| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

10. Rønningen

 

Det ble nevnt en plass som het Rønningen u/Prestegården i 1706, men det hadde nok ikke noe å gjøre med denne plassen.

Denne Rønningen ble nok ryddet på slutten av 1700 tallet, muligens av den under nevnte Erik Tomasen.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1798 til 1832 (Else til 1849)

 

Erik Tomasen f. 1772 var sønn av Tomas Christensen Stusrød. Erik giftet seg i Gjerpen i 1798 med Else Kirstine Jacobsdatter f. 1770. Hun var datter av Jacob Jansen Søndre Grinieie i Gjerpen. De bosetter seg på Rønningen u/Prestegården og det kan ha vært de som ryddet plassen? Sønnen Tomas overtok plassen.

 

Barn:

Marte Maria Eriksdatter f. 1799 d. 1884

Anne Kirstine Eriksdatter f. 1800

Maren Eriksdatter f. 1802 d. 1883

Jacob Eriksen f. 1804 d. 1805

Tomas Eriksen f. 1805

Kirsten Eriksdatter f. 1807

Maren Eriksdatter f. 1807 d. 1807

Christen Eriksen f. 1811

Kirsten Eriksdatter f. 1813

 

Familieark