| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Sundsåsen Gnr. 19

 

Sundsåsen finner vi på nordsiden av den innerste delen av Langangefjorden (denne delen er også nevnt som Ønna). Sundsåsen grenser mot Viersdalen i nord og Lanner i vest.

 

 

Litt fakta om gården Sundsåsen

 

 

De tidlige manntallene på Sundsåsen:

 

Tallak Sundsåsen ble nevnt blant ødegårdsmenn i Eidanger i 1611. Vi finner han der også i 1619-20.

 

I panteboka av 1615 finner vi Fredrik Herøya som eier av 2 huder i Sundsåsen.

 

I 1640 nevnes en Amund som bruker på Sundsåsen. I skoskattemanntallet fra 1645 står han oppført med kvinne. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Sundsaas som Amund bruger, 
schylder 1 ½ hudt,
som forne Amund haff(ue) i pant aff Søffren Herøe
med bøxell og herligh(edt).
Er goed for en ødeg(aa)rds schat, penge - 6 mk.
Amunds Sundsaas bygger 

 

Amund hadde i 1650 gården i pant av Søren Herøya og Amund oppførtes som eier av gården i 1655. Skylden var 1 ½ hud.

 

Vi ser av landkommisjonen av 1661 at det var 1 husmann på Sundsåsen og det nevnes en bekkekvern. I fogdens manntall fra 1664 nevnes på husmannsplassen en Paul.

 

I starten av 1670 årene var fortsatt Amund bruker på Sundsåsen. I 1680 står en Lauritz (Lars) som bruker og eier av gården. Vi finner Lars Bassebo og Amund Værvågen på Nesset (Brunlanes) som eiere i 1700.

 

Under sjølegden av 1706 nevnes 2 oppsittere på Sundsåsen. Den ene var Lars Olsen 55 aar og gift som brukte den ene delen. Han hadde sønnen Christopher. Den andre var Ole Larsen 21 aar, gift, uten sønner. Det nevnes en husmann på Grinna, Jon Arnesen 40 aar og gift med sønnen Abraham.

 

Ekstraskatten av 1711 oppføres to brukere på Sundsåsen. Det var Lars Olsen med kvinne, en liten gutt og ei tjenestejente. Den andre var Nils Amundsen med kvinne og ei tjenestejente. Det nevnes også en husmann, Jon Arnesen med kvinne og et barn.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1600 til ca 1675

 

Rundt 1610-20 var Tallak f. omkring 1570 på gården Sundsåsen. Fra ca 1640 nevnes sønnen Amund Tallaksen f. ca 1604 på gården og han nevntes her til ca 1670. Amunds kones navn er ikke kjent.

 

Amund Tallaksen sine barn:

Amund Amundsen f. ca 1634 d. 1709

Lars Amundsen f. ca 1640 d. ca 1710

Hans Amundsen f. ca 1644

Birthe Amundsdatter f. ca 1662 d. 1729

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1675 til 1720

 

Lars Olsen f. ca 1651 nevntes i sjølegden av 1706 på Sundsåsen. Han sønn, Ole Larsen, nevntes også som oppsitter. De brukte hver sin halvdel. Lars må ha blitt enkemann for i 1709 giftet han seg på nytt med Inger Sivertsdatter f. ca 1658. Lars døde på Sundsåsen i 1720 og enken giftet seg på nytt og kom til Viersdalen. Lars fikk ingen barn i sitt andre ekteskap.

 

Lars Olsen sin barn i sitt 1. ekteskap:

Christopher Larsen f. ca 1679

Ole Larsen f. ca 1685 d. 1748

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1736

 

Amund Amundsen f. ca 1624 var sønn av Amund Tallaksen Sundsåsen. Amund bodde på Værvågen i Brunlanes og hans sønn, Nils Amundsen f. ca 1667, var gift med Anne Pedersdatter f. ca 1692. Anne var nok datter av Maren Sørensdatter Halvarp. Nils og Anne bodde på Sundsåsen. Nils døde der i 1736. Anne giftet seg på nytt i 1739 og bodde videre på gården.

