| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

Eidanger ministerialbok nr.2, 1712 – 1720, Døpte

i Eidanger (med Østre Porsgrund) og Siljan/Slemdal kirker

Jørn Olsen 2008

Det kan være noe avvik fra originalen.

Navn som er skrevet fullstendig ikke forkortet og lignende.

Det kan også være tekst som er utelatt, men det er ubetydelig.

Egne kommentarer/tillegg står det ”JO” etter.

Alle former for *son/søn/s. er her skrevet som sen.

 

Jeg har stort sett utelatt de fleste ”eieformene”. Jeg skriver f. eks NN Lander og ikke NN Landers,

NN Olsen og ikke NN Olsens osv. Dette da jeg også stort sett har utelatt ordene som viser at det er et ”ægte barn”.

Dette gjelder de fleste barnedåpene og ville bare blitt gjentagelser.

Jeg har stort sett tatt med alle ordene rundt ”u-ægte barn”.

 

Varianter av ordet ”mandfaddere” er alle skrevet ”mandfaddere”. 

 

 

Dette er en avskrift, og det er da min tolking av teksten. Derfor vil jeg anbefale

å sjekke originalen.

 

Her er originalen: Eidanger 1712-1720

 

 

dåpsdato               kirke                      Foreldre                                                                                                                                              barn                                sidenr.

faddere                                                                                                                                                                                                                                              i kirkeboken

 

 

1712

 

14. aug            Eid.                  Arne Soli og Sidsele Amundsdatter                                                              Olle                                                   side 3

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Solj, assist: Kirsten Olsdatter tienestig hos Olle Landgangen, mandfaddere: Ifver Gudmundsen Wiersdahlen, Olle Larsen Landgangen, Rasmus Pedersen Qvelle.

 

4. sep              Eid.                  Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Thorsdatter                                           Amborg                                              side 3

Faddere: baaren af Gunhild Jørgensdatter Leerstang, assist: Anne Pedersdatter Schaweraach, Anne Amundsdatter Schaweraach, mandfaddere: Hans Arnesen Berg, Jacob Johannesen Birchøen, Abraham Hansen Sandøen.    

 

18. sep            Eid.                  Hans Amundsen og Anne Povelsdatter boende paa Traaholt                     Karen                                                 side 3

Faddere: baaren af Anne Joensdatter Traaholt, assist: Ingeborg Povelsdatter Oxsum, Ragnhild Torchildsdatter, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Sigurd Poulsen Oxum.

 

4. okt               Eid. (JO)          Jamis Boumann og Else Søfrensdatter                                                        Karen                                                 side 3

Faddere: baaren af Mad. Tolvine Arentzen, assist: Elisabeth Asch, Kirsten Søfrensdatter, mandfaddere: Secretaire Herman Leopoldus. Anders Nielsen i Brevig og Mons. N. Grønvald.

1712 

9. okt               Eid.                  Jørgen Halvorsen Siljen og Karen Pedersdatter                                          Anne                                                  side 3

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Ingeborg Tollefsdatter og Anne Pedersdatter Høysætt, mandfaddere: Olle Nordal, …..(blekksøl) Pedersen Præstegaarden og Knud Madsen Ødegaarden.

 

9. okt               Eid.                  Harald Pedersen Stuelen og Margrethe Clausdatter                                  Anne                                                  side 3

Faddere: baaren av Karen Valler, assist: Kirsten Pedersdatter Lander og Sirj Hansdatter Valler, mandfaddere: Anders Pedersen Stuelen, Olle Søfrensen Lander.

 

16. okt            Eid.                  Hans Truelsen og Maren Amundsdatter                                                      Anne                                                  side 3

Faddere: baaren av Birthe Evensdatter Landgangen assist: Berthe Gerdsdattter? Koggersvold, Kirsten Olsdatter, tjenedis paa Landgangen, mandfadder: Olle Larsen Landgangen, Lars Pedersen Stulen, tienede paa Landgangen.

 

30. nov            Eid.                  Hans Christensen Waller og Rebecca Pedersdatter                                   Pernelle                                              side 3

Faddere: baaren af Elisabeth Bomhof, assist: Malleene Usler, mandfaddere: Sergiant P. Nicolai Cornelev, Daniel Christensen Arfveschow.

 

6. nov              Sil.                   Niels Joensen Søeland og Helle Olsdatter                                                   Inger                                                  side 3

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Suntved, assist: Anne Thorsdatter Søeland og Giertrud Joensdatter Søeland, mandfaddere: Peder Olsen Tveten (Tveitan JO), Ole Olsen Skilbred, barnets morbroder.

1712 

17. nov            Eid. (JO)          Rasmus Malling og Helvig Hendrichsdatter Josten                                     Halvor                                                side 3

Faddere: Karen Sl. Hr. Halvor Nilsens, assist: Maria Hansdatter Borch, mandfaddere: Frantz Wischen, Antoni Rohde, Niels Hallvorsen.

 

20. nov            Eid.                  Niels Albrechsen og Ingeborg Hansdatter                                                   Karen                                                 side 3

Faddere: baaren af Elisabeth Bertelsdatter Bomhof, assist: Marie Hansdatter Borch, mandfaddere: Daniel Christensen Arveschov, Anders Hansen Borch.

 

27. nov            Eid.                  Jørgen Gundersen Rødningen og Karen Amundsdatter                              Simen                                                 side 3

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Maren Amundsdatter, Kirsten Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Hans Harevarp, Ole Larsen Landgangen, Laers Pedersen Landgangen.

 

27. nov            Eid.                  Hans Alfsen Øristvedt og Maren Abrahamsdatter                                      Amborg                                               side 3

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Gurj Pedersdatter Skielsvig, Maria Abrahamsdatter Labbelotten, mandfaddere: Michel Alfsen Haaøen, Anund Steffensen Øristvedt, Olle Michelsen Haaøen.

 

 

1713

 

8. jan               Sil.                   Thomas Olsen Røe og Gunvor Guttormsdatter                                           Ingeborg                                             side 3

Faddere: baaren af Edel Erichsdatter, assist: Aase Poulsdatter, Mari Joensdatter, mandfaddere: Niels Sørensen Suurdahlen, Helge Joensen Gonsholt.

 

2. feb              Eid.                  Anders Levorsen paa Osebachen og Elen Jensdatter                                  Margrete                                           side 3

Faddere: baaren af Mari Erichsdatter Bonner, assist: Siri Tollefsdatter, mandfaddere: Anund Nirisen paa Osebachen og Olle Hansen ibid.

 

12. feb            Sil.                   Holger Olsen og Anne Thomasdatter                                                          Inger                                                   side 4

Faddere: baaren at Karen Nielsdatter Prestegaarden, assist: Birthe Knudsdatter og Anne Erichsdatter, mandfaddere: Jacob Knudsen, Olle Andersen.

 

26. feb            Eid.                  David Rasmussen Sollj og Maren Søfrensdatter                                         Isaach                                                 side 4

Faddere: baaren af Birthe Ellevsdatter Landgangen, assist: Sidselle Andersdatter Sollj, Maren Pedersdatter Flochstad, mandfaddere: Joen Larsen Nauser, Søfren Joensen Koggersvold, Otter Olsen Kindalen.

 

26. feb            Eid.                  Knud Andersen Traaholt og Anne Joensdatter                                             Povel                                                 side 4

Faddere: baaren af Anne Poulsdaater Traaholt, assist: Ragnild Torchelsdatter, mandfaddere: Lars Joensen Grønsholt, Hans Elefsen Lillegaarden, Claus Findsen Slevolden.

1713 

12. mar           Eid.                  Anders Søfrensen Leerstang og Gunild Jørgensdatter                                Isaach                                                side 4

Faddere: baaren af Boel Søfrensen Berg, assist: Gunild Jansdatter Ørevig og Boel Rasmusdatter, mandfaddere: Nils Søfrensen Rørerød, Søfren Rasmusen Leerstang.

 

26. mar           Sil.                   Niels Olsen Solverød og Ingeborg Gunnersdatter                                       Olle                                                    side 4

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormodsrøe, assist: Anne Jacobsdatter Tvetten (Tveiten JO), mandfaddere: Ole Torsen Solverød, Lars Paulsen Island, Laers Pedersen Høysætt.

 

2. apr              Eid.                  Niels Nielsen og Anne Truelsdatter                                                             Knud                                                  side 4

Faddere: baaren af Mademaselle Maren Wiggers, assist: Johanne Bentsdatter, mandfaddere: Niels Albrechtsen, Halvor Bentsen.

 

9. apr              Eid.                  Anders Michelsen Gaasegrunden og Karen Jørgensdatter                         Kirsten Maria                                     side 4

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Maren Michelsdatter Gaasegrunden, mandfaddere: Jens Olsen Gaasegrunden, Gunder Haraldsen, Halvor Jørgensen Tangen.      

 

20. apr            Eid.                  Frans Wischer og Elisabeth Asch                                                                 Joseph                                               side 4

Faddere: baaren af Madamme Rushels i Skien, assist: Kirstine Holtis og Karen Søfrensdatter Brinch, mandfaddere: Secretaire Leopoldus, Tolder Anders Aretzen, Frans Collier.

1713  

14. mai           Eid.                  Niels Anfindsen Hogholt og Aase Andersdatter                                           Olle                                                    side 4

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Birthe Hansdatter Hogholt, Birthe Tollefsdatter Tveten, mandfaddere: Daniel Arfveschov, Joen Andersen Aas, Even Solvesen Flaatten.

 

21. mai           Sil.                   Olle Asbiørnsen Tormodsrød og Margrete Jacobsdatter                            Karen                                                 side 4

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormodsrød, assist: Anna Jacobsdatter Tvetten, Karen Tordsdatter Suntvedt, mandfaddere: Tønnes Jacobsen Tvetten, Christen Jørgensen Søland.

 

21. mai           Sil.                   Povel Joensen og Karen Pouelsdatter                                                          Anne                                                  side 4

Faddere: baaren af Lisbeth Ingebrechtsdatter Torsholt, assist: Helje Olsdatter Søland, Karen Larsdatter Ijsland, mandfaddere: Lars Poulsen Ijsland, Knud nedre Hogstad.

 

18. jun             Sil.                   En fattig mand Mathias Jacobsen og Kirsten Olsdatter                              Anne                                                  side 4

Faddere: baaren af Birthe Knudsdatter Huset, assist: Anne Nicolaisdatter, mandfaddere: Peder Jacobsen Moholt, Halvor Olsen Gurholt.

 

2. jul                Eid.                  Lauge Arnesen og Kirsten Knudsdatter                                                        Aastad                                               side 4

Faddere: baaren af Mr. Boumanns hustru Else Sørensdatter, assist: Maren Wiggers, mandfaddere: Conrolleur Uldrik Rohde, Job Christensen.

 

9. jul                Sil.                   Knud Olsen Nordre Kiste og Ingeborg Hovaldsdatter                                  Karen                                                 side 4

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Søndre Kiste, assist: Christine Nirisdatter, Gertrud Erichsdatter, mandfaddere: Kiel Svendsen Ouestad, Halvor Olsen Gurholt.

1713  

30. jul              Sil.                   Mathias Jacobsen Sundtvedt og Kirsten Ingebretsdatter                            Rollef                                                 side 4

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormodsrød, Anne Jacobsdatter Tveten, mandfaddere: Knud Knudsen Hogstad, Tønnis Jacobsen Tveten, Olle Rasmussen Kløverød.

 

20. aug            Sil.                   Lauridz Olsen, Corporal under Hr. Captein Mads Povelsens Compagnie              

og Giertrud Joensdatter Søeland, deris u-egte barn N. Olle,

At formedelst forsichring og faderens egit bref

om Egteskabs prest?, Christnet som it ægte barn                                       Olle                                                     side 4

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tveten, assist: Helge Olsdatter Søeland, mandfaddere: Isach Olsen Hogstad, Paul Jonsen, Anders Rasmussen.

