| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN  


 

Fakta om gården

 

Nordre Tveten Gnr.50

 

 

Gårdsopplysninger

 

Eidanger Sogn 1725


Twetten Nordre
Skylder 6 ½ Huud, Udreeder ingen Soldat, Bruges af Karen Simensdatter gl. 37 aar, (fra Herøya) haver 2de døttre Nafnlig Aase Hansdatter gl. 15 aar og Kirsten Hansdatter gl. 10 aar, begge hieme hos Moderen. Haver 2de Tieniste Drenge Nafnlig Søren Rejersen gl. 22 aar, iche Soldat og Ole Larsøn 20 aar gamel, iche Soldat, tiener begge for aarsløn samt Een Tienistepige Agnette Larsdatter gl. 21 ¼ aar tiener ligemaade for aarsløn. Haver til Huuse hos sig sin Salig Mands Broder Jacob Tollefsøn gl. 60 aar iche tient for Soldat er gift med Aaste Sørensdatter gl. 51 aar, ingen Børn.
Til gaarden Twetten N. er ingen Skoug uden allene Gierdefang og Brændeved til Gaardens fornødenhed.
Under Gaarden er Een Huusmandsplads Kaldet Rødningen.

 

 

Matrikulen 1747:
Nordre Tveten

Eiere: Eidanger kirke 6 skind, oppsitteren Hans 6 huder
Oppsittere: Hans

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Tveten nordre

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lændsmanden Hans Qvist og kone

Drenger over 12 aar: Ole Amundsen, Niels Hansen,

Jochum Andersen

Piiger over 12 aar: Lisbeth Andersdatter, Melene Jørgensdatter,

Maria Iversdatter, Kisti Amundsdatter

 

Husmenn og Inderster under nordre Tveten:

 

Huusmend/inderster: 1. Lars Rønningen

Uformuende:

uformuende Lars Rønningens kone under Tveten formaar ej ar betale

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:
Nordre Tveten

Eiere: Eidanger kirke 6 skind, oppsitteren 6 huder
Oppsittere: Hr. Capitain Rasch

 

 

Manntall 1782

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Tveten nordre

Tveten nordre

Sorensk. Norss

1

1

13

Eidanger

Tveten nordre

Rødningen

Lars

1

1

Søster

 

 

 

1801

Nordre og Søndre Tveten ble ført sammen

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Tveten

299

Anne

Rosine

 

Husmoder

48

Enke efter 2det ægteskab

Gaardbruger

Tveten

300

Anne

Sørine

 

Husholderske

30

Ugift

 

 

Tveten

301

Johanne

 

Tobiasdtr

Tjenestepiger

26

 

 

 

Tveten

302

Karen

 

Andersdtr

Tjenestepiger

26

 

 

 

Tveten

303

Gunnild

 

Johannesdtr

Tjenestepiger

22

 

 

 

Tveten

304

Ingebor

 

Sørensdtr

Tjenestepiger

17

 

 

 

Tveten

305

Hedevig

 

Olsdtr

Lægdslem

65

 

 

 

Tveten

306

Christen

 

Olsen

Tjenestedrenge

23

Ugift

 

 

Tveten

307

Svennum

 

 

Tjenestedrenge

49

 

 

 

Tveten

308

Jonas

Peter

Selander

Mand

58

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord og snedker

 

Tveten

309

Nicoline

 

Ebbesdtr

Kone

48

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

310

Petter

Samuel

Selander

Deres børn

12

Ugift

 

 

Tveten

311

Inger

Kirstine

Selander

Deres børn

14

 

 

 

Tveten

312

Lars

 

Hansen

Mand

72

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

313

Sara

 

Bentsdtr

Kone

68

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

314

Amund

 

Jensen

Mand

36

Begge i 1ste ægteskab

Inderste, gaaer i dagleje

 

Tveten

315

Anne

Marie

Larsdtr

Kone

26

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

316

Hans

 

Larsen

Mand

31

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

317

Aaste

 

Pedersdtr

Kone

33

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

318

Peder

 

Hansen

Deres børn

3

 

 

 

Tveten

319

Gunnild

Maria

Hansdtr

Deres børn

9

 

 

 

Tveten

320

Ingebor

 

Hansdtr

Deres børn

6

 

 

 

Tveten

321

Christen

 

Olsen

Mand

35

Begge i 1ste ægteskab

Husmand uden jord. dagleyer

 

Tveten

322

Ellen

 

Sørensdtr

Kone

24

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

323

Ole

 

Christensen

Deres børn

3

 

 

 

Tveten

324

Ambor

 

Christensdtr

Deres børn

1

 

 

 

Tveten

325

Ole

 

Christensen

Mand

61

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

326

Kari

 

Christensdtr

Kone

65

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

327

Berthe

 

Christensdtr

Tjenestepige

15

Ugift

 

 

Tveten

328

Michel

 

Larsen

Mand

35

Begge i 1ste ægteskab

Husmand uden jord - inderste

 

Tveten

329

Hedevig

 

Halvorsdtr

Kone

32

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

330

Lars

 

