| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKAVRÅKER |     


 

 

Ole Eriksen f. ca 1665 og Maria Andersdatter f. ca 1681

 

 

Ole Eriksen, f. ca 1665.[1]

 

Han er husmann på Plassen u/Skaveraker i 1725:

Schaverager

Skylder 4 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 1 Opsidder Nafnlig Anund Vetlessøn gl. 60 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 44 aar, haver 1 Stifsøn Jon Børgessøn gl. 17 aar og 3 døttre Nafnlig: Maria Anundsdatter gl. 20 aar, Børte Anundsdatter gl. 16 aar, Ambor Anundsdatter gl. 13 aar. Alle hieme hos Forældrene, ingen Tienistefolch.

Til Gaarden en Huusmandsplads indengierdes, bruges af Olle Erichsøn gl. 60 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Maria Andersdatter gl. 40 aar, haver 1 datter Mari Olsdatter gl. 7 aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe.

 

 

Gift1 med Maria Andersdatter, f. ca 1681.1

 

 

I.    Mari Olsdatter, f. ca 1718.1

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.