| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

 

 

Gisle Hansen f. ca 1661 og Dorthe Svendsdatter f. ca 1659 sin familie

 

 

 

Gisle Hansen, f. ca 1661,[1] d. 1727 på Rødningen u/Hvalen i Eidanger,[2] gravlagt 25.05.1727 på Eidanger.2

 

Han giftet seg i 1798.

 

Viet i Eidanger 1698

Jisle Hanssøn og Dorthe Svennungsd., fød paa Wigz begge to.

Foruden T..nich..s, salige Niels Rasmussens Bref…..

Caut: Torjer S. Grafve, Niels Larssøn.

 

Det menes her at de begge var fra ”Vigsiden” som da vil si grenseområdet til Norge/Sverige (Bohuslen).

 

Han ble i sjølegden av 1706 nevnt på "Rødningen Huusmandz Platz under Hvalen" som "Gisle Hansen Huusmand 45 aar gifft, hafver ingen Sønner".

 

Under ekstraskatten (skokatten) i 1711 nevnes to husmenn under Hvalen. Den ene var Gisle Hansen med kvinne og en tjenestepike

 

Han nevnes som bruker på Hvalen under matrikulen i 1723 sammen med Amund.

 

Gisle ble i 1725 nevnt som «Vigvering» og i skifte et det nevnt at han hadde svenske slektninger.

 

Gisle er nevnt på Hvalen i 1725:

(Her feilaktiv skrevet som Gisle Andersen og hun som Dorthe Hansdatter).

Hwalen

Skylder 6 Huuder, er Een Søegaard og bruges af 2de Bønder Nafnlig Amunds Enche Else Ellefsdatter 5 Huuder og Gisle Andersøn Wigvering 1 Huud.

Else Ellefsdatter gl. 53 aar, haver 2de Sønne Nafnlig Knud Amundsøn gl. 22 aar er gift med Marte Andersdatter gl. 22 aar, er hieme hos Moderen og Sønen Amund Amundsøn gl. 12 aar og 3de døttre Anne Amundsdatter gl. 18 aar, Mari Amundsdatter gl. 15 aar og Marte Amundsdatter gl. 12 aar.

Gisle Andersøn Wigvering gl. 60 aar er gift med Dorte Hansdatter gl. 66 aar, ingen Barn, kuns een Tienistepige Nafnlig Børte Hansdatter gl. 26 aar.

Til bemelte Hwalen Gaard er lidt Skoug til Huushielp, Gierdefang og Brændeved. Ingen Pladse er det under bemelte Gaard, iche heller anden Herlighed end som Meldt er.

 

Han gravlegges som "Jessele Hansøn Rødningen 66 aar 8 maaneder"

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A, side 103a     

25.6.1727    Hvalen i Eidanger Rydningen u/Valen

       Gisel Hansen død, e. Daarte Svensd.

       Avdøde hadde arvinger i Sverige, men enken kunne ikke navngi disse.

Brutto 23-"-20.

Gjeld: 27-3-10.

 

 

Gift 1698 Eidanger,[3],[4] med Dorthe Svendsdatter, f. ca 1659,3 d. 1729 på Rødningen u/Hvalen i Eidanger,2 gravlagt 16.01.1729 på Eidanger kirkegård.2

 

Dorthe:

Gravlagt som "Doorthe Svendsdatter Rødningen 73 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".