Michelsen

Deres søn

3

 

 

 

Tveten

331

Lars

 

Larsen

Mand

76

Begge i 1ste ægteskab

Husmand uden jord

 

Tveten

332

Anne

 

Halvorsdtr

Kone

78

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

333

Nils

 

Halvorsen

Mand

49

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

 

Tveten

334

Marie

 

Halvorsdtr

Kone

50

Begge i 1ste ægteskab

 

 

Tveten

335

Halvor

 

Nilsen

Deres søn

9

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:
Nordre Tveten 

Madame Sl.Norss 6 huder 6 skind, Snedker Sellander (Lille Tveten), Niels Halvorsen (Pasa)

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 15.07.1711 – Hans Tvettens lod lyse frue General Major Arnolts kiøbebref paa 5 huder med bøxel i Nordre Tvetten. (dat. 20.06.1711)

 

Anno 10.11.1721 – Niels Jensens pantebtef til Jacob Tvetten paa 14 rd. med panteforsikring i nogen løsøre. (dat. 08.11.1721)

 

Anno 03.04.1724 – Mons. Jacob Nielsen Loed lyse Tvetten 1 hud uden bøxel, Hr. Geheme raad Adelers kiøbebref.

 

Anno 15.07.1728 – Dernest blef løst og publiceret Egert Simensens skiøde til Hans Jensen Tvetten paa odels retten til gaarden N. Tvetten samme dag. (dat. 14.07.1728)

 

Anno 26.01.1763 – Hans Hansen Qvistes pabteobl. til Mr. Halvor Heuch og Anders Erboe som forstander for Jens Lauritzens gave for capital 2500 rd. med panteforsikring i grd. Nordre Tveten 6 ½ hud, samt grds. besætning og huusgeraad m.v. (dat. 11.12.1763)

 

Anno 24.01.1766 – Hans Hansen Qvistes pante. Obl. til Hr. Peder Engebrechtsen Bradsberg paa capital 244 rd. med 3’ prioritets ret i Tveten (dat. 12.09.1765)

 

Anno 01.09.1768 – Et skiøde dat. 2. mai 1768 udstæd af Ole Johannesen til Sr. Berthel Arveskoug og Peder Bradsberg paa 5 huder med bøxel over 6 ½ hud i N. Tveten med antegnet betaling 3532 rd.

 

Anno 06.04.1770 – En taxationsfor. paa Tvetten, som Berthelomeus Rasch har kjøbt af Peder Bradsberg Stervboe o.s.v.

 

Anno 17.05.1770 – Berthel Arveshaugs skiøde til Hr. Capit. Rasch dat. 11. mai 1770 for ½ deelen af grd. Tvetten Nordre i Eidanger, skyldet 5 huder med bøxel over 6 ½ hus bod 1450 rd. betaling.

 

Anno 17.05.1770 – Hr. Holtzførster og Constiurt byfoged Daugaards skiøde som skifteforvalter i afg. Peter Bradsbergs stervboe til Hr. Capitain Rasch for den ½ deel i grd. Tvetten Nordre skyld 5 huder med bøxel over 6 ½ hud imod kiøbe summen Erlæggelse til stervboed 1250 rd. (dat. 01.05.1770)

 

Anno 08.09.1774 – Capitaine Berthelomæus Rasches skiøde til Sorenskriver Lucas Norss paa grd. Tvetten med underliggende Røe skyldende til sammen 9 ½ hud for betalte 3100 rd. (dat. 15.06.1775)

 

Anno 1782 - Et festebrev udstæd 25. ikt. 1781 udstædt af mig Søren Drejer Nors til Smedmester Jonas Peder Selmer paa Pls. Rødningen Nordre Tveten imod aarlig udgift 12. rd. Caut.

 

Anno 27.08.1791 – Sorenskriver Norss panteobl. til Pro. Rougtvedt stor 2000 rd. med 1’ prior pant i Nirdre Tveten skyld 6 huder og Røe skyldende 3 huder. (dat. 09.03.1791)

 

Anno 09.12.1803 – Christopher Peder Tvetens skiøde til Aslach Rasmussen paa pls. Øvre Tveten af skyld 2 skind.

 

Anno 18.01.1804 – Anne Rosine Norss enkes skiøde til Hans Andersen Lanner paa grd. Nordre Tveten af skyld 6 ½ hud og paa Nordre Røed af skyld 3 huder for 8299 rd. (dat. 043.10.1803)

 

Anno 02.07.1804 – Skyldsætn. et jordveien Pasa under Nordre Tveten. Skyldsat for 6 skind.

 

Anno 23.11.1804 – Samfrendeskifte 11- juni 1804 eft. Lensmand Hans Andersens afg. kone Christiane Margrethe Clausen paa Nordre Tveten, Børn: Ole, Anders, Maren Marie.

 

Anno 18.06.1805 – Auctions skiøde til Jacob Aall paa Borrestad paa et stykke jord under Tveten matr.nr.15 Pase eller Sorgenfri kaldet, skyld 6 skind = 600 rd. (dat. 04.03.1805)