| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| OKSUM |


 

 

Fakta om gården

 

Oksum Gnr. 40

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Oxum (Oksum)
Skylder 4 Huder, udreeder En Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Guldbrand Povelsøn 2 Huder, Rollef Gundersøn 2 Huder.

Guldbrand Povelsøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Sørensdatter gl. 36 aar, 2de Sønner Povel Guldbrandsøn gl. 5 aar, Ole Guldbrandsøn gl. 1 ½ aar. En datter Sara Guldbrandsdatter gl. 7 aar. Har sin Fader hos sig Povel Guldbrandsøn gl. 80 aar.

Rollef Gundersøn gl. 40 aar, iche har tient Kongen, menes tiener nu for Land Dragoner, er gift med Maren Sørensdatter gl. 48 aar, 2de Sønner Søren Rollefsen gl. 10 aar, Gunder Rollefsen gl. 8 aar, En datter Sidtsel Rollefsdatter gl. ½ aar. Har sin Moder hos sig Marte Iversdatter gl. 68 aar, En Vanfør Giente Anne Gundersdatter gl. 28 aar.

Til gaarden er lidt Skov af furu og gran til smaa Bielcher og andet smaalast, hellers ingen anden Herlighed til gaarden.

 

 

 

 

 

Matrikulen 1747:

Oxum

 

Eiere: Mr. Niels Larsen

Oppsittere: Gunder

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

 

Gaardsnavn: Oxum

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Hans Oxum og kone, Mons Oxum og kone

Barn 12 aar: Inger Hansdatter

Drenger over 12 aar: Børre Olsen

Piiger over 12 aar: Live Sørensdatter

 

Uformuende på Oxum:

uformuende Ole Olsen og kone paa Oxum, udarmede folk med mange smaa børn

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

Oxum

 

Eiere: Nils Larsens stærboe

Oppsittere: Ole

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Prestegjeld

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Eidanger

Oxum

Oxum

Jon

1

1

Eidanger

Eidanger

Oxum

Oxum

Jakob

1

1

1 pige

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Oxum

803

John

 

Jacobsen

Husbonde

66

3die ægteskab

Gaardbruger

Oxum

804

Kisti

 

Gunnersdtr

Hans kone

50

1ste ægteskab

 

Oxum

805

Kirsten

Marie

Jacobsdtr

Fosterdatter

8

 

 

Oxum

806

Jørgen

 

Lucassen

Tjenestefolk

18

Ugift

 

Oxum

807

Karen

 

Jonsdtr

Tjenestefolk

29

 

 

Oxum

808

Jacob

 

Halvorsen

Husbonde

47

1ste ægteskab

Gaardbruger

Oxum

809

Helge

Marie

Jonsdtr

Hans kone

42

1ste ægteskab

 

Oxum

810

Elias

 

Jacobsen

Deres børn

19

Ugift

 

Oxum

811

Erich

 

Jacobsen

Deres børn

17

 

 

Oxum

812

John

 

Jacobsen

Deres børn

14

 

 

Oxum

813

Halvor

 

Jacobsen

Deres børn

8

 

 

Oxum

814

Hans

Jacob

Jacobsen

Deres børn

1

 

 

Oxum

815

Anne

Marine

Jacobsdtr

Deres børn

10

 

 

Oxum

816

Aleth

Kirstine

Jacobsdtr

Deres børn

3

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802:

Oxum

Jon Krabberød 2 huder 1 skind, Jacob Halvorsen 2 huder 1 skind

 

 

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 13.07.1736 – Skiftebrevet efter Sal. Lars Nielsen pass. 1/7 1735 saa viit jordgodset er uddelt til Hr. Cap. Barnholdt og Christen Oxum.

 

Anno 12.11.1750 – Niels Larsens skiøde til Hans Sortedal paa 4 huder i Oxum for 170 rd. (dat. 04.11.1750)

 

Anno 12.11.1750 – Hans Sortedal panteobl. til Niels Larsen paa samme grd. (Oxum) for 170 rd, (dat. 04.11.1750)

 

Anno 06.09.1759 – Sognepresten Hr. Monrads fæste seddel til Johannes Hansen Oxum paa grd. Stuelen 3 huder og 8 skind af 25. aug. 1759.