 

27. aug            Eid.                  Gullech Pedersen og Maren Olsdatter                                                        Martha                                               side 4

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Elisabeth Hansdatter Skielsvigen, manfaddere: Laurtidz Nødelandstranden, Niels Pedersen Hogholt, Christopher Tollefsen Tvetten.

 

10. sep            Sil.                   Kiel Svensen Ouestad og Kirsten Evensdatter                                              Børge                                                 side 4

Faddere: baaren af Karen Svensdatter S. Kiste, assist: Inger Larsdatter, mandfaddere: Niels Svensen Sortedahl, Jonn Svensen Ouestad, Halvor Joensen.

 

8. okt               Eid.                  Anders Simensen og Anne Johannisdatter fra Porsgrund                            Erich                                                  side 5

Faddere: baaren af Lisbet Jonsdatter, assist: Johanne Bentsdatter, manfaddere: Tollef Rasmussen, Thor Børgesen, Hallvor Bentsen.

1713 

29. okt             Eid.                  Rolf Olsen Skielsvigen og Guri Pedersdatter                                               Peder                                                 side 5

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Birthe Pedersdatter (blekksøl)..unde, mandfaddere: Hans Anundsen Skielsvigen, Anders Steffensen Øristvedt, Jørgen Bensen Øvald.

 

29. okt             Eid.                  Pros Andersen Nøchlegaard og Margrete Jonsdatter                                 Anund                                               side 5

Faddere: baaren av Maren Søfrensdatter Hallevarp, assist: Maren Amundsdatter, Maren Andersdatter Traaholt, mandfaddere: Søfren Jonsen Koggersvold, Knud Andersen Traaholt og Lauritz Pedersen Hallevarp.

 

29. okt             Eid.                  Lauritz Olsen Aarholt og Karen Hansdatter                                                 Carl                                                    side 5

Faddere: baaren af Karen Ochlungen, assist: Anne Ingebrechtsdatter Aacklungen, mandfaddere: Adrian Jonsen Studsrød, Christen Gundersen Haucheraasen.

 

1. nov              Eid.                  Jens Olsen Døvig og Gunild Pedersdatter                                                   Ingeborg                                           side 5

Faddere: baaren af Giertrud Gundersdatter, assist: Kirsten Pedersdatter Lander, Maren Rejersdatter Flogstad, manfaddere: Rejer Torgersen Flogstad, Olle Søfrensen Døvigen, Otter Olsen Kindahlen.

 

24. okt             Eid.                  Controleuren Uldrich Anthony de Rhode og Barbara Hansdatter Borch    Johann                                               side 5

Faddere: baaren af Birgithe Hans Laugesens, assist: Maria Hansdatter Borch, manfaddere: Tolder Anders Arentsen, Raadmand Giert Hansen, Anders Hansen Borch.

 

3. des              Eid.                  Christen Tollefsen S. Lunde og Inger Gundersdatter                                   Siri                                                     side 5

Faddere: baaren af Karen Lind, assist: Marthe Tollefsdatter Søndre Lunde, Birthe Tollefsdatter Tvetten, mandfaddere: Olle Søfrensen S. Lunde, Christopher Tollefsen Tvedten.

1713  

10. des            Eid.                  Lauritz Halvorsen og Marthe Olsdatter                                                       Sara                                                   side 5

Faddere: baaren af Madamme Baumans, ashist: Eva Hendrichsdatter Josten, mandfaddere: Peder Olsen, Halvor Bentsen.

 

17. des            Sil.                   Jacob Pedersen Prestegaarden og Karen Nielsdatter                                 Christen                                               side 5

Faddere: baaren af Sidsel Ingebretsdatter Tosholt, ass: Karen Jonsdatter Sørbøe, mandfaddere: Christen Andersen i Schien, Olle Nerisen i Schien, Vetlef Pedersen Høysætt.

 

22. des            Eid.                  Job Christensen Arfveschow og Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff            Else Dorothea                                    side 5

Faddere: baaren af Canellieraad Bochis frue, assist: fraulain Legardt Elisabeth Asch, mandfaddere: Secretairen Hermann Leopoldus og James Boumann.

 

26. des            Eid.                  Svend Axelsen og Anne Olsdatter Bache                                                     Helvig                                                side 5

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Nedre Lunde, assist: Maren Nielsdatter Ørvig, Anne Anunsdatter Schaveraak, mandfaddere: Lars Olsen n. Lunde, Christen Olsen Ø. Lunde, Christen Olsen Ø. Lunde.

 

 

1714

 

 

7. jan               Sil.                   Ingebret Bratsberg og Marthe Solvesdatter,

                                               boende paa Bratsberg i Gierpen sogn, deris ægte barn                             Karen                                                 side 5

Fadder: baaren af Lisbeth Tosholt, assist: Karen Jensdatter Sørbøe, Anne Pedersdatter Høysætt, mandfaddere: Jacob Pedersen Præstegaarden, Lars Pedersen Hæysætt.

 

24. jan             Eid.                  Lars Knudsen Aas og Karen Knudsdatter                                                      Olle                                                  side 5

Faddere: baaren af Kisten Hendrichsdatter Solverød, ass: Anne Knudsdatter Grava, mandfaddere: Joen Andersen Aas, Knud Olsen Grava og Lars Pedersen Grava.

 

28. jan             Sil.                   Olle Jonsen Grorød og Gunild Povelsdatter                                                 Johannes                                          side 5

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, assist: Karen Povelsdatter, mandfaddere: Lars Pauelsen Issland, Peder Olsen Tvetten, Christen Joensen Søeland.

 

11. feb            Sil.                   Niels Joensen Søeland og Helje Olsdatter                                                   Abraham                                           side 5

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormosrød, assist: Kirsten Ingebretsdatter Søndtvedt, mandfaddere: Joen Madsen Søeland, Niels Olsen Solverød, Christen Joensen Søeland.

 

25. feb            Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anne Hansdatter                                  Anders                                               side 5

Faddere: baaren af Dorthe Svendsdatter Rødningen, assist: Marthe Jonsdatter Øfre Lunde, Anne Skajesdatter Hejestad, manfaddere: Anders Olsen Øvall, Lars Anfindsen Hejestad, Frandz Frandzen nedre Lunde.

1714 

25. feb            Eid.                  Niels Jensen Møller og Maren Oufsdatter                                                 Giertrud                                             side 5

Fadder: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Rebekka Pedersdatter Vaadeklef, Maren Olsdater Lunde, mandfaddere: Peder Larsen Grava, Jens Christensen Jyde

 

28. feb            Eid.                  Joen Arnesen Grinden og Marthe Gundersdatter                                       Maren                                                side 6

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Karen Ommundsdatter Rødningen, Maren Andersdatter Wiersdahlen, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Niels Nielsen Lander, Claus Findsen Slevolden.

 

4. mar             Sil.                   Joen Madsen Søeland og Anne Thordsdatter                                              Ingerie                                               side 6

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solverød, assist: Karen Hansdatter Twetten, Ingborg Joensdatter Søeland, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormosrød, Laers Pauelsen Iisland.

 

11. mar           Eid.                  Peder Olsen Døhl og Karen Halvorsdatter                                                 Elen                                                   side 6

Faddere: baaren af Helvig Mallings, ass: Karen Søfrensdatter Brinch, mandf: Mr. James Bouman, Daniel Christensen Arfveschov, Halvor Bentsen.

 

14. mar           Eid.                  Hans Alfsen Øristvedt og Maren Abrahamsdatter                                      Ragnilde                                            side 6

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Maria Abrahamsdatter Labbeloten, mandfaddere: Lars Jensen Muule, Anders Steffensen Øristvedt, Jørgen Bentsen Øvald.

 

18. mar           Eid.                  Olle Søfrensen Klocher og Ingeborg Andersdatter                                      Margrete                                          side 6

Faddere: baaren af frue Sekretaires Inger Borse, assist: Mad. Wichers Elisabeth Asch, Madselle Eva Josten, mandfaddere: Tolder Anders Arentsen, Mr Bouman, Andreas Hansen Borch.

1714 

24. mar           Sil.                   Biørn Joensen Holte og Gundborg Aslesdatter                                            Knud                                                 side 6

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, assist: Anna Pedersdatter Høysætt, mandfaddere: Even Amundsen Skiælbred, Lars Pedersen Høysett, Wetlef Pedersen Høysætt.

 

29. mar           Eid.                  Niels Pedersen Hogholdt og Birthe Hansdatter                                           Peder                                               side 6

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Karen Ifversdatter Rørerød, Birthe Pedersdatter Nordre Lunde, mandfaddere: Anders Steffensen Øristvedt, Niels Hansen Nordre Lunde, Ingebret Hansen Nordre Lunde.

 

2. apr              Eid.                  David Soelli og Maren Søfrensdatter                                                          Elias                                                   side 6

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Sidselle Andersdatter, Maren Rejersdatter Flogstad, mandfaddere: Søfren Joensen Koggersvold, Rasmus Pedersen Kindahlen, Gunder Johansen Koggersvold.

 

31. mar           Eid.                  i Porsgrunden, Hiemmedøpt for Svagheds skyld

Mr. Boumann og Mad. Else Søfrensdatter Brinch                                      Marie                                                 side 6

Faddere: baaren af Mr. Vichers hustrue Elisabeth Asch, mandfaddere: en skipper fra Arendal N. Michel N. og faderen self Mr. Bouman

 

15. apr            Eid.                  Sivert Torgersen Bache, af Quælde sogn og Anne Clausdatter,

                                               hvorsom de formedeles meenføre

icke kunde ofer til deris egen kircke med barnet                                       Hans                                                   side 6

Faddere: baaren af Birthe Torgersdatter Omsland, assist: Anna Erichsdatter, mandfaddere: Olle Olsen Bache, Wilhelm Olsen Ragnildrød, Søfren Andersen Huustuft.

1714 

10. mai           Eid.                  Lauritz Amundsen og Lisbeth Knudsdatter                                                  Kiel                                                    side 6

Faddere: baaren af Mr. Boumanns kieriste Else Søfrensdatter Brinch, ashist: Maren Viggers, mandfaddere: Rasmus Malling, Michel Olsen, Daniel Christensen Arfveschuf.

 

10. mai           Eid.                  Olle Olsen og Anne Lauritzdatter                                                                Jens                                                    side 6

Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Waller, assist: Maren Madsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordahl, Jørgen Halvorsen Silien, Erich Olsen.

 

21. mai           Eid.                  Jon Andersen Aas og Ragnhild Knudsdatter                                               Hans                                                   side 6

Faddere: baaren af Anne Pedersdatter Scaveraager, assist.: Inger Nielsdatter Nødelandstranden, Barbara Christensdatter, mandfadder: Lauritz Knudsen Aas, Niels Anfindsen Hougholt, Lars Pedersen Grafva.

 

22. mai           Sil.                   Jacob Michelsen Tosholt og Birthe Olsdatter                                              Olle                                                    side 6

Faddere: baaren af Lisbet Ingebrechtsdatter Tosholt, assist: Kirsten Poulsdatter, mandfaddere: Ole Søfrensen Øfrebø, Isach Olsen Hochstad, Jens Christensen Sørbø.

 

22. mai           Sil.                   Thomas Olsen Rød og Gunnov Guttormsdatter                                           Lauridtz                                             side 6

Faddere: baaren af Edel Erichsdatter Gosnholt, assist: Else Stranddallen?, mandfaddere: Torkil Engelstad, Jacob Knudsen, Lauridtz Pedersen Høysæt.

 

1. jun               Eid.                  Hans Andersen Røe og Kari Kittilsdatter                                                    Cornelius                                            side 6

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tveten, assist: Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Rolf Larsen Herøen, Even Solfvesen Flaatten.

