| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I EIDANGER BYGDEBOK I


 

 

 

Viersdalen Gnr. 18

 

Området nord for Langangen i retning Oklungen kalles Marka. Der finner vi gården Viersdalen. Den grenser mot Solli i nord og Sundsåsen i syd.

 

Landskyld 1 1/2 hud (1664)

 

 

Litt fakta om gården Viersdalen

 

 

De tidlige manntallene på Viersdalen:

 

I 1611 nevnes ”Wirighsdall” som ødegård med en bruker kaldt Iver. Vi finner samme bruker i 1619-20.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 står Iver Viersdalen som bruker og eier av 1 hud i gården. Jørgen Berg eide 4 skinn og Gunder Bjørntvet 2 skinn i gården. 

 

I 1625-26 nevnes IverWirrisdal” som bruker. Det nevnes en sag på gården.

 

I 1640 nevnes Bjørn Viersdalen. Han nevnes også i kvegskattmanntallet i 1645 med kvinne. Han nevnes også dette året som eier av 7 skinn. Resten av gården var eid av Ingeborg Solli og hennes barn.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Wirisdall som enchen Orslow bruger,
schylder 1 ½ hudt.
Deraff eir Jngeborg Sollie med sine børn
11 schind med ½ bøssel,
och forne Orslou med sine børn 7 schind.
Er intet bredre (!) end for ¼ gaard, penge - 6 mk.
Jngeborg Sollie bygger

Enken Orslou (Aslaug) var nevnt som bruker på Viersdalen i 1650. Hun står sammen med side barn som eier av 8 skinn i gården. Resten (11 skinn) var fortsatt eid av Ingeborg Solli og hennes barn. Vi ser da at Viersdalen hadde en skyld på 19 skinn eller 1 hud og 7 skinn.

 

I midten av 1650 årene brukte Gudmund Bjørnsen gården Viersdalen. Han eide også 8 skinn i den. De før nevnte 11 skinn ble nå eid av Paul Solli.

 

Fogdens manntall fra 1664 oppga Gudmund Viersdalen som 30 år mens sognepresten oppga han som 38 år. Han nevner også patronymikonet Bjørnsen.

 

Noe senere nevnes Gudmund og Paul som eiere og brukere. Litt senere gikk eiendomsretten over til Nils Rasmussen Lerstang i Brevik. Han stod som eier av gården i 1680. Lerstangslekten eier nå gården til langt ut på 1700 tallet og gården ble drevet av leilendinger.

 

I 1690 årene nevnes fremdeles Gudmund Bjørnsen som bruker.

 

Etter Gudmund nevnes Iver Gudmundsen som oppsitter. Han nevnes også i ekstraskattmanntallet i 1711 som oppsitter med kvinne, en tjenestedreng og 2 tjenestepiker.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra rundt 1600 til ca 1630

 

Iver Viersdalen nevnes i 1611 og i 1625-26 på Viersdalen. Det som trolig er hans sønn Bjørn nevnes i 1640.

 

Barn:

Bjørn Iversen f. omkring 1590 d. ca 1650

Lauritz Iversen f. ca 1600

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1630 til ca 1655

 

Iver sin sønn Bjørn Iversen f. omkring 1590 og hans kone Aslaug var bosatt her fra ca 1630. Enken Aslaug nevnes i 1650 og fra midten av 1650 årene var det sønnen Gudmund som nevnes.

 

Barn:

Gudmund Bjørnsen f. ca 1625 d. 1712

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1655 til ca 1695

 

Sønnen Gudmund Bjørnsen f. ca 1625 etterfulgte faren på Viersdalen. Gudmund nevnes frem til uti 1690 årene.

 

Barn:

Iver Gudmundsen f. ca 1652 d. 1723

Marthe Gudmundsdatter f. ca 1655 d. 1724

Ole Gudmundsen f. ca 1666 d. 1724

 

Familieark

 

 

Nevnt her rundt 1670

 

Bjørn Viersdalen nevnes i kvegskattmanntallet i 1645 med kvinne som bruker på Viersdalen og som eier av 7 skinn i gården. Resten av gården var eid av Ingeborg Solli og hennes barn. Enken etter Bjørn Iversen nevnes som bruker på Viersdalen i 1650 og hun stod sammen med side barn som eier av 8 skinn i gården. Resten (11 skinn) var fortsatt eid av Ingeborg Solli og hennes barn. Vi ser da at Viersdalen hadde en skyld på 19 skinn eller 1 hud og 7 skinn.

