| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

Fakta om gården

 

Røra Gnr.39

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Røra
Skylder 4 Huder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder, Nafnlig Otter Olsøn 2 Hude, og Anfind Povelsøn 2 Hude.

Otter Olsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Christense Halvorsdatter gl. 36 aar. Har 4 døttre Elen Ottersdatter gl. 10 aar, Sidtzel Ottersdatter gl. 5 aar, Margrete Ottersdatter gl. 3 aar, Inger Ottersdatter gl. 1 aar. 1 Tienistepige Maren Larsdatter gl. 30 aar, tiener for aarsløn.

Anfind Povelsøn gl. 68 aar har tient for Soldat, gift med Ragnild Kiøstelsdatter gl. 69 aar. Har ingen Børn.
1 Tienistepige fra Laurwigen ved nafn Maria gl. 13 aar, tiener foruden løn.

Til Gaarden er en liden Plads uden gierds, Bruges af Mons. Jacob Nielsøn i Brewig og ingen Rettighed nydes der af til Gaarden. Kand fødes 1 Koe. Til Gaarden er lidt Skov til Huusfornødenhed og Brendved.

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Røra 4 huder - Brukes av:
- Otter Olsen 40 aar har ingen sønner

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Rørøe - Nr.16
Bruger: 
Otter Olesen 50 aar, tienet
Unge mandskaber:
Ole Ottersen 12 aar

 

 

 

 

Matrikulen 1747:


Røra

Eiere: Sr. Jacob Nielsen

Oppsittere: Lars

 

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

  

Gaardsnavn: Røra

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Røra og kone, Lars Røra og kone

Barn 12 aar: Ole Larsen

Drenger over 12 aar: Hans Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter, Anne Giertsdatter

Andre husboende: Ole Persen Skomager

 

Uformuende på Røra:

uformuende Otte Røra og kone, fattige udlevende folk

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:


Røra

Eiere: Sr. Nils Larsens stærboe

Oppsittere: Hans og Lars

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Nr.

Prestegjeld

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

376

Eidanger

Eidanger

Røra

Røra

Lars

1

1

377

Eidanger

Eidanger

Røra

Røra

Hanses Enke

5

378

Eidanger

Eidanger

Røra

Plads

Peder

1

3

379

Eidanger

Eidanger

Røra

Plads

Marthe Elven

1 datter

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Røra 757 Nils Hansen Husbonde 45 1ste ægteskab Gaardbruger
Røra 758 Marthe Sørensdtr Hans kone 40 1ste ægteskab  
Røra 759 Hans Nilsen Deres børn 15 Ugift  
Røra 760 Søren Nilsen Deres børn 6    
Røra 761 Inger Nilsdtr Deres børn 12    
Røra 762 Karen Nilsdtr Deres børn 9    
Røra 763 Marie Hansdtr Tjenestepige 20 Ugift  
Røra 764 Knud Goutesen Logerende 25   Enroull. matros
Røra 765 Peder Pedersen Husbonde 56 1ste ægteskab Gaardbruger
Røra 766 Margrethe Larsdtr Hans kone 50 1ste ægteskab  
Røra 767 Ole Pedersen Deres børn 25 Ugift Enroull. matros
Røra 768 Peder Pedersen Deres børn 15    
Røra 769 Marie Pedersdtr Deres børn 22    
Røra 770 Anne Pedersdtr Deres børn 20    
Røra 771 Pernille Pedersdtr Deres børn 10    
Røra 772 Larine Pedersdtr Deres børn 7    
Røra 773 Adolph Jonassen Mand 32 1ste ægteskab Husmand
Røra 774 Malene Olsdtr Kone 33 1ste ægteskab  
Røra 775 Ole Adolphsen Deres børn 7    
Røra 776 Erich Adolphsen Deres børn 1    
Røra 777 Grethe Adolphsdtr Deres børn 5    
Røra 778 Marthe Tengelsdtr Konens moder 72 Enke Inderste
Røra 779 Isach Jacobsen Mand 56 1ste ægteskab Husmand
Røra 780 Karen Rasmusdtr Kone 53 1ste ægteskab  
Røra 781 Anders Isachsen Deres børn 23 Ugift Enroull. matros
Røra 782 Rasmus Isachsen Deres børn 20    
Røra 783 Aase Isachsdtr Deres børn 10    
Røra 784 Søren Nilsen Mand 66 2det ægteskab Husmand
Røra 785 Dorthe Olsdtr Kone 53 1ste ægteskab  
Røra 786 Nils Sørensen Hans søn 33 Ugift  
Røra 787 Inger Sørensdtr Begges datter 13    
Røra 788 Søren Hansen Mand 45 1ste ægteskab Husmand uden jord
Røra 789 Maren Jonsdtr Kone 48 1ste ægteskab  
Røra 790 Hans Sørensen Deres børn 24 Ugift Gevorben soldat
Røra 791 Søren Sørensen Deres børn 12    
Røra 792 Jacob Sørensen Deres børn 8    
Røra 793 Maren Sørensdtr Deres børn 5    