1714

10. jun             Eid.                  Anders Olsen og Maren Nielsdatter Ørevig                                                Else                                                    side 6

Faddere: baaren af Anna Nielsdatter Lunde, assist: Anne Olsdatter Bache, Gurj Larsdatter, mandfaddere: Christen Øfre Lunde, Lauridtz Anfindsen Hejstad, Fradts Frandtsen nedre Lunde.

 

24. jun             Eid.                  Thor Andersen Myra og Anne Nielsdatter                                                   Anne                                                  side 7

Faddere: baaren af Sekretaire Leopolds frue, Inger Borse, assist: Mad. Boumann, Else Søfrensdatter, Madselle Eva Jostsen, mandfaddere: Rasmus Malling, Job Christensen Arfveschuf.

 

1. jul                Eid.                  Niels Amundsen Synsaasen og Anne Pedersdatter                                     Maren                                               side 7

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Inger Søfrensdatter Synsaasen, Boel Pedersdatter, mandfaddere: Ifer Gudmundsen Viersdahlen, Hans Gundersen Hallevarp, Laers Pedersen Hallevarp.

 

29. jul              Eid.                  Lars Joensen Grønsholt og Maren Jansdatter                                            Johanne                                              side 7

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Jonsdatter Traaholt, Anne Nilsdatter. (ingen menn JO)

 

5. aug              Eid.                  Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter                                                           Else                                                    side 7

Faddere: baaren af Mr. Wischers kiertiste Elisabeth Asch, assist: Anne Catrine Nielsdatter, mandfaddere: Rasmus Malling, Joseph Coljer.

 

5. aug              Eid.                  Olle Søfrensen Døvigen og Mallene Nielsdatter                                         Anne                                                  side 7

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Gunild Pedersdatter Døviken, Anne Nilsdatter, mandfaddere: Niels Lander, Hans Ellefsen Lillegaarden, Gulbrand Povelsen Oxum.

1714

5. aug              Eid.                  Olle Olsen Flaatten og Anne Nielsdatter                                                     Aastøe                                               side 7

Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Dorothe Ifversdatter, Dorothe Nielsdatter Klefuen, mandfaddere: Niels Klefuen, Niels Anfindsen, Even Solvesen Flaatten.

 

12. aug            Sil.                   Peder Olsen Tveeten og Anne Jacobsdatter                                                Pernelle                                             side 7

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormosrød, assist: Kirsten Ingebretsdatter Suntveedt, Birthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Mogens Olsen Ejet, Tønnis Jacobsen Tvetten.

 

19. aug            Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter                                         Anund                                              side 7

Faddere: baaren af Anne Jonsdatter Traaholt, assist: Ingeborg Povelsdatter Oxum, Karen Søfrensdatter Røra, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Hans Elefsen Lillegaarden, Gulbrand Poulsen Oxum.

 

19. aug            Eid.                  Anders Jacobsen Rørerøe og Inger Larsdatter                                            Olle                                                    side 7

Faddere: baaren af Karen Ifversdatter Rørerøe, assist: Taran Nilsdatter, mandfaddere: Hans Berg, Anders Søfrensen Leerstang, Søfren Christensen Berg.

 

23. sep            Eid.                  Anders Steffensen og Anne Pedersdatter                                                    Anders                                               side 7

Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hogholt, assist: Guri Pedersdatter Schielsvig, Kirsten Andersdatter Gata, mandfaddere: Gullich Pedersen Skrabeklef, Hans Alfsen Øristvedt, Jørgen Bentsen Øvald.

1714

23. sep            Eid.                  Et uægte pigebarn N. Anne, moderens nafn Kirsten Clausdatter,

faderen som hun baade i sin barns nød og siden i eforløssen

bekiende var Christen Hansen Hofsrøe                                                       Anne                                                  side 7

Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Waller, assist: Margrethe Clausdatter Stuelen, manfaddere: Søfren Jonsen Koggersvold, Jørgen Bentsen.

 

7. okt               Sil.                   Olle Olsen Nordre Kiiste og Kristi Nirisdatter                                            Lauridtz                                               side 7

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Ingeborg Hovaldsdatter N. Kiste, mandfaddere: Thomas Olsen Røe, Niels Svendsen Suurdahlen, Kolbiørn Olsen Guurholt.

 

28. okt             Eid.                  Peder Anundsen og Karen Christensdatter Rødningen                               Elen                                                    side 7

Faddere: baaren af Giertrud Halvorsdatter Gierpen, assist: Rebecca Pedersdatter, Siri Christensdatter Øvald, mandfadder: Hans Tollefsen Tvetten, Jørgen Bentsen Øvald.

 

28. okt             Eid.                  Anund Knudsen Hvalen og Else Elefsdatter                                                Martha                                               side 7

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Guri Pedersdatter Schieslviig, mandfaddere: Niels Olsen Nedre Lunde, Christen Olsen Øfre Lunde, Christen Jensen Øfre Lunde.

 

25. nov            Eid.                  Hans Findsen og Birthe Simensdatter                                                          Find                                                    side 7

Faddere: baaren af Mad. Elisabeth Asch, assist: Giertrud Usler, mandfaddere: Daniel Arfveschow, Johan Usler.

1714

16. des            Eid.                  Jørgen Halvorsen Siljen og Karen Pedersdatter                                          Mads

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Anne Pedersdatter Høysætt, mandfaddere: Anders Halvorsen, Olle Thollefsen Nordahl, Michel Søfrensen Flogstad.

 

16. des            Eid.                  Torbiørn Søfrensen og Inger Jacobsdatter                                                  Olle                                                    side 7                                                

Faddere: baaren af Aase Thomasdatter, assist: Lisbet Bentsdatter, manfaddere: Anders Jacobsen Rørerød, Niels Mogensen, Even Solvesen Flaatten.

 

NB! 25. nov     Sil.                   25. November var ved Gjerpen kirke til daapen

Olle Asbiørnsen Tormodsrød og Margrete Jacobsdatters

deris ægte barn                                                                                            Tore                                                   side 7

Faddere: baaren av Karen Hansdatter Tveten, Kirsten Ingebretsdatter Sundtvedt, Anna Gabrielsdatter, mandfaddere: Peder Tollefsen Doxrød, Søfren Jonsen Grini, Jost Pedersen Doxrød.

 

30. des            Eid.                  Hans Truelsen Lønnebache og Maren Amundsdatter,

                                               deris ægtebørn, tvillinger, drengebarnet                                                    Olle                                                    side 8

Faddere: baaret av Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Kirsten Olsdatter, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Søfren Christensen Berg.

 

                                               deris pigebarn                                                                                              Karen                                                 side 8

Faddere: baaret af Karen Iversdatter Rørerød, assist: Jøran Amundsdatter Landgangen, mandfaddere: Hans Amundsen Traaholt og Lars Pedersen.

1714 

30. des            Eid.                  Eilef Søfrensen og Gunild Sivertsdatter                                                       Iver                                                    side 8

Faddere: baren af Maren Jansdatter Grønsholt, assist: Birthe Torchelsdatter, mandfaddere: Torchild Nilsen Lunde, Olle Qvæstad, Jacob Olsen S. Lunde.

 

30. des            Eid.                  Torchild Søfrensen Hasler og Maren Andersdatter                                    Maren                                                side 8

Faddere: baren af Gunhild Pedersdatter Døvig, assist: Birthe Andersdatter Bechen, mandfaddere: Hans Elefsen Lillegaard, Knud Andersen Traaholt, Michel Flochstad.

 

 

 

1715

 

 

6. jan               Sil.                   Kiels Svendsen og Kirsten Evensdatter Ouestad                                        Svend                                                side 8

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Dorothea Arnesdatter Ouestad, mandfaddere: Lauridz Søfrensen kulleskiller ved Hytten, Jens Svendsen Ouestad, Olle Rasmussen Kløverød.

 

6. jan               Sil.                   Jacob Tønnesen og Anne Jensdatter Schielbred-ejet                                  Tron                                                   side 8

Faddere: baaren af Dorothea Andersdatter Kløverød, assist: Kirsten Ingebretsdatter Sundtveedt, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Tønnis Jacobsen Tveetten, Michel Øfrebø.

 

13. jan             Eid.                  Rolf Olsen Skielsvig og Guri Pedersdatter                                                  Amborg                                              side 8

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter N. Lunde, assist: Birthe Hansdatter Hogholt, Lisbet Hansdatter Skielsvig, mandfaddere: Lars Olsen Nødlandstranden, Hans Alfsen Øristvedt, Frands Frandsen Nedre Lunde.

 

17. feb            Eid.                  Christen Thomesen og Maren Larsdatter                                                   Martha Bolette                                  side 8

Faddere: baaren af Mad. Elisabeth Asch, assist: Kirsten Søfrensdatter Brinch, mandfaddere: Erich Grønvold, Michel Olsen fra Arendahl, Gerhard Heggemund.

 

24. feb            Eid.                  Hans Elefsen Lillegaarden og Maren Giertsdatter                                      Niels                                                   side 8

Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, assist: Mallene Nielsdatter Døvigen, Anne Nielsdatter tieneste i Prestegaarden, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Knud Andersen Traaholt, Find Grønsholt.

1715 

17. mar           Sil.                   Olle Olsen Gurholt og Maren Torbiørnsdatter,

                                               deris ægte barn, tvillinger, drengebarnet                                                   Torbiørn                                             side 8

Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Tosholt, assist: Anne Torsdatter Søeland, mandfaddere: Erich Povelsen Tosholt, Povel Nielsen Tosholt, Michel Solvesen Øfrebøe.

 

                                               pigebarnet                                                                                                    Anne                                                  side 8

Faddere: baaren af Maren Torsdatter Serchland, assist: Kirsten Olsdatter Ejet, Anne Erichsdatter Tosholt, mandfaddere: Isach Olsen Hogstad, Jacob Knudsen Huset.

 

27. mar           Eid.                  Job Christensen Arfvcheshoug og Elisabeth Bertelsdatter                          Christian                                            side 8

Faddere: baaren af Maria Jacobsdatter Bruun, assist: Maria Hansdatter Borch, mandfaddere: Hans Laugesen Borch, Mr. Bowmann, Mr. Thomas Perking.

 

31. mar           Sil.                   Peder Joensen Hogstad og Maren Knudsdatter                                           Kirsten                                               side 8

Faddere: baaren af Sidsel Knudsdatter Hogstad, assist: Birthe Knudsdatter Huset, Karen Larsdatter Iisland, mandfaddere: Laurids Poulsen Iisland, Jacob Knudsen Huset.

 

3. apr              Eid.                  Arne Iversen Sollj og Sidselle Andersdatter                                                 Anne Marie                                       side 8

Faddere: baaren af Elen Pedersdatter Kindahlen, assist: Maren Søfrensdatter Solli, Maria Hansdatter Virsdahlen, mandfaddere: Olle Escholdson Tveedahlen, Amund Søfrensen Landgangen.

 

7. apr              Eid.                  Nils Anfindsen Hovholt og Aase Andersdatter                                             Martha                                             side 8

Faddere: baaren af Giertrud Halvorsdatter, assist: Anne Nielsdatter Flaatten, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Joen Andersen Aas, Laers Anfindsen Hejestad, Niels Andersen Gutua.

1715  

7. apr              Eid.                  Christen Olsen Øvre Lunde og Marthe Jensdatter                                      Sara                                                   side 8

Faddere: baaren af Anne Nielsdatter N. Lunde, assist: Maren Nielsdatter Ørevig, Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Svend Axelsen Bache, Christen Jensen Holtet, Frands Frandsen N. Lunde.

 

14. apr            Eid.                  Olle (skal nok være Otter J.O.) Olsen Røra og Christense Halvorsdatter   Elen                                                    side 9

Faddere: baaren af Gunild Pedersdatter Døvigen, assist: Inger Larsdatter, Karen Søfrensdatter, mandfaddere: Niels Nilsen Lander, Anders Halvorsen Ramberg, Søfren Christensen Berg.

