| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I VIERDALEN I


 

 

Maren Auensdatter født ca 1689

 

 

 

Maren Auensdatter, født ca 1689,[1] død 1713 på Viersdalen i Eidanger,[2] gravlagt 13.08.1713 på Eidanger kirkegård.2

 

Hun døde på Viersdalen i 1713. Hun var, ifølge noteringen da hun ble gravlagt, født på Neset (Brunlanes).

 

Hun gravlegges som "Ifuer Viersdahlens tienistepige N. Maren Ouensdatter, fød paa Næsset, 24 aar 13 uger".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.