| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

Hovholt Gnr.52

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Hogholt (Hovholt)
Skylder 7 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 3de Bønder Nafnlig Niels Pedersøn 3 ½ Huud, Niels Andfindsen 1 ¾ Huud og Ole Andfindsens enche, Marthe Torchildsdatter 1 ¾ Huud.

Niels Pedersøn gl. 44 ½ aar, har iche tient for Soldat, er frisk, gift med Børte Hansdatter gl. 41 aar, haver 2de døttre, Kirsten Nielsdatter gl. 16 aar og Guri Nielsdatter gl. 9 aar. Haver 1 Tieniste Dreng Ole Pedersøn som er anført under nest forige Plads (Kleven. G.S.) og tiener for aarsløn og 1 Pige Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn.

Niels Andfindsen gl. 45 aar, har iche tient for Soldat er lid vandfør i den Eene Haand, er gift med Aaste Andersdatter gl. 46 aar. Haver 4de Søner Nafnlig Anders Nielsøn gl. 17 aar er iche Soldat, Hans Nielsøn gl. 13 aar, Ole Nielsøn gl. 12 aar, Lars Nielsøn gl. 4 aar, og 1 datter Marte Nielsdatter som er hos Zidsel Hejestad foruden Løn.

Enchen Marte Torchildsdatter gl. 30 aar haver 2de døttre, Mari Olsdatter gl. 5 aar og Ingeborg Olsdatter gl. 3 aar, Haver ellers tilhuus hos sig sin Moder Mari Olsdatter gl. 60 aar og sin Broder Hans Torchildsen gl. 21 aar, iche tient for Soldat, er frisk. Skoug recher iche uden lidt til Huushielp og Gierdefang samt Brændeved.

 

 

 

Matrikulen 1747
Hovholt

Eiere: Gjerpen kirke 3 huder 6 skind, Cacelieraad Løvenskiold 3 huder 6 skind
Oppsittere: Niels og Anders

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Hovolt

Eier: Gierpen kirkegods og He. Captain Raskes avlsgaard

Mand og hustru: Anders Hovolt og kone

Barn 12 aar: Lars Andersen

Drenger over 12 aar: Lars Nielsen

Piiger over 12 aar: Kari Olsdatter

 

 

 

Matrikulen 1774
Hovholt

Eiere: Hr. Capitain Rasch
Oppsittere: Hr. Capitain Rasch og Anders

 

 

Manntall 1782

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Hougholt

Hougholt

Ole

1

2

1 pige

Værmoder

Eidanger

Hougholt

Hougholt

Steen

1

3

2

Halvor og kone

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

 

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Hougholt

336

Halvor

 

Stensen

Husbonde

48

3die ægteskab

Gaardbruger

Hougholt

337

Anne

Marie

Aasoldsdtr

Hans kone

29

1ste ægteskab

 

Hougholt

338

Jørgen

 

Halvorsen

Hans børn

21

Ugift

Postkarl

Hougholt

339

Thora

 

Halvorsdtr

Hans børn

24

 

 

Hougholt

340

Berthe

 

Halvorsdtr

Hans børn

17

 

 

Hougholt

341

Anne

 

Halvorsdtr

Hans børn

13

 

 

Hougholt

342

Anne

Sørine

Halvorsdtr

Begges børn

6

 

 

Hougholt

343

Siri

 

Halvorsdtr

Begges børn

4

 

 

Hougholt

344

Marie

 

Halvorsdtr

Begges børn

2

 

 

Hougholt

345

Tollev

 

Olsen

Tjenestefolk

33

Ugift

 

Hougholt

346

Ingeborg

 

Larsdtr

Tjenestefolk

30

 

 

Hougholt

347

Berthe

 

Halvorsdtr

Husbondens moder

74

Enke efter 1ste ægteskab

 

Hougholt

348

Marie

 

Andersdtr

 

48

Ugift

Inderste

Hougholt

349

Gulbrand

 

Erichsen

Mand

52

Begges 1ste ægteskab

Husmand med jord, skrædder

Hougholt

350

Anne

 

Andersdtr

Kone

51

Begges 1ste ægteskab

 

Hougholt

351

Anders

 

Gulbrandsen

Deres børn

14

Ugift

 

Hougholt

352

Erich

 

Gulbrandsen

Deres børn

10

 

 

Hougholt

353

Knud

 

Olsen

Mand

35

Begges 1ste ægteskab

Husmand med jord, skomager

Hougholt

354

Kari

 

Olsdtr

Kone

25

Begges 1ste ægteskab

 

Hougholt

355

Ole

 

Knudsen

Deres søn

1

 

 

Hougholt

356

Goroe

 

Jonsdtr

Hans moder

66

Enke efter 1ste ægteskab

 

Hougholt

357

Jørgen

 

Borgesen

Tjenestedreng

19

Ugift

 

Hougholt

358

Claus

 

Andersen

Mand

63

Begges 2det ægteskab

Husmand med jord

Hougholt

359

Inger

 

Mortensdtr

Kone

65

Begges 2det ægteskab

 

Hougholt

360

Karen

 

Andersdtr

Logerende

30

Ugift

Gaaer i dagleye

 

 

Jordavgiften 1802:
Hovholt
Halvor Steensen 6 huder 9 skind, Anund Wille 3 skind

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 18.04.1720 – Ole Anfindsen lod lyse Mon’s Bergsteds bøxel sedel paa 1 ¾ hud i Hogholdt. (dat. 02.12.1719)

 

Anno 23.07.1753 – Steener Nielsen Ougens pantebref til Eilef Haugholdt stor 200 rd. imod forsikring i 1 hud jordgods med bøxel og herlighed i Ougen af 16. juli 1753.

