| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RAMBERG |


 

Fakta om gården

 

Ramberg Gnr.34

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Ramberg
Skylder 1 hud, En Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Anders Halvorsøn gl. 49 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Boel Rasmusdatter gl. 36 aar, har en Søn Halvor Andersøn gl. 1 aar og 1 datter Inger Andersdatter gl. 5 aar, 1 Tienistepige Gunild Rasmusdatter gl. 24 aar tiener for aarsløn.
Til gaarden er lidt Skov til Huushielp, brendeved og gierdefang.

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Ramberg - Brukes av: 
- Anders Halvorsen 44 aar som har 1 sønn, Halvor Andersen 2 aar

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Ramberg - Nr.13
Bruger: 
Anders Halvorsen 60 aar
Unge mandskaber:
Halvor Andersen 15 aar, merket død
Rasmus Andersen 8 aar

 

 

 

 

Matrikulen 1747:

 

Ramberg

Eiere: Søfren Lerstang og søsterbørn

Oppsittere: Anders

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Ramberg

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Søren Ramberg og kone

Barn 12 aar: Abraham Sørensen

Drenger over 12 aar: Per Persen

Piiger over 12 aar: Mari Olsdatter, Margrethe Larsdatter, Kisti Persdatter

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

 

Ramberg

Eiere: Oppsitteren

Oppsittere: Lars

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Ramberg

Ramberg

Ingen opsidder

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Ravenberg

745

Anders

Nilsen

Husbonde

34

1ste ægteskab

Gaardbruger

Ravenberg

746

Ambor

Engebrethsdtr

Hans kone

42

1ste ægteskab

 

Ravenberg

747

Nils

Andersen

Deres søn

2

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:

Ramberg

Anders Nilsen 1 hud

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

Anno 08.07.1674 – Paa Thueden Steffnestue i Eidanger – Mons. Sti Tøsbergis fuldmechtig Christen Karlsen baade efter Hans Høj Exxellenscis Stefning och ellers opsettelse till nerverende tid i retten fordrett Isach Rauffnbergh och hannem tiltalt, for hand domdristig uden laug och minde nest affuigte wintter schall vere indholden udj hans gaards schauff och eigendeler Bierkesvold och der hoffet och hogget lade sampt udmerchet en andel eeglast hannom til stoer skade formente honnem derudj største uret af haffue giort och derfor tilbørlige at lide efter laugen, mend videre… (en større sak)

Anno 29.03.1743 – Skiftebref som er begyndt 6’de aug. og sluy. 29’de efter Anders Rafnberg og hudtrue, hvorudj 3 skind med bøxelsrett virderet for 25 rd. er udlagt til Rasmus Andersen 2 kind og til Inger Andersdatter 1 skind.

Anno 12.11.1750 – Christopher Stulens skiøde paa 6 huder i Ramberg for 98 rd. til Hans Jensen Qvist. (dat. 24.10.1750)

Anno 26.07.1751 – Hans Jensen Qvistes skøde til Søren Leerstang 6 skind i Rafnberg.

Anno 05.09.1757 – Søren Rasmussen Lerstangs skiøde til Abraham Sørensen paa grd. Ramberg som er 11 skind med bøxel og herlighed for 263 rd. (dat. dags dato)

Anno 02.09.1763 – Søren Rasmussens arviungers skiøde til Abraham Sørensen paa 1 hud i Ramberg for 431 rd. (dat. 02.09.1763)

Anno 17.05.1770 – En obl. dat. 28. mars 1770 udstæd af Lars Christensen Ramberg til Sr. Peder Smith for capital 350 rd. imod aarl. lovlig renter og pant i 1 hud i grd. Ramberg.

Anno 17.05.1770 – Et skiøde dat. 28. mars 1770 udstæd til Abraham Sørensen Ramberg til Lars Christensen for 1 hud jordgods i grd. Ramberg imod 900 rd. betaling.

Anno 21.05.1773 – Aflyst Lars Christensen Ramberg den 28’de marts 1770 udstædede obl. til Peder Smith for cap. 350 rd., som med sine renter er betalt efter paategnede qvittering af 31. des. 1772.

Anno 06.09.1776 – Lars Nielsens skiøde til Lars Christensen Ramberg paa 1 huud 3 skind i gaarden Røra røe imod betalt 275 rd. (dat. 25.08.1776)