| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

 

Jacob Wilhelm Rasch f. 1776 og Cathrine Elisabeth Hagerup Gyldenpalm f. ca 1776

 

 

 

Jacob Wilhelm Rasch, f. 1776 i Østre Porsgrunn, døpt 18.02.1776 i Østre Porsgrunn kirke,[1] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[2] død 24.06.1849 i Langesund.[3],[4]

Han var sønn av Christian Rasch og Constance Nilsdatter Aal.

 

Døbt Tolder Christian Rasch og Constance Aalls barn Jacob Wilhelm.

Test: Kammerjunker Søren v. Løvenschold, Herman v. Løvenschiold, Sorenskriver Lucas Norss, Ditlef Rasch, min kone Fransisca Margrethe Hagerup, frue Eleonora Møllers, Frøch. Margrethe Løvenskiold.

 

Han kjøpte i 1803 en del av Jønholt i Eidanger (Nedre Jønholt Bnr. 2) av Sivert Bacha for 2410 rdl.

 

Konfirmert som "Jacob Wilhelm Rasch 15 aar".

 

Han giftet seg i 1804

 

Cop. 20/1-1804. Østre P. Cop hiemme i Huuset.

Hr. Toldkasserer, Jacob Wilhelm Rasch med frøken Catharina Elisabeth Gyldenpalm.

Cav: E. Hagerup, C. Rasch.

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 150 A. "Raschenborg"

Han var toldkasserer.

I 1820 fik etatsraadinde Rasch og børn skjøde paa den, og de overdrog den samme aar til Jacob Wilhelm Rasch.

 

Jønholtgaden 3, L.matr.no. 129. Jønholt

I 1799 blev gaarden ved tvangsauktion solgt for 3,000 Rdl. til Dr. Radisch og Sivert Backa. Radisch solgte sin halvpart til Backa

I 1803, og denne solgte samme aar Jønholt til toldkasserer Jacob Wilhelm Rasch for 2,410 Rdl. Backa beholdt Jønholt gaards grunde og Skrukkerød til 1811.

 

Familien førte et meget selskabeligt hus. Rasch har vistnok udvidet hovedbygningen og bygget den musiksal, som blev nedrevet i 1881.

I en artikkel i «Grenmar» for 1900, under titel «Lidt ifra gamle dage» ved R.h.d, faar man et indtryk af forholdene i Coucherons og Raschs tid.

 

Østre Porsgrunn 1815
Hus.129
Avskrift 1
Toldskriver Rasch 38 aar
Sønn Christen Eilert 7 ½ aar
Sønn Aasilius Andreas 6 aar
Sønn Marcus Gøa Rosenkrandtz 2 ¼ aar
Tienestedreng Christen Kortner 18 aar
Skydsdreng Jacob Hansen 17 aar
Madme Chatrine Rasch 38 aar
Tienestepige Marthe Ingebrethsdatter 23 aar
Tienestepige Anne Kirstine Monsdatter 24 aar
Tienestepige Gunnild Pedersdatter 30 aar
Tienestepige Karen Hansdatter 24 aar
Tienestepige Berthe Olsdatter 19 aar
Tienestepige Ingeborg Ambrosiusdatter 34 aar

Avskrift 2
Husejer Toldskriver Jacob Willum Rasch 40 aar
Kone Chatrine Elisabet 40 aar
Sønn Christian Ejlert 8 ½ aar
Sønn Aasilius Andreas 7 aar
Sønn Manhus Rosenkrans 3 aar
Skriverdreng Christian Kortner 19 aar
Huusjente Maria Sofia Bukka 20 aar
Tienestepige Kirstine Monsdatter 24 aar
Tienestepige Gunnil Pedersdatter 31 aar
Tienestepige Astrie Giønnnusdatter 22 aar
Tienestepige Berthe Chatrine Olsdatter 20 aar
Hr. Hendrich Jørgen Rasch 36 aar

Han nevnes som eier og ikke bosatt her i 1815.
Hus.142
Avskrift 1
Casserer Rasch (huseier)

Avskrift 2
Husejer Toldcasserer Jacob Rasch

 

Ifølge Fredrik Johannes Skjørten – Høvik:

Jacob Wilhelm Rasch ble far til en sønn; Nils Jacobsen f. 1/3-1833, dp. i Eidanger krk.12/1-1834. Moren var den 22 år gamle tjenestepike på Raschenlund, Anne Nilsdatter Klevstrand (1811-1834), datter Niels Isachsen Solli/Klevstrand og Johanne Marie Nielsdatter Klevstrand. Anne Nilsdatter døde 10/9-1834 aav et “halsonde”-trolig difteri. Niels Jacobsen Klevstrand vokste opp hos sin mormor på Klevstrand. Det er blitt sagt i familien at Jacob Rasch tilbød seg å støtte Johanne Nielsdatter, men at han ble avvist. Jeg har på Statsarkivet i Kongsberg gjennomgått underlaget for skiftet etter Jacob Rasch, med detaljert regnskap. Jeg finner Niels Jacobsen bare nevnt der en gang, da han solgte frukt til sin far. Niels Jacobsen Klevstrand ble en aktet mann i Eidanger, som du sikkert vet.