 

I midten av 1650 årene brukte Bjørn sin sønn, Gudmund Bjørnsen gården Viersdalen. Han eide også disse 8 skinn i gården. De før nevnte 11 skinn ble nå eid av Paul Solli. Gudmund nevnes som bruker i manntallene fra 1664 og noe senere nevnes Gudmund og Paul som eiere og brukere. Litt senere gikk eiendomsretten over til Nils Rasmussen Lerstang i Brevik. Han stod som eier av gården i 1680.

 

Denne Ingeborg Solli var nok gift med Bjørn Iversen Viersdalen sin bror Laurits Iversen som nevnes på Solli. Nå er ikke Bjørn sin del (8 skinn) i Viersdalen lik ”Sollidelen” (11 skinn) som var etter hans bror Laurits men godset stammet nok fra deres far Iver Viersdalen. Sollidelen kan jo inneholde annet gods? Men hvem var denne Paul som nevnes som eier (en tid muligens bruker) av dette ”Solligodset”? på Solli etterfulgte også denne Paul, Ingeborg og henns barn på Solli. Dette var da denne Paul Sigvartsen f. ca 1606 som en finner på Solli i 1664. Hans kones navn og identitet har jeg ikke funnet ut av så hun kan ha vært i denne ”Viersdal/Solli familien”

 

Se Paul Sigvartsen på Solli

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1695 til 1723

 

Etter Gudmund Bjørnsen er det sønnen Iver Gudmundsen f ca 1652 som overtok. Han giftet seg 1. gang med Åse Evensdatter f. ca 1656 fra Buer. Åse døde på Viersdalen i 1720 og i 1722 giftet Iver seg 2. gang med enken etter Lars Olsen Sundsåsen, Inger Sivertsdatter f. ca 1658. Iver døde allerede året etter i 1723 på Viersdalen. Iver og Inger fikk ingen barn sammen.

 

Iver Gudmundsen og Åse Evensdatter sine barn:

Sara Iversdatter f. omkring 1680

Karen Iversdatter f. ca 1692 d. 1744

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1724 til 1763

 

Nils Olsen f. ca 1695 var sønn av Ole Gudmundsen som igjen var bror Iver Gudmundsen. Nils Olsen giftet seg i Åse Larsdatter f. ca 1695 fra Mule. De døpte et barn bosatt på Kvestad i 1721 men fra 1724 nevnes de på Viersdalen. Nils ble far til et uekte barn med Emmerense Jørgensdatter f. ca 1711 fra Rønningen u/Langangen i 1728. Nils og Åse døde begge på Viersdalen i 1763.

 

Nils Olsen og Åse Larsdatter sine barn:

Åste Nilsdatter f. 1721 d. 1786

Anne Nilsdatter f. 1724 d. 1814

Kirsten Nilsdatter f. 1726 d. 1741

Marthe Nilsdatter f. 1728

Lars Nilsen f. 1731 d. 1764

Maren Nilsdatter f. 1734 d. 1734

Kirsten Nilsdatter f. 1736 d. 1800

Ole Nilsen f. 1739 d. 1739

Marte Nilsdatter f. 1740 d. 1744

Kirsten Nilsdatter f. 1745 d. 1756

 

Nils Olsen og Emmerense Jørgensdatter sitt uekte barn:

Isak Nilsen f. 1728 d. 1746

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1752 til 1805

 

Christen Nilsen f. 1718 var sønn av Nils Tollefsen Søndre Nordal. Christen giftet seg i 1746 med Åste Nilsdatter f. 1721 fra Viersdalen. De døpte barn bosatt på Ødegården/Søndre Nordal frem til 1750 men fra 1752 var de på Viersdalen. De ble der frem til de døde. Åste i 1786 og Christen i 1805.

 

Barn:

Martha Boletta Christensdatter f. 1747 d. 1748

Marthe Bolette Christensdatter f. 1750 d. 1817

Kirsten Christensdatter f. 1752 d. 1758

NN Christensen f. 1755 d. 1755

Kirsten Christensdatter f. 1759 d. 1851

NN Christensen f. 1762 d. 1762

Åse Christensdatter f. 1764 d. 1794

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1761 til 1764

 

Lars Nilsen f. 1731 var sønn av Nils Olsen Viersdalen og bror til den foran nevnte Åste Nilsdatter. Lars giftet seg i 1761 med Anne Nilsdatter f. 1737 fra Hovholt. Lars døde alt i 1764 og enken giftet seg på nytt året etter.

