| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

Anders Nilsen f. omkring 1785

 

 

 

Anders Nilsen, f. omkring 1785,[1] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke.[2]

 

Han ble konfirmert i Eidanger i 1800 bosatt på Oksum som "Anders Nilsen Oxum". Alderen er ikke nevnt.

 

Det kan være han som er bosatt på Ørvik i 1801 som "Anders Nilsen, Tjenestefolk, 18 år", men det var to stykker som konfirmeres samme dag som kan passe?

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.