i Flesberg i Buskerud.[645]

      

       Hun døde i desember 1800, 44 år gammel. Hun og mannen døde rett etter hverandre. De døde fra 8 barn som da måtte bo hver for seg i bygda. Hun kom fra gården Lehøvd i Flesberg.

 

 

 

3. tipp-oldeforeldre

 

 

 

84.  Christen Stenarsson, født ca 1701,[646] død 28.07.1763 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[647]

      

       Det ser ikke ut til at han er gift 1. gang i Mo sogn. Han dør på Fløtemarken i 1763, 52 år gammel. Fra 1743 får han flere barn med sin andre hustru Anne Jonsdotter på Fløtemarken. Han står da som Christen Ulfstrøm. Det at han er 52 år gammel når han dør, er nokk ikke rett, da han får sitt første barn i 1725. Der er mer trolig at han er 10 år eldre.

      

       Han giftet seg (1) med Karin Andersdotter, født 1702,[648] død 17.03.1741 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[649]

      

       Han giftet seg (2) 03.01.1742 i Mo kirke i Tanum i Sverige,[650] med Anne Jonsdotter, født 25.09.1725 på Elserød i Mo sogn i Sverige.[651]

 

 

                             Barn med Karin Andersdotter:

 

                    i      Marin Christensdotter, født 11.12.1725 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[652]

 

 

           42.     ii     Anders Christenson Trefelt, født 15.01.1729 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige,[653] død 04.08.1802 i Mørtuvan u/Liverød i Mo sogn.[654]  Han giftet seg[655] 28.12.1764 i Naverstad kirke,[656] med Barbro Hansdotter.

 

 

                    iii    Olof Christenson, født 14.09.1731 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[657]

 

 

                    iv    Kirsten Christensdotter, født 24.11.1733 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[658]

 

 

                    v     Børta Christensdotter, født 20.08.1737 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[659]

 

 

                    vi    Anna Christensdotter, født 13.03.1739 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[660]

 

 

                             Barn med Anne Jonsdotter:

 

                    vii   Jon Christenson, født 12.11.1742 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[661]

 

 

                    viii  Jon Christenson, født 1743 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[662]

 

 

                    ix    Barbro Christensdotter, født 15.12.1745 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[663]

 

 

                    x     Anna Christensdotter, født 28.09.1747 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[664]

 

 

                    xi    Christen Christenson, født 27.10.1749 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[665]

 

 

                    xii   Theodora Christendotter, født 16.01.1753 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[666]

 

 

 

85.  Karin Andersdotter, født 1702,[667] død 17.03.1741 på Fløtemarken i Mo sogn i Sverige.[668]

      

       Hun dør på Fløtemarken i 1741, 39 år gammel.

 

 

 

96.  Hans Christensen, født ca 1673,[669] død 1742 på Høen i Bamble,[670] gravlagt 22.11.1742 på Bamble kirkegård.[671]

      

       I 1709 finner en Hans nevnt på Kjær i Bamble.

 

       I 1711 opplyses at Hans og Sophie bor på Kjær med et barn og to tjenestefolk. De flytter senere til Høn.

 

       De solgte i 1721 Kjær til "Veledle Hr. Capitan Christopher Budde" for 150 rdl. Lars Nielsen Lerstang, kjøpmann i Brevik (Se" Brevik gjennom tidene" 1,s43 o.fl.st.). Skjøtet i 1720 4 huder i Høn til Hans Christenssøn Kjær.

 

       I 1723 finner vi Hans som oppsitter på Høn ved siden av Ole Olssøn.

      

       Det står ved hans død at han ble 69 år gammel.

