| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

 

Jørgen Herman Monrad f. 1714 sin familie

 

 

 

Jørgen Herman Monrad, f. 15.10.1714 i Gjerpen,[1] døpt 19.10.1714 i Gjerpen kirke,[2] d. 1763 i Eidanger,[3],[4] d. 23.09.1763 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av David Jørgensen Monrad og Barbara Leopoldus.

 

Fredagen d 19 Oct 1714: Præsten D. M x) Søn Jørgen=Herman. - Fød den 15 oct. -  x) Presten David Monrad.  J.Hv.

Test: CancelliRaad Lindberg. Borgmester Wejer. Eric Grønvol. Præstens Kieriste. Margrete Blehr.

 

Hans far var prost i Gjerpen.

 

Monrad ble sogneprest i Eidanger fra 1751 til 1763 etter en tid å ha vært kapellan i Eidanger.

 

Monrad til embetseksamen i 1734. Hadde før han kom til Eidanger i 1746 vært kapellan på Gran i Hadeland fra 1739.

 

På hans tid var Øvald klokkergård. Han fikk også Prestegården i Eidanger skyldsatt, noe den ikke hadde vært før. Sammen med Øvald ble skylden satt til 4 huder.

 

Eidanger 1762:

Gaardsnavn: Ejdanger Præstegaard

Eier: Beneficert gods

Mand og husru: Præsten He. Jørgen Herman Monrad og kone

Drenger over 12 aar: Knud Persen, Per Tolvsen

Piiger over 12 aar: Mette Alsing, Maren Jensdatter, Anne Margrethe Prosdatter,

Marthe Davidsdatter, Mari Larsdatter

Andre husboende: Capellannen Hr. Marcus Monrad

 

Gravlagt som "Sognepresten for Eidanger Menighet Jørgen Herman Monrad 49 aar".

 

 

Gift 12.01.1752 i Bragernes,[6] med Katrine Stranger, f. 1728 i Bragernes,[7] (datter av Lars Jørgensen Stranger og Cathrine Jacobsdatter), døpt 14.09.1728 i Bragernes,[8] d. 1763 i Eidanger,[9] gravlagt 11.08.1763 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Katrine:

Hennes far var kjøpmann i Bragernes.

 

Gravlagt som "Sogneprestens Hr. Jørgen Herm. Monrads kone Catharina Stranger 34 aar 11 maaneder".

 

 

 

I.    Barbara Jørgensdatter Monrad, f. 1753 i Eidanger,[11] døpt 24.01.1753 i Eidanger kirke,[12] d. 1759 i Eidanger,[13] gravlagt 16.05.1759 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       He. J. H. Monrads barn navnl. Barbara                                                   

       Faddere: baaren af Tolder Langes kone, Jomfru Kisten Stranger, mandfaddere: He. J. Fr. Monrad, Halvardus Borse, Giert Lange.

      

       Gravlagt som "He. J. H. Monrads datter Barbara 6 aar 4 maaneder".

 

 

 

II.   Cathrine Jørgensdatter Monrad, f. 1754 i Eidanger,[15] døpt 19.07.1754 i Eidanger kirke.[16]

      

       J. H. Monrads barn navnl. Cathrine                                            

       Faddere: baaren af Madame Stranger fra Bragnæs, Madame Borshe, mandfaddere: Tolder Lange, Stud. Marius Ditlev Monrad, Herman Lange, Ludv. Sukkas.

 

 

 

III. Dorthe Jørgensdatter Monrad, f. 1755 i Eidanger,[17] døpt 28.08.1755 i Eidanger kirke.[18]

      

       He. J. H. Monrads barn navnl. Dorthe                                        

       Faddere: baaren af Madame Monrad paa Gierpen, Jomfrue Lisbeth Sophie Stranger, mandfaddere: Cancellier. Løvenschiold Senior, Cancellier. Snell, Cameraad Deichmand.

 

 

 

IV. Abigael Jørgensdatter Monrad, f. 1757 i Eidanger,[19] døpt 09.11.1757 i Eidanger kirke.[20]

      

       He. J. H. Monrads barn navnl. Abigael                                       

       Faddere: baaren af Mad. Borshe, Jomfr. Anne Carine Stranger, mandfaddere: Cancell.R. Deichman, Capt. Rask, Controleur Biener.

 

 

 

V.   Elisabeth Jørgensdatter Monrad, f. 1758 i Eidanger,[21] døpt 03.11.1758 i Eidanger kirke.[22]

      

       He. J. H. Monrads barn navnl. Elisabeth                                    

       Faddere: baaren af Prestinde Coch, Jomf. Anne Barbara Lange, mandfaddere: Mers. Niels Aal, Søren Nielsen, Herman Lange.

 

 

 

VI. David Jørgensen Monrad, f. 1759 i Eidanger,[23] døpt 24.10.1759 i Eidanger kirke,[24] d. 1761 i Eidanger,[25] gravlagt 13.08.1761 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       J. H. Monrads barn navnl. David                                                

       Faddere: baaren af Captain Raskes frue, Jomfrue Eleonora Rask, mandfaddere: Oberste L. Senested fra Rommeriget, Cancellie Raad Løvenskiold fra Fossum, Jungkr. Herman Løvenskiold.

      

       Gravlagt som "He. J. H. Monrads barn David 1 aar 10 maaneder".

 

 

 

VII. David Jørgensen Monrad, f. 1761 i Eidanger.[27]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. mars 1761 finnes blant introduserte kvinner "Mad. Monrad" etter å ha fått et barn.

      

       Dette kan være han? Barnet som ble født før dette barnet og døde het jo David.

      

       Borgerbrev i Skien:

       David Monrad. Hans attest om navigasjonseksamen var fratatt ham under fiendtlig oppbringelse. Skippersertifikat av 12/6 1811.

       B. som skipper 26/8 1811.

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  J: L. Qvisling, Gjerpens Prestegjelds og Presters historie  (1904), side 152.

[4]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Bragernes, Mini nr. I 4 (1734-1759) ,  skannet av digitalarkivet, side 37.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Bragernes, Mini nr. I 3 (1706-1734), skannet av digitalarkivet, side 307.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[25]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[27]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.