| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

Fakta om gården

 

Nordre Lunde Gnr. 4

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Sjeleregister for Eidanger Sogn utarbeidet av lensmann Nils Halvorsen:

 

Lunde Nordre
Skylder 7 huuder, 6 skind udereeder 1 Soldat, bruges af 4 bønder nafnelig, Olle Sørensøn 1 hud, Reyer Tollefsøn 3 huder 3 skind, Niels Hansøn 1 huud og Even Hansøn 2 huuder 3 skind.

Ole Sørensøn gl. 41 aar har tient for Soldat, er frisk gift med Mallene Nielsdatter gl. 37 aar, 3 de døttere.
Maren Olsdatter gl. 7 aar, Maria Olsdatter gl. 5 aar, Gunild Olsdatter gl. ½ aar.
1 tieneste pige Pernille Jansdatter gl. 13 aar, tiener for half aars løn.

Reyer Tollefsøn gl. 40 aar tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 40 aar, har en søn Tollef Reyerssøn gl. 2 aar og en datter Anne Reyersdatter gl. 2 aar, 1 tieneste dreng, Hans Anondssøn gl. 21 aar, tiener for Soldat, og tiener for aars løn.
Til bemelte Rejer Tollefsøns anpart, er temlig god voxterskov af Gran, til smaa bielcher og anden smaalast, en Miil til Stranden at framdrive, ingen Sæterboe eller huusmandspladse heller anden herlighed, til bemelte anpart.

Niels Hansøn gl. 48 aar har iche tient kongen, er Frisk, gift med Marte Tollefsdatter gl. 40 aar, har en datter Siri Nilsdatter gl. 6 aar. Ingen tienestefolch.
Til bemelte huudsckyld er en Becheflomqværn, og helles ingen skov uden Knap til brendved og gierdefang.

Even Hansøn gl. 38 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Børte Pedersdatter gl. 37 aar. Har en søn Gullich Evenssøn gl. 3 aar, datter Gurj Evensdatter gl. 5 aar. Har sin broder hos sig Ingebret Hansøn gl. 31 aar, tiener for Soldat, og tiener for aars løn.

Har 2de Huusmænder under Even Hansøns anpart, Nafnelig den 1te. Christen Michelsøn gl 80 aar, har tient, gift med Johanne Isachsdatter gl. 66 aar. Har ingen plads videre end som huuset staar paa.
Den 2de. Olle Gundersøn gl. 60 aar iche tient, er frisk. Gift med Aschier Torsdatter gl. 86 aar, har ingen børn, opholder sig paa gaarden.

Til bemelte Even Hansøns anpart er nogen voxterskov af gran, til smaa bielcher og anden smaalast, en Miil fra gaarden at frendrive, Et Sæterboe under bemeldte ¾ Miil fra Gaarden, og hellers ingen anden Herlighed.

 

Matrikulen 1747
Lunde Nordre
Eier: Sr. Niels Larsen
Oppsittere: Lars, Helge, Even og Engelbret

 

Ekstraskatten 1762

  

Gaardsnavn: Lunde nordre

(Del 1 JO)

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Lunde og kone, Iver Lunde og kone,

Amund Lunde og kone, Niels Gusfred og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter, Anne Amundsdatter,

 

(Del 2 JO)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Engebreth Lunde og kone, Niels Jacobsen Lunde og kone,

Even Hejna og kone

Barn 12 aar: Niels og Berthe Engebrethsdatter

 

Uformuende på Lunde nordre:

uformuende Niels Jacobsen søn Rasmus paa nordre Lunde formaar ej at betale,

uformuende Maria Olsdatter Gusfred med datteren Mari, een fattig Moder med et fattig barn

uformuende Helje Gusfreds Enke, udlævd.

 

 

 

 

Matrikulen 1774
Lunde Nordre
Eier: Niels Larsen, Nils Jacobsen
Oppsittere: Iver, Christen, Niels, Jacob og Nils Halvorsen

 

 

 

Odelskatten 1774
Lunde Nordre
Christen Eriksen adk til 1 hud 18. jan 1779
Niels Halvorsen adk. til 1 hud 1 1/2 skinn 20. april 1764

 

 

Manntall 1782

 

Lunde Nordre   Lunde Nordre       Iver 1 kone 4 barn 1 dreng 1 pige Andre i hustanden: Amunds enke og 1 barn

 

Lunde Nordre   Lunde Nordre       Niels 1 kone 4 barn

 

Lunde Nordre   Lunde Nordre       Hans Nielsen 1 barn  Andre i hustanden: Fader og moder

 

Lunde Nordre   Lunde Nordre       Christen 1 kone 3 barn 1 i tjeneste

 

Lunde Nordre   Lunde Nordre       Lars 1 kone

 

 

 

1801:

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Lunde Nordre

185

Jacob

 

Isachsen

Husbonde

26

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Lunde Nordre

186

Larine

 

Iversdtr

Hans kone

22

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Lunde Nordre

187

Maria

 

Tolfsdtr

Hans moder

65

Enke efter ægtesk.

