| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STAMLAND I


 

 

Fakta om gården

 

Stamland Gnr.37

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

 

Stameland (Stamland)
Skylder 2 Huder, udreeder En ½ Soldat. Bruges af forbemelte Boel Sørensdatter Berg.
Paa gaarden Holdes ingen Folch videre end til at bierge høe og korn ind i Huusene. Til gaarden er en liden Støche Skov, som kand udsanches lidt smaalast og hellers indtet virke uden til huushielp og gierdefang.

 

 

 

 

Matrikulen 1747

Stamland

Eiere: Christen og Hans Berg

Brukere: Enken Boel

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Stamland

Eier: Selvejergods Christen Berg

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

Stamland m/ en bakkeqvern

Eiere: Nils Larsens Stærboe

Brukere: Knud

 

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger  Stamland  Stamland  Knud  1

 

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Stammeland 794 Knud   Bentsen Husbonde 66 2det ægteskab Gaardbruger og medhielper
Stammeland 795 Elisabeth   Iversdtr Hans kone 65 1ste ægteskab  
Stammeland 796 Berthe   Knudsdtr Deres datter 25 Ugift  
Stammeland 797 Ole   Larsen Tjenestedreng 18    
Stammeland 798 Bent   Knudsen Mand 28 1ste ægteskab Er i faderens hus og skomager
Stammeland 799 Ellen Malene Auensdtr Kone 26 1ste ægteskab  
Stammeland 800 Kiellau Elisabeth Bentsdtr Deres datter 2    
Stammeland 801 Iver   Knudsen Mand 34 1ste ægteskab Husmand
Stammeland 802 Anbor   Andersdtr Kone 39 1ste ægteskab  

 

 

Jordavgiften 1802

Stamland

Knud Bentsen 1 hud 6 skind, Iver Knudsen 6 skind

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 16.07.1731 – Søfren Rasmussen Leerstang afkaldsbref til Boel Søfrensdatter Berg for 5 skind udj gaarden Stamland i Eidanger sogn beliggende, end videre løsøre – til sammen belober til 4 rd. som bemeldte Søfren Rasmussen for dend afdøde Arne Hansens afterlade børn nafnl., Lars Arnesen, Anne, Gunhild og Maren Arnesdøttre for hvem han har været værge og formynder (dat. 14.07.1731)

 

Anno 21.07.1738 – Bodil Berghs skiøde paa 1 hud og 2 skind i Stamland til Christen og Hans Hanssønner for 80 rd. (dat. 19.07.1738)

 

Anno13.11.1738 – Boel, Hans Bergs qvittering for kiøbesummen af Berg og Stamland – 250 rd. til Christen og Hans Hanssønner. (dat. 28.07.1738)

 

Anno 17.05.1765 – Hans Hansen Bergs festebrev til Knud Bentsen paa 1 hud i Stamland (dat. 12.05.1763)

 

Anno 26.01.1775 – Hans Hansen Bergs skiøde paa 1 hud skyld udj grd. Stamland til Knud Bentsen for betalt 200 rd. efter skiødets videre formed. (dat. 16.01.1775)

 

Anno 11.05.1775 – Bolette Sørensdatter med værge Hans Knudsens skiøde til Knud Bentsen paa 1 hud jordgods med bøxel og herligheder i grd. Stamland. (dat. 05.05.1775)

 

Anno 28.08.1789 – Aflyse Knud Stammel. Obl. til Hr. Lars Schwindt, 70 rd mod 1. prior pant i 2 huder i Stammeland, afqvitt 20.07.1789.

 

Anno 28.08.1789 – Knud Stamlands panteobl. til Hans Holst stor 550 rd. 1 prior pant udj 1 ½ hud i Stammeland. (dat. 08.04.1789)

 

Anno 21.05.1791 – Niels Knudsen Stammeland som gift med Gunborg Nielsdatter hans afkald for hustrue ens arv efter fader og morfader paa grd. Nøchlegaard, i alt 120 rd. (dat. 21.05.1791)

 

Anno 15.01.1798 – Knud Bentzens skiøde til Iver Knudsen paa 6 skind i Stammeland mod bet. 280 rd. (dat. 15.01.1798)

 

Anno 29.05.1800 – Knud Bentsen Stammelands pantobl. til Mad. Anne Sal. Holstes, 99 rd imod 3’den prior i gred. Stamland eller den del deraf som debitor er eiende neml. 1 ½ hud. (dat. 03.03.d.a.)

 

Anno 23.08.1811 – Knud Bentsens arvingens skiøde til Niels Knudsen paa 1 ½ hud i Stammeland for 2000 rd. (dat. 08.08.1811)

 

Anno 23.08.1811 – Niels Knudsens skiøde til Bent Knudsen paa en ejendom i Stamland, skyldsatt for 3 skind for 500 rd. (dat. 08.06.1811)