| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRVIK |      


 

 

 

 

Johannes Jacobsen f. 1741 og Marie Elevsdatter f. 1746 sin familie

 

 

 

Johannes Jacobsen, f. 1741 på Bleiklia i Bamble,[1] døpt 08.01.1741 i Bamble kirke,1 d. 1806 på Ørvik i Eidanger, gravlagt 30.10.1806 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Jacob Andersen og Guri HalvorsdatterBleiklia i Bamble.

 

Johannes kom fra Bleiklia i Bamble da han giftet seg i Sannidal i 1767.

 

Sannidal Copul. 16.08.1767 Uden Trolov. Efter Kongl. Allm. Tilladelse Af 20. Mart.

Johannes Jacobsen Blekelie Af Bamble Sogn og Pigen Marie Eilefsdatter Landsværk

Cav.: Nils Eilefsen Lockaschen og Lars Thordsen Fossing

 

Hans far kom til Bleiklia i Bamble omkring 1725. Han ble der i en årekke frem til han døde. Moren kom fra Vrålstad i Tørdal. Hun stod fremdeles som bruker av Bleklia i 1762. Hans far døde i 1747 og hans mor levde til 1771. 

 

I 1761 fikk Johannes og hans bror Halvor skjøte på 3 huder i Bleiklia av Nicolai Kall. Han bror ble boende videre på gården. Johannes og Marie døpte barn bosatt på Bleiklia frem til 1772.

 

I 1771 var Johannes eier av 3 huder i Nordre Grava i Eidanger sammen med sin bror Halvor. De pantsatte dette året sin eierdel:

Anno 05.09.1771 - Obl. af 19 aug. 1771 udstedt af Halvor og Johannes Jacobsønner Blegelie til Procurator Huphoff for et penge laan af 1100 rd. hvorfor pantsettes mod 1.ste Prior 3 huder gods i Grd. Grave her i sognet liggende.

 

Johannes skjøtet i 1774 en plass, Ødegården, under Grava med en skyld på 10 skind til Anders Pedersen Saltboden:

Anno 09.09.1774 - Johannes Jacobsen Blegelies skiøde til Anders Pedersen Saltboden paa 10 skind skyld i Grd. Grava under navn af Ødegaarden for 334 rd. (dat. 29.06.1774)

Anno 27.01.1777 - En skyldsætningsforetning passeret 28. oktober 1775 over et Jordstykke under Gaarden Grava som efter sine beskrevne marker er af Johannes Jacobsen afstaaet til Anders Pedersen Saltboden ...

 

Johannes kjøpte i 1780 et hus i Brevik:

Anno 08.05.1780 - Anders Fagerholm udstædte skiøde til Johannes Jacobsen Grava for hans Huus i Brevig mod betalt 525 rd. (dat. 17.04.1780)

 

Han døpte fra 1775 til 1778 barn i Eidanger bosatt på Grava. Fra 1782 til 1785 døpte han barn i Brevik, men ble skrevet som Ørvik. Han bodde nok nå i huset i Brevik.

 

De nevnes i Brevik i 1782.

 

Brevik 1782:
Nr.187 
Johannes Grava - 1 kone - 3 barn - 1 pige - Andre bosatte: Søren Jacobsen med kone og 1 barn

 

Han kjøper her gården Ørvik. Dette var nok på auksjon:

Anno 18.01.1787 - Sørenskr. Norss skiøde til Johannes Jacobsen paa Grd. Ørevig ved Brevig, 3 huder med bøxel mos betalt 1500 rd. (dat. 26.10.1786)

Anno 18.01.1787 - Johannes Jacobsen Obl. til Hr. Jacob Cudrio stor 798 rd mod 1. prior i Grd. Ørevig 3 huder (dat. 02.10.1786)

 

De ble nå bosatt på Ørvik og i 1789 døpte de et barn i Eidanger bosatt der.