 

23. apr            Sil.                   Blef døpt af Slemdals sogn Joen Pedersen Moholt

og Martha Søfrensdatter deris ægtebarn N. Søren

ved Qvælle kirke                                                                                         Søren                                                 side 9

Faddere: baaren af Kirsten Olsdatter Ejet, assist: Maren Pedersdatter Moholt, mandfaddere: Mogen Olsen ejet.

 

20. mai           Eid.                  Mr. Boumann og Else Søfrensdatter, hjemmedøbt                                    Severin                                               side 9

Faddere: baaren af Mad. Dorothe Anders Nielsen i Brevig, assist: Kirstine Holst, Kirstine Brinch, mandfaddere: Tolder Anders Arentzen, Rasmus Malling.

 

24. mai           Eid.                  Sivert Dirichsen og Maria Larsdatter                                                          Diderich                                               side 9

Faddere: baaren af Elisabeth Asch, assist: Eva Josten, Tore Gundersdatter, mandfaddere: Mr. Bovmann, Rolf Herøen, Mr. .......? tiener Niels Børgesen.

1715 

30. mai           Eid.                  Laurids Knudsen Aas og Karen Knudsdatter                                                 Jacob                                                side 9

Faddere: baaren af Ragnhild Knudsdatter Aas, assist: Inger Nilsdatter Nødelandstranden, Anne Knudsdatter Grava, mandfaddere: Peder Larsen Grava, Knud Olsen Grava, Hans Nielsen Nedre Lunde. 

 

2. jun               Sil.                   Gunder Hansen og Giertrud Jacobsdatter                                                   Hans                                                   side 9

Faddere: baaren af Karen Halvorsdatter Øxenholt, assist: Elen Jacobsdatter, mandfaddere: Lauridts Quisla, Michel Engelbretsen Quisla, Anders Pedersen Moholt.

 

11. jun             Sil.                   Helle Jonsen og Ingeborg Halvorsdatter                                                      Tore                                                  side 9

Faddere: baaren af Edel Erichsdatter Gonsholt, assist: Karen Halvorsdatter, Maren Jonsdatter, mandfaddere: Olle Poulsen S. Kiste, Lauridts Pedersen Høysætt.

 

14. jul              Eid.                  Lauridts Pedersen Baseboe og Boel Pedersdatter                                       Karen                                                side 9

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallwarp, assist: Maren Pedersdatter Hallwarp, mandfaddere: Anund Søfrendsen Landgangen, Niels Amundsen Syndsaasen, Jacob Olsen Lunde.

 

28. jul              Eid.                  Solve Andersen og Marthe Gundersdatter                                                  Giert                                                   side 9

Faddere: baaren af Mr Boumans kiæriste Else Brinch, assist: Tore Gundersdatter Buer, mandfaddere: Rasmus Malling, Gerhart Heggemand.

1715  

28. jul              Eid.                  Hans Tollefsen Tvetten og Karen Simensdatter                                           Kirsten                                               side 9

Faddere: baaren af Martha Simensdatter Herøen, assist: Martha Tollefsdatter Lunde, Birthe Tollefsdatter Tvetten, mandfaddere: Tollef Nielsen Tvetten, Ole Tollefsen Nordahl, Eggert Simensen Herøen.

 

14. aug            Eid.                  Niels Mogensen og Kirsten Anfindsdatter                                                   Johannes                                           side 9

Faddere: baaren af Mr. Boumans kiæriste Else Brinch, assist: S...? Kirsten Brinch, mandfaddere: Job Christensen Arfvcheshoug og Studios Pehr Kylstrup.

 

18. aug            Eid.                  Peder Olsen Døl og Karen Halvorsdatter                                                   Olle                                                    side 9

Faddere: baaren af Kirsten Brinch, assist: Berthe Malling, mandfaddere: Daniel Christensen Arfvcheshoug, Sivert Davidsen, Per Erichsen Aboe.

 

8. sep              Eid.                  Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Torsdatter                                             Birthe                                                 side 9

Faddere: baaren af Gunhild Jørgensdatter Lerstang, assist: Anne Anundsdatter Schaveroch, mandfaddere: Arne Hansen i Brevig, Jacob Johannessen Birchøen, Abraham Hansen Sandøen.

 

8. sep              Eid.                  Anders Levorsen og Ellen Jansdatter ved Porsgrunden                               Elen                                                    side 9

Faddere: baaren af Aase Johannisdatter i tieneste hos Mr. Bouman, assist: Maren Hansdatter, mandfaddere: Lauridts Halvorsen, Lauridts Jobsen.

1715  

28. apr (NB! JO)        

Eid.                  Niels Nielsen og (så står ikke konens navn JO)

ved Porgrunden deris ægtebarn                                                                  Halvor                                                side 9

Faddere: baaren av Eva Josten, assist: Christine Tønnisdatter, mandfaddere: Olle Olsen Flaatten, Lars Torgersen, Lars Iversen Smed.

 

15. sep            Eid.                  Claus Findsen Slevolden og Karen Simensdatter                                         Find                                                    side 9

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind. ashist: Maren Giertsdatter Lillegaarden, Birthe Søfrensdatter Flogstad. mandfaddere: Knud Andersen Traaholt, Ole Søfrensen Døvig, Lauridts Findsen Røra.

 

29. sep            Eid.                  Niels Albrichsen og Ingeborg Hansdatter                                                    Hans                                                   side 10

Faddere: baaren af Tove Gundersdatter Buer, assist: Dorthe Kristine Nilsdatter, mandfaddere: Daniel Christensen Arfvcheshow, Job Christensen Arfvcheshow.

 

13. okt             Sil.                   døbt et u-ægte barn, N. Helena, moderen /: som faldt i barselseng

hos Jacob Knudsen Huset paa Præstegaard eje :/ ved nafn

Karen Hendrichsdatter /: efter hendis egen sigelse hiemmeværende

paa Kongsbierg, udlagt som barnefader en ung karl /:  med huilchen

han og tilhorn som aflet barn i hendis ægteskap

:/ ved nafn Elling Iversen, der tienede paa Loftstuen ved Kongsbierg        Helena                                               side 10

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, assist: Birthe Knudsdatter Huset, Maren Jacobsdatter Øfrebøe, mandfaddere: Jacob Knudsen Huset, Olle Andersen.

1715 

15. okt             Eid.                  Hans Christensen Vaadekleef og Rebekka Pedersdatter                             Anne                                                  side 10

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Karen Christensdatter Rødningen, Sigri Christensdatter, mandfaddere: Hans Tollefsen Tvetten, Hans Larsen Waller, Jørgen Bentsen Øvald.

 

17. nov            Eid.                  Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatter                                                Elen                                                    side 10

Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Waller, assist: Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Christen Olsen øfre Lunde, Jørgen Halvorsen Siljen, Frands Frandsen nedre Lunde.

 

24. nov            Eid.                  Corporal Lauridts Olsen og Giertrud Joensdatter                                        Olle                                                    side 10

Faddere: baaren af Rebecca Hedrichsdatter, assist: Martha Lauritzdatter, Niels Nielsen, Niels Christensen.

 

1. des              Eid.                  Gunder Johannesen Nøchlegaard og Maren Isachsdatter                          Anders                                               side 10

Faddere: baaren af Birthe Erichsdatter Landgangen, assist: Ragnhild Pedersdatter Landgangen, Maren Andersdatter, mandfaddere: Isach Giestsen Stochesund, Pros Andersen Nøchlegaard, Laurids Pedersen Viersdahlen.

 

8. des              Eid.                  Søfren Rasmussen Leerstang og Elen Hansdatter                                       Rasmus                                              side 10

Faddere: baaren af Boel Søfrensdatter Berg, assist: Boels Rasmusdatter Ramberg, Lispet Hansdatter Skielsvig, mandfaddere: Anders Søfrensen Lerstang, Niels Søfrensen Røra, Amund Hansen Skielsvig.

 

22. des            Sil.                   Amund Torchelsen og Karen Thorsdatter, hiemmedøbt                             Thor                                                    side 10

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, assist: Anne Torsdatter, mandfaddere: Lauridts Pouelsen Iisland, Mathias Jacobsen Sundtvedt, Lauritds Pedersen Høysett.

1715 

22. des            Sil.                   Knud Olsen N. Kiste og Ingeborg Halvorsdatter                                          Olle                                                    side 10

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Christi Nirisdatter, mandfaddere: Even Amundsen Skielbred, Olle Solvesen Øfrebøe, Michel Solvesen ibid.

 

22. des            Sil.                   Holger Olsen og Anne Tomadatter                                                              Anne                                                  side 10

Faddere: baaren af Birthe Knudsdatter Huset, assist: Anne Jonsdatter Skielbred, Birthe Nielsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Biørn Joensen Holte, Jacob Knudsen Huset.

 

26. des            Eid.                  Rolf Gundersen Oxum og Maren Søfrensdatter                                          Søren                                                 side 10

Faddere: baaren af Boel Søfrensdatter Berg, assist: Christense Halvorsdatter Røre, Karen Søfrensdatter Røre, mandfaddere: Elias Jonsen Sundet, Anders Jacobsen Rørerøe, Olle Solvesen Flaaten.

 

26. des            Eid.                  Olle Søfrensen Døvig og Mallene Nilsdatter                                               Maria                                                 side 10

Faddere: baaren af Gunhild Pedersdatter Døvig, assist: Maren Giertsdatter Lillegaarden, Maren Nielsdatter, mandfaddere: Nils Nilsen Lander, Anders Rejersen Flogstad.

 

 

 

1716

 

 

1. jan               Eid.                  Niels Pedersen Hogholt og Birthe Hansdatter                                             Guri                                                    side 10

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Marthe Tollefsdatter Lunde, Ragnild Amundsdatter, mandfaddere: Gullech Pedersen Skrabeklef, Even Hansen Lunde, Ingebret Hansen Lunde.

 

6. jan               Sil.                   Matthias Jacobsen Sundtved og Kirsten Engelbrechtsdatter                       Michel                                               side 10

Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormosrød, assist: Margrethe Jacobsdatter Tormosrød, mandfaddere: Lars Pouelsen Iisland, Tønnis Jacobsen Tvetten, Michel Solvesen Øfrebøe.

 

12. jan             Eid.                  Til daapen et U-ægte barn, blef kaldet Olle,

moderens nafn et Viigværings Qvindfolck ved nafn Kirsten Olsdatter,

som barnefader udlagte hun udj sin fødselsnød en

Matros N: (afnlig JO) Christen Hansen                                                        Olle                                                    side 10

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Rødningen, assist: Maren Amundsdatter Lønnebache, Anne Larsdatter, mandfaddere: Anund Landgangen, Søfren Joensen Koggersvold.

 

19. jan             Eid.                  Christopher Andersen og Anne Hansdatter                                                 Hans                                                  side 10

Faddere: baaren af Maren Nilsdatter Ørevig, Christense Larsdatter Røe, mandfaddere: Amund Wetlefsen Schafveraacer, Jeshla Hansen, Lauridts Pedersen Grava.

 

26. jan             Sil.                   Olle Laursen Engelstad og Anne Halvorsdatter                                           Catrine                                              side 11

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Prestegaarden, assist: Gunild Tronsdatter Engelstad, Karen Erichsdatter Tosholt, mandfaddere: Torchild Joensen Engelstad, Michel Solvesen Øfrebø.

1716 

9. feb              Eid.                  Knud Andersen Traaholt og Anne Joensdatter                                             Anund                                               side 11

Faddere: baaren av Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Pouelsdatter Traaholt, mandfaddere: Torchild Søfrensen Hasler, Hans Elefsen Lillegaarden.

 

9. feb              Eid.                  Jørgen Halvorsen Siljen og Karen Pedersdatter, hjemmedøbt                   Magnild                                               side 11

Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Waller, assist: Anne Pedersdatter, mandfaddere: Ingebret Pedersen Bradsberg, Lauridts Pedersen Høysætt.