 

 

       Det var skifte etter Sophie i 1727:

 

      

       1727 11/2    Sophie Olsdtr. +   e.m. Hans Christensen  Protokoll 3a s. 78a

       Høn

                   Barn:

                   1.  Tor Hansen, 19 år

                   2.  Ole Hansen, 12 år

       Brt. 208 - 2 - 1

       Nt. 144 - 0 - 1

       Jordegods:    1.  Høn 4 hud

               2.  Skare 9 skinn

      

 

 

Det var skifte etter Hans Christensen i 1743:

      

      

       1743 13/3    Hans Christensen +     e. Aaste Christensdtr.  Protokoll 4 s. 296

       Høn

                   Barn i avd. 1. ekteskap:

                   1.  Thor Hansen

                   2.  Ole Hansen

                   Barn i avd. 2. ekteskap med enken:

                   3.  Abraham Hansen, 11 år

                   4.  Isach Hansen, 8 år

                   5.  Elias Hansen, 3 år

                   6.  Kirsten Hansdtr., 13 år

                   7.  Sophia Maria Hansdtr., 5 år

       Brt. 452 - 2 - 20

       Nt. 196 - 2 - 12

       Jordegods:    i Høn 3 huder m.b. takst 300 rdr.

               i Skogen 1 ½ skind m.b. takst 5 rd.

               i Schougs Skogen et stk skog iflg. skjøte 1734 12/7, takst 62 - 0 - 21

       (Ole Hansen (ca. 1713-1769) sønn av 1. kone, Sophie Olsdtr., død 1726.

       Han ble gift 1738 med Inger Larsdtr. og bosatt på Skogen).

 

 

      

       Han giftet seg[672] (1) 15.10.1703 i Bamble,[673] med Sophie Olsdatter, født ca 1688,[674] død 1726 på Høen i Bamble,[675] gravlagt 22.11.1726 på Bamble kirkegård.[676]

      

       Han giftet seg[677] (2) 15.10.1727 i Bamble kirke,[678] med Aaste Christensdatter, født ca 1699 i Bamble,[679] død 1762 på Høn i Bamble,[680] gravlagt 19.05.1762 på Bamble kirkegård.[681]

 

 

                             Barn med Sophie Olsdatter:

 

                    i      Tor Hansen, født 1706 på Glittum i Bamble,[682] døpt 31.10.1706 i Bamble,[683] død 1784 på Høen i Bamble,[684] gravlagt 16.09.1784 i Bamble.[685]

                            

                             Faddere: Ole Glittum, Clas?(Tor?) Glittum, Ane Breche, Ane Glittum, Magrethe Torsdatter.

                            

                             Han overtok i 1742 skjøte på halvparten av skogen han far eide på gården Skogen Gnr.55 i Bamble. Han overdro dette i 1747 til sin bror Ole.

 

                             I 1747 oppføres Tor som eier av 3 huder i Høn. Senere ervervet han ytterligere 2 skinn i gården.

                            

                             Han gravlegges som ”Thoer Hansen Høen 79 aar".

 

                            

                             Det var skifte etter han i 1785:

 

                            

                             1785 5/1     Thor Hansen +     g. Anne Thorsdtr.      Protokoll  11 fol. 2b

                             Høn, "Høen"                    g. 1.g. Mette Olsdtr. +

                                         Barn i 1.

                                         1.  Sophie Marie Thorsdtr. +

                                             v.g.m. Even Nilsen.  7 barn.

                                             a.  Lars Evensen Vinje, myndig

                                             b.  Ole Evensen, myndig

                                             c.  Nils Evensen, 19 år

                                             d.  Thor Evensen, 9 år

                                             e.  Methe Christine Evensdtr.

                                                 g.m. Jon Simonsen Torsdal i Bamble

                                             f.  Gunnild Evensdtr., ? år

                                             g.  Siri Evensdtr., 13 år

                                         Barn i 2.

                                         2.  Thor Thorsen, myndig, her

                                         3.  Methe Thorsdtr. g.m. Peder Ulstrup

                                             gjestgiver i Langesund.

                                         Avd.'s far: Hans Christensen + Høn

                            

                             Gods: Skjøte til faren Thor Thorsen på halve Høn: 1766 30/1: 899 rdl.

                             + endel skogstykker til avdødes far: 1742 og 1759.  Takst. 600 rdl.

                             Brutto 2254 - 1 - 10

                             Netto: 2102 - 2 - 0

                             ad skogstykkene:

                             Kjøpt fra gården Schougen: navn nå: Mongskog og Egelund.