 

 

Gift 20.01.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[5] med Cathrine Elisabeth Hagerup Gyldenpalm, f. 31.03.1746 i Kristiansand, [6]  (datter av Eilert Hagerup Gyldenpalm og Åshild Andrea Dedekam), døpt 06.04.1776 i Kristiansand, konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,2 død 18.03.1828 i Porsgrunn.4

 

 

Forhold til Anna Nilsdatter, født 10.08.1811 på Klevstrand i Eidanger,[7] (datter av Nils Isachsen og Johanne Marie Pedersdatter), døpt 18.08.1811 i Eidanger kirke,8 død 1834.[8]

 

Anna:

Niels Isaksen Klevstrand og Johanna Marie Pedersdatter - Anna

Faddere: Anna Eeg, Maren Fiære, Niels Solie, Peder Ødegaarden, Søren Solie.

 

Bosatt på Klevstrand Bnr. 3 under Kleven. Hun var ugift.

 

Hun var tjenestepike bosatt på Klevstrand da hun ble mor til et uekte barn i 1833.

 

 

Jacob Wilhelm Rasch og Cathrine Elisabeth sine barn:

 

 

I.    NN Rasch, f. 1805 i Østre Porsgrunn, d. 1805 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.09.1805 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Gravlagt som "Jacob Rasches og kones? dødfødte pige".

 

 

 

II.   Christian Eilert Jacobsen Rasch, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 14.11.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[10]

      

       Toldcasserer hr. Jacob Rasch og mad. Catharina Elisabeth Gyldenpalms hiemmedøbte barn Christian Ejlert.

       Faddere: Fru justitieraadinde Rasch, hr. Jørgen Aalls kone Birgitte Weyer, frøken Anne Margrethe Gyldenpalm, kammerherre Sev. Løvenskiold, justitieraad Ejlert Hagerup, Jacob Aall, Niels Aall, Søren Rasch, Lieutenant Constantius Rasch, toldinspecteur T. Hammon. Fød den 9de Oct.

 

 

 

III. Catharine Elisabeth Gyldenpalm Rasch, f. 1808 i Østre Porsgrunn, døpt 28.04.1808 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Bekræftet hr. Jacob Wilhelm Rasch og mad. Catharine Elisabeth Gyldenpalms hiemmedøbte barn Aasillius Andreas fød den 28de Martii.

       Faddere: Frue kammerherrinde Løvenskiold, mad. Hammond, frøken Aasille Gyldenpalm, justitsraad Rasch, Jørgen Wright, Jens Kiill, Jørgen Aall, Hans Møller, Carl Møller, Henrich Jørgen Rasch.

 

 

 

IV. Marcus Gjøe Rosenkrantz Rasch, f. 29.04.1812 i Østre Porsgrunn, døpt 20.06.1812 i Østre Porsgrunn kirke.[12]

      

       Bekræftet hr. toldcasserer Jacob Wilhelm Rasch og mad. Catharine Elisabeth Gyldenpalms barn Marcus Gjøe Rosenkrantz født 29de April.

       Faddere: Frue kammerherre og amtmandinde v. Løvenskjold, frue Rasch født Rejersen, frøken Frideriche Løvenskjold, dhrr. baron Agge v. Løvenskjold, jagtjunker Løvenskjold, justitsraad Kløcker, capt. van Deurs, Ulrich v. Cappelen, Job Kiill, apotheker Mülert junior, bergmester Collet, Christian Paus.

 

 

V.   Niels Aall Rasch, f. 1818.3

 

 

       (1) Gift 1844,[13] med Henriette Andrea Vauvert, født 26.04.1814 i Vestre Porsgrunn,[14] (datter av Fredrich Vauvert og Charlotte Pontoppidan), døpt 30.05.1814 i Vestre Porsgrunn,[15] død 1852.15

      

       Henriette:

       Bekræftet hr. Friderich Vauvert og Madame Charlotte Vauvert født Pontoppidans hjemmedøbte barn Henriette Andrea født den 26de f.m.

       Faddere: Madame Inger Monrad født Adtslev, jomfr. Karen Gasmann, dhrr. Pavels Hjelm, Peter Hjortdal, Mads Halvorsen, Jørgen Traag, Christen Vauvert.

 

 

       (2) Gift 1853, med Elise Jensine Sophie Rasch, f. 1814,10 (datter av Constantinus Rasch og Dorothea Reiersen), d. 1892.10

      

 

 

Jacob Wilhelm Rasch sitt uekte barn:

 

 

VI. Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Wilhelm Rasch og Anna Nilsdatter) født 01.11.1833 på Klevstrand u/Kleven i Eidanger,[16] døpt 12.01.1834 i Eidanger kirke,[17] død 1903.17

      

       Han var et uekte barn av Toldcasserer Jacob Rasch og tjenestepige på Klevstrand Anne Nilsdatter.

     

       Bosatt på Klevstrand Bnr.3 under Kleven.

 

 

       Gift17 med Karen Halvorsdatter, født 1839,17 (datter av Halvor Amundsen og Anne Helene Jørgensdatter), død 1910.

      

       Karen:

       Hennes far var sønn av Amund Nilsen Lillegården.

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 64-65.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Alder ved konfirmasjonen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 247.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 276-277.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 282-283.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 224-225.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 153.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 148.

[15]  Solumslekt, Solumslekt.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[17]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 11.