| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

Christen Michelsen født ca 1645 og Johanne Isachsdatter født ca 1659

 

 

 

 

Christen Michelsen, født ca 1645,[1] død 1728 på Lunde ejet i Eidanger,[2] gravlagt 14.03.1728 på Eidanger kirkegård.2

 

Jeg finner dem som husmenn under Nordre Lunde i 1725:

Har 2de Huusmænder under Even Hansøns anpart, Nafnelig den 1te. Christen Michelsøn gl 80 aar, har tient, gift med Johanne Isachsdatter gl. 66 aar. Har ingen plads videre end som huuset staar paa.

 

Han gravlegges som "i den fattiges jord, Christen Michelsøn Lunde eje 82 aar ".

 

 

Gift1 med Johanne Isachsdatter, født ca 1659.1

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.