| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKRAPEKLEV |   


 

Skrapeklev Gnr.57

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Mantall:

 

 

Eidanger Sogn 1725

Sckrabeklef
Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af Amund Clausen gl. 50 aar, har tient for Soldat i 10 aar, er frisk, gift med Marte Andersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne, Lars Amundsøn gl. 20 aar er vandvidig, Anders Amundsøn gl. 17 aar iche Soldat og 1 datter Børte Amundsdatter gl. 14 aar, desforuden haver hand sin Brodersøn hos sig til Fosterbarn Nafnlig Halvor Olsøn gl. 10 aar, ingen Tienistefolch.
Til Gaarden er Skoug til huushielp og Gjærdefang, mend iche til nogen Laste eller Tømer.
Ingen Huusmandspladse er beliggende under Same Gaard eller nogen videre Herlighed.

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Schrabeklev

Eier: Laugstore gods

Mand og hustru: Torjer Aasoldsen og kone

Piiger over 12 aar: Karen Abrahamsdatter hos Knoth

 

Uformuende pa Schrabeklev:

uformuende Christopher Knoth, eet husarmet menniske

uformuende Hans Torkildsen Scrabeklev, een gammel sengeliggende Mand.

 

 

Manntall 1782

Eidanger

Schrabekløw

Schrabekløw

Stian

1

3

1

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrabeklev

361

Stian

 

Hansen

Husbonde

55

Begges 1ste ægteskab

Gaardbruger

Skrabeklev

362

Aniken

 

Andersdtr

Kone

49

Begges 1ste ægteskab

 

Skrabeklev

363

Hans

 

Stiansen

Deres børn

26

Ugift

 

Skrabeklev

364

Ole

 

Stiansen

Deres børn

20

 

 

Skrabeklev

365

Anne

Susanne

Stiansdtr

Deres børn

19

 

 

Skrabeklev

366

Kirsten

 

Stiansdtr

Deres børn

16

 

 

Skrabeklev

367

Johannes

 

Alfsen

Mand

70

Begges 1ste ægteskab

Husmand uden jord

Skrabeklev

368

Kari

 

Olsdtr

Kone

71

Begges 1ste ægteskab

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 2. des. 1713 – Gunleich Pedersen en soldat lod lyse Hr. assistentraad og laugmand Gorrissens bøxel sedel paa Skrabeklef 3 huder er laugstools gaard (datert 17. marst. 1711)

 

Anno 07.11.1720 – Hr. Assessor og Laugmand Langes stedsmaal seddel til Amund Clausen paa Skrabeklef 3 huder til laugstoelens grd. (datert 02.11.1720)

 

Anno 30.08.1764 – Her.. Laugmand Lyches fæstebrev til Thor Hansen paa 3 huder i grd. Schrabeklev (datert 1. may 1764)

 

Anno 23. may 1766 - Thor Larsen Schrabeklevs skiøde til Peder Olsen paa 1 hud og 9 skind i Grd. Ørestvedd for Summa 320 rd. (datert 21. aug. 1765)

 

Anno 24. may 1774 – Hr. Laugmand Jonas Gregers under 21. may 1774 udgivne fæstebrev paa Grd. Skrabeklev her i Eidanger, skuldende 3’de huuder til Stian Hansen med den sidstes paategnende Revers.

 

Anno 27. aug. 1791 – Justissag: Stian Hansen Skrabeklev overfald paa Ole Olsen Flaaten

 

Anno 17. jan. 1801 – Ligledes en paategning paa Stian Hansen Skrabeklevs Obl. til Hr. Mayst’ Kongen stor 600 rd. Dat. 24’de thingl. 25. nov. hvilke ligsom  ovenanført…osv

 

Anno 15. jan. 1802 – Hans Mayst. Kongens skiøde til Stian Hansen paa grd. Skrabeklev Mat. 50 paategning af skyld 3 huder solgt for 600 rd. (datert 19. aug. 1801)

 

Anno 15. jan. 1802- Johannes Alfsens skiøde til Halvor Steensen Haugholdt paa et huus og Fæhus paa Skrabeklevs grund for 20 rd. (datert 02.02.1805)