 

16. feb            Sil.                   Adam Pedersen og Maren Michelsdatter                                                   Kirsten                                                side 11

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, assist: Kirsten Evensdatter Ouestad, Giertrud Erichsdatter Daapen, mandfaddere: Guttorm Joensen Gonsholt, Anders Pedersen Moeholt.

 

1. mar             Eid.                  Niels Amundsen Sundsaasen og Anne Pedersdatter                                    Amund                                              side 11

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Mari Amundsdatter Lønnebache, Maren Christophersdatter Sundsaasen, mandfaddere: Lauridts Olsen Sundsaasen, Amund Amundsen, Lauridts Pedersen Basseboe.

 

1. mar             Eid.                  Anders Michelsen Gaasegrunden og Karen Jørgensdatter                         Karen                                                 side 11

Faddere: baaren af Rebecca Gundersdatter, assist: Anne Jørgensdatter, mandfaddere: Elias Joensen Sundet, Halvor Joppesen Tangen.

 

8. mar             Sil.                   Peder Halvorsen Serckland og Maren Torsdatter                                       Hans                                                   side 11

Faddere: baaren af Lispet Ingebretsdatter Tosholt, assist: Mette Povelsdatter Guurholt, mandfaddere: Joen Madsen Søeland, Jacob Michelsen Tosholt, Kolbiørn Olsen Guurholt.

1716 

15. mar           Eid.                  Mr. Frans Wischer og Elisabeth Asch                                                          Frans                                                  side 11

Faddere: baaren af Mad. Michele Gierhardt Hansens i Schien, assist: Madselle Anne Catrine Hein, mandfaddere: Tolder Ander Arentsen, Uldrich Fredrich von Cappelen, Mr. Halby.

 

1. apr              Sil.                   Niels Joensen Søland og Helje Olsdatter                                                     Abraham                                            side 11

Faddere: baaren af Karen Hansdatter ...?, assist: Ingeborg Jonsdatter, mandfaddere: Ole Asbiørnsen Tormodsrød, Olle Solvesen Øfrebøe, Olle Andersen.

 

19. apr            Eid.                  Anders Steffensen og Anne Pedersdatter                                                    Ingeborg                                           side 11

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Maren Abrahamsdatter Øristvedt, Lispet Hansdatter Skielsvig, mandfaddere: Rolf Olsen, Nils Pedersen Hogholt, Nils Andersen.

 

8. mai             Eid.                  Lars Torgiersen og Elen Olsdatter ved Porsgrunden                                   Olle                                                     side 11

Faddere: baaren af Madselle Eva Josten, assist: Cristine Tønnisdatter, mandfaddere: Daniel Christensen Arveschov, Lauridts Iversen Smed.

 

10. mai           Eid.                  Erich Olsen og Anne Erichsdatter                                                                Maren                                                side 11

Faddere: baaren af Karen Simonsdatter Tveetten, assist: Maren Larsdatter Vaateklef, mandfaddere: Torchild Nilsen Lunde, Olle Olsen Biørnerød, Nils Torchilsen Lunde.

 

2. jun               Sil.                   Olle Joensen Grorød og Gunild Povelsdatter                                               Knud                                                 side 11

Faddere: baaren af Sidsel Knudsdatter Hogstad, assist: Marthe Pedersdatter Gosherød, mandfaddere: Laurids Povelsen Iisland, Peder Joensen Hogstad, Michel Solvesen Øfrebø.

1716  

12. jun             Eid.                  Olle Olsen og Anne Lauridsdatter                                                                Laurids                                             side 11

Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Anne Søfrensdatter Nordal, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordal, Erich Olsen, Niels Torchilsen.

 

20. jun             Eid.                  Uldrich Anthonie Rohde og Alhed Tyrholm                                                 Niels                                                   side 11

Faddere: baaren af Madame Tyrholms i Drammen, assist: Madselle Karen Nielsdatter Tyrholm, mandfaddere: Hr. Secretaire Leopoldus, Mr. Boumann, Hans Laugsen.

 

24. jun             Eid.                  Gregers Christensen og Mette Hansdatter                                                  Helene                                               side 11

Faddere: baaren af Madame Vischer, assist: Thore Gundersdatter Buer, mandfaddere: Capt. Usler, mons Peder Kylstrup. 

 

2. jul                Eid.                  Niels Jensen (Møller hos mig) og Maren Olsdatter                                    Olle                                                    side 11

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Karen Simensdatter Slevolden, Maren Olsdatter Lunde, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Niels Torchildsen Lunde.

 

5. jul                Sil.                   Peder Jonsen og Maren Knudsdatter, hiemmedøbt                                    Giørand                                              side 11

Faddere: baaren af Sidsell Knudsdatter Øfre Hogstad, assist: Kirsten Olsdatter Ejet, mandfaddere: Jacob Knudsen, Olle Andersen.

 

12. jul              Eid.                  Svend Axelsen Bache og Anne Olsdatter                                                     Helvig                                                side 12

Faddere: baaren af Anne Nilsdatter Lunde, assist: Anne Andersdatter Ørvig, Marthe Jonsdatter Lunde, mandfaddere: Lars Olsen Lunde, Anders Olsen Ørvig, Hans Nilsen Lunde.

1716 

9. aug              Eid:                  Pross Andersen Nøglegaard og Margrete Joensdatter                               Maren                                                side 12

Faddere: baaren av Maren Søfrensdatter Hallevarp, assist: Maren Isachsdatter Nøglegaard, Maren Andersdatter paa Viersdahlen, mandfaddere: Søfren Joensen Kogersvold, Knud Andersen Traaholt.

 

30. aug            Eid.                  Peder Erichsen og Kirsten Andersdatter ved Porsgrunden                          Elen                                                    side 12

Faddere: baaren af madame Bouman, assist: Madselle Anne Munch paa Toldboen, mandfaddere: Rasmus Malling, Johan Usler.

 

30. aug            Eid.                  Gulech Pedersen og Maren Olsdatter Schrabeklef                                     Anne                                                  side 12

Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hogholt, assist: Guri Larsdatter, mandfaddere: Rolf Herøen, Anders Ørvig, Olle Solvesen Flaatten.

 

24. sep            Eid.                  Rolf Larsen Herøen og Marthe Simensdatter                                             Lauridts                                               side 12

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tveten, assist: Dorthe Flaatten, Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Halvor Siljen, Olle Nordal, Eggert Simensen.

 

4. okt               Eid.                  Joen Arnesen Grinden og Marthe (Gundersdatter JO)                                Arne                                                   side 12

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallvarp, assist: (Det er så et opphold med faddere som ikke har blitt ført. JO), mandfaddere: Anund Landgangen, Lauridts Pedersen.

 

11. okt             Eid.                  David Rasmussen Soelj og Maren Søfrensdatter                                        Iver                                                    side 12

Faddere: baaren af Elen Pedersdatter Kindahlen, assist: Sidsele Andersdatter, Else Pedersdatter, mandfaddere: Joen Larsen Nauser, Niels Amundsen Syndsaasen, Lauridts Pedersen Grava.

1716  

16. okt             Sil.                   Jacob Pedersen Prestegaarden og Karen Nilsdatter                                   Anne                                                  side 12           

Faddere: baaren af Margrete Nielsdatter Høysætt, assist: Birthe Knudsdatter, Birthe Nielsdatter, mandfaddere: Wetlef Pedersen Høysætt, Lauridts Pedersen Høysett.

 

15. nov            Eid.                  Christen Thomesen Jyde og Maren Larsdatter                                           Martha Boletta                                  side 12

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Joensdatter, mandfaddere: Nils Nilsen, Hans Gundersen Buer.

 

15. nov            Eid.                  Thor Olsen og Marthe Schajesdatter                                                           Karen                                                 side 12

Faddere: baaren af Margrete Christensdatter, assist: Anne Skajesdatter, mandfaddere: Joen Olsen, Helge Hansen Lie.

 

29. nov            Eid.                  et u-ægte barn, N: Karen, moderen Olia Olsdatter,

udlagt som barnefader en ung karl i Bamble sogn

N: Ingebret Johannissen Siljen                                                                     Karen                                                 side 12

Faddere: baaren af Marthe Olsdatter, assist: Siri Hansdatter, mandfaddere: Joen Bentsen, Olle Michelsen Waller.

 

26. des            Eid.                  Anders Olsen Ørevig og Maren Nilsdatter                                                  Hans                                                   side 12

Faddere: baaren af Anne Nilsdatter Lunde, assist.: Anne Olsdatter Bache, Guri Larsdatter Nødelandstranden, mandfaddere: Lauridts Olsen Lunde, Christen Olsen Øfre Lunde, Hans Nilsen Lunde.

 

27. des            Sil.                   Nils Svendsen Suurdahlen og Maren Jonsdatter, hjemmedøbt                   Svend                                                side 12

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter S. Kiste, assist: Maren Luridtsdatter Prestejordet, mandfaddere: Joen Svendsen Ouestad, Kield Svendsen Ouestad.

 

 

1717

 

 

10. jan             Eid.                  et u-ægte barn N: Karen, moderen Birthe Pedersdatter,

udlagt som barnefader var ungkarl N: Amund Hansen                               Karen                                                 side 12

 

Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Ragnild Amundsdatter, mandfaddere: Erich Olsen, Iver Skajesen.

 

31. jan             Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter                                         Karen                                                 side 12

Faddere: baaren af Karen Lind, assist: Anne Jonsdatter Traaholt, Dorthe Nilsdatter Lander, mandfaddere: Ole Gudmundsen Qvæstad, Hans Ellefsen Lillegaard, Stoe Søfrensen Qvæstad.

 

14. feb            Eid.                  Uldrich Knudsen og Anne Jonsdatter                                                           Knud                                                  side 12

Faddere: baaren af Madame Bouman, assist: Anne Cathrine Nielsdatter, mandfaddere: Secretarie Leopoldus, Leutenant Adolph Neuritser, Johan Usler.

 

17. feb            Eid.                  Hans Alfsen og Maren Abrahamsdatter                                                      Abraham                                            side 12

Faddere: baaren af Birthe Hansdatter, assist: Anne Pedersdatter Øristvedt, Maria Abrahamsdatter, mandfaddere: Lars Jonsen Muule, Rolf Olsen Skielsvig, Niels Andersen Guttua.

 

21. feb            Eid.                  Christopher Simensen og Helgie Halgrimsdatter                                        Olle                                                    side 12

Faddere: baaren af Lispet Knudsdatter, assist: Karen Simensdatter Slevolden, ....? Larsdatter, mandfaddere: Lauridts Svendsen?, Olle Erichsen.

1717

21. feb            Eid.                  Lauridts Hansen og Anne Cathrine Pedersdatter                                        Elisabeth                                            side 12

Faddere: baaren af Maren Christophersdatter Valler, assist: Siri Hansdatter Valler, mandfaddere: Peder Erichsen Abor, Lorentz Hansen.

 

28. feb            Sil.                   Michel Solvesen og Anne Erichsdatter                                                        Thore                                                 side 13

Faeddere: baaren af Kari Jacobsdatter Øfrebøe, assist: Birthe Olsdatter Tosholt, Ingeborg Solvesdatter Øfrebø, mandfaddere: Jacob Pedersen Prestegaarden, Lauridts Pedersen Høysett.

 

28. feb            Sil.                   Gunnnar Gieslesen og Giertrud Erichsdatter                                               Elisabeth                                           side 13

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Prestegaarden, assist: Maren Michelsdatter Kiste, .aren? Pedersdatter Moholt, mandfaddere: Anders Andersen Moholt.

 

7. mar             Eid.                  (Det står ikke skrevet noe mer en dato og Eidanger kirke JO)                                                                              side 13

 

14. mar           Eid.                  Joen Christensen og Maren Rejersdatter                                                    Christen                                             side 13

Faddere: baaren af Maria Larsdatter, assist: Anna Christensdatter, mandfaddere: Jørgen Halvorsen Siljen, Michel Søfrensen Flogstad, Anders Rejersen Flogstad.