Inderste

K

Lunde Nordre

188

Maren

 

Iversdtr

 

30

 

 

K

Lunde Nordre

189

Kirsten

 

Tolfsdtr

 

69

Enke efter 1ste ægtesk.

 

K

Lunde Nordre

190

Abraham

 

Isachsen

Tjenestedreng

16

Ugift

 

M

Lunde Nordre

191

Lars

 

Bentsen

Mand

45

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

M

Lunde Nordre

193

Nils

 

Larsen

Deres børn

9

 

 

M

Lunde Nordre

194

John

 

Larsen

Deres børn

4

 

 

M

Lunde Nordre

195

Søren

 

Larsen

Deres børn

2

 

 

M

Lunde Nordre

196

Berthe

Marie

Larsdtr

Deres børn

6

 

 

K

Lunde Nordre

197

Kirsten

 

Amundsdtr

 

60

Ugift

Inderste

K

Lunde Nordre

198

Peder

 

Rasmussen

Mand

45

Begge i 1ste ægteskab

Inderste

M

Lunde Nordre

199

Kirsten

 

Larsdtr

Kone

37

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Lunde Nordre

200

Lars

 

Pedersen

Deres børn

11

 

 

M

Lunde Nordre

201

Anders

 

Pedersen

Deres børn

10

 

 

M

Lunde Nordre

202

Rasmus

 

Pedersen

Deres børn

3

 

 

M

Lunde Nordre

203

Kirsten

 

Pedersdtr

Deres børn

13

 

 

K

Lunde Nordre

204

Anne

 

Pedersdtr

Deres børn

7

 

 

K

Lunde Nordre

205

Berthe

 

Engebretsdtr

Husmoder

60

Enke efter 1ste ægtesk.

Har plads med jord

K

Lunde Nordre

206

Halvor

 

Nilsen

Hendes søn

24

Ugift

 

M

Lunde Nordre

207

Anne

Marie

Nilsdtr

Hendes datter

26

 

 

K

Lunde Nordre

208

Lars

 

Nilsen

Mand

42

Begge i 1ste ægtesk.

Inderste

M

Lunde Nordre

209

Berthe

 

Mathiasdtr

Kone

22

Begge i 1ste ægtesk.

 

K

Lunde Nordre

210

Nils

 

Larsen

Deres søn

2

 

 

M

Lunde Nordre

211

Lars

 

Sørensen

Mand

43

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Lunde Nordre

212

Kirsti

 

Knudsdtr

Kone

31

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Lunde Nordre

213

Elisabeth

 

Larsdtr

Deres datter

4

 

 

K

Lunde Nordre

214

Nils

 

Helgesen

Mand

70

2det ægteskab

Inderste

M

Lunde Nordre

215

Ingebor

 

Christensdtr

Hans kone

62

3die ægteskab

 

K

Lunde Nordre

216

Amund

 

Nilsen

Hendes søn

22

Ugift

Enroull. matros

M

Lunde Nordre

192

Elen

 

Jonsdtr

Hans kone

40

Begge i 1ste ægteskab

 

K

 

 

Jordavgiftet 1802:

Brukere: Ole Andersen 4. huder 9 1/2 skind, Amund Larsen (Gudfre) 1 hud, Knud Hansen (Ødegården) 9 1/2 skind, Hans og Jon Andersen, en halvdel hver av 6 skind, Lars Sørensen (Hegna) 5 skind.