                             1. skjøte 1742 5/11 og fra Anders Amundsen Høn til nå avdøde Thor

                             Hansen Høn, dat. 1759 17/5

                             (Thor Hansen (1706-1784) gift 2. gang med Anne Torsdatter Rogn (1706-

                             1786).  Sønnen, Thor (1732-), er forfar til Øystein Sorter i Langesund).

 

                            

                             Han giftet seg (1) 18.07.1728 i Bamble,[686] med Mette Olsdatter, født 1703 på Høen i Bamble,[687] døpt 04.03.1703 i Bamble,[688] død 1730 på Høen i Bamble,[689] gravlagt 29.01.1730 på Bamble kirkegård.[690]

                            

                             Han giftet seg (2) 03.07.1731 i Bamble,[691] med Anne Torsdatter, født 1706 på Nordre Rogn i Bamble,[692] døpt 21.11.1706 i Bamble,[693] død 1786 på Høen i Bamble,[694] gravlagt 18.02.1786 i Bamble.[695]

 

 

                    ii     Ole Hansen, født 1713 på Kjær i Bamble,[696] døpt 09.04.1713 i Bamble,[697] død 1769 på Skogen i Bamble,[698] gravlagt 19.08.1769 i Bamble.[699]

                            

                             Faddere: Gunnar Glittum, Rasmus Glittum, Amund Hoche, Kari Glittum, Helie Larsdatter.

                            

                             Han overtok sin bror del av gården Skogen i Bamble i 1747. Ole oppføres i 1747 som eier av hele gården Skogen.

                            

                             Han giftet seg[700] 23.07.1738 i Bamble,[701] med Inger Larsdatter.

 

 

                             Barn med Aaste Christensdatter:

 

                    iii    Kirsti Hansdatter, født 1729 på Høen i Bamble,[702] døpt 11.09.1729 i Bamble,[703],[704] død 1770 på Bamble gård i Bamble,[705] gravlagt 31.01.1770 på Bamble kirkegård.[706]

                            

                             Faddere: Alis Høen, Mari Christensdatter, Hans Tveten, Lars Fostvedt, Ole Gundersen.

                            

                             Hun kom fra Høn står det ved vielsen.

                            

                             Hun giftet seg[707] 25.07.1746 i Bamble,[708] med Christen Michelsen.

 

 

           48.     iv    Abraham Hansen, født 1732 på Høen i Bamble,[709] døpt 27.01.1732 i Bamble kirke,[710] død 18.09.1816 på Høen i Bamble,[711] gravlagt 26.09.1816 på Bamble kirkegård.[712]  Han giftet seg[713] 11.07.1754 i Bamble kirke,[714] med Mari Johannesdatter.

 

 

                    v     Isak Hansen, født 1734 på Høen i Bamble,[715] døpt 26.09.1734 i Bamble,[716] død 1762 i Bamble,[717] gravlagt 18.12.1762 i Bamble.[718]

                            

                             Faddere: Anne Torsdatter, Margrethe Christensdatter, Ole Høen, Zacherias Stokke, Ivar Rogn.

                            

                             Han gravlegges som "Isach Hansen Høen gl. 28 aar".

 

 

                    vi    Sophie Marie Hansdatter, født 1737 på Høen i Bamble,[719] døpt 17.11.1737 i Bamble,[720] død 22.09.1810 på Trosby i Bamble,[721] gravlagt 29.09.1810 på Bamble kirkegård.[722]

                            

                             Faddere: Tore Stoche, Marie Christensdatter, Thoer Vingen, Helge Svendsen, Søren Rogn.

                            

                             Sophie bodde i 1801 på Trosby son enke på 65 år. Hun bodde der sammen med sine to døtre Anne og Inger Marie, henholdsvis 24 og 20 år gammle.

                            

                             Hun gravlegges som "Simon Trosbyes enke Sophie Hansdatter 73 aar gammel".