 

Barn:

Aase Nilsdatter f. ca 1711 d. 1775

Maren Nilsdatter f. 1714 d. 1715

Amund Nilsen f. 1716 d. 1737

Peder Nilsen f. 1718 d. ca 1790

Marte Marie Nilsdatter f. 1720 d. 1755

Jacob Nilsen f. 1722 d. 1728

Anne Nilsdatter f. 1725 d. 1794

Hans Nilsen f. 1727 d. 1772

Kirsten Nilsdatter f. 1730 d. før 1737

Jacob Nilsen f. 1731 d. 1789

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1736 til 1804

 

Enken etter Nils Amundsen Sundsåsen, Anne Pedersdatter f. ca 1692, giftet seg på nytt i 1739 med Cornelius Hansen f. 1714 fra Nordre Rød i Eidanger. Cornelius overtok på denne måten som oppsitter på Sundsåsen. De bodde begge på gården livet ut. Anne døde i 1769. Cornelius giftet seg på nytt i 1772 med Anne Gjertsdatter f. 1731. Hun var født på Berg i Bamble men foreldrene kom til Ås i Eidanger. Cornelius døde på Sundsåsen i 1796 uten å etterlate seg barn. Anne døde i 1804.

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1749 til 1790 (Margrethe til 1794)

 

Peder Nilsen f. 1718 var sønn av Nils Amundsen Sundsåsen. Han giftet seg i 1749 med Margrethe Olsdatter f. 1730 fra Nøklegård. Peder og Margrethe var bosatt på Sundsåsen og i 1756 kjøpte Peder 4 1/12 skinn i gården av sin onkel Ole Amundsen. Peder ble senere eier av en større del av gården. Peder døde på Sundsåsen 1790 og Margrethe i 1794.

 

Barn:

Anne Pedersdatter f. 1749 d. 1809

Maren Pedersdatter f. 1751 d. 1809

Ingeborg Pedersdatter f. 1753 d. 1769

Anun Pedersen f. 1755 d. 1779

Marthe Marie Pedersdatter f. 1756 d. 1758

Marthe Marie Pedersdatter f. 1759 d. 1809

Nils Pedersen f. 1761 d. 1837

Kirstine Pedersdatter f. 1764 d. 1802

Ole Pedersen f. 1766 d. 1832

Amund Pedersen f. 1769 d. 1843

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1786 til 1837 (Anne Marie til 1845)

 

Nils Pedersen f. 1761 var sønn av Peder Nilsen Sundsåsen. Nils giftet seg i 1786 med Anne Marie Andersdatter f. 1764 fra Nordre Nordal. De bosatte seg på Sundåsen og bodde der livet ut. Nils døde i 1837 og Anne Marie i 1845.

 

Barn:

Peder Nilsen f. 1787 d. 1858

Karen Nilsdatter f. 1788 d. 1845

Margrethe Nilsdatter f. 1790 d. 1845

Anders Nilsen f. 1793 d. 1794

Ingeborg Christine Nilsdatter f. 1795 d. 1796

Anders Nilsen f. 1797 d. 1799

Anders Nilsen f. 1799 d. 1802

Anders Nilsen f. 1802 d. 1844

Maren Kristine Nilsdatter f. 1812

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1796 til ca 1808

 

Amund Pedersen f. 1769 var også sønn av Peder Nilsen Sundsåsen. Amund giftet seg i 1795 med Maren Eriksdatter f. 1780 fra Langangen. De bosatte seg på Sundsåsen og døpte barn der til 1806. Fra 1810 døpte de barn på Herøya.

 

Barn:

Peder Amundsen f. 1796 d. 1866

Sara Amundsdatter f. 1799 d. 1886

Erik Amundsen f. 1801 d. 1873

Maren Kristine Amundsdatter f. 1806 d. 1848

Anne Margrethe Amundsdatter f. 1806 d. 1833

Anne Cathrine Amundsdatter f. 1810 d. 1887

Amund Amundsen f. 1812 d. 1830

Nils Amundsen f. 1814 d. 1872

Christoffer Amundsen f. 1816 d. 1890

Jacob Amundsen f. 1819 d. 1895

Amund Amundsen f. 1821 d. 1822

Marthe Marie Amundsdatter f. 1823 d. 1825

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Sundsåsen:

 

 

Fam.8

 

Rasmus Mogensen, født ca 1688 nevnes på Sundsåsen i 1706.  

Nils Jensen og Maren Christophersdatter døpte et barn i 1718 bosatt på Sundsåsen. Familien nevnes siden på Kokkersvold.

Kirsten Olsdatter f. ca 1682 døde på Sundsåsen i 1725. Hun var gift med Peder Anfindsen og nevnes under hans far, Anfind Andersen, på Hovholt.

Kari Thorsdatter f. omkring 1690 fikk et uekte barn bosatt under Sundsåsen i 1730 med Nils Pedersen. Han nevnes på Døvik.

