| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KVESTAD |


 

 

 

Sivert Hansen f. ca 1771 sin familie (Han giftet seg 1. gang i 1790 med Ambor Jacobsdatter f. 1766 og 2. gang med Gunnhild Torstensdatter f. ca 1771)

 

 

 

Sivert Hansen, f. ca 1771,[1] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.09.1809 på Østre Porsgrunn kirke.[2]

 

Han giftet seg 1. gang i 1790.

 

Trol. 9/9-1790 i Eid. Copul. 30/9-1790.

Uk. Siwert Hans. og P. Ambor Jacobsd. Flochstad.

Caut: Isac Qwæstad og Amun Flochstad.

 

Sivert og Ambor var bosatt på Kvestad.

 

Han giftet seg 2. gang som enkemann i 1798.

 

Porsgrunn Cop. 26/8-1798. Trol. 6/5-1798.

Enkem. Sivert Hansen med p. Gunild Torstensd.

Forl: Hans Hansen, Hans Olsen.

 

Sivert og Gunnild var bosatt i østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Sivert          Hansen              Huusejer         30        I 2det ægtesk. Soldat og daglønner

Gunild       Tostensdtr          Hans kone       30        I 1te ægteskab           

Hans                                    Hans børn       11                   

Gunild                                Hans børn          8                     

Jacob                                  Hans børn         4                     

Tosten                                Deres barn         2         

       

Gravlagt som "Sivert Hansen Qvæstad 48 aar".        

 

 

(1) Gift 30.09.1790 i Eidanger kirke,[3] med Ambor Jacobsdatter, f. 1766 på Flogstad i Eidanger,[4] (datter av Jacob Larsen og Anne Olsdatter), døpt 19.01.1766 i Eidanger kirke,[5] konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[6] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.10.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

 

Ambor:

Jacob Larsen Flokstad og k. Anne Olsdtr.  Ambor

Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Traaholt 2. Gunil Olsdtr. Flokstad 3. Søren Larsen Qvæstad 4. Christen Torjusen Lunde Søndre og 5. Jacob Erichsen Skolemester.

 

Konfirmert i 1780 som "Ambor Jacobsdatter Flochstad 16".

 

Gravlagt som "Sivert Hansens kone Amborg Jacobsdatter 31 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 329a

Skifte 6. februar 1798 i Østre Porsgrund

Amborg Jacobsdatter, død - Enkemand Sivert Hansen

Barn:

1. Hans Sivertsen 8 aar

2. Jacob Sivertsen 2 aar

3. Gunne Sivertsdatter 6 aar

 

 

(2) Gift 26.08.1798 i Østre Porsgrunn kirke,[8] med Gunhild Torstensdatter, f. ca 1771.[9]

 

Gunhild:

Trolig hun som også fikk et uekte barn i 1776.

 

Østre Porsgrunn 1815
Hus.60
Avskrift 1
Hugger Levor Christophersen 49 aar
Sønn Christopher Levorsen 13 aar
Sønn Lars Levorsen 4 aar
Konen Gunnild Hansdatter 46 aar
Logerende Enken Gunnild Tostensdatter 46 aar
Hendes sønn Tosten Sivertsen 14 aar
Hendes sønn Lars Sivertsen 10 aar
Hendes Datter Amborg Sivertsdatter 12 aar


Avskrift 2
Gaardejer Hugger Levor Christoffersen 50 aar
Konen Gunild Hansdatter 40 aar
Sønn Lars Petter Levorsen 4 ½ aar
Logerende
Enke Gunil Tostensdatter Almisselem 40 aar
Sønn Tosten Sivertsen 16 aar
Sønn Lars Sivertsen 11 aar
Datter Amborg Sivertsdatter 14 aar

 

Tommas Torstensen f. ca 1760 og gift i Østre Porsgrunn er trolig en bror:

 

Porsgrunn 11.10.1794 at troloves (dato ikke angitt, samme dag iflg. kronologisk liste): 
Gevorben Soldat Tomes Tostensen med pigen Maren Siversdatter af Herre. 
Forlovere Hans Rasmusen Øgelund og Christen Giertsen Asdal.

(
I 1801 på Herre i Bamble ble den 41 år gamle Thomas Tostensen ført som huseier, gevorben soldat og sagdreng i første ekteskap med Mari Siversdatter 28 år.)

 

Ole Torstensen f. ca 1759 og gift i Østre Porsgrunn er trolig en bror.