                            

                             Hun giftet seg (1) 25.09.1760 i Bamble,[723] med Anders Arnoldsen, født 1734 på Rørholt i Bamble,[724] døpt 07.03.1734 i Bamble,[725] død 1761 på Rørholt Søndre i Bamble,[726] gravlagt 17.01.1761 i Bamble.[727]

                            

                             Hun giftet seg (2) 14.01.1766 i Bamble,[728] med Simen Sørensen, født 1733 på Trosby i Bamble,[729] døpt 15.03.1733 i Bamble,[730] død 06.04.1800 på Trosby i Bamble,[731] gravlagt 15.04.1800 i Bamble.[732]

 

 

                    vii   Elias Hansen, født 1740 på Høen i Bamble,[733] døpt 27.03.1740 i Bamble.[734]

                            

                             Faddere: Anne Torsdatter, Mari Larsdatter, Lars Simonsen, Tron Hansen, Giert Olsen.

                            

                             Han eide fra 1762 en part i Høen av skyld 1 hud og 4 skinn. I 1793 skjøtet han sin del av gården over til sin sønn Hans.

                            

                             Han giftet seg 05.07.1762 i Bamble,[735] med Alette Pedersdatter.

 

 

 

97.  Aaste Christensdatter, født ca 1699 i Bamble,[736] død 1762 på Høn i Bamble,[737] gravlagt 19.05.1762 på Bamble kirkegård.[738]

      

       Hun og Hans forlovet seg i Bamble 29. juni 1727. Forloverne var Hans Tveten og Ole Høen.

      

       Hun gravlegges som  afg. Hans Christenson enke Aaste Christensdatter Høen gl 63 aar".

 

 

 

98.  Johannes Halvorsen, født ca 1690 på Grasmyr i Bamble,[739] død 1743 på Utgården i Bamble,[740] gravlagt 12.12.1743 på Bamble kirkegård.[741]

      

       Han var oppsitter på gården Utgården i Bamble.

 

       Matrikkelen av 1723 opplyser at Johannes Halvorsen var oppsitter ved siden av sin far. Utsæden bestod av 1/2 tønne bygg, 1 tønne blandekorn og 10 tønner havre. Av høy kjørte de inn 24 lass. Dyreholdet omfattet 1 hest, 9 storfe og 6 sauer.

 

       Johannes eide 1 hud og 11 4/21 skinn i Utgården ved sin død. Men ifølge bygdeboken solgte han før sin død 6 skinn til Jacob Nielsen Arneplass, 2 1/2 skinn til Søren Gulliksøn og 2 skinn til Lars Gundersen Utgården.

      

       Johannes var 42 år ved faren død i 1732.

 

 

       Det var skifte etter han i 1744:

 

      

       1744 25/1    Johannes Halvorsen +    e. Malene Jonsdtr.  Protokoll 4 s. 330b

       Utgården

                   Barn:

                   1.  Zacharias Johannessen, myndig

                   2.  Lars Johannessen, myndig

                   3.  Jacob Johannessen, 22 år

                   4.  Halvor Johannessen, 7 år

                   5.  Helge Johannesdtr., 24 år

                   6.  Anne Johannesdtr., 17 år

                   7.  Johanna Johannesdtr., 16 år

                   8.  Maren Johannesdtr., 12 år

       Brt. 159 - 1 - 15 5/7

       Nt. 71 - 2 - 7 5/7

       Jordegods: 1 hud 1 3/28 skind i Utgården.  Takst 109 - 0 - 21 5/7.

 

      

       Han giftet seg[742] 19.04.1716 i Bamble kirke,[743] med Malene Johnsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Zacharias Johannesen, født 1716 på Utgården i Bamble,[744] døpt 19.07.1716 i Bamble kirke.[745]

                            

                             Han seilte utenlands fra Holland.

 

 

                    ii     Lars Johannesen, født 1718 på Utgården i Bamble,[746] døpt 20.03.1718 i Bamble.[747]

                            

                             Han seilte utenlands fra Holland.

 

 

                    iii    Helene Johannesdatter, født 1720 på Utgården i Bamble,[748] døpt 30.06.1720 i Bamble.[749]  Hun giftet seg[750] med Ole Utgården.

