| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| MULE |     


 

 

Halvor Hansen født ca 1634

 

 

Halvor Hansen, født ca 1634.[1]

 

Skattemanntallet i 1655 nevnte "Halffuor och Thonne" som brukere på Mule. Eierforholdene var som i 1650.

 

Landkommisjonen i 1661 oppførte Halvor som bruker. "Thone" stod som eier av 1 hud og 3 skinn og Gunhild Bjørntvet som eier av 1 hud og 9 skinn. Det var en husmann på gården.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Halvor på 30 aar på Mule. I sogneprestens manntall samme år nevnes Mule med en skyld på 3 huder. Halvor Hansen 32 aar var bruker. Videre nevnes Erich Halvorsen 14 aar, Jørgen Andersen Soldat 24 aar. Soldaten ble holdt sammen med Øvre Bjørntvet.

 

 

 

I.    Erich Halvorsen, født ca 1650.1

 

       Han nevnes på Mule i 1664 og var trolig da sønn av Halvor Hansen Mule.

 

 

 

II.   Halvor Halvorsen, født ca 1654,[2] død 1711 på Mule i Eidanger, gravlagt 22.11.1711 på Brevik kirkegård.[3]

      

       Den Halvor Hansen som nevnes på Mule i 1664 var trolig hans far.

      

       Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

       42.

       Halvord Muule den yngre

       Skatt rdl 0-0-8

      

       Gravlagt som "Halvor Halvorsen Muule gl. 57 aar 10 uger".

 

 

 

 

 [1]  1664.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.