 

Fam.9

Guri Erichsdatter, født ca 1711 ble drept i skogen ved Sundsåsen i 1733.  

Berte Eriksdatter f. 1737 var pike på Sundsåsen i 1762. Hun giftet seg siden med Anund Christensen og nevnes under sin far, Erik Anundsen, på Langangen.

Jacob Anundsen f. 1760 ble konfirmert i 1776 bosatt på Sundsåsen. Han nevnes under sin far, Anund Larsen, på Kokkersvold.

Ole Anundsen f. 1781 døde på Øya u/Sundsåsen i 1781 bare 33 uker gammel. Han nevnes under sin far, Anund Olsen, på Brevik 1782.

Hans Anundsen f. 1769 ble konfirmert i 1786 bosatt på Sundsåsen. Han ble gift og nevnes i Brevik 1801.

Christopher Andersen f. 1776 ble konfirmeres i 1792 bosatt på Sundsåsen. Han bodde der også i 1801 som tjenestekar. Han nevnes under sin far, Anders Christophersen, på Stulen.

Anne Helene Nilsdatter f. 1791 var bosatt hos inderst enken Anne Gjertsdatter på Sundsåsen i 1801. Hun ble konfirmert bosatt der i 1805. Hun nevnes under sin far, Nils Larsen, på Viersdalen.

Søren Isachsen f. 1781 var bosatt hos inderst enken Anne Gjertsdatter på Sundsåsen som hennes fosterbarn i 1801. Han nevnes under sin far, Isach Olsen, på Solli.

Marthe Jonsdatter f. 1790 døde trolig på Sundsåsen i 1813 etter å ha fått et barn som også døde. Hun nevnes under sin far, Jon Olsen, på Solli.

 

 

 

 

 

Plasser under Sundsåsen

 

 

 

Sundsåseidet

Plassen ble trolig ryddet tidlig på 1700 tallet og var muligens i drift i ca 50 år.

 

Husmann under Sundsåsen fra 1725 til 1748

 

Lars Pedersen f. ca 1683 fra Stulen var gift med Boel Pedersdatter f. ca 1688. De bodde på Bassebo frem til 1723 men i 1725 nevnes de som husmenn under Sundsåsen. Dette kan ha vært på Sundsåseiedet. Boel døde på Sundsåsen i 1720 og Lars døde i 1748.

 

Se Bassebo

 

 

Nevnt i 1725

 

I 1725 nevnes Simon Svendsen som en av tre husmenn under Sundsåsen. Vi ser ut fra kirkeboken at han døpte barn på Rognlien u/Bjønnes i 1724 og 1726. Simon Svendsen var gift med Eli Pedersdatter f. ca 1699. Hun kom fra Lille Døvik u/Tråholt og hennes søster Anne Pedersdatter f. ca 1695 var gift med Gunder Jørgensen som bodde på Dalen u/Sundsåsen. Det må være slik at de kom fra Rognlien og bodde hos hennes søster og mann i 1725 og at de flyttet tilbake til Rognlien. Det står også i 1725 at de bodde i samme hus. Dette var da på Sundsåseidet.

 

Se Rognlien u/Bassebo

 

 

Bosatt her fra 1725 til 1729

 

Gunder Jørgensen f. ca 1703 og Anne Pedersdatter f. ca 1695 bodde her fra 1725 til 1729 da de nevnes på Sundsåsdalen.

 

Se Dalen under Sundsåsen under her.

 

 

 

Dalen u/Sundsåsen

Plassen ble ryddet ca 1730 og den ble nedlagt før 1774.

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1725 til 1755

 

Gunder Jørgensen f. ca 1703 var sønn av Jørgen Gundersen Rønningen u/Langangen. Gunder giftet seg i 1722 med Anne Pedersdatter f. ca 1695 fra Lille Døvik u/Tråholt. De døpte et barn på Rønningen u/Langangen i 1723 men i 1725 nevnes de under Sundsåsen. De bodde den først tiden på Sundsåseidet men fra 1729 nevnes de på Sundsåsdalen. Gunder døde på Dalen u/Sundsåsen i 1755.