 

Pantet fra 1786 var innfidd i 1791:

Anno 26.08.1791 - Aflyst Johannes Jacobsen Gravas Pent. Obl. til Hr. Jacob Cudrio for 798 rd. hvorfor var pantsat med 1.ste prior 3 huder i Ørvig (dat. 02.10.1786, af qvitt. 19.08.1791)

 

Sønnen Jacob sa fra seg odel i forbindelse med et salg av en del av Grava i 1795:

Anno 20.06.1795 - Jacob Johannesen m. Curator Johannes Jacobsen Odelsskiøde til Jon Børgersen paa 7 3/16 skind i Grava mod bet. 45 rd. (dat. 16.04.1795)

 

Han kjøpte i 1796 1 1/2 hud i Håøya:
Anno 20.01.1797 - Sorenskriver Nors skiøde til Johannes Jacobsen og Anders Halvorsen paa 1 ½ hud i gaarden Haaøen m. betalt 1208. rd. (dat. 29.10.1796)

 

Han nevnes i forbindelse med gården Grava i 1797:

Anno 20.01.1797 - Johannes Jacobsens skrift til Hr. Jacob Cudrio for overmeldte (Overmeldte da i tingboka i 1797. JO) af Anders Grava laante 199 rd. (dat. 28.10.1796)

Anno 20.01.1797 - Johannes Jacobsens Obl. til Hr. Jacob Cudrio for 899 rd. m. 1. prior i gaarden Ørevig af skyld 2 huder (dat. 28.10.1796)

 

Det var en skogdelingssak mellom Ørvik og Dalen i 1798:

Anno 31.08.1798 - Skovdeelebrev i mellom Hans Erichsen og Johanes Jacobsen betroffes Ørevig og Dahlen (dat. 16.03.1798)

 

Han solgte i 1798 1 ½ hud i Ørvik til sønnen Jacob:

Anno 31.08.1798 - Johannes Jacobsens skiøde til sønnen Jacob Johannesen paa 1 ½ hud i Ørevig for 399 rd. (dat. 05.07.1798)

Anno 31.08.1798 - Jacob Johannesens Contract med faderen Johannes Jacobsen, betreffede brugen af halve Ørevig Grd. (dat. 05.07.1798)

 

Han solgte 1 hud av Håøya i 1799:
Anno 30.08.1799 - Skiøde fra Johannes Jacobsen til Hans Pedersen paa 1 hud i Haaøen for 860 rd. (dat. 02.01.1799)

 

Et pantebrev var innfridd i 1800:

Anno 17.01.1800 - Aflyst Johannes Jacobsen Ørevig og Johannes Halvorsen Gravas pant obl. til Hr. Henrich Erboe i Langesund for 599 rd. dat. 28.oct. 1798, men ei med tninglysn. paategning forsyndt, hvorfor den kun blev læst og qvitt. bliver i Panteb. Til Sfterretning at indføre.

 

Han solgte i 1800 en liten plass, Skomakerplassen, under Ørvik på 1 ½ skind til sin svigersønn Stoe Larsen:

Anno 29.05.1800 - Johannes Jacobsens Ørvigs skiøde til hans svigersønn Stoe Larsen paa en plads Schomagerpladsen kaldet und. Ørevig, skyldsat for 1 ½ skind og solgt for 399 rd. (dat. 28.04. d.a.)

 

Han nevnes også i forbindelse med gården i 1801:

Anno 16.01.1801 - Aflyst! Johannes Jacobsen Ørvigens skadeslose brev til Jacob Cudrio for Anders Halvorsen Grava for Cap. 199 rd., dat. 28. okt. 1796, thingl. 20. jan. 1797, hvilket er nortificeret eft. Qvitt af 03. jan. d.å.

 

Bosatt på Ørvik i 1801:

Johannes    Jacobsen               Husbonde        61        Begge 1ste ægteskab   Gaardbruger og postbonde

Marie         Ellevsdtr               Hans kone       56        Begge 1ste ægteskab  

Maren        Johannesdtr          Deres børn      16        Ugift   

Anne          Johannesdtr          Deres børn      14       

Anders       Nilsen                   Tjenestefolk     18         

Marthe      Halvorsdtr            Tjenestefolk     18       

 

Jordavgiften 1802 på Ørvik:

Jacob Johannesen 1 hud 6 skind, Johannes Jacobsen 1 hus 2 ½ skin, Jacob Larsen (Tangen) 2 skind, Stoe Larsen (Plassen) 1 ½ skind

 

Han skjøtet i 1806 sin del av Ørvik til Ellef Jensen:

Anno 29.08.1806 - Johannes Jacobsen og Jacob Johannesens skiøde til Ellef Jensen paa 2 huder 11 ½ skind i Grd. Ørvig for 5000 rd. (dat. 15.08.1806)

 

Gravlagt som "Johannes Jacobsen 67 aar".   

