| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET |     


 

Ørstvet Gnr.58

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

Manntall:

 


Eidanger Sogn 1725

Ørestwedt
Skylder 6 Huuder er Een Søegaard, bruges af 2de Bønder Nafnlig Anders Stephensøn 3 Huuder og Hans Alvssen 3 huuder.

Anders Stephensøn gl. 56 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne hieme hos sig Nafnlig Lars Andersøn gl. 18 aar iche inroulered, Stephen Andersøn gl. 12 ½ aar og 3de døttre Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn hos Niels Pedersøn Hogholt, Magnild Andersdatter gl. 16 aar, Ingeborg Andersdatter gl. 10 aar, begge hieme hos Forældrene.

Hans Alvssen gl. 36 aar iche tient Kongen, er frisk, gift med Maren Abrahamsdatter gl. 40 aar, 1 Søn Abraham Hansøn gl. 9 aar og 2de døttre Anne Hansdatter gl. 16 aar og Johanne Hansdatter gl. 6 aar, alle hieme hos Forældrene.
Same Gaard er i Skoven Ligesaa de andre Kun lid Gierdefang og Brændeved ellers ganske lidet til Huusfornøden.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726

Ørstvedt 6 huder

 

Brukes av:

-         1. Anders Stephensen 50 aar med 2 sønner, Lars Andersen 19 aar, Stephen Andersen 15 aar

-         2. Hans Alfsen 41 aar med 1 sønn, Abraham Hansen 10 aar

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740

Ørestvedt – Nr.6

Bruger:

Hans Alfsen 50 aar, ej tienet

Unge mandskaber:

Abraham Hansen 23 aar, gift

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Ørestved

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Halvor Ørestved og kone, Tosten Ørestved og kone

Barn 12 aar: Ole Hansen

Piiger over 12 aar: Hendrika Halvorsdatter

 

Husmenn og Inderster under Ørestved:

 

Plassens navn: Versvigen

Huusmend/inderster: 1. Simen Johansen og kone paa Versvigen 2. Lucas Andersen og kone

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

 

Eidanger

Ørestvedt

Ørestvedt

Ole

1

4

 

 

Eidanger

Ørestvedt

Ørestvedt

Abraham

1

2

1 pige

 

Eidanger

Ørestvedt

Ørestvedt

Christen

1

 

1 dreng

 

Eidanger

Ørestvedt

Ørestvedt

Engebret

1

 

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørestved

448

Hans

 

Olsen

Husbonde

33

Begge 1ste ægteskab

Gaardb.

Ørestved

449

Anbor

 

Ellevsdtr

Kone

29

Begge 1ste ægteskab

 

Ørestved

450

Ellev

 

Hansen

Deres børn

8

 

 

Ørestved

451

Jens

 

Hansen

Deres børn

3

 

 

Ørestved

452

Ole

 

Hansen

Deres børn

2

 

 

Ørestved

453

Karen

 

Gunnersdtr

Tjenestepige

20

Ugift

 

Ørestved

454

Michel

 

Erlandsen

Mand

47

Begge 1ste ægteskab

Husmand uden jord, søefarende

Ørestved

455

Karen

 

Thorsdtr

Kone

40

Begge 1ste ægteskab

 

Ørestved

456

Anne

Berthe

Michelsdtr

Deres børn

9

 

 

Ørestved

457

Mette

 

Michelsdtr

Deres børn

6

 

 

Ørestved

458

Thonette

 

Michelsdtr

Deres børn

1

 

 

Ørestved

459

Taran

 

Hansdtr

 

68

Enke efter 3die ægteskab

Almisselem

Ørestved

461

Magnild

 

Pedersdtr

Kone

64

1ste ægteskab

 

Ørestved

462

Ole

 

Olsen

Deres søn

25

Ugift

 

Ørestved

463

Birgitte

 

Kittilsdtr

Tjenestepige

20

 

 

Ørestved

464

Ole

 

Rasmussen

Mand

57

1ste ægteskab

Husmand med jord

Ørestved

465

Gunnild

 

Nilsdtr

Kone

45

1ste ægteskab

 

Ørestved

466

Rasmus

 

Olsen

Deres børn

17

Ugift

 

Ørestved

467

Malene

 

Olsdtr

Deres børn

15

 

 

Ørestved

468

Anne

 

Olsdtr

Deres børn

10

 

 

Ørestved

469

Maren

 

