| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØVRE LUNDE   


 

Øvre Lunde Gnr.67

 

Gårdsopplysninger

 

 

Manntall/Matrikler

 


Eidanger Sogn 1725


Lunde Øfre
Skylder 3 huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af En Opsider Nafnlig Christen Olsøn gl. 60 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Marte Jensdatter gl. 46 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Olle Christensøn gl. 20 aar og Olle Christensøn gl. 13 aar, er hieme hos forældrene og ingen af dem endnu tienet Kongen. Noch 2de døttre Nafnlig Børte Christensdatter gl. 17 aar, Sara Christensdatter gl. 11 aar. Ingen Tienistefolch.
Til gaarden er liden Skov, til Huushielp og brendeved. Ingen anden Herlighed til Gaarden.

 

 

Matrikulen 1747

 

Oppsitter: Søfren

Eier: Tønsberg Prestebol

 

 

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Lunde øvre

Eier: Tønsberg Præste:gods

Mand og hustru: Søren øvre Lunde og kone, Anun øvre Lunde og kone

Barn 12 aar: Christen Sørensen, Anders Sørensen, Else Sørensdatter

Andre husboende: Isak Olsen Skolemæster, Abraham Christensen Skomager

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Oppsitter: Søren

Eier: Tønsberg Prestebol

 

 

Manntall 1782

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Andre i husstanden

Eidanger

Lunne øfre

Lunne øfre

Amund 

1

Eidanger

Lunne øfre

Lunne øfre

Christen 

1

Mands moder 

 

 

1801  (Øvre og nedre er her presentert sammen)

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

Lunde

682

Abraham

 

Erichsen

Mand

62

1ste ægteskab

Inderste, har tilsyn med gaarden

 

Lunde

683

Anne

 

Olsdtr

Kone

56

1ste ægteskab

 

 

Lunde

684

Erich

 

Abrahamsen

Deres børn

26

Ugift

Enroull. matros

 

Lunde

685

Ole

 

Abrahamsen

Deres børn

24

 

Enroull. matros

 

Lunde

686

Knud

 

Abrahamsen

Deres børn

14

 

 

 

Lunde

687

Isaach

 

Abrahamsen

Deres børn

11

 

 

 

Lunde

688

Anne

Margrethe

Abrahamsdtr

Deres børn

20

 

 

 

Lunde

689

Gunnild

 

Abrahamsdtr

Deres børn

18

 

 

 

Lunde

690

Marthe

 

Christensdtr

 

66

Enke

Inderste

 

Lunde

691

Christen

 

Sørensen

Husbonde

60

Begge 1ste ægteskab

Bøxelbonde

 

Lunde

692

Maren

 

Iversdtr

Hans kone

64

Begge 1ste ægteskab

 

 

Lunde

693

Malene

 

Christensdtr

Deres datter

20

Ugift

 

 

Lunde

694

Hans

 

Sørensen

Tjenestefolk

16

 

 

 

Lunde

695

Marthe

 

Andersdtr

Tjenestefolk

17

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

 

Christian Sørensen bruker av 3 huder

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 26.03.1711 – Christen Øfre Lunde som tilstod at have været soldat lod lyse Præsten Præste enchen Sophie sal. Hr. Christian Wehlengs bøxel seddel paa Øfre Lunde 3 huder med bøxel (dat. 20.02.1711)

 

Anno 18.04.1720 – Ligsaa Hr. Niels Kraftes bøxel sedel paa til Christen Olsen paa Øfre Lunde (dat 05.03.1720)

 

Anno 17.11.1735 – Seign Marcus Tayes bøxel bref paa Grd. Øvre Lunde, 3 huder til Søren Aamundsen (dat. 04.07.1736)

 

Anno 21.05.1762 – Prousten Hr. Jon Muller fæste brev til Amund Sørensen paa 1 ½ hud i Grd. Øvre Lunde paategnede forpligtelser (dat. 01.05.1762)

 

Anno 26.01.1776 – Søren Amundsen Øvre Lundes skiøde til sin søn Niels Sørensen for den ½ deel af et huus paa en tomt i Sætteret ved Brevig, hvori Niels Sørensen selv har bekostet det halve og altsaa nu eier det hele huus imod betalt 51 rd. (dat. 17.08.1775)

 

Anno 03.09.1778 – Sorenskriver Norses auctions skiøde til Amund Sørensen Lunde paa 3 huder jordskyld i den Grd. Klep’s mod betalt 350 rd. (dat. 08.04.1778)