| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

Skjelsvik Gnr.60

 

Gårdsopplysninger

 

Litt om salg, kjøp, noe pant og feste av gården:

 

Gården ble bygslet bort i 1705.

Anno 02.12.1705 – Item lyst Hr. Laugmand Laurs Nilsen bøxel seddel til Rolf Olsen paa 3 huder i Grd. Skielsvig (dat 10.03.1705)

 

Gården ble solgt på auksjon i 1737.

Dend 14.11.1737 – Auctions Skiøde af 03.08.1737 paa Schieldsviig 6 huder med bøxel til Sr. Jacob Nielsen for 170 rd. (ingen dato)

 

Halvparten av gården ble bygslet bort i 1743.

Anno 29.03.1743 – Sr. Jacob Nielsens Bøxelsbrev til Peder Jørgensen paa 3 huder i Gaarden Schielsvig med sin Revers af 28’de marts 1743.

 

Den andre halvparten av gården ble bygslet bort i 1743.

Anno 25.07.1743 – Jacob Nielsens bøxelbref til Peder Rolfsen paa 3 Huder i Grd. Schielsvig med sin Revers (dat 06.05.1743)

 

En del av gården ble solgte i 1772.

Anno 01.06.1772 – Et Skiøde dat. 29 Maj 1772 udstæd af Abraham Hvalen til Praustinde Coches for 1 hud skyld af sin eiendom i gaarden Schielsvig med 230 rd. betaling.

 

En del av gården ble solgte i 1776.

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hendes Børns Skiøde til Sr. David Chrystie Nielsen paa 3 huder i Grd. Schielsvig for 250 rd., 4 ½ hud i Grd. N. Lunne for 500 rd., Flogstad 3 huder 450 rd. og Wiersdalen 1 ½ hud for 600 rd. (dat. 10.07.1776)

 

En del av gården ble solgt i 1780.

Anne 08.03.1780 - Abraham Hvalen og Hans Jacobsen Schielsvigs skiøde dat. 16 marts 1780 til Lucas Andersen for et Støche Rødningsjord kaldet Løkka under Grd. Schielsvig mot betalt 40 rd.. Samme jordstykke er skyldsat efter hosfulgte approberede Forretning af 2.den Maj 1780 for 1 skind.

 

En del av gården ble solgt i 1784.

Abraham Aasoldsen Hvalens skiøde til Abraham Knudsen Ørestvedt 1 hud og 11 skind i Grd. Schielsvig betalt 520 rd. (datert 12.01.1784)

 

Plassen Løvsjø nevnt i 1784.

Anno 30.01.1784 – Et Skiftebrev efter Sisille Larsdatter Lobskiø under Schielsvig, begynt 26. marts slutt 16. april 1785. Hvis Sterboe ejende 4 ½ skind i Schieldsvig Gaard part. Lobskiø. Vurdert for 60 rd. er udlodnet paa Pante Creditor Nielsmund Aachesen, kjøbmand, afg. Hr. Jørgen Chrystie og flere Creditorer

 

En plass u/Sjelsvik ble solgte i 1785.

Anno 24.01.1785 - Lucas Andersens Skiøde til Abraham Knudsen paa 1 hud i Schielsvig Grd. Kaldet Løcha med betalt 40 rd. (dat. 24.01.1785)

 

En del av gården ble solgt i 1793.

Anno 09.01.1793 – Skjøte fra Halvor Torjusen Aas til Jens Johnsen paa 4 ½ i denne Grd. m.m. for 499 rd.- Skjelsvigen kaldt (inkl. 1 hus i Hvalsrødningen)

 

En del av gården ble solgte i 1795.

Anno 20.06.1795 – Abraham Knudsens Skiøde til Sønnen Iver Abrahamsen paa 2 huder og 3 skind i Grd. Schielsvig mod betalt 520 rd. (dat. 29.04.1795)

 

En del av gården ble solgt i 1796.

Auksj. Skjøte til Jens Johnsen paa 4 ½ skinn

 

En del av gården ble solgt på auksjon i 1803.

Anno 10.01.1804 – Auctionsskiøde paa 2 huder 3 skind i Grd. Skieldsvig for 1000 Rd. til Ole Isachsen Solie (dat. 04.08.1803)

 

En del av gården ble solgte i 1804.

Anno 01.09.1804 – Carl Cochs skiøde til Thomas Blehr paa 9 skind i Skieldsvig for 950 rd. (dat. 24.11.1804)

 

Skifte 13.06.1805 – Skiftebrev eft. Afg. Provstinde Dorthea Solberg Coch begynt 28. nov. 1776 slutter 30.apr. 1777, hvorved Grd. Skieldsvig 1 hud tax. For 230 rd. – er overdraget sønnen Carl Coch.

 

Plassen Løvsjø nevnt i 1810.

Skiftebrev efter Marie Olsdatter Løfskiø Slutt 05.11.1810, hvorved 4 ½ Skind i Skjelsvig, Løfskjø kaldet, for 300 rd., er udlagt til arvingene.

 

 

Manntall


Eidanger Sogn 1725

Schielswig
Skylder 6 Huuder, er iligemaade Een Søegaard, bruges af 2 de Opsiddere Nafnlig Guri Pedersdatter Een Enche gl. 50 aar og bruger 3 huuder og Isach Pettersen 3 Huuder.