Olsdtr

Deres børn

7

 

 

Ørestved

470

Tollov

 

Andersen

Husbonde

40

1ste ægteskab

Gaardbruger

Ørestved

471

Goro

 

Svendsdtr

Kone

29

1ste ægteskab

 

Ørestved

472

Anders

 

Tollofsen

Deres børn

8

 

 

Ørestved

473

Svend

 

Tollofsen

Deres børn

5

 

 

Ørestved

474

Gunner

 

Tollofsen

Deres børn

3

 

 

Ørestved

475

Gurine

 

Tollefsdtr

Deres børn

2

 

 

Ørestved

476

Guri

 

Sondresdtr

Hendes moder

70

Enke efter 1ste ægteskab

Inderste

Ørestved

460

Ole

 

Olsen

Husbonde

62

1ste ægteskab

Gaardbruger

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Halve gården ble bygslet bort i 1705:

Anno 02.12.1705 – Anders Stephensen lod lyse Mons. Jørgen Holsts Bøxel seddel paa 3 huder i Ørestuedt (datert 07.04.1705)

 

Hele gården ble bygslet bort i 1708.

Anno 16.07.1708 – Mons. Anders Stephensen lod lyse Mons. Jørgen Holst’s boxel sedel paa 6 huder i Ørestuedt (datert 04.06.1708)

 

Gården ble solgt i 1708.

Anno 16.07.1708 – Laurs Nielsen udj Brevig lod lyse Seign. Jørgen Holstes kjøbebref paa Ørestvedt 6 huder med Bøxel (datert 04.07.1708)

 

Halve gården ble bygslet bort i 1720:

Anno 18.04.1720 – Mons Laurs Nielsens boxel sedel til Anders Stephensen paa dend halve Gaard Ørestvedt. (datert 05.02.1720)

 

Gården ble solgt på auktion i 1737:

Anno 14.11.1737 – Auctions Skiøde af 09.08.1737 paa Ørestved 6 huder med bøxel til Sr. Jens Schaanning for 113 rd. (ingen dato)

 

En del av gården ble solgt i 1762:

Anno 27.01.1763 – Halvor Olsen Ørestvedts skiøde til Thor Larsen paa 3 ½ huder i Grd. Ørestvedt med Boxel for 484 rd. (datert 29.10.1762)

 

En del av gården ble solgt i 1764:

Thor Larsens Ørestvedts skiøde til lensmanden Anders Olsen Wold paa 1 hud 10 skinn i Grd. Mule og 1 hud 9 skind i Grd. Ørstvedt m. videre.. (datert 30.08.1764)

 

En del av gården ble solgt i 1766:

Anno 23. may 1766 - Thor Larsen Schrabeklevs skiøde til Peder Olsen paa 1 hud og 9 skind i Grd. Ørestved for Summa 320 rd. (datert 21. aug. 1765)

En del av gården ble solgt i 1766:

Anno 23.05.1766 – Lyst Peder Olsens skiøde til Jon Olsen Schielsvig paa 1 hud og 9 skinn i Grd. Ørestvet for Cap. 400 rd. (datert 23.05.1766)

 

En del av gården ble solgt i 1767.

Anno 27.08.1767 – Et Skiøde dat. 10 Dcbr. 1766 udstæd af Jon Olsen Schielsviig til Sr. Anders Erichsen boense i Brevig for 4 skind Jordgods med bøxel og Herlighed i Grd. Ørestved med 160 rd. betaling (ingen dato)

 

5 skinn i gården ble solgt i 1774:

Anno 27.01.1774 – Et skiøde dat. 24. jan. 1774 udstæd af Anders Pedersen Saltboen til Ole Erichsen Aas for 5 skind Jordgods i Grd. Ørestvedt imod 140 rd. betaling (En obligasjon ble datert samme dag på 100 rdl. osv…. til skoleholder i Eidanger Ole Erichsen.)

 

Ole Erichsen solgte tilbake jordgodset på Ørstvet til Anders Pedersen i 1778.

Anno 24.01.1778 - Ole Eriksen Saltboden hans skiøde til Anders Pedersen Grava paa 5 hud jordgods i gaarden Ørestvedt imod betalt 190 rd. (dat. 22.01.1778) 

 

Besiktigelseforetning i 1788:

Anno 14.01.1788 – En besigtigelsefor. var begieret av Hans Olsen med Curator Halvor Stenersen Hougholdt til den Ende at laane penge af Porsgrunds Kirches Publiqve midler osv….