 

 

Gift 16.08.1767 i Sannidal,[3] med Marie Elevsdatter, f. 1746 på Landsverk i Sannidal,[4] (datter av Elev Nilsen og Anne Jacobsdatter), døpt 19.05.1746 i Sannidal,[5] d. 1807 på Ørvik i Eidanger, gravlagt 21.02.1807 på Brevik kirkegård.2

 

Marie:

Faddere: Mari Hogholt, Kari Jakobsdatter, Jørgen Farsiøe og Hendrich Hogholt.

 

Hennes far, Elev Nilsen,  kjøpte i 1740 gården Landsverk med Hullerøya av Torup for 475 rdl. Elev bestemte at gården skulle deles mellom Even og Nils, men det ble ikke noe deling. Sønnen Nils kjøpte Låkasken og flyttet dit. 

Elev døde på Landsverk i 1760: "Ellef Landsværk".  Det var skifte etter faren Ellef Nielsen på Landsverk 17.01.1761:

1761 17/1Eilef Nielsen + Protokoll 6a, 187
Lansverk
Barn :
1. Even Myndig
2. Niels 21 år
3. Berthe g. Lars Thorsen Fossing
4. Berthe 23 år
5. Ingeborg 17 år
6. Maria 14 år
7. Ingeborg 12 år


Det står i kirkeboken at det ble gravlagt en sønn av Elev Landsverk 20. juli 1736: "Elef Landsverks Søn, Even" . I kirkeboken døper han bare en sønn Even i 1734, som er myndig i skifte etter han i 1761. Han kan ha hatt en sønn til som het Even, og som døde i 1736?

 

Marie døde i 1807.

Gravlagt som "Enken Marie Ellefsdatter 61 aar".

 

 

 

I.    Anne Johannesdatter, f. 1768 på Bleiklia i Bamble,[6] døpt 06.03.1768 i Bamble,6 d. 1785 i Brevik, gravlagt 24.11.1785 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Gravlagt som "Anne - Johannes Gravas 16 aar 26 uger".

 

 

 

II.   Jacob Johannesen, f. 1770 på Bleiklia i Bamble,[8] døpt 06.05.1770 i Bamble,8 d. 1771 på Bleiklia i Bamble,[9] gravlagt 07.04.1771 i Bamble.9

 

 

 

III. Guri Kristine Johannesdatter, f. 1772 på Bleiklia i Bamble,[10] døpt 15.05.1772 i Bamble,10 konfirmert 01.10.1786 i Brevik kirke.[11]

      

       Konfirmert som "Guri Kistine Johannesdatter 16 aar".

      

      

       Gift 13.10.1793 i Eidanger kirke,[12] med[13] Stoe Larsen, f. 1766 på Heistad i Eidanger,13 (sønn av Lars Hansen og Karen Guttormsdatter), døpt 29.09.1766 i Brevik kirke,[14] konfirmert 07.04.1782 i Brevik kirke,11 d. 1839.13

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

IV. Jacob Johannesen, f. 1775 på Grava i Eidanger,[15] døpt 12.02.1775 i hjemmet,15 konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke.[16]

      

       Johannes Jacobsøn Grave og kone Maria Ellevsdatters drengebarn Jacob.

       Faddere: Maren Olsdatter Hwalen, Maren Jacobsdatter Grave, Isac Jacobsøn ibid, Ole Jacobsøn ibid, Jon Jacobsøn Krabberød af Bamble Sogn

      

       Konfirmert som "Jacob Johannesen Ørewiig 16 aar".

      

      

       Gift 18.10.1798 i Eidanger kirke,12,[17] med Karen Kirstine Jacobsdatter, f. 1777 på Manvik i Brunlanes,[18] (datter av Jacob Hansen og Elisabeth Olsdatter), døpt 02.11.1777 i Berg kirke i Brunlanes.18

 

       Se Ørvik denne gården

 

 

 

V.   Birthe Marie Johannesdatter, f. 1778 på Grava i Eidanger,[19] døpt 27.09.1778 i Eidanger kirke,19 d. 1780 på Grava i Eidanger, gravlagt 18.05.1780 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Johannes Jacobsen Grava og k. Maria Ellewsdtr. - Birte Maria

       Faddere: 1. Kirsten Oxum 2. Johanne Christensdtr. fra Brevig 3. Jon Jacobsen Oxum 3. Anders Pedersen Saltboen 5. Ole Jacobsen Grava.

