| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SOLVERØD |     


 

Solverød Gnr.72

 

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Manntall/Matrikler

 

 


Eidanger Sogn 1725

 

Solverød
Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn (Fra Herøya, på Sandøya. G.S.) 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn (Kjørholt) 9 ½ Skind, Niels Olsøn (Lunde) 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.

Egert Simensøn gl. 29 aar, iche tient er Postbonde.
Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat.
Niels Olsøn gl. 50 aar iche tient, er frisk.
Frands Frandtsøn gl. 34 aar, enroulleret.

Paa Gaarden er en Mand tilhuuse Nafnlig Egert Larsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er iche frisk, gift med Anne Knudsdatter gl. 30 aar, haver 1 Søn, Knud Egertssøn gl. 5 aar, 1 datter Anne Egertsdatter gl. 3 aar.
Til Gaarden er ingen Skov til Brendeved eller Gierdefang.
Oven bemelte 4 Bønders Nafne findes med deris Familier ved hver sin gaard anteignet.

 

 

 

 

Ekstraskatten 1743

 

Hans Nielsen Lunde eide 9 skind i Solverød, Arne Nielsen eide 9 skind og Abraham Hansen Solverød 9 skind.

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Brukere: Hans, Joen, Niels og Abraham

Eiere: Eidanger prestebol 2 skind, brukeren Hans 9 skind, brukeren Joen 9 skind, brukeren Niels 9 skind og oppsidderen Abraham 9 skind.

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Solverød

Eier: Selvejergods, Lars Kiørholt og Jacob Lunde

Mand og hustru: Avlsgaard

 

 

Matrikulen 1774

 

Brukere: Engelbret, Lars, Jacob og Christen

Eiere: Eidanger prestebol 2 skind, Lars Haraldsen 9 skind, Engebret Hansen 9 skind, Jacob Nielsen 9 skind, Christen Sørensen 9 skind

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Solverød

Solverød

Ingen opsidder

Eidanger

Solverød

Plads

Inderst Wraal

1

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

Solverød

705

Søren

Christensen

Husbonde

31

1ste ægteskab

Gaardbruger

Solverød

706

Ambor

Nilsdtr

Hans kone

36

1ste ægteskab

 

Solverød

707

Nils

Sørensen

Deres børn

7

 

 

Solverød

708

Christen

Sørensen

Deres børn

4

 

 

Solverød

709

Maren

Sørensdtr

Deres børn

2

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

 

Bruker: Søren Christensen

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 15.07.1712 – Henrich Mortensen Koch lod lyse Hans Jacobsens og Johannes Sal. Aachel Hansens kiøbebref paa Solverød 3 huder med boxel og paastaaende huuse med indredning (dat. 20.06.1712)

 

Anno 15.11.1723 – Jacob Nielsens kiøbebref til Arne Kiørholdt, Niels Lunde, Egert Sandøen og Frands Frandsen paa Solverød 3 huder (dat.14.12.1723)  

 

Anno 04.04.1737 – Skiftebref efter Arne Kiørholdt og hustrue, hvilket stervboe eide 6 huder 1 5/7 skind i Kjørholt og 9 ½ skind i Solverød, som er udlodnet mellom 3 søstre, Ambor, Berthe og Sara Arnesdøttre, saaledes at enhver af dem er paalodnet i Kiørholt 2 huder 4/7 skind og i Solverød 3 1/6 skind (ingen dato)

 

Anno 02.04.1753 – Skiftrebref pass. 12.10.1752 efter Jon Jacobsen Kiørholdt, hvorudj jordgodset saaledes er udlodnet: Enken Ambor Arnesdatter, i Kørholdt 2 huder 2 4/7 skind med boxel, udj Solverød 1 7/12 skind med boxel. Sønnen Arne Jonsen: 2 huder 2 4/7 skind i Kiørholdt og 1 7/12 skind i Solverød, begge med boxel.

 

Anno 27.01.1774 – En Obl. dat. 15. dcbr. 1771 udstæd af Lars Haraldsen Kiørholdt til Sr. Niels Larsen i Brevig for 270 rd. mod aarlig lovlig pant og rænte med prior ril 1 ½ hus i Kjørholdt og ½ hud i Solverød, samt specificeret løsøre.

 

Anno – 24.05.1774 – Lars Harraldsens udgivne pante obl. til Sr. Peter Christian Friisenberg for Summa 46 rd. hvorfor er pantsat den halve del i Grd. Solverød, der skylder 9 skind med 1.ste (dat. 02.04.1774)

 

Anno 21.01.1775 – Tinglyst sorenskriver Norses Auctionsskiøde til Sognepresten Jeremias Hagerup i Porsgrund paa 2 ½ hud i Gaard. Kiørholdt og 9 skind udj gaardpart Solverød som Lars Harraldsen Kiørholdt forhen været eiende og med hans og creditors samtykke solgte for 726 rd. (dat. 19.12.1775)

 

Anno 08.09.1775 – Sognepresten til Porsgrund Hr. Jeremias Hagerups skiøde til sorenskriver Lucas Nors paa 2 ½ hud i Grd. Kjørholdt og 9 skind i Solverød for 800 rd. (dat. 11.06.1775)

 

Anno 20.05.1776 – Sorenskriver Lucas Norses skiøde til Christen og Nils Søren sønner for 9 skind i gaardparten Solverød imod betalt 198 rd. (dat. 20.04.1776)

 

Anno 18.01.1787 – Engebreth Hansens skiøde til sønnen Hans Engebrethsen for 9 ½ skind i Solverød mod betalt 61 rd. (dat.01.1787)

 

Anno 18.01.1787 – Hans Engebrethsens obl. til Peter Bleg for 99 rd. m. 1.ste priors udj 9 ½ skind i Solverød (dat. 13.01.1787)

 

Anno 23.01.1794 – Lars Nielsens (Tråholt) skiøde til Søren Christensen paa 9 ½ skind i Grd. Solverød mod bet. 150 rd. (dat. i dag)

 

Anno 28.08.1795 – Joen Jacobsens skiøde til Søren Christensen paa 9 ½ skind i Solverød mod betalt 200 rd. (dat. 03.06.1795)

 

Anno 01.09.1797 – Aflyst Søren Christensens obl. til Hr. Hendrich Erboe 150 rd., hvorfor var pantsat mod 1.ste prior 1 hud 7 skind i Solverød (dat. 03.07.1795 og afgitt 03.07.1797)