 

Lars Nilsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Kirsti Larsdatter f. 1763 d. 1833

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1764 til 1786

 

Enken etter Lars Nilsen, Anne Nilsdatter f. 1737 giftet seg på nytt i 1765 med Søren Jonsen f. omkring 1730 fra Søndre Nordal. Søren og Anne ble boende på Viersdalen der Anne døde i 1779. Søren giftet seg så for 2. gang i 1780 med Maren Nilsdatter f. 1758 fra Tråholt. Det er skifte etter Søren Jonsen på Viersdalen i 1786. Maren giftet seg på nytt og ble boende på gården.

 

Søren Jonsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Larene Sørensdatter f. 1766 d. 1766

Larene Sørensdatter f. 1767 d. 1822

Anthonette Sørensdatter f. 1770 d. 1771

Kirsten Sørensdatter f. 1772 d. 1772

Jacob Sørensen f. 1773 d. 1773

Maria Sørensdatter f. 1774 d. 1838

Jacob Sørensdatter f. 1777 d. 1777

NN Sørensen f. 1779 d. 1779

 

Søren Jonsen og Maren Nilsdatter sine barn:

Nils Sørensen f. 1781 d. 1803

Anders Sørensen f. 1783 d. 1785

Anders Sørensen f. 1785 d. 1874

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1775 til 1820

 

Anders Sørensen f. 1749 fra Øvre Lunde giftet seg i 1775 med Marthe Bolette Christensdatter f. 1750 fra Ødegården. De bosatte seg på Viersdalen og bodde der livet ut.

 

Barn:

Marte Maria Andersdatter f. 1776 d. 1777

Nils Andersen f. 1778 d. 1778

Nils Andersen f. 1779 d. 1779

Åste Andersdatter f. 1780 d. 1781

Søren Andersen f. 1782 d. 1783

Åste Maria Andersdatter f. 1784 d. 1785

Åste Marie Andersdatter f. 1787 d. 1797

Christen Andersen f. 1790 d. 1790

Jacob Andersen f. 1792 d. 1793

Søren Andersen f. 1795 d. 1795

Åste Bolethe Andersdatter f. 1798 d. 1798

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1778 til 1839

 

Karen Christensdatter f. 1759 var datter av Christen Nilsen Viersdalen. Hun giftet seg i 1778 med Amund Olsen f. 1754 fra Lønnebakke. De bodde på Viersdalen livet ut.

 

Barn:

Maren Amundsdatter f. 1779 d. 1782

Christen Amundsen f. 1781 d. 1782

Christen Amundsen f. 1783 d. 1785

Maren Christine Amundsdatter f. 1786 d. 1861

Åse Amundsdatter f. 1788 d. 1851

Ole Amundsen f. 1792 d. 1797

Christen Amundsen f. 1796 d. 1849

Oline Amundsdatter f. 1799 d. 1802

Oline Marie Amundsdatter f. 1803 d. 1877

 

Familieark

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1787 til 1829

 

Erich Larsen f. 1764 fra Nordalsetret giftet seg i 1787 med enken Maren Nilsdatter f. 1758 på Viersdalen. Maren døde på Viersdalen i 1803 og Erich giftet seg på nytt i 1804 med Amborg Margrethe Jonsdatter f. 1780 fra Nedre Lunde. Erich døde i 1829.

 

Erich Larsen og Maren Nilsdatter sine barn:

Søren Erichsen f. 1788 d. 1865

Lars Erichsen f. 1791 d. 1861

Hans Erichsen f. 1793 d. 1873

Jacob Erichsen f. 1796 d. 1797

Jacob Erichsen f. 1802 d. 1866

 

Erich Larsen og Amborg Margrethe Jonsdatter sine barn:

Maren Erichsdatter f. 1806 d. 1849

John Erichsen f. 1808 d. 1874

Nils Erichsen f. 1810 d. 1891

Anund Erichsen f. 1812 d. 1876

Gunnild Erichsdatter f. 1815 d. 1890

Amund Erichsen f. 1817 d. 1888

Karen Erichsdatter f. 1820 d. 1894

Erich Erichsen f. 1820 d. 1900

 

Familieark

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1790 til 1800

 

Nils Larsen f. ca 1755 ble konfirmert i 1772 i Eidanger bosatt på Viersdalen. Det stod da ” Nils Larsen p. Wiersdal 17”. Det at det stod en p før Viersdalen betydde nok at han bodde der og ikke var derfra. Det ble skrevet slik rundt denne tiden. Denne Nils Larsen giftet seg i 1790 bosatt på Viersdalen med Ingeborg Jonsdatter f. ca 1761. Hun var datter av Jon Sørensen Søndre Nordal. Nils og Ingeborg bodde på Viersdalen livet ut. Ingeborg døde i 1794 og Nils i 1800.

