| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

Øveråsen Gnr. 6

 

Øveråsen ligger vest for Lundevannet i Bjørkedalen.

 

Landskyld 1 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Øveråsen

 

 

De tidlige manntallene på Øveråsen:

 

I 1611 er Michel Øveråsen oppført blant ødegårdsmenn i Eidanger. Han nevnes også i 1619-20. Ødegården Øveråsen hadde en skyld på 1 hud og tilhørte Eidanger prestebolig.

 

I 1640 finner vi Reer Øveråsen i skattemanntallet. I kopskattemanntallet i 1645 står han oppført med kvinne og en datter. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Øffreaassen som Reir bruger,
schylder 1 hudt,
med bøxellen følger till Edangers presteboel.
Er en fatige mand och en ringe pladtz.
Er lagt i schat for, penge 6 mk.
Edangers presteboel bygger

 

I 1650 står Reer oppført som en fattig mann og gården karakteriseres som ”ringe”.

 

I 1666 oppfører landkommisjonen Engebret Reersøn som bruker på Øveråsen. Faren var i live for i fogdens manntall av 1664 står faren som oppsitter sammen med Engebret. Reer står der som 50 år og Engebret som 27.

 

I sogneprestens manntall av 1661 står Engebret som 38 år og som den eneste brukeren på Øveråsen.

 

Reer nevnes igjen som den eneste brukeren i starten av 1670 årene, men siden nevnes Engebret til nærmere 1700. Da har Amund Andersen tatt over gården.

 

 

 

Fam.1

 

Ingebret Reiersen f. omkring 1630 var på Øveråsen i 1661 og nevnes der til nærmere 1700.

 

Barn:

Ragnild Ingebretsdatter f. ca 1672 d. 1738

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Nevnes her fra ca 1700 til 1738

 

Anund Andersen f. ca 1668 fra Vestre Borge i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1694 med Ragnild Ingebretsdatter f. ca 1672. Hun var nok datter av Ingebret Reiersen Øveråsen. Han nevnes som bruker på Øveråsen fra ca 1700. Anund hadde før dette vært bruker på Søli Øvre i Gjerpen. De døde begge på Øveråsen i 1738.

 

Barn:

Amund Anundsen f. 1695

Ole Anundsen f. 1698 d. 1699

Hans Anundsen f. ca 1698 d. 1776

Anders Anundsen f. 1700 d. 1700

Ingebret Anundsen f. ca 1703 d. 1770

Berthe Anundsdatter f. ca 1709 d. 1774

 

Familieark

 

 

Nevnes her i 1729

 

Sønnen Ingebret Anundsen bodde en liten tid på Øveråsen. Han døpte barn der i 1729 men flyttet så til Rød i Eidanger.

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1729 til 1738

 

Datteren til Anund Andersen, Berthe Anundsdatter f. ca 1709 giftet seg 1. gang i 1726 med Halvor Gundersen f. 1703 fra Svinholt i Gjerpen. De døpte et barn bosatt på Svinholt i Gjerpen i 1728 men fra 1729 døpte de barn bosatt på Øveråsen. De døpte barn der frem til 1736. Fra 1738 døpte de barn bosatt på Rønningen u/Søli Nedre i Gjerpen. Halvor døde der i 1742 og Berthe giftet seg igjen i Gjerpen i 1746 med Gunder Hansen f. ca 1684. Han var enkemann etter Eli Abrahamsdatter f. ca 1687. De hadde bodd på Holtet i Eidanger. Berthe bodde videre i Gjerpen. Gunder døde på Osebakken i Gjerpen i 1767 og Berthe døde der i 1774.

 

Berthe Anundsdatters barn med Halvor Gundersen:

Ellen Halvorsdatter f. 1728 d. 1768

Gunder Halvorsen f. 1729 d. 1729

Anne Halvorsdatter f. 1730

Ole Halvorsen f. 1733

Magnhild Halvorsdatter f. 1736

Marthe Halvorsdatter f. 1738

Anon Halvorsen f. 1740

Gunder Halvorsen f. 1741

 

Berthe Anundsdatters barn med Gunder Hansen:

Halvor Gundersen f. 1747 d. 1759

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1740 til 1776

 

En annen sønn av Anund Andersen, Hans Anundsen f. ca 1698 giftet seg i 1729 med Ingeborg Hansdatter f. ca 1710. Hun kom fra Nordre Rød. De døpte barn på Rød frem til 1738 men fra 1743 døpte de barn på Øveråsen. Hans hadde fått bygselen på Øveråsen i 1740. De døde begge på Øveråsen i 1776.

 

Barn:

Hans Hansen f. 1730 d. 1730

Karen Hansdatter f. 1731 d. 1795

Else Hansdatter f. 1733 d. 1799

Cathrine Hansdatter f. 1736 d. 1789

Nils Hansen f. 1737 d. 1737

Anund Hansen f. 1738 d. 1776

Hans Hansen f. 1743 d. 1801

Ragnild Hansdatter f. 1747 d. 1747

Ragnild Hansdatter f. 1749

Helvig Hansdatter f. 1751

 

Famlieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her i 1745

 

Gulbrand Larsen født omkring 1705 og hans kone Kirstine var reisende og bosatt på Øveråsen da de døpte et barn i Eidanger i 1745.

 

Barn:

Boldevin Guldbrandsen f. 1745

 

Familieark 

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1764 til ca 1782

 

Anund Hansen f. 1738, sønn av Hans Anundsen, giftet seg i 1764 med Berthe Iversdatter f. 1732 fra Solli. De bosetter seg på Øveråsen. Anund oppføres som oppsitter der i 1774. Han døde på Øveråsen i 1776. Berthe giftet seg på nytt i 1782 med enkemann på Ramsåsen i Gjerpen Torger Sivertsen f. ca 1727. Hun ble da bosatt på Ramsåsen i Gjerpen og døde der i 1789.

 

Barn:

Kirsten Anundsdatter f. 1765 d. 1765

Gunhild Anundsdatter f. ca 1765

Amun Anundsen f. 1766 d. 1766

Hans Anundsen f. 1769

Iver Anundsen f. 1774 d. 1775

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1782 ril 1835

 

Lars Nilsen f. 1758 på Nordre Siljan giftet seg i 1780 med Anne Olsdatter f. 1755 fra Flogstad. De døpte et barn bosatt på Siljan i 1780 men fra 1782 var de bosatt på Øveråsen. De nevnes på Øveråsen i tellingen i 1801. Anne døde der i 1830 og Lars i 1835.

 

Barn:

Lars Larsen f. 1780 d. 1859

Nils Larsen f. 1782 d. 1782

Ole Larsen f. 1783 d. 1867

Anders Larsen f. 1785 d. 1810

Karen Larsdatter f. 1787 d. 1871

Elen Marie Larsdatter f. 1790 d. 1866

Inger Larsdatter f. 1792

Anne Larsdatter f. 1795 d. 1822

 

Familieark

 

 

 

 

Husmenn

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1809

 

Ole Larsen f. 1783, sønn av Lars Nilsen f. 1758, giftet seg i 1809 med Anne Olsdatter f. 1787 fra Søndre Grava. De døpte barn bosatt på Øveråsen der Ole var husmann.

 

Barn:

Kirsten Olsdatter f. 1809

Ole Olsen f. 1812

Lars Olsen f. 1815

Anne Marie Olsdatter f. 1818

Anders Olsen f. 1821

Maren Olsdatter f. 1825

 

Familieark