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 02.12.1705 – Hr. Christen Findø lod lyse Methe Jan Rolfsens, Laurs Grønsholdt, Hendrich Andersens kiøbebref paa 1 hud 8 ¼ skind med bøxel i Nordre Lunde gaard (dat. 03.07.1704)

 

Anno 02.12.1705 – Ligsom lod han lyse Anne Jensdatter Sal. Niels Jansen Lundes kiøbebref paa 7 skind med bøxel i Nordre Lunde gaard (dat. 03.07.1704)

 

Anno 18.04.1720 – Ole Søfrensen lod lyse Hans Jachum Grafhes sted maal seddel paa 2 ½ hud i Lunde, Desen videre (dat. 06.03.1720)

 

Anno 18.04.1720 – Rejmer Tollefsen og Ole Søfrensen lod lyse Hr. Mag. Peder A. kiøbebref paa 3 huder 8 skind med bøxel i Lunde

Anno 16.11.1722 – Blef saa lyset Reiner Tollefsen, Niels og Efven Janssønner byttelaug paa Nordre Lunde grd. tiliggende Skaug i Birchedahlen deris videre (dat. 09.11.1722)

Anno 15.11.1723 – Ole Høyseth og Adrien Jensens kiøbebref til Niels Hansen paa 9 k. schind med bøxel i Lunde gaard i Birchedahlen (dat. 17.07.1723)

Anno 24.07.1724 – Niels Søfrensen Rørerøes kiøbebref til Niels Hansen paa 3 k. schind jordgods med bøxel i Nordre Lunde (dat. 04.04.1724)

Anno 17.11.1736 – Reier Naphaug, Lars Olrek og Helge Nielsens skiøde til Sr. Jacob Nielsen paa 7 k. skind i Nordre Lonne for 30 rd. af 27.10.1736.

Anno 13.11.1738 – Et skiftebrev efter Niels Hansen N. Lunde hvorefter strervboet har været eiende i N. Lunde 1 hud, vurderet for 80 rd. og paalodnet enken Marthe Tollefsdatter ½ hud og datteren Sigrid Nielsd. ½ hud (dat. 29.08.1738)

Anno 08.11.1742 – skiftebrevet paa grd. Lunde forrettet 30. juli 1742 efter Evind Hansens kone Birgithe Pedersdatter hvorudi 1 hud 2 ½ skind i Nordre Lunde er utlodnet til enkemanden 11 11/14 skind, datteren Gurie 2 5/14 skind

Anno 21.05.1764 – Anund Larsen Nordre Lunde pante obl. til Sr. Niels Larsen i Brevig for 900 rd. med panteforsikring i en del løsøsre (dat. 13.05.1763)

Anno 21.01.1765 – Skftebrev efter Marie Jacobsdatter N. Lunde dat. 10 april 1764, hvorved stervboets jordgods saaledes er bleven udlodnet Sr. Niels Larsen 2 5/16 skind for 25 rd. Barthelomeus Løvenskiold 4 5/8 skind for 50 rd. Anne Maria Bradsberg 2 5/16 skind = 25 rd. Enchemanden Engebrecht Hansen 4 5/8 skind for 50 rd. Datteren Berthe Engebrechtsdatter 4 5/8 skind for 50 rd.

Anno 27.01.1766 – Niels Halvorsen Lundes skiøde til Sr. Peder Bradsberg paa odels ejeren Niels Christensen veigne til 6 skind i Nordre Lunde (dat. 27.08.1765)

Anno 27.01.1766 – Even Hansens skiøde til Sr. Peder Bradsberg paa 6 skind i Nordre Lunde for 65 rd. (dat. 27.08.1765)

Anno 01.09.1768 – Publiseret Skifte Contract oprettet mellom enchen Lisbeth Hansdatter og arvingerne efter Even Hansen Lunde. (dat. 14.03.1768)

Anno 01.09.1768 – En Obl. dat. 6 july 1768 udstæd af Niels Jacobsen Nordre Lunde til Procurator Peder Rougtvedt for Capital 120 rd. med aarlig rente 4 % og derfor pantsættes med 1 prior 1 hud og 2 1/7 skind i grd. Nordre Lunde.

Anno 03.09.1769 – En obl. dat. 1. sep. 1769 udsted af Peder Wetlesen og Even Gundersen Præstegaarden paa deres myndlingers vegne, til Cancelieraad Ulrich Schnell for Capital 130 rd. imod aarlig rente 4 % og derfor pantsætter med 1’ste prior 1 hud jordgods i gaarden Nordre Lunde

Anno 25.01.1770 – En obligation, dat. 18. jan 1770 udstædt af Christen Erichsen til Søren Christensen Falchum for cap. 300 rd. imod aarl. Lovlig rente og derfor pantsættes med 1’ste prior 1 hud i Nordre Lunde.

