| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

Hvalen Gnr.61

 

Gårdsopplysninger

 

Manntall/Matrikler

 


Eidanger Sogn 1725

Hwalen
Skylder 6 Huuder, er Een Søegaard og bruges af 2de Bønder Nafnlig Amunds Enche Else Ellefsdatter 5 Huuder og Gisle Andersøn Wigvering 1 Huud.

Else Ellefsdatter gl. 53 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Knud Amundsøn gl. 22 aar er gift med Marte Andersdatter gl. 22 aar, er hieme hos Moderen og Sønen Amund Amundsøn gl. 12 aar og 3de døttre Anne Amundsdatter gl. 18 aar, Mari Amundsdatter gl. 15 aar og Marte Amundsdatter gl. 12 aar.

Gisle Andersøn Wigvering gl. 60 aar er gift med Dorte Hansdatter gl. 66 aar, ingen Barn, kuns een Tienistepige Nafnlig Børte Hansdatter gl. 26 aar.

Til bemelte Hwalen Gaard er lidt Skoug til Huushielp, Gierdefang og Brændeved. Ingen Pladse er det under bemelte Gaard, iche heller anden Herlighed end som Meldt er.

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726

Hvalen

Brukes av:

-          Else Ellefsdatter som ikke har barn som er født paa gaarden

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740

Wahlen – Nr.4

Bruger:

Ole Larsen 40 aar, ej tienet

 

 

Matrikulen 1747

 

Hvalen - Skyld 6 huder

Oppsitter – Ole

Eier – oppsitteren Ole alt

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Hvalen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Hvalen og kone, Abraham Hvalen og kone

Piiger over 12 aar: Mari Persdatter

 

Husmenn og Inderster under Hvalen:

 

Plassens navn: Hvalsrødningen

Uformuende:

uformuende Ole Hvalsrødningens Enke, uformuende een fattig kone Inger Gundersdatter,

sammesteds een fattig piige. uformuende Zidsel Larsdatter, sammesteds eet fattigt barn

 

 

Matrikulen 1774

 

Hvalen - Skyld 6 huder

Oppittere – Abraham, Vraal og Halvor

Eiere – Opsitteren Abraham 5 huder og Lars Michelsen 1 hud

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Hvalen

Hvalen

Abraham

1

2

1 dreng

Fader

Eidanger

Hvalen

Hvalen

Peder Rødningen

1

2

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walen

530

Søren

Gunnersen

Husbonde

33

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger

Walen

531

Gunnild

Jacobsdtr

Hans kone

32

Begge 1ste ægteskab

 

Walen

532

Gunner

Sørensen

Deres børn

5

 

 

Walen

533

Jacob

Sørensen

Deres børn

3

 

 

Walen

534

Barbara

Pedersdtr

Tjenestepige

27

Ugift

 

Walen

535

Ole

Hansen

Husbonde

44

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger

Walen

536

Maria

Abrahamsdtr

Kone

35

Begge 1ste ægteskab

 

Walen

537

Hans

Olsen

Deres børn

8

 

 

Walen

538

Ole

Olsen

Deres børn

3

 

 

Walen

539

Ingebor

Gulbrandsdtr

Tjenestepige

18

Ugift

 

Walen

540

Michel

Larsen

Mand

41

2det ægteskab

Husmand med jord, sadelmager

Walen

541

Ingebor

Erichsdtr

Kone

25

1ste ægteskab

 

Walen

542

Erich

Michelsen

Hans børn

6

 

 

Walen

543

Inger

Michelsdtr

Hans børn

14

Ugift

 

Walen

544

Karen

Michelsdtr

Hans børn

4

 

 

Walen

545

Lars

Michelsen

Begges søn

3

 

 

Hvalrødningen

502

Jens

 

Jonsen

Husbonde

49

Begge 1ste ægteskab

Gaardbruger

 

Hvalrødningen

503

Christine

 

Sørensdtr

Kone

34

Begge 1ste ægteskab

 

 

Hvalrødningen

504

Guri

Margrethe

Jensdtr

Deres datter

3

 

 

 

Hvalrødningen

505

Johanne

 

Michelsdtr

Fosterdatter

10

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

 

Hvalen - Skyld 6 huder

Eiere:

Søren Gundersen 3 huder 8 ¾ skind

Jens Johnsen 1 hud 4 ½ skind

Ole Hansen 10 ¾ skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Hvalen

 

Anno 18.04.1720 – Mon’s Laurs Nielsen lod lyse Hr. Justits Raad Nobels kiøbebref paa Hvalen, 6 huder med bøxel og Ofven 1 ½ hud (dat. 20.03.1720)

 

Anno 09.04.1731 – Herr Friderich Meyers udgifne Bøxel bref til Niels Amundsen paa 2 huder i Søndre Wallen (dat. 07.04.1731)

 

Anno 31.03.1740 – Skifte Commissions Act begynt 22.07.1728 sluttet 1. Marts 1731 efter Sal. Christen Nielsen og hustrue i Brevig, hvorudj blant Jordgodset er anført Hvalen 6 huder med bøxel over for 180 rd. og paalodnet Sr. Niels Grubbe paa sin hustrue, Kirsten Larsdatter vegne.