 

 

Gunhild Torstensdatters uekte barn fra 1796:

 

 

I.    Jens NN, (sønn av Gunhild Torstensdatter) f. 1796, d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.10.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

       Gravlagt som "Gunnild Thorstensdatters uægte barn Jens ½ aar".

 

 

 

Hans Sivertsens barn:

 

 

I.    Hans Sivertsen, (sønn av Sivert Hansen og Ambor Jacobsdatter) født 1791 på Kvestad i Eidanger,[i] døpt 23.01.1791 i Eidanger kirke,9 konfirmert 01.05.1808 i Østre Porsgrunn kirke.[ii]

      

       Siwert Hansen Qvæstad og k. Ambor Jacobsdtr., hiemmedøbte Hans

       Faddere: 1. Sara Qvæstad 2. Ane Larsdtr. Sillien 3. Nils Mortensen Qvæstad 4. Knud ibid 5. Ole Jacobsen Flochstad.

      

       Konfirmert som "Hans Sivertsen Qvæstad 16".

 

       Han nevnes her i 1815.

Østre Porsgrunn 1815
Hus.149
Avskrift 2
Husejer Enke Maria Jacobsdatter 52 aar
Sønn Jacob Hansen 18 aar
Sønn Anders Hansen 14 aar
Logerende
Dagarbeider Ægtemand Ole Poulsen 54 aar
Matros Hans Sivertsen 26 aar
Dagarbeider Ole Olsen 17 aar
Kone Moline Jacobsdatter 57 aar

      

       Østre Porsgrunn viet 13.09.1818:

       Matros og Ungkarl Hans Sivertsen 28 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Gunborg Olsdatter 26 aar af østre Porsgrund.

       Forlovere Torger Engebrethsen og Ole Olsen.

 

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus C (47 er stryket over. Så er det ført inn en C)

       Hans Siversen - 35 aar - Matros

       Gundborg Olsdatter - 33 aar - Konen

       Sivert Hansen - 6 aar - Søn

       Ole Hansen - 3 aar - Søn*

       Amborg Hansdatter - 1 aar - Datter.

 

 

       Gift 13.09.1818 i Østre Porsgrunn,[iii] med Gunborg Olsdatter, født ca 1794.[iv]

 

       Gunborg:

       Hun nevnes her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.38

       Avskrift 1

       Skipper Ole Dahl 51 aar

       Sønn Rasmus Nicolay 6 ¼ aar

       Konen Deliane Elisabet 57 aar

       Fosterdatter Elisabet Susanne 11 aar

       Tienestepige Gundborg Olsdatter 20 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Skips Capitain Ole R Dall 50 aar

       Mad. Deliane Dall 50 aar

       Sønn Rasmus N Dall 11 aar

       Pige Gunborg Olsdatter 22 aar.

 

 

       Barn:

 

        A.    Ambor Thurine Hansdatter, født 1818 i Østre Porsgrunn, død 28.11.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.12.1818 i Østre Porsgrunn.[v]

              

               Gravlagt som "Ambor Thurine, Datter af Matros Hans Sivertsen og Gunborg Olsdatter i østre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse".

              

 

        B.    Sivert Hansen, født 29.02.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 28.05.1820 i Østre Porsgrunn.[vi]

              

               Født 29.02.1820 – hjemmedøpt 07.03.1820 – bekreftet i kirken 28.05.1820: Sivert Hansen – Matros Hans Sivertsen og Hustrue Gunborg Olsdatter af østre Porsgr., faddere: Huustømmermand Sivert Hansens Enke Gunild Torstensdatter, Pige Anbor Sivertsdatter, Begge af østre Porsgrund, Matros Anders Olsen, Do Torsten Sivertsen, Skomagerdreng Tøves Kapp, alle fra østre Porsgrund.

              

 

        C.    Ole Hansen, født 06.07.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 08.09.1822 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 06.07.1822 – hjemmedøpt 14.07.1822 – bekreftet i kirken 08.09.1822: Ole Hansen – Matros Hans Sivertsen og Hustrue Gunborg Olsdatter af østre Porsgrund, faddere: Røyert Arne Uslers Kone Kirstine Halvorsdatter, Pige Amborg Sivertsdatter, hiin fra Porsgr. denne fra Skien, Styrmand Sivert Halvorsen, Matros Sivert Halvorsen, Do Torsten Sivertsen, Alle fra østre Porsgr.