Guri Pedersdatter gl. 50 aar, haver 4de Sønne Nafnlig Tor Rolfsen gl. 19 aar, hieme hos Moderen, Ole Rolfsen gl. 15 aar tiener hos Halvor Saltboe for aarsløn, Peder Rolfsen gl. 12 aar, Abraham Rolfsen gl. 8 aar og 1 datter Maren Rolfsdatter gl. 18 aar er alle hieme hos Moderen. Haver iligemaad sin gamle Moder hos sig, Taran Gunlichsdatter gl. 88 aar.

Isach Pettersen gl. 32 aar, er Soldat, gift med Kirsten Hansdatter gl. 32 aar, haver een tienistepige Nafnlig Kirsten Nielsdatter gl. 15 aar, tiener for aarsløn.
Skoug er iche til bemelte Schielswig, uden Lidet til Huushielp, Gierdefang og Brændeved.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726

Skjelsvik 6 huder

 

Brukes av:

-         Enchen Guri Pedersdatter har 4 sønner, Thor Rolfsen 21 aar, Ole Rolfsen 16 aar, Peder Rolfsen 14 aar, Abraham Rolfsen 10 aar

-         Ellers er ført paa gården: Isach Pedersen er soldat og har ingen barn, Jacob Hansen 32 aar er vandfør, Amun Hansen 30 aar, Ole Hansen 26 aar

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740

Schielsvig – Nr.5

Bruger:

Isach Pedersen 57 aar, tienet for soldat

Anden oppsidder enchen Guri Pedersdatter

Unge mandskaber:

Peder Isachsen 12 aar, merket død

Hans Isachsen 3 aar

Peder Rolfsen 27 aar

Ole Rolfsen 31 aar, merket død

Abraham Rolfsen 23 aar, merket død

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Schelsvig

Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

Mand og hustru: Per Schelsvig og kone, Joen Schelsvig og kone

Barn 12 aar: Johannes Persen

Drenger over 12 aar: Jacob Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Tolvsdatter, Zidsel Olsdatter

Andre husboende: Hans Isaksen

 

Uformuende under Schelsvig:

uformuende Per Rolvsen paa Schielsvig, een gammel fattig mand,

uformuende Mari Rolvsdatter sammesteds, eet menneske i urolige tanker

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Schielsviig

Schielsviig

Hans

1

2

Eidanger

Schielsviig

Schielsviig

Niels

1

5

1 pige

Eidanger

Schielsviig

Schielsviig

Halvor

1

2

Eidanger

Schielsviig

Schielsviig

Luccas

1

Sønn Lucas og kone

Eidanger

Schielsviig

Plads

Peders Enke

Søster

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schielsvig

506

Iver

 

Abrahamsen

Husbonde

40

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger

Schielsvig

507

Mette

Kirstine

Abrahamsdtr

Kone

39

Begge 1ste ægteskab

 

Schielsvig

508

Knud

 

Iversen

Deres børn

6

 

 

Schielsvig

509

Abraham

 

Iversen

Deres børn

3

 

 

Schielsvig

510

Maren

 

Iversdtr

Deres børn

15

Ugift

 

Schielsvig

511

Anne

Berthea

Iversdtr

Deres børn

8

 

 

Schielsvig

512

Marthe

 

Iversdtr

Deres børn

6

 

 

Schielsvig

513

Kittil

 

Olsen

Mand

66

Begge 1ste ægteskab

Husmand uden jord, under-støttes af fattig-kassen

Schielsvig

514

Inger

 

Johannesdtr

Kone

60

Begge 1ste ægteskab

 

Schielsvig

515

Gullich

 

Kittilsen

Deres søn

24

Ugift

Søefarende

Schielsvig

516

Lucas

 

Lucassen

Mand

40

2det ægteskab

Husmand

Schielsvig

517

Berthe

 

Rasmusdtr

Kone

39

1ste ægteskab

 

Schielsvig

518

Lars

 

Lucassen

Deres børn

1

 

 

Schielsvig

519

Gurine

 

Lucasdtr

Deres børn

3

 

 

Schielsvig

520

Knud

 

Jonsen

Mand

53

Begge 1ste ægteskab

Husmand med jord

Schielsvig

521

Kari

 

Larsdtr

Kone

49

Begge 1ste ægteskab

 

Schielsvig

522

John

 

Knudsen

Deres børn

14

Ugift

 

Schielsvig

523

Lars

 

Knudsen

Deres børn

6

 

 

Schielsvig

524

Halvor

 

Olsen

Mand

40

2det ægteskab

Inderste, gaaer i dagleye

Schielsvig

525

Margit

 

Gunnersdtr

Kone

32

1ste ægteskab

 

Schielsvig

526

Ole

 

Halvorsen

Hans søn

14

Ugift

 

Schielsvig

527

Halvor

 

Halvorsen

Begges børn

9

 

 

Schielsvig

528

Gunner

 

Halvorsen

Begges børn

5

 

 

Schielsvig

529

Ellen

Berthea

Halvorsdtr

Begges børn

3