 

 

                    iv    Jacob Johannesen, født 1722 på Utgården i Bamble,[751] døpt 29.03.1722 i Bamble,[752] død 1750 på Utgården i Bamble,[753] gravlagt 09.04.1750 på Bamble kirkegård.[754]

 

 

                    v     Annund Johannesen, født 1724 på Utgården i Bamble,[755] døpt 05.03.1724 i Bamble.[756]

 

 

                    vi    Anne Johannesdatter, født 1725 på Utgården i Bamble,[757] døpt 04.11.1725 i Bamble kirke.[758]  Hun giftet seg[759] med Ole Tellefsen.

 

 

                    vii   Johanne Johannesdatter, født 1728 på Utgården i Bamble,[760] døpt 16.02.1728 i Bamble,[761] død 1767 i Bukten i Brevik,[762] død 28.04.1767 på Brevik kirkegård.[763]

                            

                             Bodde i Brevik. Bodde i Bukten.

                            

                             Hun giftet seg[764] med Erik Andersen.

 

 

                    viii  Mari Johannesdatter, født 1730 på Utgården i Bamble,[765] døpt 26.02.1730 i Bamble kirke.[766]

 

 

           49.     ix    Mari Johannesdatter, født 1732 på Utgården i Bamble,[767] døpt 09.03.1732 i Bamble kirke,[768] død 27.11.1815 i Bamble,[769] gravlagt 11.12.1815 på Bamble kirkegård.[770]  Hun giftet seg[771] 11.07.1754 i Bamble kirke,[772] med Abraham Hansen.

 

 

                    x     Daarte Johannesdatter, født 1734 på Utgården i Bamble,[773] døpt 12.06.1734 i Bamble.[774]

 

 

                    xi    Halvor Johannesen, født 1736 på Utgården i Bamble,[775] døpt 29.01.1736 i Bamble.[776]

 

 

 

99.  Malene Johnsdatter, født ca 1688,[777] død 1752 på Utgården i Bamble,[778] gravlagt 27.12.1752 på Bamble kirkegård.[779]

      

       Ifølge mormonerarkivet er hun søster til Marthe Maritte Johnsdatter på Vestøl i Gjerstad. Dette har jeg ikke fått bekreftet på noen måte.

      

       Hun døde i 1752, 64 år gammel.

 

       Det var skifte etter Melene i 1753:

 

      

       1753 21/2    Mallene Jensdtr. +                     Protokoll 4 s. 427b

       Utgården

                   Barn:

                   1.  Halvor Johannessen, 15 år

                   2.  Hellie Johannesdtr., g.m. Ole Andersen Utgården

                   3.  Anne Johannesdtr., 15 år

                   4.  Johanne Johannesdtr., 24 år

                   5.  Maren Johannesdtr., 20 år

                       alle ugifte

       Brt. 246 - 2 - 14.

 

 

 

100.  Jørgen Christensen, født 1714 på Åsebø i Gjerstad,[780] døpt 24.01.1714 i Gjerstad kirke,[781] død 1793 på Nordre Sem i Gjerpen,[782] gravlagt 21.01.1793 i Gjerpen.[783]

        

         Kjøpte i 1749 skjøte på 2 huder 3 skinn i gården Dørdal. Jørgen skal ha flyttet dit ca 1750.

 

         Sønnene Christer og Børge nevnes i 1774 som oppsittere på Dørdal, idet de var eiere av 2 huder, mens faren også hadde 2 huder.

 

         Jørgen står i ca 1778 som eier av gården Sem Br.nr.8 i Gjerpen Familien kom fra Gjerstad. Ole Einarsen Lunden og Anders Einarsen Lunden var forlovere ved bryllupet til Jørgen og Gunhild. Som nygifte bodde de på Åsbø, trolig hos Jørgens foreldre.

 

        

         Han giftet seg[784] 24.06.1742 i Gjerstad kirke,[785] med Gunhild Borgarsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      NN Jørgensen, født 1744 i Gjerstad, gravlagt 05.10.1744 i Gjerstad.

                            

                             Nyfødt Drengebarn.