      

       Gravlagt som "Birte Maria - Johannis Gravas 1 aar 26 uger".

 

 

 

VI. Birthe Marie Johannesdatter, f. 1782 i Brevik, døpt 28.11.1782 i Brevik kirke,[21] d. 1783 i Brevik, gravlagt 01.04.1783 på Brevik kirkegård.7

      

       Johannes Jacobson Grava og Maria Ellewsdatter - Birte Maria             

       Faddere: Jacob Nilsons kone Anne Mogensd, Kari Nilsd, Christen Wrinsted, Jens Grava, Søren Jacobson

      

       Gravlagt som "Birte Maria - Johannes Gravas 18 uger".

 

 

 

VII. Johanne Marie Johannesdatter, f. 1784 i Brevik, døpt 05.10.1784 i Brevik kirke,[22] d. 1785 i Brevik, gravlagt 01.08.1785 på Brevik kirkegård.7

      

       Johannes Jacobson Grava og Maria Ellewsdatter - Johanne Mari                      

       Faddere: Lars Kittilsons kone Ingebor Andersd, Pernille Jacobsd, Jon Jacobson Oxum, Jacob Halvorson ibid, Anders Halvorson Grava

      

       Gravlagt som "Johanne Marie - Johannes Gravas 40 uger".

 

 

 

VIII. Maren Johannesdatter, f. 1785 i Brevik,[23] døpt 08.11.1785 i Brevik kirke,[24] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[25] d. 1812 i Brevik, gravlagt 21.10.1812 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Johannes Grava og Maria Ellewsdatter - Maren             

       Faddere: Sto Larsons kone Anne Catrine Olsd, Kisten Larsd, Halvor Berg, Jacob Nilson, Peder Hanson

      

       Konfirmert som "Maren Johannesdatter Ørevig 15".

      

       Bosatt med foreldrene i 1801.

      

      

       Gift 18.10.1804 i Eidanger kirke,[27] med Hans Pedersen, f. 1758 på Dalen u/Skaveråker i Eidanger (sønn av Peder Olsen og Gunnild Arnesdatter), døpt 15.05.1758 i Brevik kirke,[28] konfirmert 21.04.1776 i Brevik kirke.[29]

      

       Se Håøya

 

 

      

IX. Anne Johannesdatter, f. 1789 på Ørvik i Eidanger,[30] døpt 15.02.1789 i Eidanger kirke,30 konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke.[31]

      

       Johannes Jacobsen Ørewiig og k. Maria Ellewsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Kisten Gundersdtr. Oxum 2. Birte Christensdtr. Lunde Ø. 3. Ole Jacobsen Grava 4. Anders Halvorsen ibid 5. Søren Christensen ibid.

      

       Konfirmert som "Anne Johannesdatter Ørevig 16".

 

       Hun giftet seg i Brevik i 1813.

 

       Brevik viet 14.02.1813:  

       Ole Guttormsen og pigen Anne Johannesdatter

       Caut.: Jacob Johannesen og Stork Larsen

 

      

       Gift 14.02.1813 i Brevik kirke,[32] med Ole Guttormsen, f. 08.10.1782 i Brevik,[33] (sønn av Guttorm Olsen og Åse Marie Jacobsdatter), døpt 20.10.1782 i Brevik kirke,21 konfirmert 10.04.1801 i Brevik kirke.[34]

      

       Ole:

       Guttorm Olson og Aase Maria Jacobsdatter - Ole                      

       Faddere: Jacob Sørensons kone Lisbet Pettersd, Birte Andersd, Søren Torkelson, Zacharias Burwald, Giert Meidel

      

       Konfirmert som "Ole Guttormsen 18 aar".

      

       Bosatt med Stoe Larsen og tanten i Brevik i 1801 "Ole Guttormsen, 18 aar, Ugivt, Udcomanderet matros i kgl. tjeneste".

      

       De brukte søsteren Johanne Guttormsdatter som fadder i 1816.

      

       Se Moholt verk i Siljan etter 1814

      

      

      

      

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 209.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[3]  Kirkebok for Sannidal nr 2 1767-1802 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[4]  Bygdebok for Sannidal og Skåtøy Bind 1, side 68.

[5]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 417.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 427.

[9]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 545.

[10]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 512.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 327.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 275.

[18]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 111.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[20]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[23]  Alder ved konfirmasjonen.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[27]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[33]  Skifte etter faren.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.