| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØRSTVET |     


 

 

 

Ole Rasmussen f. 1754 og Gunild Nilsdatter f. 1757 sin familie

 

 

 

Ole Rasmussen, født 1754 i Bø i Telemark,[1] (), døpt 02.01.1754 i Bø i Telemark,[2] død 11.01.1822 på Ørstvedt i Eidanger,[3] gravlagt 17.01.1822 på Eidanger kirkegård.

Han var sønn av Rasmus Olsen Kleiva (1727-1770) og Anne Brynildsdatter Li (1731-1804).

 

Han bodde på Nordal da han giftet seg i 1783.

 

Trol. 6/4-1783 i Eid. Copul. 18/6-1783.

Uk. Ole Rasmus. paa Nordal og P. Gunil Nilsd. Kaasen.

Caut: Johannes Halvors. Kaasen og Jon Nils. Sillien.

 

De døpte i 1783 et barn bosatt på Labolot u/Ødegården i Eidanger. De bodde etter det en tid på Gjerpensiden av Østre Porsgrunn. 

 

Han ble brukt som fadder for flere av hans bror  Brynild Rasmussen og Anne Larine Andersdatter sine barn. Brynild og Anne Larine kom til Bjørketvet. Ole var som fadder i 1788 bosatt i Porsgrunn, i 1793 bosatt på Kjølnes og i 1796 på Orerønningen.

 

De kjøpte i 1796 plassen (Ore) Ørerydningen (Bnr.11) under Ørstvedt.

 

Han nevnes i 1801 som husmann, men var selveier.

 

Bosatt som husmann under Ørstvedt i 1801:

Ole              Rasmussen                Mand          57        1ste ægteskab  Husmand med jord

Gunnild       Nilsdtr                      Kone           45        1ste ægteskab 

Rasmus        Olsen                       Deres børn  17        Ugift   

Malene        Olsdtr                      Deres børn  15                  

Anne            Olsdtr                     Deres børn  10                  

Maren         Olsdtr                      Deres børn  7         

 

Gravlagt som "Ole Rasmussen, huusmand under gaarden Ørstvedt 67 aar".

 

 

Gift 18.06.1783 i Eidanger kirke,[4] med Gunild Nilsdatter, f. 1757 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[5] (datter av Nils Hansen og Magdalene Iversdatter), døpt 19.03.1757 i Eidanger kirke,4 konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[6] 

 

Gunild:

Niels Kaasens barn navnl. Gunild                                                     

Faddere: baaren af Halvor Labeluttens kone, Anne Christensdatter Studsrød, mandfaddere: Jaen Kaasen, Ole Smekkerød, Iver Larsen Lunde.

 

Konfirmert i 1773 som "Gunil Nilsdatter Kaasa 16".

 

 

 

 

I.    Rasmus Olsen, f. 1783 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[7] døpt 10.08.1783 i Eidanger kirke,6 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke.[8] 

 

       Ole Rasmussen Labelutten og k. Gunil Nilsdtr. - Rasmus

       Faddere: 1. Maria Nilsdtr. Kaasen 2. Anne Maria Andersdtr. Nordal 3. Nils Hansen Kaasen 4. Johannes Halvorsen ibid 5. Nils Gudmunsen Sillien.

      

       Konfirmert som "Rasmus Olsen Rønningen 15".

      

       Bosatt hos faren under Ørstvedt i 1801 som "Rasmus Olsen, Deres børn, 17 år, Ugift".

 

       Han giftet seg i 1806.

 

       Copul. 26.08.1806 i Eid.

       Ungkarl Rasmus Olsen Ørerødningen og Pigen Gunnhild Johannesdatter.

       Caut: Halvor Stensen Hougholt og Michel Erlandsen Ørestvedt.

      

       Bosatt på Orerønningen (Bnr.11) under Ørstvedt.