Anno 25.01.1770 - En obl. dat. 09.09.1769 udstæd af Niels Jacobsen Lunde for 200 rd. laant af afg. Peder Bratsbergs stervboes penge med aarl. Rente 4 % og derfor pantsættes med 1 ’ste prior 1 hud 2 1/7 skind i Nordre Lunde samt spesipiceret løsøre.

Anno 25.01.1770 – aflyst Niels Jacobsen Lundes den 6. juli 1768 til Sr. Peder Rougtved udgivne pante obl. for capital 120 rd., som er betalt med renter efter paatengnet qvittering af 9 sep. 1769

Anno 06.09.1776 – Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og hendes børns skiøde for 4 ½ hud i grd. Lunde Nordre for 500 rd. (dat. 10.07.1776)

Anno 03.09.1778 – Thingl. Nest bemeldte Sr. David Nielsens forskrivelse (tehnet qvittering af 2. sep. 1778) til sin moder, madame Amborg Chrystie, Sal, Niels Larsens for en aarlig penge af 17 rd., hvorfor steller til forsikring gaarden Nordre Lunde og Schielsviig. (dat. 02.09.1778)

Anno 28.01.1780 – Christen Erichsen, Nordre Lundes obl. til Søren Falchum for 99 rd. med 2’den prior pant udj 1 hud i Nordre Lunde og i specipiseret løsøre. (dat. 16.09.1779)

Anno 03.05.1782 – Aflyst 300 rd. paa 929 rd. betalt af J..? Nordre Lundes obl. til Hr. Rasmus Helles udstedte 25. april 1782 imod 1. pr. pant i 3 huder og 3 skind i grd. Nordre Lunde (dat. 25.04.1782)

Anno 03.05.1782 – Niels Nielsen Lunnes skiøde til broderen Hans Nielsen for 1 hud 1 ½ skind i grd. n. Lunne imod betalt 390 rd. (dat. 25.04.1782)

Anno 03.05.1782 – Hans Nielsens Nordre Lundes obl. til Hr. Rasmus Helles for 370 rd. med pant med 1’ste prior udj 1 huud 1 ½ skind i Nordre Lunne og videre (dat. 25.04.1782)

Anno 23.07.1785 – En taxationsfor. Paa Nordre Lunde (Lønne)

Anno 19.01.1786 – Aflyst Niels Halvorsens obl. til Sr. Rasmus Helles med 1’ste priors panteret udj 1 hud og 1 ½ skind i nordre Lunne dat. 4. feb. og thl. 3’die mai 1782, samt af qvitteret 29. sep. 1786.

Anno 19.01.1786 – Aflyst Hans Nielsen Lunnes obl. til Sr. Rasmus Helles stor 370 rd. med 1’ste pr. pant 1 hud 1 ½ skind i grd. Nordre Lune. Dat. 25. april thingl. 3. may 1782, samt avqitt 24. sep. 1785.

Anno 19.01.1786 – Aflyst Niels Halvorsens obl. bet til Hr. Kammerher. Løvenskiold 71 rd. 2 prior i ovenn. skyld. Dat. 3die og thingl. 4. mai 1782, avqitt 24.09.1785.

Anno 19.01.1786 – Niels Halvorsen Lunnes og Hans Nielsen Lunnes obl. til Presten i Porsgrund for publiqve penge 600 og 30 rd. mod 1’ste prior pant enhver for 1 hud 1 ½ skind i N. Lunne (dat. 19.09.1785)

Anno 18.01.1787 – Iver Larsen Lunnes obl. til Hr. Jacob Cudrio stor 650 rd. med pant i grd. Nordre Lunne stor 650 rd. med pant i grd. Nordre Lunne 1 hud 11 ½ skind med 1’ste prior i ½ hud i denne grd. af Halvor Nielseb Sillien som Cautionost (dat. 02.10.1786)

Anno 27.08.1792 – Peder Rasmussens panteobl. til Jfr. Anne Kirstine Falchum stor 399 rd. m. 1.pr. i specifiseret løsøre dat. 10. juni 1792, samt 2’den prior i 1 hud 1 ½ skind i nordre Lunde, 1 hud 1 ½ skind i sam. grd. 1 hud i do. Grd. (dat. sam dato)

Anno 20.01.1797 – Peder Rasmussens skiøde til Lars Sørensen Kiørsrød paa 5 skind i Nordre Lunde mod betalt 59 rd. (dat. 14.04.1795)

Anno 20.01.1797 – Lars Sørensens obl. til Jomf. Falchum 450 rd. mod pant m. 1. prior i 5 skind i Nordre Lunde ( dags. dato)

Anno 20.01.1797 – Lars Sørensens obl. til Ingeborg Abrahamsen Nenseth 150 rd. m. 2 prior i Nordre Lunde. (Dat. i dag)

 

Anno 20.01.1797 – Aflyst Peder Rasmussens Obl. til Søren Falchum for 399 rd. hvorfor var pantsat mod 1. prior 1 hud i Nordre Lunde dat. 15.apr. 1784 og afqvitt. 7. jan 1797.