 

Barn:

Anders Gundersen f. 1723 d. 1747

Cornelius Gundersen f. 1726 d. 1744

Karen Gundersdatter f. 1729 d. 1730

Jørgen Gundersen f. 1731

Pernille Gundersdatter f. 1734

Jacob Gundersen f. 1737 d. 1792

Maria Gundersdatter f. 1745

 

Familieark

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1755 til 1775

 

Jacob Gundersen f. 1737 var sønn av den foran nevnte Gunder Jørgensen Dalen. Han var nok på plassen da hans mor ble enke i 1755. Jacob giftet seg i 1758 med Johanne Larsdatter f. 1726 fra Sundsåsen. De døpte barn på Dalen og bodde der frem til 1775 da Jacob kjøpte Auen i Eidanger og de flyttet dit.

 

Barn:

Anders Jacobsen f. 1758 d. 1758

Anders Jacobsen f. 1759 d. 1766

Gunder Jacobsen f. 1761 d. 1843

Jørgen Jacobsen f. 1764 d. 1764

Boel Jacobsdatter f. 1765 d. 1840

Anders Jacobsen f. 1768 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

 

Grinna u/Sundsåsen

Grinna ligger 1 kilometer østenfor enden av Langangsfjorden. Grinna ble fraskilt Sundsåsen i 1808. Plassen ble senere nevnt under Halvarp.

 

I 1664 finnes en Paul nevnt som husmann under Sundsåsen.

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1743

 

I 1706 og 1711 nevntes Jon Arnesen f. ca 1666 på plassen Grinna u/Sundsåsen. Han hadde giftet seg i 1697 med Marthe Gundersdatter f. ca 1666. Jon døde før 1720, for dette året giftet enken seg på nytt med Ole Larsen f. ca 1685. Ole døde på Grinna i 1735 og Marthe døde der i 1743. Marthe og Ole fikk ingen barn sammen.

 

Barn:

Abraham Jonsen f. ca 1696

Arne Jonsen f. ca 1798 d. 1715

Johannes Jonsen f. ca 1711 d. 1756

Maren Jonsdatter f. 1714 d. 1715

Arne Jonsen f. 1716

 

Familieark

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1723 til ca 1730

 

Abraham Jonsen f. ca 1696 var sønn av Jona Arnesen Grinna. Han giftet seg i 1725 med Maren Amundsdatter f. ca 1695 fra Buer i Eidanger. De døpte barn på Grinna frem til 1729. Finner ikke noe mer om dem i Eidanger så de har trolig flyttet ut av sognet ca 1730.

 

Barn:

Jon Abrahamsen f. 1726

Marthe Abrahamsdatter f. 1728

Nils Abrahamsen f. 1729

 

Familieark

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1749 til 1755

 

Marthe Marie Nilsdatter f. 1720 var datter av Nils Amundsen Sundsåsen. Hun giftet seg 1. gang i 1749 med Hans Hansen Lønnebakke f. ca 1716 og bosatte seg på Grinna u/Sundsåsen. Hans døde i 1751 og Marthe Maria giftet seg 2. gang med Søren Hansen Karth f. ca 1738. Marthe Maria døde på Grinna i 1755. Søren Hansen Karth giftet seg på nytt i Gjerpen i 1756.

 

Barn med Hans Hansen:

Hans Hansen f. 1750

 

Barn med Søren Hansen Karth:

Hans Sørensen f. 1755

Anne Sørensdatter f. 1755 d. 1755

 

Familieark

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra ca 1755 til 1763

 

I 1762 nevntes ei Else Grinnen under Sundsåsen. Året etter ble hun gravlagt som Tengel Grinnens enke Else Erichsdatter på 60 år. Disse har da trolig bodd en tid på Grinnen under Sundsåsen.

 

Barn:

Marthe Tengelsdatter f. ca 1729

 

Familieark

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1756 til 1789 (Margrethe til 1803)

 

Jacob Nilsen f. 1731 var også sønn av Nils Amundsen Sundsåsen. Han giftet seg i 1756 med Margrethe Larsdatter f. 1732 fra Halvarp. De fikk samme året skjøte på et hus på Grinna u/Sundsåsen. De bodde der livet ut. Jacob døde i 1789 og Margrethe i 1803.

 

Barn:

Mari Jacobsdatter f. 1757 d. 1792

Jøran Jacobsdatter f. 1759 d. 1763

Nils Jacobsen f. 1761 d. 1763

Marthe Marie Jacobsdatter f. 1763 d. 1763

Jøran Jacobsdatter f. 1764

Anne Jacobsdatter f. 1767 d. 1849

Marthe Marie Jacobsdatter f. 1770 d. 1842

Nils Jacobsen f. 1774 d. 1774

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1782

 

Daniel Larsen f. ca 1741 giftet seg i 1774 med Sophie Abrahamsdatter f. 1744 nevntes på Grinna u/Sundsåsen i 1782. De hadde bodd en tid i Brevik før de kom til Grinna. De kom siden til Langangen som husmenn.