 

 

           50.     ii     Christen Jørgensen, født 1745 på Åsebø i Gjerstad,[786] døpt 21.11.1745 i Gjerstad kirke,[787] død 1796 på Bjerkeseth i Bamble,[788] gravlagt 21.12.1796 i Bamble kirke.[789]  Han giftet seg[790] 22.04.1777 i Eidanger kirke,[791] med Kirsten Larsdatter.

 

 

                    iii    Anne Jørgensdatter, født 1748 på Åsebø i Gjerstad,[792] døpt 25.02.1748 i Gjerstad kirke,[793] død 1748 på Åsebø i Gjerstad,[794] gravlagt 09.05.1748 i Gjerstad.[795]

 

 

                    iv    Børge Jørgensen, født 1749 på Åsebø i Gjerstad,[796] døpt 25.05.1749 i Gjerstad kirke,[797] død 1799 på Nordre Sem i Gjerpen,[798] gravlagt 19.03.1799 i Gjerpen.[799]

                            

                             Børge og hans bror Christen står i 1774 som oppsittere på Dørdal i Bamble, idet var eiere av 2 huder, mens faren også hadde 2 huder.

 

                             Han bodde senere i på Sem i Gjerpen. Det er nevnt at hans dødsbo i 1801 eide en part i Nordre Sem. Han bodde på en part av Nordre Sem som var skilt ut fra farens part.

 

                             Da Børge og Anne døde tidlig, fikk barna bo hos sin svigerfar Sigvald på nabogården. De vokste opp der.

                            

                             Han giftet seg 30.09.1779 i Gjerpen kirke,[800] med Anne Nilsdatter.

 

 

                    v     Anne Jørgensdatter, født 1752 på Dørdal i Bamble,[801] døpt 19.03.1752 i Bamble kirke.[802]

                            

                             De bodde i Sannidal.

                            

                             Hun giftet seg[803] med Nils Hansen.

 

 

                    vi    Kari Jørgensdatter, født 1755 i Dørdal i Bamble,[804] døpt 16.11.1755 i Bamble kirke.[805]

                            

                             De bodde i Bamble.

                            

                             Hun giftet seg[806] med Wraal Jensen.

 

 

                    vii   Sigvald Jørgensen, født 1758 på Dørdal i Bamble,[807] døpt 21.02.1758 i Bamble kirke.[808]

                            

                             Overtok Sem i Gjerpen.

 

 

                    viii  Ingeborg Jørgensdatter, født 1760 på Dørdal i Bamble,[809] døpt 27.12.1760 i Bamble kirke.[810]

 

 

                    ix    Ellef Jørgensen, født 1765 på Dørdal i Bamble,[811] døpt 10.11.1765 i Bamble kirke.[812]

                            

                             Var sjøfarende i 1787.

 

 

 

101.  Gunhild Borgarsdatter, født 1720 på Melås i Gjerstad,[813] døpt 17.11.1720 i Gjerstad kirke,[814] død 1798 på Nordre Sem i Gjerpen,[815] gravlagt 08.02.1798 i Gjerpen.[816]

        

         Fra Melås i Gjerstad.

 

 

 

102.  Lars Andersen, født 1732 på Mo i Gjerstad,[817] døpt 18.05.1732 i Gjerstad.[818]

        

         Lars og Anne døper sitt første barn i Gjerstad i 1756. De flytter så til Bamble i Telemark der Lars i 1757 kjøper 2 huder i gården Ese av Amund Michelsen for 550 rdl. Han sitter med denne parten frem til 1761 da han overdro sine 2 huder i Ese til Elling Clausen fra Drangedal for 712 rdl.

 

         En finner Lars som oppsitter på gården Rosland i Bamble i manntallet av 1762 sammen med Jens Nilsen som var hans søskenbarn.

        

         Lars og Jens ble selveier i hver sin part av gården Rosland i 1764 etter en pris på 1250 rdl hver. Lars skjøtet i 1775 1 hud i Rosland til Niels Michelsen Dal for 595 rdl. og en hud til Niels Svendsen for samme beløp.