 

 

Jordavgiften 1802:

Røra

Nils Hansen 1 hud 11 skind, Peder Pedersen 1 hud 11 skind, Anders Jensen (Rørastranden) 2 skind.

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 15.07.1706 – Anfind Paulsen lod lyse Jacob Turmands bøxel sedel paa 2 huder i Røre (dato. 13.04.1706)

 

Anno 18.04.1720 – Ole Gudmunden lod lyse Hans Jochum Grothes bøxel sedel til Otter Olsen paa 2 huder i Røre. (dat. 06.03.1720)

 

Anno 03.04.1724 – Mons. Jacob Nielsen lod lyse Hrr. Geheimeraad Adelers kiøbebref paa Røre med et strand hus – 4 huder med bøxel. (dat. 02.03.1724)

 

Anno 17.07.1741 – Otter Røre, Ole og Hans Kiendalens, samt Tollug Ochlungens paa egne og øvrige vedkommendes vegne deres contract om et skougstyche, med Hans Jensen Quist. (dato. 10.06.1741)

 

Anno 20.04.1747 – Jacob Nielsens boxelsbref paa 2 huder i Røra til Lars Nielsen af 8/2 sidstleden med sin revers.

 

Anno 29.07.1748 – Otter Olsen Røres skiøde til Lars Hærøe paa 3 17/21 skind med bøxel i Kiendahlen for 136 rd. af dags dato.

 

Anno 26.05.1768 – Ole Olsen Røres skiøde til Lars Rolfsen af 26. may.

 

Anno 17.01.1769 – Et skiøde dat. 30. nov. 1768 udstæd af Steener Nielsen Kiendahlen til Ole Larsen Røre for 1 hud med bøxel i grd. mod 1760 rd. betaling.

 

Anno 17.01.1769 – En obl. dat. 30. nov. 1768 udstæd af Ole Larsen Røre til Steener Nielsen Kiendahlen med aarl rente 4 % capital 1760 rd. og derfor pantsaæt 1 hud med bøxel og 1’ste prior.

 

Anno 06.09.1776 – Amborg Chrystie og hendes børns skiøde til sønnen Lars Nielsen for Røra og Røre-strand huus 4 huder – 640 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 03.09.1778 – Sr. Lars Nielsens pant. obl. til hans moder Amborg Chrystie, Sal. Niels Larsens, for 284 rd. hvorfor pantsættes gaarden Røra af skyld 2 huder næst sfter den hende førhen givne første prior for aarlig tilkommende 67 rd. (dat. 01.09.1778)

 

Anno 04.09.1780 – Peder Pedersens Røres obl. til kirchevergen Hr. Jacob Nielsen for 95 rd. i Brevigs kirches penge mod 4 % aarlig rente og pant mod 1’ste prior udj 5 skind i grd. Ørestvedt. (dat. 04.09.1780)