 

Barn:

Anne Helene Nilsdatter f. 1791 d. 1825

Lars Nilsen f. 1793 d. 1793

Lars Nilsen f. 1794 d. 1794

 

Familierark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1802 til 1805

 

Nils Sørensen f. 1781 var sønn av Søren Jonsen Viersdalen. Han fikk et uekte barn i 1802 med ei tjenestepike på Viersdalen, Karen Jonsdatter f. ca 1772. Året etter giftet han seg med Ellen Larsdatter f. 1779 fra Nordalsetret. Bare to måneder etter at de giftet seg døde Nils Sørensen på Viersdalen og et par måneder senere etter ble han far til en sønn. Enken giftet seg igjen i 1805 og kom til Ragnhildrød.

 

Nils Sørensen og Karen Jonsdatter sitt uekte barn:

Nils Nilsen f. 1802

 

Nils Sørensen og Ellen Larsdatter sine barn:

Nils Nilsen f. 1803

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Viersdalen:

 

 

Fam.14

 

Maren Auensdatter f. ca 1689 var tjenestepike og døde på Viersdalen i 1713. 

 

Ole Christensen f. 1716 var trolig bosatt på Viersdalen som fosterbarn i 1725. Han var et uekte barn og nevnes under sin far, Christen Hansen, på Østre Porsgrunn i 1712-1725

 

Fam.15

Christopher Halvorsen f. ca 1707 var tjenestegutt på Viersdalen i 1725.  

 

Fam.16

Jon Andersen f. ca 1713 bodde på Viersdalen i 1762 og døde der året etter.  

 

Mads Gjertsen f. 1746 var dreng på Viersdalen i 1762. Han nevnes under sin far, Gjert Olsen, på Nordre Ås.  

 

Christopher Anundsen f. 1763 ble konfirmert i 1778 bosatt på Viersdalen. Han nevnes under sin far, Anund Larsen, på Kokkersvold.  

 

Fam.17

Ellen Andersdatter f. ca 1771 ble konfirmert i Eidanger i 1788 bosatt i Viersdalen.  

 

Nils Amundsen f. 1726 og Maria Nilsdatter sine barn nevnes som bosatt på Viersdalen under skifte etter Maria sin far, Nils Olsen, i 1790 på Løberg i Gjerpen. Han nevnes på Hovholt.

 

Fam.18

Maren Kirstine Monsdatter f. omkring 1785 ble konfirmert i 1800 i Eidanger bosatt på Viersdalen uten at alderen ble nevnt.  

 

Inger Eriksdatter f. 1733 var bosatt på Viersdalen i 1801. Hun nevnes under sin far, Erik Anundsen, på Langangen.

 

Fam.19

Lars Gunnulsen f. ca 1781 var bosatt på Viersdalen som tjenstedreng i 1801.  

 

Fam.20

Tor Larsen f. ca 1769 var bosatt hos Anders Sørensen som tjenestedreng på Viersdalen i 1801.  

 

Else Hansdatter f. 1785 var bosatt hos Erich Larsen på Viersdalen i 1801. Hun nevnes under sin far, Hans Ingebretsen, på Ørvik.

 

I 1833 nevnes ei Marthe Marie Evensdatter f. 1804 som bosatt på Viersdalen da hun giftet seg med skoleholder Ole Andersen f. 1799 fra Osebakken. I Eidanger bind 2 er hun plassert som datter av overnevnte Erich Larsen Viersdalen. Dette er feil. Hun var trolig tjent der. Det står også Evensdatter, med faren Even Larsen, da hun giftet seg. Ole var sønn av Anders Olsen og Marie Amundsdatter på Osebakken. De nevnes under Marie Amundsdatter sin far, Amund Ingebretsen f. 1729, på Osebakken.