        

         En finner så Lars igjen i Eidanger der han i 1776 overtar skjøte på halve gården Hovholt fra Bartholomæus Rasch. Halvor Steenssøn som eide den andre halvparten ble senere eneeier av gården. Lars står som fadder til datteren Kirstens barn Ingebor i 1777 og Ole i 1779, som bosatt på Hovholt i Eidanger.

        

         Når han er fadder til Gunhild i 1781 er han bosatt på Bjerkeseth. Han overtar skjøte på 3 huder i Bjerkeseth i Bamble i 178 fra lensmann Michel Brekke sammen med svigersønn Christen Jørgensen for 1699 rdl. Han overdro i 1786 sin part til svigersønen. I 1801 finner en Lars, 70 år, bosatt på Bjerkeseth som enkemann sammen med datteren Kirsten som nå er blitt enke.

        

         Han giftet seg[819] 21.09.1755 i Gjerstad,[820] med Anne Olsdatter.

 

 

                             Barn:

 

           51.     i      Kirsten Larsdatter, født 1756 på Mo i Gjerstad,[821],[822] døpt 24.06.1756 i Gjerstad kirke,[823] død 01.10.1810 på Bjerkeseth i Bamble,[824],[825] gravlagt 08.10.1810 på Bamble kirkegård.[826]  Hun giftet seg[827] (1) 22.04.1777 i Eidanger kirke,[828] med Christen Jørgensen, født 1745 på Åsebø i Gjerstad,[829] døpt 21.11.1745 i Gjerstad kirke,[830] død 1796 på Bjerkeseth i Bamble,[831] gravlagt 21.12.1796 i Bamble kirke.[832]  Hun giftet seg (2) 08.11.1804 i Bamble kirke,[833] med Claus Henriksen, født ca 1751,[834] død ca 1807 på Bjerkeseth i Bamble.[835]

 

 

                    ii     Ole Larsen, født 1759 på Esse i Bamble,[836] døpt 14.11.1759 i Bamble kirke.[837]

                            

                             Faddere:Jens Nilsen ? ibid, Groe Larsdatter, ? Olsdatter ibid, Christen Eriksen ibid, Even Nilsen ?, Hans Olsen Rui?.

 

 

                    iii    Mari Larsdatter, født 1764 på Rosland i Bamble,[838] døpt 27.05.1764 i Bamble kirke.[839]

                            

                             Faddere: Jens Nilsen Roslands kone Groe Larsdatter, Anne Larsdatter ibid, Jens Eriksen Tostvedt, Elen Clausen Esse, Peder Thorsen ?.

 

 

 

103.  Anne Olsdatter, født 1728 på Vik i Gjerstad.[840]

 

 

 

106.  Kittil Gunnersen, født ca 1691 på Eika i Bø,[841] død 1743 på Vestgard, Eika i Bø.[842]  Han giftet seg[843] med Maria Palmsdatter.

 

                             Barn:

 

           53.     i      Turid Kitilsdatter, født ca 1727 på Vestgard, Eika i Bø,[844] død 17.03.1806 på Landsmarka i Lunde.[845]  Hun giftet seg[846] med Niels Carlsen.

 

 

 

107.  Maria Palmsdatter, født ca 1680,[847] død 1764 på Vestgard, Eika i Bø.[848]

 

 

 

108.  Hans Svensen, født ca 1660,[849] død 1739 på Skogsrød u/Håtveit i Holla,[850] gravlagt 18.09.1739 på Holla kirkegård.[851]

        

         Gravlegges i 1739 som Hans Svendsen 79 år gammel.

        

         Han giftet seg 1719 i Holla,[852] med Kirsten Sebjørnsdatter.

 

 

                             Barn:

 

                    i      Guro Hansdatter, født 1720 på Lien i Holla,[853] døpt 1720 i Holla,[854] død 1735 på Lien i Holla,[855] gravlagt 07.07.1735 i Holla.[856]

                            

                             Faddere: Gunn Fæhn, Anders Malmbrygger, Guro Kolstad, Ingebor Kolstad, Maren Sebiørnsdatter.

