| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

Fakta om gården

 

Prestegården Gnr.43

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Sjøinnrullering i Vestfold og Telemark 1706-1707

 

 

Område

Gard

Førenamn

Etternamn

Stilling

Alder

Merknad

Edanger Sogn

Edanger Præstegaard

Halfvor

Nielsen

Sogne Præst

Edanger Sogn

Edanger Præstegaard

Bertel

Hendrichsen

Tienestedreng

20

fød i Laur wigen, ung Karl, ej enroulleret

Edanger Sogn

Edanger Præstegaard

Salve

Andersen

Tienestedreng

20

fød paa Aasebacken ved Porsgrund, ung Karl, ej enroulleret

Edanger Sogn

Elven Huusmands Pladz under Edanger Præstegaard

Johanes

Andersen

Huusmand

30

ej enroulleret, gifft, haver ingen Sønner

Edanger Sogn

Ovald Huusmandspladz under Edanger Præstegaard

Bendt

Larsen

Huusmand

42

enroulleret, gifft

Edanger Sogn

Ovald Huusmandspladz under Edanger Præstegaard

Lars

Bentsen

Søn

25

Edanger Sogn

Ovald Huusmandspladz under Edanger Præstegaard

Just

Bentsen

Søn

12

Edanger Sogn

Ovald Huusmandspladz under Edanger Præstegaard

Jørgen

Bentsen

Søn

10

Edanger Sogn

Waadklef Huusmandsplatz under Edanger Præstegaard

Jens

Christensen

Huusqvindens Søn

30

ung Karl, Wanfør

Edanger Sogn

Rødningen Huusmandz Platz under Edanger Præstegaard

Jens

Solversen

Huusmand

50

gifft, haver ingen Sønner

Edanger Sogn

Studsrøed Huusmands Platz under Edanger Præstegaard

Ole

Erichsen

Huusmand

60

gifft

Edanger Sogn

Studsrøed Huusmands Platz under Edanger Præstegaard

Ole

Olsen

Søn

16

ung Karl, ej enroulleret

Edanger Sogn

Studsrøed Huusmands Platz under Edanger Præstegaard

Erich

Olsen

Søn

13

Edanger Sogn

Edanger Præstegaard

Niels

Halvorsen

Sogne Præstens Søn

18

Permitteret at Reise uden lands, ung Karl, ej enroulleret

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Prestegaarden
Under Eidangers Præstegaard er beliggende 4de Huusmandspladse udengierds.
Nafnlig 1te. kaldet:

Studsrøe (Stusrød)
Bruges af Adrian Jensøn gl. 56 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Kirsten Andersdatter gl. 57 aar, har ingen børn, en tieniste pige Karen Larsdatter gl. 28 aar, tiener for aarsløn, paa pladsen kand fødes 1 koe, 1 qvie.

2de kaldet

Kaasen (Kåsa)
Bruges af Jens Solvessøn gl. 80 aar, gift med Anne Olsdatter gl. 53 aar, har en Søn Thor Jensøn gl. 4 ½ aar og en datter Karen Jensdatter gl. 3 ½ aar, ingen Huusfolch eller tienistefolch. Paa pladsen kand fødes 1 Koe, 4 Sover.

3die kaldet
Smecherøe (Smekkerød)
Bruges af for bemelte Stoe Sørensøn under Tvetten Søndre og der findes anført. Til denne plads er en liden Becheflomqværn, ogsaa git som udøgtig, og kand fødes 1 koe, 5 Sover.

4de Kaldet
Vaadeklef (Våteklev)
Bruges af Erland Pedersøn gl. 36 aar, har tient under Sverig, er frisk, gift med Rebene Prittersdatter gl. 40 aar, haver en Søn Christen Hansøn gl. 6 aar, en datter Pernille Hansdatter gl. 13 aar, tiener hos Olle Sørensøn, tiende for half løn, noch en datter hieme, Mallene Erlandsdatter gl. 2 ½ aar.
Kand fødes paa Pladsen, 2 kiør. Til bemelte pladsen er ingen Skov uden til brændved og gierdefang.

Aarholt (Årholt)
Noch en Huusmandsplads udengierds til …… Eidanger Præstegaard,
Bruges af Bent Larsøn gl. 70 aar er iche frisk, gift med Sophie Jansdatter gl. 72 aar, har ligget ved Sengen udj 16 aar, har en Søn, Jørgen Bentsøn gl. 28 aar, har tient for Matros, er gift med Anne Catarina Andersdatter gl. 26 aar, har ingen børn. En Stifdatter Johanne Jostdatter gl. 34 aar, er hieme hos Forældrene.
Ingen Tienistefolch eller Huusfolch, Er forundt dene ud af Æreværdige Hr. Friderich Mejer til at føde en koe paa for uden nogen afgift deraf.

