| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SANDØYA |


 

 

 

Jon Andersen f. 1761 og Helge Maria Halvorsdatter f. 1765 sin familie

 

 

 

Jon Andersen, f. 1761 på Rørholt eje i Bamble,[1] døpt 01.02.1761 i Bamble,[2] d. 1807 på Sandøya i Eidanger,[3] gravlagt 13.05.1807 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Anders Pedersen Skaren u/Rørholt og Torborg Andersdatter.

 

Anders Pedersen Rørholteje og Torbor Andersdatters søn kaldet Jon.

Faddere: Jon Andersens enke Ingebor Pedersdatter Rørholt, Marthe Olsdatter Bræche lille, Mads Arnoldsen Rørholt, Isach Andersen ibid, Lars Halvorsen Kiel.

 

Han kom fra Skare under Rørholt i Bamble ved vielsen.

 

Jon Andersen fikk i 1790, sammen med sin kones bror Jon Halvorsen, skjøte på 1 hud og 6 skinn i Sandøya.

 

Bosatt på Sandøya i 1801:

John                 Andersen        Husbonde                   39   1ste ægteskab  Gaardbruger

Helge Marie    Halvorsdtr      Hans kone                  36   1ste ægteskab 

Hans Jacob     Johnsen           Deres børn                  5             

Anne               Johnsdtr          Deres børn                11              

Ingebor           Johnsdtr         Deres børn                   7             

Torbør            Andersdtr       Husbondens moder     72        Enke   

 

Hans mor, Torborg Andersdatter, bodde sammen med dem i 1801 og døde på Sandøya i 1807, 77 år gammel.

 

Jon ble gravlagt samme dag som sin kone som "John Andersen Sandøen 45 aar".

 

Anno 16.01.1808 – Tingl. Et skiftebrev eft. John Andersen Sandøen – slut 29. aug. 1804. hvorved grd. Sandøen af skyld 9 skind vurderet for 1200 rd. er udlagd saaledes: 1. til sønnen Hans Jacob Johnsen for 576 rd., 2. døttrene Marie og Ingeborg hver 288 rd., 3. datteren Anne 46 rd.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 37b

Skifte 16. mai 1807 på Sandøen udj Eidanger

Afdøde egtefolk John Andersen og Helge Marie Halvorsdatter

Barn:

1. Sønnen Hans Jacob Johnsen 12 aar

2. Ældste datter Anne Johnsdatter 18 aar

3. Anden datter Ingeborg Johnsdatter 14 aar

4. Yngste datter Maren Helene Johnsdatter 3 aar

Værger morbroder John Halvorsen boende paa gaarden Sandøen, Hans Aastad, Jacob Halvorsen Blegelie, Søren Busterøe. De var alle morbrødre til barna.

 

 

Gift 23.07.1788 i Bamble kirke,[5] med Helge Maria Halvorsdatter, f. 1765 på Bleiklia i Bamble,[6] (datter av Halvor Jacobsen og Anne Hansdatter), døpt 12.02.1765 i Bamble, d. 1807 på Sandøya i Eidanger,[7] gravlagt 13.05.1807 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Helge:

Halvor Jacobsen Bleglien og Anne Hansdatters barn kaldet Helge Maria.

Faddere: Anders Jacobsen Glittumejes kone Gulline Sørensdatter, Mari Jacobsdatter Bleglien, Johannes Jacobsen ibid, Joen Halvorsen ibid, Joen Jacobsen Krabberød.

 

Gravlagt samme dag som sin mann som "hans hustrue Helge Marie Halvorsd. Sandøen 43 aar".

 

 

 

 

I.    Anna Jonsdatter, f. 1790 på Sandøya i Eidanger,[9] døpt 18.05.1790 i Brevik kirke,[10] konfirmert 17.04.1803 i Brevik kirke.[11]

      

       Jon Andersen Sandøe og k. Helje Maria Halvorsdtr. - Anna

       Faddere: 1. Ambor Olsdtr. ibid 2. Marie Halvorsdtr. 3. Jacob Halvorsen 4. Jon Halvorsen 5. Frantz J. [Jacobsen. IK] Birkøen.

       Merknad: ført i kirkeboka for Eid. med anm. om døpt i Brevik.

      

       Konfirmert som "Anne Johndatter 13 aar".

 

       Brevik viet 29.12.1807:

       Unge karl Isach Jensen og pigen Anne Johnsdatter.

 

       Da de døpte barn i 1813 stod hun som Johannesdatter, men de døpte en del flere barn i Brevik senere og da stod hun oppført som Jonsdatter.

 

      

       Gift 29.12.1807 i Brevik kirke,[12] med Isach Jensen, f. 1783 i Brevik (sønn av Jens Olsen og Anne Isachsdatter), døpt 19.12.1783 i Brevik kirke,[13] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke.[14]

      

       Isach:

       Jens Olson og kone Anne Isacsdatter - Isac                    

       Faddere: Isac Lønnebakkes kone Inger, Kistine Jensd, Hans Isacson, Eric Engebrictson, Anders Christenson

      

       Konfirmert som "Isach Jensen 17 aar".

