| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SANDØYA |


 

 

Fakta om gården

 

Sandøya Gnr.33

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Sandøen (Sandøya)
Skylder 2 huder, Er postgaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Egert Simensøn gl. 30 aar, er frisk, gift med Johanne Hansdatter gl. 41 aar, Har en Søn Simen Egertsøn gl. 5 aar, 3de Stifdøttre, Børte Olsdatter gl. 22 aar, Karen Olsdatter gl. 20 aar, Anne Olsdatter gl. 17 aar, alle hieme. 1 Tienistedreng Jacob Anunsøn gl. 23 aar iche har tient Kongen.
Hieme ved gaarden En Skov til smaalast, brendeved og huushielp og En Miil fra gaarden it lidet Støche Skov, til smaa bielcher og anden smaalast, untat virke.

 

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Sandøya 2 huder
Brukes av: - Eggert Simonsen 31 aar som har 1 sønn, Simon Eggertsen 7 aar

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Sandøe, postgaard - Nr.10
Bruger: 
Eggert Simonsen 42 aar, ej tienet
Unge mandskaber:
Simon Eggertsen 20 aar

 

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Sandøen

Eiere: Sr. Jacob Nielsen

Oppsittere: Eggert

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Sandøen

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Niels Sandøen og kone

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Sandøen

Eiere: Opsitteren Ole 6 skind og Niels Larsens stærboe 1 hud 6 skind

Oppsittere: Sr. Nils Larsen og Ole Basseboe

 

 

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Sandøen

Sandøen

Ingen opsidder

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Sandøen

1069

John

 

Andersen

Husbonde

39

1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Sandøen

1070

Helge

Marie

Halvorsdtr

Hans kone

36

1ste ægteskab

 

K

Sandøen

1071

Hans

Jacob

Johnsen

Deres børn

5

 

 

M

Sandøen

1072

Anne

 

Johnsdtr

Deres børn

11

 

 

K

Sandøen

1073

Ingebor

 

Johnsdtr

Deres børn

7

 

 

K

Sandøen

1074

Torbør

 

Andersdtr

Husbondens moder

72

Enke

 

K

Sandøen

1075

John

 

Halvorsen

Husbonde

39

1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Sandøen

1076

Margrethe

 

Sørensdtr

Hans kone

32

1ste ægteskab

 

K

Sandøen

1077

Kari

 

Johnsdtr

Deres børn

7

 

 

K

Sandøen

1078

Anne

Margrethe

Johnsdtr

Deres børn

3

 

 

K

Sandøen

1079

Maren

 

Johnsdtr

Deres børn

1

 

 

K

Sandøen

1080

John

 

Nirissen

Mand

56

2det ægteskab

Husmand

M

Sandøen

1081

Groe

 

Knudsdtr

Kone

37

1ste ægteskab

 

K

Sandøen

1082

John

 

Christensen

Tjenestedreng

12

 

 

M

 

 

 

Jordavgiften 1802

Sandøen

Jon Fæseth 9 skind, Jon Blegelie 9 skind, Ole Sørensen 6 skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 18.04.1720 – Ligsaa Jacob Nielsens bøxel til Egert Simonsen paa 2 huder i Sandøe. (dat. 11 03.1720)

Anno 10.04.1747 – Hr. Fredrich Mayers fæstebref paa 2 huder i Sandøen til Simon Egertsen, dat. 4/2 sidsl. med revers.

Anno 22.01.1768 – En obl. da. 21.des. 1767 udstæd af Niels Christensen Sandøen til Sr. Niels Larsens for capital 95 rd. aarl. Rente og desfor pantsættes med 1’ste prior udstedt specifiseret creaturer og anden løsøre. (ingen dato)

Anno 22.01.1768 – En obl. dat. 21. jan 1768 udstæd af Anders…

Anno 26.05.1768 – Thor Nielsen Sandøen og de fleres skiøde til bemeldte Ole Ottersen af 21. nov. 1704? thing. 16. july 1705?

Anno 18.01.1787 – Sorenskriver Norss auctionsskiøde til Halvor Nielsen Sillien, Niels og Lars Amundsen paa grd.Sandøen 1 ½ hud mod betaling 2465 rd. (dat. 26.09.1786)

Anno 30.01.1790 – Skiøde til Christen Nielsen Sandøen paa afdøde hans farbror Christen Nielsen og hustrue i Brevig mod betalt 110 rd. (dat. 19.09.1789)

Anno 20.06.1799 – Elisabeth Henriksdatter til Ole Sørensen paa ½ hud i Sandøen mod betalt 599 rd. (dat. 02.02.1799)

Anno 16.01.1808 – Tingl. Et skiftebrev eft. John Andersen Sandøen – slut 29. aug. 1804. hvorved grd. Sandøen af skyld 9 skind vurderet for 1200 rd. er udlagd saaledes: 1. til sønnen Hans Jacob Johnsen for 576 rd., 2. døttrene Marie og Ingeborg hver 288 rd., 3. datteren Anne 46 rd.