 

Anno 25.01.1762 – Aflyst Lars Hansen Sortedals pant obl. til Sr. Niels Larsen for capit. 170 rd. med pante forsikring udj 4 huder i gaarden Oxum med bøxel  som efter paa fulgte qvittering dat. 12. sep. 1761 findes med mer at være betalt.

 

Anno 25.01.1762 – Hans Hansen Oxums skiøde Mogens Olsen paa 2 huder med bøxel i gaarden Oxum for 150 rd. (dat. 01.09.1761)

 

Anno 25.01.1762 – Mogens Hansen og Mogens Olsen panteobligation til Søren Christie Falchum paa capital 300 rd. hver sine halve part med pant forsikring i 4 huder, som de er eiende i grd. Oxum m. videre. (dat. 01.09.1761)

 

Anno 01.09.1763 – Hans Hansen Oxums enches arvingers skiøde til Corporal Jacob Olsen Holt paa 2 huder i grd. Holt for 295 rd. med videre. Dat. 31.aug.1763. Sorenskriveren protrdterede mod dette skiødes publication for saavidt der er en umyndig arving og boet er behefted med megen gield følgelig maa holdes skifte førend nogen af arvingene kand disponere over stervboets effecter eller noget der af afhændes.

 

Anno 31.08.1764 – Hans Hansen Oxums forpligt tilsom at han skal, Sr. Niels Larsen, om at han skal være nærmest berettiget til hver lest som hugges i Oxum Skougen m. videre. (dat. 12.09.1761)

 

Anno 06.09.1776 – Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hans børns skiøde i Oxum 4 huder til sønnen Lars Nielsen, betalt 610 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 – Lars Nielsens skiøde til Jacob Halvorsen paa ½ Oxum 2 huder med bøxel. (dat. 25.08.1776)

 

Anno 06.09.1776 – Jon Jacobsen Krabberøe og Jacob Halvorsens obl. til postmester Hans Knudsen for 500 rd. af hans børns arvemidler imod pant udj grd. Oxum 4 huder og med 1. prior. (dat. 25.08.1776)

 

Anno 09.05.1778 – Aflyst Jon Jacobsen og Jacob Halvorsen obligation til afgangne postmester Knudsen i Brevig for summa 500 rd., hvorfor var pandtsat med 1’ste prior 4 huder med bygsel udj grd. Oxum. Obl. findes dat. 23. aug. 1776 og thingl. 6’ste sep. næst after og nu sees afbetalt efter paategner qvittering.

 

Anno 09.05.1778 – Jon Jacobsen og Jacob Halvorsen Oxums obl. til Mons. Peder Juul i Scheen for summa 200 rd. med 1’ste prior af 4 huder udj grd. Oksum. (dat. 01.08.1778)

 

Anno 09.05.1780 – Jacob Halvorsen og Jon Jacobsens obl. til Sr. Peder Juul for 200 rd. med pant udj 4 huder i grd. Oxum udstæd ¼ 1778 og afqvitt 15. sep. 1779.

 

Anno 26.08.1791 – Aflyst Jon Andersen og Jon Halvorsens panteobl. til Hr. Hans Holst, stor 1799 rd. forssavidt de derpaa er betalt 450 rd., hvorved Jon Oksum eetlediget? fra der af ham indgaaede caution. Dat 31. aug. 1790 og afqvitt 26. aug 1791.

 

Anno 12.01.1792 – Halvor Andreasens Møllers panteobl. til Jon Jacobsen Oxum = 85 rd., med 1’ste prior pant i debitors hus i Brevig. (dat. 14.09.1791)

 

Anno 23.01.1794 – Aflyst Halvor Andersens panteobl. til Jon Oxum, stor 85 rd., hvorfor var pantsat m. 1’ste prior i bebitors hus i Brevig, dat. 4. sep. 1791, agqvitt i dag.

 

Anno 25.01.1812 – Efter Peder Røras forlangende blev en skyldsætn. foretaget over et skovstykke Liane kaldet, som han har tilkiøbt seg af Jacob Olsen fra grd. Oxum no. 22. Skylden settes til et skind, som fragaar Jacob Olsen eiende 2 huder i Oxum.