 

 

       Barn før 1814

 

 

       A.   Jon Isachsen, f. 23.12.1809 i Brevik, døpt 28.12.1809 i Brevik kirke.[15]

            

             Isac Jensen og Anne Jonsdatter - Jon           

             Faddere: Margrete Sørensd, Karen Jensd, Jacob Johannessen, Stoe Larsen, Anders Grønnerøe.

 

 

       B.   Anne Helene Marien Isachsdatter, f. 19.12.1812 i Brevik, døpt 03.01.1813 i Brevik kirke,[16] d. 1813 i Brevik, gravlagt 06.05.1813 på Brevik kirkegård.[17]

            

             Isak Jensen og Anne Johannesdatter - Anne Hellene Maren           

             Faddere: Karen Jacobsd, Ragnild Jensd, Jens Olsen, Niels Jacobsen, Johannes Ericsen

            

             Gravlagt som "Anna Helene Isaksdatter 16 uger".

 

      

      

II.   Ingeborg Jonsdatter, f. 1794 på Sandøya i Eidanger,[18] døpt 22.02.1794 i Brevik kirke,[19] konfirmert 24.04.1808 i Brevik kirke.[20]

      

       Jon Anderson paa Sandøe og Helga Marie Halvorsdatter - Ingebor                  

       Faddere: Margrete Sørensd, Elen Amunsd, Nils Jenson Sand, Jacob Halvorson, Peder Anderson

      

       Konfirmert som "Ingebor Johnsdatter 13 aar".

 

 

 

III. Hans Jacob Jonsen, f. 1796 på Sandøya i Eidanger,[21] døpt 10.04.1796 i Brevik kirke,[22] konfirmert 27.05.1813 i Brevik kirke.[23]

      

       i Brevig Jon Andersen Sandøe og k. Helje Maria Halvorsdtr. - Hans Jacob

       Faddere: 1. Margrete Sørensdtr. ibid. 2. Dorthe Christiansdtr. 3. Jacob Halvorsen 4. Peder Andersen 5. Hans Anunsen.

      

       Konfirmert som "Hans Jacob Jonsen 17 aar".

      

       Bosatt på Oksøya Bnr.3. Han solgte plassen i 1826.

      

       Han giftet seg i Brevik i 1826. (Hans svoger, Isach Jensen, var trolover.)

      

       Brevik - viet 01.11.1826

       Ungkar Hans Jacob Johnsen, 30 ½ aar, Brevik

       Pike Ingeborg Magrethe Andersdatter Grønnerøe, 27 ¾ aar

       Anders Grønnerøe og Isach Jensen, Brevik

 

      

       Gift 01.11.1826 i Brevik,[i] med Ingeborg Margrethe Andersdatter, født 1799 i Brevik (datter av Anders Larsen og Cathrine Marie Auensdatter Mørch), døpt 06.02.1799 i Brevik kirke,[ii] konfirmert 02.10.1814 i Brevik kirke.12

      

       Ingeborg:

       Anders Larsen og Cathrine Ouen - Ingeborg Margrete              

       Faddere: Lars Kittelsens kone Karen Larsd, Johanne Andersd, Peder Hansen, Stoe Larsen Hejestad, Jon Christensen Schavrager

      

       Konfirmert som "Ingeborg Margrethe Andersdatter 15 aar".

 

      

 

IV. Anders Jonsen, f. 1802 i Brevik, døpt 10.01.1802 i Brevik kirke.[24]

      

       John Andersen Sandøen og Helge Marie Halvorsdatter - Anders                      

       Faddere: John Halvorsens kone Margrethe Sørensd, Kisti Halvorsd, Jacob Halvorsen, Hans Amundsen, Amon Jacobsen.

 

 

 

V.   Maren Helene Jonsdatter, f. 1804 på Sandøya i Eidanger, døpt 01.02.1804 i Brevik kirke,[25] d. 28.10.1846 på Ballestad i Gjerpen.[26]

      

       John Andersen Sandøen og Helge Marie Halvorsdatter - Maren Helene                       

       Faddere: John Halvorsens kone Margrethe Sørensd, Margrethe Ingebrethsd, Gunner Jacobsen Biønnes, Christen Hansen Kierkevig, Hans Jensen Løvøen.

 

      

       Gift 30.12.1831 i Gjerpen,[27] med Jacob Halvorsen, f. 1803 på Mustvedt i Gjerpen (sønn av Halvor Jacobsen), døpt 27.03.1803 i Gjerpen,[28] d. 14.01.1858 på Ballestad i Gjerpen.[29]

      

      

      

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 310-311.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[5]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 464.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[18]  1801 tellingen.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[26]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[27]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[28]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[29]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".[i]  Brevik, avskrift viede av Frank Johannesen på internett.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.