| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE TVETEN |  


 

 

 

Maren Kjeldsdatter f. omkring 1600 og Tollef Tveten f. omkring 1590

 

 

 

Maren Kjeldsdatter, født omkring 1600,[1] død før 1655 på Nordre Tveten i Eidanger.

Hun var datter av Kjeld Kjørholt og Gunhild Kjørholt.

 

Hun var enke etter Tollef Tveten. Han eide blant annet en del i Kjørholt. Eierdelen i Kjørholt hadde Maren fra sin mor og var en av de 6 barn til Gunhild Kjørholt som nevnes i 1615.

 

Under femdalerskatten av 1650 nevnes Marrj Thueten som eier av 8 skinn i Kjørholt. På Tveten Nordre var brukerne ”Effuenn Houen och Enchenn Marrete. De brukte 6 ½ huder i gården. Eierne var Stoe Lerstang med 3 huder med bygselsrett, Rasmus Lerstang med ½ hud, Maren Tveten med 6 skinn, Amund ”Sølle” med 7 skinn, Gjerpen prosti med 1 hud og Eidanger kirke med ½ hud. I odelskatten av 1655 stod fortsatt Maren Tveten som eier av 8 skinn i gården Kjørholt.

 

 

Hun giftet seg med Tollef Tveten, født omkring 1590, død før 1650 på Nordre Tveten i Eidanger.

 

Tollef:

Tollef nevnes på Tveten Nordre. Under Rosstjenesteskatten av 1645 stod Rasmus Lerstang som eier av ½ hud i Tveten og Stoe Lerstang som eier av 3 huder. Videre finner vi Thollef Tveten på Nordre Tveten. Han stod som eier av 9 skinn i gården, 8 skinn i Kjørholt, 2 skinn i Fløtterød, eierdel i Løffue i Tjølling sogn og eierdel i ”Meel”. Rasmus Tveten stod som eier av en eierdel i «Føffue» og en eierdel i ”Meell”.

 

Denne eierdelen i Kjørholt var nok fra hans kone.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.