 

En del av gården ble pantsatt i 1791:

(Denne Ole Hansen var ikke den Ole Hansen som i 1774 eide 1 hud og 5 skinn i gården. Han døde i 1784 og hans del ble overtatt av sønnen Hans. Dette må være denne delen som Ole Erichsen solgte i 1778 som har kommet denne Ole Hansen i hende. Dette var nok denne Ole Hansen som giftet seg og kom til Hvalen.)

 

Anno 26.08.1791 – Ole Hansens panteobl. til Sørenskriver Nors 48 rd. 88 s. med pant i 2’den Prior i 5 skind i Grd. Ørestvedt og 1. prior i Løsøre (datert 06.08.1791)

 

Disse 5 skinnene ble solgt til en Lars Hansen i 1792:

Ole Hansens skiøde til Lars Hansen i Grd. Ørestvedt paa 5 skinn i mod betalt 289 rd. (datert 18.06.1792)

 

Samtidig ble det tinglyst at Lars Hansen pantsatte gården:

Lars Hansens Panteobl. til Hr. Jens Kiil 250 rd. mod 1. Prior pant udj 5 skinn i Grd. Ørestvedt og spesifiseret Løsøre (datert 18.06.1792)

 

Samtidig ble det tinglyst at en Ole Olsen avlyste en pantsetting av gården:

Aflyst Ole Olsen Pant. Obl. til hr. J. Kiil stor 99 rd. mod 1. prior 1 hud i Grd. Ørestvedt (dat. 23.07.1789 og afgitt 7. juni d.a.)

 

4 skinn i gården ble solgt i 1792:

Anno 27.08.1792 – Madame Ingeborg Sal. Anders Erichsens skiøde til Ole Olsen paa 4 skinn i Grd. Ørestvedt mod betalt 175 rd. (datert 10.08.1792)

 

Tinglyst en pantsetting i 1792:

Anno23.01.1793 – Ole Olsens panteobl. til Hr. Christen Berg 199 rd. m. 1. Prior pant i 1 hud i Grd. Ørestvedt (datert 17.07.1792)

 

5 skinn i gården ble solgt i 1795:

Anno 20.06.1795 - Lars Hansen skiøde til Tollef Andersen paa 5 skind i Grd, Østvedt mod betalt 381 rdl. (datert 01.05.1795)

 

Tinglyst grunnseddel 1798:

Stian Hansens Grundseddel til Nicolai Erlandsen paa en tomt under Grd. Ørestvedt (dat. 01.04.1797)

 

 

Orerønningen

(Ørerydningen eller Øvrerydningen)

 

Plassen ble solgt i 1766:

Anno 22.01.1767 – Halvor Østvedts skiøde til Johannes Nyqvist paa en Plads kaldet Ørerønningen for 120 rdl. (datert 22.08.1766)

 

Plassen ble solgt i 1768:

Anno 28.05.1768 – Et skiøde, dat 26. may 1768, udsted af Johannes Nyquist til Hr. Capitain Rasch for Pls. Ore-Rønningen skyldsadt for 3 skind med paastaaende huuse imod 150 rd. betaling.

 

Plassen ble solgt i 1778:

Anno 03.09.1778 - General Krigskommisair Rasches skiøde til Christen Asbjørnsen paa Pls. Ore Røningen kaldet af skyld 3 skind med betalte 30 rd. (dat. 02.05.1777)

 

Plassen ble solgt i 1784:

Anno 15.05.1784 – Christen Asbjørnsens skiøde til Gunder Larsen af Drangedahl for Pl. Ore-rønningen uder Østvedt at skyld 3 skinn mod betalt kiøbes. 139 rd. (datert 15.05.1784)

 

 

Versvik

 

Plassen ble solgt i 1785:

Anno 19.01.1786 ­– Et autions Skiøde til Hr. Hans Holst paa gaardparten Wersvigen kiøbt paa auctionefter efg. Jørgen Chrystie imod betalt 151 rd. (datert 07.07.1785)

 

Plassen ble solgt i 1794:

Anno 29.08.1794 – Amund Knudsens Skiøde til Sønnen Hans Amundsen paa ½ hud i Grd. Wersvigen og Pladserne Capteinsrønningen og Røe Eødningen af skyld 3 skinn med betalt 699 rd. (datert i dag)