 

Anno 31.03.1740 – Sr. Niels Grubbes Skiøde til Ole Larsen paa 6 huder i Hvalen for 200 rd. af 16. april 1739.

 

Anno 31.03.1740 – Ole Larsens pantebref til Sr. Niels Grubbe paa 150 rd. imod forsikring i Hvalen af 16. april 1739.

 

Anno 24.01.1785 – Abraham Hvalens Skiøde til Halvor Aas paa et stk. Skov under Grd. Hvalen kaldet Hvalsaasen mod betalt 299 rd. dat. 8 novb. 1784, herhas skyldsetningsforetning af 15. nov 1784 – og skyldsatt for 4 ½ skind.

 

Anno 29.01.1790 – Abraham Hvalens Panteobl. til Niels Jensen Sand for 40 rd. hvorfor var pantsat 2 skind i gaarden Hvalen (dat. 12.12.1787 afgivet 12.04.1789)

 

Anno 24.01.1791 – Sorenskr. Nors’s Auck. Skiøde til Aasold Isachsen Rennesund paa 3 huder 8 ¾ skind i Grd. Hvalen mod betalt 1305 rd. (dat. 18.04.1789)

 

Anno 18.06.1793Retten blev sat paa Hvalen for efter begier af Abraham Aasoldsen at uddele 10 ¾ skind m. bøgsel som tilfalder hans fraværende Søn Ole Abrahamsen.

 

Anno 16.01.1795 – Aasold Isachsens Skiøde til Søren Gunnersen paa 3 huder 8 ¾ skind i Hvalen med betalt 1899 rd. (dat. 11.04.1794)

 

Anno 27.01.1797 – Sorenskriver Nors Auctionsskiøde til Jens Jonsen paa 4 ½ Skind i Grd. Hvalen mod betalt 90 rd. 8 s. (dat. 29.09.1796)

                             Ditas Skiøde til Johannes Jacobsen og Anders Halvorsen paa 1 ½ hud i Grd.

 

Anno 21.09.1804 – Afholdes en taxationsforetning paa Grd. Hvalen der beboes af Sadelmager Ole Hansen, men tilhører Ole Abrahamsen, som ved skiftet eft. hans moder, Marie Olsdatter Hvalen beg. 4 marts og slut 17. juni 1784. Ole Abrahamsen var til søes og har ikke ladet høre fra sig. Hans fader Abraham Aasuldsen har brugt eiendommen sammen med Ole Hansen. Ole Abrahamsens sødskende var. 1. Anne Abrahamsdatter gift m. Hans Jacobsen Asdalstranden 2. Methe Abrahamsdatter gift med Iver Abrahamsen Schieldsvig har været begierende denne forretn. Det omhandlede jordstykke ble tax. For 300 rd.

 

Anno 16.01.1807 – Efter Søren Gundersens forlangede blev et jordstykke skyldsat, som han til Ole Hansen har solgt af dags dato. Skylden ble 2 ½ skind som fragaar Søren Gundersens eiendom i Hvalen nordre, der saaledes bliver i skyld 4 huder og 5 skind.

 

Anno 16.01.1807 – Thingl. Søren Gundersen Hvalens Skiøde til Ole Hansen paa et jordstykke under Hvalen, skyldsat 2 ½ sk. for 180 rd. i dag.

 

 

Hvalsrødningen

 

Anno 25.01.1770 – Et skiøde dat. 2 nov. 1769 udstæd af Vraald Gundersen til sin søn Gunder Vraalsen for ½ hud med bøxel og Huuse paa Hvalsrødningen

 

Anno 09.09.1774 – Aflyset Wraal Gundersen Rødningens Skiøde til Lars Michelsen Dahl paa 1 huud Jordgods udj grd. Hvalsrødningen for betalt 260 rd. (dat. 05.06.1774)

 

Anno 28.01.1777 – Peder Engevoldsens obl. til Sr. Hans Holst, skipper i Brevig for Capital 200 rd. imod aarlig lovlig rente 4 % p.a. og 1.ste Prior. tant udj hans tilkøbte 1 hud jordgods i Hvalsrødningen samt 1 Hest og 2 Kiør med videre efter obl. indkald (dat. 27.01.1777)

 

Anno 29.05.1800 – Michel Larsen Hvalsrødningens Pant. Obl. til hr. Jacob Aalborg for 20 rd. imot 1. Pr. Pant i et hus paa Pls. Hvalsrødningen under Grd. Hvalen (dat. 24.06.1799)