 

Anno 18.01.1787 – Protest fra Hr. Lars Nielsen mod bortforpagtning af Simon Johannesens plads under Røra. (dat. 11.01.1787)

 

Anno 30.04.1788 – Holdes 3. gangs off. auktion i kjøbemann Lars Nielsens oppbudsbo i Brevik over bl.a. grd. Røra i Eidanger, skyldende 4 huder. Den svarte til aarlig 67 rd. til Niels Larsen så lenge han levde. Auc. Omfattet også kvernen i Bergs-elva og saga i Røhuelva med tilh. Redskaper. Opplyses at sag- og kverndammen bare måtte stenges pm væren og etterhøsten. Peder Pedersen Ørestvedt og Niels Hansen ble høystbydende for 1100 rdl. (1/2 del hvaer) Nils Hansen fikk skjøte på sin halvdel dat. 21.07.1788. Skjøtet fikk paategning om ar plassen Røratranden med sine huse så snart mad. Niels Larsen, der hadde var avgaatt, samme i bruk ved døden skulle hjemfalle grd. Røra til eiendom.

 

Anno 20.08.1788 – Efter begiær af Røras eiere Peder Pedersen og Niels Hansen holdes en deele og skyldsetningsfor. For at dele samme gaard med jorveie, som skov og huse, conform forordnings af 1764 o.s.v.

 

Anno 08.09.1788 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Niels Hansen paa 2 huder i grd. Røra mod bet. 555 rd. for uden auctions omkost. (dat. 21.07.1788)

 

Anno 08.09.1788 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Peder Pedersen paa 2 huder i grd. Røra med betalt 555 rd. (dat. 21.07.1788)

 

Anno 09.09.1788 – Lyst Lars Nielsens pante obl. til moderen Madam. Chrystie, sal. Niels Larsens, for 284 rd. – pant i Røra grd. og afqvitt 23. aug. 1788.

 

Anno 26.06.1789 – Aflyst Christen Sørensens obl. til Peder Røra stor 596 rd. m. 2’de prior i hans hus i Brevig og specificeret løsøre fremlevert til aflys. i dag.

 

Anno 26.06.1789 – Auctions skiøde til Peder Hansen Røra paa Christen Sørensens huse i Brevig (qvit. til avlysning i dag) mod betalt 402 rd. (dat. 27.09.1788)

 

Anno 20.06.1794 – Jacob Jonsens panteobl, til Peder og Niels Røra stor 65 rd. mos 1’ prior pant i debitors hus i Brevig. (dat. 21.05.1794)

 

Anno 16.05.1795 – Retten blev satt paa Pls. Rørastranden som Hr. Anders Jensen af Brevig havde sig tilkjøbt oh nu øsnket skyldsat, skylden ble 2 skind og til afgang i grd, Røras skyld.

 

Anno 28.08.1795 – Peder Pedersens skiøde til Sr. Anders Jansen i Brevig paa Røra-stranden skyldsat f. 2 skind mod betalt 399 rd. (dat. 16.05.1795)

 

Anno 28.08.1795 – Niels Hansens skiøde til Peder Pedersen paa et skind i Røra – 100 rd. (dat. 25.05.1795)

 

Anno 28.08.1795 – Aflyst Peder Pedersens pant. obl. til Hr. Henrich Erboe for hans andel deri 50 rd. hvorfor var pantsat med 1 ’ prior i debitors eiendom i Røra gaard. Dat. 03.06. 1783 og afqvitt. i dag.

 

Anno 20.01.1797 – Peder Pedersens obl. til Hr. Hans Holst for 150 rd. mod 1’ste prior i ½ hud i grd. Røra. (dat. 13.04.1795)

 

Anno 01.09.1797 – Jon Tommesens obl. til Peder Røra for 92 rd. mod 1’ste prior udj debitors hus i Brevig. (dat. 17.08.1797)