| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Ramberg Gnr.34

 

Gården ligger på østsiden av Ormefjorden. 

 

Landskyld 1 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Ramberg

 

 

De tidlige manntallene på Ramberg:

 

Ramberg, eller Rafnaberg på gammelnorsk, betyr ravnberget. I skattemanntall fra 1592-3 nevnes Rafneberg som en ødegård.

 

Blant husmenn i Eidanger finner vi i 1619-20 nevnt en Peder Raffnberg.

 

I jordboken av 1624 nevnes Rasmus (Gjordsen) Lerstang som eier av 1 hud i Raffnbergh. Dette stod som odelsgods. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Raffneberg som Rasmus Lerstang bruger,
schylder 1 hudt,
som forne Rasmus med bøxell følger.
Er en lide(n) øde pladtz som bruges vnder 
Leerstang. Er lagt for, penge - 5 mk.
Rasmus Lerstang bygger

 

Rasmus brukte gården Ramberg til sin død ca 1655. Han nevnes i skattemanntallet i 1655 som eier og bruker.

 

Han ble etterfulgt av sin sønn Isak som samtidig brukte Lerstang og Bjønnes. Isak nevnes av landkommisjonen i 1661 som bruker av Ramberg, men eieren var hans mor Åse Lerstang.

 

Fogden nevner i 1665 Isach, 32 år på Ramberg. Presten nevnte samme året Isaach Rasmussen, 40 aar gammel. I manntallet av 1672 stod fortsatt Isach som eier og bruker av Ramberg og betalte dette året 2 rdr. i skatt. Isach nevnes nå i skattemanntallene fremover, men i 1692 var det sønnen Rasmus som stod som eier og bruker av Ramberg. Gården nevnes i 1692 som en postgård. 

 

Under sjølegden av 1706 nevnes Rasmus Isaksen som oppsitter på Ramberg. Husmann på plassen Ørvik var Hendrich Andersen 56 aar og gift med sønnen Johan. Rasmus Isaksen døde i 1713 men bodde da på Lerstang. Han drev trolig gården fra Lerstang.  

 

I ekstraskatten av 1711 står notert at ”Ravenberg er øde for folch”.

 

I matrikkulen av 1723 tilhørte ½ hud i gården Søren Lerstang, 3 skinn (1/4 hud) tilhørte Anders Halvorsen og 3 skinn tilhørte umyndige. Det var denne Anders Halvorsen som nå var bruker av gården.

 

 

Eiermessig var gården nær knyttet til Lerstang.

 

Både Rasmus Gjordsen Lerstang f. ca 1585, Isak Rasmussen Lerstang f. ca 1640 og Rasmus Isaksen Lerstang f. ca 1656 har brukt gården Ramberg. De har nok brukt gården mens de var bosatt på Lerstang.

 

Se Lerstang

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1714 til 1742

 

Bodil Rasmusdatter f. ca 1688 var datter av Rasmus Isaksen Lerstang. Hun giftet seg i 1714 med Anders Halvorsen f. ca 1681 fra Røra. De bosatt seg på Ramberg der de også eide 3 skinn. De døde begge på Ramberg i 1742.

 

Barn:

Inger Andersdatter f. 1720 d. 1794

NN Andersen f. 1723 d. 1723

Halvor Andersen f. 1724 d. 1741

Hans Andersen f. 1727 d. 1728

Ellen Andersdatter f. 1729 d. 1729

Rasmus Andersen f. 1731

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1755 til 1762 (Ingeborg til 1785)

 

Søren Rasmussen f. ca 1690 var sønn av Rasmus Isaksen Lerstang. Han var bosatt på Ramberg i 1762 og døde der samme året. Hans 2. kone Ingeborg Torstensdatter f. 1705 døde på Ramberg i 1785.

 

Se Lerstang

 

 

Bosatt her fra ca 1760 til ca 1777

 

Peder Pedersen f. ca 1745 nevnes som tjenestegutt på Ramberg i 1762. Han ble konfirmert bosatt på Ramberg i 1767. Han fikk et uekte barn bosatt på gården i 1768 med ei som også bodde på Ramberg, Gunhild Hansdatter f. omkring 1750. Det var trolig Peder som giftet seg i 1777 med Margrethe Larsdatter f. 1751 fra Røra. Hun var trolig også i tjeneste på Ramberg i 1762. Han kom nå til Røra der han bosatte seg og etter hvert ble selveier. Han benevnes som nordlending.

 

Se Røra

 

 

Fam.2

 

Bosatt fra 1770 til 1782

 

Lars Christensen f. 1748 var sønn av Christen Andersen Lerstang. Lars giftet seg i Bamble i 1779 med Anne Gundersdatter f. 1753 fra Rugtvedt i Bamble. Lars hadde i 1770 kjøpt en hud i gården Ramberg og de bosatte seg der. Lars døde på Ramberg i 1782 og enken giftet seg på nytt i 1783 med sitt søskenbarn Rasmus Isaksen Lerstang. De ble bosatt på Berg.

 

Lars Christensen og Anne Gundersdatter sine barn:

 

Karen Larsdatter f. 1780 d. 1797

Christen Larsen f. 1781 d. 1781

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt fra 1797 til 1802

 

Anders Nilsen f. 1767 var født på Løberg i Gjerpen, men hans foreldre bodde lenge på Hovholt. Anders giftet seg i 1797 med Amborg Ingebretsdatter f. 1759 fra Nedre Lunde. De bosatte seg på Ramberg. Amborg døde der i 1802.

 

Anders Nilsen og Amborg Ingebretsdatter sine barn:

 

Nils Andersen f. 1798

Anne Marie Andersdatter f. 1801 d. 1802

 

Familieark

 

 

Bosatt fra 1803 til 1806

 

Jacob Isachsen f. 1774 og hans kone Larine Iversdatter f. 1778 nevnes på Ramberg. De døpte barn bosatt der fra 1803 til 1806. De bodde ellers på Nordre Lunde.

 

Se Nordre Lunde

 

 

Fam.4

 

Bosatt fra 1808 til ca 1812

 

Isak Torstensen f. 1779 fra Rugtvedt i Bamble giftet seg 1. gang i Anne Marie Rasmusdatter f. 1785 fra Berg i Eidanger. De var eiere og brukere på Eik i Bamble, men fra 1808 til ca 1812 var de bosatt på Ramberg i Eidanger. De flyttet så tilbake til Eik der Anne Marie døde i 1825. Isak giftet seg så for 2. gang med Ingeborg Laurine Sørensdatter f. 1804 fra Hvalen i Eidanger og bodde videre på Eik i Bamble.

 

Isak Torstensen og Anne Marie Rasmusdatter sine barn:

 

Karen Kirstine Isaksdatter f. 1806

Åvet Isaksdatter f. 1807 f. 1866

Torsten Isaksen f. 1808 d. 1808

Anne Margrethe Isaksdatter f. 1813

Anne Rosine Isaksdatter f. 1819 d. 1894

Lars Isaksen f. 1820

 

Familieark