| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KLEVEN  


 

 

 

Elisabeth Josephsdatter Asch f. omkring 1685 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Frans Danielsen Wisher f. ca 1678 og 2. gang med Hans Hals f. omkring 1685)

 

 

 

Elisabeth Josephsdatter Asch, f. omkring 1685.[1]

 

Hun giftet seg 2. gang i 1722.

 

Copul. 29/7-1722 i Eid.

Velædle og Velbyrdige Hr. Capitain Hans Hals med Elisabeth Josephsd. Ask.

Copulations Seddel fra Jens Gram i Scheen.

 

 

(1) Hun giftet seg med Frans Danielsen Wisher, f. ca 1678,[2] d. 1720 i Eidanger,[3] gravlagt 15.11.1720 på Eidanger kirkegård.3

 

Frans:

Frans var en av flere engelskmenn som sammen med sine familier kom til Porsgrunn for å drive handel. En annen var James Bowman. De kom til Porsgrunn rundt 1712 og begge drev med tømmerhandel og ble velstående menn.

 

Han kjøpte i 1708, 2 huder i Kleven:

Anno 1708 5. november – Mons Frandz Visser lod lyse Mons. Peder Andersens kiøbebref paa 2 huder med Bøksel i Klefuen (datert 07.09.1708)

 

Han betalte i 1712, 47 rdl. 2 ort 15 sk. i krigsskatt:

Frands Wischer, en Engelsmand, aflader undertiiden skibbe for de Engelske, Handler

lidet forsig Self, Beboer Eiende Huus.

(hustrue, 1 lidet Barn, 1 tienistpige)

 

Han gravlegges som "Mr. Frands Danielsøn Veescheer 43 aar 3 maaneder 7 dager".

 

 

(2) Gift 29.07.1722 i Eidanger kirke,[4] med Hans Hals, f. ca 1691 i Danmark d. 1740

 

Hans:

Han ble i 1719 kaptein og sjef for Nedre Telemarkske kompani.

 

Han sto i 1723 som eier av en halvpart av Kleven. Han kom til denne delen ved å gifte seg med enken etter Frans Wisher.

 

Matrikulen av 1723 oppga Captein Hals og tolder Arentz Enche som eier av en del hver av Kleven. Captein Hals og Peder var brukere. De ble oppgitt en husmannsplass. Peder var da Peder Nilsen på Klevstrand. Han kan ikke ha hatt gården lenge, for i 1724 ble den solgt og da var han ikke eier.

 

 

 

I.    Joseph Wisher, (sønn av Frans Danielsen Wisher og Elisabeth Josephsdatter Asch) f. 1713 i Eidanger,[5] dåp 20.04.1713 i Eidanger kirke.5

      

       Frans Wischer og Elisabeth Asch - Joseph

       Faddere: baaren af Madamme Rushels i Skien, assist: Kirstine Holtis og Karen Søfrensdatter Brinch, mandfaddere: Secretaire Leopoldus, Tolder Anders Aretzen, Frans Collier.

 

 

 

II.   Frans Wisher, (sønn av Frans Danielsen Wisher og Elisabeth Josephsdatter Asch) f. 1716 i Eidanger,[6] dåp 15.03.1716 i Eidanger kirke.6

      

       Mr. Frans Wischer og Elisabeth Asch - Frans

       Faddere: baaren af Mad. Michele Gierhardt Hansens i Schien, assist: Madselle Anne Catrine Hein, mandfaddere: Tolder Ander Arentsen, Uldrich Fredrich von Cappelen, Mr. Halby.

 

 

 

III. Jacob Hansen Hals, (sønn av Hans Hals og Elisabeth Josephsdatter Asch) f. 1723 i Eidanger,[7] døpt 28.05.1723 i Eidanger kirke.7

      

       Hr. Capitajen Hans Halls og Elisabet Asch - Jacob? (litt utydelig)

       Faddere: baaren af frue Sechrateir, Madamme Bowman, Jomfrue Daatthe Rødshiller, Hr. Capitaien Holmboe, Hr. Ifver Hesselberg, Contruliur Uldrich Rohde.

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.