| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRVIK |      


 

 

Ørvik Gnr.75

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Manntall/Matrikler

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Ørewig
Skylder 3 Huuder, er postgaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af en Opsider Nafnlig Anders Olsøn gl. 56 aar, har tient for Marin Soldat, er frisk, gift med Maren Nielsdatter gl. 50 aar, haver 4 Sønner Nafnlig, Even Andersøn gl. 19 aar, Olle Andersøn gl. 17 aar, Hans Andersøn gl. 7 aar, Lars Andersøn gl. 4 aar, ingen af dem endnu tienet Kongen. Tvende døttre Marie Andersdatter gl. 14 aar, Else Andersdatter gl. 11 aar, alle hieme hos Forældrene. Til Gaarden kand findes lidt Skov af Furu og Gran, til smaa Bielcher og anden Smaalast.


 

Sjømilitære i Eidanger 1726

 

Ørvik 3 huder, postgaard

Brukes av: Anders Olsen 20 aar har 4 sønner, Even Andersen 20 aar er vandfør, Ole Andersen 18 aar, Hans Andersen 9 aar, Lars Andersen 6 aar

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740

 

Ørevik – postgaard Nr.1

Bruger: Joen Børgersen 32 aar, har ej tienet

Unge mandskaber: Hans Andersen 22 aar, Lars Andersen 20 aar, Jacob Joensen 18 uger

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Eier – Jacob Nielsen

Bruker - Joen

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Ørevig

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Børre Ørevig og kone

Barn 12 aar: Anne Joensdatter

Drenger over 12 aar: Hans Abrahamsen

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Eier – Nils Larsen Stærboe

Oppsitter – Børges Enke

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Øreviig

Øreviig

Ingen opsidder

Eidanger

Øreviig

Plads

Inderst Hans

1

1

1

Moder og søn

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Ørevig

665

Johannes

 

Jacobsen

Husbonde

61

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger og postbonde

Ørevig

666

Marie

 

Ellevsdtr

Hans kone

56

Begge 1ste ægteskab

 

Ørevig

667

Maren

 

Johannesdtr

Deres børn

16

Ugift

 

Ørevig

668

Anne

 

Johannesdtr

Deres børn

14

 

 

Ørevig

669

Anders

 

Nilsen

Tjenestefolk

18

 

 

Ørevig

670

Marthe

 

Halvorsdtr

Tjenestefolk

18

 

 

Ørevig

671

Jacob

 

Johannesen

Husbonde

26

1ste ægteskab

Gaardbruger

Ørevig

672

Karen

Kristine

Jacobsdtr

Hans kone

23

1ste ægteskab

 

Ørevig

673

Jacob

 

Jacobsen

Deres søn

2

 

 

Ørevig

674

Christen

 

Nilsen

Tjenestefolk

23

Ugift

 

Ørevig

675

Boel

 

Anundsdtr

Tjenestefolk

23

 

 

Ørevig

676

Halvor

 

Stenersen

Mand

31

Begge 1ste ægteskab

Inderste og gevorb. soldat

Ørevig

677

Anne

Cathrine

Gunnersdtr

Kone

34

Begge 1ste ægteskab

 

Ørevig

678

Anders

 

Halvorsen

Deres søn

5

 

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

 

Jacob Johannesen 1 hud 6 skind, Johannes Jacobsen 1 hus 2 ½ skin, Jacob Larsen (Tangen) 2 skind, Stoe Larsen (Plassen) 1 ½ skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 18.04.1720 – Anders Olsen lod lyse Christen Nielsen bøxel sedel paa 3 huder udj Ørsvig videre med jorbeholdenhed (dat. 17.04.1720)

 

Anno 27.07.1751 – Niels Larsens bøxel seddel til Børge Olsen paa 3 huder i Ørevig af 6. july sidst.

 

Anno 09.09.1773 – Et skiøde dat. 14. feb. 1772 udstød af Sr. Niels Larsen til sin søn Jacob Nielsen for Grd. Ørevig 3 huder med bøxel imod 1980 rd. betaling

 

Anno 06.09.1776 – Jacob Nielsens obligation til moderen Amborg Chrystie, Sal. Larsens for 933 rd. med 1.ste prior pant udj Grd. Ørevig 3 huder (dat. 10.07.1776)

 

Anno 08.05.1778 – Hr. Jacob Nielsens fæstebrev til Enken efter Børge Olsen, Else Andersdatter, paa et støkke engemark af Grd. Ørvig med videre (dat. 04.09.1776)

 

Anno 18.01.1787 – Afgivet Jacob Nielsens obl. til hans moder Mad. Nielsen stor 933 rd. dat. 10. juli. og thimhl. 16. sep. 1776 hvorfor pantsat med 1 prior 3 huder i Ørevig (dat. 30.12.1786)

 

Anno 18.01.1787 – Aflevert Jacob Nielsens panteobl. til Kammerraad Rougtvedt og Jochum Afgleuw dem 1’ste 9633 rd, den siste 16275 rd. hvorfor er pantsat Grd. i Brevig, løsøre, effecter, kiølhalingsplads, Sandøen 1 ½ hud, Ørevig, Schavraager, Soelvig, Part og Tidemands saver i Skien, en søebod i Skien, Eegebruget Laurvif, Br…. i Silleiord, søebod Vahler, Skibet Fide af Patientie, skibet Caroline, Brig skibet: de fire Brødre, halvdelen skibet Brevig samt bønde og pramme Dat 16. aug. 1785. Thingl. 19. jan. 1786 samt qvitt 9. oct. 1786 og 6. jan 1787.