1717

14. mar           Eid.                  et u-ægte barn N. Olle, hiemmedøbt,

moderen var Lispeth Pedersdatter,

udlagt til barnefader Olle Christensen udi Omble sogn                             Olle                                                    side 13

Faddere: baaren af Ingeborg Døevig, assist: Karen Døevig, Else Pedersdatter, mandfaddere: Nils Lander, Hans Traaholt, Erich Hollet.

 

21. mar           Sil.                   Wetlef Pedersen og Margrethe Nilsdatter Høysætt                                   Martha                                               side 13

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Prestegaarden, assist: Birthe Knudsdatter Huuset, Maren Christensdatter, mandfaddere: Joen ...elsen? i Schien, Lauridts Pedersen Høysætt.

 

4. apr              Eid.                  Peder Ammundsen Rønningen og Karen Christensdatter                           Lars                                                    side 13

Faddere: baaren af Karen Christophersdatter Valler, assist: Anna Erichsdatter, Maren Larsdatter, mandfaddere: Hans Tollefsen Tveeten, Hans Christensen Vaateklef, Ifver Schajesen.

 

11. apr            Eid.                  Erich Pedersen Klefvens og Marthe Pedersdatter                                       Hans                                                   side 13

Faddere: baaren af Mademasel. Karen Nielsdatter Lind, assist: Elisabeth Hansdatter Skiælsvig, mandfaddere: Søfren Rasmusen Leerstang, Anders Halfvorsen Ramberg, Abraham Hansen Sandøen.

 

23. mai           Eid.                  Niels Christensen og Johanna Jensdatter                                                     Jens                                                    side 14

Faddere: baaren af Mad. Else Bowmans, assist: Maddemaiselle Anne Munch, mandfaddere: Contreoleur Rhode, Monsiur Jacob Vandeurs.

1717 

23. mai           Eid.                  Gunder Christensen og Else Mogensdatte                                                   Jacob                                                 side 14

Faddere: baaren af Mademos. Justen, assist: Mademos. Birgitta Malling, mandfaddere: Civer Aslachsen Aachlungen, Lars Halvorsen, Niels Albrechsen, begge fra Osebachen.

 

30. mai           Sil.                   Peder Olsen Tveten og Anne Jacobsdatter                                                  Jacob                                                 side 14

Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tveten, assist: Kirsten Ingebrechsdatter Søndtveet, mandfaddere: Magnus Olsen Ejet, Niels Olsen Solvferøe, Lars Povelsen Island.

 

30. mai           Sil.                   Joens Madsen Søeland og Anne Thorsdatter                                               Karen                                                 side 14

Faddere: baaren af Helle Olsdatter Søeland, assist: Margrethe Jacobsdatter Tormodsrød, Birthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Halfvorsen Serchland, Ingebrecht Larsen Island.

 

24. jun             Eid.                  Anders Larsen og Maren Erichsdatter Bonner                                            Lars                                                    side 14

Faddere: baaren af Mad. Eva Justen, assist: Mad. Karen Jensdatter, mandfaddere: Daniel Christensen, Job Christensen.

                       

24. jun             Eid.                  Hans Christensen Waateklef og Rebecha Pedersdatter                            Christen                                             side 14

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Maren Olsdatter og Kirsten Pedersdatter, mandfaddere: Hans Tollefsen Tvetten, ...? Tollefsen.

 

11. jul              Eid.                  Thor Andersen og Anne Nielsdatter                                                             Anders                                               side 14

Faddere: baaren af Ellen Nielsdatter, assist: Anne Søfrensdatter, mandfaddere: Knud Nielsen og Erich Pedersen.

1717 

1. aug              Eid.                  Rolf Olsen Skielsvig og Gurj Pedersdatter                                                   Abraham                                            side 14

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Berthe Hansdatter Hougholt, Johanne Justsdatter Øevald, mandfaddere: Anders Steffensen Ørstvedt, Hans Alfsen Ørstvedt.

 

1. aug              Eid.                  Lars Emmundsen og Lisbet Knudsdatter                                                      Dorthea                                             side 14

Faddere: baaren af Mad. Boumans, ashist: Mad. Gunild Kristie?, mandfadder: Herman Leopoldus, Job og Daniel Christensen Arveschov.

 

8. aug              Eid.                  Christen Jensen Holtes og Sara Skajesdatter                                               Schaje                                                side 14

Faddere: baaren af Karen Lind, assist: Ingebor Jensdatter, mandfaddere: Christen Olsen Lune, Jørgen Siljen, Anders Olsen Lune.

 

14. aug            Eid.                  Olle Gudmundsen Qvæstad og Martha Christensdatter                             Kiersten                                              side 15

Faddere: baaren af Anne Poulsdatter Traaholt, ashist: Martha Torchelsdatter, mandfaddere: Olle Søfrensen Lune, Lars Søfrensen Qvæstad, Lars Olsen Lune.

 

22. aug            Eid.                  Conroleur Uldrich Anthon Rohde og Ahled Nielsdatter Tyrholm                Barbara Maria                                  side 15           

Faddere: baaren af Madame And. Arnts., assist: Madame Koefod, mandfaddere: Melchior Høejer, Hendrich Kierulf, Laue Hansen Borch.

 

3. okt               Eid.                  Christopher Tollefsen og Anne Søfrensdatter                                             Tollef                                                 side 15

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tweten, assist: Martha Tollefsdatter Lune, Berthe Tollefsdatter, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordall, Lars Olsen Lune, Erich Olsen Lune.

1717 

3. okt               Eid.                  Michel Søfrensen Flogstad og Anne Anundsdatter                                      Anne                                                  side 15

Faddere: baaren af Karen Lind, assist: Karen Pedersdatter Sillien, Birthe Søfrensdatter, mandfaddere: Anund Wetlefsen Schaveraager, Torchil Søfrensen Hasler, Hans Anundsen.

 

3. okt               Eid.                  Olle Søfrensen Døvig og Magdalene Nilsdatter                                          Maren                                                side 15

Faddere: baaren af Gunild Døewig, assist: Dorthea Nilsdatter Lanner, mandfaddere: Nils Nilsen Lander, Hans Elefsen Lillegaarden, Ifver Skajesen.

 

10. okt             Sil.                   den 29. aug tilføre? hafd været till daapen

Jacob Michelsen Tosholt og Birthe Olsdatter

deris ægtebarn udi Gierpen sogn og blef kaldet                                        Olle                                                    side 15

Faddere: baaren af Philip Svendsens Anne f. Schien, assist: Karen Nielsdatter Præstegaarden, mandfaddere: Jon Arnesen i Schien, Olle Jonsen item., Hans Jonsen.

(Faddere i Gjerpen kirkebok: Jon Arnessøn. Ole Jonssøn. Hans i Præstegaarden. Philips Anna. Jacob Præstgds. qde i Slemdal. JO)

 

17. okt             Eid.                  Gunder Johannesen Nøklegaard og Maren Isachsdatter                            Maren                                                side 15

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallewarp, assist: Maren Amundsdatter Lønebache, Giøran Nilsdatter Lander, mandfaddere: Isach Giertsen Stochesund, Jørgen Gundersen Rønningen, Anders Arvesen.

1717

31. okt             Sil.                   Joen Pedersen Moholt og Marthe Søfrensdatter,

                                               ægtebarn, døbt ved Qville kirke den 29. okt og blef kaldet                      Anund                                                side 15

Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Qville, assist: Aase Torsdatter Biønes, mandfaddere: Mogens Olsen Eje, Michel Ingebrechtsen Qville og Willem Olsen Ragnildrøe.

 

1. nov              Eid.                  Søfren Rasmusen Leerstang og Ellen Hansdatter                                       Hans                                                   side 16

Faddere: baaren af Gunild Jørgensdatter Leerstang, assist: Boell Rasmusdatter Ramberg, Lisbeth Hansdatter, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Jacob Hansen, Abraham Hansen Sandøe.

 

5. nov              Eid.                  Christopher Nielsen Bache og Maren Larsdatter                                        Martha                                               side 16

Faddere: baaren af Thorea Gundersdatter Burn, assist: Ingeborg Nielsdatter, mandfaddere: Daniel Christensen Arveschow, Thor Gundersen, Knud Gundersen.

 

25. nov            Eid.                  Secretaire Leopoldus og Kiersten Leopold                                                   Inger                                                  side 16

Faddere: baaren af Frue Oberst Stens, assist: Madame Monrads, mandfaddere: Canselie R. Borse, Mr. Bowman, Herman Leopoldus.

 

20. nov            Eid.                  Sievert Didrichsen og Marj Larsdatter                                                        Johannes                                             side 16

Faddere: baaren af Madame Findøs, assist: Madame Lind Præstegaarden, mandfaddere: Daniel Christensen Arveschow, Henderch Malling.

 

20. nov            Eid.                  Erich Olsen og Anne Erichsdatter                                                                Niels                                                   side 16

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, assist: Maren Larsdatter, mandfaddere: Jacob Tollefsen Tvetten, Niels Pedersen Haugholt.

1717 

26. des            Eid.                  Lars Knudsen Aas og Karen Knudsdatter                                                      Isach                                                  side 16

Faddere: baaren af Ragnhild Knudsdatter Aas, assist: Dorthea Svensdatter? Rødningen, Lisbeth Larsdatter, mandfaddere: Rolf Larsen Herøen, Niels Olsen Nedre Lunde, Hans Nilsen Lunde.

 

26. des            Eid.                  Rollef Gundersen Oxhum og Maren Søfrensdatter                                     Gunder                                               side 16

Faddere: baaren af Anne Paulsdatter Traaholt, assist: Ingeborg Paulsdatter Oxhum, Karen Søfrensdatter Oxhum, mandfaddere: Andfind Paulsen Røra, Hans Ellefsen Lillegaarden.

 

 

1718

 

 

9. jan               Eid.                  Hans Findsen og Birthe Simonsdatter Osebachen                                       Olluf                                                  side 17

Faddere: baaren af Lisbeth Jensdatter, assist: Martha Mathiasdatter, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Claus Findsen Bechen.

 

16. jan             Sil.                   Peder Joensen Hogstad og Maren Knudsdatter                                           Joen                                                  side 17

Faddere: baaren af Sidsel Knudsdatter Hogstad, assist: Birthe Knudsdatter, mandfaddere: Thomas Knudsen Scheen, Peder Olsen Tveeten, Jacob Knudsen.

 

6. feb              Eid.                  Rejer Tollefsen Lunde og Anne Nielsdatter                                                 Anne Catharina                               side 17

Faddere: baaren af Madamois. Karen Nilsdatter Lind, assist: Anna Gabrielsdatter, mandfaddere: Jacob Tillerop, Niels Hansen Lunde.

 

6. feb              Eid.                  Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Thorsdatter                                           Anna                                                  side 17

Faddere: baaren af Johanna Hansdatter Sandøen, assist: Anna Pedersdatter Schaverach, Birthe Jacobsdatter Birchøen, mandfaddere: Jacob Johansen, Abraham Hansen.

 

13. feb            Eid.                  Olle Clausen og Ellen Hansdatter                                                                Halfvor                                            side 17

Faddere: baaren af Madame Bierchil?, assist: Mademasell Lind i Præstegaarden, mandfaddere: Mons. Leopoldus, Niels Halfvorsen.

1718

13. feb            Eid.                  Niels Nielsen og Anne Trulsdatter, deris ægtebørn 2 unger                       Halfvor                                             side 17                                              

Faddere: baaren af Thore Gundersdatter Buuer, assist: Anna Jensdatter, mandfaddere: Daniel Arfveschoug, Mons. Malling.

                                                                                                                                                                     Anna                                                side 17

Faddere: baaren af Mademois. Giertrud Halvorsdatter, assist: Sidsel Trulsdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Hans Gundersen Buer.