 

Anno 25.01.1759 – Aflyst Steener Haugens pante obl. til Ellef Haugholdt af 16. july 1753 som er betalt efter qvittering.

 

Anno 30.08.1764 – Hr. Cancelieraad Herman Løvenskiolds skiøde til Hr. Capitain Bartolomeus Rasch paa 7 huder med bøxel i grd. Haavold i Eidanger n. videre. (dat. 25.07.1764)

 

Anno 26.01.1776 – Her. Captain Rasches skiøde til Ole Nielsen paa 3 ½ huud i grrden Haugholdt efter betalte 800 rd. (dat. 11.12.1775)

 

Anno 10.05.1776 – En obl. udstød af Ole Nielsen Haugholdt med Cautonist Hr. Krigskomissirius Rasch til Sr. Kield Jensen for cap. 600 rd. imod aarlig lovlig rente og 1.ste prior rett udj 3 ½ hud i grd. Haugholdt. (dat. 11.12.1775)

 

Anno 27.01.1777 – Lars Andersen Roslands obl. til Sr. General Krigs Commisair Rasch for capital 346 rd. med 4 % rente og 1’ste prior pant udj han tilkjøbte halve grd. Haugholdt af skyld 3 ½ hud med huuse, bygninger. (dat. 17.10.1776)

 

Anno 21.01.1777 – Hr. general Krogsmommosair Rasch til Lars Andersen Røsland – for halve gaardparten Haugholdt udstædte skiøde paa skyld 3 ½ hud med paastaaende huse bygninger og apertinentier imod betalt 1040 rd. (dat. 05.02.1776)

 

Anno 03.05.1782 – Aflyst 350 rd. paa Ole Nielsen Haugholts obl. gield 600 rd. til Hr. Kield Jensen i Scheen efter tilkjendegaaelse skrift af 4. sep. 1781.

 

Anno 20.01.1786 – Ole Nielsen Haugholdts skiødes pant obl. paa cap. 499 rd. til Hr. Jacob Aalborg pantsat. med 1 prior 3 ½ jud i grd. Haugholdt dat. og thingl. 29.aug 1783, der nu bliver eflyst følgelig craditeret qvittering af 3’die november 1783.

 

Anno 20.01.1786 – Ole Nielsen Haugholdt skiøde til Halvor Stenersen paa 1 hud og 9 skind udj grd. Hougholdt for cap. 600 rd. /dat. 09.12.1785)

 

Anno 27.07.1787 – Ole Nielsens obl. til hans Værmoder Margrethe Olsdatter, samt til hans børn paa cap. 400 rd. mod pant i grd. Haugholdt. (dat. 17.05.1787)

 

Anno 21.05.1791 – Halvor Steensen Haugholdts afkald for hustru Sidselle Andersdatter, holden paa grd. Haugholdt i alt 19 rd. (dat. 21.05.1791)

 

Anno 05.06.1792 – Et skiftebrev forettet paa grd. Haugholdt eft. Afdøde Anne Jørgensdatter beg. Og slutt 4. marts 1791, hvis boes eiende jordgods 1 hud 9 skind, vurderet for 500 rd. og udlagt paa børnene m. 1. prior pante obl. og enkemanden, Halvor Stensen med eiendoms ret.

 

Anno 23.01.1794 .- Ole  Nielsens pengemangel sysning paa sine børns vegne til 1 ½ hud i grd. Haugholdt. Dato i dag.

 

Anno 14.01.1799 – Afkald fra Jørgen Halvorsen for arv 200 rd. efter moderen, Anne Jørgensdatter, holden paa Haugholdt no. 14 (feil, no 13. JO). (dat. 01.11.1798)

 

Anno 29.05.1800 -  Lars Hansen Haugholdt afkald paa arv for hans mundl. Mari Andersdatter, fedræarv 19 rd. Dat. 19. mai d.a.

 

Anno 29.08.1803 – Halvor Stenersens til Knud Olsen paa bruget Grønnlie und. Grd. Haugholdt skyld 9 skind for 520 rd. (dat. 01.007.1803)

 

Anno 29.08.1803 – Bøye Chrysties tilstaaelse til Halvor Steensen Haugholdt, at ols. Grønnelie under grd. Haugholdt bortselges i henholdt til heftelsen. (dat. 27.06.1803)