      

 

       Gift 26.08.1806 i Eidanger kirke,[9] med Gunild Johannesdatter, f. ca 1776,[10] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.[11] 

 

       Gunild:

       Hun konfimeres i Eidanger i 1792 bosatt på Bassebo som "Gunil Johannisdatter p. Barseboe 16".

      

       Det kan være hun som er bosatt som tjenestepike hos enken etter Lucas Norss på Nordre Tveten i 1801 som "Gunnild Johannesdtr., Tjenestepiger, 22 år"?       

      

       Ut fra navn og alder er det nok henne som gifter seg med Rasmus Olsen i 1806.

 

 

       Barn:

 

       A.   Gunhild Carine Rasmusdatter, f. 1808 på Orerønningen u/Ås i Eidanger,[12] døpt 18.09.1808 i Eidanger kirke.11 

 

             Rasmus Olsen Orerønningen og Gunnild Johannesdatter - Gunnild Carine

             Faddere: Malene Olsdtr. Orerønningen, Anne Carine Olsdtr. ibid, Peter Gunnersen Waller, Christen Nilsen, Rasmus Madsen af Porsgrund.

            

 

 

      

II.   Malene Olsdatter, f. 1786 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 10.12.1786 i Gjerpen,[13] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke.[14] 

 

       Ole Rasmusens pb. Malene fra Osebachen.

       Test: Johannes Halvorsens kone, Gunnil Olsdtr., Lars Engelsen, Tollef Svendsen, Ole Rasmusen.

      

       Konfirmert som "Malene Olsdatter Rødningen".

      

       Copul. 13.11.1810 i Eid.

       Ungkarl og Soldat Ola Pedersen fra Bamble og Pigen Malene Olsdatter af Brevig.

       Caut: Ola Orerønningen og Knud Grønlie.

      

 

       Gift 13.11.1810 i Eidanger kirke,8 med Ole Pedersen, f. 1785 på plass u/Svalstuen i Sauherad,[15] (sønn av Peder Pedersen og Kari Olsdatter), døpt 30.05.1785 i Sauherad,13 konfirmert 13.04.1806 i Brevik kirke.[16] 

 

       Ole:

       Det kan være han som ble konfirmert i Brevik i 1806 "Ole Pedersen 18 aar".

 

       Hans far overtok plassen Rønningen under Eik i Bamble i 1804. Han var fra Sauherad. Peder Pedersen, som også var hans sønn ifølge bygdeboken for Bamble, ble døpt i Sauherad i 1788.

 

       Ole sine foreldre gifter seg i Sauherad i 1782:

        Sauherad Trol. 20/4-1782:

        Uk. Peder Pederssøn og Pigen Karen Olesd. Cop. 25/10-1782.

        Caut: Christen Svalestuen og Ellev Matthiassøn Fladhuus.

 

 

       Barn:

 

       A.   Rasmus Olsen, f. 22.09.1814 på Eikrønningen i Bamble,[17] døpt 18.09.1814 i Eidanger kirke.16 

 

             Ole Pedersen Rødningen af Bamble og Mallene Olsdatter - Rasmus (Dette er trolig Eikrønningen i Bamble.)

             Faddere: Gunnild Orerødningen, Maren Olsdatter fra Brevig, Ole Orerødningen, Tollef Ørstvedt, Peder Pedersen fra Bamble.

 

 

 

III. Marie Olsdatter, f. ca 1790,9 konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke.[18] 

 

       Konfirmeres i 1807 bosatt på Orerødningen under Ørstvet som "Maren Olsdatter Orerønningen 17".

 

 

      

IV. Anne Cathrine Olsdatter, f. ca 1791,1 konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[19] død 08.02.1841 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger.

 

       Konfirmert som "Anne Cathrine Olsdatter Orerønningen 15".

 

       Hun giftet seg i 1816.

      

       Copul. 2/4-1816 i Eid.

       Uk. Lars Aanesen Kaasen af Bøe Sogn, 23. Muremedster.

       Anne Katharine Olsd. Ørerødningen, 25.