              

 

        D.    Maren Gurine Hansdatter, født 04.08.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 23.10.1825 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 04.08.1825 – hjemmedøpt 04.08.1825 – bekreftet i kirken 23.10.1825: Maren Gurine – Matros Hans Sivertsen og Hustrue Gunborg Olsd. af Ø.P., faddere: Pige Elen Kathrine Jensd., Do Marthe Jacobsd., Begge af Tyendeclassen i vestre Porsgr., Dagarbeider Halvor Bentsen fra Eidanger, Matros Torsten Sivertsen, Do Hans Petter Olsen, Begge fra østre Porsgr.

              

 

        E.    Ambor Thurine Hansdatter, født 1825, død 11.12.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.12.1825 i Østre Porsgrunn.13

              

               Er dette Maren Gurine?

              

               Gravlagt som "Ambor Thurine Hansdatter, Datter af Matros Hans Sivertsen og hustrue Gundborg Olsdatter i østre Porsgrund, 19 uger".

              

 

        F.    Anthoni Hansen, født 09.08.1827 i Østre Porsgrunn, døpt 18.11.1827 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 09.08.1827 – hjemmedøpt 19.08.1827 – bekreftet i kirken 18.11.1827: Anthoni Hansen – Matros Hans Sivertsen og Hustrue Gunborg Olsd. af østre Porsgr., faddere: Enke efter Matros Torsten Sivertsen Johanne Pedersd., Pige Johanne Christensdatter, Rorskarl Arne Usler, Skibstømmermand Giest Isachsen fra Solum, Matros Ole Michelsen fra Osebakken.

 

 

 

II.   Gunil Sivertsdatter, (datter av Sivert Hansen og Ambor Jacobsdatter) f. 1792 på Kvestad i Eidanger,[11] døpt 14.10.1792 i Eidanger kirke.[12]

      

       Sigward Hansen Qvæstad og k. Ambor Jacobsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Sara Nilsdtr. ibid 2. Ambor Christensdtr. Lunde 3. Jacob Flochstad 4. Ole Lanner 5. Eric Christensen Qvæstad.

      

 

 

III. Anne Siverstsdatter, (datter av Sivert Hansen og Ambor Jacobsdatter) f. 1795 på Kvestad i Eidanger,[13] døpt 23.08.1795 i Eidanger kirke,[14] d. 1796 på Kvestad i Eidanger,[15] gravlagt 21.07.1796 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Siwert Hansen Qvæstad og k. Ambor Jacobsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Lunde N. 2. Margrete Knudsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Jacob Larsen Flochstad 5. Corporal Torjus Kiørsrød.

      

       Gravlagt som "Anne Siversd. Qvæstad 1 aar".

      

 

 

IV. Jacob Sivertsen, (sønn av Sivert Hansen og Ambor Jacobsdatter) f. 1797 på Kvestad i Eidanger,[17] døpt 18.06.1797 i Eidanger kirke,[18] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.05.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Sivert Hansen Qvædstad og Amborg Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Martha Carstensdatter Flochstad, Elen Amundsdatter ibid, Jacob Laersen ibid, Isach Olsen Qvædstad, Christen Pedersen ibid.

      

       Gravlagt som "Sivert Hansen Qvæstads søn Jacob 10 aar".

 

 

 

V.   Torsten Sivertsen, (sønn av Sivert Hansen og Gunhild Torstensdatter) født 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 28.04.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[vii] konfirmert 20.10.1816 i Østre Porsgrunn,[viii] død 20.12.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.12.1825 i Østre Porsgrunn.13

      

       Sivert Hansen og Gunild Tostensdatters barn Tosten.

       Faddere: Peder Tostensens kone Johanne Hansdatter, pigen Ingeborg Tostensdatter, Torjus Johnsen, Hans Nielsen, Peder Andersen.

      

       Konfirmert som "Torsten Sivertsen østre Porsgrund, foreldre Sivert Hansen og Gunild Torstensdatter østre Porsgrund, døbt 28.04.1799 østre Porsgrund".

      

       Østre Porsgrunn viet 17.01.1822:

       Ungkarl og Matros Torsten Sivertsen 23 aar af østre Porsgrund,

       og Pige Johanne Maria Hansdatter 26 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Torsten Jacobsen og Christoffer Levordsen.

      

       Gravlagt som "Torsten Sivertsen, Matros i østre Porsgrund, 26 aar. Druknet".