 

                             Hun gravlegges i 1735 som "Guro Hansdtr Lien 15aar,  4 mnd, 13 dager".

 

 

           54.     ii     Svend Hansen, født 1724 på Lien i Holla,[857] døpt 1724 i Holla,[858] død 1797 på Haugen i Holla,[859] gravlagt 16.10.1797 på Holla kirkegård.[860]  Han giftet seg (1) 30.12.1748 i Holla kirke,[861] med Maren Kiøstolsdatter, født 1724 på Lommerud i Holla,[862] døpt 1724 i Holla kirke,[863] død ca 1787 på Haugen i Holla.[864]  Han giftet seg (2) 30.07.1788 i Holla kirke,[865] med Marthe Tygesdatter, født 1747 på Hegna u/Håtvet Lille i Holla,[866] døpt 1747 i Holla.[867]

 

 

                    iii    Sebjørn Hansen, født 1725 på Lien i Holla,[868] døpt 1725 i Holla.[869]

                            

                             Faddere: Anun Fæhn, Johannes Borgen, Jon ?, Maren Jonsdatter, Anne Nilsdatter.

 

 

 

109.  Kirsten Sebjørnsdatter, født ca 1688 på Haukvik i Sauherad,[870] død 1768 på Skogsrød u/Håtveit i Holla.[871]

        

         Gravlegges i Holla i 1768 som "Kirsten Sebiørnsdtr Schougsrød 80 aar".

 

 

 

110.  Kiøstol Rasmussen, født ca 1690 på Heisholt østre i Holla,[872] død 13.06.1746 på Lommerud i Holla,[873] gravlagt 1746 på Holla kirkegård.[874]

        

         Døde 56 år gammel.

        

         Han giftet seg 1722 i Holla kirke,[875] med Kirsten Jonsdatter.

 

 

                             Barn:

 

           55.     i      Maren Kiøstolsdatter, født 1724 på Lommerud i Holla,[876] døpt 1724 i Holla kirke,[877] død ca 1787 på Haugen i Holla.[878]  Hun giftet seg 30.12.1748 i Holla kirke,[879] med Svend Hansen.

 

 

                    ii     Guro Kiøstolsdatter, født 1729 på Lommerud i Holla,[880] døpt 1729 i Holla kirke,[881] død 1778 på Søvestrand u/Søve i Holla.[882]

                            

                             Faddere: Peder Johannesen, Jon Eje, Gunder Skogsrød, Kirsten Tausan og Birthe Jonsdatter.

 

                             Det ble konfirmert en Guro Kiøstolsdatter i Holla i 1748 som bodde på Tvedplatsen.

                            

                             Hun giftet seg 06.01.1757 i Holla kirke,[883] med Christen Olsen.

 

 

                    iii    Rasmus Kiøstolsen, født 1732 på Lommerud i Holla,[884] døpt 1732 i Holla kirke.[885]

                            

                             Han var tvilling til Jon. Faddere: Tord Ringsevjen, Peder Lund, Peder Johannisen, Tollef Heisholt, Jacob Rasmusen og Jon Halvorsen.

 

 

                    iv    Jon Kiøstolsen, født 1732 på Lommerud i Holla,[886] døpt 1732 i Holla kirke,[887] død 1733 på Lommerud i Holla.[888]

                            

                             Han var tvilling til Rasmus. Faddere: Birthe Hougen, Maren Jonsdatter Seugerne, Annike Gunderud, Maren Andersdatter og Karen Halvorsdatter. Døde 16 uker gammel.

 

 

                    v     Jon Kiøstolsen, født 1736 på Lommerud i Holla,[889] døpt 1736 i Holla kirke.[890]

                            

                             Han var tvilling til Kirsten. Fadder: Hans Joensen, Tollef Heisholt, Gunder Joensen, Hans Hansen og Joen Halvorsen.

 

                             Det ble konfirmert en Jon Kiøstelsen i Holla i 1754 som bodde på Espevolden.

 

 

                    vi    Kirsten Kiøstolsdatter, født 1736 på Lommerud i Holla,[891] døpt 1736 i Holla kirke.[892]