       Forl: Ole Ørerødningen og Mikkel Erlandsen.

      

       De ble værende å Orerødningen (Bnr.11) under Ørstvet, og overtok plassen etter hennes far. De solgte plassen i 1835.

 

       Gravlagt som "Anne Katrine 50 år - Muuremester Lars Aanesens kone - Blegebakken".

 

 

       Gift 02.04.1816 i Eidanger kirke,3,[20] med Lars Aanesen, født 15.08.1792 i Lunde i Telemark (sønn av Ådne Trondsen og Aslaug Nilsdatter), døpt 19.08.1792 i Lunde i Telemark.[21]

      

       Lars:

       Han var sønn av Ådne Trondsen fra Storåsen i Nesherad og Aslaug Nilsdatter fra Bjørndalen under Helgetveit i Lunde. Lars vokste opp på Kåsa under Gåserud i Lunde.

 

       Han var muremester og kom fra Bø sogn.

 

 

       Barn:

 

        A.    Maren Larsdatter, født 22.06.1817 i Orerønningen u/Ørstvet i Eidanger, døpt 20.07.1817 i Eidanger kirke.[22]

              

               Maren - Foreldre: Husmand Lars Aanesen Orerødningen og Anne Karine Olsdatter

              

 

 

        B.    Anne Martha Larsdatter, født 22.10.1819 på Orerønningen u/Ørstvet i Eidanger, døpt 21.11.1819 i Eidanger kirke.22

              

               Anne Martha - Foreldre: Lars Aanesen Orerødningen og Anne Cathrine, inderster

              

 

 

        C.    Arve Larsen, født 23.10.1821 på Ørstvedt i Eidanger, døpt 11.11.1821 i Eidanger kirke.22

              

               Arve - Foreldre: Lars Aanesen Ørstvedt og Anne Katrine Olsdatter, husmand (hjemmedøbt 30.10)

              

 

 

        D.    Ole Larsen, født 28.04.1825 på Orerønningen u/Ørstvet i Eidanger, døpt 05.06.1825 i Eidanger kirke.22

              

               Ole - Foreldre: Lars Aanesen og Anne Katrine Olsdatter Orerødningen, husmand

              

 

 

        E.    Karen Larine Larsdatter, født 19.08.1831 på Plassen i Eidanger, døpt 27.11.1831 i Eidanger kirke.22

              

               Karen Larine - Foreldre: Lars Aanesen og Anne Christine Olsdatter Plassen, husmand

 

 

      

V.   Maren Olsdatter, f. 1794 på Kjølnes i Gjerpen,1 døpt 13.04.1794 i Gjerpen.11  

 

       Ole Rasmussøns pb. Maren fra Kjølnæs.

       Test: Amund Wallers k., Karen Torjersdtr., Laers Hanssøn, Engelbert Olessøn, Torsten Anderssøn.

 

 

VI. Hans Olsen, f. 1796 på Rønningen i Eidanger,[23] døpt 09.10.1796 i Eidanger kirke,17 d. 1796 på Rønningen i Eidanger,[24] gravlagt 13.11.1796 på Eidanger kirkegård.18 

 

       Ole Rasmussen Øvr Rødning og k. Gunil Nilsdtr. hiemmed. Drb. Hans

       Faddere: 1. Anne Marie Aasolsdtr. Hogholt 2. Anne Segwalsdtr. 3. Amun Larsen Porsgrund 4. Johannes Kaasen 5. Ole Ulverød.

      

       Gravlagt som "Hans Ols. Øvr-Rødningen 6 uger".

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Ole Bjørn Darrud.

[2]  Kirkebok for Bø. Ministerialbok nr. 4, 1748-1785, skannet av digitalarkivet, kronologist før.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 352.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[6]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[9]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Alder ved konfirmasjonen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[15]  Kirkebok for Sauherad Ministerialbok nr. I 4 (1767-1814), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[20]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[21]  Kirkebok for Bø. Ministerialbok nr. 5, 1785-1815,skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[22]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.