 

      

       Gift 17.01.1822 i Østre Porsgrunn,21 med Johanne Maria Hansdatter, født ca 1796.12

 

       Johanne:

       Hun giftet seg 2. gang i 1828 med Fredrich Christian Olsen f. 1794. Han var sønn av Ole Olsen som nevnes i Østre Porsgrunn i 1801.

 

       Barn:

 

 

        A.    Sivert Torstensen, født 27.11.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 02.01.1823 i Østre Porsgrunn,14 konfirmert 29.04.1838 i Porsgrunn.[ix]

              

               Født 27.11.1822 – hjemmedøpt 30.11.1822 – bekreftet i kirken 02.01.1823: Sivert Torstensen – Matros Torsten Sivertsen og Hustru Johanne Hansdatter af østre Porsgr., faddere: Enke efter Dagarbeider Sivert Hansen Gunild Torstensdatter, Pige Elen Andersdatter, hiin fra østre denne fra vestre Porsgrund, Dagarbeider Christoffer Olsen, Tobakkspinder Christian Gullechsen, Matros Jacob Hjorth, Do Anund Petter Kittilsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

                Konfirmert som "3. Sivert Torstensen, døbt 02.01.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Torsten Sivertsen og hustru Johanne Marie Hansdatter".

              

 

        B.    Maren Torstensdatter, født 02.09.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 19.09.1824 i Østre Porsgrunn,14 konfirmert 21.04.1839 i Porsgrunn.[x]

              

               Født 02.09.1824 – døpt 19.09.1824: Maren Torstensd. – Matros Torsten Sivertsen og Hustru Johanne Hansd. i østre Porsgr., faddere: Hugger Ole Meens Kone Maren Nilsd., Pige (Pige skrevet to ganger. JO) Ingeborg Eriksd. fra østre Porsgrund, Hugger Hans Hansen Hovolth, Sivert Halvorsen Herre, Dagarbeider Reier Christensen fra østre Porsgr., Matros Gunder Halvorsen fra Skien.

              

               Konfirmert som "16. Maren, døbt 19.03.1823, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Tosten Siversen og hustru Johanne Hansdatter".

              

 

        C.    Thurine Torstensdatter, født 1826 i Østre Porsgrunn, død 16.09.1826 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.09.1826 i Østre Porsgrunn.13

              

               Gravlagt som "Thurine Torstensdatter, Datter af Matros Torsten Sivertsen og hustrue Johanne Marie Hansdatter af østre Porsgrund, 9 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse".

              

 

 

VI. Amborg Sivertsdatter, (datter av Sivert Hansen og Gunhild Torstensdatter) født 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 10.05.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[xi] konfirmert 05.10.1817 i Østre Porsgrunn.17 .

      

       Sivert Hansen og Gunild Tostensdatters barn Amborg.

       Faddere: Ingeborg Tostensdatter, pigen Maren Maria Larsdatter, Lars Hansen, Peder Tostensen, Gunder Olsen.

      

       Konfirmert som "Amborg Sivertsdatter østre Porsgrund, foreldre Sivert Hansen og Gunild Torstensdatter østre Porsgrund, døbt 10.05.1801 østre Porsgrund".

 

 

 

VII. Lars Sivertsen, (sønn av Sivert Hansen og Gunhild Torstensdatter) født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 21.08.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[xii] død 28.06.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.07.1817 i Østre Porsgrunn.[xiii]

      

       Sivert Hansen og Gunild Tostensdatters barn Lars.

       Faddere: Ole Olsens kone Karen Johannesdatter, pigen Ingeborg Tostensdatter, Niels Andersen, Jacob Olsen, Peder Olsen.

      

       Gravlagt som "Lars Sivertsen, Søn af Biælkehugger Sivert Hansen og Gunild Torstensdatter af Almueclassen i østre Porsgrund, 13 aar".

 

 

 

VIII. Anne Sivertsdatter, (datter av Sivert Hansen og Gunhild Torstensdatter) f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 03.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[20] d. 1809 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.12.1809 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

      

       Sivert Hansen og Gunild Tostensdatters barn Anne.

       Faddere: Anders Hansens kone Kirsten Hansdatter, pigen Inger Tostensdatter, Ole Johannesen, Lars Hansen, Jens Andersen.

      

       Gravlagt som "Afgangne Sivert Qvæstads datter Anne Siversdatter 4 aar".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[8]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  1801 tellingen.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[ii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[iii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[iv]  Alder ved vielsen.

[v]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[vi]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[vii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 246-247.

[viii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[ix]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 270.

[x]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 274.

[xi]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 254-255.

[xii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 264-265.

[xiii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.