 

Anno 18.01.1787 – Sørenskr. Norss skiøde til Johannes Jacobsen paa Grd. Ørevig ved Brevig, 3 huder med bøxel mos betalt 1500 rd. (dat. 26.10.1786)

 

Anno 18.01.1787 – Johannes Jacobsen Obl. til Hr. Jacob Cudrio stor 798 rd mod 1. prior i Grd. Ørevig 3 huder (dat. 02.10.1786)

 

Anno 22.03.1790 – Efter Maren Sal. Jacob Grubbes begier ble jordstykket Tangen under Ørevig skyldsat.

 

Anno 20.01.1797 – Johannes Jacobsens Obl. til Hr. Jacob Cudrio for 899 rd. m. 1. prior i gaarden Ørevig af skyld 2 huder (dat. 28.10.1796)

 

Anno 31.08.1798 – Skovdeelebrev i mellom Hans Erichsen og Johanes Jacobsen betroffes Ørevig og Dahlen (dat. 16.03.1798)

 

Anno 31.08.1798 – Johannes Jacobsens skiøde til sønnen Jacob Johannesen paa 1 ½ hud i Ørevig for 399 rd. (dat. 05.07.1798)

 

Anno 31.08.1798 – Jacob Johannesens Contract med faderen Johannes Jacobsen, betreffede brugen af halve Ørevig Grd. (dat. 05.07.1798)

 

Anno 17.01.1800 – Aflyst Johannes Jacobsen Ørevig og Johannes Halvorsen Gravas pant obl. til Hr. Henrich Erboe i Langesund for 599 rd. dat. 28.oct. 1798, men ei med tninglysn. paategning forsyndt, hvorfor den kun blev læst og qvitt. bliver i Panteb. Til Sfterretning at indføre.

 

Anno 29.05.1800 – Johannes Jacobsens Ørvigs skiøde til hans svigersønn Stoe Larsen paa en plads Schomagerpladsen kaldet und. Ørevig, skyldsat for 1 ½ skind og solgt for 399 rd. (dat. 28.04. d.a.)

 

Anno 08.06.1802 – Jacob Johannesen Ørvigs skiøde til Jens Olsen Tvedalen paa en Plads Skrædder Jordet under Ougen solgt for 45 rd. af skyld ½ skind (dat. 26.05. d.a.)

 

Anno 27.08.1801 – Jacob Johannesen Ørvigs skiøde til Anders Jacobsens Ougen paa 4 ½ skind i Grd. Ougen, solgt for 499 rd. (dat. 14.08. sidst..)

 

Anno 29.08.1806 – Johannes Jacobsen og Jacob Johannesens skiøde til Ellef Jensen paa 2 huder 11 ½ skind i Grd. Ørvig for 5000 rd. (dat. 15.08.1806)

 

Anno 29.08.1807 – Ellef Jensens skøde til Simon Weborg paa 2 huder 8 ½ skind i Ørvig for 5600 rd. (dat. 08.07.1807)

 

Anno 16.01.1807 – Joen Abrahamsens Obl. til Jacob Johannesen Ørvig for 100 rd. mod 2’den Prior i 2 huder og 3 skind i Skielsvig (dat. 18.11.1806)

 

Anno 11.01.1811 – Efter Stian Nielsens forlangende efholdes en skyldsætn. forr. paa Grd. Ørvig over et stk. jord og skog frasolgt sin Grd. Ørvig til Erik Gundersen. Eiendommen blev sat til 2 ½ skind. Stian Nielsen samt Erik Gundersen var tilstedet. o.s.v.

 

Anno 04.12.1811 – Simon Wiborgs skiøde til Peder Simon Blehr paa 2 huder 8 ½ skind i Ørvig for 2200 rd. (dat. 30.11.1811)

 

Anno 04.12.1811 – Jacob Evensens skiøde til Peder S. Blehr paa Tangen under Ørvig af skyld 2 skind for 2700 rd. (dat. 01.08.1811)

 

Anno 04.12.1811 – Peder Blehrs festeseddel til Simon Wiberg paa 2 skind i Ørvig, Tangen kaldet, dat. 30. nevn. 1811 ligsaa Wiborgs Revers af samme dato.