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

 

Gaardsnavn: Ejdanger Præstegaard

Eier: Beneficert gods

Mand og husru: Præsten He. Jørgen Herman Monrad og kone

Drenger over 12 aar: Knud Persen, Per Tolvsen

Piiger over 12 aar: Mette Alsing, Maren Jensdatter, Anne Margrethe Prosdatter,

Marthe Davidsdatter, Mari Larsdatter

Andre husboende: Capellannen Hr. Marcus Monrad

 

Husmenn og Inderster under Præstegaarden:

 

Plassens navn: Ødevald

Huusmend/inderster: Jørgen Ødevald og kone, Datter Sophie

Uformuende:

uformuende Lars Andersen paa Ødevald, en gammel blind mand,

uformuende Justine Jørgensdatter Ødevald, eet barn paa 12 aar, kand ej fortjene sit brød.

 

Plassens navn: Aasen

Huusmend/inderser: Even Aasen og kone

Uformuende:

Andre husboende: uformuende Ole og Hans Evensønner Aasen, 2de fattig mands barn,

 

Plassens navn: Vaateklev

Huusmend/inderster: Christen Vaateklev og kone

Uformuende:

uformuende Kisti Christensdatter Vaateklev, eet fattigt barn

uformuende Pernille Vaateklev een vandfør Piige

 

Plassens navn: Ulverød

Huusmend/inderster: Jacob Ulverød og kone,

Andre husboende: Inderster Elev Hansen og Jacob Andersen paa Ulverød

 

Plassens navn: Smekkerød

Huusmand: Ole Smekkerød og kone, søn Erich

 

Plassens navn: Kaasen

Huusmend/inderser: Niels Kaasen og kone,

Joen Kaasen og kone, datter Anne

Uformuende:

uformuende Mari Hansdatter Kaasen, een syg og fattig

 

Plassens navn: Studsrød

Huusmand: Christen Studsrød og kone, datter Kari

Andre husboende: Inderster Ole Sørensen og kone paa Studsrød

Uformuende:

uformuende Eli Christensdatter paa Studsrød, eet fatigt barn

 

Plassens navn: Døvig

Uformuende:

uformuende Simen Svendsen Døvig med kone og Datter Margrethe, gamle, fattige og syge

 

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Præstegaarden

Præstegaarden

M. Præsten Hr. Mechlenborg

1

1 huusjomfru

6

Eidanger

Præstegaarden

Ødevaald

Gunner

1

2

Moder

Eidanger

Præstegaarden

Aasen

Even

1

2

Eidanger

Præstegaarden

Terpe

Enken Eli

2 døtre

Eidanger

Præstegaarden

Wandeklev

Christen

Søster og 2 barn

Eidanger

Præstegaarden

Ulverød

Jakob

1

4

Eidanger

Præstegaarden

Smecherød

Hans

1

1

1

Eidanger

Præstegaarden

Kaasa

Niels

1

4

Eidanger

Præstegaarden

Præste Sætter

Rasmus

1

2

Eidanger

Præstegaarden

Thomases Plads

Thomas

1

3

Eidanger

Præstegaarden

Studserød

Søren

1

5

2 gamle

 

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Ejdanger præstegaard

1

Jonas

 

Rein

Husbonde

42

2det ægteskab

Sognepræst

Ejdanger præstegaard

2

Anne

Frederiche

Bergersen

Hans kone

22

1ste ægteskab

 

Ejdanger præstegaard

3

Anne

Cathrine

Rein

Deres datter

1

 

 

Ejdanger præstegaard

4

Maren

Cathrine

Lerche

Hans søsterdatter

6

 

 

Ejdanger præstegaard

5

Maren

Cathr.

Haslund

Husholderske

20

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

6

Peder

 

Jørgensen

Tjenestedrenge

32

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

7

Aslach

 

Ingebrethsen

Tjenestedrenge

21

 

 

Ejdanger præstegaard

8

Nils

 

Engebrethsen

Tjenestedrenge

18

 

 

Ejdanger præstegaard

9

Berthe

Marie

Pedersdtr

Amme

28

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

10

Ellen

 

Erichsdtr

Tjenestepiger

28

 

 

Ejdanger præstegaard

11

Marthe

 

 

Tjenestepiger

21

 

 

Ejdanger præstegaard

12

Anne

 

Rasmusdtr

Tjenestepiger

17

 

 

Ejdanger præstegaard

13

Margrethe

 

Olsdtr

Lægdslem

76

Enke efter 1ste ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

14

Ole

 

Jacobsen

Mand

30

Begge i 1ste ægtesk.