 

20. feb            Sil.                   Gunder Hansen Næset og Giertrud Jacobsdatter                                        Christen                                             side 17

Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Qvisselen, assist: Eli Jacobsdatter, mandfaddere: Michel Ingebrichtsen Qvisselen, Joen Pedersen Moeholt, Olle Jacobsen. 

 

6. mar             Eid.                  Thor Olsen og Martha Schajesdatter                                                           Hans                                                   side 17

Faddere: baaren af Mademars. Karen Lind, assist: Maren Andersdatter, mandfaddere: Marcus Smith.

 

6. mar             Eid.                  Anders Olsen Hallevarp og Maren Pedersdatter                                        Rasmus                                               side 17           

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter, assist: Karen Amundsdatter Rønningen, Giøran Amundsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Arfvesen.

 

6. mar             Eid.                  Lars Pedersen Basseboe og Bothild Pedersdatter                                       Cornelius                                           side 17

Faddere: baaren af Ragnild Pedersdatter Landgangen, assist: Marie Isaachsdatter, Marj Christophersdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Hallevarp, Pros Andersen Nøchlegaard, Olle Hendrichsen Svendsk.

 

13. mar           Sil.                   Holgie Joensen Gundsholt og Ingeborg Halfvorsdatter                               Lisbeth                                               side 17

Faddere: baaren af Karen Svendsdatter Kiste, assist: Mari Joensdatter Gundsholt, Ellen Olsdatter, mandfaddere: Lars Asbiørnsen og Niels Simonsen Oufvestad.

1718

16. mar           Eid.                  Niels Anundsen Syndsaas og Anne Pedersdatter                                         Peder                                                 side 17

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Maren Søfrensdatter Solj, Maren Andersdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kaachersvold, Ole Larsen Landgangen, Niels Jensen.

 

20. mar           Eid.                  Anders Lefvorsen og Eli Jensdatter                                                              Jens                                                    side 17

Faddere: baaren af Anna Jensdatter, assist: Sophia Amalia Danielsdatter, mandfaddere: Peder Olsen, Christopher Nielsen.

 

24. mar           Eid.                  Anders Michelsen Graasegrunden og Karen Jørgensdatter                        Michel                                                side 17

Faddere: baaren av Madame Rohde, assist: Mademaisel Eva Justen, mandfaddere: Jacob Vonkers, Mons Leopoldus, Mons Tillerup.

 

15. mai           Eid.                  Olle Olsen og Anna Larsdatter                                                                     Martha                                              side 18

Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Petronella Røe, mandfaddere: Olle Olsen Flaatten, Olle Solvesen Flaaten.

 

22. mai           Eid.                  Gregers Christensen og Mette Hansdatter fra Osebachen                         Christen                                             side 18

Faddere: baaren af Madame Birchis, assist: Giertrud Halfvorsdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Buuer, Tyge Nielsen.

 

29. mai           Sil.                   Knudt Olsen Kiste og Ingeborg Halvorsdatter                                              Guthorm                                           side 18

Faddere: baaren af Karen Jensdatter Sørbøe, assist: Kirsten Erichsdatter, mandfaddere: Biørn Olsen Skieldbred, Kield Svendsen Ovestad, Niels Simensen Ovestad.

1718

12. jun             Eid.                  Lars Olsen Lunde og Inger Gundersdatter                                                   Karen                                                 side 18

Faddere: baaren af Ingeborg Erichsdatter Lunde, assist: Ingebor Olsdatter Qvæstad, Maren Olsdatter, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Even Hansen Lunde, Niels Torchielsen Lunde.

 

19. jun             Eid.                  Niels Jensen og Maren Christophersdatter Syndsaasen                              Christopher                                       side 18

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Martha Gunnersdatter Grinnen, Birthe Larsdatter Røe, mandfaddere: Hans Gunnersen Hallevarp, Nils Amundsen Syndsaas.

 

26. jun             Eid.                  Niels Tollefsen og Martha Madsdatter                                                        Christen                                              side 18

Faddere: baaren af Karen Amunsdatter Aaklungen, assist: Ragnild Amundsdatter Buer, mandfaddere: Rejer Tollefsen Lunde, Ole Ingebrichtsen Aachlungen.

 

10. jul              Eid.                  Arne Ifversen Soelj og Sidsel Andersdatter                                                  Gunnild                                              side 18

Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Soelj, assist: Lisbeth Torchildsdatter Hollet, Ingeborg Olsdatter Kinddalen, mandfaddere: Ifver Gudmundsen Viersdahlen, Søfren Joensen, Lars Torkieldsen.

 

17. jul              Eid.                  Anders Arfvesen og Giørand Nielsdatter                                                     Arfvee                                                side 19

Faddere: baaren af Karen Christophersdatter, assist: Dorothea Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Ingvold Arnesen Slevolden, Erich Anundsen Hollet?

 

17. jul              Eid.                  Job Christensen Arfveschou og Elisabeth Bertelsdatter                              Kirstina                                              side 19

Faddere: baaren af Birthe Svendsdatter, assist: Sophia Amalia Danielsdatter Arfveschov, mandfaddere: Daniel Arfveschov, Ingebricht Bentsen Bomhof, Niels Børgersen.

1718

2. aug              Eid.                  Mons. Bowman og Madame Else Brinch                                                     Thomas                                              side 19

Faddere: baaren af fru Secretaire Kirsten Brinch, assist: Alhed de Rohde, mandfaddere:  Assessor Russel, Melchi de Højer, Hermand Leopoldus.

 

7. aug              Eid.                  Solfve Andersen og Martha Gundersdatter fra Osebachen                        Gunder                                               side 19

Faddere: baaren af Mad. Vischer, assist: Birthe Malling, mandfaddere: Niels Børgesen, Peder Erichsen Osebachen.

 

7. aug              Eid.                  Knudt Andersen Traaholt og Anne Jonsdatter                                             Isaach                                                 side 19

Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Gunnild Larsdatter Grønsholt, Hans Ellefsen Lillegaarden, Lars Andersen Traaholt.

 

12. aug            Eid.                  Claus Findsen Bechen og Karen Simensdatter                                             Ingeborg                                            side 19

Faddere: baaren af Giertrud Halfvorsdatter assist: Anna Gabrielsdatter, Birthe Torcildsdatter Hollet. mandfaddere: Hans Tollefsen Tweeten, Ingvald Arnesen Slewolden, Lars Olsen Qvestad.

 

28. aug            Sil.                   28. august blef døbt ved Gierpen kirche Niels Joensen Serchlands

(skal nok være Søeland slik det står i Gjerpen kirkebok JO)

fra Slemdal og Hellie Olsdatter dersis ægte barn                                       Ingeborg                                             side 19

Faddere: Ingeborg Gundersdatter Sølferøe, assist: Birthe Pedersdatter Tveeten, mandfaddere: Peder Pedersen Bergeberg, Anders Svendske paa Guelsett.

(Faddere skrevet i Gjerpen kirkebok: Niels Sølands datter Ingeborg fra Slemdal. Test: Peder Lensmand. Anders Gulsæt. Niels Solverøs qde. Jon Sølands qde Birte.)

1718

14. sep            Eid.                  Pros Andersen Nøchlegaard og Margrethe Joensdatter                             Maren                                                 side 19

Faddere: baaret av Maren Evensdatter Langangen, assist: Maren Anundsdatter Lønnebachen, Mari Andersdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kaakersvold, Elias Joensen Solum, Knudt Traaholt.

 

5. okt               Eid.                  Hans Amundsen Traaholt og Anne Povelsdatter                                         Find                                                   side 19

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Anna Joensdatter Traaholt, Marthe Hansdatter, mandfaddere: Hans Ellefsen Lillegaarden, Guldbrand Povelsen Oxum, Lars Andersen.

 

5. okt               Eid.                  Lars Søfrensen Qvæstad og Amborg Olsdatter,

                                               som paa fra Hougholt eje blef hiemmedøbt                                               Jacob                                                  side 19

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, assist: Marj Olsdatter Lunde, mandfaddere: Ole Gudmundsen Qvæstad, Lars Olsen Lunde, Franz Frandtzen Lunde.

 

15. okt             Eid.                  Christian Caspersen og Adriana Andersdatter paa Slevolden,

                                               confirmered daaben i kirchen 9. nov                                                           Niels                                                   side 19

Faddere: baaren af Mad. Findøe, assist: Madamois. Karen Nielsdatter Lind, mandfaddere; Mons. Tillerup, Hans Ellefsen Lillegaarden, Torchild Hasler.

 

9. nov              Eid.                  Anund Gundersen og Ingeborg Nielsdatter fra Osebachen                         Niels                                                  side 20

Faddere: baaren af Mademoisell Birthe Malling, assist: Marthe Hansdatter, mandfaddere: Job Christensen, Even Rolfsen.

 

11. nov            Sil.                   Niels Olsen Solverød og Ingeborg Gundersdatter                                       Anders                                               side 20

Faddere: baaren af Hellie Olsdatter Søeland, assist: Ingeborg Pedersdatter, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Nils Iversen Søeland, Kittil Olsen.

1718          

11. nov            Sil.                   Lars Pedersen Højset og Birthe Gundersdatter                                           Pernille                                              side 20

Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Prestegården, assist: Karen Jacobsdatter Øfverbø, Birthe Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Pedersen Prestegaarden, Vetlef Pedersen Højset.

 

11. nov            Sil.                   Olle Olsen Guurholt og Maren Torbiørnsdatter, hiemmedøbt                   Anna                                                  side 20

Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Toesholt, assist: Mari Torsdatter Serchland, Mari Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Ole Thorsen Guurholt, Johannes Olsen Ejet.

 

11. nov            Sil.                   Holger Olsen og Anna Thomasdatter                                                          Maren                                                side 20

Faddere: baaren af Birthe Knudsdatter Guurholt, assist: Mari Knudsdatter Hogstad, Aase Larsdatter, mandfaddere: Jacob Knudsen Huset, Christen Larens Højset.

 

26. nov            Eid.                  Christopher Nielsen Bache og Maren Larsdatter                                        Ragnild                                               side 20

Faddere: baaren af Mad. Wischers, assist: Karen Jensdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Buer.

 

4. des              Eid.                  Jonas Larsen og Ingeborg Povelsdatter                                                       Karen                                                 side 20

Faddere: baaren af Christense Erichsdatter, assist: Anna Catharina Pedersdatter, Maren Nielsdatter, mandfaddere: Hans Amundsen Traaholt, Gulbrand Oxum, Erland Pedersen.

 

6. des              Eid.                  Daniel Christensen og Birthe Svendsdatter fra Osebachen                        Anna Maria                                       side 20

Faddere: baaren av Mad. Bowman, assist: Karen Jensdatter, mandfaddere: Secretair Leopoldus, Job Christensen, James Green.

 

 

1719

 

 

1. jan               Eid.                  Niels Jensen Møller og Maren Olsdatter                                                    Maren                                                side 20

Faddere: baaren af Mad Findø, assist: Karen Nielsdatter Lind, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Lars Olsen Lunde.

 

1. jan               Eid.                  Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter                                          Sidsel                                                 side 20

Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, assist: Maren Søfrensdatter Oxum, mandfadderer: Anders Jacobsen Rørarøe, Anders Halfvorsen Ramberg, Søfren Christensen Berg.

 

6. jan               Eid.                  Olle Lauridsen Landgangen og Ragnil Pedersdatter                                   Christopher                                      side 20

Faddere: baaren af Mad. Finde, assist: Maren Christophersdatter, Maren Andersdatter, mandfaddere: Lars Olsen Syndsaas, Anders Pedersen Stulen, Lars Pedersen Landgangen.

 

17. jan             Eid.                  Lars Albrechtsen og Ellen Jespersdatter                                                      Simon                                              side 20

Faddere: baaren af Mad. Tolders, assist: Mademois. Maria Hansdatter Borch, mandfaddere: Controleur Rohde, Nils Nilsen Hafsund.