 

Anno 14.01.1799 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Torgius Christensen og Jacob Isachsen paa 1 huud 11 ½ skind i grd. Nordre Lunde mod bet. 1355 rd. foruden omkostning. (dat. 11.12.f.a.)

 

Anno 14.01.1799 – Torhier Christensen og Jacob Isachsens obl. til Porsgrund Fattig casse 800 rd. i grd. Nordre Lunde (dat. 17.10.1798)

 

Anno 29.05.1800 . Aflyst Peder Rasmussens Nordre Lundes pant obl. til Hr. Kammerherre Løvenskiold for 199 rd. dat 8. okt. yhingl. 19.11.1798, infried eft. Qvitt 18. jan d.a.

 

Anno 29.05.1800 – Aflyst Peder Rasmussen N. Lunde, hans P. Obl. til Hr. Peder Roughtvedt for 150 rd. Dat. 8. mai og thingl. 22. juni 1792 indfriet eft. Qvitt 18. jan i aar.

 

Anno 29.05.1800 – Aflyst sistrmeldte Peder Rasmussen Lundes Panteobl. til Jomfru Anne Kirstine Falchum for 399 rd. dat. 10. juni 1791, dat. 1. juni og thinglyst 27. aug. 1792. indfriet eft. Qvitt. 18. jan d.a.

 

Anno 29.05.1800 – John Christian Baars pant obl. til Schieneformynder for 1200 rd. Dat. 6. mars 1794 thingl. 16. jan 1796.

 

Anno 29.05.1800 – Aflyst Mermeldte Peder Rasmussen Lundes Panteobl. til Hr. Peder Rougtved for 450 rd. dat. 30. mai, thinglyst 26. juli 1787. Indfriet after qvit. af 18. jan d.a.

 

Anno 29.05.1800 – Actionsskiøde til Ole Andersen Lien paa grd. Nordre Lunde Matr. 23 af skyld 2 huder og 10 skind med bøgsel solgt for 1600 rd. (dat. 02.11.1799)

 

Anno 16.01.1801 – aflyst Peder Rasmussens Nordre Lundes pant- obl. til Peder Falchum for 194 rd. Dat. 19. febr. 1798, thingl. 19. nov. 1799, som er indført og qvitt. dags dato

 

Anno 05.04.1802 – Efter tilstevning af eieren Ole Andersen Lien ble der afholdt besigtelsesforr. samt taxtionsfor. over Grd. Ole fremlagde et auctions skjøde af 1799 samt thingl. 1800. Hvorved hans bevis at være eier af 2 huder 10 skind i N. Lunde. Der kan nu kun fødes 4 kjør, 6 sauer og 1 hesr. Eiendom. var begroed med mose. Der kunde inte hugges eller bruges til smaalast. Ole Andersen havde intet hertil at bemerhe.

 

Anno 17.01.1805 – Lars Sørensens skiøde til Lars Pedersen Hasler paa 5 skind i N. Lunde, Hegna kaldet, for 580 rd. (dat. 01.10.1804)

 

Anno 16.01.1807 – Isak Jacobsen odels skiøde til Ole Andersen paa 1 hud 11 ½ skind i Nordre Lunde for 1000 rd. (dat. 17.04.1806)

 

29.08.1807 – Stoe Sørensen odelsskøde til paa 1 hud 11 ½ skind i gaarden Lunde for 1000 rd. (dat. 16.05.1807) (Her står det bare Lunde. JO)

 

07.07.1808 – Skiftefor. Efter Lars Pedersen hvorveed 5 skind i Nordre Lunde, Hegna, og overdraget Peder Rasmussen ( dat. 09.02.1808)

 

24.08.1809 – Auctions skiøde paa pls. Hegna 5 slind til Anders Halvorsen Silien for 510 rd. (dat. 24.07.1809)