Husmand med jord

Ejdanger præstegaard

15

Margrethe

 

Christisnsdtr

Hans kone

35

Begge i 1ste ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

16

Anne

 

Gulbrandsdtr

Tjenestepige

16

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

18

Karen

 

Halvorsdtr

Hans kone

29

Begge i 1ste ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

19

Halvor

 

Olsen

Deres børn

2

 

 

Ejdanger præstegaard

20

Aaste

Helene

Olsdtr

Deres børn

4

 

 

Ejdanger præstegaard

21

Anne

Malene

Olsdtr

Deres børn

1

 

 

Ejdanger præstegaard

22

Gunner

 

Olsen

Hans fader

71

Begge i 1ste ægteskab

Inderste

Ejdanger præstegaard

23

Malene

 

Jørgensdtr

Hans moder

69

Begge i 1ste ægteskab

 

Ejdanger præstegaard

24

Marthe

 

Gunnersdtr

Tjenestepige

25

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

25

Hans

 

Sørensen

Mand

25

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord og soldat

Ejdanger præstegaard

26

Anne

Margrethe

Jacobtr

Hans kone

23

Begge i 1ste ægteskab

 

Ejdanger præstegaard

27

Marthe

 

Hansdtr

Hans moder

60

Enke efter 1ste ægteskab

 

Ejdanger præstegaard

28

Berthe

 

Sørensdtr

Hans søster

20

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

29

Jacob

 

Nilsen

Mand

28

1ste ægtesk.

Husmand med jord

Ejdanger præstegaard

30

Eli

 

Christensdtr

Kone

52

2det ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

31

Gunnild

 

Rasmusdtr

Hendes datter

29

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

32

Erich

 

Thomassen

Mand

29

Begge i 1ste ægtesk.

Husmand med jord og soldat

Ejdanger præstegaard

33

Else

 

Jacobsdtr

Kone

32

Begge i 1ste ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

34

Marthe

 

Erichsdtr

Deres børn

2

 

 

Ejdanger præstegaard

35

Anne

 

Erichsdtr

Deres børn

1

 

 

Ejdanger præstegaard

36

Thomas

 

Christensen

Mand

72

Begge i 1ste ægteskab

Inderste og har understøttelse af lægd

Ejdanger præstegaard

37

Anne

 

Erichsdtr

Kone

72

Begge i 1ste ægteskab

 

Ejdanger præstegaard

38

Nils

 

Amundsen

Mand

40

Begge i 1ste ægtesk.

Husmand med jord

Ejdanger præstegaard

39

Kisti

 

Sørensdtr

Kone

38

Begge i 1ste ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

40

Amund

 

Nilsen

Deres børn

5

 

 

Ejdanger præstegaard

41

Kirsten

Maria

Nilsdtr

Deres børn

7

 

 

Ejdanger præstegaard

42

Kari

 

Nilsdtr

Deres børn

2

 

 

Ejdanger præstegaard

43

Abraham

 

Olsen

Tjenestekarl

33

Ugift

 

Ejdanger præstegaard

45

Hans

 

Hansen

Mand

57

Begge i 1ste ægtesk.

Husmand med jord

Ejdanger præstegaard

46

Inger

 

Olsdtr

Kone

48

Begge i 1ste ægtesk.

 

Ejdanger præstegaard

47

Ole

 

Hansen

Deres børn

21

Ugift

Enroulleret matros

Ejdanger præstegaard

48

Hans

 

Hansen

Deres børn

12

 

 

Ejdanger præstegaard

49

Ingeborg

 

Hansdtr

Deres børn

6

 

 

Ejdanger præstegaard

50

Lars

 

Rasmussen

Mand

39

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

Ejdanger præstegaard

51

Maria

 

Amundsdtr

Kone

36

Begge i 1ste ægteskab

 

Ejdanger præstegaard

52

Rasmus

 

Larsen

Deres børn

12

 

 

Ejdanger præstegaard

53

Amund

 

Larsen

Deres børn

10

 

 

Ejdanger præstegaard

54

Lars

 

Larsen

Deres børn

8

 

 

Ejdanger præstegaard

55

Gullich

 

Larsen

Deres børn

2

 

 

Ejdanger præstegaard

56

Marthe

 

Larsdtr

Deres børn

4

 

 

Ejdanger præstegaard

57

Kari

 

Amundsdtr

Hendes søster

36

Ugift

Logerende

Ejdanger præstegaard

17

Ole

 

Gundersen

Mand

26

Begge i 1ste ægtesk.

Husmand med jord

Ejdanger præstegaard

44

Anne

 

Amundsdtr

Tjenestepige

29