 

22. jan             Eid.                  Peder Erichsen og Kirsten Andersdatter, hjemmedøbt                               Erich                                                  side 21

Faddere: baaren af Lisbeth Bomhof, assist: Dorthe Kirstine Nilsdatter, mandfaddere: Halfvor Halfvorsen Eeg, Hans Halfvorsen Eeg, Even Rolfsen.

 

29. jan             Sil.                   Kittil Olsen og Mari Joensdatter                                                                  Kirsten                                              side 21

Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverød, assist: Margrethe Jacobsdatter Tormoedsrød, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Anders Nielsen Sølferød.

1719

2. feb              Eid.                  Niels Albrictsen og Ingeborg Hansdatter fra Osebachen                            Albrecht                                           side 21

Faddere: baaren af Mad. Helvig Malling, assist: Siri Tollefsdatter, mandfaddere: Civert Diederichsen, Even Rolfsen.

 

2. feb              Eid.                  Niels Nielsen og Maria Rejersdatter                                                           Aaste                                                 side 21           

Faddere: baaren af Mademoiselle Anna Larsdatter, assist: Sidsel Truelsdatter, mandfaddere: Anders Levorsen, Laers Halfvorsen.

 

5. feb              Eid.                  Davis Rasmusen Solj og Maren Søfrensdatter                                            Isaach                                                side 21

Faddere: baaren af Mademoiselle Karen Lind, assist: Sidsel Andersdatter Silj, Ragnild Torchilsdatter, mandfaddere: Søfren Joensen Kochersvold, Peder Larsen Grafva, Halfvor Pedersen Grafva.

 

12. feb            Eid.                  Olle Tollefsen Nordal og Inger Hansdatter                                                  Christen                                            side 21

Faddere: Mad. Findøe, assist:  Martha Simonsdatter Herøen, Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Jacob Tollefsen Tweeten, Niels Hansen Lunde, Christopher Tollefsen.

 

19. feb            Eid.                  Olle Søfrensen Døevig og Magdalena Nielsdatter                                      Ingeborrig                                         side 21

Faddere: baaren af Madamois. Karen Nilsdatter Lind, assist: Dorthea Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Torchild Søfrensen Hasler, Hans Olsen Lander.

 

19. feb            Eid.                  Lars Hansen Valler og Anna Cathrina Pedersdatter                                    Maria                                                 side 21           

Faddere: baaren af Anna Gabrielsdatter, assist: Anna Povelsdatter Traaholt, Job Christensen, Mons. Tillerup.

1719 

15. mar           Eid.                  Lauge Arnesen og Kirsten Knudsdatter fra Oosebachen, hjemmedøbt      Christen                                             side 21

Faddere: baaren af Anne Jensdatter, assist: Marthe Arnesdatter, mandfaddere: Solfve Andersen, Jacob Nielsen fra Oosebachen.

 

2. apr              Eid.                  Jørgen Halfvorsen Sillien og Karen Pedersdatter

ægte børn, sønnen                                                                                       Peder                                                 side 21

Faddere: baaren af Madam Finde, assist: Karen Nielsdatter, Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Ole Tollefsen, Jacob Pedersen Prestegaarden.

 

                                               Datteren                                                                                                       Gundborg                                         side 21

Faddere: baaren af Madamois. Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Pedersdatter Højset, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Tolf Nielsen Tofte?, Anders Rejersen Flochstad.

 

16. apr            Eid.                  Niels Hansen Lunde og Marthe Tollefsdatter                                              Siri                                                     side 21

Faddere: baaren af Madamois. Karen Lind, assist: Birthe Pedersdatter Lunde, mandfaddere: Hans Tollefsen, Lars Olsen Lunde, Christopher Tollefsen Lunde.

 

18. mai           Eid.                  Niels Christensen Juuel og Johanna Jensdatter                                           Maren                                                side 21

Faddere: baaren af Madam Tolder Dorthe van Daurs, assist: Birthe Malling, mandfaddere: Lars Ha...?, Jacon van Daurs.

 

23. mai           Eid.                  Guldbrand Povelsen og Karen Sørensdatter Oxum, hjemmedøbt              Sara                                                      side 21

Faddere: baaren af Mademois. Karen Lind, assist: Maren Oxsum, Martha Lillegaarden, mandfaddere: Hans Ellefsen, Lars Olsen Øvæstad.

1719

4. jun               Eid.                  Anders Rejersen Flochstad og Anna Christensdatter                                   Martha                                              side 21           

Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kiendalen, assist: Maren Rejersdatter, mandfaddere: Jørgen Sillien, Ole Lunde og Nils Thorchildsen.

 

4. jun               Eid.                  Olle Solfvesen Flaatten og Dorthe Nilsdatter                                              Kirsten                                               side 21

Faddere: baaren af Ellen Olsdatter Røe, assist: Anne Nilsdatter Flaatten, Kirsten Andersdatter Klefven, mandfaddere: Niels Elevfsen, Niels Andfindsen Hougholt, Olle Andfindsen Hougholt.

 

5. jun               Eid.                  Christopher Andersen Hejestad og Anna Hansdatter                                  Jacob                                                 side 30

Faddere: baaren af Anna Nilsdatter Lunde, assist: Karen Knudsdatter Aas, Anna Andersdatter Øerevig, mandfaddere: Anders Olsen Øerevig, Christen Olsen Lunde.

 

19. jun             Eid.                  Hans Halfvorsen Eeg og Giertrud Halvorsdatter                                         Halfvor Samuel                                  side 30

Faddere: baaren af Maren Jørgensdatter, assist: Mad. Niels Halfvorsens, Mademois. Giertrud Floer, mandfaddere: Joen Schillbred, Halfvor Eeg, Hendrich Malling.

 

19. jun             Eid.                  Christen Thomasen og Maren Larsdatter                                                    Thomas                                              side 30

Faddere: baaren af Mad. Wischers Elisabeth Asch, assist: Mademois. Malling, Christen Moyer.

 

25. jun             Eid.                  Olle Larsen Aarholt og Ragnild Amundsdatter                                            Ammund                                            side 30

Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aaklungen, Mari Amundsdatter Buer, Niels Tollefsen Ødegaarden, Lars Amundsen Buer.

1719

13. aug            Sil.                   Rasmus Halvorsen og Amborg Guthormsdatter                                          Guthorm                                             side 30

Faddere: baaren af Maren Thorsdatter, assist: Maren Biørnsdatter Engelstad, mandfaddere: Christen Michelsen Sørbøe, Guttorm Joensen Gonsholt, Jacob Knudsen Huset.

 

15. aug            Eid.                  Uldrich Anthon de Rhode og Allettha Tyrholm                                             Anna Boeletta Dorothea                 side 30

Faddere: baaren af frue Secreteire Kirsten Brinch, assist: Lisbeth Asch de Vischer, mandfaddere: Sign. Anders Arendtsen, Mons. Bowman, Jan Spillemand.

 

20. aug            Eid.                  Søren Rasmusen Leerstang og Ellen Hansdatter                                         Isaach                                                side 30

Faddere: baaren af Boel Berg, assist: Gunnild Kittilsdatter, Ragnild Andersdatter Leerstang, mandfaddere: Niels Sørensen Rørerøe, Anders Halvorsen Ramberg, Christen Andersen Leerstang.

 

21. sep            Eid.                  Hendrich Tollefsen og Anna Maria Jacobsdatter                                        Inger                                                   side 30

Faddere: baaren af Ragnil Jørgensdatter, assist: Kirsten Tolfsdatter, mandfaddere: Olle Gundersen, Olle Efvesen? fra Osebachen.

 

22. okt             Eid.                  Uldrich Knudsen og Anne Jensdatter fra Osebachen                                   Jens                                                    side 30

Faddere: baaren af Mad. Vischer, assist: Mademois. Karen Jensdatter, mandfaddere: Mons. Bowman, Mons. Hendrich Malling.

 

22. okt             Eid.                  Nils Andfindsen Hougholt og Aase Andersdatter                                         Lars                                                    side 30

Faddere: baaren af Birthe Hansdatter Hougholt, assist: Inger Joensdatter, mandfaddere: Olle Olsen Flaaden, Hans Øeristweedt, Olle Andfindsen Hougholt.

1719

29. okt             Eid.                  Anders Larsen og Maren Erichsdatter                                                         Maren                                                side 30

Faddere: baaren af Madam Bowmans Else Brinch, ashist: Jomfrue Køp, mandfaddere: Mons. Olle Lyche fra Drammen, Mons. Bowman.

 

12. nov            Eid.                  Lars Sørensen Qvestad og Amborg Olsdatter                                             Margrethe                                         side 30

Faddere: baaren af Ingeborig Erichsdatter Lunde, assist: Maren Olsdatter Qvestad, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Christopher Tollefsen Nordal, Niels Olsen Qvæstad.

 

12. nov            Eid.                  Hans Alfsen Øeristweedt og Maren Abrahamsdatter                                 Johanna                                             side 30

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Øeristwet, assist: Maria Abrahamsdatter, mandfaddere: Lars Jensen Muule, Søren Andersen.

 

26. des            Eid.                  Haagen Hansen og Rønnou Povelsdatter                                                    Maren                                                side 31

Faddere: baaren af Else Ellefsdatter Hvalen, assist: Birthe Povelsdatter, mandfaddere: Christen Olsen Lunde, Hans Øeristwet, Halfvor Pedersen Grava.

 

27. des            Sil.                   Michel Øverbøe og Anna Erichsdatter                                                        Solve                                                  side 31

Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øverbøe, assist: Karen Nilsdatter Prestegaarden, mandfaddere: Lars Island, Olle Tufdal, Peder Findsen.

1719

27. des            Sil.                   et u-ægte Rønnov Aaugrimsdatter, kaldet Christian,

                                               udlagt til barnafader en tysk rytter Villhelm Nicolaisen                             Christian                                             side 31

Faddere: baaren af Birthe Knudsdatter Huset, assist: Inger Christensdatter, mandfaddere: Christen Michelsen Sørbøe, Jacob Huuset.

 

27. des            Sil.                   et u-ægte barn Anna Guttormsdatter, kaldet Birthe,

                                               udlagt i Chor døren til barnafader en Echtemand

                                               Jonas Larson en Svendshe                                                                            Birthe                                                side 31

Faddere: baaren af Helge Olsdatter, assist: Anne Nielsdatter, mandfadderer: Niels Joensen Søeland, Povel Povelsen, Samuel Pederson.

 

 

1720

 

 

8. jan               Eid.                  Secretair Leopoldus og Kirsten Brinch                                                         Søfren                                                side 31

Faddere: baaren af Mad. Bowman, assist: Jomfrue Køp, mandfaddere: Asheshor Peder Rushel, He. David Monrad, Controlaur Rohde.

 

28. jan             Sil.                   Kiøstolf Olsen og Kirsten Biørnsdatter                                                        Jacob                                                 side 31

Faddere: baaren af Sidsel Knudsdatter Hogstad, assist: Hellie Olsdatter Søeland, mandfaddere: Lars Povelsen Island, Peder Joensen, Peder Findsen Øvrebøe.

 

25. feb            Eid.                  Simon Svensen Rognelie og Elli Pedersdatter                                             Cornelius                                           side 31

Faddere: baaren af Marj Lønnebachen, assist: Marthe Jørgensdatter Rønningen, Anna Pedersdatter, mandfaddere: Søren Joensen Kaakersvold, Olle Larsen Grinne, Niels Amundsen.

 

25. feb            Eid.                  Niels Ammundsen Syndsaasen og Anna Pedersdatter                                 Martha                                             side 31

Faddere: baaren af Birthe Evensdatter Landgangen, assist: Boel Basheboe, mandfaddere: Olle Larsen Landgangen, Abraham Hansen Sandøen.

 

25. feb            Eid.                  Gunder Nøglegaard og Maren Isaachsdatter                                              Inger                                                  side 31

Faddere: baaren af Maren Sørensdatter, assist: Anna Isachsdatter, mandfaddere: Pros Nøglegaard, Lars Pedersen.