 

Se Langangen

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra 1797 til 1801

 

Lars Larsen f. 1766 var sønn av Lars Kittilsen i Brevik. Han giftet seg i Eidanger i 1785 Kirsten Pedersdatter f. 1764 fra Sundsåsen. Lars var skolemester i Gjerpen da han giftet seg. Fra 1797 døpte de barn på Grinna u/Sundsåsen. De var bosatt på Sundsåsen i 1801 tellingen. Samme år døde Kirsten i Brevik, så de flyttet dit i 1801. Lars giftet seg da for 2. gang i 1804 med Ingeborg Andersdatter f. 1779 fra Stulen i Eidanger. De bodde i Brevik.

 

Lars Larsen og Kirsten Pedersdatter sine barn:

Peder Larsen f. 1785

Tollef Larsen f. 1787

Ingeborg Margrethe Larsdatter f. 1791 d. 1791

Lars Larsen f. 1792

Nils Larsen f. 1795

Ingeborg Margrethe Larsdatter f. 1797 d. 1797

Ingeborg Larsdatter f. 1798 d. 1803

 

Lars Larsen og Ingeborg Andersdatter sine barn:

Jacob Larsen f. 1806 d. 1808

Maren Kirstine Larsdatter f. 1808

Anders Larsen f. 1811 d. 1812

Ingeborg Christine Larsdatter f. 1814

 

Familieark

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1797 til 1814

 

Christen Olsen f. 1772 var sønn av Ole Stoesen Oklungen. Han giftet seg 1. gang i 1797 med Margrethe Stenersdatter f. 1777 fra Kjendalen. De bosatte seg på Grinna u/Sundsåsen. Hun døde før 1811 for da giftet Christen seg 2. gang med Gunhild Nilsdatter f. 1789 fra Lanner. Christen og Gunhild fikk ingen barn sammen. Christen døde på Grinna i 1814.

 

Barn:

Ole Christensen f. 1797 d. 1798

Ole Christensen f. 1799

Jacob Christensen f. 1802 d. 1809

Anne Marie Christensdatter f. 1804

Marthe Marie Christensdatter f. 1807

Jacob Christensen f. 1810

 

Familieark

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1805

 

Christoffer Jacobsen f. 1776 på Torsrød i Brunlanes kom til sin tante og onkel, Ole Sørensen og Sara Christoffersdatter, på Langangen. Dette etter at han mistet begge sine foreldre i 1789. Christoffer giftet seg i Eidanger i 1801 med Anne Helene Hansdatter f. 1778. Hun kom fra Lille Brekke i Bamble. De døpte at barn på Langangen i 1801, men fra 1805 døpte de barn bosatt på Grinna u/Sundsåsen.

 

Barn:

Anne Marie Christoffersdatter f. 1801

Maren Christoffersdatter f. 1805 d. 1878

Hans Jacob Christoffersen f. 1811 d. 1884

Lars Christoffersen f. 1816 d. 1818

 

Familieark

 

 

 

Øya u/Sundsåsen

Sauøya ligger rett før det inderste basenget av Langangefjorden. Plassen der ble ryddet ca 1780.

 

 

Fam.20

 

Bosatt her fra ca 1780 til 1807

 

Ole Halvorsen f. 1745 kom fra Langangen da han giftet seg i 1774 med Margrethe Larsdatter f. ca 1737. De døpte et barn på Langangen i 1775 men i 1777 døpte de barn på Sundsåsen. De nevntes etter dette på Øya u/Sundsåsen frem til de døde der. Margrethe i 1789 og Ole i 1807.

 

Barn:

NN Olsen f. 1775

Jacob Olsen f. 1777 d. 1799

 

Familieark

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra ca 1790 til ca 1805

 

Johannes Olsen f. omkring 1760 og hans kone Margrethe Henrichsdatter f. ca 1752 døpte barn på Øya fra 1793 til 1798. Margrethe må ha blitt enke før 1803 for da giftet hun seg på nytt med Svenche Olsen f. ca 1772. Har ikke notert barn fra ekteskapet mellom Margrethe og Svenche i Eidanger.

 

Barn:

Inger Johannes Johannesdatter f. 1793

Inger Johannesdatter f. ca 1795 d. 1797

Inger Johannesdatter f. 1798 d. 1806

Johanna Johannesdatter f. 1798

 

Familieark